Search

Bookmarks

  Archive for april 2005

  Zaterdag 30 april 2005

  Liftknopkes25 jaaar koningin van Olland, ni slecht. Eigentlijk ist mischien wel tijd om te stoppen éé, dan kan ze over eeen paaar jaaar is kombakken of zo, jaja. Enfin, het koningshuis is toch oook showbizz éé, jaja. Ik was uitgenodigd om in Olland te gaaan feesten éé, jaja. Mor den drank moestek zelf betaalen. Jamaaar! Das nu just de reeden waarom dak zou gaaan éé, jaja. Enfin, ni getreurd, ik em mijnen tellevies nog is opgezet sé, zo zijnek er toch oook een beeetje bij éé. Ik em de Cointreau opt tafel gezet sé, ne limoen in schijfkes gesneeden, ijsblokskes gemalen en de deees kan er weeer heeel de middag tegen sé.

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Vrijdag 29 april 2005

  LiftknopkesIk em vandenacht gedrooomd dak terug vastzat in de lift, gelijk toen in Leuven, jaja. Amai, de deees was vroeg van haar mansarde, ah jaaa. En ge weeet, droomen kunnen raaar zijn éé. Zo zat prins Laurent met zijne woef Samson oook in de lift. Mor ineeens schiet dien escalier terug in gang en de dees vliegt met haare smikkel tegen de vloer. Ik hoor de prins Laurent nog in de lach schieten en zeggen teegen mij: ” Maar Esther, gij hebt ne face-lift gekrijgt!” Het bazeke had dan nog gelijk oook éé, jaja. Enfin, gelukkig wast maaar nen drooom éé, want anders hadde mij mischien ni meer herkend éé, neje. Of ik moest beginnen zingen natuurlijk éé, jaja. Enfin, ik schenk mij een Cointreauke uit om alles dooor te spoelen en ik gon mij is klaarmaaken om nor de coiffeur te gaan éé, want het is vrijdag, jaja!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Donderdag 28 april 2005

  De RenaatIk em ne minister in nen botsoto gezien, of iets in die stijl, jaja. De Renaat Flapuyt, ne fijne jongen, ah ja, zattem in zooon raar dink bij de mannen van de VTB, jaja! Twas nogal nen dag gisteren éé, de Mario Chipolata éé zijnen sosies in de schouw gehangen éé, jaja. Mor ge weeet natuurlijk noooit of dattem ga kombakken éé, neje. En als ne sosies in de schouw hangt, dan wordtem lekkerder éé, jaja. Ik em den indruk dat het nen arigen dag is, vinde ni? Raar licht in de lucht en zo, het kan natuurlijk oook zijn dak al wa teveeel Cointreau in mijn graaat em, da wette natuurlijk noooit éé, ah neje!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Woensdag 27 april 2005

  Zarah LeanderIk em gisteren nog is naaar den tellevies gekeken, twas lang geleje, want ik was nogal druk en ik leees oook nog altijd veeel boeken éé, jaja. Maaar het ging over Zarah Leander op den NIR 2, dus dan moestek is zien éé, jaja. Van Zarah zeiden ze ook, amai die man heeeft een schooon stem, gelijk da ze van mij altijd gezegd hebbben éé, jaja. Vandaaar dat ze ons dikwijls vergeleeken éé, jaja. Vooor de Duits emmek pertang noooit willen oeptreeden éé, neje. Enfin, ik em er van genooten zenne, het wijvek kon wel zingen éé, jaja. Tis weeeral woensdag sé, de week is weeeral in tweee gedraaid éé, jaja. Ik gon vandaaag nog is langst de Kevin zijn caféeke achter den hoek sé, want dien heeeft thee waar da ge plizant van wordt, jaja. En das dan weer iets anders dan dien eeuwige Cointreau éé, jaja.

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Dinsdag 26 april 2005

  De Charlestonja, de Francis, arré lap, weeer nen bekenden dat de geeest geeft, jaja. Ik em rap nog is gesnold tussen mijn 45 toeren-plakskes sé en de Charleston van de Francis nog is opgezet éé, jaja. Ge hooort die schooon muziek ni meer op de radio éé, zelfs ni op de Minerva, laaat staaan op de CROOZE.fm éé, neje. Mor van de laatste kannek da nog snappen, das ni echt hun muziek één, neje. Enfin, ik em hier nog drie singletjes liggen sé en nog nen LP die dak ni meer kan afspelen, neje, die is ooit is natgeworden toen da mijn Minouche haar gevoeg moest doen en ik was de kattenbak vergeten in de keuken te zetten. En ge weeet, poezen zijn proper en dan heeft ze het maaar opt papier gedaan éé, een heeel natte plek op dien LP van de Francis, jaja. En nu plakt de karton op de vinyl als het ware éé. Enfin, ik zal is zien of dak ze ni kan losweeken in de pombak, ah jaaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Maandag 25 april 2005

  ikkiIk leees ergens op den electronischen snelweg dat de mode deees jaaar bloemekeskleeren zijn voor de vrouw, awel da komt goed uit, want daaar emmek er wel wa van en dan ni alleen ik doen da oook graag aan, jaja. Allee, de bloemen zijn oook aaan hunnen kombak begonnen dus. Mor nu moetek aaan mijn soep beginnen, want ik em gisteren van de Walter en Maddy 10 kilo tomaaten gekregen, jaja. Ik weeet weeeral wa eten de komende dagen éé. Straks tomaatensoep en daarna gevulde tomaaten inden oven éé, jaja. Da mag ik gere naaar binnen werken éé, jaja. Wa dak de komende dagen gaaan verzinnen da wetek nog ni, mor tomaaten zijn gezond éé, jaja. Alléé, nu nog is in mijnen gastenboek loeren sé en ik gon verderdoen, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zondag 24 april 2005

  Den EricAmai, mijn pollen hebben nog altijd kramp van handtekeningen te zetten aan de nief bobliotheek éé, jaja. Al goe dak daaarna naar Booom zen gegaan éé, want een Vedetteke da kan der altijd in éé, jaja. Ik emmet dan over da bier éé, jaja, want een vedette, da zijn we zelf min of meeer éé, jaja. Als ge goed ziet, dan zieder daaar ene op klompen naaast nen antieken corbillard éé, jaja. Awel da is nu mijn grote vriend van Ma Belle uit Dendermonde éé, jaja. Ik moet zeggen, het was er weeer een zatte bedoening zenne, amai. En als ge naar de koer wilde gaan, dan moeste maaar in de struiken gaan éé, da was er vooor mij wel wa over, gelukkig waaren er wa verderop WC’s éé, jaja. Enfin, tis weeer schoon weeer éé, tijd vooor een cremegelaceke te gaaan eten éé, jaja!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zaterdag 23 april 2005

  IkkeIk zen in form zenne, ge mooogt gerust zijn éé, jaja. Ge komt toch allemaal naaar de Permeke-garage zekerst éé! Enfin, tis nu een heeel schooon bibliotheek geworden éé, jaja. En wie goesting heeft die gaat daaarna er nog ene pakken in café Jozef opt Astridplein éé, jaja. Of de Franklin éé, daar kant ook best gezellig zijn, ah ja. Zolang da ze er maar Cointreau emmen éé. Ik em in ieder geval ni veel tijd vandaaag om hier wa neeer te schrijven, of het moest in dactilo zijn, mor da verstaaat niemand nimeer éé den dag van vandaaag. Ge moet weten, ik em da nog gedaan éé, jaja, mor da was voordak begon met te kombakken zenne, ah jaa! Soit de deees moet oook nog naaar Boom in Franse oldtimers gaan zitten, jaja! Tis dus druk, zeker als ge bijna 86 lentes zijt éé, jaja!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Vrijdag 22 april 2005

  IkkeIk zen wa laaater vandaag zenne, ge moet weeten ik em bijkanst heel de noen op de koer gezeeten éé, jaja. De deees had wa last van krampekes, volgens mij omdak gisterenavond wa te veeel anschoviskes had gegeten. Het moet maar zo lekker ni zijn éé, neje. Ik leees vandaag in de gazet dat de gemiddelden Belg per jaaar 96 liter bier drinkt, amai, das ni slecht zouwek zeggen, mor over Cointreau zienek niks staaan in da artikel en das wel spijtig éé, ik was just van plan om ” Senioren Cointreauren” op te richten, een hobbyclub voor Cointreau-amateurs éé, jaja. Mor da is maaar een hersenspinsel éé, voor het zelfde geld zennek het volgende week al vergeten éé! Jaja, als ne mens wa ouwer wordt, dan gaat er wel is iets af van het… hoe heet het weer, het memorie, just. Enfin, ik gon mijn schoon kleed is strijken sé, voor de concert éé, jaja. En subiet naar coiffeur Freddy éé, ah jaaa! Tis vrijdag vooor iets éé!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Donderdag 21 april 2005

  DSsenNu emmek gehoord da onze nieuwe paus nogal een raaar verleeden heeft, awel, in de plaats van in de politiek was Filipke De Winter beter naart seminarie gaan, den doorgroei is daar duidelijk veel groter, hihi. Enfin, moete nu wa weeten, ik zit met een dilema éé, jaja. Tis de vrijdag en de zaaterdag de opening van de nieuw bibliotheek éé, enfin, het feestje ervan éé, jaja. Mor tegelijk is er in de Schorre in Boom ne Citroën-Jumble, da wilt zeggen dat er daar weeer massas schooon ouwe otoos staan éé, en den Eric van Ma Belle in Dendermonde wilt mij weeer koomen haalen met zijnen schoonen decapotable éé, jaja. Enfin, we zullen wel zien of alles te combineeren valt éé, jaja. Tis schoon weeer éé, tijd vooor een teraske zouwek zeggen éé, jaja. Nen trappist met grozeille, da gaat er altijd in éé, ah jaaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Woensdag 20 april 2005

  HemAmai, nen Duitser, zelfs Nostradamus had da ni verwacht éé, neje. Ik ook ni, mor ik moet nu wel bekennen da kik er ni echt mee ben bezig geweest, hoewel dak toch wa meeer naar het Gesprooken Dagblad heb gekeken dan anders, ah jaa. Bij momenten dachtek, wa zou er gnu gebeuren moest den Bavo nu is paus worden, hij heeft alles meee hé, toch op zijn minst om de pastoor van den NIR te worden éé, jaja. Enfin, ik em just ne verse cake gebakken sé en daar ganek nu een stukske van proeven sé, met een tas koffie en een cognacske éé, jaja.

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Dinsdag 19 april 2005

  IkkeOoooh, Lieve Vrouwentoooooren!!!, Jajaja, de deees is goegezind éé, weer nen helen artikel in de Frut en de zaterdag ne concert in het Permeke-gebouw éé, jajaja. Tzal oook tijd worden dat het opengaaat, ah jaaa. Dan kunde de video over mijn carriere nog is ontlenen van de boekerij éé, jaja. Ik heb zelf gene video, neje. Omdak niks opneeem van den tellevies en omdak geeen films huur éé, das dus wel het simpelste dan. Anders staaan die bullen toch maar ellentrik te verstooken éé, jaja. Enfin, tis dus de zaterdag concert éé manne, ik hoop da ge allemaaal kunt koomen éé. Waar? Awel aant Koningspleintje éé, vlakbij het station, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Maandag 18 april 2005

  Ze komt bak!Allee vooruit, de weereld gaaat in 2023 vergaan sé, jaja. Zouwek da nog meemaken? Ik denk het ni éé, neje. Dus de dees kan op haaar tweee ooren slaapen, jaja. De rest van de planeeet mag beginnen paniekeren éé. Das ni schooon van mij, mor bon, wa moetek anders zeggen? Tijd vooor een Cointreauke zeker? Enfin, in ulle geval, tijd vooor goe wa Cointreaukes. Voor diegenen die nog willen kombakken, tis de moment éé!! Enfin, kombakken of ni, als die komeet in 2023 ons ni raaakt, dan ist wel voor tien jaaar later, jaja. Over ne kombak gesproken, zullen ze dan wel zeggen. Bon, wa beter nieuws nu éé, ik zen een taaart met kriekses aant bakken, jaja. En ik probeer eer een kunstwerk van te maaken éé. Ik probeeer namentlijk een kleed van mij na te maaken, mor dan in eeen taart éé. Alst gelukt is zulde ze morgen wel zien op den internet alhier éé, ah jaaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zondag 17 april 2005

  SneeuwRijden ze met een bus int ravijn seg! Ik mag er ni aan denken da alzek met de bus meeerij, dat we just voorda we aan de Willem Tell of aan de 14 Billekes aaankomen ergens in Zandhoven in een ravijn storten éé, neje. Gelukkig is er daaar geeen ravijn éé, neje. Dan wilde just nen trippel gaan drinken en hopla, tis ermee gedaaan, niks meeer te drinken, niks meeer te kombakken éé, neje. Enfin, de dees zit veilig thuis éé, mijn Minouche ligt te spinnen vooor de kolenkachel, ik em mij een Cointreauke uitgeschonken en den tellevies staaat op Eurosport, jaja. Ik zien wel is gere die mannen met hunne moto rondsjezen éé, jaja. Ge moet weeten, in mijn jonge jaaren emme kik ook eeen paar keer met de moto meegereden éé, jaja. Twas een zwart machien, mor meer weetek er ni meer van zenne. Enfin, ik gaaan verderzien naar de race éé, tot morgen!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zaterdag 16 april 2005

  Luciano P.Manneke Pis da wordt in juni ne ciderzeiker lezek op den electronischen snelweg, ni slecht, zolang dat het genen azijn is, dan ist goe éé. En op de maan gaan ze in de futuur water winnen, jaja! Enfin, water is voor de konijnen en cider is voor de ik-wil-wel-maar-ik-kan-ni-champagne-drinkers. Het gaaat goed met deees planeet, amai. En dan zegt de Luciano Pavarotti nog dattem ga stoppen na zijnen wereldtoernee, jaja. Enfin, hoe meer da ge stopt, hoe meer da ge kunt kombakken éé, jaja. Ik spreek van ondervinding éé. En den IRA ging een groepke ontvoeren met de naam U2. Ze zullen gedacht hebben dat het een bom was zeker? Enfin, U2, het klinkt gelijk nen Duitsen onderzeeër éé, jaja. Ik ken het groepke ni, maar met zonen naam zoekte problemen éé, jaja. Soit, het is weederom zaterdag, het is wa miezerig, ideaal weeer om is verder te doen aan mijne nachtjapon die dak aan het haken zijn éé, jaja. Ik ben er aan begonnen, en nu begin ik te blozen, in 1984, jaja. Mor ik em het altijd zo druk met te kombakken dat da er altijd is overgeschoten, jaja. Dus daaar ganek vandemiddag is aan verderdoen sé!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Vrijdag 15 april 2005

  Den BillIk zen al van deze noen taarten aant bakken éé, jaja. Want ik em in die Ollandse gazet, De Telegraaf gelezen da taartgooiers 40.000 eurokes subsidie krijgen om campagne te voeren, jaja. Ik em mijn Olivettitypmachien bovengehaald en nen brief getypt, in viervoud éé. Waarom in viervoud zulde zeggen. Awel ik had nog drie vellekes carbonpapier, vandaar éé. Neje, da was maar een onnozeliteit éé, ik stuur er naar overal éé, dan makek meer kans op subsidies, ah jaa! En ik em een goei argument éé, want mijn taarten zijn lekker, in tegenstelling tot die rommel die da ze naar iedereen smijten éé. Den Bill Gates heeeft mij ooit zelf verteld dat die taaart in Brussel ni te vreten was. Dus de dees bakt lekkere taarten éé, in de meesten zit Cointreau in, ah jaaa! Ge kent mij éé, jaja. Enfin, ik gaaan mijn brieven naar de post brengen sé, want hoe rapper die subsidies, hoe beter éé. Nog just nen tember op die enveloppen sé!

  Forse subsidie voor taartgooiers

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Donderdag 14 april 2005

  MatillekeOns Matilleke is weeer zwanger sé, jaja. Tis precies goe aan tussen die tweee éé, anders koopte toch zoveeel boelekes ni éé, neje. Hoewel da mensen soms oook boelekes koopen om hun relatie te redden éé, jaja! Die mannen van Het Laatste Nieuws zijn in ieder geval geen slimme gasten, want ze schrijven: “Hoelang Mathilde al zwanger is, is niet bekend. De bevalling is gepland voor oktober.” Onnozelaars! Alst voor oktober is, hoelang is ze dan al zwanger? Of ist een ezelsdracht, da zou kunnen, toch zeker bij die ezels van Het Laatste Nieuws éé, jaja! Enfin, ik em al vier tassen koffie binnen, dus ik staaan een bekke nerveus éé, jaja. Tijd om er ne goeien Cointreau op te gieten éé, jaja! Tot morgen!

  Prinses Mathilde is opnieuw zwanger

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Woensdag 13 april 2005

  IkkeJaja, de minister zegt da alcoholtests niet betrouwbaaar zijn éé, awel da wiste kik al langer sé, ah jaa. Hoeda? Awel, kijk, ge doet genen alcoholtest bij uw eigen als ge niks gedronken hebt éé, want da zou verspilling zijn, niwaaar. Mor probeeert mor is met een serieus stuk in uw voeten te zien hoeveel da ge gedronken hebt éé. Het is en blijft prutsen met die rommel. Daarom mijn voorstel en zo is de cafébaaas oook van zijn leeggoed vanaf, geeeft iedereen zijn leeggoed mee éé, dan kunde exact tegen meneeer de polies zeggen wa da ge gedronken hebt éé. Zo van: “Alles wa dak gedronken heb ligt op de achterbank in een kartonnen doos, telt het maar na!” Da zou het simpelste zijn éé, ok ge moet wel uw leeggoed nog terugdoen naar den Deleis, mor ge voelt u tenminste ni bedrogen éé. Want als ge pottendarm dicht zijt gezopen, dan wette toch ni meer goe wa da ge gedronken hebt éé? Een oplossing vinden is ni moeilijk zenne, mor de politieke wil moet er zijn éé, ah jaaa! In ieder geval, steekt int vervolg een kartonnen doos, klein of grooot, het hangt er vanaf hoeveel da ge drinkt éé, in uwen oto en ge zijt klaar om te feesten éé, jaja!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Dinsdag 12 april 2005

  Den Eddy Ik em ni goe geslaapen vandenacht. Ik zen drie keeer wakker geworden van een nachtmerrie, echtig int echtig. Ik drooomde dak met den Eddy Wally op toernee was in de wereld, jajaja. Met momenten wast grappig, da wel. Mor inplaaats van mijn eigen liekes te zingen, zong ik plots: “als Lieve Vrouwentoren Ben Ik Geboren”. En da was er wa over éé, jaja. Eigenlijk was da zingen nog het minste, mor het gemoei van zijn vrouwke da was er teveeel aan. Ze zat altijd maar te zagen over mijn bloemekeskleed wat volgens haar goeiekopen brol was. Het laatste wa dak mij nog herrinner is dak zonen witten hermelijnen frak aan had gelijk den Elvis waardak My Way in aant zingen was. En die frak was warm, ge kunt het ni geloven. En toen werd ik wakker van de warmte, want ik had vandenacht de stoof vergeten stiller te zetten, jaja. Enfin, tis goe weer, tijd vooor een terraske en ne goeien trappist met grozeille om dien drooom weg te spoelen éé, jaja!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Maandag 11 april 2005

  Wally TaxLap, der ga genen dag voorbij of er valt er links of rechts ene dood. En dan zeggen ze iets over de herfst, tis in de lente da ze vallen gelijk vliegen hemmek den indruk, nu is de Wally Tax er weeer aan, veel te jong uiteraard en de Rudy Carell die ligt int ziekenhuis. Hem kennende zalt wel iets met zijne lever zijn, maar wa wilde als ge al jaaren in Duitsland wooont éé, jaja. Worsten, worsten en slecht bier. Nu hoorek de jonkheid al zeggen; ” mor Esther, waaar heddet over? Wie zijn dat dan?” Awel mannekes, als gullie toch zo slim zijt en den internetsnelweg zo goe kent, awel, ik zou zeggen, zoekt het op éé, zo leeerde nog is iets bij éé, jaja. Want ik em nu genen tijd nimeer; den Toine en Elodie staaan al beneje aaan de deur te wachten, want we gaaan een bezoek brengen aan de abdij van Orval éé! En ik wil da zekker ni missen zenne, alleen al vooor den trappist!! Salukes en tot morge!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zondag 10 april 2005

  Anton Den Anton, één van mijn groootste fans heeeft zijne keees aaan eeen van zijn vrouwen gegeven, jaja. Den Anton heeeft mij zelfs ooit nog ten huwelijk gevraagd éé, jaja. Ik was toen geweldig gesjarmeeerd door hem éé, jaja. Tot dak ineens merkte dattem mij gewooon bij zijnen harem wilde toevoegen omdak zo schooon zing, jaja. We zijn altijd vrienden gebleven zenne, ik em zelfs twee schilderijkes van hem hangen éé; eentje int gemak en eentje in de keuken jaja. Mor ik ben meer te veinden vooor een huwelijk met twee éé, das meer dan genoeg, maar mogelijk bennek van den ouwe stempel éé. Mor ik kan nu toch ni geloven da iedereeen maaar bij iedereeen kruipt éé, das iets van de jaren 60-70 éé, nu ligt da volgens mij toch terug allemaal wa op zijn plooi éé, jaja. Enfin, Anton, ik drink er ene op uw gezondheid éé, we komen elkaaar over een tijdje wel terug tegen in den hemel éé, en alst van Onzen Lieven Heer mag, awel dan ben ik mogelijk wel geïnteresseeerd éé, jaja. Ik weet niet wat mijn mannen zaliger daaar dan van zullen zeggen, mor da zien we dan wel éé, jaja! Enfin, Anton! Schol éé!

  Anton Heyboer overleden

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zaterdag 9 april 2005

  Union JackIk zen wa laaater vandaag éé, jaja. Tis omdak vandaaag het huwelijk van den Charles en Camilla gevolgd em op den BBC éé. Ge moet weeten, ik em ooit nog vooor den BBC opgetreeden éé, jaja. Maar das lang geleeden zenne, nog van vooor datter tellevies was in België éé, jaja. Een schooon feeest zalt weeer zijn éé, jaa. In ieder geval, tis maar te hoopen dat de deees wa langer meegaat dan lady Di éé, jaja. Ik stel dan oook vooor om nen toost uit te brengen op de nief getrouwden éé, jaja. Pakt u een stevig Cointreauke, gelijk ekkik, gooit er wa koffiebonen in en steeekt het in brand, da geeft een lekker smaakske, jaja. Ik em da vandenoen toevallig ontdekt omdak wa verstrooid was, jaja. Mijn Minouche kon der minder mee lachen, want ze is een bekke verschroeid aaan hare staart, mor tis ni erge zenne, het stonk alleeen een klein beeetje. Bon, dit gezegd zijnde ganek mij er nog ene uitschenken, want het is weeeral op sé! Het kan rap gaaan met den drank éé, mor da moetek elle ni vertellen éé, neje.

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Vrijdag 8 april 2005

  in RomeIk leees op den internet dat de paus zijn funeratie op tijd gestart is, amai, hij is nog maar just doood of er verandert al vanalles éé, jaja. Ik em hem noooit op tijd geweeten éé, neje. Ik herinner mij nog ne concert van mij waaar dattem naar kwam kijken en toen wassem ni op tijd, vandaaag blijkbaar wel, jaja. Enfin, over op tijd gesproken, ik em een afspraaak tegen tweee uuur deze middag éé, bij mijne coiffeur de Freddy en ik moet zien dak op tijd zijn éé, want tis vandaag nogal nen drukken dag éé. Veeel mensen gaaan just vooor het weekend naar de coiffeur éé en nu zeker éé, met al die begrafenissen, jaja. Enfin, dit gezegd zijnde drink ik mijn laaatste lekske Cointreau op en ik schiet mijn schoenen aan om te vertrekken éé, ah jaa.

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Donderdag 7 april 2005

  TvIk em ergens op den internetsnelweg geleezen da ze nen tellevies met geur aant maaken zijn, jaja. Ik zou bijkanst zeggen, den techniek staaat voor niks éé, neje, mor das ni waaar, ik em allang nen tellevies met geur. Enfin, ik zalt zo zeggen, ik zet da bakske zo weinig op, da alzek em is opzet, hij ruikt naaar een ouwe vieze schotelvod die dat aant opdrogen is, jaja. Zo een bekke overdreven verduft, dat dus, jaja. Dan kunde zeggen, waarom Esther, zette gij genen tellevies op? Awel, tis simpel, er is nooit iets te zien éé, buiten het gesproken dagblad, ah ja. Ik lees liever nen boek en dan emmek mijne favoriete radio opstaan ééé, de CROOZE.fm éé, jaja. En alzek het lieke ken, dan zingek mee éé.

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Woensdag 6 april 2005

  RainierMijne groote vriend de Rainier heeft zijn geeest gegeven éé. Ge moet weeeten ik em de Rainier goe gekend éé, jaja. Ik em ooit nog is vooor hem en Grace oepgetreeden éé, jaja, mor das heeel lang geleje zenne, da was toen dak nog ni aant kombakken was éé. Ik em hem jaaren laater nog is ontmoet toen dattem incognito int Stad was éé, jaja. Wij zijn altijd goei vrienden gebleven éé, meer kon ook ni éé, want voor mij is da altijd ne jonge snaak gebleven éé, wij schelen vijf jaaar éé, jaja. Ik zen vandenoen eeen doos kaaarsen gaaan bijhaalen, want ze vallen de laatsten tijd gelijk vliegen éé, jaja. Bon, rap mijne laatsten slok Cointreau binnengieten sé, want ik gon een cremegelaske eten met Maria en den Toinne en ik hooor hunnen oto al manoevreren vooor de deur, jaja. Tot morgen éé!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Dinsdag 5 april 2005

  DuvelIk em ne kater waaar da mijn Minouche jaloers op zou zijn, jaja. Ik em gisteren een bekke te diep in het glas gekeken, maaar bon, nen Duvel is diep éé, jaja. Ik em er nochtans maar zeven of zo in mijn graaat gegoten, mor ne mens blijft geen 20 jaar éé, neje. Kommek van de noen bij den apotheker vooor een dooos Dafalgan, zegt de Marcel, den apotheker; “amai Esther, ge ziet er zo verfrommeld uit, hoe komt het?” Ik zeg dan nog dwaas: “da komt door den Duvel” en hij schudde is met zijne kop. Vermoedelijk denkt die nu da kik aan godsdienstwaaanzin lijdt, maar tis den Duvel, ni den duvel, ah jaaa! Goe, ik gon is naar de koer, want het is dringend, tot morgen éé, jaja!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Maandag 4 april 2005

  Groenten!Ik zen van de noen naar de markt geweeest met Jo Leemans. Ts iets da wij gere doen éé, aan de kraamekes een klapke doen, is hier en daar iets proeven enzo, jaja! Enfin, ik moet bekken dak op mijne gezegende leeftijd niet met al die spullen kan sleuren, dus ik em een paar jaar geleden een oplossing bedacht éé. Vroeger was er hier achter mijnen hoek ne supermarkt met van die karrekes waar da ge 20 frank moest insteken éé. Awel ik em da destijds gedaaan en nu rij ik met mijn karreke over de markt, ah jaa! Zo kannek veeel inladen éé, jaja. Ik em mij vandaaag dan oook nen berg groentes gekocht ee, ne mens moet gezond blijven niwaaar!En nu ganek beginnen met dien hooop te kuisen want ik gon ratatoeille maken éé en ge zijt uitgenodigd, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zondag 3 april 2005

  Onzen Lieven HeerJaja, wa komen ging kwam, zo ist maaar justekes éé. En zo ist vroeg of laaat aan iedereeen zijnen toer, jaja. Gelukkig houdt het kombakken mij jong éé, jaja. Bon, want het is schooon weer éé en den Eric van Ma Belle, ge weet wel, dé oldtimergarage van Citroën in Dendermonde, belde mij van de noen, om te vraagen of da we geeen toereke gingen doen met den DS décapotable. Dat moeten ze aan de dees geeent tweee keeer vraagen éé, neje. Dus ge weeet het, als ge ne schonen ouwe oto ziet rondrijden me een bomma en ne jonge gast, awel da zijn wij! Salukes, want ik hoor hem al klaksoneren beneje aaan de deur, jaja! Tot morgen!!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zaterdag 2 april 2005

  IkkeIk zen redelijk goe gezind opgestaaan vandaag, ah jaa, zooon schooon weeer sé. Ik em als eeerste een weesgegroetje gedaan vooor de Jean Pol II éé, een kaarske opgestoken en mijn bermuda aangedaaan, ah ja. Of dachte gellie nu da kik eeuwig met mijn gevlamde of bloemekeskleren naaar buiten kwam? Neje zenne, das ni altijd praktisch éé, mor op een podium ganek gere mee met mijnen tijd éé, hoewel dak moet zeggen da hetgene ik gere aandoe moeilijker en moeilijker te vinden is. Het kan goe zijn da kik wa vooorloop op mijnen tijd éé, trendsettter als het ware, jaja! Kombakker én trendsetter, da klinkt ni slecht, al zeggek het zelf, jaja. Bon, nog mijne portefeulle pakken sé en mijnen strooien hoed, want subiet komt den Urbain met Maria langs, want we gaaan naaar Schilde-strand zonnen. Ik zen is curieus hoe dat da er nu uitziet, de laaatste keer dakker zijn geweest, da moet begin jaaaren zestig geweest zijn, toen was het er heel schoon, jaja! Toen kwam ook bijkanst heeel ’t stad daaar wekelijks op “vertier in de boschen”, jaja!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Vrijdag 1 april 2005

  JP IIKommek van de noen in de sigarettenwinkel vooor een dooos sigaren en de Lotto, zegt Mathilleke achter de toog tegen mij:” Wettet al Esther, de paus ligt op apegapen”. Ik zeg: “Mathil, da wetek allang, ik leees den internet éé”, jaja! Ja, de Maarten is in de geburen aant komen voor zijn pijp éé, jaja. Mor vooor hetzelfde geld ist een 1 aprilgrapke, ge weet maar nooit éé. Voor hetzelfde geld kombakttem, jaja. Kom bak toe mi, kan ook, tenminste als Onzen Lieven Heer het zegt éé, jaja. Enfin, over kombakken gesproken, tis weer vrijdag en alzek nog veeel wil kombakken dan zallek toch wel is sstillekesaan naar coiffeur Freddy mogen vertrekken éé, jaja.

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Chris & Co: De Notenclub

  Deel 1

  Deel 2