Search

Bookmarks

  Archive for maart 2005

  Donderdag 31 maart 2005

  BushHij trekt oep nen aaap, mor da zegde toch ni als minister éé, neje. Den burger, die mag da zeggen éé, den burger, gelijk gij enne kik. Ok, ik ben een kombakkende nachtegaal, mor ik ben nog altijd nen burger, ah ja. Buiten da zennek genne fan van ooorlogzuchtige mensen éé, neje. Ik em al is nen ooorlog meegemaakt éé en da was genen plizanten tijd, geloooft mij. Enfin, soit, ik vertel hier eigentlijk iets wa da iedereeen al wist éé, jaja. Mor hemme kik al verteld da kik ooit nog vooor den BBC heb opgetreeden? Lang geleje zenne, lang geleje, want toen hadden wij hier nog geenen tellevies éé, neje. Enfin, misschien wel toestellen om enne te zien, mor geene post om enne te zien éé, want toen was den NIR nog lang ni bezig, neje. Nu zouwde zeggen, hoe ist mogelijk éé, mor toen was da normaaal éé, jaja.

  Belgische minister vergelijkt Bush met aap

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Woensdag 30 maart 2005

  La Estrella BeachSteeek er vandaaag een kaaartje in mijn brievenbus, jaja. Op zich niks bijzonders éé, maaaar wel altijd plizant, ah jaaa. Enfin, da kaaartje is afkomstig van het La Estrella- Beach resort in de Filipijnen en werd mij opgestuuurd dooor ne fan die da int stad wooont éé. Hij schrijft het volgende: Lieve La Esterella, om te kombakken is dit de ideale plaats! Veel liefs, René. Schooon éé, jaja! Ik ben nog nooit in de Filipijnen geweeest éé, neje, das nogal aan de verre kant éé, jaja. Ik em wel ooit in Engeland opgetreeden éé, vooor den BBC, lang vooordat den NIR begon uit te zenden éé, dus das al meeer dan 50 jaaar geleeden éé, jaja! Mor haddek da al is ni verteld? Ja, uw geheugen wordt er ni beter op als ge wa ouder wordt éé, neje. Al goe dak hier alle dagen iets schrijf éé, jaja.

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Dinsdag 29 maart 2005

  CROOZE.fmIk em post gekregen in mijnen internet van mijnen favorieten radio, de CROOZE.fm, jaja. En tis naaar mijn hart zenne, want vandenavond ist verniet wijn proeven in café Bozart aant Museum éé, jaja. En zoiets da moeten ze tegen mij geeen twee keeren zeggen éé, neje. Ik zal dan maaar zorgen dak ne goeien bodem heb éé, anders zijn we veeel te rap tipsy éé en das ni de bedoeling. Ne goeie vettige frit van frituur Richard straks sé voor dak vertrek. Der is wel kaaas bij de wijn en er staaat een oesterbar enzo, mor toch, der ga niks boven fritjes om het lang uit te zingen éé, jaja. Ah ja, dan moetek den Eric bellen, dan komtem mij wel haalen met één van zijn schooon voituren, jaja. Ik em er gisteren nog is geweeest in Dendermonde en ik em in zijnen DS-decapotable gezeeten éé, jaja. Zijn garage heet ni vooor niks Ma Belle éé!! Enfin, tot strakskes in den Bozart éé, jaja!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Maandag 28 maart 2005

  SoepIk zijn vandenoen naar de markt geweest hier achter den hoek éé, iedere maaandag ist markt hier éé, jaja. Ik was eigenlijk op zoek naaar een schooon kleeed met veeel bloemen erop, mor ik em niks deftigs gevonden, neje. Mor wa dak wel gevonden em da was vijf kilo paddestoelen, jaja. Van alle sooorten en kleuren bijeeen. En daaar emmek dan nu soep van gemaaakt éé. Ik mag da gere smaaken zooon soepke, jaja. Alleeen emmek eeen bekke teveeel soep gemaakt, mor wa wilde, vijf kilo paddestoelen, tis de moeite. Den overschot stekek in den diepvries, ah jaa. Wa dak wel raaar vind is dak nu eeen half uuur geleje eeen bord em leeeggelepeld, heeel lekker uiteraaard, mor ik zie nu alle kleuren vele helderder en feller en tis nog grappig oook. Da kan toch ni aaan die paddestoelen liggen zeker éé? Da vrouwke van da kraaam was wel een toffe, want ze zei dak er plezier aan zou beleeven. En ze heeeft nog gelijk oook éé, jaja.

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zondag 27 maart 2005

  Schol!Slagek op den internet de gazet open van Het Laaagste Nieuws, zienek daar nen artikel over vrouwen die drinken. Volgens dien artikel drinken vrouwen evenveeel als mannen, terwijl da kik er genoeg ken die wel een pakske meer verzetten, mor bon, het zal ne gemiddelde zijn éé. En dan staat er nog bij da ze later beginnen te drinken, tzal dan toch maaar een uureke later zijn zenne, ah jaaa! En dan de kers op de kriekentaaart, jaja. Vrouwen drinken wijn, veel meer dan bier. En dan zetten ze een wijveke op de foto, just, inderdaaad just. Wa is die aant drinken? Zoone groene wijn emmek nog nooit gezien zenne, neje. Het kan aan mij oook liggen natuurlijk éé, mor ik vind da eigenlijk een slecht stukske journalistiek zenne, jaja. Enfin, ik gon der ni vooor bleiten éé, neje. Ik schenk mij een glaske Cointreau uit sé, de wijn das vooor deze middag éé, jaja!

  Alcoholverslaafde vrouwen drinken vooral wijn

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zaterdag 26 maart 2005

  Walk of FameIk em er geeen ideee van of dat da bij ulle ook was, mor gisteren, ik zet den NIR op, wa zienek? Dees dus, nikske, neje. Enfin, eerst nen helen tijd sneeuw, den twee was oook ribbedebie, mor die was er rap terug. Niemand moest iet zeggen int het nieuws om acht uur, neje. Ook ni in Ter Zake éé, neje. Da kon ook ni éé, want da is allemaaal op vooorhand opgenoomen éé. Enfin, Ik ben dan maar naar die vzw hier achter den hoek gegaaan bij de Kevin, ik em mij daaar nen trappist gedronken mé grozeille en ik em daaar zoon pretsigaret gepaft éé, jaja. Ik em daar weeer goe gelachen zenne, amai, gelijk indertijd op Jazz Bilzen éé, jaja.

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Vrijdag 25 maart 2005

  Walk of FameIk werd van de noen wakker me een idee, mor bon, soms wordek oook wel wakker me onozel ideeen ook zenne, dus mijne kop er ni afschieten alst maaar niks is éé, mor ik bedacht mij just, waaarom hebben wij int stad geenen Walk Of Fame, gelijk in den Amerique? Tzou schooon zijn éé, als ze bijvooorbeeeld de Meir heraanlegggen éé. Ik weeet het, ik weeet, het in de cinema, de Metropolis, hedde oook al zoiets éé, mor bon, das toch meeer eeen commercieeel gedoe, niwaaar. Waar dak niks tegen heb éé, begrijpt me ni verkeeerd. Enfin, wa dak wil zeggen, veeel moet da ni kosten, want de Firmin van Magda van den Toinne zaliger die zei gisteren nog in Café Jozef dattem nog wel tien kuub dals had liggen in zijn kot in zijnen hof, dus dan kunnen die ineeens gebruikt worden éé, jaja. Dan ga iedereen langs bij de Firmin, de Firmin klopt er dan me nen hamer en nen beitel in, en voila, het spelleke is begonnen éé, jaja! En nu zijnek weg, want tis vrijdag, tijd om naaar de Freddy te gaaan éé, mijne supercoiffeur, ah ja!!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Donderdag 24 maart 2005

  chocolatTedekke, emmek paaseieren liggen en al mijn Sinterklazen zijn nog ni op, om nog maaar te zwijgen over die dooos pranillen van ne kilo van Guylian die dak me nieuwjaaar gekregen heb. En dan nu weer chocolat… Enfin, gelukkig emmek die met likeur allang binnengespeeeld éé, want da zijn de lekkersten. Maar wa dak met den overschot moet doen, ik me er geeen idee van. Ik zou het kunnen opstuuren naar de kindekens in den vreemde, mor ik vrees dattem daartegen gesmolten is en ze daaar in de Congo ook ni veeel gaaan aan hebbben dan éé, neje. Soit, de dees éé belooofd om deze middag met de Soi en Mathilleke naaar het Rivierenhof te gaaan éé, jaja. Een kort wandelinkske en daaarna ne trappist mé grozeille, ah jaaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Woensdag 23 maart 2005

  Mijnen tellefonIk em gisteren ergens geleezen da ne GSM uw bloed doet klonteren. Awel, ik em daaar een goei remedie teeegen éé, jaja. Alcohol verdunt het bloed éé, dus dan zijn die klonterkes direct weg, want me een trombose wilde uw tellefongesprek toch ni eindigen zeker. Dus, als uwen tellefon gaat, schenkte u een goei glas uit, ne pure single malt whiskey bijvooorbeeld éé. Dat is nie alleen goe voor uw bloed, maar als ge wa lang aant bellen zijt, dan wordt het nog plizant oook éé, jaja. Ik doen da al jaaren, hoewel dak genen gsm hem éé, das meeer iets vooor de jonkheid éé, jaja. Ik em nog nen echten tellefon, ik em hem nooit ni willen wegdoen, want mijne man zaliger had die nog gekocht toen da wij met den DS in Frankrijk op reis waaren éé, jaja. We zaten toen in een bar-tabac- gedoe en daar stond em, ergens in Normandië, jaja. Enfin, vooor 50 Franse frank hemmen wij hem toen gekocht. Nuchter had da nooit ni gebeurd, mor bon. Voila sé, als ge over nen tellefon spreeekt, daaar rinkelt em al. Tzal Jo Leemans zijn, die belt altijd rond dezen tijd, jaja!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Dinsdag 22 maart 2005

  Den BavoStanek van de nacht op rond een uur of twee, want ik moest naaar de koer. Ge moet weeten dak gisteren preisoep had gegeten en ik moet daaar nogal veeel van naaar de koer gaaan. Bon, ik denk, ik schenk mij een borrel uit om goe te kunnen slaapen, ge weeet wel. Ik zet den tellevies op, wa zienek? Den Bavo, dien is nog altijd zijn kunstjes aan het doen op den NIR seg! Ocharme, da ze zone mens, zo dicht bij zijn pensioen, snacht laaten opdraaven om het nieuws te geven. Zouden ze daar ni beter wa jongen gasten zetten? En dan nog heel de nacht hetzelde nieuws éé!! Ik heb drie keer gekeken, in de hooop dattem is iets nieuws voorlas, maar nee. De sukkelaaar! Awel Bavo, als ge dees leest, ge mooogt bij mij altijd eeen Cointreauke koomen drinken zenne, tweee ook, ah ja!! Da wettte ééé, jaja.

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Maandag 21 maart 2005

  IkkeOnzen Lieven Heer geeft en neeemt, zo gaaat da op deees planeeet éé, jaja. Mijne goeie vriend den Al Van Dam is naar boven vertrokken. Tis te hoopen dat ze er een piano hebben staan, maar da zal wel, jaja. En bij de geburen hemmen ze een dooi kat gevonden in den hof, ze dachten eerst dat er eeen van mij was, maaar mijn Minouche zat gelukkig in de keuken. Tzou wa veeel slecht nieuws zijn op een paaar dagen tijd éé, jaja. Enfin, ik em mij een borrel ingeschonken, dan kunnen we er weer een bekke gemakkelijker tegen éé, jaja. En ik em oook een kaarske aangestoken, ah ja. Enfin, tot morgen éé.

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zondag 20 maart 2005

  PalmkeJaja, tis Palmzondag éé en ik em naar jaaarlijkse gewoonte vijf bakken in huis gehaald éé, want subiet komen Maria, de Frans van Alfonsinne en de Willy langs, want we gaaan wiezen met de nodige Palm éé, jaja. Dan zulde zeggen, waaarom drinkte dan gene Wieze? Das heeel simpel, van Wieze moette teveeel naar de koer gaaan en als ge er wa te veeel van drinkt moet nog wa anders op de koer gaaan doen éé, jaja. Da emmek dus ni met Palm, Jupiler, Duvel en Cointreau, neje. Ge zult nu oook wel denken, is vijf bakken ni wa veeel vooor vier man? Nee dus, want ieder jaaar komen we te kort, mor bon, genoeg is genoeg natuuurlijk éé. Op den duuur zoude nog denken dak een zatte fles ben, ah jaaa! Enfin, soms denkek da van mijneigen, maaar dankzij den ouwen dag zedde da rap vergeeten éé, jaja!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zaterdag 19 maart 2005

  De Sint van GoeleJajaja! Ik em Sinterklaas gezien éé, jaja. En, neje, ik had niks gedronken, voor ne keer, neje. Tis inderdaaad zo goed als tijd voor het paaskonijn, mor ik em de Goede Heilige Man gezien int Mukha, het museum éé, jaja. Dan kunde eigenlijk ook wel zeggen, het werd tijd da ze de Sint int museum staaken éé, want tis bijkanst ne fosiel. En zo éé een goeie vriendin van mij, ons Goele, de Sint vereeuwigd éé. Mor der is veeel gelijkenis mé mij éé, jaja. De Sint kombakt oook al jaaar en dag natuurlijk éé. Gisteren vertelde iemand mij dak nogal veeel hetzelfde vertel éé, jaja. Da zal dooor den ouwen dag komen éé, om van de Cointreau nog maar te zwijgen éé, jaja. Emmek trouwens al verteld da kik ooit vooor den BBC em opgetreeden? Ja zeker éé, jaja! En vandaaag ist oook grote websait-feest éé, jaja. Want het is vandaag exact een jaaar dak alle daagen iets schrijf op den internet éé, jaja! Enfin, ik zal er maaar heel het weekend feeest van maken éé, want in mijne kelder emmek nog een dooos gevonden waaar dak van dacht dat het vol met ouw kleeren en vodden stak, mor nu blijkt het vol me flessen wijn te zitten uit de jaren ’70. Dus da ga smaaken éé, jaja!!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Vrijdag 18 maart 2005

  CharlesDen Charles nodigt vier ex-vriendinnekes uit op zijnen trouw met Camilla, das goe, dan word ik uitgenodigd éé, dan kannek nog is in Engeland komebakken, jaja, Ge moet weeten, ik em nog vooor den BBC opgetreeden éé, mor das lang geleeden zenne, toen was er hier nog geenen tellevies éé, neje. Enfin, da van den Charles zijn ex-vriendinneke, das een grapje éé, da zulde wel dooorhemmen éé, jaja. Ik had ne prins noooit ni laaten schieten éé, buiten da issem veeel te jong vooor mij éé, jaja. Over twee maanden zennek er al 86, dus er zit wel een deftig verschil op niwaaar. Goe mannen, tis vrijdag, ik vertrek naar de coiffeur, want de vrijdag is mijnen vasten dag éé. Vroeger gebeurde da wel meer dak alle dagen de coiffeur zag, mor das lang geleden éé, ge moet weeeten, ik em nog vooor den BBC opgetreeden éé, jaja. Mor das lang geleeden zenne, toen was er hier nog geenen teelevies, neje.

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Donderdag 17 maart 2005

  JarrebeesIk em wreeed veel goesting in jarrebezen me een kreemgelaske en slagrooom, jaja. Das met da goe weer éé, jaja. Ik gon den Eric is bellen sé, dan rijden we me zijnen Citroën DS cabriolet naar cremerie Margriet in Schilde éé, jaja. Das veruit den beste kreemgelas op deees planeeet, jaja. Nu kunde zeggen, int stad is er toch genoeg lekkere kreeemgelas, Esther! Das just, er is massa’s goeie kreemgelas int stad en toch emmek goesting in die van Margriet. Magek op mijnen ouwen dag ook wa streeken emmen? Mor ik gaaan wel ni mijn beste kleed met bloemekes aandoen, want alzek snop is t naar de genollen, ah jaaa! Bon, dan houwek het kort vooor vandaag éé, tot morgen!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Woensdag 16 maart 2005

  Lyn CollinsWordek van de nacht uit mijn bed gebeld dooor mijne goeie vriend, den James Brown met het spijtige nieuws da mijn goei vriendin Lyn Collins haaren harp aan de wilgen heeeft gehangen, jaja. Ze sukkelde al jaren met haar hart, maar ze bleef maar kombakken éé, gelijk ekik. Nu moetek zeggen, tegenover Lyn benkik maar een klein garnaaal zenne, en van funkmuziek kennek niks, buiten dan de plakskes die dak op de Crooze.fm hoor éé, jaja. En mijn collectie platen van den James en dan zijn der wel wa. Van Lyn emmek alleeen dees singeltje, haren grootsten hit éé, jaja. Mor ik em het nooit kunnen spelen op mijnen Dual-pickup, want het gaatje zit ni schooon int midden ent klinkt zo vals als een kat, of moet da misschien zo? Ja de jonkheid kent da ni meeer éé, singeltjes, neje. nu zijnt allemaaal CD’s éé. Awel ik em justgeteld twee CD’s, mor vermits dak gene speler em, gebruik ik ze als onderlegger onder mijn glas voor alzek in de Cointreau vlieg, want na een tijdje beginnek wa te smossen en da maaakt kringen op mijn salontafeltje éé, jaja.

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Dinsdag 15 maart 2005

  Lente!De lente is er dan toch eindelijk dooorgebroken éé, jaja! Ik peisde bij momenten dat het er noooit van zou koomen éé, neje. En dan denk ik oook aan mijn pensioentje en al da stooken. Ik zal nog is moeten kombakken éé, jaja. Want anders sluiten ze mijne gas misschien wel af éé. Enfin, tis in ieder geval te hoopen dat de kachel nu vooor nen tijd mag blijve afstaaan zenne. Goe, de dees heeeft vandaaag natuurlijk al veeel gedaaan éé, ik zen naart Rivierenhof geweeest met tram 10, dan zennek daaar met Josphine van Eduard een koffieke gaaan drinken, met een Cointreauke éé, jaja. Daarna zijn we met den automobiel naaar Merksem gereje, alwaar da Fleur wooont, jaja. Fleur is een lustige weeef, zallek maar zeggen. Sinds da hare man zaliger is geworden, is die ni meeer te houden en rijdt die met ieder bus mee, god mag weten waar naartoe, zolang als ze opt einde van de rit maar een danske kan plasseren en met de venten kan kletsen, dansen en drinken. Jaja, zo is ons Fleur, tis dan oook een bloemeke om te zien éé, gelijk de krokussen éé, jaja.

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Maandag 14 maart 2005

  DuvelkeWa leest de deees toch weeer op den internet? Dat den alcoholtest ni betrouwbaaar is! Gelukkig rij ik nog maaar zelden met nen automobiel, de laaatste keer was van voor mijnen vorige kombak, maar toch. Ik weeet toch wel graaag of dak erover of eronder zit bij nen test éé, ah jaa. Gelukkig is den test naaar het schijnt onbetrouwbaaar als het om kleine hoeveeelheden gaat éé, jaja. Ik kan dan maar enen goeie tip geven éé; ge zuipt u lazarus, dan is dien test wél just éé, jaja. Subiet komen ze hier bij mij thuis zes flessen wijn afgeven die dak gewonnen heb, ik weet alleeen ni goe bij wa, mor soit. Verleden week wierek opgebeld met de vraag wat dak met mijn punten ging doen die dak bijeeen gespaaard had bij de Mobistar. Ik zeg tegen da wijveke: “wa hedde zoal?” Toen de wijn passeerde in haaar relaas, wast rap beklonken éé, jaja.

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zondag 13 maart 2005

  WoodyTurkse man vermoorde moeder om haar pensioengeld“, zo schrijft De Telegraaf éé, jaja. Met ne foto van die vent erbij vermomd als zijn moeder om geld te gaaan haalen bij de bank. Amai mijn botten. Ik em u wel herkend Woody Allen, jaja! Enfin, het is toch altijd wat in de weereld éé, jaja. Soit, de weerman zonder snor, de Frank, ge weet wel die van den NIR, heeft gezegd dat het 15 graaden gaat worden de woensdag, das goe niefs, ah jaa! Dan kan mijn Minouche nog is buiten, want da beestje wilt ni buitenkomen alst kouder is dan tien graaden éé, neje. Tis dan oook al een oud beestje éé, jaja. En dan ist ook teraskesweer int stad éé, jaja. Dan ganek ergens aaan de Lieve Vrouwentoren zitten samen met Jo Leemans, mijn goei vriendin éé en dan drinken we een paaar trappistjes éé, da past goe bij zoon weer, ah ja!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zaterdag 12 maart 2005

  BowlingIk zijn gisteren met wa vrienden en kenisssen gaaaan bowlingen, jaja. En ik moet zeggen, kem goe met de ballen gerold zenne, ah jaaa! Nu moete weten dat da geleeden was van toen da kik in Engeland optrad, das meer dan vijftig jaar geleeden éé, toen was er hier nog genen telleviese éé, neje. Ik em toen nog vooor den BBC opgetreeden éé, jaja. Maar ik dwaaal af éé, gelijk gisteren oook een paar keeren da mijnen bal op de baaan erneffe vlooog me nen bonk, amai! Die van die pistes éé mij toch ne keeer vies bekeeken zenne, mor bon, accident de parcours éé, jaja. Soit ik em toch ne keeer of vier ne strike gesmeeten, dus slecht vonnek het ni. Ik vond oook den trappist met grozeille wel goe, ah jaaa! Mor wie datter gewonnen heeeft, da wetek nimeer, daaarvoor haddek al wa teveeel trapisten binnen na ne tijd.

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Vrijdag 11 maart 2005

  Aha Aha, Minerva!Edde Radio Minerva gezien op de Koppen op den NIR? Wast goe? Want ik em het ni gezien, ik had wa anders te doen éé, jaja. Ik had namenlijk bezoek, jaja. En alzek bezoek em, dan vinnek het onbeleeefd om te den tellevies op te zetten, ah jaa. Enfin, soit, ik moet bekennen da kik op mijn bijna 86 jaaar het meeeste naaar de CROOZE.fm luister zenne, mor das omda kik graaag nog is eeen danske pleeeg éé, jaja. Enfin, alst Stafke Fabri is, dan bennek wel van de partij natuurlijk éé, jaja. Jaaren geleje, den NIR bestond al, toen hadde ne vrije radio hier int stad, da wilde ni geweeten hebben, da was precies den heelen tijd een drilbooor da voorbij kwam geraasd en om de vijf botten riep er daaar ene: Channel X, aan de rand van de band! Onnozel werd ik er van, jaja. En ik ben da oook gebleven, hihi. Enfin, ik zijn wa aant grappen éé, jaja. Bon, tis vrijdag, ik steek mijn haarnetteke in mijn chacosj en ik vertrek naar de Freddy’s Hairdesign, ah jaaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Donderdag 10 maart 2005

  Mmmmm!!! fritjesIk leees op den internet in De Telegraaf da nen Belg een pakske fritten mét ne vork heeeft uitgevonden, das weer ne slumme uit de Limburg. Bij frituuur Richard in de Helstraat liggen de vorkskes vooor het grijpen, van de verniet, en bij de Max op de Groenplaats ook, de enige twee goeie fritteries int stad. Enfin, vive gelijk ik zijn bennek direct naar de sait van het Belang van Limburg gesjeesd, mor daaar stond niks over fritjes. Ik vermoed da ze over de mayonaise zijn uitgegleden éé, jaja. Enfin, ik em er honger van gekregen sé. De dees ga is naar de Richard, hier achter den hoek eten wa da ge ziet: fritjes met stoofvlees en mayonaise in een kartonnen bakske met ne plastieken vork éé, zo ist bij de Richard. Bij de Max ist in een zakske éé, jaja. Mor mijnen honger is te grooot en ik wooon dichter bij de Richard éé, jaja!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Woensdag 9 maart 2005

  Bus naar de ToverfluitIk gon het kort houden vandaag, heel kort, jaja. Want de bus staat al te wachten éé, jaja. We gaaan met de bus naar de Toverfluit in Halle en wa later naar de Willem Tell in Zandhoven éé, jaja. Ik had nogis graaag naar den Blauwen Engel en de 14 billekes gegaan, mor da bestaaat ni meeer éé, neje. Soit, als den trappist maar lekker is, tot morgen!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Dinsdag 8 maart 2005

  MinoucheVermits dat het vandaaag vrouwendag is en de enige andere vrouw in huis mijn Minouche is, emmek voor haar ne biefstuk me peperkes en frietjes gebakken, ah jaaa! Ge zou natuurlijk wel kunnen zeggen, La Esterella heeft viskes gebakken, maar mijn Minouche mag gene vis, echt ni. Ik em al vanalles geprobeeerd, maaar sinds da mijn Minouche een lidkaaart heeft van de WWF eeet ze geen beeesten nimeer die met uitsterven bedreigd worden, echt waar. De laatste keer da mijn Minouche ne vis heeeft gegeten, da was verleden winter, toen haddek kabeljauw gebakken en toen zei ik voor de zwans: “tis misschien de leste, want de kabeljauwen zijn bijkanst op”. Sindsdien fret ze gene vis nimeer, neje. Enfin, tis gelijk het is éé, jaja. Ik schenk mij eeen rummeke uit vandaaag, gene Cointreau, want daaar emmek gisteren al wa teveeel van getutterd. Een rummeke me een tashke thee en wa honing éé, want ik voel mij een bekke grieperig, mor bon, da kan oook ne kater zijn éé!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Maandag 7 maart 2005

  AgnesLopek vandenoen door de Lange Beeldekensstraat, wie kommek daaar tegen? Agnes van de Swa van Julia zaliger, jaja! Da was lang geleje zenne, ik gelooof bijkanst twintig jaar da wij elkaaar nimeeer gezien haddden éé, jaja. Bleek da ze nog ni lang terug was van Moldavië. Ze had daaar ne groentenwinkel gehad en ze stoookten er zelf wodka, ge weeet wel, da wat de polies u doet drinken als ze u tegenhouden éé, of zoiets toch in de stijl, jaja. Nu, ik zen nooit vies geweeest van een goei borrel, mor geeeft mij maaar een Cointreauke zenne, een hoekske te ver, jaja. Enfin Agnes was terug gekomen omda ze Onze Lieve Vrouwentoren miste en de koekestad, ah jaaa. Ni mijn liekes zenne, mor het stad éé, jaja! Heur oogskes begonnen te blinken toen ze tegen mij zei da ze het recept van Cointreau ontdekt had, en da ze al ne ketel vol gestookt had. Enfin, ik em is gepruufd uit haaar zakfles en inderdaaad, lekker spul, zo goe alst zelfde, alleen wa straffer emmek den indruk. Enfin, straks komt ze langs met een fleske sé, want dan gaaan we wiezen met Constance en den Edgard van Francinne, tis mor da ge het weeet éé.

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zondag 6 maart 2005

  FisichellaAwel, ik moet zeggen, als er is iemand anders wint dan de Shumi, dan is de dees al content, niwaaar, ah jaa. Ik ben er zelfs speciaaal voor opgestaan éé, jaja. Ik ben nu wel ne vroege vogel éé, jaja. In de week stanek meestal op om half acht éé en op ne zondag slapek uit éé, dan stanek een uuurke later op, behalve vandaaag éé, twas half vier toen dak uit mijn mansarde krooop, jaja. Enfin, het was gezellig zenne, want ik had met wa vrienden bij mij thuis afgesproken om naar de Formule 1 te loeren éé, jaja. En iedereeen had zijnen drank bij, zelfs zoveel datter nog meeer dan den helft van overschiet. Da wilt zeggen dak 8 flessen Cointreau op reserve heb staaan, jaja. Enfin, op reserve is er wa over natuurlijk, want das allemaaal rap op éé, jaja. Da doet mij denken aan die keeer in Engeland, lang geleje. Ge moet weeten, ik em daaar nog vooor den BBC opgetreeden éé, mor da was lang vooordatter hier tellevies was zenne. Enfin, waar wassek gebleven? Ah ja, in Engeland met veel Cointreau, te veeel waarschijnlijk, want ik zent weeeral kwijt. Ik zal het maar op den ouwen dag steeken éé, of op de Cointreau van daarstraks, jaja. Enfin, me een fles Cointreau kunde mij altijd plezier doen zenne, ah jaaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zaterdag 5 maart 2005

  De MichaelDe Michael heeeft ne schuldenberg van 275 miljoen dollar, amai! Da is ne groten hoop geld, zeker in echt geld, ah jaa. Mor nen berg, da is wa overdreeven zeker? Enfin, ik em nog noooit 275 miljoen dollar op nen hooop gezien, neje. het meeesste geld da kik is bijeeen em gezien, da was toen dak bij frituur Richard in de Helmstraat een pakske frieten ging koopen met stoofvleeessaus en mayonaise. Toen betaaalde der ene me een briefke van 500 euro, ik had da nog noooit ni gezien éé, neje. En gisteren, emmek 4 euro opgedaaan bij de trappisten, de rest emme ze mij getrakteeerd éé, jaja, ik em nen tripel of vier gedronken gisteren, het kunnen er oook vijf geweeest zijn, alst gezellig is, wie houdt er dan den tel bij, niwaaar. Ik weet wel dak vier keeren naar de koer zijn moeten gaaan, maaar da kan van de preisoep oook geweeest zijn éé, jaja.

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Vrijdag 4 maart 2005

  stopkeIk heb mijne kerstboom terug op het koereke beneje gezet, ik denk dak wa onder invloed was van de Kevin zijne cake, jaja. Enfin, Kerstmis moette vieren alst Kerstmis is éé, jaja. Nochtans ik em een tante Rosa in de familie en die viert dat den eeerste mei, jaja. Da komt omdat niemand met Kerstmis kan of wilt langskoomen bij haar, eigenlijk best wel een zielig verhaaal éé, mor ja, niks aaan te doen éé. Ik em vandaaag ni te veeel uit mijne nek te kletsen, dus ik gaan het kort houden éé, jaja. Ik vertrek subiet toch naar de Freddy vooor mijn haar te coiffuren, straks ganek met Maria en de Jef een toereke doen en we gaan er ene pakken bij de trappisten in Westmalle éé, jaja. Mor meer dan drie of vier tripels ganek toch ni dooor mijn keel gieten zenne, want ik em thuis nog massa’s drank staaan éé en da moet vroeg of laaat toch oook is op, niwaar? Enfin, mannekes, tot morgen éé, jaja!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Donderdag 3 maart 2005

  kerstboomIk had mijne kerstboom al naar beneje gedaan, uiteraard, mor ik zen hem terjust terug gaan halen. Het was een gesleur, mor ge moet weten, ik zen verzot op sneeuw éé, jaja! Ik em die mannen van de CROOZE.fm ook nog is gebeld om te vragen of da ze hunne stream met kerstliekes ni terug wilden opstarten, mor da vonden ze er wa over. Mor das niks, ik ken de meeste plakskes wel van buiten, mijne kerstmis 2005 is en zal ne witte zijn, dus dees kans kon ik niet laaten liggen éé, neje. Ge kunt nu wel zeggen die Esther is zot, mor ik ben bijkanst 86, zoveel kans op ne witte kerst hebbek ni meer éé, neje. Eh, voila, dan vierek het maar nu éé, jaja. Met een Cointreauke en een stukske cake van bij de Kevin erbij sé, en mijnen dag kan ni meer kapot éé, neje. Let it snow, let it snow, let it snow! (ge moogt meezingen zenne!)

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Woensdag 2 maart 2005

  de KwienIk lees op den internet dat de Queen geen idee heeft wie dat Eric Clapton en Jimmy Page zijn, neje. Awel ik oook ni, ah nee. Het enige da kik daarbij leees is dattem gitaar speelt, mor vooor de rest emmek dus geeen idee. Mor ja, ik had van Pump Up The Jam oook nog nooit gehoord zenne totda ze mij vroegen vooor die reclamespot vooor Belgacom, jaja. Enfin, ik em die mannen van de CROOZE.fm is gebeld en die kenden die mannen wel, mor die speelen die ni, dus vet zalt ni zijn, neje. Ik snap da wel zenne da ze die mannen is uitnodigt opt paleis éé, jaja. Nonkel Bob die speelde ook gitaaar en zijt nu eeerlijk da was heel schooon, heeel schooon!Ik wil ook wel is bij de Queen langsgaan zenne, ik em tenslotte vroeger nog voor de BBC opgetreeden éé, jaja, lang vooordat er hier tellevies was éé, jaja. Enfin, ik zijn van de noen uitgenodigd bij de Kevin int caféke op den hoek, da caféke waar da het soms raaar riekt, jaja! Hij heeft ne spacecake gebakken zeitem. Ik em geen idee wat dat da is, mor het klinkt goe, ah jaa!

  Britse Koningin heeft geen idee wie Eric Clapton en Jimmy Page zijn

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Dinsdag 1 maart 2005

  de WalterDe Walter stond gisterenavond aaan mijn deur. “Esther” zijtem, “Esther, maggek een Cointreauke van u en maggek is bellen want mijne gsm is plat.” De deees al direct haaar grootste fles bovengehaaald, jaja, want ik ken de Walter éé! Enfin, begintem daaar ineeens een oog uit te bleiten en een onsamenhangend verhaaal te vertellen van de polies en zijn rijbewijs kwijt. Soit, toen dattem wa bij zijn positieven was, ik bedoel na vier Cointreaukes, voelde hij zich al een pakske beter en vroegem of dattem nog is mocht bellen vooor nen taxi. Mor in de plaaats van datttem met den taxi naaar huis reed, vroegem aan mij of da we der nog ergens ene gingen drinken éé, jaja. Ik zeg, mor Walter, vooor een pintje moette ni in den taxi duiken, hier achter den hoek is er een nief cafeeke bij de Kevin, waar da ze soms wel is pretsigaretjes smoren. Enfin, om een verhaal kort te maaken, het was er heeel prettig en om vier uur vandemorgend heeftem dan toch eindelijk nen taxi gepakt richting Lier, ah ja. Al goe dat de La Rocca ni open was éé, anders wassem daar bij de Wim ook nog blijven plakken éé, jaja! Terjust belde hij al om ne merci te zeggen en om te zeggen dattem braaf naar huis gegaan was en dattem ni in de Nete gesukkeld was éé, jaja!

  Da zijn schooon errinneringe éé