Search

Bookmarks

  Maandag 31 januari 2005

  RadiovisieIk zen gisterenmiddag op nen booot geweeest, ni om er meee te gaan varen éé, want ik em geeen zeebeenen, neje. Ik em vroeger wel gevaaren zenne, nor Engeland, ge moet weeten ik em daar nog vooor den BBC opgetreeden éé, jaja. Toen was er hier nog geenen tellevies, neje. Enfin, ik werd vandeweek gebeld doooor twee sympatieke heeren. De Luc De Groot en de Ron Van De Plas van een boekske da heeet radiovisie. En vermits da mijne favoriete radio de CROOZE.fm ne prijs heeeft gewonnen, wazek gere van de partij. Twas dus op nen booot te doen, nen hele schonen booot, de Veronica booot. Twas er heeel schooon ingericht, amai. De matrozen van radio Veronica destijds die moeten het plezant hemme gehad, der is zelfs nen dansvloer op die boot en twee togen. Tis eender waar dak stond, ik stond altijd dicht bij nen toog, jaja. Enfin, het heeft daar een paar uurkes geduurd, mor de dees heeft toch wel wa cointreaukes in haar graat gegoten, ah ja. Op ne zondag mag da éé, jaja. En zeebeenen zedde wel kwijt als ge een paar Cointreaukes binnen hebt éé.

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zondag 30 januari 2005

  IkkeTwas weer druk gisteren, ik zen vooor ne prijs geweest, mor dewelke just, da zennek efkes kwijt, mor das ni erg éé, ik em hier al zoveeel prijzen staaan, dak allangst nimeeer weet aan welke Jos dak ze moet geven, hihi. Ik had die prijs gewonnen met Dora Van der Groen, we stonden eksekwoo of zoiets. Een fijne vrouw éé, jaa. Trouwens heddet gezien op den Antwerpsen tellevies, den ATV? Ik had mijn nieuw trui aaan hé, ik em die nog just in de solden kunnen koopen éé, eeen heel schoon beige. Allee, ik em nogis My Way gezongen éé, van de Frank Sinatra, enfin, de Engelsche versie is van Frank Sinatra éé, het origineel komt uit Frankrijk éé, van de Cloot Francois, ah jaa. Comme d’habitude éé, jaja. Ik zing ook soms liekes int Frans zenne, mor ik zing liever int Engelsch éé, ik em vroeger zoveeel int Engelsch gezongen, jaja. Ik em zelfs nog voor den BBC opgetreeden éé, jaja. Toen bestond zelfs het NIR nog ni, enfin den één nu éé, zelfs da emme ze van mij, jaja! Iet anders éé, terjust liepek weer voorbij da nief caféke achter den hoek, ik em die kruiden wel gerooken zenne, mor ik ben ni binnengegaan, neje. Ik hem hier boven nog een fles Cointreau staan die dak gisteren em gekregen, dus ik weet wel beter, jaja!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zaterdag 29 januari 2005

  IkkeGoh ne mens is nooit te oud om te leeren éé, neje. Lopek vandenoen naaar den bakker, zienek dat er een nief cafeeke is achter den hoek, dus de deees uit cerieuziteit nor binnen éé, ah ja. Enfin, Ik bestel mij ne koffie en een cognackse, mor da laatste hadden ze ni. Allemaaal jonk volk, kwenie hoe tof en die kenden mij dan nog ook. Enfin, soit, heeel gezellig mor het rook er zo raaar. Dus ik vraag aan de Kevin, want zo heeet da bazeke achter den toog, waar da die geur vandaan komt, wierroook? Nee zegtem, das van speciaal sigaretjes te smooren. Man, man, ik em twee trekken gedaaan en ik stond op mijn kop, jaja. Enfin, twas plezant, mor nu zennek toch efkes aan het bekoomen zenne. Ik em mij dan maaar een Cointrauke uitgeschonken éé, want zoon sigaret, da was geleejen van me Jazz Bilzen, en das heeel lang geleje éé, jaja!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Vrijdag 28 januari 2005

  IkkeJaja, ik zen van de week al veeel op den tellevies geweest éé, jaja. Gisteren nog met ne jongenheer van den tellevieze, ik zen efkes zijne naam kwijt. Awel , ik zen dees week precies 23 jaaar aant kombakken éé, het is voorbij gevlogen, jaja. In ieder geval, ik zen is in de garage gaan zien en ik em gezien datter ni veeel patatten meer liggen en das wel spijtig, want ik had afgelopen nacht gedroomd dak alcool aant stoken was. En terjust dachtek, das geen slecht idee. En patatten vindek gewoon met wa savooien ook wel lekker, ja. Mor das ni hetzelfde éé, neje. Alle, ik gon naaar de Carnotstraat éé, want mijne coiffeur zit te wachten peizek, misschien heeft hem geen patatten, mor hij heeeft wel altijd een Cointreauke klaarstaan voor mij éé, want anders kommek ni zenne.

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Donderdag 27 januari 2005

  IkkeNe mens kan vant kombakken soms wel een bekke muuug worden éé, jaja. Ik ben vandaaag dan ook laaat uit mijn bed gekropen. Nochtans vandenoen stond er ene aan de deur om de gasmeter te vervangen. Ik em gezegd dattem da maaar in de zomer moet koomen doen éé, ah ja. Tis anders veels te koud. Buiten da, ik gaan vandaag een taart bakken vooor Jo Leemans, want die is verzot op mijn taaarten en ik had haar da beloofd éé, ah ja. Over taarten gesproken, dees taaart gadis nor de koer, want ik em gisteren preisoep gegeten en da werkt op mijn blaas éé, mor tis wel gezond, ah ja!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Woensdag 26 januari 2005

  IkkeJaja, 23 jaaar kombakkenden éé, tis alsof dat niks is éé, achteraf bekeken. Ik zukk nog wel wa jaaren te blivjen kombakken, mopr da hé alleeeen Onze Lieven Heer in de hand éé, jaja. Ja ik ben begonne me te kombakken gisteren 23 jaaar geleeden éé. Ik weeet het nog goe, ik had just ne Cointreau in mijn graat gegooten, toen dak tegen mijn eigen zei: “Esther, tis tijd”. Toen bennek een dooos patekes gaaan halen en bij het derde pateke met room en Grand Manier wistek het. Jaja, schooon errrinneringe zenne. Hedde mij gisteren trouwens gezien bij het Gesproken Dagblad? Ja? Twas weer schooon éé. Mor ik zen content als iedereen content is éé, ah ja. Enne, ni vergeten éé, den donderdag bij Luc Allee éé, op de VT4 bij Chris & Co éé, da zijn groote fans van mij, ah ja!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Dinsdag 25 januari 2005

  IkkeTzal vooor vandaaag zijn peizke, wan t die van de Rooze Looper emmek gisteren ni gezien zenne. Mor het was wel eeel eeel schoon, amai, ik em zelfs bijkanst een ooog uitgeblet van ontroering, jaja. En vandaag geven we der nogis een lap oep ééé. Om dan nog mor te zwijgen van den donderdag éé, dan ziede mij op VT4 met de Luc dingens, allee, neje, alloo, da ist, ne lieve jonge snaak, jaaa. Enfin, ik gon efkes naar de koer en mij klaarmaken voor deze middag éé, jaja; Mischien tot straks op den NIR éé, jaaaa.

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Maandag 24 januari 2005

  Jo LeemansJaja, deze middag ist zover éé, dan zittek in de Elisabethzaal éé, en mijn goei vriendin Jo Leemans is er dan ook éé. Gisteren emme wij samen nog teen en tander besproken éé en hemmek mijn nief gene gepast en ik moet zeggen, ze zit goe, ze knoopt ook een stuk gemakkelijker alzek naar de koer moet gaaan éé, jaja. Gunter Neefs komt oook éé, en Schatteman en Couveuze oook, jaja, die zingen dan allemaaal liekes éé met het Lou Roman Orkest éé, jaja! En der komen der nog éé, mor da zennek weeral vergeten en ik vind het strooibriefke nie direct éé, neje. Enfin, ik em al vijf jatten kaffe binnen, dus rechtop zallek wel binnenlopen éé, jaaa. Ik zen toch wel een bekke zenuwachtig, mor een cognacske zal da rap oplossen sé. Enfin vandenavond kijken naar de Rooze Looper éé, want dan kommek nogis op den tellevies éé. Ge moet weten, ik em al veeel vooor den tellevies opgetreden éé, jaja. Ik em ook opgetreeden voor den BBC éé, mor das lang geleje zenne, toen wassek nog een jong meisje, jaa.

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zondag 23 januari 2005

  Consuelo VelazquezMijn goei vriendin Consuelo Velazquez heeft op 84-jarige leeeftijd hare keees gegeven éé. Iets me haaar hart nada ze vorige maand gevallen was en wa ribben had gebrooken, een pijnlijke zaaak vooorwaar. Nu zegde waaarschijnlijk: “Who the f*** is Consuelo Velazquez, awel, da wijveke heeeft eeel eeel schooon liekes geschreven éé, gelijk Bésame Mucho en Kiss Me A Lot. Ik em er oook nog liekes van gezongen éé, ah ja. Zelfs The Beatles emmen da gedaaan éé, Julio Iglesias, Diana Krall, allemaaal ni va den minsten éé, ah neee. Ik em al een kaarske vooor haaar aangestoken éé en er een cognackske bij gedronken éé, jaja. Nu iets helemaaal anders, ik ben toch serieus zenuwachtig aaant worden vooor morgen zenne, want dan ist feeest in de Elisabethzaaal éé, jaaaa. Ter ere van mij nog wel. Ik em nog gezegd, ge moet da allemaal ni doen vooor mij, ik kombak wel opt gemakske, mor bon, tis gelijk het is éé. Ik em gelukkig nog een nieuw kleed kunnen vinden in de sloden, want ik zen vorig jaar wel ne keeer of twintig op den tellevies geweeest en twas altijd in hetzelfde kleed, mijn favoriet kleed éé. Mor de Flor van Café de Wachtzaal had het mij al gezegd. “Esther” zeitem, “Esther, ik herken u eerder aan uw kleed dan aan uw gezicht, laaat staaan uw tanden éé”, jaja. Dus ja, ik em een ander éé. En nu ganek mij nog een cognackse uitschenken tegen de zenuwen sé. Elke reden is goe om een cognackse te drinken éé, jaaaa.

  Mexican Composer of Global Hit ‘Besame Mucho’ Dies

  Murió la compositora Consuelito Velázquez

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zaterdag 22 januari 2005

  BierAmai, inbreken in eeen restaurant om aan den tap vant bier te gaan hangen en dan strontzat opgepakt worden, jaja. In Praag emme ze zone zot, jaaa. Het verhaaal doe mij denken aan de Zatte Rik, ne vroegere klant van Café Jozef opt Astridplein éé. In Café Aalst in de Carnotstraat zagdem vroeger oook al wel is, mor ik peis da zijne lever het een jaar of 50 geleeden begeven heeeft, dus de jonkheid zal hem wel nimmeer kennen éé. Ik kenne kik hem zelfs ni meeer, dus da wilt wa zeggen éé. Enfin de Zatte Rik was ni alleen altijd zat, mor die probeerde van iedereeen een pintje te krijgen éé, gelijk de Kees, die me zijn melodika op de Meir, ja. Enfin, wordt het wa verwarrend? Ge moet ni vragen hoe da was in Zatte Rik zijne kop éé. Enfin, ze emme de Zatte Rik zo is de volgenden dag gevonden achter den tooog. Het café was dichtgegaan en niemand had aaan Zatte Rik gedacht éé, die was naar de koer gegaaan en nimeer teruggekomen. Enfin, smorgens gaat de kroeg terug open, ligtem achter den toog in nen gigantische plas bier. Had hem den tap opengezet van de grooten dorst en wassem int slaap gevallen terwijl da het bier over zijn lijf liep éé, jaja. Waaar zijn de tijden éé, jaja.

  This Has to Be Homer Simpson…

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Vrijdag 21 januari 2005

  haaarSubiet vertrekkik gelijk iedere vrijdag naar de Freddy in de Carnotstraat sé, mijne favorieten coiffuer éé. Mor ik was wa op den internet aant surfen zonder een plank éé, want da kannek ni, mor gewooon me mijn ordinateurke van Commodore éé. En toen kwammek deees kapsel teegen. Ik vind het persooonlijk ni slecht, mor ik weet ni of dat de Freddy da bij mij kan tevooorschijn toveren éé. Want ik bedacht mij zo, alzek wa meer wil kombakken, dan zouwek eigentlijk toch een bekke moeten meegaan met de jonkheid éé, vinde ni? Enfin, ik zen is curieus wattem er van ga maaaken éé. Ik em mij in ieder geval een bekke moed ingedronken éé, ah jaa. Enfin, moed indrinken is er wa over éé, ik em ocharme vier klein Cointreaukes in mijn graat gegoten, das de moeite ni éé, nee.

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Donderdag 20 januari 2005

  gene visaJaja, binnenkort kunde me uw bankkaart shoppen op den electronische snelweg éé, den tijd ga vooorruit éé, ik herinner mij nog den tijd da ge me voedselbonnen moest shoppen, mor das lang geleje zenne, ah jaa. Nu konde al shoppen op den internet éé, mor met een visa-kaart éé, mor daaar zijn ze hier int stad ni zo goe in éé, of just wel, da willek nu kwijt sé. In ieder geval, ik em geen visakaart éé. Ik em eingelijk nog ni zo lang een bankkaart éé, ah nee, ik emme kik alles altijd bij de post gedaaan éé, ah ja. Met postwissels éé, me wa anders. Ik em ook nog ergens een spaaarrekening bij den ASLK éé, er stond gelukkig ni veel op, want ik em er al in tijden geeen kantooor nimeer van gezien neje. Mor in ieder geval, alsek binnenkort me mijn bankkaart op den internet kan bestellen, het zou goe zijn éé, want nen ouwere mens kan nimeer zo goe uit de voeten éé, neje. En als de Armand vant winkeltje dan ne websait heeeft dan surfekik daaar naartoe op mijn bankkaart en dan bestellek zo mijne Cointreau éé, ah jaaa!!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Woensdag 19 januari 2005

  ElisabethzaalTis een grooote zaaaal éé, de Elisabethzaal éé, ah jaa. Mor bon, Onze Lieve Vrouwentooren is oook een grooot geval éé, jaja. Nu zulde zeggen, zedde ni wa zenuwachtig? Ikke zenuwachtig? Neee zenne! Enfin, eeen klein beetje éé. Tis te hoopen dak ne goeie stoel em éé, mor da zal wel zeekerst? Enfin, ge wordt de maaandag of den dinstdag verwacht éé, of alletweee éé, jaja. Voor de rest emmek ni veel te vertellen zenne. Subiet al is proefdraaien bij mijne coiffeur de Freddy sé, want een schooon kapsel is een schoon kapsel éé, ah jaaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Dinsdag 18 januari 2005

  FyodorAmai, wa ne mens allemaaal ni leest op den internet éé, de Fyodor Nesterchuk die slaaapt al 20 jaar nimeer. Ik word al muuug alzek er nog maaar aan denk. Nu moetek zeggen ik em vandenacht oook ni zo geweldig geslapen omdak wa zenuwachtig begin te worden vooor de 24ste en de 25ste éé, want dan ist de huldiging van La Esterella in de Elisabethzaal aaant Astridplein aan de Zoologie aant Centraal Station éé, jaja. Dus ge kunt snappen, twee dagen concert, das iets om zenuwachtig van te worden éé, jaja. Mor om der nu 20 jaaar ni van te slapen, das bijkanst evenalng als dat den tellevies bestaaat éé. Enfin, bijkanst den helft toch éé, jaja. 20 jaar geleeden toen wazzek aan mijnen eersten kombak bezig, of mijnen tweeden, wie zal het zeggen en wat doet het ertoe éé. De dees zou bijkanst zeggen: I’ll sleep when I’m Dead! Ah jaaa!

  Ukrainian hasn’t slept in 20 years

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Maandag 17 januari 2005

  MisschiefMischief heeeft ne prijs gekregen omdat het beeestje afgevalllen is. Ik dacht eerst efkes dat het beeestje gevallen was, maar het ging over zijn gewicht. Nu moetek zeggen da mijn Minouche ni van de magersten is, mor een dikke kat kannek ze nu oook ni noemen éé, neje. Enfin, da beestje is vijf kilo afgevallen, voolgens mij weeegt mijn Minouche da zelfs nog ni. Ik weeeg wa meeer éé, mor ik zijn dan oook geeen kat éé, neje. En waaar leesde da weeral? Just, bij den BBC éé, ge moet weeten, ik em daar nog vooor opgetreeden éé, jaja. Lang voordatter tellevies was in België éé, jaja!

  Former fat cat named top slimmer

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zondag 16 januari 2005

  Half Moon CayJaja, de mannen van de CROOZE.fm zijn op cruise, ik volg het verhaaal op hunnen reissait éé, ah ja. Ik zen namenlijk ne groote fan van die radio éé, en das meeer dan terecht zenne, ah ja! Ze zijn wel ni op een cruise met ons Nicolleke en den Hugo éé, neje, tis me smooth jazz-muzikanten éé en das niks vooor ons Vlaamsch koppel éé, neje. Enfin, toch ni om zelf op te treeden éé. Ik zou volgend jaaar eigenlijk oook wel willen meegaaan met zooon cruise, mor dan zou ik het gere me ne wedstrijd winnen éé, ah ja. Want ik em mor een pensioentje éé en van te kombakken worden nu ni bepaald rijk éé, neje. Mor in ieder geval, ik em vandaag al aardig wa pattekes binnen, want den Evarist en Julia zijn langsgeweest, twas weeer lang geleje éé. Dus de eerst fles Cointreau is er ook aan, jaja. Enfin, schol en tot morgen éé!!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zaterdag 15 januari 2005

  KorDe Kor is 107 jaaar geworden éé, amai alzekik da word, dan kannek nog heeel veeel kombakken éé, ah jaa. Hij zal waaarschijnlijk de juste sigaaren paffen zeker? En alle dagen een cognacske éé, ah ja. Nu kunde zeggen, al dien drank da kan ni goe zijn, maar als het uwe gemoed ten goede komt, dan worde volgens mij toch wel een stukske ouder dan da ge alle dagen ligt te kniezen éé, ah jaaa. Ik en terjust op den internet da interview gehoord met de mannen van mijne favoriete radio éé, jaja. Enfin, ene van den hoopp éé, de Frank stater, schooon stem zenne, ik peis dat da diegene si die dat het gesproken dagblad vooorleest, mor ik kan mij vergissen, in ieder geval, schooon stem, ah ja, waarom zoude anders radio doen éé.

  Radiopersoonlijkheid: Beste Nieuwkomer

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Vrijdag 14 januari 2005

  SchaapkesZatte schapen, jaja, het gebeurt éé. En ni gelijk in de kerstlieke éé, da van de herderkes laagen bij naaachte, zij laagen bij nacht in het veld. En dan iedereeen: strontzat! Jaja, zo deeden wij da vroeger met de feeestdag van Onzen Lieven Heer éé. Mor nu lezek op den internet datter in Romeenië ne schaapsherder ne kammion éé moeten huren om zijn zatte schaapen naar huis te brengen. De beestjes hadden van ne wijnboer zijnen afval gegeten en zo ist gebeurd. Enfin, schaapkes op het drooge is hier ni van toepassing zeker? Ik zou bijkanst zeggen, zonde dakker ni bij was éé, jaja!

  Shepherd drove drunk sheep home

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Donderdag 13 januari 2005

  Mijn brillekesLezek op den internet da een bomma, enfin, eeen nog veeel jonger meiske danne kik, in plaats van haar oogdruppelkes een fleske van die superglue in hoor lodderooog gekapt heeeft. Tedekke toch, al goe da kik zone kol ni in huis em, mor bon, me mij zal da wel ni gebeuren éé, ik gebruik mijn ogen en nog meeer mijnen bril éé. Of alletweee liever, want anders wordt het mor niks éé, neje. Als het menske wilt, ik em nog wa ouw brillekes van vroeger en nog ne leesbril die dak in den hema gekocht em, mor hij zit nu goe, tis er precies ene vooor iemand me een waterkoppeke, hij is veels en veels te grooot voor mij. Tis bijkanst ne WC-bril en das er wa over éé, jaaa. Ja da was de miskooop van ferleje jaaar éé. Gelukkig wast mor zes euro en nog wa, mor toch. Voila sé, ik em mij een portooke uitgeschonken als aperitief éé, want subiet eeetek stoofvleees met frietjes en mayonaise en ik em altijd gevonne da een portooke daar goe voor ga, jaja. En zeker ernaa éé, jaaaa!

  Granny mistakes superglue for eyedrops

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Woensdag 12 januari 2005

  EspressoDe Standaard heeft een nief gazet voor de jonkheid, jaja, ik emmet op hunne sait gelezen en gisterenavond was het oook op het Gesproken Dagblad op den NIR. Mor das logisch éé want da zijn maaten éé, ah ja. Enfin, ik drink alle morgenden nen espresso van Javaboontjes uit Sumatra éé, mor ik zijn er zuinig op, want ik peis datter van daar de komenden tijd ni veel nimeeer zullen komen éé. Enfin, nen halven euro vooor een gazet, tis mogelijk ni veel éé. En ze is gericht op den internettende jonge snaaak. Awel, daaar durve kik mij gerust bijrekenen sé. Ik word er deees jaar 86, mor ik kombak als een jong veulen éé, ah jaaa. Mor ni bedenkik mij, waarom zouek een gazet kopen alsek al het nieuws op den tellevies zie en leees op den internet? Ah, ja das just, waar zouwek anders mijn patatten op schillen éé!

  Redactie De Standaard maakt krant voor internetgeneratie: Espresso

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Dinsdag 11 januari 2005

  éénEén twee drie vier, hoedje van, hoedje van, één twee drie vier hoedje van papier! Ik zit da al heeel de noen te zingen éé en das allemaal dooorda het NIR weeer maaar is van naaam verandert éé, jaja. Ik em het aan mijn eksteroog gevoeld dattter iets op til was, ik dacht eerst nen tsunadinges of zo, mor nee, den één is op komst. Ik hoop da ze mij dan een beeetje meer laten kombakken éé, niwaar. Want er wordt vooral veeel over mijn persoon gezeverd, mor daar blijft het meeestal bij éé! Gotvermiljaar, nu is mijn Minouche hier vooor de vierde keeer op twee dagen me een muis, waar da ze die weer gevangen heeft, ik em er geeen idee van, mor tis verschieten zenne, als ge hier zo rustig achter uwen Commodore dees ding ligt te schrijven. Voila, ze ligt in de vuilbak, ik moet die vieze beeesten ni in huis, neje. Enfin, als de mannen van den tellevies mij nodig emmen, geeen probleeem éé, nee, de dees staaat paraat éé, ah jaaa.

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Maandag 10 januari 2005

  TV1Allee nu toch, lezek da ze den TV1 van naam gaan veranderen, tis ni te gelooven. Die veranderen van naam gelijk van onderbroek daar aan de Reyerslaan éé. Eerst den NIR, dan den BRT, dan den BRTN enzovooort. Ge moet weeten, ik em nog vooor den BBC opgetreeden éé en da noemt nog altijd den BBC éé, ah jaaa, ik heeet toch oook nog altijd La Esterella. Never change a winning team éé, neje. Den één, tis dan nog me veeel fantasie gekoozen zienek. Den één… Tedekke toch, de deees zal haren tellevies best aan de wilgen hangen peizek en naaar de vrije radio luisteren, das vele beter ééé, ah ja. De Minerva op de maandagmiddag en vooor de rest de CROOZE.fm éé, ah ja!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zondag 9 januari 2005

  Brad PittDa meiske heeft hare vent laaten zitten voor haar carriere, mor ze wilt wel friends blijven, jaja. Zo horen wa da dikwijls en da ziede ze nooit nimeeer éé. Enfin, ik me altijd al wel een booon gehad vooor den Brad Pitt, mor bon ikke ni alleeen ééé. Buiten da, zijnek er nu wel wa te oud vooor geworden éé, jaja. Amai seg, da was gisteren nogal is een weeer éé, mijne paraplu in stukken gewaaid en mijn haarnetteke emmek vooor het laatst gezien toeda het vooorbij den Boerentoren vloog. Wa ne wind éé. Ge had me moeten zien, heeel mijne permanent naar de genolle. Ik zijn dan maar terug naaar de Freddy gegaaan in de Carnotstraaat éé, mijne supercoiffeur, uiteraaard ene voor de venten éé, da zijn de beste coiffeurs, jaja! Iet anders, ik em een taaart gekocht me kriekskes en veel slagrooom, mmm! Da ga lekker zijn subiet me een koffieke en een cognacske ah jaaaa! Salukes en tot morgen!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zaterdag 8 januari 2005

  StormTedekke, wa een weeer éé, tis maar te hoopen da onzen Lieven Vrouwentoren blijft staan éé, wa ne wind. IK zijn vandenacht wakker geschoten van nen serieusen boenk. Is er toch wel ni iets van mijn dak gewaaid zeker. Miljaar, miljaar, hopelijk regent het straks ni binnen. Ik zal den Eddy van Maria maar is vragen of dattem da der ni terug tegen komt timmeren. Ah ja, wettet al? Mijne favorieten radio is verkoozen tot beste radio vant jaar éé, als da ni goe is. De CROOZE.fm éé, die post van die mannen achter mijnen hoek, sjieke dinges zijn da. Hier kundet leezen sé. Voila, nu ganek mijn haarnetteke zoeken ee, anders kannek ni buiten met die wind, want ik zen gisteren naar de coiffeur gegaan, gelijk iedere vrijdag éé, ah ja.

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Vrijdag 7 januari 2005

  ElvisDen Elvis leeeft, ik em het altijd geweeten éé, ah jaa. Ik em dan ook nen helen hooop platen van hem éé, soms vinnek em wa te wild, mor zijn traage liekes zijn heeeel heeeel schooon ééé. Enfin, den Elvis heeeft opgeroepen om geld te storten vooor de tsunami-slachtoffers éé, ah ja. Awel bij deze doene kik da ook éé. Ik em nu wel maaar een klein pensioentje, mor ik gon mijn best doen éé, ah ja. Dus stort allemaaal maar op den 12-12 éé!

  Elvis vraagt fans geld te doneren voor Azië

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Donderdag 6 januari 2005

  EngelschIk ging elle op de hooogte houden over mijn eigen bijscholing Engelsch éé. Awel ik em de boek uit and I can speak it verry goood now, jaja. Enfin, ik kon al goe Engels éé. Ge moet weeten, ik em nog vooor den BBC opgetreeden éé. Mor da was vooordatter hier nene tellevies was, dus das meeer dan 50 jaaar geleeden éé. Vandaaar dak da boekske vanonder het stof gehaaald had éé. Want als ge aaan het kombakken zijt en ge moet eeen interview doen me nen bjuitenlandse journalist, dan moogde ni me uwe mond vol tanden staaaan éé. Nu is da bij mij geeen probleeem omdak ni veeel tanden ni meeer em éé, hihi. Mor ge snapt wa dak wil zegggen éé, jaja. Enfin, tis schooon weeer deze middag, de dees gadis naaar Dunaldi vooor wa inkopen éé, want mijn kasten zijn bijkanst leeeg. Tot morgen, ah jaaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Woensdag 5 januari 2005

  Mmmmmmmmmmmmmmm!Cointreau, Crooze, veeel dinges me een C zijn goe ééé, jaajaa. Ik leees da matig drinken goe vooor u is éé, ah jaa, ik zijn het leverende bewijs éé. Mor toen dak die tsunami zag vooorbijkomen in mijn dromen vandenacht emmek mij een stevige slok uitgeschonken, jaaa. Enfin, in mijnen drooom éé, dus int echt emmek niks gedronken. Goh, in mijnen drooom wazzek opt dak van Onzen Lieven Vrouwentoren gevlucht me een fles Cointreau, jaja. Wa ne mens ni allemaaal drooomt éé. Ik voelde het in mijn gewrichten vooor dak ging slaapen datter iets ging gebeuren. Enfin, ik em boven op da dak van de kathedraaal heeel die fles leeggetutterd. Of er nen Tsunami – Cointreau mij overspoelde sé. Ik ben gelukkig ni me ne kater opgestaaan, neje. Twas mijn Minouche die neffe mij lag en das een meisje ééé, jaja.

  Light Alcohol Use Doesn’t Raise Stroke Risk

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Dinsdag 4 januari 2005

  CROOZE.tvHet is kiezing van uwe favoriete radio éé, awel de deees heeft op de CROOZE.fm gestemd éé, van die mannen hier achter den hoek éé, ik kan bijkanst hun antenne zien vanuit mijn keukenraam, jaja. Vandaaar dak ze zo goe kan hooren denkek, zouwet ni? Enfin, stemmen op de CROOZE kunden bij www.fmradio.be éé, alst nog ni vooorbij is tenminste, ah jaaa. Moette wa weeten? Ik zen een lieke aant maaken éé, het ga eeen bekke zoo: Oh! Tsunami-golven, hoog boven’t Aziaaatische land… Mor verder zijnek nog ni zenne, ah nee. Soit tis vooor het goeie doel éé, jaja! Ni om te kombakken éé, da doenek al genoeg!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Maandag 3 januari 2005

  SoldenJaja, het zijn solden ééé, de deees is van de noen al vroeg op stap gegaaan zenne, want ik had dringend een nieuw gene nodig, want de mijn ging ni goe ni meer toe en das redelijk lastig éé, jaja. En ik zen oook nog aant zoeken naaar eeen nieuw kleeed, mor das ni simpel zenne, pfff. Want afgeloopen jaar emmek een paaar keer gehoord, Esther, ge doet altijd hetzelfde aan, mor eigenlijk is da ni waar zenne, ik kooop namenlijk, alsek iet schooon vind, da kleedje dubbel éé, vooor het geval datter tijdens ne concert iets aankomt éé, ah jaa. Enfin, in de solden bij de Wolmoolen was er toch ni veel te zien zenne, mor om nu over de Meir te gaaan loopen, das er vooor mij wa over éé, ik zen al bijkanst 86, niwaaar! Soit, ik zalt wel vinden éé, de solden zijn nog maar just begonnen éé, jaja!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zondag 2 januari 2005

  TsunamiVan de ellende een deugd maaken éé, da kunne zi in India blijkbaar wel éé. De dees surft wa int rond de laaatste daagen zenne, mor ni op nen tsunami éé, da kannek ni me mijn ouw botten, neje. Op den internet éé, gelijk bijkanst iedereeen éé. Nu lezek in een Indiase gazet da ze daaar ne kleine Tsunami gedooopt emme. Een bazeke om al op vooorhand schrik van te krijgen éé. In ieder geval, ik zen al serieues content dak ni opt gelijkvloers wooon éé, dan verzuipek ni zo rap éé. Mor bon, het weinige nat da hier in huis is, buiten kraaantjeswaater, das mijne Cointreau éé. Soit, wa dak wil zeggen, uwe kleine naaar een natuurramp noemen, of liever een natuurverschijnsel da misere verooorzaakt, ocharme da manneke. Zouden ze die ni uitlachen later opt school?

  They named their son Tsunami

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zaterdag 1 januari 2005

  IkkeVoila, ik zen terug thuis sé, ik em niefjaaar bij Mariette en de Stany dooorgebracht éé en ik (bloos) was vandenacht ni echt nimeeer in staaat om naar huis te gaaan éé. Ik had namentlijk nogal veeel Cointreau achter mijn jip gegooten. Ik em oook nog een paaar trapisten me grozeil gerdonken en ik peis dat die kombinatie wa overmoedig was. Gelukkig haddek eeen dooos Perdolan suppo bij, anders haddek van de koppijn zelfs ni thuisgeraaakt, jaja. Enfin, soit, ik em mij just een taske soep vanden Unox uitgegoten sé en subiet etek nog wa kerststronk. Die gateau van den Jimmy begint stillkesaaan mijn ooren uit te koomen, mor bon, ik kan hem toch ni wegsmijten éé. Sommige mensen denken da kik een toert vooor tien man op enen dag binnespeel zeker? Tis gene Cointreau ééé, neje!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Leave a Reply