Search

Bookmarks

  Maandag 31 mei 2004

  Evil SuperstarsDe Evil Superstars, daar zennek ne grote fan van, ah ja. Die emme al schooon liekes gemaaakt. It’s A Sad, Sad Planet, da vinnek een eeel schooon dink, want alst regent, dan denkek da onze Lieven Heer triestig is oem wa ter hier allemaaal gebeurt oep dees planeet, Sinksefoor of ni. En alsek Oh Girl ooor, dan smelt ik weg me mijne nieven ploechen beeer. Ik zen toch eeen aardig mens ééé. Da hadde ni verwacht hé, da kik van die moderne muziek zou goevinne. Alleeen Satan Is In My Ass, da vinnek er toch wa over zenne, me den Duvel moette ni spotten, die moete oepdrinken, ah jaaaaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zondag 30 mei 2004

  Sinksenfoor Zemme mij toch zoever gekregen om naar de fooor te gaaan, de Sinksenfoor, ah ja. Ik em ni veeel uitgespookt zenne, ik zal de volgorde vertellen eééé. Eerst emmek aan het kraaam gestaaan met de eeendjes, kem daar ne schonen teddybeeer gewonnen, die kannek in mijn beddeke leggen vooor als ik mij wa alleen voel. Daaarnaa emmek nen hamburger gegeten met veeel ketchup, ik had bekanst op mijn nief bloes gesmost, mor ik was nog just rap genoeg om die drets ketchup oep te vangen. Dan emmek me Yvonneke (Verbeeck), mijn goeie vriendin, in de botsautookes gezeten. Gelukkig emmek geen vals gebit, want da was er dan wel uit gevlogen, haha. Jaaaaa, gelachen en gebotst, da emme wij. Enfin, daaarnaa emmek ne Lacmans gegeeten met veeel siroop. Dan zijn we nen Duvel gaan drinken in de Misantroop oep de Waalse Kaai. Toen da oep was, emme we naar de rups gezocht. Maar geen rups te vinden. Toen vroegek et aaan ne ne schooone gesoigneeerde polies met ooorbellen en die vertelde mij da de rups aan het Sint-Jansplein ergens is. Wa een plek oem een rups te zetten, mor enfin. We zen er daarna dan trug ene gaaan drinken, ah ja!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zaterdag 29 mei 2004

  maatjes Jajaja, vandaaag begint de Sinksefoor éé. Moestek wa jonger zijn, ik zou al die atrakties uitproobeeren! Mor ge moet mij pardoneren, als ge 85 zijt, dan is da vooorbij zenne. Tkan wel zijn dak er is over looop, alsek daaarna maaar een pintje kan gaaan drinken in den Misantrooop. Als ge er dan toch in de geburen zijt, dan kunder oook beter ene gaaan pakken éé. Nei de woensdag komen de eeerste Ollandse maaatjes aan int stad. Me zure room en dille is da wel lekker, vinnek. Ook lekker me een goei borreltje. En als ge drinkt me ei maten, nie die haringen éé, dan ist altijd gezellig, ah jaaaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Vrijdag 28 mei 2004

  frtuur Richard Het is weer vrijdag, tijd om naaar de Freddy te gaaan, mijne coiffeur in de Carnotstraat, ah ja. Ik vond het vroeger toch wel gemakkelijk toenda de tram drei dooor de Kerkstraaat reeed zenne, mor soit ik trek mijne plan ééé. Strakskes ganek nog is eeen pak fritten eten me nen Bickyburger hier achter den hoek in de Helmstraaat bij frituuur Richard, ne schoone vent trouwens en eeeel eeeel goei fritjes. En ja, ik eeet ze gelijk ne goeien Belg, mé stooofvleees en mayonaise, mmmmm!!! En kom, ik zen goegezind (gelek altijd), kgaaan der nog eeen curryworst special bij eeten éé, mé curryketchup, ah ja. Ge zij vant stad of gezijget ni éé!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Donderdag 27 mei 2004

  CROOZE.fm Tedju, ik had het nog ni dooor, maar me dien brand ier beneden bennek mijn Minouche kwijtgespeeld… hopelijk komt de poes nog terug, ah ja… Nu dakker bij stilstaan… Onze Lieve Heer heeft mij toch weeer gespaard éé… ik kan daar maar één ding uit concluderen ééé. Ik moet dringend kombakken! Ah jaaaa! Ik em al wa schooon liekes in gedachte, zo van die coverkes van liekes die dak op Crooze.fm hoor hé, van die jazzie vlotte plaaatjes. Ge moet zelf maaar eeens luisteren naar diene radio. Hij is heel goe te pakken int stad oep den 104.2 FM, ik denk zelfs dattem int stad zit, ah ja, vooor groooot Antwerpen, das hier ééé!!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Woensdag 26 mei 2004

  Sigaren Volksunie - klik om te vergroten! Allee, ik wist et nog ni, maar het is binnekort kiezing! Ik looop weeer achter, mor bon, da is bij deze rechtgezet éé. Ik kwam et te wete van nen ouwe kamaraad die da kik tegekwam in den aldi, den Hugo. Hij gaf mij vier sigaren van de Volksunie. En vooor mij stemmen éé, riep em mij nog na. Ik em er ééén van oepgestoke, amai, zo’n verdrooogde dorre ouw sigaren, het is precies fleur de matras! Ik denk da ze nog ouwer zijn danne kik, haha! Enfin die ander drie die ziede hier. En oep de Volksunie stemmen, da ziede van ginder!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Dinsdag 25 mei 2004

  Jef Burm Onzen Jef Burm toch éé, da tikt er maaar jaaren en jaaren bij, das gelijk ekkik éé. We zien elkaaar ni veeel zenne, want hij wooont in Meise en das ni bij de deur. Daaar eeeft em een feestje gekregen afgelopen weeekend en wordt em ereburger van da dorp. Ik zou da ook eeens gere zijn zenne, maar dan vant stad éé, ah ja. Ik em ni vooor niks over de kathedraal gezongen éé, jaja. Maaar ik blijf hoopen, want zonder hooop is er geeen leven éé. Enfin de 19e juni wordt em 80, da zijn er vijf minder danne kik. Toen em in de Paradijsvogels meespeelde, toen adde wij nen tellevies in zwart-wit, ne Sierra die da we in de GB gekocht hadde. Het merk besta al lang niemeeer, gelooof ik. Mor het ware toch allemaal spullen van Philips en da was vruuger mijn platenmaatschappij éé. Nuu ganek rap naaar de winkel vooor ne schooone cadeau voor ne maaat van mij, den David, want die verjaaart vandaaag. Lang zallek ni moete zoeken, zenne, want allesen zat wordt, dan issem al heeel content!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Maandag 24 mei 2004

  Die Meneer Uit Amerika‘k Zen terjust naaar den Delhaize geweeest oem wa kommisjes te doen, wa zoude er anders gaaan doen éé. Kommek buiten, slagek bijna me mijn graaat tegen de korst. Gelukkig haddek da karreke nog vast, tzou nogal een zicht geweeest zijn éé. Enfin, ik koom thuis, zienek oep den Amerikaaansen tellevies dat hunne meneeer de president van zijne velo gevallen is. Hij zieter weeer schooon uit. Eeeft em mischien last van evenwichtsstoornissen? Want da is ni den eerste keeer éé. Hij valt ieder jaaar wel is ne keeeer. Van het drinken zalt wel ni zijn, want van azijn worde ni zat éé! Krijgek ier de gazet, want er is me dien brand ne reporter van de Frut geweest… Ge moet hier klikken, dan kundet lezen, ah ja!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zondag 23 mei 2004

  Happy Meal Amai, amai, amai, da kik da oep mijnen ouwen dag nog moet meemaaaken, braand int kot. djezes!!! Ik dacht eerst dat er eeen onweeer was, mor het was vuuur. Ineeens de polies aaan de deur. Die schoone jongens zeiden mij dak kon vertrekken. Et bleek een gasontplofing te zijn bij mijn benedeburen… ne mens mokket toch maaar allemaal meee ééé! Enfin straks treeedt ik oep in de Zuiderkrooon, das oep het Zuid éé, dan kannek daaarna nog ene gaan pakken in den Misantrooop , schuins aan de overkant… kzen is curieus of dak eigentlijk nog wel in mijn beddeke kan slapen éé. Den humor is ver weg vandaag zenne! Mor gelukkig wonek oep het derde verdiep. Al een geluk bij een ongeluk, kijkek in het café schuin aaan de overkant naaar den tellevies en zienek daaar een huwelijk. Ik em toch weeer een traaan weggepinkt toen dak da huuwelijk van de Spaaanse krooonprins me da meeisje van het gesproken dagblad hem gezien. Een echt sprookske is et. Ik zien et ier nog ni gebeuren da bijvoorbeeld onze prins Filip me Lyn Wezenberg zou getrouwd zijn, of me een ander meisje van den tellevies. Me de Laurent is da toch bekanst geweeest gelooof ik éé. Had die nu geeen serieuze booon vooor da schaaars gekleed meisje van aan de zeee, ons Wendyke die van aaanpakken weeet? Mor nu zijn de prinsen op bij ons, dus eeen nief sproookskesuwelijk moeten we ier nie zo rap verwachten, peisek, jaja. Allee, et is weeer zondag, ‘k gon wa pattekes halen, want subiet gonnek kaarten me Marie-Rose, den Etienne en Walterke, jaja. Da doenek gere éé!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zaterdag 22 mei 2004

  Happy Meal Tschijnt da de Happy Meals ongezond zijn, lezek in de gazet. Ik em da zelfs nog noooit ni gegeten, ik em da oek ni nodig ééé, want ik zen altijd Happy, jaja. Zelfs alsek mijn ouwe botten hoor kraken, of alsek teveel naar de koer moet gaan alsek weer oep nen avond preisoep em gegeten, jaja. Want alsek me ne keeer wa minder Happy voel, dan drinkek nen Duvel of iets sterker ééé, niks mis meee. Nu zijn er in de sjowbis wel van die vedetten die da naaar verboden drugs grijpen, sommige oem da ze ni anders kunnen, en da is zonde, mor de meeeste volgens mij veur de lol. Tis zoals een pintje drinken ééé. Mor ik doen daaar ni aaan meee zenne. Da’s niks veur een ouw moemoe ééé. Kzou zo wel is kunnen dooodvallen ééé. Toen dak wa jonger was emmek is aaan zoon sigaretje getrokken oep Jazz Bilzen, gelachen da wij toen emme, amai. Mor nu, neje, ik hou et bij een Duveltje, of bij een paaar Duveltjes ééé, ah jaaaaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Vrijdag 21 mei 2004

  Black BeautyWassek gistere uitgenodigd oep den jumping van Kapellen, mor nie oem te komen zingen. ‘k Zien mij daaar al staaan tussen de paaardjes, jaja. Ni dak schrik em van die beeestjes, zenne! Zonde da ze der gene Duvel emme. Mor ik em mijn plan getrokke, ah jaaaa. Bon, het is vrijdag, dus de dees ga naar hare wekelijkse rendez-vous met coiffeur Freddy in de Carnotstraat. En daarna ganek misschien nog een pintje ergens drinken, of een terraske doen oep de Keyserlei. Schol éé!!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Donderdag 20 mei 2004

  JuliaVerschietek mijneigen rot, zienek in de Frut ne foto van Julia Roberts staan, me ne smile van ier tot ginter, jaja! Kvinnet toch maar ne vreeemde foto zenne, ik ad mij da meeisje heleganst anders vooorgesteld. En et artikel ging dan nog ooover tanden, da de mensen complexen krijgen van sterren hun gebit. Da zal bij mij ni zijn, haha! Tja, ik emme kik ni veeel taanden nimeer, mor wa wilde, ik ben dan oook 85 jaaar. Mor mé of zonder taanden, zinge, da kannek nog altijd zenne, da leeert ne mens ni af éé, das gelijk oep ne velo rijden, da verleeert ne mens oook ni. Mor ik kruip toch ni meeer op ne velo, zenne. Ik em er dan oook genne niemeeer. Buiten da, waaar zouwek em zetten éé!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Woensdag 19 mei 2004

  HijzelfKem de paus weeer ne keeer gezien oep den tellevies, das ne schooone meneeer éé, voooral alsem slopt, hehe. Jaa, ik heb em toch vitaler geweten, jaaren geleden, toen em er just aaan was. Nu moetek zegge, moestek er zo bijlopen, ik had allang euthanasie gedingenst, da is toch geen leven, zo. Enfin, is er wel leven? Daaar denkek dikwijls over, ah ja. Maaar dan toch, eeen paaar keer per jaaar is er dan toch de eeen of ander oepflakkering éé, jaa, jaja. Ik bid alle dagen dat em het blijft volhouwe ééé, mor soems denkek, ligt het nu aaan mij dattem in leven blijft, ben ik hem ni aaan het pijnigen… Jaja… Ik peins teveel ééé, mor wa wilde, wij emme het hier zoo goe éé. De mensen zagen alleen nog mor oem te zagen…

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Dinsdag 18 mei 2004

  Charlotte BenknerLezek in de gazet da Charlotte Benkner aare geeest eeft gegeven oep aar 114de levensjaaar. Amai, ik ooop dak da oook nog mag meemaken, das nog dertig jaaar dooorgaan. Dan kannek veel kombakken zenne! Ah ja! Ik zieee mij daaar al staaan int Sportpaleis, enfin, et zal wel zittend zijn peizek, want over dertig jaaar, das nog lang éé! Hoe zou de weeereld er dan uitzien? Want gisterenavond zaggek oep den Olland twee da ze mé pis al autoos laten rijden. Het Ruimerke zedde dan zelf! Das wel gemakkelijk denkek. Want de naft wordt altijd mor duuurder en duuurder. Mor ik rij allangk ni meeer me nen automobiel éé, neje, das niks ni meer vor mij. Mor zingen, da blijvek doeng tota kik doodval, ah ja!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Maandag 17 mei 2004

  Ike & Tina TurnerJaja, nei moettek zeggen… ik em noooit vooor zoveeel volk oepgetreden als ons Xandee, mor ik em wel in den Olympia in Parijs oepgetreden, jaja. En zo wassek tussen mijn elpees aan het snollen en vonnek den deze terug. Een schoon plakske van Ike & Tina Turner in den Olympia. Enfin, tis nen dubbel-elpee éé, zemme daaar efkes aan het spelen geweeest éé. Tis een opname uit 1971, kgeloof ni da den Ike toen al oep zijn wijveke timmerde, kzal het em is moete vragen, of aan Tina als ze nog is langskomt. Al goe dakkik nog al mijn platen em bijgeouwe, langs den andere kant, wor zoude ze zetten éé, want et zijn er wel veeel, die van menijgen ni meegeteld éé!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zaterdag 15 mei 2004

  tvNu schrijve ze in de gazet da kik naaar et Songfestival ad moete gaaan. Seg, mannekes!! Nu ni overdrijven ééé. Mijn liekes zijn bekanst allemaaal ouder dan den tellevies zelf. En ziede mij daar al staan springen gelijk dingeske, Xandee? Ik ben 85 jaar geworre éé, jaja, das toch een bekke veeel oem nog mee te doeen éé. Mor de vlieger op naaar Turkije… tis er zooo warm éé, dan emmek veeel te veeel last van vapeurrekes, wie wet krijgek dan een malheur, kmoe get ni weten. En alsek dan nen beker zou winne ginder, waaaar zouek em zetten éé, ah jaaaaaaaa.

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Vrijdag 14 mei 2004

  CasinoEt zijn drukke daagen mé mijnen 85ste verjaardag en het kruipt in mijn kleren éé, jaja! Eerst vandemiddag met den David Hasselhof wa keuvelen over vroeger en een Duveltje drinken oep den Baywatch. (nog altijd niks vooor mij) Daaarna naaar mijn goei vrienden in Middelkerke aan de zeee vooor ne show int casino van de Remants peizek, jaaa. En ze vroegen mij daaar van den tellevies, want die waaaren er ook weeer, enfin die van de Rooze Looper dus, of da kik ni zenuuwachtig was, de onoozelaars! Ik emme kik al veeel oepgetreden in mijn leve ééé, ah jaaaa! Ik em oook gerepeteeerd éé, nogal wiedes ééé. En ik em er, zoals dak voor den burgemeester van Antwerpen em gezoenge: I did it my way!!!! Jaja, twas eeel gezellig, ik em daarna nogwa geblackjackt bij de Michel, da’s ne kroepiér die dak goe ken (mor ik me niks gewonne) we zijn dan nog efkes langst den dijk geloopen, mor dan wast vooorbij. ik wilde impassant nog wel efekes gaaan zwemmen, mor ik dacht: “Esther ge et nij genoeg gezopen, doe nij geeen ongelukken!!”, ah ja!!! Enfin, het is vrijdag, subiet naar de Freddy voor mijn coiffuur! Want er eeft er weer ene in mijn haaar liggen rommelen, gelijk elke keer…

  Bonnekes… ik zalt nog en keer zingen voor de saait: And now, the end is near. And so I face the final curtain. My friend, I’ll say it clear; I’ll state my case, of which I’m certain. I’ve lived a life that’s full. I’ve traveled each and ev’ry highway. And more, much more than this, I did it my way… jaja, jaja, en zeeker wééé – ten!!!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Donderdag 13 mei 2004

  XandeeTedekke, zennek gisteren toch naar De Koninck geweeest en zijn Poalala en emmek daaar weer nen ooop bloemen en felicitaaties gekregen. En dan denk ik, want ge kunnet nie luidoep zeggen éé, waaar zouket zetten éé! Dus ja, tis plezant 85 worden zenne, mor het neemt veeeel ruimte in beslag, kwaa cadeaus dan toch éé. En zo emekke dan deel ééén vant Songfestival gemist, jaja. Maar gelukkig eeeft da wijveke van ier nog ni gezonge éé, want da is uiteraaard mijne favooriet, al moettek zeggen dat da lieke van Nicolleke en den Ugo ook wel schooon is. Of doen die deze keeer ni meee? Ik kan da oep mijne leeftijd ni allemaal volgen éé, maaar suporteren da doenek wel, zoals dak jaren geleeeden oook supporterde vooor de Abbas. Nen Arabische groep geloof ik, of nee, et zullen Fransen, ah nee, just, Belgen geweest zijn éé, want ze zongen over Waterloo! En das ier éé! Vandaar dak aan et supporteren was, uiteraaard, voor de Belgen. En nu moete me pardoneren, maar ik ga met den David Hazelhof van de noen dineeren in één sjieke tent in Brussel. Tis ne vriend zenne, tis ni oem mee in Baywatch te spelen éé!!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Woensdag 12 mei 2004

  Bobbejaan SchoepenAlléé, wa gon we nei krijgen! Den Bobbejaan is schoeppes, ij kuuist zijn atracties af. Waar gatem dan me zijn duivekot blijven? Nu moete wete da kik nog noooit in zoon pretpark gezete em, echt waar, das niks vooor mij éé, ah nee. Oep de Sinksenfoor daar emmek oooit in de botsotokes gezeten en oep de ezeltjes, jaja, en eendjes vissen emmek oook nog gedaaan. Naaar den Efteling zouwek nog wellis wille gaan éé, jaja, maar ni in die rappe dinges hé, kmag er ni aaan denke éé. Maaar et sproookjesbos, daaar willek oep nen avond nog is oep mijn gemakske me Wiske van Linkeroever en den Albert van ’t groentewinkeltje nog is rondwaandelen, jaja, da zijn oook sprookskesfans. Ik oop maaar dat die kabouterkes iet oem te drinken emme, want ik em rap dorst. Zolang et maaar geen preisoep is, want dan moettek teveeel naaar de koer gaaan. Mor een witteke of zo of nen Duvel, da kan er altijd in ééé! Of nee, geeeft me maar ne Guiness da emmek nog oooit gedronken toen dak in Londen ging oeptreden, jaja!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Dinsdag 11 mei 2004

  IkkeStappek van den tram aant Astridplein, waandel ik dooor de Van Schoonhovenstraat, de rue Vasaline, ge wet wel, klampt er daaar zoon travestieachtig iemand mij aaan, pakt mij vast en vraaagt: ken joe feel it, waaroep ekkik: ik fiel ni homo. Ij schiet in de lach en herkent mij ineens. Enfin oem een verhaaal kort te maaaken, wij de Wonderboy binne en wa Duveltjes in ons graaat gekapt. Twas ne fijne meneeer me goei manieren, mor toch niks veur mij éé. Ik moet geeen vente nimeer emme oep mijne leeeftijd, tis genoeg geweest. ‘k em er twee gead en dan moetek zeker ni afsluiten me ne vent die veur de venten is, maar we zijn wel goei vriendinne geworde! jaja! Op de gezondheid van alle mooie meisjes, éé! Schol!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Maandag 10 mei 2004

  YvonnekeJajaaaaa, gisteren me ons Yvonneke Verbeeck oep de lappe geweest int stad. Ge wet wel, noar de Misantroop oep de Waaalse kaaai. Eén van mijn stamcafééés. twas weeer laaat, al goe dat daaar nen braaven meneeer zat die nog veeel meeer Duvel kan verzettten dan ik in mijn jonge jaaren, lang vooorda ter spraake was van mijnen kombak. Die eeeft eeel voorzichtig gereeden zenne, en ik em zijn stuuur mee vastgehouden, want et werd soms wa lastig alser nen bocht kwam. En twee zatten kunnen meeer dan éééné éé. Maaar zoo vroeg op de morgend is er weinig verkeeer éé. En de polies emme we gelukkig ni gezien, tzou anders mischien wel priijjs geweeest zijn peizek. Jaaa.. IJ werd vooor de deur een bekke vrijpostig, mor ik em gezegd da die dingens allemaaal ni meeer vooor mij zijn zenne, mor ik moet toegeven, gecharmeeerd, da wassek wel, ah jaaaaa. Ik peis dattem liever gead ad dat ik iets anders vasthield dan zijn stuuur, mor ne mens kan ni alles willen éééé!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zondag 9 mei 2004

  IkkeOooh, ik ben zooo blij, ge kunnet ni geloven, zo veeel felicitaaties, zo veeel kussen, zo veeel drank, zo veeel cadeaus, en ze nei eerlijk, wor zoudet zetten éé! En et wordt nog de ele weeek feeesten éé, nor de Koninck, met den Hasselhoff oep de lappe. Ge weurdt natuurlaik mor ene keer 85 éé!! Vandenavond gonnek nor de Misantroop oept Zuid éé, kgeef daar ieder joar een feeestje rond deezen tijd… enne tis privé éé, ni komen!! Dezen noen ganek nog wel aaant Albertkanaal vissen met den Eduard, ne maaat van mij, da doen we ieder jaaar, ij riekt gere vis, en da zit er vol. kweet wadege denkt, mor lottet maaar!! Tot vanaavond of tot merge.

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zaterdag 8 mei 2004

  IkkeAmai, amai, amai, ik peis dak vandaag mé ééén doos perdolan suppo nie gaaan toekoomen zenne, het was al eeel den dag gisteren, een glaske champagne ier, een glaske ginder en dan ad Marie Therese gisteren nog ne surprise vooor mij. Een toart met cremfresh en fraisekes en daarbij nog een kisst sigaren, een fles Cointreaux en een fles Johnny Walker. Ik em et meuge weten, want toedak wakker wier stonden ze leeg neffe miijjn beddeke. Alléé, straks nog wa vieren, mor das misschien wel et beste ééé, dan verdrink ik mijne kaaater, ah jaaaaaaaa!! Veel verjaaardagswensen oook, ze staan allemaaal in da kaderke ierneffe!!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Vrijdag 7 mei 2004

  Kusje van PatrickAmai, amai, kzen eindelijk thuis, twas nene drukken dag. Eerst langst de Freddy vooor mijn aaaar en daaarna naar et stadhuis waardak nen bloemekeee kreeg van den burgervader, den Patrick Janssens éé. Leona en Bob Cools ebbek ook oooit moogen ontmoeten éé, jaaaaaa. Ik em er gezonge van I did it my way!!! Uiteraaard was den tellevies er oook, ge wet wel ik em oooit nog oepgetreden voor den BBC, viijjf jaaar voordat het NIR begonst uit te zenden ééé. kwas just nog thuis vooordat et oep den tellevies kwam. Ik dacht eeerst dat et vooor de Rooze Looper was, maar het was blijkbaar voor Het Gesprooken Dagblad ook. 85 lentens, waaar zoudet zetten ééé!!! Enfin, het is nu ooog tijd dak naar Marie Therese gaaan, want verjaaardag of ni, tis vrijdagavond en dan gaaan we wiezen éé, ah ja!!!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Vrijdag 7 mei 2004

  TelefoonkotjeNu lezek in de Frut dat den eRTeeTee, enfin, den Belgacom zijn telefoonkotjes gaaat afbreken… En ikke dan? Alleee, ik bel veeel vanuit een kotje, ah jaa, ik emmek kik wel zoon draagbaar dingeske, maar das me zooon kaartje en dat is leeeg, ik em maaar een klein pensioentje, dus als ik iets moet dooorbellen dan ganek naaar beneden naaar et kotje en dan bellek daaaar. Et kotje is wel regelmatig kapot, maaaar da is nog te doen. Als den Belgacom nu eeens tellefonkotjes binnen in gebouwen zou zetten, naaast de concierge of zoo, dan gaaan die ni kapot zenne! Ik zal et maaar niet aaan mij art laten koomen éé. Tis vrijdag, straks naar coiffeur Freddy in de Carnotstsraat, want een ster moet er goed uitzien éé, zeker oep aaare verjaardag éé, en daarna ganek naar et stadhuis waar dak nen bloemeké krijg van Patrick Janssens, den derden burgemeester van tstad dak gaaan ontmoeten sé. Mor ik em afgeloope nacht slecht geslape want ik em oem de twee uuur naaar de koer geweest, want ik had preisoep gegeten, jaja.

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Donderdag 6 mei 2004

  Citroën DSIk keeek deze noen uit het raaam en ik zag daaar zonen citroen beneden staan zoals wij vroeger oook hadden. Schooon en comfortaabel autoos. Hoe werden ze oook weeer genoemd. Mossels of strijkijzers gelooof ik. In die van ons stak zoonen autoraadioo en als wij ermeee gingen toeren of oep reis gingen dan stond altijd den BBC oep. Want daaar speelden ze toen allemaal eeel eeel schooon liekes en da was ver te ontvangen op de middengolf. Ik errinner er mij nog eeel veeel van en de meeeste hebbek oep plaaat in uis. Al goe, want dienen automobiel emmek allang nimeer.

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Woensdag 5 mei 2004

  Robbe De HertDe Robbe… ik zag em onlangst nog eeens ne keeer oep den tellevies en ik dacht… als em nu eens ne film maaakt over Antwerpen, maaar nen echte film éé, dan zouwek wel willen meeedoen. Dan zingek van Oh! Lieve Vrouwentooooooren, maar zeker ni die remix, want da gaaat wel wa rap vooor mij. Maar een ding weetek zeker, de Robbe mag schat tegen mij zeggen, maar langs den aandere kant, da zegtem tegen iedereen éé!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Dinsdag 4 mei 2004

  Michael JacksonWa leezek nu in de gazet. Da de pollies de onderbroeken van Michael Jackson in beslag eeeft genoomen op zoek naaar De en A materiaaal. Da kunne ze toch ook gewooon vragen? Nu is da baaazeke al zijn onderbroeken kwijt en moettem in zijn blooot gat rondloopen. En em dan beschuldigen van vieze dingens, das het toch wa zuuken ééé! Enfin, alsem wilt dan kan ij een onderbroek van mij lenen, ik em er toch een stuk of dertig en iedere maand doenekik er een nief aaan.

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Maandag 3 mei 2004

  Voetbadje van de NaldiIer drooom ik nu al jaaren van sé. Eeen voetbaddeke om uw voeten in te steken als ze wa moe zijn. Varissen emmek nog ni, maar het kan zooon deugd doen éé. De dees gaat de woensdag vroeg opstaaan om zoiets te gaaaan koopen in de Naldi, want ze verpatsen die baddekes daaar voor 18.99 euro. 19 Euro dus. Dien ene cent die moogen ze houden ééé, ah ja. En dan nog dreei jaaar garantie, das proper éé, bijkanst zo proper als mijn voeten als ze er drei jaaar hebben ingezeten. Just of just? Tot morgen éé surferfans!!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zondag 2 mei 2004

  Herman Van MolleToen dak gisterenavond den tellevies oepzette, vroegek mij af: wie is die zanger? Mor ik zat er weeeral neffe, tis zijn broer die de nooten doet zingen. Mor diee zijne naaam bennek weeral kwijt, maaar hij is altijd eeel bruin en den Herman Van Molle is wa meer aan de witte kant. Maaar amai, moeste kik eeen jaaaar graatis winnen, dan haddek tijd en geld genoeg oem terug te komen me mijnen kombak. Ik em al een lieke in mijne kop zitten oem uit te brengen. Den titel en wa zinnen emmek al: “Bijna vooor de laaatste keeer jaarig” Kweget, kweget, tklinkt wa sarcastisch, maaar het gaaat eigenlijk over mijn Minouche, want da beesteke is al 21 jaaar, toch al oud vooor een poes éé!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zaterdag 1 mei 2004

  Diana KrallGisteren zennek gelijk elken vrijdag naaar de Freddy gegaan in de Carnotstraat, ge wet wel, mijne coiffeur, want vooor nen euchelijken dag gelijk vandaag moet mijn aaaar goezitten éé. En et zit mee vandaag want ik em oep Kroes FM ne CD gewonne van Diana Krall, een Amerikaanse. Maar wie is die zangeres? Ik kan da ni allemaaal onthouden éé. Enfin, ik em oep de raadio er eeen paar liekes van geooord en ze zong er allemaal van een ander, maar dan eeeel schoon gedaaan. Allee, da wordt dan mijnen eeersten CD, nu nog ne CD-speeler…

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Leave a Reply