Search

Bookmarks

  Archive for juni 2004

  Woensdag 30 juni 2004

  De klak van den BriekHet is bijna zo ver hé, de Ronde van Frankrijk gaaat beginnen éé! Nu denkte misschien, La Esterella en den Tour, wa heeeft da me elkaaar te maaken éé. Wel, nie veeel éé. Mor ik ben ne fan éé, ik em zelfs een klakske da kik oepzet terwijl dak smiddags naaar den tellevies zien. Ik em het klakske vandaaag al uit de kast gehaald éé, want den derde juli ist zover. Ge geloooft het of ni, mor alsek ni had gezongen, ik denk dak wielrennner had willen zijn. Toen dak jong was wel te verstaan éé. Maaar ik heb ze allemaaal gezien, zonder eeen jaaar over te slagen éé. Ik em dees klakske trouwens nog cadeau gekregen van den Ijzeren Briek éé, jammer genoeg issem nu doood. Mor enfin, ik em mijnen tellevies al laaten programmeren dooor de Stany, waaar dak ieder weeek oook Boomke Wies meee speeel éé, want van tellevieses kennek ni zo veeel, en zeker ni van den deze, want die hebbek nog maaar een paaar maanden éé. Maaar nu lopek eeerst efkes naaar den apotheker, want ik em een bekke keeelpijn. En oem naar de Tour te kunnen zien, moete kunnen roepen en supporteren éé, ah ja!! Ik herrinner mij nog de Tour van 1969, den eerste keer da den Eddy Merckx won, ik em toen een oeptreden moeten afzeggen den dag nadien, want ik had geeen stem nimeeer van te suporteren, jaja!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Dinsdag 29 juni 2004

  Elvis PresleyJaja, ik begin een echt wereldwijf te worden, alleee, ik bedoel dankzij den internet bennek oep de hooogte van alles wa datter gebeurt in de wereld. Nu lezek dat den Elvis den tweeede juli ne concert geeeft via de sateliet vanuit Memphis, waaar dattem wooont éé. IK zet thuis regelmatig een lieke op van den Elvis want ik em daaar veeel plaaten van. Ik em daar ooit bijkanst nog mee oepgetreden in Duitsland, waaar dattem zijne legerdienst gedaaan heeft, maar da is op het laatste niet dooorgegaan. In ieder geval, ik zal probeeren te luisteren naar dat concert, al wetek nog lang ni goe hoe, maaar da komt wel in orde. Eerlijk gezegd, ik dacht dat den Elvis allang dood was, maar ge zie, zelfs La Esterella vergist zich soms. Enfin, de deees ga nu naaaar den Deleis, want ik em dorst gekregen van te schrijven en alles is oep. Tot morgen hé surfvriendjes, want La Esterella has left the building! Jaja!

  Hier klikken veur het artikel over den Elvis

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Maandag 28 juni 2004

  Kikker Horek en lezek bij den BBC, ge wet, ik em daaar nog vooor oepgetreden éé, dat een Iraaanse vrouw bevallen is van ne kikker. Jajaja, ge hooort het goed ze is bevallen van ne puit. Volgens de doctooors zou die kikvors menselijke trekskes hebben, zoals vingers en een mensentong. Hoe moet da beestje dan vliegen enzo vangen? Enfin, de dees wist ni wat ze hooorde. Kermit de kikker bestaat dus echt éé, al wooont hij niet in de Joenaited Steeds maar in Iran. En dan te denken da kik van het weeekend allemaaal zoon beeestjes em oepgegeten in Frankrijk. Stel u vooor da kik zit te knabbelen oep zoon poootje en da plots een ander beeest van die platoo begint te spreken tegen mij van: “Esther, ge kunt schoon zingen, mor van mijn broer moette afblijven, of ne puit tegen uw bakkes”. Brrrr, ik mag er ni aan denken. Ik peis da kik alleeen nog maaar fritjes van frituur Richard gaaan eten zenne. Op mijne leeftijd moete nimmer oep uw lijn letten ééé! Mor wel oep de kikkers in uw bord, ah jaaa!

  Hier klikken veur het artikel van den BBC

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zondag 27 juni 2004

  Fruits de mer Ge moet mij pardoneren dak vandaaag nogal laaat iets in mijnen dagboek schrijf, maar gisteren werdek gebeld dooor ne Fransooos me de vraaag ofdak ni in Normandië wilde komen oeptreden. Ge moet weten, ik em daar oooit al gezongen éé, mor da was oep het einde van den Tweeeden Ooorlog éé, dus das verdikke lang geleeden. Enfin, alles werd gearrangeeerd en om zes uuur gisterenavond wassek er al. Ik werd eeerst uitgenoodigd op nen diner me allemaal zeefruit, of hoe zegde da. Mannekes, het was een gesmos, maaar heeel heeel lekker zenne. Ge moet er oook eeens ne keeer naar toegaaan. Het was in Le Treport, vlakbij Dieppe aan den Atlantique. Ik em daaar in het casino oepgetreden vooor een bomvolle zaaal. Mor of dat ze me daaar nu verstaaan hebben, da wetek ni zenne. Ik em dan maar een paar liekes int Frans gezongen oook ééé. Comme d’habitude uiteraard en La Vie En Rose emmek gezongen en heeel de zaaal zong mee, schooon hé, jaja!!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zaterdag 26 juni 2004

  James Brown Wordek vandenacht uit mijn bed gebeld, blijkt het den James te zijn, ge wet wel den Brown, mijne kameraaad uit de Joenaited Steeds. Twas wel gen uuur om nog te bellen, mor ja, ginder lopen ze wa achter ééé. Enfin, me hunnen tijd éé, van de rest denkek het soms, haha. Bon, den James, ge moetem kennen, was eeeel blij om mij nog ne keeer te horen en hij vertelde mij dat het allangk geleeje was dattem nog eeens klop had uitgedeeld enzo. Maaar hij zei dattem volgende maaand in juli naar den Belgique komt vooor een oeptreeden in Zottegem. Dus de deees heeeft nog ne keeer afgesproken me den James, want verleden jaaar wast er ni van gekomen. Nu belovek ni dak daaar meee oep da podium gaaan staaan éé, mor ik gon wel kijken naaar de meeester on stage. Ah ja, het is nen hele groten artiest ééé. Ik em daaar oooit nog meee oepgetreden, en ja… da zijn eeel eeel eeel schooon errinneringen éé. En moete wa weten? Hij kan oook eeel goe kussen!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Vrijdag 25 juni 2004

  rupsIk zen ondertussen dikke vriendjes met die vlinder geworden, ik em wa frisse blaaadjes gekocht bij den Achmed van de groentenwinkel hier oep den hoek vant straaat! Enfin, ik em wa appelsienen gekocht en wa afvalgroen gekregen. Enfin, deze noen, ik kijk in den tupperware waaar dak die blaaadjes en ingestoken, zienek daaar een rups kruipen en knabbelen. En mijne vlinder, kem em Louike genoemd, zat er neffe toe te kijken. Schooon éé!! In ieder geval, vanaf vandaaag heeet ze Louisa éé, ah ja. Jaja, een rups bij Esther thuis, wie had da gedacht. Nu kennek wel volk die da aaan iets heeel anders denken alsek het over een rups heb, mor da zijn allemaaal vlotte jongens, zallek maaar zeggen, die vooor de jongens zijn ééé. Ja, in de homoscene hemme kik veeel fans, tot in de Rups blijkbaar. Ik ben er zelf nog noooit geweeest, want da is niks ni meeer vooor mij, mor naaar het schijnt staaan ze daaar allemaaal me hun broek oep hun schoenen aaan den tooog, straffer nog, dikwijls zonder broek, want ne vriend van mij vertelde zoo eeen anekdote over de Rups en den ene zij tegen den andere: komaan Patrickske, doe uw broek aaan, we gaaan naaar huis, jaja!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Donderdag 24 juni 2004

  VlinderkeJaja, het is gebeurd, waait er ne vlinder tegen mijn raam vandemorgend, ocharme het beestje, ik em em direct binnengelaten en der me mijne kodak ne foto van getrokken. Tis een schoon bazeke éé. Vroeger zaagde die hier veeel rondfladderen dees vlinders, maaar ik denk ni da ze nu nog veeel vooorkomen. Ne konigingenpage is het volgens mij. Ik em ze dan ook direct in de watten gelegd éé. Want een queen of king moet gesoigneerd worden éé, ik em da oook gere, dus ne vlinder dan oook éé. Ik em de saufage opgezet, de fles Armagnac erbij gepakt, ne straffe koffie gezet en nu nog efkes wachten sé. Straks zal het beestje wel terug oep stap gaaan peizek. Mor nu laaat ik het diertje nog ni buiten. Ze is kletsnat van den drank, dus ik vermoed da goe fladderen er ni in zit de eeerste uren éé, want oe zoude zelf zijn éé. Ik gon oook nog ni direct buiten, want een jat koffe me Armagnac, jaaa, dan ganek oook scheeef zenne, oep mijn nuchter maag, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Woensdag 23 juni 2004

  EddyKonnek vandenacht ni goe slapen, zettek iets voor den twaaalven den tellevies oep en ik zap wa int rond, zoals iedereeen zekers éé. Zienek den Eddy Wally oep den tellevies, uiteraaard zongem My Way, zoals da kik oook graag mag plegen éé. Ik zen content dattem aan de beterhand is éé, want ij eeeft het zwaar te verduren gehad éé. Tis nen helen braven simpele meneeer die dak goe ken éé. Me een gouden hart en gezellig naïef, zo emmek de manne geeere, ah ja. Hij vertelde dattem verzot is oep spekskes van in den ooorlog. Amai, zo’n ouw spekskes, da kanne kik mé watter nog overblijft van mijn gebit nie kouwen zenne. Mor van die zachte spekken van op de Sinksefoor, daaar meugde mij altijd vooor wakker maken, ah ja! Ik zen uiteindelijk wel int slaaap gesukkeld zenne, ik em een tweeede borrel gepakt en ik em schooon gedrooomd, ah ja!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Dinsdag 22 juni 2004

  GraancirkelZe duiken weer op de graaancirkes éé, schooon dingens allemaaal. Ik peis ni dat da grappen zijn zenne. Volgens mij, tenminste da zei mijn groootmoeder zaaliger altijd als we er enen zaagen, want vroeger waaren er veeel meeer van die figuren. Elke wei had zijn eigen graancirkels, den ene al schoooner dan den anderen. Enfin, volgens mij dus zijn da geeen booodschappen uit de ruimte maaar uit het hiernamaaals. Mijn bomma zaaliger zei altijd da de geeesten dat graaan nodig hadden om hunnen eigen jenever te stoken, maaar ze moeten van Onzen Lieven Heeer iets terug doen en daaarom maaken ze dan maaar eeen schooon tekening. Voila zo simpel ist sé! Da doe me der aaan denken da die fles wittekes bijkanst leeeg is en dak naaar denaldi moet gaaan vooor mijn kommisjes, ah ja!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Maandag 21 juni 2004

  HelikopterWorrek van de morgend wakker door een kabaaal van jewelste, ik kijk dooor de velux van mijn mansarde naaar boven, cirkelt er daaar nen helikopter boven mijn dak. En keeer oep keeer blijft da machien overvliegen en zoemen en pruttellen. Het deeed mij ineens denken aaan mijn oeptreden vooor de geallieeerden in Normandië, mor das allang geleje zenne. In ieder geval, de dees toch een bekke ongerust, bel ik naaar de polies om te vraagen wa datter aaan de hand is. Blijkt da tijdens de werken aaan de ring er helikopters van de polies, de wegenwacht en nen hooop radiostations over de stad gaaan vliegen. Amai, als die da al die jaaren blijven doen, dan doene kik geeen ooog meer dicht. Gaaan al die radios verkeersinformatie geven, mor dan is de vraag: welke verkeeersinformatie? Da alles vast zit? Da wordt heeel saaaie radio, peizek. Al goe da mijne favoriet, de CROOZE.fm oep den 104.2 beslist eeeft oem kompleeet geeen verkeersinformatie te geven. Kannek teminste genieten van de muziek, want ge wet wel, ik zing ni aleeen graaag, mor ik luister oook graaag naaar de radio éé, ah ja!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zondag 20 juni 2004

  Bill ClintonIk zen de memoires van den Bill Clinton aaan het leezen en wa zienek daaar staaan? Dattem maaanden aan een stuk op de zeetel heeeft geslaapen in het Witte Huis nadat zijn affaire met Monika Lewieke had oepgebicht. Daaar maggek dus ni aaan denken éé, of ik krijg direct ne zere rug. Ik em oooit ene keer oep de zetel geslapen en toendak wakker werd konnek nog amper gaaan. Nu denkte gelle natuurlijk, wa hadde toen uitgestooken éé. Begot niks, tiens. Ik had mij een tas warme melk me wa rum uitgeschonken omdak mij ni zo super voelde en ik was int slaap gevallen, das alles. Enfin, ik moet ni liege éé, het waren drie tassen, mor ja, het is dan oook lekker die rum éé, toch zeker die Havana. Ik peis da de Fidel die zelf stoookt.

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zaterdag 19 juni 2004

  HagelbollenAmai, amai, het zijn lappen éé, vandemorgend worrek wakker van een gedaver van jewelste. Ik denk was da? Het einde van de planeet? Ik trek mijn gène goe en doen mijn gordijnen open en wa zienek? Hagel, hagel en nog is hagel. De dees den trap af (drie verdiepen) en ik em efkes geprobeerd oem tstraat oep te gaaan. Stomme gans dak was, ik kreeg al direct nen tik van zoonen hagelbol. Kem dan maaar efkes gewacht en gelukkig duuurde het ni al te lang. Ik em er een fotooke me mijne Kodak van getrokken en zoals ge kunt zien was het precies Pasen. Hagelbollen zo grooot als duiveneieren. Da is geleden van toen da kik me mijne man zaliger in Bretagne oep reis was dak da nog had meegemaakt. Wij zaten toen te rijden me onzen Citroën DS in de geburen van Quiberon, das zooon schiereilandje ginder. We wilden toen just den overzetboot oeprijden naar Belle Ille. Dak het tedekke allemaal nog weet, is al een wonder. Deze keer zennek slim geweest, ik em nen helen emmer geraaapt en in zakskes in mijne frigoo gestooken. Dan emmek ijsblokskes vooor in de Absint éé. En eeel exclusieve, heeel wa anders dan die prullekes van de Spa die ze in den Deleis verkopen. Nu kannek zeggen alsek bezuuk em: “De ijsblokskes worden gesponsord door Onzen Lieven Heer”. Jean Maria Paf me uwen Aldiplast, eat your heart out!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Vrijdag 18 juni 2004

  Johny WhiteDen Johny White, ik zag die Vlaamsche charmezanger gisterenavond in de Roze Loper op het NIR, het manneke was schooon liekes aan het zingen, vooral I Did It My Way, wa kik oook eeel graaag zing zenne. Hij vierde zijne verjaaardag, maar ik emmet nie goe begrepen, want ik hooorden het één getal dooor het ander. Mor ja, het was al laaat dak keek naar den tellevies, en ge moet mij pardoneren, mor ik em geeen pilleke gepakt, mor een stevige borrel nadak het Gesproken Dagblad had gezien. Het is toch nogal wa me de wereld éé. Mor enfin, het is nu weeer tijd oem naar Freddy’s Hairdesign te gaan éé, want mijn haaar heeeft weeer een jobke nodig. Buiten da, ik kom gere bij de Freddy éé, tis ne lieve jongen en hij knipt goe, ah jaaaaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Donderdag 17 juni 2004

  PillekesDuizenden vogels vliegen te pletter tegen HSL-schermen Nederland; Britse student biedt maagdelijheid te koop aan; drugsdealer verkocht gips als heroïne aan verslaafden. Da leeeze kik dus in de Gazet éé. Wa ge den dag van vandaaag toch allemaaal ni leeest éé, ongelooolijk, vinde ni? Het is precies of de planeeet is zot geworden, ah ja. Eeen van de weinige dingen die ni veranderen is het feit dak gisteren gewonnen em me het wiezen. Ik em bekanst tien frank gewonnen éé! Kwas zo fier als ne gieter. Wij spelen nog me ouwe 25 centiemekes en halve frankskes éé, kwestie van de nostalgie derin te houwe éé. Ge moet mij pardoneren, mor wa moet een ouwe bees gelijk ekik nu met zelfmoordvogels, maagdelijkheid en nepdrugs? Just: niks! Als de deees ni goe kan slapen, dan drinkt ze een borreltje of ik leees wa in nen boek éé. In het slechtste geval is ne keeer een xanax, en das dan tweee keer oep een jaaar, ah jaaaaa! De rest is vooor de jonkheid éé!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Woensdag 16 juni 2004

  WoestijnIk leees in de Frut dat de woestijn oprukt aaan eeen ongeziene snelheid. Zelfs één derde van Spanje zou ne woestijn worden. Tedekke toch! Al goe da kik ni gelijk zoveeel Belgen naaar Benidorm zen gaaan wonen éé, ik zou daar nogal zittten me mijne parasol en al die kamelen. Langst den andere kant, het Sint Anneke oep de Linkeroever is oook een stukske wit zand éé. Tis lang geleje dak nogis tot daaar zijn geweeest, vooor hetzelfde geld is heeel de Linkeroever al in ne woestijn verandert, mor da zal wel ni, anders haddek het al wel geweten zeker? En wa moet ne mens zingen over ne woestijn éé? “Brandend zand”, “Het Zand Kriebelt Tussen Mijn Tenen”, “Oh Lieve Schorpioentje”, enfin, ge zie, ik zou mijne plan wel trekken éé! Zolang da ze der maaar een frisse pint tappen éé, dan is ne mens vant stad gelukkig!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Dinsdag 15 juni 2004

  CaravanIk em nog nooit in de file gestaan, mor das nogal normaal als ge gene auto hebt éé. Ik lees ier bij mijn jat koffie in de gazet da het eeel druk ga zijn op den Antwerpse ring als de mensen op congé vertrekken en da de Ollanders me hun caravans ni op de ring moogen rijden, maaar dooor de Liefkeshoektunnel moeten sjesen. Ik em daaar is moogen dooorrijden dooor die drie tunels. Da was toen dak terugkwam van eeen optreeden in Bergen op Zoom. Het was op nen donderdagavond. Schoon zenne! Eerst al die lichtjes van de haven en dan onder de grond naar de Linkeroever éé. En dan komde van die kant naaar de stad gereeden en dan ziede den helen tijd Onze Lieve Vrouwentoren voor uw neus opdoemen éé. Ik begon spontaaan te zingen, ah jaaaa. Soms zouwek zelf nog wel eeens willen rijden me zonen automobiel, mor ja, ik em geeen garage en waaar zoude zonen auto anders zetten éé.

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Maandag 14 juni 2004

  Anne FrankIk was et bekanst vergete, mor de zaterdag was et de verjaardag van Anne Frank, waaar da kik, alsek mij ni vergis, ne gesigneerde boek van heb. Het meiske zou nu 75 jaaar geworden zijn moest da toen allemaal ni gebeurd zijn. Mor de mensen onthouwe ni zo goe, want met de kiezing van gisteren is eeen grooot deeel precies allank vergeeten wa datter onder den ooorlog is gebeurd, jaja. Nu moette wete da kik oep de grens wooon van Antwerpe stad en Borgerhout, vlak bij het Stuivenbergziekenhuis, wa oep zich wel handig kan zijn natuurlijk. Een probleeemwijk zegge ze. Et fenomeen doe me wa denke aan buren die iedere buur eng vinden. Ik peis da we het ier veeel te goe emme en da we daarom alleeen nog maaar kunnen zaagen; een luxeprobleeem. Dus in plaaats van proteststemmen zijn et volgens mij vervelingsstemmen. Daarom stel ik vooor om wa meeer te gaaan oeptreden. Dan vervelen ze zich wa minder ééé. En dan zingek van: Oh! Lieve Vrouwentoren! En ge wettet ééé, Onzen Lieven Heer ziet iedereeen graag éé!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zondag 13 juni 2004

  De Kiezing De dees van de noen naaar de stembus, gelijk wij allemaaal éé. Kruipek me wa moeite in da kotteke, stekek da kaaartje int machien, krijgek die lijst me namen vooor mijne neus… en het eeerste dak mij afvroeg was: wie zijn al die zangers? Een paaar kennek, jaja. Margriet Hermans die stond er bij, maaar al die anderen, geeen ideee oe daget tegenwooordig ga in de Vlaaamsche showbizz. Tzou mischien ni slecht zijn vooor mijnen komebak moestek de volgende keeer met de kiezing oepkoomen éé. Als iedereeen die dan oep mij stemt oook eeen plaaatje van mij zou kopen, awel dan zouwek oep nummer één staaan in den hitpareet. Gelle vraaagt elle natuuurlijk af oep wie dak gestemd em éé, want ik zen ier gelijk ne goeien tjeef rond de pot aaan het draaien éé. Mor daaar emmek ni oep gestemd. En ik em den ooorlog meegemaakt, dus die mannen die da den Duits terugwillen of zoiets, daaar emmek oook ni oep gestemd. En vooor de rest zoektet zelf maaar uit, ik gon da nie verklappe zenne!!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zaterdag 12 juni 2004

  Zwijntje Lezek vandaaag in de Frankfurter Allgemeine Zeitung da ze in Brazilië een nieuwe zooogdierensooort ontdekt hemmen, oep zich niks speciaals, mor ze emme da beeestje oook direct oepgegeten. Jamaaar seg! Egoïsten! Ik had oook wel is willen proeven van diee reuzenpekari, tedekke toch. Nor het schijnt zijn die navelzwijnen eeel lekker. Ge wet da kik ne snoeper zijn éé, ik em dan oook deze noen eeen dooos patekes gekocht, mor ni alleeen vooor mij éé. Da’s oemda vandaaag vrienden van mij verjaren éé. Jaaaa, nen tweeling, ne jonge en een meiske, mor ze trekken ni oep elkaar zenne. Enfin, dus wij gaan vandaaag patekes eten éé. Waaarschijnlijk gaat de cognac er oook aan, want hij kan er wa van, den dronkaard. Mor daaar is niks mis mee oep eiwe verjaardag éé, ah neee!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Vrijdag 11 juni 2004

  Ray Charles Et ga nogal voooruit de laatste daagen mé de sterren die da vallen, ik zou bekanst ne wens doen, moestet ni zo triestig zijn éé! Nu eeeft de Ray Charles het begeven, mor hij had et allang aaan zijnen leever éé. Nochtans zoveeel meeer danne kik dronk die toch oook ni, dachtek. Ik errinner mij nog toen wij saamen hadden oepgetreden in eeen kleine club in Londen, nen dag na mijn concert ginder. De Ray oep zijn klavier en ikke zijn liekes zingen, twas eeel schooon. Ik em toen eeen ooog uitgeblet, want hij begon toen me zijne kop te zwaaien en te zingen: “I Got A Woman”, schooon was da, hoewel hij eeerst dacht dakik ne vent was éé. Ah ja, hij had mij alleeen maaar ge-oord, jaja! “What’d I Say?” vonnek oook eeel schooon, jaaaaaa. Hij is nog in de bloemekes gezet door den Amerikaanse president in 1986 en die wordt vandaaag begraven éé, de Ronny Reagan. Ik zag gisteren die show oep den tellevies, amai sjieke dinges, da zulle ze vooor mij wel ni doen zeker? Toen dakket zag oep den tellevies dachtek ineens aan de begrafenis van Beethoven indertijd. da was oook allemaaal pracht en praaal. En neje, ik em da uit de boekskes ééé, zo oud zennek nu oook weeer ni, ah ja! Trouwens, mij mogen ze ni cremeeren éé, ah ja, ik zen dan ook nog ni doood éé!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Donderdag 10 juni 2004

  den Elvis Ik werd deze morgend wakker, zoals trouwens iederen dag éé, ah ja! En ik had ineeens goesting in de plaatjes van den Ellevis. Ik em er hier nog nen helen hooop liggen éé. Ik begin bij den afwas mee te zingen met Wooden Heart en wa laater me Love Me Tender en Kiss me Quick, tot ineeens de bel gaaat. Staaat daaar zone jongen aan de deur oem een handtekening te vragen, want ij had mij ooren zingen tot oept straaat. Ah ja, met die warmte staaan mijn vensters open éé, anders krijgek vapeurrekes. Ik was apetrots dat diene jongen heeer, die da nog maaar eeen paaar jaaar uit de savooien gekomen was, mij oem ne pooot kwam vragen sé. Ij vroeg oook of da kik geeen platen maakte. Ik em uiteraaard gezegd da kik me mijnen kombak bezig zijn, ah jaaa! En genen Return To Sender ééé, das vooor de facteur zenne!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Woensdag 9 juni 2004

  Lee Towers Over schooon errinneringe gesproken, ik slaag gisterenavond mijn gazet oopen, zienek staan da den Tros, van den Ollandsen tellevies, hun veertigjaarig jubuleum vieren in den Arena van Amsterdam, dus ikke kijken éé. Daaar emmek oooit nog oepgetreden in Amsterdam, jaja, schooon errinneringen zijn het, het was in de zoomer van 1968, een week naa mijn concert oep jazz Bilzen. Al die Ollanders daar van die sigaren aaant paffen waar da ge een gibbertrut van wordt, jaja! Enfin, ik wijk af, mor wa wilde éé. Die van den Tros emme da schooon gemaaakt zenne, ik em er veel vedetten gezien éé, zoals de Koos Alberts in zijne rolstoel, den Helmut Lotti, die schooon meiskes van Akkerdrei of zoiets, Rob de Nijs, ge wet wel, die van Mallebabbe, een schooon schijfke, ik em hier den 45-toeren nog van ligggen éé. Just den André Rieu, die stond daar wa te pleebakken me zijn viool, da vonnek er wa oover. De polonaise me Frans Bauer was ook gieren, “geef me maar een ons geluk, want das meer dan een pond goud!!” Jaja, schoon éé! Den Hans Kazan toverde den boel uiteindelijk naaar zijn einde en al goe, want mijn minouche werd ambetant van die muziek. Poezen éé!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Dinsdag 8 juni 2004

  Venus Eddet gezien, da stippeke vooor de zon? Jaja, vooor mij is het oook den eeerste keeer dak Venus zien zenne, zo oud zennek nu oook weeer ni. Mor zieduit éé, allee, ik bedoel zieduit hoe da ge ziet éé, hehe. Ik em mijn eclipsbrilleke gepakt oem naaar de zon te kijken éé, want anders ist slecht vooor uuw oogen. Als ge zooon ster wilt worden gelijk de zon, dan moette van goeien kommaf zijn, zei mijn moeder zaaliger altijd. Mor ze zei da altijd oem te lachen zenne. Mor gelijk eeeft ze wel een bekke. Over sterren gesprooken. Lezek in de Gazet da den David Hasselhof zat achtert stuur gepakt is. Als er nu enen is die zat achter zijn stuur mag zitten, dan is hij het wel éé. Ah ja, hij heeeft zonen oto die da van zen eigen rijdt hé, da emme we in Knight Rider wel gezien, ah ja!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Maandag 7 juni 2004

  Ijsje Van de morgend, de dees is nog mor just wakker, gaaat den tellefon: Nicolleke aaan de lijn, ge wet wel, die van den Hugo éé. Of dak ni meee ne cremegelace gaaan eten deze noen. Da moette tegen Estherekke geeen tweee keere zegggen éé! En zeeker ni me deees schooon weeer éé! Kem eeerst wel mijn ontbijt oepgegeten éé, twee bokes mé choco en drei tassen koffie éé. Enfin, tegen 12 uuur zijn ze me dan koomen ophalen veur ne créme te gaan eten. Ik dacht eeerst da we er ene gingen eten bij den Desiree de Lille, hier int stad, mor ze reden naaar Schilde, nor Cremerie Margriet. Mannekes! Emme ze daaar lekkere cremegelace, amai! Ge moet mij pardoneren, mor ik zen weeer gulzig geweest. Ik em drie groote couppen gegeten en nu emmek er een bekke last van, ik zen al vijf keeer nor de koer gemoeten vandaag en ik peis dak nu weeer moet gaan, dus euh, tot morgen ééé!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zondag 6 juni 2004

  De Ronny Klees in de gazet da het ni goe gaa mé Ronald Reagan, ge wet wel dieë Amerikaaanse president die vroeger nen acteur was. Enfin, nie goe, nie goe, ij is dood éé! IJ leed aan Alzheimer lezek. Mor ik em de vrijdagavond dieë film gezien! Oe kunde nu aaan ne film lijden? Is da oemdattem acteur gewest is? En ij zou al tien jaaar last emme gehad van die film, maar nu heeeft em zijn kaaars uitgebloozen. Enfin, soemmige dinges snapte pas na het rooken van die speciaaal sigaren en da’s bij mij geleje van mé Jazz Bilzen in 1968. Jaja, 93 jaar issem geworden de Ronny (vooor de vrienden ééé). En verleje maaand zei Nancy, da’s zijn wijveke, “Alzheimer heeft mijn man meegenomen naar een ver oord waar ik hem niet meer kan bereiken”. Het zijn lappe!

  Da zijn geen errinneringe éé

  Zaterdag 5 juni 2004

  Alzheimer Het was gisterenavond eeeel eeel gezellig bij Mariéttje. We emme gewiesd tot een uur of negen en daarna kwam ze afdraven me ne video, zo’n schijfke, ge weet wel. Mariéttje eeeft zooon machien oem cd-films te bekijken. Schooon beeeld da da eeeft amai. Enfin, zij die film van Jef Geeraerts oepgezet, waardak de naaam maar ni van kan onthouwe, mor soit. Trouwens, de Jef vinne kik nen ele schoone meneeer! Die zou et geeen tweee keeer moete vrage zenne! Ik zou zegge, ik vertel iets over die film, mor ik em geeen ideee nimeeer wor dattem over ging. Et kan aaan mijnen ouwerdom ligge, mor ik denk eeerder aaan die drie flessen Cointreau. Gelukkig emmek pillekes tege de koppijn, want wor zoude ze anders gieten ééé!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Vrijdag 4 juni 2004

  Mitsubishi Mitsubishi roept opnieuw 280.000 wagens terug, lezek in de gazet. Den techniek staaat vooor niks ééé! Ik vraaag mij toch af hoe ze da doen zenne, mé een fluitje? Of me et eeen of ander commando? Of zoals de Sooi zijn duiven? Kom, kom, kom, kom, kom? Ik em er geeen idee van, maaar da komt oemda kik allangk nie meeer me nen automobiel rondrij éé, ja, alsek ergens moet gaaan oeptreden, dan komt er dikwijls zo’n grote sleee van de Kaasboerin mij afhalen. En das eeel plezant éé, want de champagne is altijd aaaan booord. Mor ik drink dan mor één glazeke, want zat oeptreden, das niks vooor mij éé, ah jaaaa!! Mor alsek dan na mijn oeptreden naaar huis wordt gereeden, dan tutter ik eeel die fles leeeg, ah ja, mor da emmek dan toch ook wel verdient, just ééé! Enfin de dees vertrekt subiet weer nor coiffeur Freddy en daarna… da zien we dan nog wel, ik peis ergens een patteke eten me een lekker jatteke kaffe!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Donderdag 3 juni 2004

  Mon Oncle Gisterenavond is een goeie vriendin van mij langsgekoomen, ons Mariette. Zoals altijd brengt die dan patekes en een fles cognac meee. Mor omda ze weeet dat sinds eeen dikke maaand nen tellevies em had ze ne video gaaan huren me zon machien oem em af te draaien. De patekes kwamen van de Rombout in de Lange Leemstraaat, nen ele lekkeren bakker en de cognac kwam uit de fles, haha! Enfin, emme wij naar Mon Oncle van Jaques Tati gekeken, ééén van mijn favoriete films aller tijden ééé, mor ja zoveeel films emme kik nog ni gezien eerlijk gezegd, mor bon. Als ge is oep nen avond ni wet wa doen, kooopt u een fles starken draank, een dooos lekker patekes, eventueeel nog wa fijne sigaren en uurt u ergens deze film, ge zul het u ni beklagen!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Woensdag 2 juni 2004

  De Rooze Loper van den BrunoDen Tellevies, het gaat allemaal nogal vooruit éé, nu is da programma de Roze Loper op den NIR, enfin ge weet wel den BRT éé, al aan zijnen duizendste keer toe, da is zoals mijnen docteur, den Herman Lecompte hé, die wordt da oook, duizend jaaar, ah ja, da zegtem toch éé! Duizend jaaar… et is toch wel nen helen tijd éé, Ik zou eeel veeel kunnen kombakken éé, maaar jaaa… zooo lang… Zouden ze over 915 jaar Oh! Lieve Vrouwetoren nog wel errinneren, zou de kathedraaal er dan nog wel staan hier int stad? Zijn er dan nog wel mensen? Ik vraag mij veeel af, eh, mor ge moet mij pardoneren, ik zen er nu 85 en da is eigenlijk al eeel schooon. Ik em er ondertussen al veeel naar Onzen Lieven Heer weten vertrekken éé. En das de tragedie van ouwer worden ee, ze vallen gelijk vliegen, ah jaaaa. Mor ik zen nog ni van plan om naar boven te reizen zenne, kem nog veel te veel oeptredens af te werken en buiten da, ik zen ier veel te gere, en zolangk als ge ier gere zijt, dan blijfde ééé!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Dinsdag 1 juni 2004

  PinkpopHet was allemaal nogal wa gistere oep de tellevies, zenne. Ik em bekanst den helen dag naar de Olland drei gezien. Twas daar Pinkpop oep den tellevies. Da emmek bij ons nog noooit gezien, zo lang. Soms waren het maaar vreemde muziekskes, mor me een pateke en een cognacske erbij, wordt het allemaaal wa gezelliger ééé. Tegen een uur of zeven emmek wel wa eten laten komen van de Griek achter den hoek, tis eigenlijk ni zone goeie, mor ik kan nie op alles bijten ééé en bij den dieje zijn de calamaressen nogal aaan de platte kant. Zijne rooien Boutari daaarenteegen is altijd eeel lekker, mor ge moogt er ni te veeel van drinken anders krijgde koppijn ah ja! Oem efkes terug te koomen oep Pinkpop, Moloko, die vonnek eigenlijk wel ok, vooral da meisje, die kan schooon zingen éé, ah jaaaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé