Search

Bookmarks

  Zaterdag 31 juli 2004

  Boem!Tis toch weer wa éé met die knal, amai, ocharme die mensen allemaaal. dan zenne kik er nog goe vanaf gekoomen den 22ste mei toenda onder mij bij mijn gebuuren den boel uiteeen knalde. In ééén wooord verschrikkelijk. Ik em uit solidariteit mijn Belgische vlag, vooor dees weekend, over mijn Madonnake gelegd dak in 1967 uit Lourdes em meeegebracht. En ik em eeen paar bougies aangestoken, meeer kannek ni doen éé. Wa dak mij wel afvraaag: wa moeten ze ginderachter mé zoveeeel gas eigentlijk? Enfin, achteraf is achteraf éé, daaar loste niks meee op ééé. Ik errinner mij nog den brand van den Innovation in Brussel en den oorlog me den Duits, da zijn oook geeen plezante errinneringe éé. Enfin, toen dak hooorde van dien knal, toen dachtek eeerst dat den Osama der vooor iets tussen zat. Maaar achteraf bekeken was da nogal loemp éé. Wa ga die nu doen me zijne kameeel in een godvergeten gat in België. Enfin, het dorp staat nu definitief op de kaart éé, althans toch een stuk ervan, ah jaaa.

  Da zijn geen schooon errinneringe éé

  Vrijdag 30 juli 2004

  CointreauTis weer teinde van de maand sé en de facteur is weer langs gekomen me het pensioentje. Ik em toch den indruk dat da iedere keer minder wordt, enfin, da ge der altijd minder en minder mee kunt doen zenne. Vorige weeek bijvooorbeeld kooop ekik een fles Cointreau van nen Indiër opt straat voor nog geen 5 euro, jaja. En vandemorgend denkek, mmmm een Cointreauke, da kan er wel in. Dus de dees naaar de winkel, want dien Indiër die vinnek toch nimmer terug. Amai seg, ik moest het dubbel betalen, jaaa! Haddek nu sjans me dien Indiër of is er zooon groote inflatie? Gaget zo slecht me den Belgique? Of makek mijzelf een blaas wijs? Ik zou mischien beter smorgens gene Cointreau drinken éé, jaja! Het moest mor zo lekker ni zijn ééé, ah jaaa! Enfin, Cointreau of gene Cointreau, tis vrijdag en dan ganek naar de Freddy éé, in de Carnotstraat, da begint ook me een C, haha. Ik gon naaar de Freddy vooor mijn haaar éé, jaja! Slukes ééé en tot morgen, ah jaaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Donderdag 29 juli 2004

  SjakosjIk zen zoo aaant rommelen in de kast in de logeeerkamer, enfin, de kammer waaar dakkik oook mijn kostums bewaaar vooor mijn optredens éé! Het doe mij altijd denken aan het kinderboekske ‘Tiny Speelt Toneel’, ge zou u nene helen dag kunnen blijven verkleden éé, mor zo zot zennek nog ni, ah neee! Enfin, ik zen zo aaan het rommelen, vinnek dees sjakosj, ik peis nen nep-Louis Vutton en daarin zit nen brief aan mij gericht. De dees, altijd curieus, begint te lezen en wa staat er in dien brief? “Lieve mevrouw La Esterella, zou het mogelijk zijn om uw adres te geven, want ik wil u een brief sturen met de vraag of u niet wilt komen optreden voor een benefietavond voor de slachtoffers van de watersnoodramp in Ruisbroek. Hoogachtend, Jules Moortgat, feestvoorzitter” Ik pies da het nie veeel zin meeer heeeft om daar op te antwooorden, want das volgens mij allang geleden zenne, wassek toen feitelijk al mé ne kombak bezig? En hoe zennek aaan dien brief gekomen éé? Jaja, ten huize Esther gebeuren soems vreeemde dinges, neemet van mij aaan, ah ja! Tijd vooor ne koffie zenne! Me een klein, piepklein cognacske vooor de smaak éé, ah jaaa.

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Woensdag 28 juli 2004

  Koffie!In de frut lezek vandaag da enen op de drie Belgen meer koffie drinkt dan da goe vooor em is. Daar moestek nu toch ne stoel bij pakken en een jat kaffe zenne. Ik kon mijn ogen niet geloven. Ge kunt daar teveel van drinken oook, da wistek ni. En Irish Cofee, telt da ook? En me een cognacske? Da staat er allemaal ni bij éé. En de manier waarop ook ni. Ge moet weten, ik maal al mijn koffiebonen zelf in mijne molen éé, zo enen waar da ge zelf nog moet aan draaien, ik em die nog van mijn grootmoeder zaliger, dus das echt wel oud zenne. Mijn koffiebonen, die zijn vers natuurlijk, ah jaaaa! En ik drink dan nog alleen maar Javabonen uit Sumatra, jaja. Nu kunde zeggen :”Esterella, gij se snob!” Maggek? Tis tedekke de enige boon waarda een cognacske lekker bij is éé, ah ja!

  Hier klikken veur het artikel in de Frut

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Dinsdag 27 juli 2004

  FrankskeAls ne mens nog just aaan het bekomen is van de Ronde van Frankrijk, dan hooorde weeer de zotste dinges éé. Frankske, Frankske toch! Eigenmooord plegen das toch niks vooor u. Enfin das niks vooor niemand ééé. Mor ge mooogt nooit ni opgeven int leven ééé, da moogde noooit ni doen éé. Zie maaar naar mij, ik ben eeen paaar maaanden 85 lentens en ik ben al bijna evenlang aaan mijnen kombak bezig, met succes, ge zie maaar! En gij hebt eeen schooon wijveke, eeen schooon huizeke en misschien oook wa centjes. Mor alssek straks in de kerstraat de kerk passeer, voordak bij frituur Richard in de Helmstraat mosseltjes gaaan eten, dan zallek voor u een kaarske gaaan branden zenne, dan kommet mischien allemaaal wel goe, ah ja!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Maandag 26 juli 2004

  BoelekeGe wet, de dees moet alles weten éé. Zo lezek in de New Scientist da de eerste wooorden van de menscheid papa waren, zo’n 50.000 jaar geleden. En mama ook, uiteraard. Maar uiteindelijk kunnen die wetenschappers het ni bewijzen omdat ze het nimmer kunnen vraagen aan den één of andere Neanderthaler. Jamaar seg, zo kannek et oook zenne. Maaar het is misschien wel een goei idee om daaar is een lieke over te zingen ééé, samen met de Kid Coco of zo, die kan schooon liekes schrijven éé. Maar dan vinnek dattem zijn haaar terug moet laten groeien éé, tot aan de lengte die dat da haar had voor dattem het afschoor om dattem int leger moest. En dan zingen we een duetje over mama en papa, schoooon éé. Ja ik zien het al vooor mij int Sportpaleis. Want de Mark ééft mij ooit eeens gezegd: “Nu emmek de formule gevonden om hits te schrijven.” (da was toen dattem hits had éé), jaja, schooon errinneringe éé.

  Hier klikken veur het artikel in de New Scientist

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zondag 25 juli 2004

  Eddy MerckxTis vandaaag de laatsten dag van de Ronde van Frankrijk éé en de deees zit klaaar me ne mirleton en wa confetti om het wa vrolijk te maken in huis éé. Zelfs mijn Minouche heeft een strikske rond haren nek éé, ah jaaa. Ik em hier dan ook nen ingekaderde en gesigneerde foto hangen van den Eddy Merckx ééé, daar zennek altijd ne groote fan van geweest, maar ook van wijlen den Briek éé. Jaaaaa, waaar is den tijd éé, het gaaat toch allemaaal vooruit ééé. Zeker als het bergaf is, haha. Enfin, spannend ist vandaag ni natuurlijk éé, de Lance Armstrong ga toch winnen. Ik errinner mij nog die keeer toenda kik mijnen eerste velo kreeg. Toen wassek nog een klein meiske éé, twas zon fietske me dikke bandjes en twee wieltjes erneffe. Toen zongek nog ni zenne, laaat staan dak toen aaan mijnen kombak bezig was éé, ik moest toen nog beginnen éé. Enfin, ik gaaan naaar mijnen nieuwen tellevies kijken éé, me een borreltje erbij is da eeens zo plezant ééé, ah jaaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zaterdag 24 juli 2004

  goudvisTwas eeen heeel plezant CROOZE-feestje gisteren in de La Riva, kem lekker gegeten en ook wa gedronken jaja. Enfin, wa lezek vandaag weer in de Frut? Da het in het Italiaanse Monza verboden is om nog langer ne vis in nen bokaaal te houden omdat da ni goe is vooor de gezondheid van da beestje. Vruuger emme kik oook ne goudvis gehad, onzen Blackie. Het beestje heette zo omdat het ne zwarte goudvis was. Enfin, volgens mijne man zaliger was het ne goudvis, maar volgens mij kwam het beestje ergens uit een beeek of zo. Ik had da viske op de Sinksenfoor gewonnen aan het schietkraam. Ge moet weten, ik em altijd goe me een geweer omgekunne éé, dus da viske was rap geschoten. Den Blackie heeeft lang geleefd zenne in zijnen bokaal en ik wist oook ni beter dan dat die goudvis het goe had éé. Alle weken een proper kom, die da kik grondig uitkuistte mé javel. Den Blackie heeft toch een jaar of tien op de schouw gestaan in de living, totdat het noodlot toesloeg. Ineens was den Blackie weg, foetsjie, ribbedebie. Ik vermoed da ons Minouche er hare poot heeft ingestoken en den Blackie heeft opgepeuzeld, maar zeker zennek ni.

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Vrijdag 23 juli 2004

  Boot Heel de kaai ligt vol me booten, maaar vol éé, ge kunt er ni neffe zien. En ze zitten oook propvol me frisse matrozen. Tis bekanst zonde dak al zo oud ben éé, jaja. Moestek nu nog een jong meisje zijn, dan zou ik nog een kans gewaagd hebben, mor da is nu ni meeer aan mij besteed, zenne. Wa dak wel gaan doen is vandenavond eens ne keer langst de La Riva gaaan in de Londenstraat, daar over die technische school. Want mijnen favoriete radiooo de CROOZE.fm geeft daar een feeestje éé. En als er gecroozed wordt, dan zenne kik er gere bij zenne, ah ja. Maar daarom ganek nu naar Freddy’s Hairdesign in de Carnotstraat ééé, want een diva moet er altijd piekfijn uitzien éé, ah jaaaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Donderdag 22 juli 2004

  De zon Het ga vandaag dertig graden worden, zeggen ze. Ik zen is curieus, maaar ik em mijn vooorzorgen genomen éé, een voetbaddeke me munt erin en ne ventilateur om het wa frisser te krijgen ééé. Ik zien de zon gere zenne en ik ben oook zelf graaag het zonneke in huis éé, ah jaaa. Ik ben terjust nog naar den bakker geweeest voor een paar pattekes, want straks komen er een paaar goeie vrienden langs en ik em dan graaag iets in huis om te presenteeren éé, het moette ni altijd pintjes zijn éé, hoewel met deees warm weer is da misschien ni slecht. Tis mischien de moment om de den tram te pakken naaar het Sint Annastrand, al stopt em er jammer genoeg ni vooor de deur, mor soit, we zullen wel zien ééé. Mag ik bij deze u nog ne fijnen dag toewensen? Ah jaa!!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Woensdag 21 juli 2004

  Jenna Bush Jaja, ge zieget goe, da is één van de dochters van president George Bush, ge wet wel, das dien Amerikaan éé. Toen da kik een klein meisje was, toen moesten we da ni riskeren zenne, of we kregen nen draaai rond ons ooren éé, ah ja! Wie steekt er nu zijn tong uit naaar de pers éé. En da dan nog op de nationale feestdag, jaja. Enfin, het kind zal wel ni weten da wij ne nationale feeestdag hebben, laaat staan da ze weeet waar da den Belgique is éé! Vandaaag heeeft de dees weeer veel aan de hand, zenne, maaar das ni erg, want ik em mijn vlag allang gestreken en opgehangen in de keuken, naast het peper- en zoutvaaatje. Zo viere kik da ieder jaaar éé. Want straks komt de Frans me Mathilleke en Janine en dan gaaan we 21en, da doen wij ieder jaaar me de nationale feeestdag éé. Want da spelleke is er vooor gemaakt éé. We spelen dan voor echte frankskes, want ik em hier nog ne volle pot van staaan. Ik kreeg het ni over mijn hart om die weg te doen, jaja. Want wa is ne mens zonder errinneringe éé, ah jaaaa.

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Dinsdag 20 juli 2004

  Scoubidou De Scoubidou is aan zijnen kombak bezig, lezek op den internet. Das gelijk ekkik éé, ik ben ook me mijnen kombak bezig en ik moet zeggen, het lukt goe éé. Alsek zien hoeveeel mensen er naaar mijn optredens koomen, dan zijnek goe bezig éé, jaja. Ik weet ni of gelle ooit nog me nen scoubidou gespeeld emme, maaar ik was er destijds al een pak te oud vooor zenne, aah jaaa! Ik errinner mij nog wel ne keeer, het was na eeen concert in Turnhout in de jaaren 60, dat er een meisje van de zaaal bezig was me zo’n mannekes en figuurtjes ineen te prutsen. Toen dak er naaast ging zitten om is te kijken hoe da ze da deed, zei ze tegen mij, mevrouw La Esterella (want da zei ze), als ge wilt zallek vooor u zonen scoubidou maken, enen die da op u trekt. Ze heeft toen zes figurekes gemaakt en mij cadeau gedaan, maar ik weet begot allang ni meer welk poppetje da kik ben, éé. Die links onder in ieder geval ni éé, want de kerstman zennek ni zenne. Wilde nu zelf zon prullekes maken, dan moete maar naar De Telegraaf surfen éé, daar wordt het uitgelegd. Ik kros strakskes op mijn gemak naaar den Bart Smit of den Blokker in de Carnotstraat om mij oook zo’n draadjes te kopen voor weinig centjes en ik vlieg erin, ideaal bij dees slecht weer. Eeen jat koffie erbij en een cognacske en het kan nog heeel gezellig worden éé, ah jaa!

  Hier klikken veur de trukskes van den scoubidou

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Maandag 19 juli 2004

  Hazel Blears In den Daily Telegraph van vandaaag zegt de Britse minister van binnenlandse zaken Hazel Blears da we beter ne stock opslaagen van eten in blik, flessenwater en medicijnen teegen dat er nen terreuraanslag komt. Waaar zoudet allemaaal zetten éé? Zo grooot wonek nu oook weer ni éé, buiten da, alsek mag kiezen tussen water en een fleske jenever, dan wetek het wel, jaja! En eten in blik, goh, het enige da kik in blik em is wa fruit, sardienekes en tomattepuree, daaar kunde toch oook ni op leeven ééé. De Britten misschien wel ja, want ge moet weeten, ik em ooit nog opgetreeden vooor den BBC éé, lang vooorda den NIR hier begon, jaja. Awel, ik em toen ook veeel opgetreden in da land éé. En wa da kik er echt wel dik over vind, da zijn die worsten smorgensvroeg. En die komen uit blik, jaaaaa. Geeft me dan maaar ne continental breakfast zenne, nikske overdreven, ni te veeel naar de koer en ni te veeel winderigheid in den buik ééé. Ge moet daar allemaaal vooor opletten ééé, zeker als ge wa ouwer wordt éé, jaja.

  Hier klikken veur het artikel in The Daily Telegraph

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zondag 18 juli 2004

  Arnie Ik leees in een Oostenrijkse gazet, want ge wet, ik spreeek veeel taalen éé, da den Arnold Schwarzenegger ne postzegel krijgt éé. Enfin in Oostenrijk, waar dattem vandaan komt éé. Nu vroeg ik mij af… of da kik oook genen tember kan krijgen éé en liefst nog alsek het zelf nog mag meemaken éé. En ze mogen hun eigen spoeien éé, want wa datter de laatsten tijd allemaal me mij gebeurd is, amai. Eerst 14 dagen na mijnen 85ste verjaardag een ontploffing in mijn kot, en afgelopen vrijdag vast in nen ascenceur. Ik moet zeggen, den Arnie (voor de vrienden éé) heeeft het wel ver geschopt éé, van een Oostenrijks krachtpatserke tot gouverneur van Californië. Iets wa John Massis hoogstwaarschijnlijk oook wel had willen worden, moestem ni gestopt zijn me leven, nen helen tijd terug éé. Mor om nu terug te komen op die zegel, da moetter genen duren zijn éé. Ik wil zelfs poseren éé, maaar ni te lang éé, want zo goe kannek oook nimeer uit de voeten zenne. Het voordeel aaan zone postzegel is da ge dan uwen eigen achterkant kunt likken éé!! ah ja, haha.

  Hier klikken veur het artikel over Arnie

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zaterdag 17 juli 2004

  LiftHet moet mij weeer overkomen éé, zennek gisterenavond in Leuven me nog wa muzikanten in het stadhuis bij den Louis Tobback, blokkeert die lift toch wel zeker!!! Wij emmen daar drie uuur vastgezeten tot half twee snachts. Ge kunt geloven dak da ni zo plezant vond. Het was er deftig benauwd, maar het ergste was nog datter niks te drinken viel éé, anders had het nog gezellig kunnen worden, jaja. Enfin, buiten mijn zakfleske, was er niks te drinken, dus ge kunt begrijpen datter ni veel plezier te beleven viel éé. De zottekes hadden er zelfs nen ambulance bijgesleurd éé, maaar da was vooor niks nodig éé. Enfin, ge moet mij pardoneren, maar ik ben nog ni helemaaal bekomen van de emotie en ik gon nu terug efkes in de zetel liggen éé, ah ja, want straks moetek naar Middelkerke voor de Rooze Loper éé!

  Hier klikken veur het artikel over de ramp in de Frut

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Vrijdag 16 juli 2004

  KoiIk lees vandemorgend in de Frut da ze ergens in Herselt vooor 8000 euro aan vissen gepikt emme. Ik denk amai, wa vooor vissen zijn da dan éé. Caviaarvissen, enfin, Steur? De dees zoeket op op den internet die Koi’s, zienek der ne foto van. Denk ik maaar bijgot, verleden maaand kwam er ene leuren me vis. Ik denk das nu raaar sé, die leven nog. Maar bon, ik em den ooorlog meeegemaakt éé, dan verschiette van niks niemeeer éé. Ik koop mij dus twee zon vissen, ze wogen wel vijf kilo, voor nog geen 3 euro. Hij moest er vanaf en vlug zei hij. Dus ik denk ocharme bazeke, tis verniet, geeft die beestjes maaar hier. ik em die beestjes gekuist, er wa dillen oep gedaan en wa peper en zout en ik moet zeggen, het was niet slecht, maaar toch oook ni om over te roepen zenne. Geeft me dan maaar een pladijseke of ne kabeljauw zenne, vele lekkerder. Ik snap ni da ze aaan die koi’s zoveeel geld uitgeven, maaar de smaken zullen verandert zijn éé!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Donderdag 15 juli 2004

  Centraal StationIk zen wa aaan het rommelen in mijn kot, wa moet ne mens anders doen met dees weeer éé? Ik em ne grote pot koffie gezet en af en toe drinkek er een jat van éé. Patekes bennek vande morgend al gaaan halen en een fleske cognac, want de Stanny, ne goeie maat waaar dak regelmatig eens mee kaart, die lust er ook wel af en toe eeentje. Enfin, ik zen dus aan het rommelen en wa vinnek? Allemaal ouw foto’s vant stad, zoals den deze vant Centraal Station op het Astridplein, me da schooon stuk groen ervooor. Wiste gelle da de stad da plein geërfd heeeft van een ouwe madam? De voorwaarde was wel dat ze het voor altijd groen moesten houden. Ik zen is curieus da wanneer het af is er nog iets van groen ga te zien zijn éé. Trouwens wanneeer ist nu af?

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Woensdag 14 juli 2004

  The BeatlesJaja, The Beatles, ik had daaar graaag een duet mee gezongen destijds, maar da is er nooit van gekomen éé. Nu emmek weer ergens gelezen da ze op een vlooienmarkt in Australië een dooos me oude Beatles-nummers en wa rommel hebben gevonden. De dees direct hare comode opengetrokken en inderdaaad, toen da The Beatles in Duitsland speelden in Hamburg emmek er nog eens ne keer mee opgetreeden éé. Ja, toen waaren ze nog ni beroemd éé. Den John geloofek da het was, die zei tegen mij altijd da moestek een paaar jaaar jonger geweest zijn, hij direct vooor mij was gevallen. Jaja, den John, altijd een romantische ziel éé. Enfin, hij heeeft toen een lieke vooor mij geschreeven, maaar ik em geeen ideee of dat da nu oook ooit is uitgebracht. Ik geloof da den titel was: I Saw Esterella Standing There. Jaja, ik vond het nogal een wild nummerke, maaar wel lief, jaja!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Dinsdag 13 juli 2004

  Den BijbelJaja, het moest er van komen ééé, ik em nu nen gastenboek op mijne seit éé! Tijd om wa te schrijven éé, dan zenne kik het ni alleeen, jaja Ik zal proberen om op ieder geschrijf iets terug te schrijven, dan blijft het wa plezant éé. Mor mannekes, geen schunnige dinges of politiek éé, daaz zennek ni voor te vinden zenne, maaar ge moogt bijkanst alles vragen, goed ééé!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Dinsdag 13 juli 2004

  AtomiumZe gaaan zwaaar kosten doen aaant Atomium, ja. Ik errinner het mij nog goe, den atomium, ik em daar nog staan zingen van Oh! Lieve Vrouwentoren, ah ja. Als er nen niewen tooren bijkomt dan moetek stoefen over die vant stad éé, ah jaaaa. Ik em hier op de kast nog een klein modelleke staan vant atomium éé, ik em da me de wereldtentoonstelling in 1958 gekregen éé. En ik dacht toen, wa is da vooor iets raaars met die ballekes, ik dacht eerst dat het snoep was, maar het was nogal hard, dus da klopte ni éé. Den boel is verroest en moet gerenoveerd worden, lezek. Ik em altijd geleerd da ge roest wegkrijgt met coca cola. Mor daaar zullen ze wa te veel cola vooor nodig hebben denk ik. Enfin, ik drink da ni, maar ik ben toch ni verroest éé, want voor ne mens helpt een goei borrel op tijd en stond éé, ah jaaa. En da me een goei sigaar, awel ik zou zeggen, den dag is goe dan éé, ah jaaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zondag 11 juli 2004

  asteroideWa ne mens allemaaal ni te weeten komt dankzij den internet. Ons Esterella surft er op los, jaja! Ik had nooit gedacht da kik nog zoveeel zou bijleren éé. Nu lezek weeer dat den ESA gaa proberen om een asteroïde uit haaar baaan te brengen. Om zo te zien of da ze da trukske uit dien film kunnen nabootsen. Het zijn straffe mannen éé, da kik da nog mag meeemaken seg. Ik herinner mij nog den Neil Armstrong toen dattem op de maaan stond, das nog ni zo lang geleden éé! Fly Me To The Moon!! En nu wordt da dan, fly me to the asteroïde. Lijkt mij eerder eeen nummerke vooor AC/DC éé! Ik zen is curieus wie datter eeerst een plaaatje over gaaat maken, ah ja! Of misschien wel den James, alhoewel, toen dak gisteren vroeg of dattem den Toots Tielemans kende, vielem uit de lucht. Who The Fuck is Toots Tielemans zei hij. Tja… Ik peis da den James eeen bekke muug was na zijne concert. En dan hadde die van Front 242 moeten zien springen en laweit maken, ja twas schooon om te zien. Allé, de dees ga vandenavond naar een jazzke zien da optreedt in de Misantroop opt Zuid. Salu éé!

  Hier klikken veur het artikel over die asteroïde

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zaterdag 10 juli 2004

  James Brown!Coiffeur Freddy heeeft mijn haar gisteren heeel schooon geknipt éé, maar het moest ook éé, want vandaag ist ne specialen dag éé. Ik em afgesproken me mijne goeie vriend The Godfather Of Soul, den James Brown éé. Ge moet weten, hij speelt vandenavond in Zottegem tijdens een festival en gisterenavond is hij aangekomen in zijn hotel in Brussel éé. Hij belde me nog en zei: “Esterella my dear, I’m tired as hell and I’m going to sleep now. Shhhhhhhh! (For A Little While). Tomorrow is our special day!” En voila, de deees rijdt straks naar Zottegem en dan ist weer grote feeest éé. Jaja, de dees ga meee me haren tijd zenne! Alleen is de muziek een bekke té funky voor mijn botten, mor soit, swingen da kannek vanop ne stoel ook éé, ah jaa! Den James is ni vooor niks “The Hardest Working Man In Showbusiness”.

  Hier klikken veur de site van het festival

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Vrijdag 9 juli 2004

  AC/DCIk lees in de Telegraaf dat AC/DC, ge weet wel, die Australische rockgroep, een straaat gekregen heeft in Melbourne. Ik dacht direct aan Highway To Hell, met die ketelmuziek, maar het blijkt AC/DC-lane te zijn. En ze hebben oook al een straaat in Madrid. Eigenlijk zennek nu toch wel een bekke jaloers zenne. Zinge kik al jaaar en dag, kombakken meegerekend, over de Lieve Vrouwentoren en ik krijg niks, buiten mijn klein pensioentje. En zijt nu eerlijk, Esterellastraat klinkt toch beter dan AC/DC-straat of zo. Ik zou toch graaag oook eeen straaat krijgen int stad zenne en da moet geen grote straaat zijn ééé! Ik peis dat ze den boullevard wel zullen houden éé, ah jaa. Maar pakt nu hier bijvoorbeeeld, de Kerkstraat, Kerkstraten zijn er toch genoeg éé. Of zoon steegske vlakbij de kathedraal. Het zou schooon zijn, de La Esterella-steeg of het Esterella-pleintje. Enfin, het is maaar een ideee éé. De deees is weeral weg, want ik ga naaar de coiffeur, gelijk iedere vrijdag en morgen emmek ne rendez-vous met James Brown, want die komt naar België vooor een oeptreden éé en den James is ne goeie vriend van mij, ah jaaa!

  Hier klikken veur het artikel over AC/DC

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Donderdag 8 juli 2004

  Oh! Lieve Vrouwentoren (remix)Lezek in de Gazet dat het Vaticaan int rood staat en dat het groootste verlies komt dooor radio Vaticaan. Da kannekik hier ni pakken, ik em altijd de CROOZE.fm opstaan of alsek een antiek plaaatje wil horen, radio Minerva. Maar radio Vaticaan, noppes. Ik em al aaan mijne knop gedraaid gelijk een zotte, maar niks. Da ze die radio dan maar rap opdoeken éé, ah jaaa. Da kunnen ze da geld gebruiken om onzen Lieve Vrouwentoren af te maken ééé. Dien tweeden toren die mogen ze van mij daar gerust bij op zetten zenne. Tzou eeel schooon zijn éé. En dan kannen oook een nieuw lieke zingen éé. Das goe vooor mijnen kombak, jaja. Ge moet weten, ik zen me mijnen kombak bezig éé. Als ge wilt dan kommek een lieke zingen éé, mor vandaag zalt ni gaan, ik moet vandemiddag gaaan kaarten en wij doen da altijd me een drankske en een hapje, ge weeet wel. En vandaag eten we daaar mosseltjes bij, die da klaargemaakt zijn door Julienne, ge weeet wel, die van de soep, haha! de sloor moestet horen dak me haaar aant lachen zijn. Maaar het is goe bedoeld zenne, ah jaa, ge kent mij ééé!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Woensdag 7 juli 2004

  Don JohnsonLopek gisteren van de Kerstraat naar de Turnhoutsebaan, wippek de sigarenwinkel binnen staat er voor mij ne schoone meneer. Hij draaait zich om en zegt: “Hey esterella, long time no see!” Ik zeg, bijgot, het is ni waaar éé, den Don!! Ge kunt u al vooorstellen dat het heeel gezellig geworden is ééé! Wij zijn er saamen ene gaaan pakken en hebben uuren gepraaat over vroeger ééé. Ge moet weten, ik ken den Don van toen dattem nog een klein jongenske was, zijn ma da is een goei vriendin van mij geweeest éé. En sinds kort wooont den Don in België. En hij heeeft gelijk éé, het beste land om een pintje te drinken, ah jaaa. Toen dattem vijf jaar was emmek er vooor het eerst een lieke vooor gezongen éé en da issem uiteraard noooit vergeten ééé. Mor gisteren hebben wij saamen liekes gezongen en ik heb hem Oh! Lieve Vrouwentoren leren van buiten zingen éé. Uiteraaard zongen we ook van Fly Me To The Moon en My Way, ah ja, want da zing ekik gere éé! En hij oook, ah ja!!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Dinsdag 6 juli 2004

  Citroën IDAlst juli is moetek toch ieder jaaar terugdenken aan de vakantie, zoals gelijk iedereeen, peizek. Maar ik errrinner mij die keeer da kik me mijne man zaliger naaar Bretagne was gereeden me onze Citroën. Ik em daar toen nog gezongen tussen de menhirs in Carnac, schooon zenne daaar tussen da veld me die grote stenen. Zouden die daaar nog staaan? Ze hebben van die stenen toch geeen huizen gemaaakt éé, want met die Fransen wette nooit éé. Ze emme die stenen daar gezet, ze kunnen ze evengoed terug afbreken ook éé, ah jaaa. Wa mij oook nog bijgebleven is da zijn de pannekoeken die ze ginder maken, een Bretoense specialiteit. En dan eeen Normandisch Calvadoske erbij, amai, wij hebben, daaar dikwijls snachts zigzaggend over de weg gereden, maaar toen was dan nog ni erg éé, er waren toen bijkanst geeen auto’s éé, al goe. Ik moest aan die vakantie terugdenken omdak aaan de Sinksenfoor de zondag zo drie atuomobiels zag staaan zoals wij vroeger oook hadden éé, zone Citroën DS. Een luxevoiture in dien tijd, maaar in vergelijking me de auto’s nu, awel. Het is nog altijd eeen luxevoiture. Straf éé, tis begot al 40 jaar geleden éé.

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Maandag 5 juli 2004

  KermisJaja, de sinksenfoor is weeeral voorbij éé, ik zen er gisteren nog is ne keeer overgeloopen, amai, het was er druk, ondanks dat het weeer ni zo geweldig was. Oep nen bepaaalde moment wandel’k vooorbij zooon eeel rap draaaiend spul, roept er zoon klein manneke naaar mij: “éé moemoe, daaar durfde ni oep ééé!” Da moette tegen de deees ni zeggen natuuurlijk. Ik schaaar da ventje bij zijnen schabbernakkel en zeg: “als gij betaaalt, dan ganek overal oep!” Da haddek beter ni gezegd, amai. Die kleine haaalt daaar eeen briefke van 50 euro uit zijne zak en heeeft mij al die atracties laten zien, jaja. Esterella in al die toestellen seg, ik dacht bijna dak aaant dooodgaaan was, mor gelukkig is da ni gebeurd ééé. Mor da heeel rap spul da kwenie hoe hooog gaa en dan me een vitesse ronddraaait, wow, da hadddek ni meeer meegemaakt sinds mijnen eeersten huwelijksnacht! Spannend zenne. Enfin, wij daarna toch maaar eeen pintje gaaan drinken in den Misantroop éé, mijn stamcafé. Ik em er toch tweee Duvels moeten oepgieten voorda mijn benen stopten me trillen zenne.

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zondag 4 juli 2004

  veel verkeersbordenIk ga den Urbanus nog eeens nekeer gelijk geeven sé, de wereld is inderdaaad omzeeep zenne. Wa ne mens ni allemaaal in de gazet leest éé. Alléé, eeen voorbeeeld van vandaag: “Nederlander keel doorgesneden op Rock Werchter “, “Vrouw mishandelt agent bij alcoholcontrole”, “Marlon Brando overleden”, “Madonna schrapt concert in Portugal” en “Regen onderbreekt finale”. Ok goe, ik overdrijf wa, maaar toch éé. Wie snijdt er nu iemand zijn keeel over tijdens een concert éé, het moet zijn da de muziek eeel eeel slecht is, maaar da kannek amper gelooven. Tis wel niks vooor mij zenne, al die gitaren, precies een kettingzaaag die dooor mijn reuma dringt, dan horek liever een lieke van den Elvis, maaar da wiste allang éé. Een vrouw die ne polis een rammeling verkoopt, wa is da vooor een broekventje, da flikske. Enfin. Schol Marlon, ‘k zal altijd aan u denken. Maar da Madonna een concert schrapt in Portugal da snappek ni. Ik em de Madonna oooit nog is ne keeer weeten bleiten, daar aan haaar grot van Fatima. ‘k Was toen op reis me een bus van de KWB. Ik mocht mee alsek onderweg wa liekes wilde zingen, schooon errinneringen, ja. Het laatste dan, da van die regen. Awel ik em is staan zingen in de regen en den dag derna haddek een fleurus, ik em drie daagen in mijn bed gestoken, da was ni zo’n schooon errinnering, neje.

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zaterdag 3 juli 2004

  Marlon BrandoDe Marlon is naar Onzen Lieven Heer vertrokken, jaaa, het kon oook ni blijven duuren ééé, hij dronk tien keer meeer alse kik en da wilt al wa zeggen éé!Ik em oooit nog me hem oepgetreden, in Las Vegas samen me de Samie Davis Jr. Ja da zijn schooon errinneringe éé. Toen was de Marlon nog een jong bazeke éé, hij is vijf jaar jonger alse kik en toen wast nog nen hele knappe, maaar bon, ik mocht er oook zijn zenne, ah jaaa! We hemme toen gezongen van Fly Me To The Moon en My Way, jaja. En met de Sammy emmek Mr. Bojangles gezonge, een heeel schooon lieke éé. In de film Streetcar Named Desire vondek de Marlon heeel goe, en later in The Godfather, amai sjieke dinges. Bon, de dees zal er dan maar een borrel op drinken, da zullen de Ieren ook doen om de Marlon te eeren, ah ja!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Vrijdag 2 juli 2004

  Walter Capiau Zienek de Walter Capiau oep den tellevies, in een interview met diee drummer van da Vlaams groepke uit Lier, denkek ineens aan Hoger Lager ééé. Ah ja, ge moet weten, ik wooon hier oep het derde verdiep éé en da zijn eeel wa trappen. En alsek dan me mijn leeeggoed van die trappen sukkel, da maakt nen boel kabaaal éé. Mor da is nog ni het ergste, alsek me mijn comisjes en mijn flessen naar boven moet kruipen éé, das een pak minder. En das ni alleeen drank éé, zo erg ist nu oook weer ni, ik em oook de limonade die erbij past éé, ah jaaa! Maar das allemaal plastiek, maaar weegen doet het toch. En melk vooor mijn Minouche éé, ah ja. Mor ik moet bekenne da die ni zoveeel drinkt. Af en toe een Pernoke, das alles. Daaarna slaaapt die wel tweee dagen aaan eeen stuk, jajaja! Ik denk da ze verzot is op diee anijssmaak, de zotte beest. Jaa… de Walter en zijn Kinderacademie éé, jaaa. Al die klein bazekes die da een lieke zingen of speelen terwijl da de Walter liefdevol naaar hen kijkt, ja da zijn heeeel schooon errinneringe éé, ah jaaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Donderdag 1 juli 2004

  Cactus Nu lezek oep den internet da ze ontdekt emme da cactussen het ideale middel zijn tegen ne kaater. Maaar dan moette de pinnekes er wel uithalen éé, ah jaaa. Nu moete weten da kik al jaaar en dag cactusvruchten kooop hier achter den hoek bij de Spanjaard. Want toen da kik is ne keeer had oepgetreden in Tenerife, jaaaren en jaaaren geleden, hadde kik een bekke teveeel rum gedronken en één van de muzikanten toen éé, den Antonio Carlos Jobim, die zei tegen mij: “schooon wijveke, als ge der morgen gene last van wilt emme, dan zulde toch wa cactussen moeten oepeten, dan hebde gene kater, olé! En da klopte als een bus, want toen dak wakker werd was ekkik zo fris als eeen sambaballeke. Dus nu eeet ik iederen woensdag zo ne catus oep éé, want dan kaaarten wij altijd, en dan wordt er soms wellis teveeel gedronken éé. Da doe me der aan denken da den rum oep is, de dees kan weeral is naaar Denaldie gaaan lopen sé, over koppijn gesproken! Agua de Beber!

  Hier klikken veur het artikel over de cactus

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Leave a Reply