Search

Bookmarks

  Dinsdag 30 november 2004

  Theepot Kylie is ziekelijk bijgeloovig en draait alle daagen aan haaren theepot. Kunde gelooven da kik da ook altijd doe? Jaja, oook me mijnen theeepot, van mijne koffiepot blijvek af éé, das om koffie uit te gieten éé, ah jaaa. Zouwek wa meeer me mijne pot moeten draaaien om beeter te kunnen kombakken? Wie weeet het al seg, ik em waaarschijnlijk te weinig me mijnen theepot gedraaaid, want zie maaar naaar Kylie éé. Succes sinds een jaar of vijftien éé. Tenminste da heeeft ze me toch zelf verteld éé, want haaar muziekskes… das toch niks vooor mij zenne, al dien boenkmuziek. Mor soit, als ge naar haar centjes zieet.. Over centjes gesprooken, in Roemenië kunde ook beter nen dief zijn, dan winde de Lotto, oook ni slecht éé. Ik wil die oook nog wel is winnen, maar dan anders éé, nen dikke nummer één-hit ent Sportpaleis vol, tzou schoon zijn éé. Toch liever dan dan ne win for life éé, want ze nu eerlijk daaar ganek ni lang plezier van emmen éé.

  Kylie heeft last van dwangneurose
  Lotto thief wins for real

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Maandag 29 november 2004

  Frank Frank Vandenbroucke moet klusjes gaan doen schrijft de gazet… Awel, da komt nu goed uit sé, want ik em het eeen en tander da naaar de knoppen is in huis. Ik hooop dat het nen handiggen Harry is, enfin, Franky is éé. Als de rechtbank het blieft dan zouwet tof zijn moestem hier is wa komen helpen een paaar daagen want ik zou nief behangpapier willen in mijn living en mijn keuken, der mag al is ne keeer iets anders hangen éé, na twintig jaaar, vinde ni? Da verlebberd bloemekespapier, ik zen het wa beu, snapte. Ik zal subiet al is naaar het Behangersparadijs loopen sé en mij wa rollen koopen, dan kannem die afhaalen en koomen plakken éé, ’t Zou schooon zijn éé, ne schoone vent en schooon behangpapier en een fleske Cointreau, wa moet een ouw bezeke gelijk ekik nog meeer hebbben éé. Enfin, ik em mijne frak al aan sé! Tot morgen, jaja.

  Parket wil VDB klusjes laten doen

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zondag 28 november 2004

  Shelly Da meiske uit Cheers oep den tellevies heeft eigenmooord willen pleegen emmek geleezen in een New Yorkse gazet. Het zijn lappen éé, alles emme en ongelukkig zijn… Ik wil ze de kost ni geeven éé. Over kost gesproken, wa kost tegenwoordig zoon standbeeldje in brons van den André Hazes? Ik em geen idee, mor ik denk dattem heeel schooon zou staan op mijn schouw, naaast het standbeeldje van de Elvis en Bernadetteke van Lourdes, jaa. Nen bronzen André… stel u vooor da kik waanzinnig zou kombakken, dan maken ze misschien oook standbeeldjes van La Esterella, of gouden… Jaja, allemaal schooon fantasiekes éé, want zover zalt wel niemeer koomen éé. Buiten da, wa moette kik me een bronzen beeldje van mijneigen? Nikske éé, want hoogmoed komt vooor de val, ah jaa!

  ‘Cheers’ Star In Shocking Overdose

  Vanuit Gent voor een bronzen Hazes

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zaterdag 27 november 2004

  Mijne cmputerOp den internet bij de Gazet lezek da bijna den helft van de Vlaamingen bang is van ne computer en da twee derde van die bangerikken vrouwen zijn. Ge zou er bijkanst een partij vooor oprichten éé! Ter dezer geleegenheid emmek dan maar ne fotoo getrokken van mijn ordinateurreke. Ik em den deze nog ni lang éé, nieuw gekocht van mijne gebuur, in de doos en al. Tis ne Commodore en het toeval wilt da wij vroeger nog nen Opel Commodore emmen gehad éé, mor das langk geleje zenne. Ik moet zeggen, vooor wa tekstsjes te typen vooor deze sait is da meeer dan genoeg, wel zonde van die groen letterkes op da zwart, ik had liever ne kleuren éé, mor zover zullen ze nog ni staan vermoed ik. ALthans, mijne gebuur zij dak nog wa geduld moet emmen éé. Ik em er wel nen hooop spellekes bijgekregen gelijk Space Invaders en Lazy Larry, mor da’s wa pikkant, hihi. Enfin, eeerlijk gezegd spelek toch liever me nen boek kaarten zenne. Ge steekt da in uwe zak en ge kunt kaaarten waar da ge wilt éé. Met da machien zeulen, trap op en trap af, het is er wa over éé, vinde ni? Allee, de dees ga naar de markt vandaag, want ik em nog is goesting in een gebraaie kieken, saluukes!

  Bijna helft Vlamingen is bang voor computer

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Vrijdag 26 november 2004

  SantaOm oover te stappen van de Kerstman naar de Holy Grail is maar een klein stapke éé, het draaait alletwee rond Onzen Lieven Heer éé. Nog een maaand en tis zijne feeestdag éé, jaja. En in Engeland zijn ze terug aant zoeken naar dien beker. Ne legen beker vinnek maaar niks, maaar als er iets in zit , dan zennek mee van de partij. Ik em hier thuis trouwens wel wa beekers, mor die zijn ver van heilig peizek, hoewel dak er nog nooit em uit gedronken. Soit, ik krijg er dorst van éé. Tis weer vrijdag, de deees ga naar coiffeur Freddy en daarna ganek een koffieke drinken in café Jozef opt Astridplein denkek. Me een klein cognacske erbij éé, ah jaaa! Dan emmek het weekend properkes ingezet éé!

  Has the mystery of the Holy Grail been solved?

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Donderdag 25 november 2004

  SantaIk em vandenacht gedrooomd dak met de Kerstman de wereld alfreisde me zijn slee en dak overal een optreeden gaf. Over ne kombak gesprooken éé. Enfin, Twas maaar nen drooom éé, zegge we dan wel, mor toch. Moestek nen baaard voorhangen en ho ho ho roepen me mijn zwaaar stem dan zouden ze nog denken dak nen echten ben, hoewel dak de Kerstman zijn job ni wil afpakken, integendeeel éé. Want me Kerstmis geven ze nogal veeel sterken drank cadeau, dus da zou al vanaf het tweede huis probleemen geeven éé, het moest maar zo lekker ni zijn! Wie da zeker geene Kerstman is da is den Ollandse premier Balkenende éé, die éé zijn eigen een bekke vergist gisteren, mor soit. Ik lig al over de Kerstman bezig en de Sint moet nog komen, jaja. Ik em een pallet wortelen besteld, want deees jaar willek er ook nog is ne keeer bijzijn, tis al 75 jaar geleden dattem nogis bij mij geweeest is, dus die jubilee die willek wel meeevieren éé! En ik weeet dat de Kerstman nogal gere een Cointreauke lust, dus da kan ook geeen probleeem geeven, schol!

  Brit is world’s best Santa

  Opstelten en Balkenende blunderen

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Woensdag 24 november 2004

  VictoriaIk lees vandaag in een Engelse internetgazet da Victoria Beckham stopt me zingen. Ik wist ni da die kon zingen, vandaaar da ze er mee stopt waaarschijnlijk éé. Enfin, alsek just zen, da is toch die vrouw van die schoone voetballer éé? Soit, op een ander emmek dan al gelezen dat het ni waaar is éé. Ik stop nooit van ze leven. Hoewel dak da ooit wel gezegd em, maaar da was een abuus, ik blijf kombakken totda der gene kombak nimmeeer overblijft éé. Kombakken, het is een hobby geworden, jaja. De Maurice, das mijnen gebuuur, die zegt altijd tegen mij: “Esther, wanneeer komde gij nog is bak?” En dan zegge kik dak naaar hem nimeer kom, of der moest nen bak Duvel staan, hihi. Jaja, wij lachen wa af alst over kombakken gaaat ééé. Allee salu, ik kom bak om nen bak! (flauw éé, jaja!)

  Victoria Beckham give up on her singing career

  Victoria Beckham Denies She’s Quitting Music

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Dinsdag 23 november 2004

  MariaNu emmek in een Amerikaans internetdingens geleezen da Maria in eeen geroosterd boterhammeke is verschenen en dat da stukse brood 28.000 dollar heeft opgebracht. Amerikaanse dollars éé. Da’s tedekke een miljoen frank in echt geld. Dus wa emme kik nu gedaaan, ik zen naaar den bakker geweest en ni den eerste den beste éé, ik zen naar de Pol geweest hier achter den hoek en ik em mij daar vier brooden gekocht éé en ik zen da nu allemaaal aant roosteren éé, zo kannek misschien mijn klein pensioentje wa aanvulllen, dus iedereeen die da eeen stukske geroosterd broood wilt, die laaat maaar iets weeten of zet maaar iets in de gastenboek éé. Moester nu ne floeren aap zijn die da 28.000 dollar uit zijne zak wilt trekken, dan mag hij die vier brooden hebben ééé en dan leggek er nog een schel kaaas tussen ook, ah ja!

  Holy Sandwich Sells for $28K on eBay

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Maandag 22 november 2004

  GeorgeIk zag den Bush op den tellevies en ik dacht, groot gelijk, tis friskes buiten. Ik em ook zone poncho moette weten, ik em hem zelfs aan nu. Mijn Minouche komt dan graag op mij liggen éé, ah ja. Ik hooop trouwens da ze bij radio Minerva in hun barakske een bekke een choufage emmen deze winter, want als de Piet Keyser komt zonder poncho… dien eget gere warm éé, ah ja. Ze doen wa ze willen éé, zolang da Stafke Fabri maar op den Minerva blijft éé. Howel dakkem op radio Zuiderlicht ook ni slecht vond, mor soit. Ik en nu de CROOZE.fm opstaaan sé, want ons Sofie is weeer aant kweelen éé en die horek gere, jaja! Voila sé, de deees ga haren bikini is aandoen sé, gelijk alle sterren, want we gaan zwemmen, jippie!!

  Piet Keizer naar Radio Minerva

  I’ll be in a bikini at 80 says Jerry

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zondag 21 november 2004

  MousakaIk hooorde vandenoen iets kraaken en toen lassek da champage en ander bruisspul ni goe is voor de botten éé. Tedekke, dan zallek wa meer van ander dinges moeten drinken éé, want nen droogen leever lijkt mij nog veel erger, jaja. Mor wa datter nu just gekraaakt heeft, daar zennek nog ni uit zenne. Mor bon, als ne mens wa ouder wordt, dan kraaakt er zo veel éé. Om te beginnen uw meubels die da verslijten en soms radio Minerva, mor da’s dan weeer het gekrak van de ouw plaaten, jaja. Bon, de dees heeeft een groote kriekenvlaai gekocht van de kindekens van de Chiro die datter altijd mee koomen leuren rond deezen tijd. Superlekker is ze ni, mor ik em er een bus rooom op leeggespoten, dan proefde die kartonsmaak wa minder éé! Smakelijk en tot morgen.

  Champagne en bruiswater zijn ongezond

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zaterdag 20 november 2004

  MousakaGe moet mij pardoneren dak vandaag zo laaat iets op den internet smijt, maaar ik em heel den dag liggen prutsen aan ne mousaka, ge weeet wel da Grieks eten me courgetten. Ik zei het nog tegen Mimi, mijn buurvrouw, ik zeg Mimi, Mousaka das iets da kik geeren eeet, mor ik heb het nog zelf klaaargemaakt éé. En zo heeeft Mimi mij geholpen, jaja. Den helen dag emme wij zitten kokkerellen. Mor tis een bekke veeel mousaka geworden éé. Moestek da allemaaal in ene keeer opeten dan zouwek vervroegd de pijp aan Maarten emme gegeven éé, jaja! Dus nu zit mijnen buik vol en de rest is voor in den diepvries voor nog eeen paaar keeer van te eeten éé. Met de feeestdagen of zo. Dan ist hier meeestal rustig int straaat, precies of ze zijn allemaaal ondergedoken. Enfin, tis al laaat, ik gon den tellevies opzetten, want mijn Cointreau begint warm te worden éé!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Vrijdag 19 november 2004

  XanderNe zekeren Xander de Buisonjé die zegt in De Telegraaf dattem de Belgische roddels beu is over zijn persoontje. “Niets, helemaal niets heb ik ermee te maken” Maar manneke toch, wij zijn dan mischien wel domme Belgen, maaar onnozel zijn we ni éé. Ik zeg altijd – en ik ni alleen – waaar een kaars brandt kan het beginnen fikken, kortom, waaar roook is, is vuuur, ah ja! Het zou dus gaaan over… miljaaar het hagelt wa af vandaag seg, subiet mijn Minouche dood. Enfin, waar wassek gebleven? In mijn keuken achter mijnen ordinateur, mor da willek ni zeggen, hihi. En eerlijk gezegd interesseert die Xander mij ook ni zenne. Ik had er zelfs nog noooit van gehooord, mor bon, ik kan ni iedereeen kennen éé. Schrijftem schooon liekes? Ik zal zijne naaam is intikken in mijne Kazaa éé, dan hemmek een idee!

  Xander baalt van Belgische roddels

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Donderdag 18 november 2004

  De PrinsIk em den indruk dat de weereld aant vergaaan is éé, prins Bernard heeeft opternief kanker, Mimi wordt afgedreigd, sprinkhanenplaag in Egypte, Bush met zijnen waapenwedlooop, bejaarden in Denemarken mogen ni meer paffen, massa’s accidenten deze noen en ik kan ni naar de koer gaaan. Ja, ge moet weeten, ik em gisteren rijst met appelspijs en een stukske kieken gegeeten. Normaal emmek daar geene last van, mor nu wast andere rijst, snapte. En ik em al ne keeer of zes geprobeeerd vandaag, mor het wilt ni lukken da drukken, hihi. Nu makek mij geeen zorgen zenne. Ik em daaar wel wa middelkes vooor in huis éé, mor ik em toch liever dat de natuur zijne gang ga éé. Enfin, tot morgen éé, want ik gon nog is ne keeer proberen en zo te voelen gaget deze keer wel lukken éé!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Woensdag 17 november 2004

  AnneNu maggek graaag een borrel éé, mor ik em nog noooit zat op een podium gestaan gelijk Anne Nicole Smith gedaan éé. En dan nog vant podium gesleurd, amai amai. Da’s wel wa anders dan een bloote borst van Janet Jackson, zouwek zo zeggen. En alhoewel ze ontkent da ze gezoopen had, klinkt ze toch wel deftig zat ja. Da ziede goe int filmke bij De Telegraaf. Ge riekt den alcool tot hier! En op een ander feestje hebben ze liggen knokken, tga goe met dees planeet, kmoetet zeggen. Die rappers waren inderdaaad wel rap éé, nu wetek ook ineeens waaar dat da wooord vandaan komt éé, want ge moet weeten, toen da kik nog een jong meisje was, dan waaren er geen rappers éé, neje. Trappers wel, als ge sjans had gehad en met uw communie ne velo had gekregen. Enfin, tis weer woensdag éé, de dees ga een dooos patekes halen en een fleske Cointreau, want tis vandaaag mijnen toer om de kaaarten te deelen éé, boomke wies!!

  Anna Nicole stomdronken op podium

  Anna carried off stage after speech cut short

  Uitreiking Vibe Awards loopt uit op knokpartij

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Dinsdag 16 november 2004

  Ob-La-Di, Ob-La-DaOb-La-Di, Ob-La-Da van The Beatles is in Engeland verkozen tot slechtste lieke aller tijden. Straf éé! En dan te zeggen dat da zowa het enigste plaatje is da kik van die mannen heb, jaja. De rest is allemaal zoon wilde muziek éé, dees is nog een meezingerke, en zeker geeen moeilijk éé. Nu moette weten, ne grootte fan zijnek nooit geweeest éé, ik val meer voor de Crooners en de evergreens éé! Nu emme The Beatles wel enkele evergreens, mor da wiste ze nog ni in dien tijd éé. Zo is Oh! Liedve Vrouwetoren ook nen evergreen geworden éé, mor da wistek in dien tijd ook nog ni zenne. Mor zie, we zijn meeer dan 50 jaaar verder en de jonkheid zingt mijn liekes mee. Ni da kik The Beatles geklopt em éé, mor zun bestaan nimeer, en ik ben nog altijd aant kombakken éé, jaja!

  Ob-La-Di, Ob-La-Da voted worst song

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Maandag 15 november 2004

  ikkeIk em hier toevallig ne fotoo gevonne van mijn eigenn toen dak nog een jong meisje was éé, ja. IK vond hem onder de kast in gang. En nu moette weeten, die kast staat daar al meeer dan 50 jaaar éé, van just toen dak hier kwam woonen éé. En buiten die foto vonnek oook nog een pakske Pall Mall sigaretten, mor die zullen wel nimeeer goe zijn éé, die rommel pafte ik in den tijd toen dak nog vooor den BBC optrad éé. Ge moet weeten ik em daar nog vooor opgetreeden éé, jaja. Toen bestond den Belgischen tellevies zelfs nog ni éé, neje. De radio al wel éé, want toen konde al int Vlaamsch naaar het gesproken dagblad luisteren éé. Nu doenek da ook nog naar de radio luisteren, jaja, mor ni naar den NIR zenne, enfin, den BRT, ge weeet wel éé. Ik luister altijd naaar de CROOZE.fm éé, behalve op maandagmiddag, dan luister ik naar Stafke Fabri op radio Minerva éé, jaja. Enfin, dus de dees zal hare radio maar is opzetten sé, anders missek et nog!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zondag 14 november 2004

  dominoIk weeet ni of da ge het gisteren gezien hebt op den tellevies éé. Die dominowedstrijd in Olland. Twas de moeite om al die blokskes te zien vallen éé. Twas precies symbolisch éé. De Blokskes vielen voor het algemeen Belang, hihi. Enfin, hier is er een grooot Blokske gevallen, als ge snapt waddak bedoel éé. Enfin, soit, veel te schooon weer om op een congres of zo te gaaan hangen éé, de dees gadis wandelen int Rivierenhof met den Albert en Mariette. En dan gaan we daarna altijd nen Irish Coffee drinken int park éé. Da’s lekker en goe teegen de kou, jaja. Enfin, van nen tweeede Irish Coffee zijnek ni vies natuurlijk éé, op één been kunde ni staan, laaat staaan wandelen dooor een park éé!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zaterdag 13 november 2004

  De SintAlleee, vandaaag is de Sint aangekoomen int Stad en tegelijk verbieden ze den burka. Heeeft het een misschien te maaken met het ander? Ocharme die meiskes met dien burka, ik gelooof datter met moeite tweee of drie rondloopen int stad en dooor die wet kunnen die meiskes ni meeer buiten koomen éé. Dus of dat da allemaaal wel zo slim is om da te verbieden, da wetek ni zenne. Trouwens, ge moet genen burka aan hebben éé, opda ze zouden zeggen: “Ziet daar! Een spook!” Jaja, der looopt wa rond op deees planeeet éé, mij incluis éé, hihi. Ik moet eigenlijk zeggen, het is allemaaal weer gebral van Het Laagste Nieuws éé, want er is helemaaal geen nieuw wet éé, en tis ook ni nu dasser iets over beslist emmen, zo lezek just in een persbericht van onzen burgemeeester die mij nog gekust heeeeft vooor mijnen 85ste verjaaardag éé. jaja ik em al wa burgemeeester de revue zien passseren éé. Mor nu gaat de dees krossen naar het Steen éé, want daar is de Sint aangekoomen éé, ik emmet al op den tellevies gezien!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Vrijdag 12 november 2004

  RadJa de feeestdagen koomen er weeer aan éé, niwaaar en ik em gelezen, in de gazet datter op de De Keyserlei vanaf volgende week weer een reuzenrad komt te staaan. Toen dakket las dachtek, weer? Stond da der dan vroeger oook al? Mor tzal wel zijn éé. Mor tis toch gevaarlijk denk ik, want als ge in de winter me uw poep aaan zoon bakske vastvriest, dan kunde blijven zitten tot den doooi. Als ge dan ni extra moet betaalen, dan valt het misschien nog mee, hihi. Enfin, ik hem toch gehooord datter verleden jaaar op de Sinksenfoor er ene was uitgevlogen, jaja. Omdattem ni had betaaald natuurlijk éé. De deees altijd me haar flauw mopkes éé. Oei, ik was het bijna vergeten, tis weer vrijdag, tijd om de coiffeur te bezoeken ééé. Recht naaar de Freddy in de Carnotstraaat!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Donderdag 11 november 2004

  De Yasser ZaligerOm 05:07 kregek van den BBC, ge weeet ik em daar nog voor opgetreeden éé, nen dingens, nen email binnen dat de Yasser zijne kees gegeven heeeft. 75 lentes, nog ne jonge snaak eigentlijk… Enfin, het hong al enkele dagen in de lucht, maar nu issem van ons heengegaan. Tis maar te hoopen dat het ginderachter ooit nogis goekomt éé, want misere is misere en da wilt niemand ni. De Yasser Zaliger zalt hierbove wel beter hemme dan hier éé, want hij kon de laatste jaaaren zijn stad ni uit, just wel om dood te gaan… mor enfin, de koning is dood, lang leve de koning éé, ah jaaa. Voor mij een bolleke, merci. Jaja, Ik zou zegge doe ze nog is vol en niet te veel absint éé, want daar worde wa dwaas van in uwe kop! Pasoep ik em nog met de Yasser oepgetreeden éé! Allee, hij kwam oep den tellevies en ik was tegelijk aan’t zingen van “Steeds denk ik aan jou”. Oeptreden is dus een grooot wooord éé, mor twas wel tesaamen, ah jaa.

  Veteran leader Yasser Arafat dies

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Woensdag 10 november 2004

  Eddy Iedere keeer alsek ergens iets zien staan over een zwart gat, dan denk ik altijd efkes, van: Oeps, poep afvegen, jaja! Ge moet mij pardoneren, maar da is nu zo. Eigenlijk zijne kik wel een zotte beees éé. Zo zingen en maaar blijven kombakken, enfin, den Eddy Wally is nu ook aan het kombakken éé en dingens, Duran Duran, emmek ergens geleezen. Ik em er wel nog nooit van gehooord, mor bon, da was me Pump Up The Jam oook éé, jaja. Mor ik zijn content dat het goe ga me den Eddy, tis hem gegund éé, ah jaa. Over kombakken gesprooken (ge weet wel mijn specialiteit), de Kerry gaat ook kombakken, mor bon die zegt da goe op vooorhand éé, jaja. Kombakken is in éé, zelfs het Blok ga vooor zijn eigen Belang kombakken, zij het onder nen naderen naaam éé, maar da is nog gebeurd éé, zie naar The Beatles éé, die zijn allemaal gekombakt, den ene al wa meer dan den andere, mor ni onder The Beatles éé, want da wasser wa over éé, ah ja! Wa dakker oook over vind is het eeten van euh… van testikels, ja. Tedekke, ik moet er ni aan denken éé, de laaatste keeer alleeen al dak da nogis gezien em, da is 40 jaar geleje éé, jaja, bij den beenhouwer in Spanje, of wa dachte?

  Tweede zwart gat in de Melkweg ontdekt

  Will Kerry Be Back In 2008?

  Serbian chefs go for testicles

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Dinsdag 9 november 2004

  zwermAmai, wa lezek nu weer in de gazet. Ik dacht eeerst aaan kanibaalen, mor het ging gelukkig over sprinkhanen éé, “If you can’t beat them, eat them“. Awel toen da kik nog een jong meisje was emmek is sprinkhanen gegeten, want da is goe vooor uw zangstem éé. Vroeger kreeegde da oook ieder les in de muziekschoool éé, ne sprinkhanenkoek, just vooor da de les begost. De laatste keeer dak nogis een sprinkhaan em gegeten da was voorige zoomer int Stadspark. ik was daaar aant wandelen me eeen goei vriendin van mij en we waaren toen jusst aaant lachen met die koeken van vroeger en hoe da wij soms fantaseeerden da die koeken ineeens zouden wegspringen, hihi. ‘k Moet zeggen, ik em da noooit echt zien gebeuren zenne, maaar de verhaalen waaren er wel , jaja. Nu moetek zeggen, gebakken in de pan met zoetzuuur saus is da dus heeerlijk. Ik em is aan de Richard van’t frituur gevraaagd of dattem da ni in huis éé, van Mora of zo, mor nee. Moeste ze nu in Cyprus vragen of dak ni efkes wil komen vooor ne concert en nen diner sprinkhanen, de dees was direct weg, ah jaaa!

  Locusts – if you can’t beat them, eat them

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Maandag 8 november 2004

  AndréDe biograffie van den Andre die eind van de maaand uitkomt, gaaat vooral over het bewogen leeven van de zanger, me ander wooorden over de meiskes en den alcohol, jaja. Tzal schooon worden éé. Nu moetek zeggen dat ook wel is graag tegen de fles tik éé, wie ni, tmoest maaar zo lekker ni zijn, mor nen heelen boek daaar over schrijven? Eeen vatje meer of minder zal dan oook geene rol speelen natuurlijk. Ik herrinner mij nog die keer toen da den André mij opbelde vanuit een kroeg ergens hier int stad. Esther zeitem, want zo heetek, dus da was just, Esther, ik weet bij Jezus niet meer waar ik zit, ik ben al twee keer met mijn kanis tegen de beton geknal, maar dat helpt niet! Enfin, de deees heeft toen nen taxi gebeld en die zijn hem toen int ouw stad gaaan zoeken. Zattem zat, pottendarm dicht in de Babylon bij den Eddy, ne goeie vriend. Maar hij wilde nog ni naaar huis want het vat was nog ni leeeg. Jaja, den André die kon er wa van! Ik em er bijgot dorst van gekregen, tot morgen!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zondag 7 november 2004

  YulaYula is ne Russischen hond die kan klappen; toen dattem één jaaar was zei hij al mama. Awel gelle kunt denken wa da ge wilt, maaar mijn Minouche die klapt oook, ik zalt nog strafffer zeggen, ze kan nog zingen oook, maaar dan wel zo vals als een kat éé, jaja! Da was maaar een grapke éé, ah jaa. Maaar Minouche is in ieder geval klevver genoeg. Maaar nen hond die da kan klappen en om zijn eeten vraagt, tis weeer wa anders éé. Of dattem dank u en merci zegt, da staaat er ni bij, tenminste, zo goe is mijn Russisch ni éé, neje. Mijne gebuuur die kan oook klappen en hij zieter uit gelijk ne Bouvier. Telt da ook? Neee zeker. Enfin, ik em eeen groote taaart gebakken deze noen, want ik krijg bezoek éé. Den Albert en Janine komen langs mé hun tweee spruiten. En die kunnen klappen, amai, die hun kweeek staaat geeen vijf seconden stil. En dan beginne kik maaar wa te zingen éé, dan zwijgen ze toch efkes. Mor vooor de rest niks dan goe éé. Want den Albert die maaakt zelf zijnen alcool me ne prespot, suiker en gist. Ik kan u verzeekeren da ge daaar ni te veeel van moet drinken, want anders stade op uwe kop. En ze nu eeerlijk. Als ge op uwe kop sta, tis ten eeerste zoon aaarig zicht en buiten da, ge kunt ni zo goe zingen éé, neje.

  Dog asks for its supper

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zaterdag 6 november 2004

  BushIk leees in een Gazet van Down Under, mor dan nog iets laager, dat de Amerikaanen hun land willen ontvluchten nu da den Bush herverkoozen is. Raaar jongens die Amerikaanen, ze emmen hem toch zelf herverkoozen? Mor het zijn natuurlijk diegeeen die da ni op hem gestemd hemmen die da weg willen. En dan nog naaar Nieuw Zeeland, zo ver weg. Gelukkig zijn er ook nog Canadezen die ze willen. Ik em daaar vrienden woonen in Nieuw Zeeland, mor ik zen er nog nooit ni geweeest éé, in Canada ook ni trouwens. De Ludo en Mieke zijn geëmigreeerd naar Nieuw Zeeland, mor das nu al wel weeer eeen tijdje geleeden éé. Vroeger haddden ze hier nen bloemenwinkel. Mor daaar zijn ze mee gestopt. Da was oook geeen doen éé, tis veel te ver vliegen, ah jaaa. Edde gellie al is in nen vlieger gezeeten? Ikke al eeen paar keeren éé. En is ne keeer in zoon libel, toen da ze me de kathedraaal gingen laaten zien van in de lucht. Gelukkig haddek een cognacske binnen, want anders zouwek wellis in mijn broek gedaan emme van de schrik. En, neee, ik em geeen pampers, dus ge zouw het gemerkt emme éé, ah jaaa!

  Disillusioned Yanks eye NZ

  No good American will be left behind!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Vrijdag 5 november 2004

  IkkeAlleee, de levensverwachting blijft stijgen éé, jaja, dan wordt iedereeen zo ou alse kik éé! Dan zij we me veeel om te kaaarten éé, zeker en vast. En op een ander lezek dan weeer da een Duitse verzekeringsmaaatschappij wilt da zijn klanten meeer chocolate eeten, want das goe vooort hart. Iederen dag eeen paar glazen wijn oook. Zou die ni wa zijn omda Sinterklaas deraaan komt en de feeestdagen? Enfin, ik zalt ni aan mijn hart laaten koomen éé, want ik em altijd chocolate in huis éé, das goe vooor mijn stem. En wijn… da moettte ni vragen éé, neje. Het is weeer vrijdag ééé mannekes, tijd om nor de coiffeur te trekken éé, ah ja. WAnt de Freddy soigneeert mijn haaar iedere vrijdag éé en da kannem goe!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Donderdag 4 november 2004

  YasserHet komt weer goe uit vooor den Bush éé, De Yasser is zijn laatste sigaar aaant smoren en passseert subiet de pijp aaan ge weeet wel wie. Me het vallen van de blaaderen gaaan er toch ieder jaaar nen hooop méé zien éé. Ik zen nog lang ni van plan om het op te geven éé, want ik moet nog heeel veeel kombakken, ah jaa. Allee, nu nog Castro en de paus en ik schiet alleeen nog over. Esterella, de laaatste van de ouw garde, leeezde dan in de Frut. Ik zal nog maaar is een fruitpappeke maken éé, das goe tegen de wintertenen, jaja. Nu gebied de eerlijkheid mij wel om te vertellen da kik bij mijn fruitpappeke Grand Manier doe éé, das gemaaakt van appelsienen, dus das oook fruit éé, jaja. Zo moette drank trouwens bezien éé! Kijk, als ge alle dagen 50 appels eeet, da kan ni zo goe zijn éé, awel me drank is da oook. Gelijk ze zeggen overdaaad schaadt éé. Dus ge moet me uwen drank altijd tellen in fruit, dan zitte just. Dus, in een fles wodka kunnen 15 patatten, mor 30 pattatten is genoeg per dag éé. Enfin, ge moet ni kunnen rekenen om te zeggen dat het na twee flessen wodka echt wel genoeg is, ah ja!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Woensdag 3 november 2004

  curryIk had mij vooor vandaag ne curryschotel besteld bij frituur Richard, mor ik peis dat het bitteren curry gaat worden jaja. De Kerry heeefter gelegen, ondanks al zijn moeite peizek. Mor ik zen eigenlijk nog het meeest verschooten da de ouw pekes in Florida vooor den Bush gestemd emmen, jaja. Nochtans, volgens mijnen eigen pronostiek, die dak onder de vrienden had gehouwe, was het toch de Kerry die da zou gewonnen hemmen. Mor ik peis dat da wishfull thinking was, ah jaa. (ge ziet, mijn Engelsch gaaat er op voooruit éé, hihi) Nu kan de Kerry gelijk ekik oook gaaan kombakken, maaar het zal ni vooor direct zijn éé, neje. Bon, vermits dat da eeten toch besteld was, zalleket maaar opeten éé en mijn Minouche is daar oook zot van. Ik em ne curryschotel leeren eeten toen dak kik in Londen moest optreeden vooor den BBC éé, eeel lang geleje dus éé. Mor in Londen hadde toen al heeel veeel Indische restaurants éé, iets wa dasse bij ons toen nog ni kenden, meeer dan vijftig jaaar geleden éé. Enfin, ik moet hier ni zeveren éé, ik gon er is aan beginnen, want anders kannek het vaneir gaaan opwarmen éé!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Dinsdag 2 november 2004

  Theo Den ene van Gogh heeft zijn ooor afgesneden (hij was dan ook van Zundert), den anderen is op zijn zachts gezegd, een ooor aaangenaaid… Het gaat je goed Theo, tot binnekort…

  Da zijn geeen schooon errinneringe éé

  Maandag 1 november 2004

  MinoucheDie Brazilliaanen, tis een vreeemd volkske zenne! Nu lezek dat Pastor Reinaldo ni meeer wilt da mensen hun beestjes mensennamen geeven. Nu moetek zeggen dak dan ni in de probleemen zal komen me mijn Minouche, of loopen er mensen rond die Minouche heten? Neje zeeker éé. Mor ik em vroeger wel een hamster gehad en die heette Karel. Mor die was dan oook heeel menselijk éé. Het beestje is later omgekoomen toendat van den touter totterde, jaja. En de Willy zijnen hond die heeet Jef. En de Jef zijnen hond die heeet Willy, gene zwans éé, gene zwans. Enfin, die wet zou er komen in Brazillië omdat het beledigend zou zijn vooor de mensen. Ik zou just denken dat het dikwijls andersom is éé. Enfin, vooor diegenen die mijn Minouche ni kennen, awel sé, op da fotooke ziede ze sé, ah jaaa!

  New law bans human names for pets
  Da zijn schooon errinneringe éé

  Leave a Reply