Search

Bookmarks

  Dinsdag 31 mei 2005

  KoffieIk em wa teveeel koffie binnen peizek, mor wa moet ne mens anders met zooon weer éé, ik kan toch moeilijk den helen tijd Cointreau drinken éé, neje. Nu drinkek datter wel gere bij natuurlijk éé, ah jaa. Ik lees dat den Ikea wilt verhuizen naart Sportpaleis, hopelijk ni derin éé, want waar moetek anders gaan kombakken? En van Ikea emmek niks in huis, ik em alles al éé en daarbij, waar zouwek het zetten éé. De laatste keer dak nogis een nief kast gekocht hem, da was in 1968 gelovek en die zijn ze dan nog koomen leveren éé, ah jaa. Ziede mij al een kast ineenvijzen? Ik zou ne micro aansluiten op nen deurknop, jaja. Ik peis da kik niks uit Zweden in huis em, zelfs geeen langspeelplaaat van Abba. Ni dak ze ni goe vind éé, mor meestal nogal drukken boenke boenke muziek éé, jaja. Enfin, de pot is bijna leeg sé en de deees gadis naar de koer, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Maandag 30 mei 2005

  De ElvisIk em vandenacht weeer van den Ellevis gedroomt éé, jaja. Love me tender… Schooon éé, jaja. Enfin, ik lees op den internet dat ge van veel naar muziek te luisteren slimmer wordt, alleee mannekes, allemaal de CROOZE.fm opzetten éé, want naar de rest kunde maar een paar minuuten luisteren éé, jaja. Of naar Stafke Fabri deze middag op de Minerva, alsem dooor deees weer doorgeraakt tenminste éé, jaja. Om over den Ellevis verder te gaan, het bazeke vrooeg mij ten huwelijk éé, jaja. Ik zou bijkanst zeggen, gelukkig wast maaar nen droom, mor toch éé, moestek gehuwd zijn met den Ellevis, dan zouwek kombaken en blijven kombakken. Dan konnek het Sportpaleis afhuren hé, al kwam er geen kat, dan speelde het nog geene rol, neje. Mor toch, ik treed het liefst op vooor een volle zaal éé, wie ni? En dan zouwek over den boullevard rijden in ne grooten Amerikaanse decapotabel en wuiven naaar gans tstad éé, jaja. Bon, allemaal schoon gedachten sé, tijd vooor een Cointreauke éé, ah ja!!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zondag 29 mei 2005

  Den BeerschotIn den ouwen tijd éé, awel toen hadden we genen internet éé, ge weet wel den electronischen snelweg éé, we hadden toen zelfs nog geenen gewone snelweg, ah nee, het rapste da reeed da was den tram naaar Turnhout, jaja. Ik wil dus zeker ni zeggen dat het vroeger beter was éé, mor wa da nu wel is, ge kunt den helen zondag internetgazetten leezen éé, ge hebt geen onbekommerde rust nimeer op ne zondag éé, langst den anderen kant, der valt weer genoeg na te denken éé. Over één dink moetek ni nadenken éé, mor daar drinkek een borrel op éé, want de GBA heeft de voetbal gewonnen éé, das goe niefs. Mor voor de rest ist vandaag mizerie éé: Revealed: huge Sellafield leak went undetected for 9 months Bush Administration May Alter Terror Policies , enzovoort éé, de goeie, wa da ge goe kunt noemen: Britse soldaat van WOI gevonden in Passendale, over nen laten kombak gesproken éé, jaja! Antwerpenaar Yossif Ivanov wint tweede prijs Koningin Elisabethwedstrijd , das oook ne schone éé, jaja. Ik em geluisterd naar den Elisabethwedstrijd éé, jaja, met ne goeien boek erbij éé, gelijk altijd éé, jaja. En soms dan zingek mee éé, alzek het stuk ken éé, jaja. Mor ik ken redelijk wa van klassiek zenne, ik em er dan oook nen helen hooop fonogrammen van éé, jaja. Soit tis dan toch iets beter weer dan dat ze dachten éé, de dees gaat vandaag nen ijskreem eten sé, met een Cointreauke erbij éé, ah jaa!!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zaterdag 28 mei 2005

  Den EddieDe Eddie is naar Onzen Lieven Heer vertrokken op 99 jarige leeftijd sé, jaja, nen schoonen tijd om te gaan zouwek bijna zeggen, mor da ist nooit éé, toch zeker ni als ge er zelf vooor staat, ah jaa! De jeugd kent dien ouwen Amerikaan allang nimeer ee, neje. Ni dat da erg is éé, der is toch maaar één Esterella éé, hihi. Bon, twordt weer nen schoonen dag éé, de deees heeeft de CROOZE.fm opstaan sé, wa wilde nog meeer op zonen zomersen lentendag éé

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Vrijdag 27 mei 2005

  taartIk em vandenoen een appeltaaart gebakken sé, ge zult zeggen, esther, zijde gij ni een beetje kirrewiet om met deees weer een appeltaaart te bakken? Neje zenne, want ik em er veeel kaneel in gedaan éé, en da’s goe tegen de vapeurrekes. En als da ni helpt, dan kappek er een paar bollen ijskreem bij éé, das oook lekker en zeker fris, ah jaa. Der is maar een nadeel alst zo warm is en ge drinkt gere iets. Ge moet zo zweeten éé, tedikke. En da betert er ni op me ouder te worden zenne, neje. Enfin, ik gaan mijn goe goed is aandoen éé, want subiet zittek weeeral bij de coiffeur éé, ah ja, want tis vrijdag!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Donderdag 26 mei 2005

  GoeleIk zen gisteren naaar een vernisage geweeest in het HISK, in de ouw leegerkazerne in Berchem, jaja. Ze zijn mij met den oldtimer koomen hallen, ah jaa, voor eeen ouw dooos gelijk ekkik is da eigentlijk wat te vermoeiend om de bus en den tram te pakken zenne, voooral als ge met een stuk in uw voeten terug naar huis moet sukkelen éé, jaja. En geloooft me, van kunst worde zat éé, jaja. Het kan ook van de wijn en het bier geweeest zijn, da kannek mij ni zo just nimeeer herinneren, neje. Ik moet zeggen, ik em al twee Dafalgans gepakt, mor het wilt ni helpen, dan zallek er maaar een Cointreauke op smijten zeker?

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Woensdag 25 mei 2005

  SneeuwvlokjeAllee vooruit, de IJzeren Rijn zou dan toch beginnen bollen, das ni slecht, dan kunde da varkske zien op de Veluwe, vooor da iemand er zijnen diner van maaakt éé, jaja. Ik zag het den Delwaide zo schooon zeggen op den Antwerpsen tellevies éé, jaja. Af en toe kijkek daar is enne éé, mor ik leees liever boeken over den tijd van toen éé, jaja. Of ik zoek iets op op den internetsnelweg éé. Bon, ik gaan straks naaar een vernisage van een goei vriendin van mij, een kunstenaares éé, jaja. Ze exposeert ergens in iets in de Lange Leemstraat, jaja. ni ver dus éé, voorzekers ni als ze u komen afhaalen éé, ah ja! Ik zen ni van plan om hier vooor de deur de bus te pakken, dan den tram en dan nog is nen tram om daaar te geraaken zenne, neje. Bon iets heeel anders éé, ik moet naar de koer jajaja. En ik em is zitten uitrekenen wa da ne mens zoala bijeenschijt in zijn leven. Ik heb het simpel gehouden en begrijpelijk, getallekes da moete maar zelf zoeken, mor ik kwam aan 12 emmers per jaar, dasser ene per maand, enkel het “hardere werk” bedoel ik dan ee, gene pipi, want da hee te maken me hoeveeel da ge drinkt éé. En kaka met hoeveel da ge eet, ook goe, mor soit gemiddeld kakte dus nen emmer per maand vol, jaja. Bon ik gon naar de koer daaar nog is over peinzen sé, ah jaaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Dinsdag 24 mei 2005

  SneeuwvlokjeTzijn raaar mannen, die Ollanders, jaja. Hebben ze een jong varken rondlopen op de Veluwe, willen ze dat het ergens wordt opgevangen omdat het nen albino is, jaja. Nochtans da beeestje (Sneeuwvlokje hemme ze het genoemd) zieter volgens mij gezond en normaaal uit. Da speeelt int bos met zijn kameraadjes en ambeteeert niemand. Mor nee, theeft een ander kleur en dan moetet weg, waaar en wanneeer emme we da nog gehoord eigenlijk? Het was ni tijdens het nuttigen van nen trappist mé grozeillie éé, ah neee. Enfin, ik wil het wel opvangen zenne, alzek da goe vetmest dan hemmek een schooon hesp in mijn schouw hangen tegen Kerstmis, ah jaaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Maandag 23 mei 2005

  stooresAmai, ik was weeer ites van zinnes zenne, ik zen nu al moe, jaja. Ik ging mijn gordijnen en mijn drapperies afhalen en ze nog is int wasmachien te steeken, want als ge veeel sigaren paft, dan beginnen ze er op den duur nogal gelig uit te zien éé, precies of der heeeft nen hond zijn gevoeg op gedaan éé, jaja. Enfin, de eerste hangen der al terug sé, properkes fris gewassen sé. Twas precies nodig, want tis hier ineens een stuk lichter geworden, ik zat bijkanst in de middeleeuwen, zo donker dat het hier was, twas precies of de winter was blijven duuren éé, jaja. Bon, de dees weer content, ik zal mijneigen dan maar trakteren op een Duveltje sé, ah jaaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zondag 22 mei 2005

  Den DannyFly Me To The Moon and let… verdoemme, verdoemme, smossek met mijn jat kaffe over mijn szondags kleed, miljaardenondepatatjes! Oep, tis nen heuglijken dag en ik lig hier te vloeken. Ik was just op den electronischen autoroute aant lezen dat dien Engelse voetballer naaar de maaan wilt vliegen, jaja. En toen begonnek te zingen en toen smoste ik met mijne koffie op mijn schooonste bloemekeskleeed éé, jaja. Enfin, subiet iets anders aandoen dan maar éé, jaja. Ik em eigenlijk oook altijd wel is op de maaan willen zijn, mor dien drang emmek nu toch ni meeer. Waarschijnlijk komt da omda langzaaam maar zeker den hemel in de gebuuren aant koomen is éé, jaja! Soit uiteindelijk worden we allemaaal kevendrager éé. Soit tis zondag, het héé goe gegoten, want er stond zelfs een plaske op mijn vensterbank, mor da kan oook van mijn Minouche komen, want het beestje is al wa seniel aant worden en ze doe soms haar gevoeg op de vreeemdste plekken éé. Over gevoeg gesproken, ik voel iets borrelen door die koffie en die sigaar, tot morgen!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zaterdag 21 mei 2005

  Den DannyZitten ze in Engeland zich druk te maaken om ne mysterieuze vent die op een piano tokkelt, jaja. Ge hebt het ongetwijfeld al wel ergens geleezen éé. Ge moet weeten, ik em nog in Engeland opgetreeden éé, jaja. Voor den BBC éé, mor da’s lang geleje zenne, da was van vooor datter hier tellevies was éé. Toen wazzek zelfs nog ni aant kombakken éé, jaja. Enfin, wa dak dus wil zeggen is dak da bazeke ken, alleen ist nogal raaar, want ik heb nog met hem opgetreeden éé, jaja. Da was op Jazz Bilzen ergens in de jaren zestig, jaja. Alleen is hij er ni ouder op geworden, onzen Danny, das het rare. En destijds wassem oook ineens verdweenen, niemand wist waar den Danny naartoe was en nu issem ineens opgedoken als de mysterieuze pianoman die geen wooord spreekt. Enfin, moestek wa jonger zijn, ik ging direct is langs daar in Engeland, jaja. Ik ken mijne weg daaar nog altijd zenne, hoewel dat het lang geleje is. Ik em nog ni alles van mijn hersenen weggezopen éé, neje!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Vrijdag 20 mei 2005

  de pispotTis bijkanst iet om een lieke over te schrijven éé, “de koer van madamme de Pompadour”, jaja. Ni te geloven éé, ne pispot die vooor 1.8 miljoen dollar verkocht wordt, amai. Daaar kunde aaardig wa rollekes schijtpapier meee koopen éé, jaja. En dan kunde nog ne gouden bril meee koopen oook, ah jaa! Zelfs nog ene om op uwe kop te zetten oook en dan hedde nog centjes over om naar de Sinksenfoor te gaaan oook, jaja. Ik zou op zonen dure pot noooit durven gaan zitten éé, neje. ge zou schrik hebbben dat uw gevoeg iets zou beschadigen éé. Want ge weet nooit da ge per abuus iets hards hebt ingeslikt dat er terug uitmoet éé. En dan zitte daaar ineens met een barst in uw duur koer. Enfin, van al da gezever over naar de koer te gaan, moetek eigenlijk dringend. Mor da’s ni moeilijk, na vier tassen koffie en een Havanake, ah jaaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Donderdag 19 mei 2005

  ne zwaluwIn de Frut staa vandaag te leezen dat de zwaluwen in Brussel aant uitsterven zijn, jaja. Ik peis da ze in Brussel teveeel meubels maken met zwaluwstaaarten éé jaja. Enfin moesten ze een beestje te kort koomen, tegen mijne gevel opt koereke hangen al jaaren drie nesten en ze zittten oook deees jaar poepvoel. Over poep gesproken, dan valt er dan oook uit met de vleeet. Dus het koerreke is de koer geworden éé, jaja. Enfin, ni vooor mij éé, mor vooor die vogels, ah jaa! Ik geef die beestjes dan oook veeel eten éé, want de Swa van Wiske die gaaat eeen paar keer in de weeek vissen int rivierenhof of int Albertkanaal en dan krijge kik den overschot van de larven waar dattem mee gaaat vissen éé, jaja. En da geve kik dan aaan die beeestjes éé. Soit iets heeel anders, ik peis dak ne klopgeeest in huis em, jaja. Of het zijn mijn gebuuren die kloppen op de muur, want het is alleeen maar alzek de CROOZE.fm te hard em opstaaan éé, mor ja ze speelen daaar zo’n schooon plaaatjes éé, ah jaaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Woensdag 18 mei 2005

  JP IIIk lees in de gazet dat de paus in Polen in de hitparade staaat, enfin, den dooie paus éé, enfin, de vorige dus éé, jaja. Over ne kombak gesproken seg, jaja! Hij staat er in den top met wel zeeven liekes, tedikke. Ni alleen nen sjieken kombak, maaar we kunnen hier toch wel rustig van een mirakel spreeken éé, jaja. Zo kan de Ranziger hem rapper heilig verklaren éé! Zo zouwek oook wel willen kombakken alzek over enigte jaaren mijne keees geef. De JP II mag tegen dan de micro dooorgeeven éé. En in de hemel zallem dan oook wel concerts geeven, iets wa da kik oook van plan zijn zenne, rijstpap smeert de keeel goe, alzek daaar al binnen mag tenminste. Mor vant vagevuuur emmek gene schrik, tis er goe warm, den Duvel komt er vant vat en tis er alle dagen feeest, jaja! Over feesten gesproken, ik zal mij is gaan klaaarmaken en mijn goe goed aandoen, want straks ist feeest, jaja. We rijden met de oude van dagen ergens naaartoe, ik weet al ni meer naaar waaar, mor daarna gaaan we dansen, jaja. Oftwel in de Willem Tell in Zandhoven of in de Toverfluit, ik wil het kwijt.

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Dinsdag 17 mei 2005

  WerchterAmai, amai, ik em van de nacht gedrooomd dak aaant optreeden was op Werchter voor 100.000 man, jaja! En heel da plein zong mee van Oh! Lieve Vrouwentoren!! Jaja, echt gedroomd, gelovet maaar. In openlucht optreeden, tis plizant éé, jaja. Mijne laaatste concert in open lucht, da was verleeden jaar op de Groenplaaats gelovek, jaja. Mor ik herrinner mij nog levendig Jazz Bilzen éé, jaja. Mannekes, toen hebben wij een feeestje gebouwd, ik peis ni dak daar nu nog zou teegen kunnen, ik peis dak opslag zou dooodvallen, zo da wij daaar gezoopen hebben, met emmers tegelijk geloovek. Enfin, ik em er dorst van gekregen sé, tot morgen!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Maandag 16 mei 2005

  NylonsHoe minder tellevies dak kijk, hoe meeer dak op den electronischen snelweg rondtoer éé, jaja. Int begin toen dak den internet had, toen surfte ik ni zo veeel, mor da was eingentlijk omdak nen antieken ordinateur had éé, jaja. Ene met een groen en zwart scherm, gezellig is anders éé, jaja. Ik had mij toen eeen oor laten aaannaaien dooor de kleinzoon van Wiske, die deeed alsaf dak het laaatste nief kocht vooor een prijske. Enfin, ik zen der eeen jaar goe mee geweest met mijne Commodore zenne, jaja! Mor ik em nu al efkes een occasieke voor 100 euro gekocht éé! Ineens haddek kleur, ik wist ni wa dak zag, ik em toch bijkanst een jaar gedacht dat den internet heleganst int groen was éé, jaja. Soit waar dak het vandaag wil over hemmen, da is dak op den electronischen snelweg gelezen hem dat de panty 65 jaar wordt éé, jaja. Nochtans, ze gaaan zeeker geen 65 jaar mee, of ge moest ze int pakske laaten steken éé, jaja. Ik herinner mij mijn eerste nylons nog goe zenne, ik was toen nog een jonk meisje éé, jaja. Den Amerikaaan had die bij hé. En da was goe gezien van die geile soldaten éé, want wij hadden da ni. Er zijn volgens mij veel meisjes geweest die vooor een paar nylons ne keer… ge weet wel. Soit, de noen is al voorbij zienek just, tijd vooor een Cointreauke ah ja!!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zondag 15 mei 2005

  IkkeAmai seg, ik kom just van de koer sé, ik me er vandaag al ne keer of tien opgezeeten denk ik, jaja. Ik had gisteren ne kilo pruimen gegeten en ik mag da zo geeren éé, dus ik em die bijkanst allemaal achtereeen opgegeten éé, en nu emmek van jan éé, jaja. Enfin, ik zal het mor over iets anders hebben zeeker éé, jaa! Goe deze middag gaat de deees een toerreke doen met den decapotable sé, enfin, zolang alst drooog blijft éé, want ik em geen goesting om kletsnat te worden éé, neje. En dan gaaan we een kremmeke eten in Schilde bij Margriet éé, da’s een heeel goei cremerie éé, jaja. En dan bestellek een grote coupe met veeel advocaat éé, ah ja! Zolang alser mor wa alcohol in zit, dan is de dees content éé. Ge kunt dan wel zeggen, Esther ge zijt een zatte fles, mor da’s ni waar, ik word ni rap zat, hihi! Enfin, genoeg gezeverd, tot morgen éé, ah jaaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zaterdag 14 mei 2005

  Den BobbejaanDen Bobbejaaan is er 80 geworden sé, jaja. Tis nog ne jonge snaaak éé! Nu moette weeten, ik em nog nooit in een pretpark geweeest, neje. Wel op de siksenfoor éé, jajaja! En die begint deees weekend éé, nog tot het einde van juni, jaja. Nu zulde gere weten waar dak ik in zit, awel, ferleje jaar ben kik tweee keer in den Eclipse geweeest sé, en ne keer of vier in den Extreme. Ik vlieg gere hooog éé, gelijk alle sterren van niveau éé, jaja! Als ge die attracties kent, awel, dan zullen er wel bij zijn die dat het ni gelooven, neje. Mor ik moet bekennen dak toen eeen goe stuk in mijn voeten had van de Cointreau éé, jaja. Mor toen kwammek nog veel in de Misantroop op de Waalse Kaai éé, mor da bestaaat nu ni meer, spijtig genoeg éé, jaja. Dan kunde zeggen, drinkt u dan toch een Cointreauke bij de Michel in den Bar Tabac, jaja. Kroegen genoeg daaar in de gebuuren éé! Enfin, ik begin weer te raaskallen éé, ik zou beter een Cointreauke drinken of mij naar de Sinksenfoor begeven ah jaaa!!!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Vrijdag 13 mei 2005

  IkkeTis den dertiende vandaaag seg en ik had da ni zien aankomen, neje. Enfin, ik zag het mor just toen dak den electronischen snelweg opdraaide, jaja! Gelooofde gelle da, dat den dertiende ongeluk brengt? Ikke ni zenne, ik zou ni weeten waarom éé, het is maar een getalleke éé, niwaar. De een of ander grap van Onzen Lieven Heer, peizek, jaja. Enfin, dertiende of ni, de deees gaat des vrijdags naaar haren coiffeur sé, over een wetmatigheid gesprooken in mijn leeven éé, jaja. Ge kunt het oook een dwangneurose noemen, tis mij allemaal gelijk éé, ah jaaa! Tis geeen verslaving dak elke vrijdag naaar de coiffeur gaan éé, neje. Ge moet altijd klaaar staaan om te kombakken éé, jaja! Soit, ik giet mij nog een Cointreauke uit sé op dezen zonnige dag en ik gaaan mijn geraniums is stekken en delen, want ze zien der mor triestig uit op mijn vensterbank in de keuken. En dan vandemiddag naar de Freddy’s Hairdesign sé, dan zennek weer klaar voort podium en t weekend sé, ah jaa!!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Donderdag 12 mei 2005

  Den DannyStaaat er vandenoen nen om het zachts te zeggen “dikke” aan mijn deur te bellen alsof zijn leeven er vanaf hing. Enfin, hij stelt zich vooor en zegt met een Westvlaaams accent:” Dag Estherreke, ik zen den Danny ut Kortemark en ik wilde vraage of da ge geeen flyers wilt vooor uw concerts.” Ik em gezegd dattem zot is en datttem mor is moet kombakken, want dak geenen tijd em, neje. Wazzek toch wel just confituur aaant maaken van jarrebeezen zeker? Tedikke toch. Enfin, ik kreeg da bazeke amper weg, gelukkig kon hij ni dooor de deur éé. Hij staater misschien nog, ik em geeen idee, neje. Enfin, ik em dus tweee dozijn potten confituuur gemaakt sé, mor das ni alleeen vooor mij éé, want dat schijtek jarrebeze denkik, jaja. Neje, ik deeel wa uit aaan mijn vrienden éé, jaja! En dan krijgek meestal Cointreau retour, snaptem, hihi. Alle bazekes, de dees ga wa verderdoen éé, tot morgen, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Woensdag 11 mei 2005

  de MickThe Rolling Bones gaan terug op tournee sé, enfin, zo lezek toch op de electronischen snelweg éé, jaja. Nu moetek zeggen, tis wel tjingle tjangle muziek éé, jaja. Niks vooor een ouwe weeef gelijk ekik éé, mor toch, als ne mens kombakt dan vinnek het toch altijd wel de moeite éé, ah jaa! Ik em de Mick Jagger ooit nog ontmoet éé, jaja. Toen wassem nog een jong bazeke zenne. Mor ik weet nimeer goe waaar dat het was, ik geloof in Olland, lang lang geleje. Soit, ik em er geen Long Players van, laaat staan een singletje éé, neje. Mor nu emmek gehooord da ge liekes van den interdinges kunt “downloaden”. Al goe da kik nog vooor den BBC heb opgetreeden éé, ik zou bij God anders niks begrijpen van al die termen éé, neje. Enfin, ik em geen idee hoe da ge dat doet, mor ik zalt is vraagen aan de kleinzooon van Constance, die speelt muziekskes uit zo’n klein kaske in zijnen broekzak. Alst mor allemaal ni te veeel kost éé, dan ist goe. Goe, de deees is deze middag weer op de zwier sé, we gaan met de bus met de Ouden van Dagen naaar de abdij van Westvleteren éé, das nen trapist éé, dus het gaaat weeer plizant worden éé, ah ja!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Dinsdag 10 mei 2005

  Putin en BushTwas schooon die twee presidenten in nen antieken Volga éé, jaja. Den Bush had precies wa teveeel aan de Cointreau gezeeten, me dunkt. Enfin, zijnen neus spreeekt wijnglazen, om het zo te zeggen. Twas een schooon karreke, mor ik zou er van ze leeven ni willen inzitten, toch zeker ni met den Bush achter het stuur, neje. Ik rij liever me ne Citroen DS, mor da wist al éé. Of met een ouwe Amerikaaanse kar, ah jaa! Liefst nen decapotable éé, toch zeeker alst zonneke op onzen bol schijnt éé. Enfin, de deees gadis eeten éé, want de noen is weeral gepasseeerd en na vijf tassen koffie en drie Cointreaukes krijgek honger zenne, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Maandag 9 mei 2005

  SpineuzzeIk em van Julia van de Frans van Wiske zes bakken spinazie gekregen, jaja, ge hoort, maaar voooral ge leeest het goed, zes dozen. Zes van die kistjes gelijk waar da ze in Denaldi hun brood insteken éé. Ik em tegen Julia van de Frans van Wiske gezegd dat ze ni goe snik is mor bon, ne gekregen spinazie die moette klaarmaken éé, niwaaar. Enfin, ik em er vandenoen al twee dozen van in de pot gedraaid sé en dan kunnen die opt schap in de bijkeuken éé, jaja. Ge moet weeten, ik em maaar een klein frigooke éé, mor ik em nog wel een massa Weck-potten, enfin, sterliseerbokaalen éé, ge weet wel, met zonen oranje rekker, ah jaa. Enfin, ik em nog wel wa werk, dus ik gon verderdoen. Watte? Nenene, ik em die spinazie zomaaar gekregen éé, ni vooor mijnen verjaardag éé, dan krijgek van Julia van de Frans van Wiske altijd een krat met likeuren, jaja! Een heel doos vol, enfin, nu min één, want ik em da karton gisteren gekregen éé, ah jaaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zondag 8 mei 2005

  taart!Amai, ik em al uuren op de koer gezeeten, amai. Ik peis dak gisteren teveeel taaart em gegeten, jaja. En ik moet bekennen, ik had ook wel wa teveeel Cointreau binnen, mor daar zalt wel ni aan liggen zeker éé, neje. De taaart was grooot, mor mijn oog was nog grooter natuurlijk éé, jaja. Ge kent mij éé, jaja. Enfin, ik em nog een stuk taaart over, mor ik gon er efkes afblijven zenne. Ik gon nu toch maar efkes liggen in de zetel sé, ik zet den NIR op of ik lees verder in mijnen nieuwe boek die dak gekregen heb over Den Grooten Oorlog, want die hemmek ni meegemaaakt éé, neje. Enfin, salukes en tot morgen éé!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zaterdag 7 mei 2005

  feest!!!!Jajajaja!! tis mij gelukt éé, ik zen er 86 geworden éé, jaja! Het zal weeer nen drukken dag worden éé, ik peis da ge hier en daaar wel iets op den tellevies zult zien éé, dus verklappen doenke niks, ah neje! In ieder geval, ge gaget aaan mijn neuzeke zien peizek, want om negen uur stonden ze hier al éé en de champagne heeeft al redelijk rijkelijk gevloeid éé, jaja! Ne mens wordt maaar ene keeer 86 niwaaar! Ik em zelfs van de Kevin van de vzw nen grooten cake gekregen, mor die ganek nu ip opeten zenne, want anders geraaak ik ni aant einde van den dag éé, neje. Enfin, schrijft de gastenboek maar vol éé manne!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Vrijdag 6 mei 2005

  flessenIk leees in de gazet da vrouwen meeer en meeer nor den AA loopen éé, jaja. Ik denk da sommige mensen nogal rap denken da ze te veeel drinken éé, jaja. Want wa zijn nu die paaar Cointreaukes per dag éé, jaja. Ik weeet nu ni wa dat een anderr drinkt éé, dat zijn zelfs mijn zakes ni éé, mor alzek smorgens bij de koffie een cognakske drink, smiddags een fleske wijn bij mijn eten en als vieruurtje een Cointreauke en dan savonds bij het eten de rest van die fles wijn en dan savonds een paar Duvelkes? Das toch vooor de gezelligheid, niwaar? Of zennek weeer aant overdrijven? Soit, ik zen er zo goed als 86, waaar zouwe kik mij nu nog druk om maaken éé, ah jaaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Donderdag 5 mei 2005

  ElvisIk em vandenacht van den Elvis gedrooomd, jaja. Das nu wel ni den eerste keer zenne, mor deze keeer wassem aant zingen van The Rebbel, The Rebbel, ik begreep er niks van éé, neje. Nu wilt het toeval dak The Rebbel zelf nogal goe ken éé, tis mijn achterkleinkind die da zingt éé, jaja. Muziek zit in de familie éé, jaja. Enfin, tis toch wel raar als ge den Elvis een lieke van den Yves Deruyter hooort zingen éé, jaja. Enfin, den Yves is gisteren verjaard éé en ikke bekan, da schept nen band éé, jaja. Genen band van de Michellin éé, ge weeet wel wa dak bedoel éé. Enfin, ik gon is nor de koer, want tis dringend, ik em namentlijk nogal straffe koffie gezet en ik zen der een sigaaar bij aaant paffen éé, jaja. En dan kan het zo zijn da ge ineeens gelijk een raket nor de koer moet loopen éé, hihi!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Woensdag 4 mei 2005

  De LorreZettek gisterenavond den tellevies op vooor het gesprooken dagblad op de commercieeelen uit Vilvoorde, zienek precies een fragment uit “The Invasion of the Body Snatchers”, ne film uit de jaaaren 50 éé, jaja. Mor wie komt er uit die peul gekropen, de prins Laurent! Achteraf zaggek dat een mossel was, jaja. En dan te bedenken dat wij uit de savooien koomen éé, jaja. Enfin, ik verschooot toch efkes zenne, ah jaa. Want in die film wordt onze planeeet ingenomen dooor de buitenaardsen éé, jaja. In dien tijd bedoelden ze eigenlijk de Russen éé. Dus waar heeeft de deees vandenacht van gedroomd? Just, mosselen met frieten en een goe pintje, ah jaa. Wa hadde nu gedacht, dak van monsters ging droomen of van prins Laurent? Hihi! Enfin, tis weer ne natten dag, dus ik gon is zoeken naar mijn overschoenen, want ik moet efkes naar de winkel om eeen brood, jaja!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Dinsdag 3 mei 2005

  regenExcuseeert mij voor mijn taaal, mor verdikke, wa eeen kloteweeer vandaag éé, jaja. Ik em zelfs vant verschieten gesmost me mijn Cointreau, jaja. En alze kik verschiet, dan moetttet al lelijk doen, ah jaaa. De laatste keeer da kik verschoten zijn, dan wazzek nog ni aaant kombakken denk ik, neje. Ge moet dus ni vraagen éé. Hedde gelle da oook da alst hard aant regenen is da ge precies wilt meedoen? Enfin, ik hem dan toch meeer dan gemiddeld de neiging om naar de koer te loopen zenne. Enfin, tis nu al goe wa rustiger, want ik zou nog om commishes moeten gaan éé. Ik em nu wel zoon plastieken kappeke om mijn haaar goe te houden, mor als ze de emmers op uw kop leeeggieten helpt da oook ni meeer éé, neje. Soit ik profiteeer vaan de stilte na de storm om efkes tstraaat op te gaaan, salukes, tot merge, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Maandag 2 mei 2005

  IkkeTWas gezellig gisteren bij ons Rosa zenne, amai, mijn fles Cointreau was op geenen tijd op éé, jaja. Mor twas een bekke te waarm daarbinne éé. Bon de deees ga vandaaag nort chopping dinges in Wijnegem, Peu-de-chemise, gelijk ze daar zeggen éé, jaja. Ik gon een nieuw kleed koopen, een cremeke eeten en oook nog is zoeken nor eeen nieuw chakoshj, ah ja. Ik trakteer mijn eigen gere éé, want mijne verjaaardag komter aan éé, jaja. de dees is bijkanst 86 lentes, niet te gelooven éé.

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zondag 1 mei 2005

  IkkeTis vandaag den eerste mei weeral sé, jaja, De deees gaaat vandemiddag naaar ons Rosa éé, jaja. Tis weer tijd vooor een feeestje éé. Nu moetek zeggen da ons Rosa gene Cointreaudrinker is neje, dus ik neeem mijn fles zelf mee éé, jaja. Ni dak ni zonder kan, da ist probleeem ni, tis nen heuchelijken dag éé, jaja. Het feeest van den Arbeid éé. En ik mag da vieren éé, bijna 86 en nog altijd aant kombakken, jaja! Ons Rosa die kombakt ni, ah nee, het kind hé dan oook nog nooit op een podium gestaaan éé, neje. Bon, ik hooor den DS al tuuten, dus de deees is er van dooor, want het is efkes rijden tot in Rumst éé, jaja!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Leave a Reply