Search

Bookmarks

  Vrijdag 30 september 2005

  den BavoIk mis den Bavo al zenne, zeeker weeten éé, jaja. Maar als ge het beu zijt, dan moette stoppen éé, ah jaa! Langst den andere kant, nu kannem kombakken zoveeel als dattem wilt éé, tijd genoeg om te kombakken. Beter da dan boekskes schrijven die twee jaaar laater al bij de Sleghte liggen éé, ah jaaa! Behalve bij mij éé, want den Bavo is ne jonge god vooor mij éé, ah jaa! Ik em altijd gepeist da, moestem ni bij de NIR gaaan werken zijn, dan hattem toch zeker pater geworden en hattem zoals de Jozef De Veuster ergens op een eiland leproozen verzorgd of zo éé. Ja den Bavo, ik wordt er altijd wa vochtig van éé. Enfin, ik pink een traaan weg éé, jaja. We zullen den Bavo missen, amai. Mor ik ben er bijkanst zeker van da we er nog van gaaan hooren zenne, jaja! Over hooren gesproken, ik hooor de bel gaaan, dus tis tijd om dooor te gaaan éé, want tis weeeral vrijdag, hooog tijd om bij coiffeur Freddy mijn haaar te laaten doen éé, jaja!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Donderdag 29 september 2005

  leeggoedIk em mij vandenoen bezig gehouden om het glas met leeeggoed te scheiden van het glas zonder leeeggoed éé. Want die van de Chiro komen straks het glas zonder leeeggoed halen éé, jaja. En ik em nogal veeel van dezelfde leege flessen en da kwam hun wel goe uit éé, want ze gaaan zelf alcohol stooken en dan krijgek een paaar flessen van de mannen. Dus ik zou zot zijn moestek da glas naaar de groenen bol draagen éé, jaja. TIs te hoopen dat ze der iets lekkers van brouwen éé, want ik herrinner mij nog goe, het was in de zomer van 59 gelooof ik, da de Flor van Florreke zaliger zijnen eigen alcohol ging stooken met nen afgedankten prespot en wa darmkes, jaja. Zat da wij toen geweest zijn, zat, amai. En de Flor had op den duur zone lekkeren drank in huis, da heel de gebuuren er altijd tipsy bijliep, jaja. Mor toen zijn die van de accijnzen is ne keeer binnengevallen en de lol was over, ah jaa. Ik em tegen die van de Chiro gezegd dat ze vooorzichtig moeten zijn en het ni aan de groote klok moeten hangen éé, of ze zullen rap in den bak vliegen, jaja. Enfin, de deees houdt haare mond éé, ah jaa! Hoe zoude zelf zijn?

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Woensdag 28 september 2005

  mijnen ordinateurMijnen ordinateur had van de noen zijne geest gegeven, jaja. Al goe dat de Kevin van’t cafeeke op den hoek der iets van kent. Hij zei direct tegen mij dak die bullen beeter in den blauwe zak zou steeken en mee op den trotoir vooor de vuilkaar zet éé. Hij zei: “Esther, das wel vijftien jaaar geleeden dak da nog gezien em, zone Commodore”. Waaarop da kik heel gevat: “das straf, ik zien da alle dagen”. Jaja, vooor ne kwinkslag zittek ni verleegen éé. Enfin, hij heeeft er is tegen geklopt en aan alle draaikes gevoeld en toen schootem terug in gang. De Kevin vertelde mij wel da ze da tegenwooordig ook met een kleurenscherm hebben éé, mor ik zijn content van mijn gifgroen letterkes zenne. Het doet mij altijd wa aan Pisang Ambon denken éé, hoewel dak da puur ni te drinken vind zenne! Cointreau daaarenteegen, das weeer een ander verhaaal éé. Enfin, de Kevin is hier nog sé en alzek mij ni spoei, dan is die fles leeeg zonder mij, ah jaaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Dinsdag 27 september 2005

  GastenboekIk ken te weinig van den electronischen snelweg om er zelf iets aaan te doen éé, jaja. Ge moet namentlijk weeten da mijnen gastenboek zijne geeest éé gegeven éé. Ik em al een berichtje gestuuurd naaar de gastenboekspecialist, mor ik peis dattem verzoopen is in New Orleans, want ik em nog geeen antwooord éé. Ik zou er ene willen neffe leggen, ne papieren éé, mor hoe gadem dan tekenen? Ik kan natuurlijk ne legen Atoma-schrift bij frituur Richard leggen éé, in de Helmstraat in Borgerhout, mor dan komt daaar toch alleeen maaar gekribbel instaaan van de Leo Delcroix éé, ah jaa. Enfin, daar zijn we dus ook niks mee éé. Ik stel daarom vooor om efkes te wachten tot dat het gemaaakt is éé. Schenkt u nog een borrel uit en probeert de volgende keeer nog is weeer éé, da gane kik ook doen, ah ja!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Maandag 26 september 2005

  IkkeIk weni of dat da bij elle oook is of was, maar vandaaag lag mijnen electronischen snelweg eruit, jaja. Enfin, eruit, hij ging eeel eeel traaag éé. Dus de deees belt naar zo’n hulplijn éé, ah jaa. Wa zegt da bazeke tegen mij? “Madam, u zijt op smalband gevloogen.” Ik zeg: “vliegen is er wa oover éé meneer, want das nu just nimeeer het geval éé! Hoe komt da, jongenheer?” “Teveeel gedouwnloot éé madammeke!” Ik zeg tegen die kerel, ik zeg: “teveel gedouwnloot, wa is da nu weeer vooor een beest?” “Awel” zegtem, “da komt om ge teveel bestandjes hebt binnengehaaald op uw compjoeterke.” Ik zeg “da kan, da kan, want ik em gisteren naaar ne film gekeeken van bij ulle éé, ah jaa!” “En twas dan nog gene goeien oook ni!” “Krijgek nu die bestandjes terug of hoe zit da?” Enfin, het kwam er op neeer dat het mijn eigen schuld was en dak dan maaar megabaaitjes moest bijkoopen éé! Bon, heel da bazeke zijnen uitleg gevolgd en twas in orde. Wa laater willek naaar mijnen eigen saait gaaan, geraakek er ni op. Belt de deees terug naaar die nummer, weeer diezelfde jongenheeer. “Madammeke, staaat die saaait bij ons?” Waaarop da kik zeg, ah ja, is er dan nog nen anderen electronischen snelweg dan die van elle misschien?” Geeeftem mij daaar nen heelen technischen uitleg oover ne provaaider enzo, allemaaal Sjineees vooor de deees, ah ja! Bon, ik em mij ne Cointreau uitgeschonken sé en we zullen wel zien éé, ah ja!! Tot morgen!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zondag 25 september 2005

  IkkeNe gebrunshte zondag toegewenscht éé, jaja. Amai seg, tis amper middag en de deees is al een bekke tipsy, jaja. Mor wa wilde éé, ze zijn me vandenoen koomen haalen om te gaan brunchen aan den Bourla éé, jaja. En ja, nen brunch da is met champagne éé, ah ja. Mor da ni alleeen zenne, ik em ook oesters gegeeten en nog nen hooop lekker dingens, er waaren zelfs spullen bij die dak nog noooit had gezien, gelijk een fles Cointreau van vijf liter, jaja. Da haddek nog nooit gezien. Vooor de rest zennek wel ne mens van de weereld éé, jaja. Bon, tis ne wisselvalligen dag, ik em mijn sloeffen al aan, dus de deees gaat op haar gemakske wa leezen in nen boek éé, jaja. Want da doenek gere éé, boeken leezen. Wa is daar nu beter vooor dan ne zondagmiddag? Ge kunt toch ni de ganschen dag op den electronischen snelweg rondsurfen éé, neje. Nog efkes mijn dooos Havana’s zoeken die dak van den James Brown gekregen heb afgeloopen winter sé en mijnen dag kan nimeeer kapot éé, neje!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zaterdag 24 september 2005

  Den AndréIk em bijkanst een ooog uitgeblet toen dak het beeeld van den André zag onthullen, jaja. Bijkanst aant snotteren geslagen. Al goe da niemand het weeet éé, buiten mijn Minouche, die neffe mij op mijne schooot zat. En de dees maar zingen van: “In een canapé, blette ik een bekke mee!” Gelukkig haddek mij vooorzien éé, ah jaa. Ik had bij den bakker aant Stuyvenberg een dooos met patekes besteld en mijne vooorraad Cointreau stond gedeeeltelijk neffe mij éé. Nu zittem gedeeeltelijk in mij éé, dus de deees is weeer in de mood om wa te zingen éé, ah jaa! “Zie ik de patekes van den bakker, zo vol rooom en likeur. Ze zijn heeel lekker en en hebben een heeel schooon kleur!” Jaja, rijmen en dichten, zonder mijn fles Cointreau op te lichten éé

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Vrijdag 23 september 2005

  Den tijd drinktDen tijd drinkt, horek op den tellevies ene zeggen over het brugpensioen éé. Allee das goe, dan zennek ni alleeen éé, hihi. Mor als ge het leeven nu zie, hoeveeel keeren zijde daaar nu van zat geweest éé, ik bedoel dan maar als ge de uren van zattigheid optelt, waaar stade dan? Op een jaar van u leven? Op 1/86e met ander wooorden in mijn geval? Geen idee éé, wette gelle het? Mor alzek nu tel, dan etek per dag voor zo’n 15 euro. een fles Cointreau kost 15.69 euro in den deleis, dus eigenlijk feitenlijk kunde dan zeggen dak al 40 jaar zat zijn éé, ah jaa! Langst den andere kant is da ni waaar natuurlijk éé, want drinken vooor de gezelligheid da telt ni éé, ah nee.

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Donderdag 22 september 2005

  HoogervorstTis ne schoone foto éé, jaa. En das dan nen hooogwaardigheidsbekleeder éé, jaja. Mor langst den andere kant ist den Ollandse minister van Volksgezondheid éé. Mogentlijk had hij iets verkeeerd gegeten éé, ah jaa! Of mogentlijk teveeel Tequila gedronken op een receptie. Ge weeet hoe dat da ga alst verniet is éé, ah jaa! Er is natuurlijk wel een grooot vooordeeel aan éé. Ineeens kent heeel de weereld u éé. Misschien een ideeke om eeens deftig te kombakken! Ziede mij daaar al staan? Oh (kokhals) Lieve (kokhals) Vrouwetoren!!! Enfin, dan zal er wel iets aan het ritme van mijnen groootsten hit moeten veranderen éé, want anders lukt mij da ni zenne. En dan moetek veeel oefenen éé, want alzek mijne vinger te ver in mijn keeel steek, dan kommet er echt uit éé!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Woensdag 21 september 2005

  de poliesIs de deees vandenoen verschooten seg, amai. Tis een uur of negen, ik em mij nog maar just aangekleeed, bellen ze aan de deur. Dus ik trek mijn raaam open en kijk naaar beneje éé, hoe zouwdet anders doen, ah jaa. Bon blijken dat twee heeren van de politie te zijn, jaja. “Esther Lambrechts?” roept er ene naar boven. Ik zeg: “Ah ja, bazeke, ziede da ni? Ik koom!” Enfin, de deees wa traaag naar beneje, want ik moest eerst nog naaar de koer. Ge moet weeten, alzek preisoep em gedronken, dan moetek nogal veeel naar de koer éé, jaja. Ondertussen hadden die twee nog ne keeer of zes aan bijn bel getrokken en ik maar “jaja, ik kom eraaan” zitten roepen, mor twas niks gekort, ze bleven prutsen. Soit, ik zen benje, ist vooor een handtekening voor hun tante Jetje. Ja seg, moetek daaar vooor naaar beneje komen? Dan hadden de heeren van de polies wel is nor boven moogen komen éé. Per slot van rekening is een handtekening zetten altijd gemakkelijker als er een Cointreauke in de geburen is éé, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Dinsdag 20 september 2005

  de maanFly me to the moon and let me plee among the stars, let me seee what spring is like on Jupiter and Mars, jaja. De deees zalt waarschijnlijk nimeeer meemaken éé, hoewel ge weeet nooit natuurlijk éé, neje. Want dan zennek er just geeen 100 éé, jaja. Ik zou gere met die mannen meeegaan zenne, mor tzal dan wel eeerder in een urne zijn, hihi. Enfin, tis ni vooor te lachen natuuurlijk éé, mor in een urne zalt wel een pak goeiekooper zijn dan in leevende lijve éé, ah jaa! En vooor mijne kombak zou da wel kunnen tellen natuuurlijk éé. Hoewel dak op de maaan ni kan gaaan kombakken éé, want ik em er nog noooit ni opgetreeden éé, neje. Emmek al ooit verteld da kik vooor den BBC em opgetreeden? Das lang geleje zenne, toen was er nog niemand op de maaan geweeest éé, neje. In iedere geval, als de Amerikaanen van over den Grooten Plas ni oppassen, dan ist ni met een raket, maar met ne storm da ze naar de maan gaaan éé, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Maandag 19 september 2005

  De FransTellefon vandenoen al om 8 uur éé, jaja. Het was den Bob de Bauer zijn broer, de Frans, jaja. Of da we ni samen een duet zouden opneemen éé. Ik zeg Frans zeg ik, ik gon het nog druk krijgen, want eergisteren hing den Elvis oook al aan mijn bel, jaja. Hij tegen mij: “Maar Esther, den Elvis is toch doood”. Ik zeg:” Dan wette gij meeer danne kik éé, ah jaaa!” Moest den Elvis nu in New Orleans hebben gewooond bij de Louis Armstrong, dan zouwem mogelijk wel meee verzoopen zijn éé, ah jaa. De jeugd, niwaar, ze denken allemaaal da alst efkes stil is rond u da ge ni meeer bestaaat éé, mor den Elvis is gewooon aant kombakken, gelijk ekik éé, ah jaaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zondag 18 september 2005

  JokariGisteren goe mijn best gedaan sé opt bal van den burgemeeester éé, jaja. Mor al goe dak mijn zakfleske Cointreau bijhad, want nen dorst da kik gisteren had, amai. Ik zat met ne serieuzen droogen lever, jaja. Het kan natuuurlijk ook nadorst zijn van de daagen ervooor éé. Want na de Notenclub den donderdag emmek nog een heeel fles Elexir d’Anvers binnengegoten, hoe zouwde zelf zijn éé! Bon, mijn zakfleske is weeer gevuld sé, want deze middag ganek met den Toinne, Carla en Odelie naar Sint Annaplage met de Jokari speelen éé, enfin meeer ne bal kletsen en wa lachen met de oude wijven éé, ah jaa! En daarna een paaar trappisten met grozeille bij het café van de radio Minerva en de deees haaren dag is weeeral goe, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zaterdag 17 september 2005

  IkkeJajaja, ce soir ist Sheld’Apen éé, jaja, de dees wordt er verwacht éé en gellen oook natuurlijk éé, ah jaa! Ik em just mijn concertkleeed gestreeken sé, mijne comminaison geplooid en mijn zakfleske Cointreau volgegoten, mijnen avond kan nimeeer kapot éé, neje. Straks koomen ze mij haalen met zonen groote limousine van de Kaasboerin sé, ni slecht éé. Ik rij wel liever met nen oldtimer zenne en dan bedoelek ni ne ouwe vent éé, ah nee. Dan hemmek het over ne Citroen DS of zo, ah jaaa! Wa moette kik nu nog met ne nieuwe vent doen éé! Dan is mijnen alcool eens zo rap op éé, dus laaat maar zitten.

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Vrijdag 16 september 2005

  DorstAmai mijn shokkedijzen, ik em vandenoen twee Perdolan suppo’s mogen opsteeken éé, ik em gisteren een bekke teveeel verniet gedronken in den Darkawa éé. Daar ist iederen donderdag prijs éé. Want dan moogen de meiskes verniet drinken van de CROOZE.fm éé, mijne favorieten radio éé, ah jaa! Mor amai, ik weeet ni goe nimeeer hoeveeel Cointreaukes dak in mijn gip gegooten em, mor ik weeet nog wel da ze lekker waaren éé. Bon, tis vrijdag, de deees subiet naar coiffeur Freddy sé! Want als ge aant kombakken zijt, dan moette er altijd goe uitzien éé, buiten da ist morgen concert éé, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Donderdag 15 september 2005

  DorstHet zevert buiten weeer oude wijven éé, jaja. Ge zou bijna zeggen, ik zien Esterella’s vallen éé, jaja. Mor da kan moeilijk éé, ik em de regen nog nooit ni hooren zingen zenne, neje. Bon, ik em mijn overschoenen en mijne parabrella al klaar sé, want ce soir ist verniet veur de lady’s in den Darkawa opt Zuid éé. En zoiets latek ni passeren zenne. Hoe zouwde zelf zijn als ge verniet Cointreau in uw gip kunt gieten? gelle komt toch ook? Tot straks dan éé!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Woensdag 14 september 2005

  IkkeIk zen al deftig aaant oefenen zenne, want de 17e treeedt de dees op op het theaterfestival int stad éé, ah jaaa! Mor ik moet zeggen, buiten Kamagurka en de Johan de Smet kennek niemand van die affiche éé, neje. Mor ja, van Pump up the jam haddek ook nog noooit gehoord, voorda ze vroegen of dak da ni wilde zingen éé, neje. Dus mogentlijk zijnt allemaaal groote vedetten gelijke ekik éé. Ah ja, wette wa datter van de noen in mijn brievenbus zat? niks, nada, noegabollen. En das geleje van de zomer van 1958 da kik nen dag geeen post nimeer heb gehad éé. Mogentlijk is mijn facteur wa ziekskes of hetem het verkeeerd gestooken. Ni dak speciaaal post verwacht of zo, buiten een levering uit Colombia. Nene, das een grapke éé, ah jaa! Bon, de deees gaat is verder repeteeren éé, want de 17e is kort bij éé!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Dinsdag 13 september 2005

  IkkeKrijgek vande noen nen email, ik denk amai, ne email, jaja. De vernis sprong al bijkanst van mijn trouwservies uit 1948, jaja. Want er stond te leezen: RE: lax in den titel, ik denk relaxen, da kannek goe met een Cointreauke erbij en een goei sigaaar éé. Dus ik duw met mijn muis op da relaxding en ik kom toch wel op ne saait met pissende wijven zekers?? Ge kunnet ni gelooven éé, of het bestaaat éé. Ik em gehoest, een half uuur aan een stuk éé, ni moeilijk, ik verslikte mij in mijne Cointreau éé. Ik em veeel gezien in mijn leeeven, maar nog nooit pissende teeven? Maar nu moette mij pardoneren, ik moet dringend naaar de koer van al de geziek, ah jaaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Maandag 12 september 2005

  IkkeKrijgek tellefon vandenoen, ist Maria van de Jos van Firmin van Oscar, ge weeet wel, die dat op de markt staaan met kiekens éé, jaja. Ze hadden zich miskocht, 2000 kiekens vant weeekend in plaats van 200, eeen klein verschilleke, niwaar. Enfin, nu zijn ze die beeesten wa aant spreiden éé, want anders ist ne weggoooier éé. Enfin, mijne frigidaire zit straks proppendevol met kiekens, jaja. En den deal is dakker ieder week twee van mag opeten, de rest komen ze op zijnen tijd wel is haalen éé. En de deees weeet weer wa eten éé, vol au vent makek straks sé, morgen kippesoep en kip curry op mijnen sandwish éé. Zolang dakker maaar geeen pluimen van krijg ist goe. Verdomme, nu zennek vergeten te vraagen of dat die beesten nog leeven éé. Want ik em geeen kiekeskot éé, neje.

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zondag 11 september 2005

  Twin TowersOh Lieve Vrouwentooren, met één toren zijt gij gebooren. Onzen Lieven Heer wist waaarom, daarom vielen die twee anderen om! Jaja, ik zen mischien 86, maaar rijmen en dichten da kannek nog éé, jaja. In 2001 werden we bedolven onder het puin van die twee torens en nu op den tellevies over die gebeurtenis nog is ne keer éé. Ge kunt gene post opzetten of het gaaat over den Osama en zijn bende éé, jaja. Enfin, ik em mij twee serieuze pateekes gekocht bij den bakker sé, met een Cointreauke erbij zal da smaken sé!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zaterdag 10 september 2005

  KimMet 72 miljoen frankskes gaaat ons Kimmeke naar huis, reeden genoeg om nooit ni te kombakken éé, ah neee. Om dan nog maar te zwijgen over de centjes die ze al bijeen gesprokkeld heeeft natuurlijk éé, ni slecht vooor da kind. Tis het Belgische weekend wel éé, morgen Francorchamps, dus we weeten weeral wa doen éé, jaja. Ik zen vandenoen al gaaan shoppen éé, ah jaa! Zes flessen Cointreau, vier pretsigaretjes van achter den hoek bij de Kevin zijn vzw’ke, jaja. Ik zen vooorzien deees weekend éé. Ik hooop voor elle vant zelfde éé, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Vrijdag 9 september 2005

  RubensIk was vandenoen op de zolder aant zoeken naaar mijn collectie 78 toerenplaaten van onder andere Bob Benny, toen dak dees schilderij vond. Tis Onzen Lieven Heer aant kruis zo te zien éé, jaja. Alzek het mij nog goe herinner emmek da schilderij in de jaaren zestig gekregen van ne groote fan van mij uit dien tijd, den Eduard. Den Eduard was altijd wa ziekskes, mor wel ne rijken tist zenne, jaja. Toen dattem het gaf zeitem tegen mij: “Esther, hier gade later veeel plezier aaan beleeven”. Ik was da schilderij allang vergeeeten, want ik heb het ni zo met kruisbeeelden éé, tis ni direct een vrolijk zicht. Mor allee, ik gon nu een plekske zoeken in de gang of zo, want tis eigenlijk toch ni slecht geschilderd als ge het mij vraaagt, jaja. Enfin, nu zenne kik ni alleeen aaant kombakken éé, Onzen Lieven Heer nu ook éé, ah jaaa! Althans toch bij mij thuis éé

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Donderdag 8 september 2005

  Leeg BollekeZe zeggen da ge positief moet denken en altijd zeggen dat uw glas halfvol is in plaaats van halfleeeg, maar een leeeg bolleke is volgens mij toch een leeeg bolleke zenne. Ik zen namenlijk mijn glaazen aant afstoffen, enfin, die dat in de glazen kast staaan in de living éé, ge kent da wel éé, ah jaa. Op den duuur komt daaar zo’n filmke op zitten éé. Bon, deees glazen zijn dus leeeg, empty, vide, wa da ge wilt. Ik krijg er begot dorst van sé. Ik zal mij is gaaan klaaarmaken om te vertrekken naaar den Darkawa in de Verschansingsstraat sé, opt Zuid, want daar zijnt weer free drinks for the lady’s éé van mijne favoriete radio de CROOZE.fm éé, ah jaaa. En alst verniet is, dan zennek erbij éé, ah jaaaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Woensdag 7 september 2005

  Ikke Ik leees op den electronischen snelweg dat mannen op donker vrouwen vallen, enfin, op brunettes éé. Awel, ik kan da ni beaamen sé, neje. Ik kombak het beste op zijn blonds, jaja. Behalve mijn wenkbrouwen éé, die mogen wa opvallen éé, ah jaaa! Soit, vandenacht emmek tellefon gekregen van de Louis éé, de Louis Armstrong bedoelek dan éé. Hij vroeg of da we geeen duet gingen maken vooor de overlevenden uit New Orleans éé, jaja. Hello Estherreke, this is Louis Estherreke, jaja. Hij begon al direct te zingen aan den hoorn éé en de deees gelijk mee beginnen kweelen ah jaa! Bon, ik gon is wa op mijn terras zitten sé, met den tellefon neffe mij natuurlijk éé, want ik em toch nog altijd een bekke last van mijne rug zenne, mor tis al veeel beter nadat den ostheoporosist is langs geweeest éé, jaja!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Dinsdag 6 september 2005

  Ikke mé pijnJaja, twas wa stillekes éé, jaja. De dees zit met nen lumbago éé en zo geraakek nogal moeilijk aaan mijnen ordinateur éé, jaja. Vandemiddag komt den ostheopaat langs sé, of liever, gonnek er naartoe éé, jaaa. Gelukkig is er nog de Cointreau om het leeed te verzachten éé, jaja. En de Richard vant frituur in de Helmstraat is mij twee keeer een pak frittten met stoofvleees en mayonaise komen brengen, dus ca vakkes éé. Het doet allemaaal wel zeeer, mor het komt wel goe éé, ah jaaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Donderdag 1 september 2005

  SchoolgeriefHet scholeke is weeer begost sé, jaja, tzijn schooon geluiden éé, alzek om kwart vooor tien de schoolkindjes weeer hoor speelen op de koer vant schoool wa verder achter den hoek éé, jaja! Ik herinner mij nog opt schoool den eerste dag in de derde kleuterklas toen dat den Antoinne Slagmeulders in zijn broek had gekakt van de schrik, jaja. Ze hadden den Toinne in de zomer wijsgemaaakt dattem vuuur zou vatten alsem de juffrouw van de derde kleuterklas aanraakte. Dus hij den helen tijd wegkruipen van zuster Godelieve, jaja. Tot da nonneke iedereeen begon te zegenen. Toen dat het aaan hem was en ze legde hare pol op zijn koppeke, liep de platten drek langs zijn benen naaar beneden éé. Zijn zwarte vloere korte broek plakte tegen zijn billen. Gelachen da wij toen gedaan hebben éé. Enfin, das kattekwaaad van klein mannen éé. Nu ist tijd vooor een Cointreauke zenne en straks gonnek naar den Darkawa éé, want daar ist weer CROOZE-feest éé, ah jaa! Wa vraagde? Den Toinne? Ah, die is later bij Het Ruimerke gaaan werken, begrijpelijk éé?

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Leave a Reply