Search

Bookmarks

  Donderdag 30 september 2004

  Dr. Herman LecompteEen goeiemiddag, hoorek op de CROOZE.fm sé, das gemakkelijk éé, ene da zegt dat middag is, zo moetek ni oep mijn horloge zien ééé. Trouwens, da machientje loopt toch nooit ni just éé. Over loopen gesproken, ik lees in de Frut da vrouwen in 2156 me de Olympische Spelen rapper zullen loopen dan de venten… Wa is da nu vooriets?? Den enige die da kik ken die zo oud zal worden is docter Lecompte, die wordt duizend jaar, ah jaa! Maar buiten da, ik zien die toch geen honderd meter loopen zenne in 2156. Of emek het ni goe begrepen? Enfin, soit, niwaar. Wie zijne kik om daar over te oordelen éé, ik zal het toch ni meemaken éé. Straks kan de dees naar een jaaarlijks feestje éé, tis dan ook ne verjaardag éé en da vierde normaaalgezien ieder jaaar éé, jaaa. Tzal weeer in orde zijn als ze mij terug naar huis brengen éé, mor soit da zijn zorgen vooor straks éé. Ik em in ieder geval vandenoen bij den apotheker tweee dozen perdolan suppo gehaald éé, daas goe tegen ne kater, ah jaaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Woensdag 29 september 2004

  DuvelTwas weeer in orde gisteren zenne, de Soi, Irma en Stanneke waaren hier op bezoek en zoals gewoonlijk sleurt de Soi dan een bakske bier meee. Mor deze keeer wast Duvel, want hij had tegen Stanneke gezegd dattem da wel aaankon. Venten! Het zijn soms klein kinderen ééé, tis eeender hoe oud ze worden éé. In ieder geval, 24 Duvels mé drie man is toch al serieus drinken éé, want Irma drinkt genen Duvel, die heeeft liever Cointraux. En die heeeft dan mijn laaatste fles leeggetuttert. Enfin, ik em maar vijf Duvels gedronken zenne, daaarmee haddek meeer dan genoeg éé, buiten da, ik blijf geeen 20 jaaar éé, ah neee. Enen Duvel schiet er nog over sé. En die staaat nu in mijne frigo éé, ah jaa, waaar anders! Mor de Soi, amai, die is hier na afloop den trap afgestuikt, al goe dattem niks gebroken heeeft éé, mor zoals dagge misschien weeet, ne zatte mens heeeft dikwijls sjans éé, jaja. Twas weeer schoon in orde, mor bon, het is gelijk et is éé.

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Dinsdag 28 september 2004

  André HazesIk em vandenacht gedrooomd van den Andre Hazes éé, ja. Ik werd wakker en mijn kopkussen was heleganst nat. Mor of dat nu vant bleiten is of vant zweten, ik em geen ideee éé. Ge onthoudt ni alles van nen drooom éé. Nu emmek gisteren wel een ooog uitgeblet met den tellevies op zenne, ah jaa! Wie ni éé? Ik em mijn plaatenkast vandenoen is opengetrokken en wa liekes van den Andre opgelegd oep mijnen Dual-pickup. Een goe machientje, ik em het al een jaar of 40. Ooit gekregen van mijne man zaaliger. Jaja, den Andre, der was er genen betere éé gelijk dees: “Ik schrijf mijn eigen lied tot dat iemand mij ontdekt en ziet, dat een ieder van mijn songs geniet, ze vertrouwd op mij, ze gelooft in mij!” Hij kon het nogal is uitleggen éé. Wa ne man. Oook nen levensgenieter gelijk ekkik éé. Alleen mijn Minouche is er ni zo zot van, mor bon, die is mijn gezangen gewooon éé, ah jaaa! Nu moete mij pardoneren, want ik moet dringend naar de koer. Ik em preisoep gegeten éé en daaar moete zo van wateren éé, jaaa.

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Maandag 27 september 2004

  Tom & JerryIk leees bij den BBC (ge weet, ik em daar nog vooor opgetreden éé) dan Tom en Jerry de populairste cartoon zijn aller tijden. Tenminste na een onderzoek éé, jajaja. Ik em da oook altijd gere gezien zenne, da was er zelfs al toen da kik een jong meisje was éé, mor toen emmek het noooit gezien éé, want toen brak den ooorlog uit, jaja. Maaar ik em hen daaarna wel gezien in de cinema éé, ah jaa. Op den tellevies zijn ze veeel laater gekomen éé, mor toen haddek nog genen tellevies, trouwens waaar haddek em toen moeten zetten éé, jaa! En nu dak er wel enen em, emmek Tom en Jerry nog ni gezien. Geven ze da nimeeer bij ons op den tellevies? Of zienek te weinig tellevies? Da kan oook natuuurlijk éé. Ik emmet er gisteren tijdens de Cointraux en de pateekes er nog over gehad me ons Jo. En die wist het oook ni, mor die dacht dat de VTM af en toe nog tekenfilmkes afdraaaide. We zullen zien éé, letterlijk en figuuurlijk, jaja!

  Tom and Jerry top cartoon survey

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zondag 26 september 2004

  Brigitte BardotBrigitte Bardot wordt den dinsdag 70 jaar éé, das vijftien jaaar minder danne kik ééé. Kem et altijd een frisse verschijning gevonden, mor ondanks haare roem is het meiske toch wa verzuurd geraakt éé, zoals zoveeel mensen éé. Hoe beter da we het emme, hoe minder content da we zijn, emmek den indruk, zonde, dooodzonde, want eigenlijk hemmen we het wel goe éé, ah jaa. Mor bon, ze doe ook wel iets vooor de beeestjes éé, mor daaar is zo goe als alles mee gezegd éé, jaa. Nu, toen dakik een jong meisje was, zaggek er ook ni slecht uit, mor zo schoon als Brigitte zennek nooit geweeest, behalve nu zoon beetje ééé. Ik vind da ze er nu wa uitzie als een tooverkol éé. En da kunde nu van mij toch ni zeggen zenne. Tis weeeral zondag sé, straks komt Jo Leemans langs mé pateekes van de Rombout uit de Lange Leemstraat éé, een van de beste bakkers vant stad éé, jajaja. Ik em al een thermos koffie gezet sé en ik em de Cointraux en den Mandarin Napoleon al uit de kast gehaald sé, schol!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zaterdag 25 september 2004

  Toyota fritjesTedekke, ik em altijd geweeten da fritjes bakken ni slecht verdienen was, maar nu lezek da Toyota nen oto maakt van patatten. Enfin, een stuk van dien oto wordt gemaaakt uit patatten. Een nief sooort plastiek éé. Da heeeft uiteraard het vooordeel da ge uwen bumper int fritvet kunt steken als al uw eten op is éé, ah jaaa! Ik zien mijneigen al binnenkoomen bij frituur Richard. “Richard, voor mij nen Toyota-bumper mé stoofvleessaus en mayonaise!” Hihi! Dan ist ni MMMMM Mora, maar TTTTTT Toyota éé, jaaa. Nu emmek et ni zo me die Japanse otoos zenne, geeft mij maar nen Citroën DS éé, jaa. En die kunde ni opeten éé, neje. Mor bon, eigenlijk wilt da toch wel zeggen da patatten een wondermiddel zijn éé. Ge kunt er fritjes van maken, gekookte patatjes, puree patatjes, gebakken patatjes, wodka en anderen alcoool en nu oook een sooort van natuurlijk afbreekbare kunststof. Het heeeft oook wel één nadeel éé. Als uwen oto natuurlijk afbreeekbaar is, dan zalt nooit nen oldtimer worden éé, en das zonde ééé.

  Spud car is no dud

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Vrijdag 24 september 2004

  Den BillIk lees dat den Bill nog altijd de rijksten Amerikaan is en goe is vooor 48 miljard dollar. Amai, zonen hooop geld emmek nog noooit ni bij elkaaar gezien ééé, mor bon, wie wel? Nu moete kik het stellen me mijn klein pensioentje en wa geritsel links en rechts me wa optredekens. Nu, ge hooort mij ni klagen zenne, ik em al een heeel schooon leven achter de rug éé, jaaa. Me zijn ups en downs gelijk bij iedereeen éé. Mor tis begot nen hooop geld éé, amai. Ik hooop maaar dattem af en toe is iets lost vooor een goei doel of zo. Waarom geeeftem eigenlijk zijnen ouwe software ni verniet weg? Gelle zou er sowieso al gene frank aaan geven éé, deugnieten! Waarom zoude betalen vooor iet da altijd crasht éé, jajaja. Enfin, soit ik zen toch content van mijnen windows 3.11 zenne, ongelooflijk al die vensterkes éé. Gisteren zei der iemand tegen mij datter allang niewer versies zijn van die windows, mor bon, dan kunde bezig blijven éé en ik zen content van den deze. Ik em het oook voor ni veeel nodig éé. Om deees te schrijven vooor mijne sait en om wa te interdingensen, meer ni ééé, jaaa. Bon mannekes, de dees trekt is richting coiffeur Freddy éé, want straks moetek naar een feestje van radio Nostalgie int Pullmann-hotel, enfin, zo heeette da vroeger ééé, jaaa.

  The 400 Richest Americans

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Donderdag 23 september 2004 – bis

  Andre HazesLap, staget amper op mijnen internetdinges dattem iet mankeert, lezek een uuur laater dattem zijne micro aan de wilgen heeeft gehangen. De André is nie meeer tussen ons. Het bazeke is me moeite 53 jaaar geworden, éé. En zijt nu eerlijk, das toch een bekke weinig éé, vinde ni? Zoals dattem het zelf zong éé: De laatste wordt getapt, een jukebox die plots zweeg…

  André Hazes overleden

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Donderdag 23 september 2004

  Andre HazesTralalalalala!!! Een beeeetje verliefd!!! Jaa ik zen goegezind opgestaaan deze noen. Ik zou ni weten hoe da het komt, maar ik zen goegezind opgestaan, jaaaa. Mor wa lezek in De Telegraaf? Den André Hazes ligt int ziekenhuis me een zwaaar longontsteking en vooor de rest gaget ook ni geweldig me den Dré. Tedekke toch. Nu moete weten da kik toen dak opstond een lieke van hem aant zingen was éé. In een discotheek, zat ik van de week
  en ik voelde mij daar zo alleen!!!! En dan leesde da in de gazet. Straffen toebak zenne. Zenne kik nu helderdingens, hoe heet da nu ook weeer, euh… helderziend, ja da ist. Soms zennek zelf precies ni zo helder ééé, hahaha! Jaaaa. Mor ge moet mij pardoneren, ik zen nimeer van de jongsten éé, neje. Ik gaan subiet efkes naar de kerk hier vlakbij sé om eeen kaaarsje te branden vooor den Dré éé. Ge weeet maaar nooit of dat het helpt ééé, jaja.

  André Hazes met spoed in ziekenhuis opgenomen

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Woensdag 22 september 2004

  audiIk vreees da onzen eersten minister noooit bij DHL moet gaan werken, zoonen brokkenpilooot. Enfin, zelf heeeft em ni gereeje éé. Mor vaaag herrinner ik mij dattem toch is iemand omver gereje heeeft een paaar jaaar geleje, of vergissekik mij nu? Was da ni ergens op een rond punt? Of hadde ze hem omver gereje? Soit, voor de rest kannek er ni veel verkeeerd van zeggen, hij stuurt mij ieder jaaar mé mijne verjaardag nen bos bloemen, al jaren aaan een stuk. Nu emmek daar wel mijn bedenkingen bij, want het zijn chrisanten. Nu vinnek wel da ge ne gekregen bos in een vaas moet zetten éé, of hoe gaaat da spreeekwoord ook weeer? Enfin, ik vind da de Guy Verhofstadt beter me ne limousine zou rijden in plaaats van zonen Duitsen brolbak. Zone limo van bij den Eric zijn Ma Belle garage in Dendermonde. Ne schoonen Citroën DS, jaaa. En ge moet ni lachen zenne! Charles De Gaule die reeed daaar ook me, en die is president geweest van Frankrijk éé. Ah ja! Da doe me der aan denken dak den Eric is moet bellen sé, want die verjaart vandaaag. Kunnen we misschien samen een pakske fritten gaaan eeten bij frituur Richard éé, ah jaaa!!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Dinsdag 21 september 2004

  KalashnikovAlst zo maar iets is dan is de deees er als eerste bij éé, jaaa. Kalashnikov, das dienop deze foto, ge kent hem mischien wel van zijn wapens, heeeft een vodkamerk op de markt gebracht: Kalashnikov. Of dat da nu letterlijk vuurwater is, daaar emmek geen idee van, maaar ik em de Mikhael een belleke gegeven en hij ging een kartonneke opstuuren éé. Ja ik em de Mikael nog goe gekend, want in de jaaaren vijftig kwam hij veeel in Londen en is een paaar keer naaar eeen optreden van mij komen zien éé. Hij stelde eerst vooor om een heeel pallet op te sturen, maaar ik em gezegd dat da er toch wa over was. Buiten da, waar zouwek het zetten éé. Zoon geweer emmek noooit ni gehad éé, ik em het ni zo me geweeren éé. Ik em er in den ooorlog al genoeg gezien en ge wet wa vooor een miserie dat da meebrengt éé, jaaa. Het enige wa da kik em waar da vuuur uitkomt is mijnen allumeur vooor de gas aan te steken éé. Eeerlijkheidshalve moetek er wel bijzeggen dak er af en toe wel is een sigaaar meee aansteeek alser bezoek is, jaa. Bon tis destag den 21ste, is de zomer nu weeeral voorbij? Tedekke toch! Tijd om kastanges te gaan raapen int parkske, saluu!

  What Next? Uzi Bourbon?

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Maandag 20 september 2004

  IkkeIk leees vandaaag bij den BBC, ge weeet ik em daar nog vooor opgetreden éé, dat het geluid van uw stem mee uwen seksappeal bepaaalt en nog meeer van die dingen. Wel, ik en da al dikwijls gehooord da kik een seksie stem em éé, ah jaa, ik zing éé, ah jaaa. Maar als ge da moet gelooven en ge denkt dan aan stemmen die da ge kent, of die da ge van den tellevies of de radio kent, amai dan klopt er toch het eeen en ander ni éé. Ik wil nu geeen naamen noemen éé, want da zou ni schooon zijn éé, neje. Vooor mijzelf is da nu nimeeer zo belangrijk éé, ik zen er al 85, ge weet wel. En op mijne leeftijd zijde daar zo ni me bezig éé, hoewel da kik nog regelmatig aanzoeken krijg, ge kunnet ni gelooven éé. Gisteren nog tijdens Zuiderzinnen komt er ne meneeer naast mij zitten, twas ne schrijver, en die zei tegen mij: “Esterellake, ik vind u de schooonste vrouw van heeel de weereld. Ik moet zeggen, hij roook wel wa naar den drank, maar das normaaal bij schrijvers éé, die emmen meestal ni zoon seksie voice éé, dus dan schiet er alleeen nog maar den drank over, jaja!

  Voice appeal ‘linked to sex life’

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zondag 19 september 2004

  VosDe Engelse Queen haaar jetsetfeestje mag nimeeer dooorgaan lezek op den internet en zis er ni content mee, neje. Het sjiek volk mag nimeeer op de voskes jaagen, jaaa. Ik verschiet ervan datda ni allang eeerder werd afgeschaft. En nu is ze nog kwaaad op den Britse premier oook nog. Ik peis dat het menske ni echt nimeeer van deezen tijd is éé, nee. Nochtans, ze is 7 jaaar jonger danne kik ééé. Bon, ik zen toch content dat het dan toch eindelijk voor bij ga zijn vanaf volgend jaaar, ja. Mannekes ik ga mij een bekke optutten éé, want straks moetek optreden met den Tom éé oep de Zuiderzinnen van de Luc Huybrechts éé, just den broer van… Mor eigenlijk zennek toch wa verschoten zenne, want op zijn saait stanek ni op. En alle ander wel… Mor ni getreurd éé, ik zen dan oook aant kombakken éé, dus misschien ligt het daaaraan. Langst den andere kant, eigenlijk zennek al gekombakt éé, want ik zen nog nooit zoveeel op den tellevies geweest als den lesten tijd éé, ah jaaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zaterdag 18 september 2004

  IkkeTwas weeer heeel heeel schooon gisteren éé, jaa, ik em mijneigen op den tellevies gezien, die vrije post vant stad, den Antwerpsen tellevies éé. Nu emmek persooonlijk liever radio éé, daaar hooorde den helen tijd liekes op éé, op den tellevies ist iets helemaaal anders, jaaa. IK em weeer vanalles gekregen éé, en das plizant, maaar waar moetek et weeer zetten éé, of liever hangen éé, want het zijn van die dinges om tegen de muuur te plavijen, jaa. De schepen van cultuuur, de Philip Heylen eget gegeven éé, jaa. Nu moetek eerlijk zijn, ik had da bazeke nog nooit ni gezien zenne, ik dacht da de schepen van cultuur nog altijd den Anthonis was éé, jaaa. En al goe da ze bij den dezen zijne naaam eerst gezegd hemmen, of ik had em nog verkeeerd aangesproken. Ik zen van ei, en gij van mij, ja twas voor da gedicht van mijne goeeie vriend den Tom Lanoy éé, ge wet wel over onze Lieve Vrouwentoren. Enfin, ik gaan nog eens ne keer oefenen éé, want morgen treeed ik op tijdens Zuiderzinnen éé me het gedicht, samen me den Tom éé. Mor ik gaa oook een paar liekes zingen, ah jaa.

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Vrijdag 17 september 2004

  De bollenIk em gehooord dat het Atomium vooor nen tijd dicht is omda ze het gaaan oplappen. Gelukkig emmek er thuis al jaaaren eentje staaan éé. Ik em da nog gekregen tijdens de weereldtentoonstelling destijds éé, jaaa. Normaaal stond da spel op de schouw éé, mor ik dacht, als ze den echten restaureeren, dan kannek de mijne misschien oook is ne keeer opkuisen éé. Dus alsek straks terugkom van coiffeur Freddy, dan passseerek aan den overkant den drogist en dan koopek mij een fleske koperpoets, of wa dagger oook voor kunt gebruiken éé. Den John van den overkant int straat die zei tegen mij dak da me alcool moet kuisen, mor da vinnek nu zonde van den alcool sé. Alcool is ni gemaakt om te kjuisen éé, da is gemaaakt om door uw keeel te gieten éé, in heel klein bitjes, tenminste alst ne goeien cognac is éé, ah jaaa. Ik em gisteren nog een lekker cognacske gedronken in het Volkshuis éé. Twas daar nen defiléé me veeel volk. En mijne favoriete radio zat er oook vooor iets tussen, jaja. Enfin, ik dwaaal af, gelijk gewooonlijk éé en tis nu toch echt wel tijd om naar de coiffeur te gaaan zenne, ah jaaaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Donderdag 16 september 2004

  Roest!Lezek op den internet datter in India een meeisje is die da op een dieeet leeeft van verroeste nagels, stukskes glas en steenen, jaja. Pampa Ghosh heeet het kind, jaaa. Gewooon eeten da moet ze ni, want da vind ze ni lekker. Da meeisje is zeker nog ni bij frituuur Richard geweeest denk ik, want anders zou ze wel normaaal eeten. Alse kik nog maaar tweee seconden aaan frituur Richard denk, awel dan looopt de zeever uit mijne mond. Nu zulde zeggen, da komt dooor de Richard zelf, wa goe zou kunnen, want het is ne ferme vent éé, jaja. Mor ik eeet zo gere zijn curryworsten special mé curryketchup éé, jaa. En een pakske fritjes mé stooofvlees en mayonaise. Enfin, waaar wazzek gebleven? Ah ja, in India! Da’s begot eeen heeel eind weg éé. Ik em daaar ooit nog is opgetreeden alsek mij ni vergis, jaaa. Ik em toen gespeeeld in den Taj Mahal, eeen heeel schooon gebouw. Ik zong toen in het Engels éé, ah jaaa. Anders verstaan ze het ni éé. Alléé, ik gaan Pampa Ghosh nen brief schrijven éé, want ik hem hier nog een heele groote ketting liggen die dak is cadeau em gekreegen jaaren geleeden van ne verliefde matrooos. Twas nogal ne raare zenne, want wie geeft er nu een ketting van twintig meeter? Langs den andere kant, alsem roozen had gegeeven dan hadek ze allang nimeeer gehad éé en die verroeste ketting, die emmek al vijftig jaaar éé!

  Why food when you can relish rusty nails and stones!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Woensdag 15 september 2004

  Mijn belBelter vandemorgend ene aan mijn deur, de dees helemaaal naar beneden mij maar afvragend wa dat nu weer kan zijn, doenek open, staat er daar ene in nen blauwen overal en die zegt tegen mij: “Madammeke, ik ben den bellenreperateur, zoude gij geen nief bel kopen?” Waarop da kik, al redelijk slechtgezind tegen hem zeg dak de bel nochtans gehoord hem, anders haddek ni beneeden gestaan éé! Enfin, de discusie blijft nog efkes duren en ondertussen staaat al half het straaat mee te luisteren, tot er nen taxichauffeur roept in mijn richting: “Esterella, zingt nog is iets!” Dien belleman wordt ineeens wit tot achter zijn ooren en roept: “Verschoning, verschoning, ik had u ni herkend!” Waarop da kik mijne slag thuishaaal dooor te zeggen: “Kunde gij de bel ni leezen misschien?” Ah jaaa éé, tis misschien een ouw bel, gelijk ekkik, maar rinkelen doe ze nog altijd éé, ah jaaaaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Dinsdag 14 september 2004

  Oprah Winfrey Oprah Winfrey heeft gisteren 276 automobiels weggegeven tijdens ne show van haaar, lezek bij de Reuters. Nu moete weten, ik ken da mens ni, mor da zal wel aaan mij liggen éé, ik em nog maaar een half jaaar nen tellevies éé, jaja. Die 276 mensen hebbben allemaal ne nieven Pontiac gekregen éé, jaaa. Het enige da kik ooit em gehad van Pontiac, da was een horloge. Mor bon, das ni vant zelfde gelooof ik ééé. Horloges maken ze in Zwitserland éé, autos ni gelooof ik, want die maken ze in Frankrijk, Duitsland en bij de Amerikanen ééé. En vermits da da vrouwke een Amerikaanse is, zullen die autombielen da oook wel zijn éé, ah jaaa. Awel zone show da wille kik oook wel presenteren éé, mor da moet ni op den tellevies zijn éé, ik wil da oook wel doen op de vrije radio éé, jaja. Op de Minerva of zo, of nog liever op de CROOZE.fm éé, da past daar beter bij éé, jaaa. Ik zou dan nen helen sjieken limoesieen weggeven éé, zo ene zonder dak, dan kannek rechtstaaan in da bakske en zo over de Meir ne keeer rijden éé, met de winnaaar, jaaa. Ik zal die mannen is bellen subiet sé, want het zou heeel heeel schooon zijn, ah ja!

  Oprah Winfrey Opens 19th Season with Car Giveaway

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Maandag 13 september 2004

  IvanHet stormt deftig op onze planeeet, ik zou bijna zeggen da Onzen Lieven Heer ergens slecht gezind vooor is, of zoo. Zouwda ni kunnen? Ik zen natuurlijk genen Frank Debosere éé! En waarschijnlijk al goe, jaja. Maar het is misschien wel een goei idee om het weeerbericht te zingen éé. Zo kan slecht weer toch nog schooon worden éé, jaaa. dan kannek zingen van Als de zon verdwijnt en de maan verschijnt moet je bij me zijn. Kus me keeer op keeer, kus me meeer en meeer. ‘k Weeet dat het geluk ons wacht,
  mooier dan in ‘t sproookje, uit de Duizend en ééén Nacht. Kem den tekst maaar ineeens gepakt van één van mijn liekes éé, des te rapper stond het hier, ah jaaa. Vooor de rest emmek ni veeel te vertellen, buiten dak de zaterdag eeen bekke verkeeerd bezig was éé met dien Laundry Day éé. De deees was op den tram gestapt me een wasmand vol vuile was richting Kammestraaat. Ni alleeen was er geeen wasmachien te bespeuren, maaar der was oook een bekke te veeel volk, ah jaaa.

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zondag 12 september 2004

  ToreillesEen rappe manierom uw kat proper te krijgen, maaar eigenlijk toch wel een bekke erover, denkek. Den Toreilles uit Bristol heet nu den Persil, ocharme. ’t Beeestje was tussen de was gekropen en int slaaap gevallen en heeft een heeel programma meeegedraaid, jaaa. Nu staater ni bij of datter ne voorwas inbegrepen was in de rit. Het beeestje heeeft zijn persoonlijke Sinksenfoor gehad. Al goe dat de temperatuur maaar op 40 graden stond éé, want anders zouwem het ni overleeefd hebbben, denkik. Da niemand da gehooord heeeft, vinnek eigenlijk toch wel straffe kost zenne. Want tegenwoordig staaat de muziek toch een pak stiller op de foor éé, hihi! Enfin, het beestje heeeft toch een grooot vooordeeel éé. Theeft genen entree moeten betalen éé, ah neee!

  Purr-Sil: Cat which survived a 60-min wash

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zaterdag 11 september 2004

  Twin TowersOver Twin Towers gesprooken, tis den elfsten vooor iet ééé, ah jaaaa! Awel ik moet zeggen, gisteren vooor den tweeeden dag met de mannen van radio CROOZE.fm in café BoZart zitten vieren, amai amai, ik em de Twin Towers gezien zenne, jaaaa! Maar het kan oook aan de rum gelegen hebben, jaja. In ieder geval toen da we me de limoezinne voorbij de kathedraaal reden wast precies of ze hadden hem in orde gebracht, ik bedoel maar, dooor die rum was de Lieve Vrouwentoren precies afgewerkt éé, want ik zag twee torens, gelijk dat eigentlijk moet éé, jaaa. Gelukkig emmek al heeel den dag naar den Jaccuzi Jazz CD geluisterd éé, want anders zouwek mogelijk wel wa koppijn emme, jaaaaa. Nu emme ze mij gevraagd of dak ni kwam optreeden op de Laundry Day vandaag, maar ik denk dak beter thuisblijf, want twee dagen na elkaaar feeesten is vooor mij al meeer dan genoeg éé, jaja.

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Vrijdag 10 september 2004

  Jacuzzi JazzAmai, amai, amai, de deees gisteren naaar café Bozart aant museum, ge wet wel, da grooot gebouw ééé waar da die prullekes hangen van Rubens en ander vedetten gelijk ekkik. Twas, of liever is er de officiele opening van da fijn café eee. Enfin gisterenavond wast op strikte uitnodiging éé! Ik em eigentlijk nog altijd een bekke koppijn zenne. Jaja, van den drank ééé, van wa anders. Maaar bon, da wette op vooorhand éé, ah jaa. Ik em er ne CD gekregen van de Crooze.fm éé, mijne favoriete radio éé, jaja! Ne schonen CD zenne en hij klinkt oook goe éé. Al goe dakik hem daar gehoord hem éé, want ik em zelf gene CD-speler. Buiten da, waaar zouwek hem zetten ééé, jaaaa! Mor ik em hem gisteren wel gehooord. Eeel schoon muziekskes op da schijfke jaaa. En ja, vandenavond vaneir hetzelde lieke éé. Ik bedoel maaar, het is vandenavond weeer prijs in den Bozart éé, dus de dees er terug naar toe éé, mor ik ga ni zingen zenne, ik ben gewooon graaag op feeestjes van de Crooze.fm éé, ah ja. Da zijn zooon smoothe mensen, jaja. Enfin, bij deees wettet éé en ge zijt uiteraaard welgekomen éé, jaaaaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Donderdag 9 september 2004

  GenesisIk em ooit nog gezongen van La Luna
  zendt ons van de sterren, haar zege van verre.
  La Luna La Luna. Maar nu is de boecht uit den hemel komen te vallen, jaja. Crash me to the earth moeten de Amerikaanen gedoecht emmen peizek. Op dees fotoke zieget er maaar iets klein uit, maar het is toch ne meter of twee, drie breed ééé. Jaaa, ik errinner mij nog dak gisteren in de keuken Fly Me To The Moon aaant zingen was en dak ineens ne doffe slag hooorde. Ik dacht, oei, wa nu weeer, maar het was Minouche die in hare slaaap tegen de grond gekletst was. Vooor hetzelfde geld was die capsule in uwen of in mijnen hof terechtgekomen éé. Alhoewel, ik em genen hof éé, en daarbij, wa zouwek er meee doen éé! Ik em het meeer voor gebouwen en wa kunst en zo, gelijk dak in de Gazet em gezegd éé. Uiteraaard staat de kathedraal op nummerke één ééé, ah jaaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Woensdag 8 september 2004

  Compo(s)tIk em daaarstraks een fleske compost gekocht… amai, en ik die al jaaren centjes geef aan de jongens van Gaaaja en den Grienpies, jaja! Niet te vreten die rommel, tedekke, ik had misschien beter mijn ‘goei-doel-centen’ aan de Flying Docteurs gegeven… “Eeen sapke mé een papke”, misschien wel ne fijnen titel vooor een lieke van Sammeke Gorus, maar daar houdt het dan oook mee op éé, ah jaa. Echt, het is precies alsof ge een mergpijp aan het leegzuigen zijt en daarbij de reuzel oplikt gelijk nen verlooren geloopen wolf in de steppe van Tadjikistan… Enfin, ik em daaar nog noooit opgetreden, hoe zouwek het weeten éé, ah jaa! Tis gelijk fietsen éé, da leeerde nooit ni af, ik bedoel maar, de pedals wette staaan, maar het zadel is soms verloren éé, ah jaaa! En da kan soms aaardig aanvoelen éé, jaja!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Dinsdag 7 september 2004

  Andrew MarrHij vindt zijn eigen den mottigsten droes van den Engelsen tellevies, schrijft Andrew Marr van den BBC in zijnen nieven boek. Ge moet weten, ik em nog vooor den BBC opgetreeden éé. Da was voorda den Belgischen tellevies begon éé, jaja. Ik moet zeggen dat er destijds heeel wa mottigaarden vooor den tellevies werkten éé. Maaar ik zeg altijd, als ze hun job goe doen, wie zenne kik dan om daaar iets over te zeggen éé. Buiten da, het schoonste is er bij mij nu oook wel af, denkek. Hoewel dak regelmatig complimenten krijg ééé. In ieder geval, met die Britten wette nooit of da ze het menen éé. Oftewel vindtem da echt, oftewel lachtem me zijn eigen, ah jaaa. Mor uw eigen vergelijken me ne olifant me anorexia, da is er nu toch wel een bekke over éé, vinde ni?

  Hier klikken veur:” Marr says he’s TV’s ugliest”

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Maandag 6 september 2004

  ArtispuntAl goe da kik da noooit em bijgehouwe om van die boeken bijeeen te sparen me zo’n plakbelekes in, buiten da, waaar zouwek het zettten éé, ah jaa. Nu beklaaag ik wel al die mensen die da jaaarin, jaaaruit die punten uitknipten om te sparen vooor vanalles éé. Persoonlijk sparekik niks, buiten dan mijn lidkaaart van den bakker: twaalf brooden koopen, ééntje gratis, ge kent da wel, me zooon spaaarkaart éé. Maar echt iets verzamelen, neje das niks vooor mij éé, ik em er dan oook geeen plaats voor, niewaaar. Langs den andere kant, ne muzikant verzamelt applaus éé, maaar da blijft normaaalgezien in de zaaal hangen éé, ah jaaaa. Want ge weeeet zo goed alsekik da applaus verslavend werkt éé, anders zouwek allang niemeeer op de planken staaan éé, jaja! Zo emmek ne gebuuur en die verzamelt alles, maar applaus gatem daaar toch noooit voor krijgen zenne. Volgens mij heeeft die een hamsterdinges. Zo presteeert em et om regelmatig mijn ondergoed van de wasdraad te trekken en alsek daar dan naaar vraaag zegtem altijd: “Het was van den draaad gewaaaid, mor hier eddet terug.” Jaja… Er looopt wa rond op deees planeeet éé!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zondag 5 september 2004

  Bram VermeulenLap, dan denkte, alles ga goe, valt den Bram van ons weg, jaaa. Iets aan zijn hart éé, jaja. Ik herrinner mij nog da we samen verschillende keren een pintje zijn gaan drinken in De Linde, op het zuid éé, totda de Luc Huybrechts het overnam, toen wast ineens de Nieuwe Linde, ni da daar iet nieuw was, mor allee, ge snappet éé. In ieder geval den Bram heeeft langen tijd int stad vertoeft éé, tis hier dan ook wel plezant, ah jaa. Maar amai op 57 jaar van ons heenvloden, tis tedekke rap, zeker weten. Weer een zeldzaaam talent minder, het tikt langs alle kanten éé, tedekke toch! Enfin, ik gon dezen namiddag nog is een pintje pakken opt Zuid sé, mor ik weeet nog ni goe waar. De Misantroop besta ni meer, den Bar-Tabac, das voor de jonkheid, den Entrepot daaar krijgek een zeeer poep van die stoelen en het Museum zelf… tja, ik zijn geeen Rubensvrouw éé, ziede mij daar al hangen?

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zaterdag 4 september 2004

  ZonnebloemenTis vandaag weeeral ne schoonen dag éé en ik em oep de markt ne resem zonnebloemen gekocht éé, ah jaa. Het voooordeeel van die bloemen is da ge achteraf de pittekes hebt oook om van te snoepen éé. Ge moet weten, da zonnebloempitten heeel lekker zijn me ne cognac, jaja. En cognac is dan weeer goe om uw stem te smeeren éé, jaaaa. Zo kannek beter zingen éé! Nu moetek zeggen da veeel mensen denken da ze kunnen zingen als ze een stuk in hun graaat hebben, maaar van mijneigen wetek da al éé, platen genoeg gemaaakt, niewaaar. Mor mijn Minouche heeeft het precies ni zo me die zonnenbloemen, want ze heeeft er al twee van opgefret, zonder ziek te worden. Bizar beeestje die kat, mor ja, tis dan oook de mijn éé, ah jaaa.

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Vrijdag 3 september 2004

  KerryTis dak een bekke te oud zijn me mijn 85 lentes éé, anders zouwek da oook durven aandoen zenne. Ge moet weten da kik Nixon nog gekend em éé, maaar das lang geleje zenne. Nu van den Bush emmek noooit iets moeten hebben éé, ik em hem altijd nogal nen blazer gevonden, jaja. En vermits da ge in de Ustated Nights altijd maaar de keus hebt tussen tweee venten om president te worden, emmek geeen ander keus dan de Kerry éé. In ieder geval, het wordt eeens tijd dat het gedaaan is me al die oorlogen éé, maaar dan moet de wapenindustrie van branche veranderen, ah jaa. Want zolang datter geld verdient wordt me wapens blijft den business bestaaan éé. Ik em geen idee ofda de kerry daaar iets aan ga veranderen zenne, want het zijn toch altijd de centen die den baaas zijn éé. Bon het is weeeral vrijdag, de eeerste weeek school zit erop éé, jaaaaa en de deees vertrekt naar coiffeur Freddy ééé!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Donderdag 2 september 2004

  De MichaelDe Michael wilt een blanke vrouw worden, jaaa. HIj zal van mijn succes gehooord emmen zeker, hihi. En dan te denken da ze van mij vroeger dachten: “wie is die zanger?” Zo ziede maaar, de wereld zit toch wel vreeemd in elkaaar éé, jaja. Zijnen doktooor heeft da vertelt in een interview… hoe zit het dan eigenlijk me een beroepsgeheim? Of bestaaat da ni vooor plastische chirurgen? Ik em er geeen idee van, aan mijneigen emmek noooit ni laten sleutelen éé, behalve aan mijn haaar éé, jaaa. Maar da doe mijne coiffeur de Freddy éé, en da is zeker genen plastische chirurg, ah nee. Ik ken wel ne spastische chirurg, da wel, maar das ni hetzelfde zeker, neje. Ik em die nog bezig gezien bij de bevrijding van Normandië éé. Ian Dury was zijne naam en hij zong oook liekes, jaja. I’m spasticus autisticus, riep die altijd, nen hele rare, maar ne lieve éé. Cos I hobble when I wobble!

  Hier klikken veur: “Jacko Nose Is Dangerous”

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Woensdag 1 september 2004

  FrittenVandemorgend werdek wakker en ik hoorde allemaaal spelende kindjes, jaja. Het schooleke is terug begonnen éé. Ik herrinner mij nog goe den 1ste september 1925 toen dak voor den eerste keer naaar de échte schoool moest. Twas toen voorbij met de papschoool en tijd vooor de groote schoool, jaja. De nonnen zeiden toen tegen ons moeder zaliger: “madam, uw dochter da wordt nog een heeel beroemde vrouw.” Heeel beroemd is wa overdreven éé, maaar het ga toch in die richting, jaja. En gelijk alle grooten doenek regelmatig nen kombak, éé. Enfin, genoeg gereuteld éé, want de deees heeft er honger van gekregen, tis hoog tijd om nog is naaar frituur Richard te gaan in de Helmstraat, jaja, das hier achter den hoek éé en tis de beste frituur vant stad. Voila, nu dak dees weeer hem geschreven krijgek misschien wel een pakske frittten verniet me stoofvleessaus en mayonaise, wie weeet het al éé. En dan ook nog graaag ne curryworst special me curryketchup en nen bickyburger en de deees is weeral content. Nu zulde zeggen, Esther, moete ni op uw lijn letten? Welke lijn? De bussen van De Lijn die komen hier doort straat ja, das de enige lijn waar da kik op mijne leeftijd nog op let sé. Vroeger reeed tram 3 hier doort straat, maar die hemme ze nen tijd geleden onder de grond gestopt. Enfin, de tram is ni doood éé, tis ne premetro geworden éé, jaja. En eigenlijk is da zonde éé, want vroeger ging ekkik met de tram naar coiffeur Freddy, jaja. Voorbij voorbij die tijd, jaaaa.

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Leave a Reply