Search

Bookmarks

  Archive for augustus 2005

  Woensdag 31 augustus 2005

  Kaartje uit MolGanek vandenoen mijn brievenbus leeeghaalen, steekt er toch wel een briefkaart in uit Mol. Maar ik kenne kik niemand ni uit Mol. Enfin, ik zalt is vooorlezen wat er op staaat geschreven éé. Allee, ge weeet wel, hier schrijven éé, ah ja! “Lieve Esther, telkenmale ik op mijn tweewieler stap, denk ik aan u. Iedere trap die ik op mijn pedalen pleeg, neurie ik een liedje van u mee, daarom dit kaartje uit Mol, vanwaaar ik afkomstig ben. Innige groetjes en zachte kusjes. Tom” Nu denkte gellie natuurlijk, amai Esther, ge ligt nog goe in de markt, jaja. En da is oook zo, natuurlijk éé, ge zijt een ster vooor iets éé, ah jaa! Maaar ik weet bij God ni wie dat da kaartje uit Mol heeeft opgestuurd éé. Mor bon, zo krijgek alle maaanden wel iets raaars in mijne post zenne. Verleje maand nog een proper gewassen ventenonderbroek. Ze steekt nu bij de schoenpoets éé, want wa moettek er anders mee doen? Enfin, het zonneke schijnt sé. De deees ga mogentlijk nen trippel drinken opt Sint Annastrand éé, jaja. Das vlak bij de radio Minerva éé, misschien springek daaar oook wel is binnen zenne, hoewel dak mijn hart verlooren em aan de CROOZE.fm éé, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Dinsdag 30 augustus 2005

  Mijn SIS-kaartIk leees op den seniorensite da ge veilig kunt surfen met uw SIS-kaart. Awel ik ben er al wel is over uitgegleeden toen da mijne portefeuille op de grond viel en alles eruit totterde, jaja. Toen gingek nogal ne gang zenne, maaar echt surfen was da ni éé! Nu kunnen ze zeggen wa da ze willen, maaar ik vind op mijne Commodore nergens een gatje waaar da mijn SIS-kaart in past zenne. Ja, alzek er een stukske afknip, misschien wel, mor ik peins ni dat da de bedoeling is éé, neje. Ik leees ook dat het internet nu veiliger is voor 50-plussers… en de rest dan? Die mogen zonder of wa? En krijgde dan geen vier Russen? Soit, ik zal er toch noooit veeel van begrijpen van den electronischen snelweg zenne. Buiten da kommek liever bak éé, ah jaaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Maandag 29 augustus 2005

  KatarinaAl goe dat de deees int Stad wooont éé, want nu in New Orleans zitten, neje, liever ni. Moest het nu Cointreau regenen, dan zattek er al, jaja! Ik em er oooit wel is willen naartoegaan éé, de Jazz-scene is er altijd de moeite geweeest, zeker in den tijd toen dak nog ni aan kombakken dacht éé, schooon errinneringe zenne, jaja. De Louis Armstrong, de Miles Davis… om over Frank Sinatra maar te zwijgen, mor bon, die wooonde daar ni éé. Fly me to the moon in pleuts van naar New Orleans éé, hihi. Bon, ik gon is beginnen aaan mijn patatten sé, want ik verwacht bezoek vandenavond éé. De Stany en Francine en de Julien komen langs, ni alleeen vooor de Cointreau zenne, we gaaan booomke wies speelen éé, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zondag 28 augustus 2005

  CommodoreMijne Commodore doe weeer raaar deze noen, jaja. Ik zettem op en een laweit, amai, twas precies of ik zat op de startbaan van de luchthaaven in Deurne éé, jaja. Enfin, ik em er is met de kachelpook tegen geklopt ent laweit was direct gedaaan, gelukkig maaar. Zelfs mijn Minouche die kroste richting mansarde, jaja. Soit, ik zen vandenoen al naaar den bakker geweest vooor een kriekenvlaai, 4 eclaires en een klein wit broodje, jaja. Allemaal voor mij, of wa hadde gedacht? Ik verwacht vandaaag geen bezoek, mor op een lege maaag in de champagne vliegen da is genen aanraader, neje. Ik em da ooit is gedaaan toen dak nog ni aant kombakken was, jaja. Toen gaf ik ne concert in Engeland en nen hevige fan van mijn, den Jim, die stuurde mij altijd flessen champieter op éé. Ziek da kik zijn geweest, amai. En den dag nadien moestek vooor den BBC optreeden éé. Emmek da al verteld da kik ooit nog vooor den BBC em opgetreeden? Mor das lang geleje zenne, toen zond den NIR zelfs nog ni uit hier bij ons éé, jaja!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zaterdag 27 augustus 2005

  IkkeTis ni gemakkelijk om met een stuk in uw voeten hier iet te schrijven, dus dan doenek da ook ni, hihi. Mor bon, tis toch weer tijd om een fles open te trekken zenne! Want gisteren emmek ne concert gegeven vooor de oude van dagen van Pulle bij Zandhoven éé, jaja. En ze hebben een financieel probleem, dus ik had gezegd, ge moogt mij ook in drank betaalen éé. Zodoende staaat hier nu op de gang een pallet champagne, ni slecht éé! Want wat dat da kost, das wel twintig keren hetgeen dak vroeg, mor bon, ik zen er ni rouwig om éé, ah neee! Ik zen nu een mijn twee de glas begonnen sé en ik begin het bijkanst te voelen. Mor ja, ik em vandenoen dan ook maar alleen een boke met poepgelei gegeten éé, veel is da ni. Enfin, goe weekend en schol éé!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Vrijdag 26 augustus 2005

  Ongeveer mijn mattekeDees kunde ni gelooven éé, maar voor mijn eiken bed ligt zoon matteke met lange haaren éé, da voelt goe aaan als ge uw sloefen uitdoet vooor da ge gaaat slaapen éé, jaja. Grooot was mijn verbaazing toen dak zag dat da matteke raaar tekeningen had éé! Tis maaar een gewooon matteke zenne, gekocht in de Wibra voor weinig, jaja. Een groen matteke ist en daaar ligget volgens mij aan, jaja. Enfin, wa dak dus wil zeggen is dat al die draaden eeen raar patroon hadden, just gelijk bij ne graancirkel éé. Ik zen er oook wel zeeker van da mijn Minouche daar voor niks tussen zit éé, ah neee! Zouden de Marsmannekes da gedaan emme? Want voort zelfde geld zijn die nog kleiner dan een kabouterke éé. Waarom zouden die zo groot zijn gelijk wij? Star Trek is mor tellevies éé, ah jaa! Enfin, één ding wetek, tis vrijdag en de dees ga naar de coiffeur, ni voor da matteke te laten knippen éé, neje! Ik em er is goe met mijne voet dooor gereust en twas weg. Nene, ik gon naaar de Freddy vooor een nief coup éé, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Donderdag 25 augustus 2005

  UFOJajaja, eind augustus, tis altijd de vreemdste periode vant jaaar éé; in Servië zien ze superman vliegen, in de Walen zien ze ufo”s en ik zal ze vandenavond oook wel zien vliegen op den apéro éé, ah jaaa! Ik em oook ooit nen ufo zien vliegen éé, jajaja! Echtig int echtig. Het was in de zomer van 1963, ne warme zoomer wast toen, dus ni gelijk nu éé, mor bon. Ik was vooor ne concert in Frankrijk in een grootte stad ergens aan de zee, ik gelooof dat het in Dieppe was, jaja. Het is eender waar da ge toen keek, overal vlogen er ufo’s rond, jaja. Het was precies gelijk vliegen op ne stront éé. Ge zaagt ze van over den oceaan afkomen éé en zo schooon over de krijtrotsen vliegen, twas precies echt éé, jaja. Enfin, ik kan hier nog lang leuteren over ufo’s éé, mor ik zal is naar mijnen ufo gaan zien sé, want die wordt alle daagen groter op mijn terras éé!! Maar ik spreek er wel alle dagen tegen, natuurlijk, da helpt in de groei éé, ah jaaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Woensdag 24 augustus 2005

  CROOZE.fmKrijgek vandaaag zonen brief over den electronischen snelweg gestuuurd van mijnen favorieten radio éé, de CROOZE.fm, jaja! En ik zen uitgenodigd, ah jaa, mor gelle oook zenne. Ze gaaan elken donderdag nen apéro-crooze doen éé! En de meisjes, da zennek, die drinken verniet. Da moeten ze tegen des frisse bes geeen twee keeren zeggen natuurlijk éé, ah neee! Zet de Cointreau maaar al klaar éé, jaja! En alzek dan goesting em, dazn zingek wel een lieke voor de mannen éé, ah jaaa! zij zingen al heel den dag vooor mij éé, dan maggek al wel is iets terugdoen, ah jaa! Bon, ge weeet het éé, tis opt Zuid, in de Verschansingsstraat in den Darkawa éé, tot morgen!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Dinsdag 23 augustus 2005

  Manneke PisIk em weeer ne raaren droom gehad zenne. Ik had met de Polle Pap ne concert gedaaan in den Heizel die da volledig uitverkocht was en we gingen er nog ene pakken in Brussel op de Grote Markt éé, jaja. Ik moet zeggen, tis toch wel een schooon stad éé, zelfs zonder Lieve Vrouwentoren éé, jaja. Enfin, na nen helen hooop Cointreaukes loopen we naar den automobiel van de Polle, passeren we blijkbaaar Manneke Pis en begint die toch ni te zingen zeker? Jaja, van Oh Lieve Vrouwentoren!!! jajaja, echtig int echtig!!! Enfin, in mijnen drooom éé! Ik zeg, amai Manneke Pis, gij zijt nogal ne zeiker zenne, mij zoo doen verschieten! En da ketje heeel onbeschoft: “Zallek is in uwe mond pissen, Esther?” Ik roep: “Watte!!! Gij se smerig bazeke, kom hier dak u wa tikken tegen uw blote billen geef!!! Waarop Manneke Pis: “Jamaaar Esther, tis Cointreau vandaag!” Jajaja, gezoopen da wij nog hebben, amai. Al goe dak ni moest rijden éé, ah nee!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Maandag 22 augustus 2005

  MS ZuiderdamIk em den indruk dat de meeeste mensen wel terug zijn uit congé éé, jaja. De Stad loopt weeer terug vol volk. Ik zen dees jaaar nergens naaar toe geweest éé, neje. Ge moet weeten dat een ster nooit gene rust kent éé, zeker ni in de zomer éé, neje. Mor ik zen misschien van zinnes om op een cruise te gaan éé, gelijk da ons Nicolleke en den Hugo altijd doen éé, jaja. Ik droom der al bijna een jaar van éé, zeker nada wa vrienden van mij met de cruise van CROOZE.fm zijn meegegaan in de Caradinges, jaja. Ik hooop maar da mijne favorieten vrije post dat deees jaaar ook organiseert éé, jaja. En alst wa te duuur is dan zallek meezingen éé, want het was een muziekcruise éé, met wa muzikanten die da ge oook op de CROOZE.fm hooort éé, jaja. Dan zingek van “I did it my way” en “fly me to the moon” en zo éé jaja. Jaaa, kombakken op ne cruize van CROOZE.fm, wa zou ne mens nog meer willen als bloemmekéé op zijn leeven, ah jaaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zondag 21 augustus 2005

  BenedictusXVIEen schooon mis éé, een schooon mis, jaja. Toch gemakkelijk zenne, een mis op den tellevies. Ik zet mij gewooon in mijnen peignoir in mijnen super-relaxzetel met een goei jat koffie, een sigaar en een Cointreauke. En alzek naar de koer moet gaan gevet geen probleemen éé, neje. Want zoekt maar is de weg naar de koer tussen al da volk éé, jaja. Voor de jonkheid is da niks, mor wel vooor een ouw moederke gelijk ekik éé, jaja. Baideweej, om het int Engelsch te zeggen, mijne pompoen is van de nacht precies verdubbeld, nochtans wast gene volle maan éé, neje. En ik em ergens op den internet geleezen da ge der alcool kunt van stoken, dus laaat dien bol maar groeien éé, ah jaaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zaterdag 20 augustus 2005

  Elvis LivesLezek op de electronischen snelweg datter nimeeer gewed wordt op het feit dat den Elvis ni meer int openbaaar zal verschijnen. Enfin, ik em da in da mannekesblad “Het Laagste Nieuws” geleezen éé. En deees vindek nu eeel eeel laag sé, ik em namenlijk veeel contact met den Elvis éé. Sinds dat den tellefon zo goeiekooop is bellen we zelfs bijkanst iederen dag met elkaaar éé, jaja. Onzen Elvis, jajaja, da zijn ni alleen schooon errinneringen, mor da is gewooon de realiteit éé, ah jaa. Ik had hem den donderdag nog aan den tellefon en toen zongem nog “Love Me Tender” vooor mij, jaja. Wij zijn dan oook de allerbeste vrienden. We smooren dezelfde sigaaren en drinken alletwee heeel gere Cointreau éé, jajaja. Alleen is den Ellevis wa gulzig wa betreft pillekes en drugs en daar is de dees dan weer ni voor te vinden éé, neje. Ja, zo is ne keeer een trekske aan een pretsigartje, gelijk in 67 op Jazz Bilzen, da zouwek nog wel durven, mor da ist dan ook éé, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Vrijdag 19 augustus 2005

  Mijne SingerIk em vandenoen mijne Singer uit de kast getrokken sé, want ik zijn naar de stoffenwinkel opt Sint Jansplein geweeest en ik em prachtige stof gevonden om een schooon kleed van te maken éé, jaja. Tis zwart met veel vergulde bloemen op, ééél ééél schooon, jaja. Ik denk da alzek goe knip, er wel drie kleedjes en ne sjaaal uitkrijg éé, jaja. Ik vind alleen mijnen transfo van 220 naar 110 ni terug, ik had hem nochtans neffe mijne Singer gezet, mor ik zien hem nu ni staan, neje. Zouwek het riskeren om da spel in de gewooon pries te steken? Alzek dan half zoveel gas geef op mijnen pedal zou da toch moeten lukken éé? Of zittek er nu kompleet neffe… Enfin, ik zalt is proberen éé, het enige wa datter kan gebeuren is dat het ontploft zeeker éé? Enfin, ge zult het morgen wel leezen éé, of anders nog rapper in de gazet éé, hihi!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Donderdag 18 augustus 2005

  BenedictusTWas schooon op den tellevies vandaaag éé, de paus in Keulen, jaja. Ge moet weeten dak nog pas in Keulen zijn geweeest met de bejaaarden en de bus éé. Twas plezant om de stad nog is terug te zien éé, de paus kunde alle dagen zien, ah jaa. Het was daar de moeite, we zijn daar toen in de korten drank gevlogen samen met nog wa pannekoekskes. Den Edgar en de Sooi waren gelijk gewooonlijk de twee die ze de bus hebben moeten indragen. Ik heb die zelden zo zat geweeten. Enfin, mijne pompoen is weeral gegroeid sé, ik peins soms dak hem hoor groeien, jaja. Bon tot morgen zeker? Ah jaaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Woensdag 17 augustus 2005

  PompoenJaja, ik zijn den helen noen bezig geweeest op mijn terraske éé, jaja. En ik was er eerlijk gezegd al efkes nimeer op geweeest éé, met da weer, ik zat liever bij de kachel met ne goeien Cointreau zenne, ah jaa! Enfin, ik had in maart wa zaaadjes gekregen van den Etienne van Magda en die in de grond gestoken. Ge moet ni vraagen hoe dak vandenoen verschoten zijn toen dak da monster op mijn terras zag liggen, heleganst oranje, jaja. Ne pompoen om u tegen te zeggen. Zo spreeek ik hem nu oook aan éé, want hem ne naaam geeven ga me wat te ver éé, dan ist precies uwe kleine. Maar ik pakte de gieter en ik em gezegd: “behoeft u nog wat water?” Jaja, ne mens spreeekt eigentlijk den helen tijd tegen zijn eigen alsem alleen wooont éé. Daarom emmek Minouche éé, das minder neurotisch dan, jaja. Enfin, ik gon met deees weer wa neffe u opt terras zitten sé, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Dinsdag 16 augustus 2005

  MinoucheMijn Minouche is van de noen binnengekoomen met een schildpad in hare mond; het beestje is ni grooter dan een dozeke stekskes. Ik em geeen idee waar da ze da gevangen heeeft. Ne vijver is hier ni direct in de gebuuren éé, neje. Al goe da kik vroeger wel eeens schildpadden em gehad éé; gekregen van ne fan op Jazz Bilzen, jaja. Enfin, ik em die toen ni lang gehad, want ik was te druk aant kombakken éé. Toen emmek die beestjes aan Alfonsine van de Julien gegeven, want die had er toen al eeen paar éé. Nu kunde zeggen, mor Esther, ge kunt daar lekker soep van draaien, mor daar zennek ni zo vooor éé. Alzek het em zien leeven, dan eetek het nimeeer op neje. In ieder geval, alzek Alfonsine aan den tellefon krijg, dan mag ze het koomen haalen, want ik em geeen idee wa dak da beestje moet geven. Ik em al nen boterham met sjoko gesmeerd en een Cointreauke uitgeschonken, mogelijk helpt da éé. Van dien boterham heeeft ze twee keer gebeten, dus da komt goe en da Cointreauke das vooor mij éé, ah jaaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Maandag 15 augustus 2005

  Maria van LourdesJajaja, alle moeders ne fijne feeestdag toegewenst éé, jaja! Ik dacht, ik zoek efkes in de schuif van de kast in de gang, daaar liggen nen hooop snuisterijen éé. En inderdaaad, ik em er deees beleke van Maria van Lourdes gevonden, jaja! Ik had oook nog zoon plastieken madonna gevuld met gewijd water, mor da is er allang uit. Ge moet weeten, toen dak terug naaar huis reeed met mijne man zaaliger, stopten we onderwegel ergens just vooorbij Lyon gelooof ik en wij hadden serieuzen dorst éé. Dus ik em dan maaar de fles absint aangelengd met gewijd waater, anders wast wa te straf éé, niwaaar. En in dien tijd zat er nog veeel meer absint in dan nu, dus ge kunt gelooven da wij raaar dinges gezien hebben onderwegel naaar huis éé, jaja. Zo emmek wel ne keeer of 20 gedacht dak Bourvil zag loopen éé, mor ja, in dien tijd zag iedere Fransoos er hetzelfde uit éé; een stokbrood onder zijnen arm, een barret op zijne kop en ne Gitannes Mais in zijnen smoel éé, jajaja! Bon, over absint gesproken, ik peis dak hier nog wel een halve fles ergens heb steeken sé, dus het beloooft ne plizanten dag te worden éé, ah jaaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zondag 14 augustus 2005

  Here Is Lucy!Op ne zondagmorgend ganek altijd bij mijn ordinateurreke zitten met een groote jat koffie, parein koekskes en een tweelingeske, zoon dozeke sigarekes met twee sigaren in éé, jaja. Dan surft de dees op haar plank heleganst den oceaan over om de Amerikaaanse gazetten te leezen éé. Nu kunde wel zeggen, da kunde toch oook in de week? Da klopt, maaar gelle denkt toch ni da kik de godgansen dag voor de schermke zit zeker? En wette gelle wel hoe grooot dat den internet is?? Bon, van de noen las ik over Lucille Ball éé, een van mijn all time favorites éé, ah jaa! Het wijveke heeft jammer genoeg al jaaaren geleeden hare kees gegeven éé. Ja ik kon haren humor goe smaaken éé. Ik heb ze vooor het eerst gezien op den BBC éé, toen dak in Engeland werkte, jajaja! Emmek al verteld da kik nog ooit vooor den BBC em opgetreeden? Mor das al heeel lang geleje zenne, ah jaa. Toen wasser hier zelfs nog geenen tellevies éé, neje. Mor ik dwaal weeer af gelijk zo dikwijls éé, waar wazzek nu gebleven? Ah ja, Lucille Ball, just. Het is het populairste lijk op den tellevies éé, jaja. Enfin, ik zalt anders expliceeren éé, ze staat bovenaan de Q-lijst. Ik doecht al direct aan die vrije post uit Vilvoorde, mor da ist ni éé, neje. Het is de lijst van de populaire dooden éé, jaja. Later alzek grooot zijn dan willek die lijst oook wel aanvoeren éé, hihi!! Enfin, ik heb hier al genoeg geschreeven éé, ik gon nog wa surfen, mijn tweede sigaaar aansteken en verdersloeberen aan mijn jat koffie éé, ah jaaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zaterdag 13 augustus 2005

  Gezonden boechtIk zen vandenoen naar de markt gegaaan hier achter den hoek éé, jajaja. En ik em wa gezonden boecht gekocht éé, want nen mens moet da oook af en toe tusssen de restanten van zijn kiezen steeken éé, ah jaa! Ik moet wel zeggen dak er nen rattatoei van gaaan maaken éé, want alst rauw blijft bijtek mijn bieters misschien kapot op die pekes éé, jaja. Enfin, het ruikt hier al lekker in huis zenne, zelfs mijn Minouche draaait constant rond mijn beenen éé, jaja. Mor ik em geen idee of dat het vooor mijn stooofpotteke is of dat het is omdat ze de fles Cointreau heeft hooren oopendraaien éé. Want ge geloooft het of ni, maaar mijn Minouche is nen junkie, jaja. Verslaaafd aaan alles wa da ge tegenkomt int leeven éé; verslaaafd aan chocolat, koffie, Cointreau, noemt het en ze is er zot van. Katten éé, altijd hetzelfde!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Vrijdag 12 augustus 2005

  De ElisabethzaalIk em afgeloopen nacht van de Elisabethzaal gedrooomd éé, jaja. Mor dan een volle Elisabethzaal, ah jaa! En ik was weer gas aant geven gelijk dak dee vooor dak begon te kombakken éé. Jaja, ne fijnen drooom, zeker als ge weeet dak nog nen hoop duetten em gezongen éé, twee zelfs met den Elvis, jaja. Das het vooordeel van nen drooom éé, ge kunt doen wa da ge wilt, tis altijd goed éé. Zelfs de Cointreau geraakt ni op in uwen drooom éé. In tegenstelling tot nu, ik kan weer een nieuw pallet bestellen, want de laatste fles is gisteren gekraakt, ge weet hoe dat da gaaat alst gezellig is éé, jaja. Enfin, de deees ga is naaar coifffeur Freddy alst droog wordt, want anders moetek een netteke over mijne kop en mijn overschoenen aandoen en daaar hebbek ni zoveeel zin in éé, neje!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Donderdag 11 augustus 2005

  Barbara Bel GeddesJaja, Miss Ellie heeeft hare keees gegeven éé. Ze belde mij nog verleje week om te zeggen dat het er aan zat te koomen éé en om te zeggen dak toch moet oppassen met mijn sigaaren éé. Mor ik em gezegd dak ni inhaleeer éé, ah nee! En ik spoel alles dooor met een goei Cointreauke éé, heeel belangrijk, ah jaaa! Wette gellie da kik jaaren geleden nog gevraagd zijn om mee te speelen in Dallas éé, jaja. Mor ik vond da toen een heeel gedoe éé, want ik was just aant kombakken en daarbij ik had al vooor den BBC opgetreeden éé. Echt waaar, mor das lang geleje zenne, toen was er hier nog lang genen tellevies éé, neje.

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Woensdag 10 augustus 2005

  Emimnem's poepHet gaaat niet goed met onze planeeet éé, niet goed éé, neje. Ziede mij al Oh! Lieve Vrouwentoren zingen, enfin, zingen, schetende, of hoe zegde da éé. Die Amerikaaanse jongen, den Eminem, tis toch een pateke éé. Al schetend zijn liekes brengen, tsss. Ziede mij daaar al staaan in de Elisabethzaaal? Neje, das misschien tof vooor de jonkheid, maaar de ouden van dagen krijgen iets aan hunnen tikker denk ik dan, jaja. Nu moetek zeggen, alzek smorgens een goei jat Nescafé uitschenk en ik steekt eeen sigaar op, dan komt er toch oook vrij rap geluid uit, mor ik em ni veeel goesting om zo op eeen podium te staaan éé, laat staaan om te kombakken éé. Vooor hetzelfde geld hedde wa teveel geweld gezet en hangt uw publiek vol éé!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Dinsdag 9 augustus 2005

  IkkeKundet nu gelooven? Nee zekeer éé, buiten da wette nog ni wa dak ging zeggen éé, ah neee. Bon, ik zei dus: Kundet nu gelooven? En nu ganek daar mee verder: Ik was vergeeten om iets op mijne sait te schrijven vandaaag seg, gewooonweg vergeeten éé, ni te geloven, jaja. Tzal zijn omdak nogal vroeg in de Cointreau gevloogen zijn, ik geloof dat de facteur al om zeven uur vandenoen aan mijn bel hing te jammeren. Ik had nog maar just mijn gene dichtgetrokken met veeel moeite. De deees naar beneje en terug naar booven, ah jaa! En de facteur is meegekoomen, twas ne nieuwe, daarom dak ni gewooon opt knopke van de deur had geduwd éé, ah nee. Da manneke was aaan zijnen eeersten werkdag beezig sé en de deees heeeft haar goei hart laaten zien éé, ah jaaa! Ik em alles uitgelegd over de gebuuren hier en waaar dattem iets kan krijgen om te drinken éé, om te beginnen bij mij, ah jaa! In ieder geval tis nen braave jongen éé, hihi, ik zie hem nog buitenwaggelen een uurke later, zo zat als een fles, enfin, zo zat als mijn fles Cointreau éé, want die was leeeg, ah ja!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Maandag 8 augustus 2005

  VictoriaLezek in de gazet dat de krooonprinses van Zweden tweee keer hetzelfde kleeed heeft aangedaaan, jaja. Nu moetek zeggen, ik heb vooor mijn concerts oook bijna altijd hetzelfde aan éé, jaja. Mor ik zen geeen prinses éé, ik zen een showbeest, ah jaaa! En mijn heeel schoon jurken met bloemekes zijn bijkanst mijn handelsmerk geworden éé. Ze zitten dan oook zo lekker om te kombakken éé, ah jaa! Over mijn kleed gesprooken, ik zit al van vooort weekend te wachten tot dat het terugkomt van den droogkuis, mor ik heb nog niks gezien, tedju. Enfin, gelukkig hangt mijn showbizzkleerkast nog vol met kleedjes éé, ik em er van elks gelukkig vijf in de kast hangen éé, want stel u voor dak smos met de Cointreau, dan moetek als een speer een ander kleed kunnen aandoen éé, zonder op te vallen, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zondag 7 augustus 2005

  BurnoutIk em de mot in mijn lijf, kzen vooor niks nimmer goe, al mijn vingers staaan stijf, jajaja. Ni bij mij ee, mor in da lieke van de Pol Boei éé, jaja. Bij mij staaan al mijn vingers wel stijf, want gisterenavond kwam de Kevin van het caféke/vzw langs met een gekruide sigaaar en ne Pleesteetjon. Ik had da nog nooit gezien éé, ah neee! Enfin, hij sluit da bakske aan op mijnen tellevies en wij waren vertrokken éé. Amai , da is moeilijk om ni te botsen met die otookes zenne. Mor op den duur emmek toch in Japan mijn eerste goud gehaaald éé, jaja! Ik moet zeggen, tis redelijk verslavend éé, want de Kevin éé da machien laaten staaan en ik was vandenoen al terug bezig sé, jaja! Tis plezant éé, verongelukken zonder zelf een schram te hebben éé, jaja! Tis maar te hoopen datter ni ineeens ene van de assurancie aaan mijn deur sta éé, want amai, ik em er al zeker 1000 tegen den beton doen knallen, jaja! IK zen zelfs een paar keer los uit de decor gevlogen éé! De modernen tijd, wa gaaan ze nog allemaaal uitvinden éé, mor bon, ik gaaan verder racen sé, want subiet is de Kevin hier terug met één van zijn “pretsigaretjes” en ik em een verse fles Cointreau opengetrokken, dus onze zondag kan nimeer naar de genollen éé, ah neee!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zaterdag 6 augustus 2005

  Boe!Ik zen mij een kriek verschooten, lezek gisteren nog op den electronischen snelweg datter exotische beeesten uit de zooloogies gepikt worden, komek van de noen de keuken binnen en in de plaats van datter een ekster op mijn vensterbank zit te bedelen gelijk iedere morgend, zitter daar zo’n gigantisch grooot beest naar mij te kijken. Mijn ekster was ni te bekennen, waarschijnlijk opgepeuzeld zeker? Enfin, ik em een blik Whiskas opengetrokken éé, ah jaa! Ik em een talloor buiten gezet en twas rapper op dan mijn Minouche het kan binnenspelen éé! Maar bon, nu zittek met nen helen groote vogel op mijn koerreke en hij is precies ni van plan om het af te bollen. Mijn Minouche zienek oook ni meer, oftwel is die opgefret, oftewel is die parti sans laiser l’adresse éé, want hoe zouwde zelf zijn als ge een kat zijt en er zit ineens ne vogel van ne meter hoog in uw poezenmand?

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Vrijdag 5 augustus 2005

  CointreauIk em geleezen op den electronischen snelweg da ge slimmer wordt als ge genoeg alcohol in uw botten kapt. Awel, ik moet beamen dat da waar is éé, ah jaa! Ik vind dak met ouder te worden oook slimmer en wijzer zijn geworden éé, ah jaa! En ik word er oook vitaler van éé, jaja. ik zou bijkanst constant kunnen kombakken éé, moest er vraaag genoeg vooor zijn om te kombakken natuurlijk éé! Alleen van da sleuren met die bakken wordek wel een bekke vermoeid éé. Mor veeel meeer dan wa vappeurrekes zijn da ni zenne. Tis mor in de lift te zetten éé, ik moet er genen trap mee opsleuren, want da zou ni alleen vermoeiend zijn, mor das er oook wa over éé vooor een weeef van 86, vinde ni? Bon, wa datter ni over is, is dak naar Coiffeur Freddy gaan éé, want het is vrijdag. Dus met alle respect: Bonjour en tot morgen ééé, ah jaaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Donderdag 4 augustus 2005

  Schoenen van de LidlJaja, ik em mijn deze noen een paar nieuw schoenen gaaan koopen éé, want dien hond zijne zeik, amai zenne! Geeen idee wat dat da beestje had gegeten, mor twas ni te doen die stank. Enfin, de deees van de noen naaar de Lidl éé, want daaar stonden de schoenen in de reclam éé, ah jaa! Want vooor 9.99 eurookes kunde ni sukkelen éé. Ok, ik moet zeggen, ik had er liever een fles Cointreau van gekocht, mor soit, het kan ni alle dagen kermis zijn, ah nee.

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Woensdag 3 augustus 2005

  PisserLopek vandenoen naar de sigaarenwinkel, staaat er daar een wijveke van ongeveeer mijn leefttijd met haar rattig hondje, zenuwachtig ligt dat aan mijn beeen te snuffelen, ik denk, tis niks, da woefke riekt mijn Minouche, ja tarrara! Ineens voelek ieets warm nat in mijne schoen loopen; tedekke, staat dat monster tegen mijn been te zeiken! Ik em da kreng nen trap gegeeven, ge kunnet ni gelooven! Die rat vloog los tegen ne stapel gazetten en da bleeef maar doorpissen. Volgens mij wa te veeel Cointreau gezoopen peizek! Enfin, mijn schoenen kannek weggooien, en ik had ze just in de solden gekocht bij shoes in de doos, of zowiet. En kundet nu gelooven dat Maria, want zo heet da mens van dien hond, nog kwaad was omdak nen trap gaf tegen haaren likker. Soit, den Twan van de sigarenwinkel heeft mij op een borrel getrakteerd en op een sjieke Havana, dus da maaakt al veel goe éé, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Dinsdag 2 augustus 2005

  Zzzooooooef!Jaja, na reegen komt zonneschijn éé, jaja. Behalve bij de Amerikaaanen éé, daar was het den Bill Clinton éé! Enfin, ik zijn content dat de zon schijnt zenne, want de zondvloed begon zo’n bekke mijn voeten uit te hangen éé. Als ge heel den tijd moet rekening houden met ne jas en overschoenen, dan sleurde op den duur teeen en tander mee éé, jaja. Dan sleurek liever met een pallet Cointreau éé, ah jaaa! Bon, over Cointreau gesproken, de deees gaat is naar de winkel van Betty van den Twan, want ik em gisteren een gat gebrand in mijn tafellaken en dwars dooor mijnen twal siree los op mijn eiken salontafel. Ik was nen boek aant lezen en ik had een goei sigaar aangestoken en die is per ongeluk uit mijnen assenbak gevallen éé, jaja. Enfin, dus de dees gaaat subiet naart Sintjansplein éé, goeiekoop een stofke kopen sé, mischien vind ik wel nog iets om een kleed van te laaten maken éé, dan kannek er weeer efkes tegen om te kombakken éé, jaja! En uiteraard een Cointreauke drinken éé, want ons Betty heeeft dat speciaal voor mij in huis éé en die fles geraakt nooit leeg éé, ah neee!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Maandag 1 augustus 2005

  Mechelse kastDorst da kik had vant weekend met al die bejaaarden rond mij, jajaja. Ik moet zeggen er waaren wel een paar ferme venten tussen zenne en zo goe als allemaaal fans van mij, buiten ene, die vond dak piepte gelijk een ouw kraai. Ik em hem gezegd dak een ouw kraai ben éé, ah jaa! Enfin, hij hooorde liever rok, mor ik draaag geen rokken éé, das vooor de jonkheid. Ik draag altijd een schoon kleeed vooor mijn optreedens éé, ah jaaa. Bon tis weeral een nief maaand, mor ik zie ni direct een verbetering met de vorige éé, nen hooop zitten er met een snotvalling, tis ni echt warm en de zon schijnt ni. Soit ik latet ni aan mijn hart koomen, want subiet zittek in de keesboerin éé, voor nen diner en een stukske zingen, want I did it my way, ah jaaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé