Search

Bookmarks

  Vrijdag 30 april 2004

  André KuipersSchoon é die mannekes inde ruuimte. Wacht is, ik gon het nog is prooberen:

  Fly me to the moon
  Let me sing among those stars
  Let me see what spring is like
  On jupiter and mars

  In other words, hold my hand
  In other words, baby kiss me

  Fill my heart with song
  Let me sing for ever more
  You are all I long for
  All I worship and adore

  In other words, please be true
  In other words, I love you

  Zonde dagget ni kund ooren éé!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Donderdag 29 april 2004

  Antwerp Is BurningIs da eigentlijk wel goe vooor mij, zoonen tellevies?? Niks aanders dan mizerie en ellende, amai, amai amia. Toevallig bleeef ik van de nacht bij de Frank Sinatra in Hoboken logeren (na een drinkske bij Loeke van Moretusburg en zijn wijfke Anneke) en rond een uur of acht smorgens begint het daar te stinken, amai, ik dacht dat de metalurgie ontploft was. Wijlie den tellevies opgezet en ‘den inferno van de Boomsesteenweg’ kwam bijkanst laaif in de living. De vlammen knalden dooor den AS Adventure, het vuur was vooor eeen keer spannender dan het ‘avontuur’ van den AS. Brand-ano was ook wel toepasselijk… Maar het is een miserie éé internetvrienden, want wie het schoentje past, blusse het naaa.

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Woensdag 28 april 2004

  Yves DesmetIk zou bijnaa zeggen, het wordt teveeel vooor Esther! Ik dacht, ik em nen tellevies, dan zallek kijken ook, dus ik gisteren Recht van antwoord opgezet oep de VTM, zienek daar den Yves Desmet zitten en hooor ik hem regelmatig iets interessants vertellen. Tis reklam, de dees gebruikt haaar kaske en ik zien hem ineens teruug, maaar dan op den BRT, alléé den TV1. Daar doet hij mee aan de Slimste man ter wereld…. Hoe doetem het, hoe doetem het, tegelijk éé, tegelijk!!! En dan schrijft em oook nog vooor de Volksgazet gelooof ik. Da is gene komback, das een moonoopolie! Ah ja. Ik em vruuger eeens ne keeer in de Volksgazet gestaan, of was het nu de Volksmacht, ik weget bijgot nimeer, maar het was een interview met of dooor Willy Claes. Ik was toen aan mijne komebak bezig, maar da’s weeeral lang geleje zenne!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Dinsdag 27 april 2004

  Estee LauderMiljaar de patatten! Krijg ik ier nen dooodsbrief in de bus van mijn goei vriendin Esty. Ze heeeeft hare kees gegeven, mor het zat er aaan te komen ééé, ze was al zekerst 1000 jaaar. Ik em haaar leren kennen toen dakik em opgetreeeden vooor den BBC in Engeland, ze gaf me toen eeen heeel grote dooos me productjes van haaaar cosmeticabedrijf en sindsdien zijn wij altijd vriendinnen gebleeeven. Ik dacht eeerst, wa lief, mijne naaam staaat op die dooos, mor het was natuuurlijk dieje van haaar. Ieder jaaar me are verjaaardag stuurde ze me een pallet me productjes van haaar, maar ik geeef daar het meeeste van weg, want ik ben geen dragqueen éé, hoewel veeel mensen da denken me die zwaaar stem van mij: wie is die zanger, hahaha. Buiten da, waaar zouket zetten éé. Nu moetek nog zien dak deftig in New York geraaak, want tis een eind vliegen éé, maaar met de Concorde zedder rap éé, of vliegt da nimeeer? Ik dacht dak da ergens geleeezen had. Kzal dan toch maar een portoke drinken voor dak oepstijg éé, das goe voor de zenuwen, a jaa!

  Hier klikken veur haare saait

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Maandag 26 april 2004

  DuvelAmai, amai, nu snappek waaarom huisdieren ni goe zijn vooor mijn gezondheid! Jongens, jongens wa ne kaater dakkik em! Zoalsek gisteren al vertelde bennek naar de Misantroop gegaan oep de Waalse Kaai int stad. Kom ik daaar toch wel de Patrick van de radioo teegen zeeker, ge weet wel, die dat over een paar jaar bij den ATV gaat werken éé! En wij maaar Duvel drinken. Ik denk dakker wel vijf in mijn kas geslagen em, al goe dak metten taxi naaar huis gegaaan ben, het was nimeeer verantwooord oem den tram te pakken. Maaar ik emmer mij wel geamuseeerd. Er werd nog voorgesteld oem naaar de Rups te gaaan, maar oep mijnen ouwen dag in den donker gaan tasten is er toch wel wa teveeel aaan!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zondag 25 april 2004

  PoesjeNu lezek in de Frut da huisdieren ni goe zijn vooor uwen ouwen dag. Da emmek de vrijdag gemerkt ja, toen die puiepisser mij belaaagde!! Zouek ons Minouche dan moeten wegdoen? Enfin, ik gon er eeens een goei pint oep drinken in de Misantroop oep de Waalse Kaai, da’s een cafeke van een goei kennis van mij en ze speelen er schooon muziekskes zoals Jazz, mor ook moderner dinges gelijk Billie Holiday enzo. Enfin, ik gon u laaten, want anders missek mijnen tram! Nog ne fijne zondag ééé en tot morgen!

  Hier klikken veur et artikel in de Frut

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zaterdag 24 april 2004

  Johan en MabelEddet oook gezien? Schooon éé! Et ontroert mij toch iedere keeer alssek zoiets kan meemaken, maaar dees is et eeerste uwelaaik dak op mijnen eigen tellevies zien, ah ja, kem em nog maar een week. Maaar uiteraaard errinner ik mij nog mijn uwelaaiken met mijn mannen zaaliger. Jaa, da waaren nogis tijden éé. Mor nuu daddek dit uwelaaik gezien em, zouek zeggen… Kdoen et nog is over, maaar op mijne leeeftijd is da nimeer zo evident éé.

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Vrijdag 23 april 2004

  vies hondekeKommek van de morgen terug van de sigarenwinkel, kloop door et parkske en just assek daaaar buiten koom bots ik oep dees hondeke. Miljaarde nondedju, begint dat beeest toch wel teegen mijn been te rijden zeeeker! Ik ben toch veeel te oud voor da hondeke, mor soit. Eeen bekke later, na vijf keeeren te zijn besprongen dooor dat klein grut, boltem et af. Dacht ik. Ineens komt dat mormel kwispelend afgelopen en pists ij tegen mijn beeen. Ik em da beeestje nen sjot gegeven in zijn chokkedijzen, da ze der waarschijnlijk niemeeer aaaanhangen, ah ja! Mijn Minouche die doet da ni zenne!!! Bon, ik gon nog eeeens een plakske oepzetten van Joan Rivers of is luistereeen naar raadio Minervaa, kweget nog ni. Of naaar een jazzke luisteren op de Kroes FM. (ik docht eerst Groes toen de Stanny vertelde wattem ad ondekt op de raaadio) Maffe naaam, mor schoon plaaaten, ah jaa! Allee, tot morgen éé internetsurfvrienden!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Donderdag 22 april 2004

  de FrankKem weer zooon bevlieging gekregen om mijn oude LP’s te sorteren en de schooonste plakskes oep te zetten oep mijnen pikup. Zo emmek van de morgen eeen eeel uur naaar Frank Sinatra geluisterd en duchtig meegezongen, ah ja! Strangers in the night (ni De Strangers éé), The girl from Epanema, The Lady is a tramp en uiteraaard Fly me to the moon, mijne favoriet. Toen dak daarnaaa naaar den Aldi wandelde bleven de liekes in mijn koppeke nazinder en loop ik weeral goegezingd rond sé, Ik peis dak straks met het kaaarten ook nog gaan winnen sé! Mor nu ganek eerst nog een uureke naar Billie Holiday luisteren en vaaar ik efkes meeee me are Sailboat in the moonlight!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Woensdag 21 april 2004

  Nicolle & HugoWa nen dag gisteren, amai, ik ben er nog muug van, et is te zegge. Schooon optredens gezien van da mens op den fotoo, alle, dingeske… Liesbeth List éé, die nog schooon platekes gemaakt eeeft met Ramses Shaffy, ah ja. Ook genooten van Miek en Roel, die van Bambost die da ge swoensdagsmiddags oep den tellevies zie en die da me Zaki op ne vrije post ga radioo doen, den Emmis geloof ik, ja. Mor nu dak nen tellevies em, zalle kik veur films ni nor de radiooo luisteren zenne, mor kijken nor den tellevies, ah ja, gene stap terug ééé. Enfin, et was ne fijne middag mé schoooon muziekskes. Den donderdag is et terug, ik peis dak dan oook gaaan gaaan, ah ja. Zonde dasse mij ni emme gevraaagd, want ik ben beeezig aan mijne komebak éé, want terugkomen da is mijn specialiteit ééé.

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Dinsdag 20 april 2004

  Nicolle & HugoWa wast weer eel schooon int Sportpaleis éé, ik em ni kunnen gaaan, want ik begon de zaaterdagmorgen wa te hoesten en oep advies van Jeanne met aaar kruidenboekske bennek dan maaar niet gegaaan, kem er al spijt van gekregen toen dak gisteren de Roode looper bekeek ooep den tellevies. Ons Nicolleke en den Ugo, schoon zenne in die pakskes vant Songfestival. Kem efkes schrik gead dat het misschien allemaal zou scheuren, dooorda de mot er mischien in zit éé. Kem da zelf bekanst is vooor gead, daarmee. Maar schooon liekes en schooon madammen en meneeeren, da wel. Zenne kik blij dak nuuu eindelijk nen tellevies em zenne. Mor vandaaag gonnek nor het Sportpaleis éé er is vanalles te doen van vruuger, muziekskes van Miek en Roel, Willeke Alberti, Liesbeth List enzoovooort ééé. Alléé, ik zen is weg, want mijn gene zit ni goe en alsek da ni oep tijd goe steek, dan kommek ni oep tijd éé! Ah ja!!!!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Maandag 19 april 2004

  Donald70 jaar Donald Duck dees jaaar, amai das nog langer dan 50 jaar tellevies, mor nog ni zoeveel alzekik. Het bazeke ziet er vooor zijne leeftijd nog altijd eve goe uit. En nu dak nen tellevies em kannek veeel filmkes zien van die kwetterende vogel. Eigenlijk emmek et altijd eeen vies ventje gevonden, wel ne frak aan, mor geeen broek, mor soit, de eenden int Nachtegalepark emmen ook geen broek, wor zoude ze laaaten éé.

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zondag 18 april 2004

  TelleviesJajaj, ge zieget goe! Kem nen tellevies voor eeel weinig kunne kooopen, da was de verrassink! Ik peis dattem van den boot is gevallen, want veur die prijs, amai. Enfin, vanaf nuu mooogde dus vanalles oover den tellevies verwachten van mij éé. Veul schooon volk oep da bakske, kem al spijt dak ni eeerder nen tellevies gekoopt em, mor ja, et is noooit te laaat ééé. Ook ni om terug te kome me ne kombak!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zaterdag 17 april 2004

  Tunnel ondert stadEt is nog langk niks vooor mij, mor ik em et licht oep et ende van den tunnel gezien! Ik weeet et, et klinkt dramaaatisch, mor et is niks speciaaals. Ik ben vandaaag nor den Dam gegaaan, saamen met nog wa volk van den ome. We ginge kijke naaar den nieven tunnel ondert stad, die vooor den TGV en ander treinen. Mor ik em toch ni eeel die wandeling gedaaan zenne, veel te ver en veel te diep, ik zen ni zot zenne! Mor, ik em wel aan et begin van den tunnel mijn klep opengezet, amaaai, wa ne galm in da gat! Ik em geooord dat er voor vandaag een verrassink is veur mij, ik zen is curieus wa da ga zijn, mor ge ooort er morgen wel iets van éé!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Vrijdag 16 april 2004

  de Koen!Jaaa, ik em altijd simpatie gead voor diee operettezanger, de Koen Krukke (maar daar loop ik nog lang ni op zenne!) Ik zou graag eeens me em een duetje opneeemen éé. Ik denk dat da wel eeel schooon zou kunnen zijn. Maar dan moetem zoon smoelen ni trekken zenne, anders zou ik in de lach schieten éé! Als we dan Oh! Lieve Vrouwentooren zingen, dan kunnen we of voor de kathedraaal gaan staan of oep et putteke van Quinten Matthijs gaan zitten en schooon liekes zingen. Misschien wel iets oem samen te doen met de beiaard. Mor ni te laaat éé, want ik wil op tijd terug zijn om in de Oome te gaan kaarten éé, ah ja, ik ben misschien niet et grooot licht, maar ik ben ni onooozel éé!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Donderdag 15 april 2004

  Logo Love ParadeZit er vandaaag nen brief in de bus waaarin staaat dat de Love Parade in Berlijn niet meeer doorgaat. Tedomme toch, nu dak just den techno ontdekt em. Ik had zelfs nog gedacht om daaar ne komebak te doen. Ik begon den techno juuist goe te vinnen. Ah ja, khad al Pomp op de jam gezongen vooor den Tellefon éé. En ik had al een optie genoomen op zoonen praaalwagen om oep ope te treeden éé. Goh, nu moettek efkes nadenken, zenne. Waar gaaan ik van de zomer nu gaaan komebakken? Jaaaaa, zoalst is é, niks is vooor altijd. Mor ik gon is belle nor die boys van de Loookerse feeesten é, tis ni zoo ver van iere als Berlijn en nor tschijnt is et daaar oook wel plezant.

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Woensdag 14 april 2004

  Onzen Lieven HeerNu orek op de raaadio dat onzen lieven Heer twee gezichten eeeft, zo emme ze ontdekt op de lijkwade van Turijn. Ik em et eigenlijk altijd al geweeten dattem meerdere gezichten eeeft. Ge ziet da wel in die films over Jezus éé, tis iedere keer nen anderen. Maaar als em tweeee gezichten eeeft, wa moeten we dan nog gelooven? Dattem in het wijnjaar nul geboren is, da wisten we allang. Ik zou er een schooon lieke over kunne zingen éé. Voor eeen gezichtje van jou, sta ik uren in de kou. Geziget éé, kben et nog ni afgeleeerd éé, klaar vooor mijnen kombak!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Dinsdag 13 april 2004

  John CleeseZoals elken destag bennek van de morgen naar de Lidl gegaan voor een paar flessen drank. Ne mens moet wa op zijnen ouwen dag éé. Dus ik staan daar aan da schap en staat daar nen ele schone meneer naast mij en die vraagt in gebroken Vlaamsch, met eeen Engels accent waarda den Jack Daniels ligt. Ikke heel spontaan, int kaske naaast de radio, maar ja, das stoem éé, want das bij mij binnen en ni in de Lidl. Kwas wa verstrooid door zijn schoone verschijning ah ja!! Mor hij kon er gooee mee lachen, zenne en stelde zijn eige voor als John. Gelukkig em ekkik nog oooit vooor den BBC opgetreeeden éé. Toen ik em da dan vertelde, want we zijn nog wa blijven kletsen, zij ij dattem daar ook nog voooor gewerkt eeeft. Jaja, twas ne schoone voormiddag! En ei is blijkbaaar nen reedelijk bekende, maar ja, ik em geeenen tellevies éé.

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Maandag 12 april 2004

  VogeltjesAl goe dakik van mijn klein pensioeneke ne fotokodak gekoopt em in den Aldi voor weinig, want wa ooor ik deze morgen. Een getjilp van jewelste aan mijn slaaapkaamerraaam. Vier kleine vogelkes, zo schooon om te zien, et ontroerde mij formidabel geweldig. Kem er gelijk ne foto van getrokke zoals da ge kunt zien. Ik peis dat het meerels zijn, want bij die beestjes is het vrouwke bruin en het manneke zwart, enfin, zoo is da toch bij meerels éé. Nu maar hoopen dat Minouch die nest niet gaaat leeegroven. Ik errinner mij nog ne nest karrekieten ergens in een moeras in Normandië, die zongen zo schooon dak er mijn eigen repertoire bij vergat.

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zondag 11 april 2004

  pasenIk errinner mij nog die keeer toen ik als klein meisje vroeger wakker was als gewooonlijk op een paaszondag en ik door de spleeten van de blaffeturen den of inkeek. Grooot was mijn verbaazing toen ik daar eeen engel in plaaats van de klokken of de paaasaaas eikes zag leggen. De engel ad een lang kleeed aaan, zoon bekke als ne slaaappon. Jaaaren emmek als klein meisje gedacht dat et engelen waren die de eikes kwaaamen brengen. Jaaren later emmek dan geooord dat et mijn eigen moeder was die de eikes aan het leggen was, want ah jaaaaa, de paasklokken bestaaan nie éé. En paashaas met pruimen is ook lekker éé!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zaterdag 10 april 2004

  JimmyJaaaa, ik zen precies in de Jee de laaatste dagen, ah ja, nu willek et efkes emmen over den Jimmy Frey, ei eee toch zooon schooon liekes bij elkaar gereuteld, schooon, heel schooon. Ik errinner mij nog een optreeden van em in zaal Vrolijk België in Pulderbos. Twas toen eeel vroolijk, ah ja! Hij zong er van Zoo mooi, zoo blond en zoo alleen, geblooosd dakkik toen em. Ah ja, mijne man zaliger was erbij en den Jimmy was eeel den tijd naaar mij aant kijken!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Vrijdag 9 april 2004

  JanJan Theys, ja, tis weer lang geleden. Maar ja das ni moeilijk eee, hij is dan oook al een tijdje doood, de slooor. Ik errinner mij nog ne keer in Oostduinkerke op den dijk dat hij er het Festival van de Kust presenteeerde in zooone kamion, mor het waaaide nogal ard en toen is zijn klak mé zijn toepet den dijk opgevlogen. Kweet ni wat da grapke em gekost eeeeft, maar tzal wel de juiste prijs geweeest zijn.

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Donderdag 8 april 2004

  JantjeDa eigenwijs bazeke haddek eerlijk gezegd nog ni gezien. Jantje Smit, ik zag em zingen bij Janine, die van opt zevende verdiep die altijd ligt te tetteren en flauw mopkes tapt, maar soit, ze eeeft zonen tellevies met een grooot scherm, schoon zenne. Het was een program oep den Olland twee bij den tros, die zenden zooon dinges wel uit éé. Nu emmen we Jantje Smit, voeger adde we Heintje en de Wiener Zangerknaapjes.

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Woensdag 7 april 2004

  SeanGellie ebt da misschien nooit gedacht van mij, maar ééén van mijn drooomen die ik als jonk meiske altijd em gead is om het James Bond-meiske te zijn zo gezellig samen met de Sean Connery. Da adde ni gedacht ééé, ah nee. Het zou schoon geweest zijn, zo ergens op eeen strand in dokteur Noo, of als Pussy Galore in ne schooonen vlieger. En dan zou ik misschien nog een eeel schoon lieken emme kunne zingen, tzou schooon geweest zijn veur mijnen kombak, maar bon, tis lang geleje ééé. Ja, die schonen Schotse jongen eeeft mij altijd kunne bekoren, ah ja. Ik em oook smaak ééé.

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Dinsdag 6 april 2004

  DollyDa ooorek nu gere sé! Wacht ik plak et er efkes in, et komt uuuit de telegraaaf, gewet wel, de grootste Ollandse gazet: Dolly Parton wil nooit met pensioen AMSTERDAM – Dolly Parton gaat nog lang niet met pensioen. “Ik word net als Bob Hope, nog steeds op tournee als ik honderd ben”, zei de 58-jarige Parton. Ja oem mij in te ale, moet ze nog efkes doen, zeker me zooon tette, ah ja! Maaar in ieder geval, ze eeeft de spirit ééé, kommen en blijven bakken zeg ik altijd!!!

  Hier klikken veur hare saait op den internet

  Tartikelke in den Telegraaf

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Maandag 5 april 2004

  BriekGelukkig wassem ni aan zijne kombak bezig zoals ekkik, of tzou nog erger zijn. Maar den Briek is van ons heen gevloden. Zo eeft ij gisteren voor et eerst de ronde van Vlaanderen van bij Onzen Lieven Heer gezien. Ja, onzen ijzeren Briek, da zijn eeel schooon errinneringen éé. Ik erriner mij nog toen dattem in 1948 tweeede werd in den Tour. Amai, toen plofte mijn hartje bijkanst uit zijn kas, toen ik dat te oooren kreeg op het gesprooken dagblad. Toen heb ik nog Oh, ij-ij-ijzeren Brie-iek gezongen in de keuken!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zondag 4 april 2004

  Den DunneDe koeikes spelen al terug in de wei, de vogeltjes zijn ne nest aan’t bouwen en mijn kat eeeeft drie kleine poezekes gekregen. Ze trekken ard op aaaar. Twee zwart wit gevlekte en een zwart beestje. Als de Frans langskomt me zijne fotokodak dan zal ik er heeen fotooke van die kleine piepende beestekes opzetten, beloofd!. En nog allemaal ne gezellige zondag met veel pattekes, koffe en een cognacske of ne cointroo of zo, ah ja!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zaterdag 3 april 2004

  Den DunneOver schooon errinneringen gesproken sé, kom ik gisteren na mijn wekelijkse coiffeurtrip naar de Freddy bij Eufrasie terecht, een ouw vriendin van mij. Eeft ze een eel collectie van den Dikken en den Dunnen gekregen van aaar kleinkinderen. ge kunt al snappen da kik gisteren nie al te vroeg ben thuisgekoomen. We emme zelfs nen piza laten kooomen, da was ook voor mijnen eerstre keer, mor ja, ne mens is noooit te oud oem te leren éé, ah jaaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Vrijdag 2 april 2004

  DianaZeget weeer schoon gebraaien zenne, de zatte doos. Ik zeg altijd, als ge gezopen ebt dan moete nie rijen, dan lotte u rijen. En zeker als ge Diana Ross eet, die eeft toch geld genoeg bij elkaar gezongen in die 60 jaaar da ze leeft, ah jaaa. Maar enfin, ze moet er dan toch genen tweeden keer voor in de Begijnestraat gaan zitten, of hou eeet den bak ginder in de States, ah ja, Joliet geloof ik… Ik errinner mij nog ooit een Amerikaanse aanbieding om er te gaaaan zingen, maar den Titanic lag nogal vers in mijn memorie en toen bennek mor nie gegaaan. Wie wet was ik daar me mijne komebak wel dooorgebroken, ah jaaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Donderdag 1 april 2004

  Klokske keukenJajajaja, het moet weer me mij gebeuren ééé; ik em vergeten de klokken in uuis een uur nor vooor te zetten, dus ik leefde nog altijd in de wintertijd, da verklaart veel. Ge snappet wel ee, als ge naar den bakker gaaat voooor patekes en de deur is dicht en zo… Enfin, ik em mijn klokskes in uuis nu allemaaal goe staan voor ne komenden heten zomer me veeeeel optredens. de dees emmek nog van mijnen eerste man zaliger, hij eeft die oooit eens vooor mij meegebracht voor mijnen Valentijn, eeel lang geleeeden.

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Leave a Reply