Search

Bookmarks

  Zondag 31 oktober 2004

  klokTis toch weeer wa éé met die wintertijd, nu kunnen we vandaaag een uureke langer kaaarten éé. Enfin, we moeten dan wel eeen uurke vroeger beginnen éé, jaja. Subiet komt den Albert, Josphine, Marietje en Constance langs sé en dan vliegen we erin éé. Ik em de klokken in huis allemaaal laten staaan en straks pas zettek ze just éé, da maaaket gezelliger éé, tis zowa onze variant op Alo-wien, mor dan zonder spooken en zonder Weense walskes éé, want daaar emmek het ni zoo vooor, neje. Ik em natuuurlijk wel gezorgd vooor pateekes en Cointreau, uiteraaard éé. Dus plezant zalt wel zijn, ah ja!
  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zaterdag 30 oktober 2004

  EngelschDe fansch zullen wel weeten da kik af en toe liekes zing int Engelsch, gelijk My Way van Frank Sinatra éé. En regelmaatig krijge kik wel is de vraag, waarom da kik is ni nen LP opneeem me allemaaal schooon Engelsche liekes. Awel, vandenoen werdek wakker en ik dacht dat het daaar nu wel is tijd vooor werd sé, want zoals da ge weeet bennek nimeeer van de jongsten, neje. Mijn Engelsch is ni slecht éé, want ge moet weeten ik em vroeger nog veeel in Engeland opgetreeden éé, oook vooor de BBC, toen datter hier nog geenen tellevies was éé! Enfin, om mijn Engelsch toch wa op te frissen emmek terug nen boek vastgepakt éé, Engelsch Zonder Leeraar van J.J. Tavernier uit 1944, gesigneeerd dooor den auteur éé, jaja! Want ik zen van zinnes om zelf is eeen lieke te schrijven int Engelsch en dan moogen er geeen fouten instaaan éé. Nu, mijn ouw liekes gaanek ni vertaalen zenne, da is vooor de nief geneeratie éé, ik wil nu wa crooners schrijven éé, alsek da al kan éé. Dan vraagen ze mij misschien volgend jaaar vooor de Night Of De Proms, ah jaa! En zo kannek oook is kombakken in Engeland, waar da kik een gevierde ster was éé, de Vlaamsche Zara Leander!
  Da zijn schooon errinneringe éé

  Vrijdag 29 oktober 2004

  IkkeNe Zweeedsen docteur, ne zekeren Jan Bergdahl, die heeeft geschreeven dat uw tanden belangrijk zijn vooor uw geheugen. Hoe minder tanden, hoe minder geheugen. Welk geheugen?? Hihi. Enfin, ik moet zeggen dak er al wa kwijt zijn, mor ik em is goe geteld en ik em er toch nog 21, geloof ik. Volgens mij als die tandtisten nen tand eruitrukken, trekken ze mogelijk eeen stuk van uw hersens meee éé, anders sanppek er oook niks van. Bij mij zijn ze er gewooon uit gevallen. De laatste keeer viel er ene in mijne cognac, gelijk een klontje suiker in de koffie. Mor eeerlijk gezegd, toch gelloove kik er ni veeel van zenne. Zie nu naaar den James Brown, allemaal valse tanden en hij kent al zijn liekes uit zijne kop. En tis just in die kop dat die tanden zitten éé. En ni in een glas cognac gelijk bé mij. Langs den andere kant, mijne facteur dien heeeft er nog maar ene steken en soms krijgek wellis post die ni vooor mij bedoeld is éé, dus ja… Enfin, voor dak het vergeeet, de concert van Sofie gisteren was eeel schooon zenne, ik em er van genoten. Er was ook nen helen boel bekend volk éé. De Paul Ambach kondigde ze aan, de Polle Pap wasser, die mannen van de Rooze Loper en den ATV ook. Dus vooor diegenen die er ni bijwaren, die emme wa gemist!

  Pulled teeth linked to memory loss

  Jan Bergdahl

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Donderdag 28 oktober 2004

  SofieKwenie of da gelle Sofie kent, tis da wijveke hier op da fotooke. Enfin, ze stelt vandenavond haaren nieuwe album vooor éé. Kwenu ni of da ze aan het kombakken is of ni, mor da speeelt gene rol éé, alst mor goe is éé, jaja. Enfin, de deees gater naar zien éé, alst int stad is en er treeedt ne collega op, dan ganek gere zien zenne. Tis wel wa wilde muziek vooor mij, mor soit, alsek maaar ergens kan zitten me een cognacske dan ist al goe éé! Tis in den Industria, das opt Eilandje éé. Ik zen daaar nog noooit geweeest, want das zoon danspaleis vooor de jonkheid. En zoals ge weeet zennek nimeeer van de jongsten éé. Ik em mijn kaaart gewonnen op de CROOZE.fm éé, mijne favoriete radio naaast radio Minerva, jaja. Ah ja, vooor diegenen die nog is graaag lachen: in Roemenië heeeft er nen halve gaaren ne condooom aan zijn flupke geplakt, goe zot alsget mij vraaagt, mor soit! Alle, ik gaaan is naar Coiffeur Freddy vertrekken sé, want ik wil er goe uitzien vandenavond éé!

  Man superglued condom to penis
  Da zijn schooon errinneringe éé

  Woensdag 27 oktober 2004

  Den ElvisDen Elvis is het best verdienende lijk ter weereld, hij verdient zoon 40 miljoen dollar per jaar, das ongeveeer hetzelfde in echt geld geloovek éé. Tis de moeite amai, hij mag een bekke aan mij geven, om mijn pensioentje wa aaan te dikken éé, want daaarboven heeeftem het toch ni nodig éé. Mijn favoriet, de Frank Sinatra moetet me een pak minder doen éé, die verdient 5 miljoen dollar en staaat daaarmee op de vijftiende plaaats, op zich ni slecht om niks te doen éé. Ge zout nu zeggen, allle My Way, brengt da ni meeer op, mor da lieke is ni van hem éé, das van Claude François éé, oook dood. Mor die emmek ni zien staaan in da lijstje zenne. Ik zou bijkanst zeggen en hoopen dak daaar later oook wel wil tussenstaan, mor bij Onzen Lieven Heer kunde ni betalen me centjes, dus das dan oook niks éé. Dan zouwek ze liever nu emmen zenne, dan kochtik mij zoonen schoonen oldtimer van bij den Eric in Dendermonde, ge weeet wel, zonen DS éé, jaja. Vooor de rest zouwek nen hooop patekes kopen en al mijn vrienden uitnodigen vooor eeen grooot feeest en ne stevigen kombak. Ah ja, ik mag de Cointreau ni vergeten, natuuurlijk, vooor iedereeen eeen fles of twee. Zou da genoeg zijn?

  Elvis Presley tops dead rich list
  Da zijn schooon errinneringe éé

  Dinsdag 26 oktober 2004

  De Laatste ShowHet ga ni zo goe me den BRT, emek den indruk. In de laatste show emme ze zelfs, om het meubilair wa hoger te zetten, er nen hoop houte blokken ondergeduwd. En zijt gerust, da zijn geeen speciaaal pooten van de Ikea éé, neje. Het zou oook kunne da ze de pooten onder den Uyterhoeven zijne stoel emme gezaagd éé en dattem volgend seizoen voor de VTM ga werken éé. Ik zou da nog ergens snappen zenne. Hij heeeft het altijd over de media enzo, en waaar kunde dan beeter zijn dan in de Medialaan ééé, jaja. Ik ben daaar oook is ne keeer geweeest, ik was toen aant kombakken, ge kent mij wel éé. En toen kwammek per abuuus aaan den overkant terecht éé, bij zoon bedrijfke in die Blokken daar. Tmoest mij weeer overkoomen zenne. Het grappige was wel da iedereeen daaar aant kaaarten was en da de koffie er heeet werd gedronken éé, jaaa! Ik em direct gezegd: “wiezen?” En we waren vertrokken vooor een paar uur. Al goe datter oook een cognacske bij was éé. Soms vragek mij nog altijd af wa dasse daar deejen éé, ah jaa. Mor soit, Ik em gewonne toen me het kaaarten éé. Da bij de VTM is toen ni dooorgegaan, mor da kunde al raaien zeker éé!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Maandag 25 oktober 2004

  HabseligkeitenHabseligkeiten is verkozen tot het schooonste Duitse wooord. Pardon? Eigendom? Die Duitsers toch éé. Hebberig, ja da emme we lang geleje oook gezien éé, en toen was het ni zo sjiek éé, neje. Het tweeede schoonste woord is geborgenheit, volgens da onderzoek… Rare jongens die Duitsers éé. Nu bezitten doene kik ni zo veeel, buiten da waar zouwek het allemaaal zetten éé! En hebberig bennek ni, anders haddek wel een paaar keeer meeer gekombakt éé, ah ja. Want wie kombakt, ontvangt éé. Enfin, zo zouet toch moeten éé, niwaaar. Over kombakken gesprooken, edde gisteren Riool 2004 gezien? Ik bedoel Idool? Twas weeer eeel schooon éé! Van mij mag da ééén meiske winnen, die mé haaar soulstem. Den James Brown zei het me gisteren oook nog toen dattem mij opbelde om nog is eeen toereke te gaaan doen me nen oldtimer, She’s got soul, riepem en hij kant weten éé, jaja!

  German’s Beautiful ‘Belongings’

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zondag 24 oktober 2004

  TaartToen dak deze noen uit mijn mansarde kwam gekropen wast eeel stil in huis. Mijn Minouche lag vooor de stooof te slapen en toen dachtek… alsek nu is een taaart bak éé, das heeel lang geleje dak da nog is gedaaan em éé. Teerste wa dak gedaaan em is natuuurlijk gezien of dak allles in huis had éé, ah jaa! Nen oven, nen bakvorm, bloem, Grand Manier, room, water enzovooort éé. Ge weeet hoe da gaaat ééé, jaja. Ik em dan oook nog wa gemaalen nootjes gevonden om er bovenop te kappen en dan zennek er aaan begonnen, jaja. Ik moet zeggen, tis toch wel wa werk zenne, mor ja, alsek naaar den bakker looop en terug, dan duuurt het bijkanst evenlang éé. En alsek zoon taaart bij den bakker koop, dan zit er lang ni genoeg Grand Manier in, neje. Nu moetek zeggen, ik peis dak wa overdreven em me de Grand Manier, want ik wier bijkanst zat van de geur alleen al, mor bon, das alleeen maaar positief op ne zondag éé, ah jaaa! Mor ik zen is curieus, want straks komt ons Alfonsine me den Albert langs, samen me hunne Pukkie, zoon rot vies kefferke, mor soit éé. In ieder geval, Alfonsine is zot van Grand Manier en ook van taaart, dus het kan ni missen éé. En nu ganek die taaart in de frigo steken sé, want anders is ze op vooorda ze hier zijn éé!!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zaterdag 23 oktober 2004

  Idool 2004Heddet gezien op den tellevies? De jonkheid die naar beneden stuikt, het is bekanst iets symbolisch éé. De val kwam deeze keeer voor den hooogmoed peizek, jaja! Ja, ik em oook nog meegedaaan aan zangwedstrijden in “oud-België” éé, mor das heeel lang geleje, meer dan zestig jaar éé. Zo emmek trouwens mijnen eerste man leeren kennen éé jaja. Mor gelukkig stonden er daaar zo geeen stakketsels gelijk bij Idool 2004 éé, neje. Anders haddek misschien opgetreden gelijk Superman in zijn karreke. Enfin, al goe da die kinderen geen zwaar verwondingen emmen, mor ik vermoed datter de zondag, of wanneeer ist, toch nen hooop mensen meeer gaan zien, just maar om te zien of datter niemand ni mankt éé. Want alst wa vreemd is, dan zijn er altijd meeer geïnteressseerden éé. Zie mor naar wa da ze vroeger allemaaal int circus staken éé. Siamese tweelingen, olifantenmensen, ene me drie benen, nen houte kop, enzovooort. Nu da leste emme kik soms ook wel is, mor daar ganek ni vooor naart circus zenne. Ne Sedergine zal wel genoeg zijn, ah ja!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Vrijdag 22 oktober 2004

  KimTis vooorbij, tis over, tis gedaaan… Straffe kost éé en ik zou zeggen, het bewijs da schooon liedjes ni lang duren éé, neje. Om eeen vooorbeeeld te geeven éé, Oh Lieve Vrouwetoren is oook een kort lieke éé, jaja. Vroeger duuurde alle liekes met moeite 2.5 minuten éé. Tegenwooordig wordt er geeeneen lieke nog gemaaakt da korter is dan 4 minuuten éé. En das het eigenaaardige éé, alles ga nu wel rapper dan vroeger, mor de liekes duren langer. Behalve dan vooor ons Kimmeke éé. Enfin, ze heeeft er wel ne schoonen ring aaan over gehouden, das toch oook al iet éé. En da meiske is nog jong éé, ze kan nog venten genoeg krijgen éé. Enfin, ik zen er bijna 86 en ik em oook nog altijd aaanbidders zenne. Zo verdenkek de facteur ervan dattem eeen booon vooor mij heeeft. Het kan oook zijn dattem gere drinkt, da kan oook, want hij weeet dattem bij mij altijd wel eeen borrel of een cognacske kan krijgen éé. Enfin, Kimmeke, ne goeie raad van een ouw moemoe kannek u nog wel geven. Zettem uit uwe kop, want ge zijt veeel beter waaard éé. En zoekt u iemand die da kan zingen, gelijk ekik. Dan worde iedere morgend in schooon gezangen wakker. En alsem dan nog liekes van mij zou zingen… Mor bon das dan weer te schooon om waar te zijn éé!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Donderdag 21 oktober 2004

  Fidel CastroDe Fidel is me zijn sjokkedijze tegen de grond geslagen. Amai, da moet zeeer gedaaan emme. En hij is oook nimeeer van de jongsten éé, nee. 78 lentes istem. Ik zou bijkanst zeggen, tis ne snotneus in vergelijking mé mij éé, jaja. Ik gelooof zelfs da kik er oooit nog is em vooor opgetreeden, heeel lang geleden éé. Sindsdien zijnek verzot op goei sigaaren éé, zonde da ze zo duuur zijn. Kem wel ni gelezen dat het van zattigheid was, dus tzal dan wel ni zijn, oook ni. Trouwens, meeestal als ne zatte valt, heeft em niks gebroken éé. Mor de Fidel in ieder geval wel zijn knie. Gelukkig is er op Cuba veeel rum om de pijn te verzachten éé. Ja, alse kik mocht kiezen, dan brak ik toch oook het liefste iets alsek daar zou zijn zenne. Acht weeken plaaster, uw zakken vol sigaren en een bidonneke rum erbij en tis zo vergeeten éé. Mor eerlijk gezegd brekek liever nikske. Want het is en blijft nen hooop misere éé. Gisteren heeeft mijn Minouche trouwens oook iets gebroken. Maaar het was een vaaas die opt tafel stond. In duuzend stukskes is ze gevallen. Dus de deees twijfelt nog of dak ze zou plakken of dak ze zou weggooien. In ieder geval ze zeggen da scherven geluk brengen, dus ik em hooop, ah jaaa. En de Fidel ook waarschijnlijk.

  Castro Hurts Knee in Fall After Speech

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Woensdag 20 oktober 2004

  Georgy BoyDe Sting, das die zanger van de rijkswacht of zoiets éé, die heeft gezegd dattem liever nen aap in het Witte Huis ziet dan den George W. Bush. Eeerlijk gezegd, ik zien nu al weinig verschil éé. Buiten da zijnek ni zo geïnteressseeeerd in de politiek éé, neje. Enfin, toch ni zo in den Amerikaaanse éé, want ik em daar nog nooit geweest, laaat staaan opgetreeden éé. Natuurlijk gelijk da kik de laatsten tijd aaan het kombakken ben, zouwek er ni van verschieten dat het ooit nog zo ver zou koomen éé. En alsek dan toch in den Amerique zou mogen optreden, awel dan zouwek het liefst optreeden in Hollywoood of zo. Of misschien wel in Las Vegas gelijk da Eddy Wally oook nog oooit gedaaan heeeft éé. Tzou schooon zijn, amai. Dan zouwek mischien saamen met de Frank Sinatra My Way kunnen zingen, jaja. Ik zien het al helemaal gebeuren ééé: “La Esterella Rocks Las Vegas” zo schooon en grooot op die affiche éé, jaaa. Enfin, ik zal maaar al ophouden me droomen éé, want ik kan mij beter bezighouden me mijn optreeden hier vooor de spiegel éé, hihi.

  Sting would rather see chimp in White House

  Ich bin auch rachsüchtig

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Dinsdag 19 oktober 2004

  Arnold Ik leees in eeen Amerikaanse gazet op den internet da den Arnold Schwarzenegger van zijn vrouw Maria 14 dagen gene sex nimeeer kreeeg omdattem zijnen steun betuigd heeeft aan president Bush. Tis precies een bazig meiske éé, alsget artikel leeest. Gelukkig is al dien onzin nimeeer aan mij besteeed éé, neje. Ni da kik ne schonen meneeer ni meer kan apreciëren éé, mor ik moet ze nimeer in huis, neje. Ik em aan mijn Minouche meeer dan genoeg éé. Ik moet eerlijkheidshalve wel bekennen da kik nog wel veeel aandacht krijg van mannelijke fans éé. Zo is er den Alex uit Merksem, die stuurt mij ieder maaand een kaaartje, den ene keer van bij hem thuis, den andere keer uit het zothuis waar dattem regelmatig zit in Mortsel éé. Ja, eigenlijk is den Alex een slecht voorbeeld, mor bon, zo is er ook nog de Richard vant frituur éé, die geeft mij altijd wa extra alsek een fritje gaaan steeken. En dan oook al die mannen die da mijnen gastenboek hier tekenen éé, jaja. En subiet staat den Edgard van wijlen Mariette hier sé, die komt regelmatig is ne koffie drinken me een cognacske en vandaaag voertem mij naar het Rivierenhof sé, we gaan daar iet drinken op zijn kosten éé, jaja!

  Schwarzenegger Says Pro-Bush Speech Irked His Wife

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Maandag 18 oktober 2004

  OprahIk em vandenacht gedrooomd dak bij Opera Winnefrie in de show te gast was, jajaja. Echteg int echteg! Enfin, neje, in mijnen droom éé, hihi. Twas nen helen plezanten drooom, jaja. Ik em er dan oook in opgetreden oook éé, gelijk vroeger toen dak nog vooor den BBC em opgetreden éé. Ik zong er Oh! Lieve Vrouwentoren, Bij het Open Vuur, D Drie Klokken, Heden en Verleden en Ga Hand in Hand. Jaja, schonen concert is da geweest. Eddet gezien? Neje zeker éé, want het was nogal laaat éé. En ik weet ni of da ge in mijn dromen komt spoken ook ni, natuurlijk éé. En na da optreeden bij Opera, werde kik me ne limousine van de Kaasboerin naaart Sportpaleis gereje om daar in de Nait of de Proms samen met den James Brown op te treden, jaja! Enfin, toen werdek wakker omda mijn Minouche aant miauwen was. Droomdek da maar iederen dag éé. Mor bon, gedrooomd of, ni, dees week emmek met de James afgesproken éé, dan komtem mij afhalen me nen oldtimer en dan gaaan we ne koffie drinken éé, vooor mij me een cognacske erbij éé, ah ja. dan zijnt drie oldtimers bijeen sé!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zondag 17 oktober 2004

  SatellietGe moettet maar meeemaken éé, datter ne satelliet boven op uw dak valt. In China kunnen ze der van meeklappen. Gelukkig zijn er geen doooi gevallen éé. Want amai! Het enige wa datter hier uit de lucht komt vallen da zijn gebraaie kiekes en bloskes die ze u wijsmaken éé, jaja. Ik zen der vandaaag wa later, want ik moest er vroeg uit omdak naaar ons Irma moest, want twas vandaaag haren toer om het kaaarten te organiseren en als Irma iet organiseert dan doeset goe. Me ander worden, heel uwen dag is gevuld me patekes, koekskes, snoep en voooral veel Cointreau, jaja. Mé veeel ijs, uiteraard éé. Nu moette ni denken da kik een zatte fles zijn éé, ik em er amper zes of zeven gedronken, dus veel kunde da ni noemen éé op nen helen voormiddag en middag. En moette wa weten? Ik zen gewonnen me het wiezen éé, ik em 4 euro en 16 cent gewonnen, ni slecht ee voor een ouw bezeke. Ik moet er wel eerlijkheidshalve bijzeggen dat de Firmin al om 12 uur nog amper op zijn benen kon staaan, laaat staan nog deftig kon kaaarten éé. De Firmin is nogal verzot op de Cointreau en alser een fles vooor zijne neus sta dan ist naar de genollen éé. Allee, ik gon er is me ophouwe, want ik gaan naaar het gesproken dagblad zien op den BRT éé!

  Space capsule hits apartment upon return

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zaterdag 16 oktober 2004

  P DiddyNe zekeren P Diddy, mijn Minouche zou zeggen: “Who the f*** is P Diddy??”, heeft in zijn broek gescheeten op het podium. Tedekke…. ik zien het al langs zijn pijpen naaar beneje loopen. Awel, da hemme kik nu nooit ni gehad sé. Ik zijn altijd eeel blij geweeest alsek opt podium stond en sta, jaja. Dan wordek La Esterella éé, den Vlaamschen Nachtegael! Jaaa. Ik em het nu wel is gehad dak dringend naaar de koer moest terwijl dak aant zingen was éé, mor ik em da kunnen inhouden éé, das nu oook weeer ni zo moeilijk. Ik had den avond daaarvooor preisoep gegeten. Ik mag da heeel heeel graaag, mor ik moet daaar altijd van gaaan éé, verschillende keeren achtereen. Gelijk da ge in de kroeg zijt en eeens da ge begint te gaan, dan blijfde gaaan éé. Mor bon, dan ist nog altijd gene kaka ee, gelijk bij den Diddy P. Vooor wa zou die P eigenlijk staaan? Voor Platte? Neje das ni schooon van mij éé, tis toch oook maar ne mens éé. Nu moetek zeggen, van al da gezever over de koer, moetek er oook dringend naaar toe éé. Alléé mannekes tot morgen éé, want ik em mijn boekske al vast om te gaan zitten éé!

  P. Diddy ‘gets diarrhoea on stage’

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Vrijdag 15 oktober 2004

  ParkeermeterOveral verniet parkeeren int Stad alsge efkes binnen en buiten moet in ne winkel, eeen schooon initiatief, of hoe schrijfde da éé. Ik em allang geenen automobiel nimeer éé, trouwens, waaar zouwek em zetten éé, mor ik vind toch wel da ze die ‘gazettentarief’ toch nog wa moogen uitbreiden éé, ah ja! Ik haddet er terjust nog over me mijnen gebuuur de Swa. Wij zijn vooorstanderen van het systeeem ‘gratis-parkeren-zolang-ge-in-de-kroeg-zit’. Mor het gpz enz… klinkt ni goe, en daarom het ‘zuiptarief’ éé. Me ander wooorden het tarief vooor de dronkaaards, zatlapen, gelegenheidsdrinkers en aanverwanten. Da bengt de stad vele meer op dan die parkeeermeters en alles wa dat daaar bij komt zien éé! Hetgeeen da ge lost achter den toog, daar wordt de stad vele beter van éé. Den Horeca doeget dan als nooit tevoren. Wij emmen een berekeningske gemaakt éé, enfin, de Swa, ikke ni, want het enige da kik nog tel da zijn de letterkes in de soep éé, jaja. Dus, volgens de Swa verteert em 25.000 euro per jaaar in de kroeg, mor den helft is int zwart dus das 12.500 euro per jaar. als daar eene percent belastingen wordt op betaaald dan hebben ze veeel meeer dan die gemiddeld vijf boetes per jaar van in totaaal 100 euro die em toch ni betaaalt. Om dan nog maar ni over alle zever achteraf gesproken éé. De flikken moeten geeen 10 keeer komen om uiteindelijk zelf nog de boetezegeltjes te gaaan haalen bij de Post éé. Enfin ge snaptet éé! En ik zou nog verder willlen gaaan éé, parkeeergelegenheid creeëeren aan elk café éé. Want ne zatlap mag ni te ver moeten loopen om zijnen oto te zoeken éé!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Donderdag 14 oktober 2004

  Jean BlauteZienek gisteren naaar de herhaling van de Rechtvaaardige Rechters op den BRT2 éé. Zegt de Jean Blaute in een moppeke, ne goeie vriend overigens, dattem mij zie staaan, mor dat het achterafgezien Martine Tanghe in nen minderen dag was, hihi. Ocharme da meisje, die liggen vergelijken me een ouw dooos gelijke ekik éé, mor twas wel grappig jaja. Enfin, van de Jean kannek da goe verdragen zenne, buiten da, tis een programma om meee te lachen éé, zonde datter amper of ni in geïmproviseeerd wordt éé… Maaar ja, tis den tellevies éé, tis den tellevies… Over den tellevies gesproken, den Bavo is terug éé, na drie maaanden afwezigheid, jaja. Den Bavo Claes éé. Het was zelfs zoon geheimzinninge verdwwijning da niemand op de redactie van de nieuwsdienst van iets wist éé, neje. Ze hemmen hem dan maaar een kaartje gestuuurd mé veeel beterschap éé, mor of dattem nu ziek was of ni, da wist niemand. Tkan aaarig gaaan in de wereld éé, jaja. Misschien zat den Bavo wel gegijzeld in Irak éé, ge wet maaar nooit. Neje, da kan ni, want anders hattem zonder kop op den tellevies gezeten éé, ah ja!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Woensdag 13 oktober 2004

  Jean 'Toots' ThielemansDe Jean heeft ne prijs gewonnen, jajaja. Nu zulde zeggen, welke Jean? Awel den Toots éé, ah jaa! Maaar den Toots heeeft al veeel prijzen gewonnen éé, zes kasten vol éé. Jaja! Hij heeft den ‘German Jazz Trophy – A Life for Jazz’ gekreegen, jaja. En moete wa weeten? In december speeeltem in de Zuiderkroon éé, opt Zuid, jaja. Ge moet weten, ik em daar oook nog opgetreeden éé! En ik gaan zien zenne in december, tis ni lang nimeeer wachten éé, neje. Overmorgen krijgtem die prijs in Stuttgart, mor das wa ver vooor mij zenne. Of ze moeten mij komen halen éé. Me ne Limousine van Ma Belle éé, uit Dendermonde. Ne Citroën DS jaja. Ik gelooof zelfs da den Toots daaar oook nog mee gereje heeeft, gelijk alle grote sterren éé. Ik zou er toch is graaag mee optreden, mor hij is natuuurlijk wel een groote internationale vedette éé. Over vedetten gesproken, de Misantroop, mijn favoriete kroeg werd verleden maaand gesloten éé. En nu is ze terug oopen. En nu heet het “De Vedet”. Gatverdamme, ik zen daaar me de opening geweeest. Nog gene minuuut zennek binnen geweest éé, tis naaar de knoppen, ze hemmen daaar iets van gemaakt, enfin, die nieuwen eigenaaar éé. Tis triestig om te zien datter weeer een toffe kroeg naaar de knoppen gesmeeten is éé. Enfin, zo bennek verzeild geraaakt in den Bar Tabac éé, daaar rijden ze oook me Citroën DS’en éé, jaja. Enfin, de bel gaa, tzal den bakker zijn mé pattekes, want subiet ist weeer tijd om te kaaarten éé!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Dinsdag 12 oktober 2004

  KruisspinIk em geleezen da de Britten banger zijn van spinnen dan van de doood en terroristen. Awel ik zijne kik als de doood vooor terroriserende spinnen, hihi. Neje, ik em geeen problemen me spinnen éé en er zijn er veeel deees jaaar, ik moet het zeggen, allemaaal kruisspinnen, mor das normaaal rond dezen tijd vant jaaar éé. Nu emmek ergens gehooord of geleezen da ze der oook confituuur van maken, mor ik kan mij vergissen zenne. En eigentlijk, alsek er zo oover nadenk, lijkt he me oook wel een bekke vies… Enfin, als er zoon pootje tussen uw tanden blijft steken, mor soit, daaar emme kik al minder last van natuuurlijk éé, jajaj. Mor da kruis op die rug…. Onzen Lieven Heer zit daar volgens mij vooor iets tussen éé, daaar kunde beter afblijven… waarom zou da kruis der anders staaan? Of emme die spinnen dan toch iets te maken me nen heiligen oorlog? Is het Vlaaamsch Blok op de verkeeerden aant schieten? Hihi, da sowieso natuuurlijk, mor ik bedoel, is de grote vijand ni de kruisspin? Of komt de kruisspin ons helpen in donker tijden? Ik weeget, ik zen aant zeveren, mor mag da ni als ge 85 jaaar zijt? Voila, nog ne fijnen dag, ah jaaaa!

  Brits more scared of spiders than terrorists

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Maandag 11 oktober 2004

  SupermanSuperman is dood… tis ni te geloven éé, 52 jaaar, das nu toch wel wa jong éé, vinde ni? De beroemdheden vallen gelijk vliegen de laaatsten tijd, mor gene paniek, ik voel mij nog vrij goe zenne, jaja. Mor het is ieder jaaar zo zenne, het vallen van de blaaderen, de herfst éé. In ieder geval, een cognacske kan soms wonderen doen éé. Alze kik mij eeen beetje ziekskes voel, dan kan da toch wel helpen zenne. En goegezind blijven éé, zo blijfde langer leven éé, jaja. Ik em vroeger toen dak nog een jong meisje was ooit nog de vraaag gehad om Lois Lane te spelen, ge wet wel het vriendinneke van de Superman éé. Mor toen werd hij nog dooor nen anderen acteur gespeeld éé, ééél lang geleden. Mor ik em toen vriendelijk bedankt, want ik was toen me mijnen kombak bezig éé. En da vondek toch wel belangrijker toen, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zondag 10 oktober 2004

  NobelprijsPitkan Jussin Majatalo, das Fawlty Towers in het Fins éé, jaja. Hoe kommek daaar weer bij zulde vraagen? Wel Ik em gelezen bij den BBC, ge moet weeten da kik daaar nog vooor em opgetreden éé, da Fawlty Towers internationaaal gezien wordt als den tofsten sitcom aller tijden, jaja. Nu moete weten den John Cleese is ne goeie vriend van mij éé, jaaa. Hij komt me dan oook regelmaatig bezoeken éé. Enfin, hij is oook ne groote fan van mij éé, jaa. En dan zingek altijd een lieke vooor hem éé. Zo hemmek de laatste keeer dattem hier was My Way gezongen éé. I’ve lived a life that’s full. I’ve traveled each and ev’ry highway; And more, much more than this, I did it my way. I’ve lived a life that’s full. I’ve traveled each and ev’ry highway; And more, much more than this, I did it my way. Jaaaa, schooon ééé, alsek er aan denk, dan begin ik het altijd spontaaan te zingen éé. Enfin, tis zondag, mijn patekes staaan klaaar op tafel en de koffie zit in de thermos. Nu nog efkes wachten op den Eddy, Marie-Rose en Yvonneke en we beginnen te wiezen sé!

  Fawlty Towers is voted top sitcom

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zaterdag 9 oktober 2004

  NobelprijsNu moete wa weten seg, vandenoen, ik was nog maaar eeen half uurke wakker en ik was nog me mijn gene aant prutsen, wordt er aaan de deur gebeld. De deees doet de deur oopen, staaat er daaar ne sjieke meneeer aaan de deur. En in zijn beste Engels zegt die tegen mij: “Dear Esther Lambrechts, congratulations, you’ve won the Nobelprice!” Ik zeg pardon, wa zegde gij? En hij herhaaalt da nog is. Tis ni da kik geeen Engels verstaaan éé, want ge moet weeten, ik em nog vooor den BBC opgetreeden éé. Waaarop ekkik in mijn beste Engels: “But plies, kom in, kom in, have a nais kop of koffie and a pralinneke en nen Amarettoo or so”. Enfin, eeens dattem binnen is, geeeft em mij een klein doozeke me daaarin deees madolle. Schooon éé. Enfin, hij zit daaar nen tijd, al mijnen cognac was al op, totda mijn frank valt en ik em vraaag: “But sir, wai oh wai? Wai me?” En dan geeft em mij nen brief die da bij die madolle hooort. Wette nu voorwa da kik de nobelprijs em gekregen? Ge raait het nooit éé. Awel, ik em die prijs gekregen omdat kik zo goe zijn in het kombakken. Voila!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Vrijdag 8 oktober 2004

  papier Ik zen van de noen nog is naaar mijne kelder geweeest. Ik was op zoek naaar mijn Weckpotten, want ik em van den Edgard van Wiske 50 kilo tomaten gekregen. En 50 kilo, das wa veeel om in ene keeer op te eten éé. Ik em ze uiteindelijk gevonden zenne, mor ze laagen bedolven onder nen berg papier, die da kik daaar ni gelegd em, ah nee. Ik em die rommel in doozen gestoken en aan de vuilkar meeegegeven, twas vandaaag toch den dag om het papier buiten te zetten. TWas grappig papier, allemaal me gatjes aaan weerskanten en het stond vol me getallen en nogis getallen. Mor daaar snappe kik niks van zenne. Trouwens ik zen al blij da ze het emmen meegenomen éé. Nu kannek mijn tomaten steliseren éé, zo emmek heeel de winter min of meer verse tomaten om in de soep of de spagetti te draaien en nog beter, ze emme niks gekost éé. Om nu nog efkes terug te koomen op da papier éé. Er stond wel overal OCMVV op. Weeet er iemand wa da da wilt zeggen?

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Donderdag 7 oktober 2004

  Taj MahalNe vriendelijken dief in India, tis weer wa anders éé, zo lezek vandaag, jaja. Nen dief die pikt, wa doe nen dief anders éé, jaja. Enfin, nen dief die da excuuusbriefkes achterlaaat, da bedoellek éé. Nu moetek zeggen da kik oook is ne keeer een briefke em achtergelaten zenne, mor toen wazzek nog een jong meisje éé. Enfin, twas zoon vijftig jaaar geleden éé. Ik gelooof zelfs datter toen nog genen tellevies was, toch gene Vlaaamschen tellevies éé. Enfin, ik zat in een cafeke aan het Astridplein en het was al deftig laaat en iedereeen was al serieus petrol toen. Enfin, de kastelijn was int slaaap gevallen en wij zijn toen blijven drinken en feeesten éé, twas toen den eeen of andere verjaaardag éé. Toen emmek oook een briefke geschreven vooor de waaard ééé. En we hemmen da allemaaal gesigneeerd. Enfin, in da briefke stond het volgende: Besten Albert, wij hemmen alles opgedronken wa datter was, we wilden wel pintjes blijven drinken, maaar het vat was af en niemand van ons is er in gelukt om een nieuw vat aaan te sluiten in uwen donkere kelder, duis het zal er redelijk vochtig zijn. Daaarom zijn we maaar in de fleskes gevlogen en daaarna zijn we aaan de sterken drank begonnen, tot alles op was. Albert, wilde gij de rekening vooor ons maken, dan betaaalt ieder zijn deeel. Zo ongeveeer stond da daaar. Eeerlijk gezegd, ik wast allangk vergeeten zenne, totdak da dink las over dien beleeefden dief. En nu dak er over nadenk… wij emmen da oook noooit betaaald éé, neje. Want een weeek later was den Albert doood; kapotgezopen jaja.

  Burglar left sorry notes

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Woensdag 6 oktober 2004

  Robin HoodLezek datter nen Duitsen bankdirecteur centen van rijke mensen op rekeningen van armen gezet heeeft. Een schooon gebaaar voorwaaar éé. Mor ja eigentlijk mag da ni éé. Moestek veeel geld emmen, ik zou het allemaaal weggeven éé, jaja. Mor ik zou zoon pakske ni aandoen zenne. Ik zien mij al lopen dooort stad, neje. Nu vermoed ik wel dat dien bankdirecteur zoon pakske heeeft zenne. Maaar alsem slim is dan zallem da wel thuis aandoen zeker? En ni opt straat éé. Enfin, nu heeftem een streepenpakske aan éé, van int gevang, de slooor. En daaarmee ist weeral woensdag sé, de dees ga subiet int Rivierenhof een pintje drinken sé me Mariette, de Jos en de Firmin. Ik neem de twee boeken kaaarten méé en dan kunnnen we wa wiezen éé. Meestal duurt da totda de Firmin zes trappisten uitgedronken heeft en van zijne stoel sukkelt, dan ist tijd om me den taxi trug naaar huis te gaaan éé, ah ja!

  Robin Hood bank manager arrested

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Dinsdag 5 oktober 2004

  Elton“Anyone who lip-synchs in public on stage when you pay 75 pounds to see them should be shot.” Tis ne straffen éé den Elton. Jaja, en da heeft em gezegd over Madonna éé. Awel, van mij kunde da nu noooit ni zeggen sé, ik em nog noooit gepleebakt vooor publiek éé, nee. Da’s niks nimeer vooor mij éé pleebakken, das meer iet vooor de jonkheid éé. Ik ken al mijn liekes vanbuiten en ik zing gere éé, waarom zouwek dan pleebakken? Jaja…. Ge moet weten, ik ken den Elton éé, soms komtem naar tstad om zijnen Mooog-sintesaiser te laten reeparen dooor den Alex van Merksem en dan komtem regelmatig is binne vooor een jat koffe en een cognacske éé, jaja. Mor ik moet zeggen, de laaatsten tijd issem wa slecht gezind. Want hij zei tegen mij, of liever vroeg: “Is Alex a f***ing fool?” Waarop da kik zei: “Ziede da nu nog maar pas??” Enfin, we amuseren ons wel iedere keeer éé. Ik em trouwens ooit nog ne schoonen pelse frak van den Elton gekregen éé, jaa. Mor ik em hem nog nooit aangedaan, want ik emmet ni zo me pelse frakken. Mijn Minouche kan der ni zo goe tegen, ziede, die denkt dat da een grote rat is en die ga in den aanval.

  Elton John Takes Blasts Madonna for Lip-Synching

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Maandag 4 oktober 2004

  Peter FalkZennek gisteren mij wa aant vervelen en zennek me mijn kaske aan het spelen. Enfin, ik bedoel het kaske van den tellevies éé! Vieze dingens das niks nimeeer vooor mij zenne, zelfs ni op den tellevies, neje. Enfin ik zien ineeens op de Sporza den Columbo spelen. Mijn grote favoriet éé, buiten Mannix. Ikke direct een sigaar opgestoken, want zonder sigaaar moete ni naar Columbo zien éé, nee. Enfin, schooon verhaaal , gelijk altijd, is er daar ineens reclaame. De dees, wel wa gewooon, verschiet toch wel een bekke en ik denk in mijn eigen: “moete kik daaarvooor kijk- en luistergeld betalen?” Ik schenk mij nen tweeden cognac in, want da past goe bij een sigaar en zien ineeens dat da Sporza ni is mor TV vijf of zoiets, die nieuwe vrouwenzender. Ik moet zeggen, lomp zijn ze ni die mannekes van die vrije post. Ze mikken oook op de oude van dagen die gere ne schone vent zien, gelijk de Peter Falk, jaja! Ik weet ni hoe da nu zit met de jonkheid, mor Peter Falk is volgens mij toch ééén van de ideale mannen éé. Vast inkomen, toffe job, schoonen auto, goeiekope werkkledij en me wa sjans alle dagen op den tellevies! Wa zou een vrouw nu nog meeer willen éé, jaja!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zondag 3 oktober 2004

  Nicole & HugoAmai, amai, het was weeer nen drukken avond gisteren, want ik zen me ons Nicolleke en den Hugo mee gegaaan naar het Sportpaleis éé. Het was daaar de prijsuitreiking van ne muziekzender, den TMF. Eerlijk gezegd, ik em da nog maaar is vijf minuten opegezet die vrije post, want das allemaaal van dien boenke boenke muziek en das niks nimeer vooor mij, neje. Mor soit, ik wooon ni ver vant Sportpaleis en ze zijn mij komen afhalen me ne limousine van de Keesboerin, jaja. Enfin, Nicole moest er ne prijs uitrijken samen met den Hugo voor de beste dansplaaat of zoiets. Enfin soit, de dees curieus gelijk altijd, dus ik neffe da padium den boel wa int ooog aant houden, krijgt Milc Inc dien prijs vooor besten Vlomse dansact. Ik moet zeggen, ik had er nog nooit van gehooord éé, neje. Ik dacht eerst datter iets verkeerd gelopen was, ah ja. De Melkbrigade of zoiets dachtek, ah jaaa! En melk, das niks vooor mij zenne, geeeft mij maar liever iets straffer zenne. En nu moetek iets bekennen…. Ik kende niemand, mor dan oook niemand van die winnaaars. Buiten Natalia en de Koen Wauters éé. Ik peis dak oud aant worden zijn, zou da kunnen? Ah, de bel ga… de dees ga brunchen, tis zondag voor iets éé!! Tot morgen!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zaterdag 2 oktober 2004

  Miljoen, miljoenen, miljoenst!Jajaja, ik em een lotje gaaan koopen éé, ah jaa. Ik wille kik oook wel schandalig rijk worden éé! Wie ni? Enfin, ik zou nu wel het meeeste weggeven zenne, want wa moete kik nu me zoveeel centen? Ik zou nog een nieuw plaaat opnemen éé, da zeker en vast en nog is ne keeer op reis gaaan naar Lourdes of zo en daarna is dooorrijden naaar Benidorm éé, daar zitten nen hooop vrienden van mij, jaja. En dan nog wa centjes overhouwen, mor de rest zouwek weggeven aaan wa vrienden die het ni zo goe emmen gelijk Loeke van Moretusburg en zijn Anneke en ook aan de Docteurs Zonder Grenzen, want die emmen het ni altijd even gemakkelijk éé, zo alle dagen die grens oversteken. wa nen afstand! Enfin, ik ben al wel is schandalig zat geweeest, schandalig moe, schandalig lui, schandalig… Jaja, ne mens ga soms overt randje éé, gelijk die docteurs oook doen éé, en daarom emmek er zoveeel respect vooor. Nu gisteren emmek schandalig veel sjans gehad, mor al goe, ik zen een pakske fritten aant eten met stooofvlees en mayonaise en een kou boulet met mostaard, van frituur Richard uiteraard, terwijl dak mijn zondagse kleeren aan em. Awel ik em nog just nen drets mostaard kunnen opvangen met mijn glas Cointreau. Zo hemmek mijn kleeed kunnen vrijwaren van den droogkuis. Mor wa is nu eigenlijk het schandaligste? Just, mijn Cointreau volledig, mor dan oook volledig naaar de genollen. Want ik kan het u verzekeren, mostaard met Cointreau, da is ni lekker zenne, ah neee!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Vrijdag 1 oktober 2004

  Ni paffen bij den NIRIK zen oep mijn gemakske naar het gesproken dagblad aaant zien bij den NIR, allee ge wet wel, den BRT éé. Ik em gelijk iedere vrijdag eeen groote jat koffie bij mij staan, een klein cognacske derbij uiteraaard en een dikke sigaaar. Zoals da ge misschien weeet emmek eeen heeel doos vol sigaren éé. Enfin, dus da manneke vant nieuws zegt ineeens datter ni meer gepaft mag worden! Wa doet de deees? Vant verschieten duwe kik mijn sigaaar uit in mijne koffie. Mor toen haddek het dooor éé. Er mag nimeeer geroookt worden bij de mannen van den tellevies. Amai, al diegene die da kik ken die vooor den BRT werken, die paffen allemaaal! Die gaaan het lastig krijgen, zeker weten. Da wilt dus oook zeggen da we sommige mensen nooit nimeer op den tellevies zullen zien éé. Want pakt nu de Jean-Pierre van Rossem, die komt alleen maaar alsem ook mag paffen éé. Enfin, het is natuurlijk geeen gemis éé, haha. En ik kan wel zonder zenne, ik paf ééén sigaar per twee dagen éé. Ni alleen omda ze nogal duuur zijn, mor gewoon omda ge de lekker dingens des levens ni continu kunt consumeren éé, anders is het lekker deraf en wordt het ordinair éé, jaja. Enfin, hier zittek nu me een natte sigaaar. Ik zal ze maaar op de vensterbank leggen, dan is ze misschien drooog tegen dak van de coiffeur terugkom éé, jaja!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Leave a Reply