Search

Bookmarks

  Archive for oktober 2005

  Maandag 31 oktober 2005

  Den EltonDeze morgen belt den Elton mij uit mijn bedstee, jaja. En ge weeet, ik ben er altijd vroeg uit, dus ge moet ni vragen éé. Enfin, den Elton, bedeeesd gelijk dattem altijd is, vroeg mij of dak ni in zijne film wil meespeelen over zijn eigen éé. Ik zeg: “Maaar baazeke toch, wette gij da kik ni meeer in Engeland zijn geweeest sinds da kik vooor den BBC em opgetreeden?” Das meeer dan 50 jaaar geleje éé, ah ja! Ik zeg tegen den Elton: “Eltonneke, ge meugt altijd afkoomen zenne, da wette éé, en dan moogde op mijn schaapeke slaapen da vooor mijn bed ligt éé, da wette éé Eltonneke, mor om nu een paaar maanden kompleeet weg te zijn van huis, das er vooor mij wel wa over op deezen gezegenden leeeftijd, ah jaa! Wie gaater mijn Minouche eeten geeven?” Enfin, na veeel vijven en zessen zijn we overeeengekoomen da ze mijn bijdraage aan zijne film beperkt zal blijven tot nen prominenten bijrol, maaar den hooofdrol mag hij zelf speelen éé! En zo zennek met moeite maaar een dikke weeek van huis, ah jaaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zondag 30 oktober 2005

  ZonTwas precies of de zoomer begost terug vandaaag éé, jaja! En de dees hé op haar terras gezeten, gans de noen, uiteraaard met wa pattekes van de Rombout in de Lange Leemstraat, ah jaa! Mor na zeven pattekes en zes tassen koffie begonnek toch wel wa te trillen, dus dan emmek mij mor een Cointreauke uitgeschonken, hoe zouwde zelf zijn. Enfin, het gaa vaaren, éé, weeer zo vroeg donker alle dagen. Mor bon, ik em terjust in mijn platencollectie de kerstplaatjes al gesorteeerd, want da zal er ook wel rapper zijn dan da we denken éé!Tis te hoopen dat het dan nog even warm is als vandaaag, dan kannek rustig op mijn terras met een Cointreauke mijne kombak van volgend jaar plannen, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zaterdag 29 oktober 2005

  Mr. UilLeezek op den otoroute electronique da meneeer den Uil doood is, jaja. Tedoemme toch, wa dat die vogelgriep allemaaal ni veroorzaaakt éé. Wie gater dan int vervolg de Fabeltjskrant vooorleezen? En ze moogen Juffrouw Ooievaar oook in quartaine steeken éé, of tis gedaaan met voogelen éé. Over voogels gesprooken, ik em mij van de noen weeer wa kiekens op de markt gekocht sé, ik moet zeggen, zo goeiekoop emmek het nog ni geweeten. De deees haren vriezer zit vol, tenminste, waaar datter nog plek was neffes mijne Cointreau en de jenever, want da ga vooor éé, ah jaa! Deze middag komt Julia van de Frans van Ivonne zaaliger langs met Hortense, Yvette en de Sooi, jaja. Wij gaaan videekes eten en boomeke wies speelen. Ni dak da goe kan, mor tis een plezant spelleke éé. En uiteraaard mijne zelfgemaakten absint is uittesten sé, tis mor te hoopen da we ni te zat worden éé, want dan beginnen we weeer te zingen tot een kot in de nacht en mijn gebuuren zijn wel allemaal fan van mij, mor der zijn grenzen éé, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Vrijdag 28 oktober 2005

  Ene van De StrangersDe Strangers zijn precies oook aant kombakken, hoewel dak dacht da ze der uiteindelijk mee gestopt waaren éé, jaja. Mor bon, alle dagen met den hond wa gaan wandelen in de Abdijstraat, dan kunde toch beeter kombakken zenne, vinde da ook ni? Met op tijd eeen natje en een droogske, ah jaa! Zo emmek mij vandenoen voorgenomen om mijne speculaaas in mijne koffie te soppen sé, zo hemmek eten en drinken tegelijk éé. Uiteraard met een cognacske éé, anders is de vrijdag ni compleeet éé, neje. Bon, vrijdag is coiffeurrekesdag, allee, vooor mij éé, vooor de rest is da op de maaandag éé, dan gaan de coiffeurs feeesten éé, jaja. In de Copacabana in Kessel of zo, of in de 14 billekes bij de Piet, jaja! Enfin, als da nog allemaaal bestaat éé, want zo goe zennek oook nimeeer op de hoogte natuurlijk. Bon, de deees vertrekt weer naar coiffeur Freddy in de Carnotstraat sé!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Donderdag 27 oktober 2005

  De PanaAwel, ik zou oook wel kouwe pollekes krijgen, moestek daar vooor Meneer de Juge staaan éé, jaja. De Pana belde mij gisterenavond om te vraagen of dattem ni mocht langskoomen vooor een goei grogske éé, ah jaa! Ik em uiteraaard gezeit dattem zijne vlieger maar moest pakken en op mijn terras een fraai landingeske maaken éé. Zo gezegd, zo gezegd, een half uurke laater hooordek iets ronken op mijn koerreke, ik dacht eerst da mijn Minouche hare knaldemper kwijt was, maaar het was de Pana natuurlijk éé, ah jaa! De deees zat al aaan haare zevende Cointreau, dus ik was het al bijkanst vergeeten éé. Enfin, twas nen hele gezelligen avond gelijk altijd éé, alleeen toen da wa later de Jan afkwam, oook nog danig onder den indruk van Meneer de Juge, was mijnen drank rap op éé, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Woensdag 26 oktober 2005

  IkkeDen Hugo Coveliers is de lul naart schijnt, enfin, da leeezek toch op den internet éé. Mor hij mag ni vergeeten dat da allemaaal goe is vooor zijnen kombak éé, ah jaa. Tis beeter da ze iets over u schrijven dan heleganst niks éé, ah jaa! Ni dak den Hugo wil hooren zingen zenne, zeker ni. Ik heb hem is hooren kweelen toen dak in de Elisabethzaaal twee stoelen verder zat tijdens ne concert van Helmut Lotti. Toen wassem mee aant janken, mannekes, da wilde ni gehooord hebben, neje. Nu, er zijn ni veeel politiekers die kunnen zingen éé, buiten de Willy Claes, maaar das dan oook den enige, jaja. Goe, het zonnek schijnt, de deees gadis naar de bibliotheek sé, want mijnen Oorlog en Vrede is weeral uit sé en da al vooor de zestiende keeer dak dien boek leees, jaja. En daarna ganek is langs Café Jozef opt Astridplein, want het is vandaag één Cointreauke betalen, twee krijgen en ik bestel al altijd nen dubbele, dus da belooft éé!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Dinsdag 25 oktober 2005

  IkkeTis weeer den tijd van de overschoenen éé, want ik ging van de noen naaar de markt opt pleintje en mijn schoenen waaren binnen de korste keeren kletsnat, om over mijn eigen nog maaar te zwijgen éé. Ik em een kieke of vier gekocht sé, één gebraaje beeest en drie vooor in de vriezer, want ze stonden serieus in reclam, jaja. De deees weeeet wanneeer ze verstandig moet koopen éé, ah jaa. Want wa is er nu lekkerder dan een Cointreauke met een billeke, ah jaa! En mijn Minouche is oook serieus content, die zit nu den overschot op te peuzelen opt terras éé. Bon, de deees gaaat vandaag met de oude van dagen naaar de Trappisten in Westmalle sé, ze kennen mij daar al goe: “Ah Esther, nen bol kaaas wisselen vooor een Lievevrouwentorenke?” Da horek daar veeel éé, mor bon, wa moetek nu met nen bol kaas éé, geeft mij maaar een palletteke trippel, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Maandag 24 oktober 2005

  GuinnessIk leees terjust op den electronischen snelweg dat de Engelsche cafébaazen hun klanten aan het drinken willen zetten, jaja. Ik zou bijkanst zeggen, stuuurt die Engeschmannen maaar efkes naar hier éé, dan zullen ze het wel leeren, mor bon, van twee Duvels staaan die al zwaar op hunne kop. Da’s ni moeilijk éé, ik em ooit is bijkanst een heeel vat Guinness opgedronken en ik was maaar amper in de wind éé, jaja. Maaar toen wazzek nog een jongk meisje éé. Ik was toen in Engeland vooor ne concert bij den BBC. En ik had toen een krat Zuster Godelieve meegenomen vooor mijnen manaager ginder. Ge kunt al wel gelooven zeeker dat die uitzending nen dag laater werd uitgezonden? Die twaalf flessen waaren leger dan dan de schedel van Sammeke Goris éé, en da wilt al wa zeggen, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zondag 23 oktober 2005

  Ann ChristyDe deees had zich gisterenavond goed vooorbereid opt Songefestival éé, ah jaa! Mijn dooos sigaren, een fleske of twee Cointreau, een grooot glas ijsblokskes, een patteke, een soeseke en mijne GSM. Dus de deees wilde gaan sms-en, wa op zich al heeel spannend was, want ik had da nog noooit ni gedaaan. Ge moet weeten, ik hem deees machientje nog ni lang éé, neje. Enfin, ik wil dus stemmen, maaaar mijne favoriet zat er ni tusssen, ik em dan maaar naaar 4040 Ann Christy gestuuurd, maar ik denk dat da ni veeel heeeft uitgehaaald zenne. Ik em mij sufgesmst naaar die nummer, ik denk wel een paaar honderd van die berichtjes, maaar op den tellevies zaggek niks in beeeld komen. Ineeens krijgek tellefon: de VTM. Ik zeg: “Ah de mannen van de Medialaan, hoe ist er meee, vooor wa hedde gelle mij nodig? Ist vooor ne show?” Mor die vent aaan den andere kant die zei: “Madammeke, ge hebt nu op een uuur tijd 576 keeer Ann Christy gestuurd, staaat haar graf in brand misschien?!”

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zaterdag 22 oktober 2005

  Shirely HornOns Shirley is kevendraager, ik em dan maar een kaarske gebrand en heeel de noen speeel ik haar plaaten al, jaja. A Time For Love, I Fall In Love To Easily, het zijn allemaal zooon schoon plakskes éé, jaja. Ik em Shirley nog goe gekend éé, toen wazzek nog ni aant kombakken en zij was nog een jonk meisje éé, jaja. Weeer een grootte madam minder op deees planeet en er zijn er al zo weinig. In vergelijking met Shirley zenne kik maar een gewoon ster zenne. Bon, we mogen oook ni te lang treuren éé, neje. Ik em deze middag nog wel het een ent ander te doen éé, jaja. Onder andere mijn radio van achter het behang haalen, ik had die daar achter gepropt om is eindelijk te weeten wa da behangpapierjazz-radio is, want den Eric Melaerts heeeft da in den Humo gezegd over favoriete radio, de CROOZE.fm. Mor eerlijk gezegd, van achter het behang klinkt het allemaal wa doffer. Buiten da ist geen zicht dien bult onder mijn bloemekesbehang, neje. Goe, mijne pot Perfax is goe aangedikt, dus ik gon mijn behangpapier is veroem goe plakken éé, ah ja!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Vrijdag 21 oktober 2005

  Den ElioIk denk ni dat den Elio nen taaarteneter is, mor dattem liever soesekes lust, ik em in ieder geval goe gelachen zenne, gijlie oook waarschijnlijk éé, ah jaa! Ik hooop da ge daarna naaar Chris & Co hebt gezien éé, want daaar emmek eeen eeel schooon optreeden gegeven met da meiske, dingeskes, Natalia, jaja. Enfin, het plezantste kwam daarna natuurlijk éé, want dan was er nog een feeestje en de deees was redelijk laaat thuis. In iedere geval, da van dien home da was maar een grapke, ah jaa. Wa zouwe kik nu in nen home doen bij al die ouw peekes, nee bedankt zenne. Zolang dak nog uit de voeten kan zallek wel int stad blijven woonen, dicht bij al mijn vrienden en winkeltjes, jaja. Bon, tis weeer tijd om de coiffeur op te zoeken éé, want tis vrijdag. Voor het zelfde geld zit den Elio daar oook éé, al wast maar vooor een spoelingske éé!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Donderdag 20 oktober 2005

  WilmaWilma Flintstone zal content zijn da ze een orkaaan naar haaar genoemd hebben. Amai, ik mag er niet aan denken da ze een orkaaan naar mij noemen zenne, neje. Toen dak nog een jonk meisje was, toen haddek wel een stem gelijk een orkaaan, da wel éé, jaja. Nu alleeen nog alzek in Café Jozef ni rap genoeg ne Cointreau krijg éé, hihi. Neeje zenne, op mijne leeeftijd zeddde daar ni zo meee bezig éé, plus, ik em vooor alle veiligheid toch altijd wel een zakfleske bij éé, dus wa kan mij het scheelen, niwaar? Toen dat het vandenacht aant regenen was doechtek wel efkes van amai, mor das niks in vergelijking met watter over de Grootte Plas gebeurt éé, jaja. Ik zen al content dak int Stad wooon éé, ah jaa! Ik errinner mij nog goe hoe dat den kerktooren van Oostmalle naar beneje kwam dooor een windhoos éé, mor das lang geleje zenne, toen wazzek zelfs nog ni aaant kombakken éé!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Woensdag 19 oktober 2005

  glüwijnIk zijn mij aaant voorbereiden op ne strenge winter éé, jaja. Ik em een extra vuurke in de Lidl gekocht en via de Frans van Wiske van Trees emmek zes doozen van twaalf flessen wijn gekocht voor nen appel en een ei, enfin, vooor centjes natuurlijk éé, ah jaa. Het koste alleen ni veel, ik peins ook van den booot gevallen, mor da wilden ze ni zeggen. Maar als er iets van den booot valt, dan mag het bij mij vallen, alzek er tenminste iets mee kan doen éé, ah jaa! Bon, ik ben dan maar kaneel en kruidnagel en zo gaan halen en ik zen al den hele noen gluwijn aant maaken éé, want volgens mij helpt da een pak beter tegen de vogelgriep dan tis eender wa éé. Enfin, ge kunt beter met een stuk in uw voeten in uw bed liggen is mijn gedacht. En tis oook een goeie afwisseling op mijnen eeuwige Cointreau natuurlijk, ah ja!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Dinsdag 18 oktober 2005

  De ClintGe moet mij pardoneren, mor ik em deze namiddag naaar ne film zitte loeren van de Clint Eastwood éé, een van mijn favorieten, jaja. En daarom staaget hier allemaaal een pak laater éé. Tis toch nen held zenne, amai. Mor tis wel nen held die dat in de politiek gegaan is, mor ja, da was eigenlijk een logisch gevolg éé, hoeveeel keeren heeft die al ni sherrif geweest éé. Vroeg of laaat zedde dan burgemeester, ah jaa! Bon, ik gon is aaant eeten beginnen sé, want ik em nog ni al teveel deftig gegeeten daardoor éé. Ja, pranillen, koffie en Cointreau, mor daar kunde ni op leeven éé, neje. Ik gon prei stooven sé, want ik em nog veeel prei over die dak had gekregen om in mijn pompoensoep te draaien éé. Alleen zallek vandenacht dan wel een paar keer uit mijn bed moeten, want ik moet daar altijd meer van naaar de koer gaan dan normaaal, jaja!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Maandag 17 oktober 2005

  Ikkejaja, ik moest is goe naar mijn schermke zien vandenoen, want gisterenmiddag emmek een kleurenscherm gekreegen van de Kevin vant vzw-ke op den hoek jaja. Neffe den booot gevallen zeitem, jaja! Ik dacht dat da tegenwoordig aan de haaven al wa beter ging, mor er gebeuren blijkbaaar nog altijd accidenten éé. Ik moet zeggen, mijne saait zieter goe uit met al die kleurekes, mor ik em da precies toch nog ergens gezien zenne, ergens in een gazet of zo. Soit, de liekes kunde nu terug beluisteren hier links éé, zo heeeft de webmeester zonder zweepke mij gezegd in een briefke, dus da zal wel zijn éé. Ik kan da ni afspelen met mijne Commodore 64, mor de Kevin zei datter de laaatsten tijd nogal veeel neffe den booot valt, dus ik em mogelijk binnenkort een compleeet nief machien éé. Da zou ni slecht zijn, want ik em al gehooord dat de moderne apparatuur nogal rap verouderd is en mijn ordinateurke is tenslotte al van 1985, 20 jaaar, da begint al te tellen éé, hij kan al bijkanst beginnen kombakken!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zondag 16 oktober 2005

  The RutlesIk leees op den electroonischen snelweg dat The Beatles tot de icoonen van de eeuw zijn verkoozen, jaja. Ja, die jongens hadden wel hier een daar eeen plezant lieke éé. De versie van Peter Sellers van She Loves You, ja! ja! ja! vonnek dan toch weeer beter éé. Mor amai, ik had toch op ze minst gedacht aaan Zarha Leander of zo, of Maria Callas éé, ik zeg maaar iets, mor ja, de plakskes van The Beatles, die zijn bijkanst rijp vooor de radio Minerva éé. Ik emmet meeer voor jazz éé, zolang alser maar ni te veel in gefreakt wordt éé, ah jaa! Bon, ik kan ni genoeg reclam maaken vooor de CROOZE.fm éé! Tis dan oook dé radio uit mijn stad éé en The Beatles die zijn van Engeland, jaja. Hebbek u al verteld da kik nog veeel in Engeland em opgetreeden? Zelfs vooor den BBC éé, jaja, maar da is al meeer dan 50 jaaar geleeden éé, toen was den NIR zelfs nog ni met den tellevies bezig, neje. En zo zijnek The Beatles is tegengekoomen en ik zeg tegen die met zijne rechte neus, bazeke zeggek, als ge goed uw best doet, dan kunde nog nen hele grooten worden, ah ja! En emmek gelijk gehad of ni?

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zaterdag 15 oktober 2005

  Brasil!Kem mij gisteren vol oesters gestooken, om over den drank nog maaar te zwijgen, zelden zoone kaater gehad éé, jaja. De deees was geïnviteeerd bij uitgeweken Ollanders. Nu vraaagde u af wa dat die Braziliaanse vlag hier dan hangt te wapperen op mijnen websaaait. Awel dien Ollander is getrouwd met eeen uit Brasil éé, jaja. En haaar famillie was op bezoek, dus twas een feestje, niwaaar, ah ja! Haar broer had 40 liter alcoool meegesmokkeld van ginder, dus ge moet ni vraagen éé! Zelfgestoookt spul wast, ah jaa! Gelukkig stond de CROOZE.fm te ronken op den achtergrond, anders zouwek het gedacht emme gehad dak op een ander planeet was op den duuur éé. Enfin, twas heeel lekker, zo oook de oesters éé. En dan zeggen ze da oesters goe zijn vooor uwen libidinges, mor da emme kik ni meeer van doen zenne, neje. Bon, ik gon mijne kater verzuipen in Café Jozef éé, tot morgen!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Vrijdag 14 oktober 2005

  Guido BelcantoStaaater een madam aaan mijn deur te bellen dezen noen, zo zag ik toch dooor mijn raaam naar beneden. Ik roep: “vooor wa zalt zijn?” En die madam antwooord: ” Ik zenne kikket, de Guido!” Ik roep terug: “Miljaar Guido, ik had u ni herkend in uw nief kleeed, neje!” Enfin, ik moet zeggen, de Guido heeeft genen slechte smaak van kleeren, neje. Twas zoon schooon kleed met veeel bloemen op dus ik vroegem of dattem ergens ging optreeden, mor da was ni het geval, hij kwam gewoon is langs vooor een Cointreauke te drinken éé, jaja. Dan kent iedereeen mij naturlijk éé, jaja. Enfin, soit, de Guido kwam weeer zijn beklag doen da niemand met hem een plaaat wilt opnemen éé, mor bon, hoe zouwde zelf zijn? Hij kan geeen maaat houden en hij zingt nog valser dan Madonna laaif! Soit, da konnek natuurlijk ni zeggen éé, ah nee. Het probleem was dattem nog wilde beginnen zingen oook na zes Cointreaukes. Dus de deees heeeft maar rap gezegd da ze naaar de coiffeur moest gaaan. En eigenlijk ist nog waar oook éé, ik gon eeerst een fritje steken bij de Richard in de Helmstraat en dan ganek naar mijne wekelijkse rendez vous met mijne coiffeur Freddy in de Carnotstraat éé, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Donderdag 13 oktober 2005

  Larry, da meiskeJaja, ganek afgeloopen maandag naaar een optreeden waar dak op uitgenodigd was dooor mijne favoriete radio, de CROOZE.fm éé. Ne zekere Larry trad er op, dus ik dacht: “wie is die zanger?”. Van mij dachten ze da vroeger ook éé, want ik kan nogal laaag gaan, ah ja! Mor wa bleeek, het was een meiske die daar op da podium stond, jaja! Enfin, het kind kan goe zingen éé, ik zou er gere is meee kombakken éé, ah ja! Want van die haaar liekes kregek opslag ne Smile over mijn lippen éé, jaja. En naa een paar Cointreaukes zeker éé! Enfin, als ge hare CD wilt emme, dan moete maar naaar de CROOZE.fm surfen op uw plankske, want ze geven er een pak van weg. Misschien kannek da ook wel is doen, want ik em hier nog wel wa singletjes op mijne zolder liggen die da ni op mijnen CD staan uit 2000 éé. Enfin, ni da ze mijn plaaten spelen op de CROOZE.fm éé, das meer iets vooor op de radio Minerva, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Woensdag 12 oktober 2005

  SpruitenKrijgek tellefon van Mariette van de Swa van Julia van Edgard. Of dak geeen goesting heb om Monopoly te koomen speelen. Ik zeg nee wijveke, ik em daaar vandaag en morgen geeen goesting in zenne, want ik win toch altijd en dan is de lol eraf éé, jaja. Geeft mij maaar een spannend pokerwedstrijdje, jaja. Da’s ook veel gezelliger éé, een dikke sigaaar erbij en een cognacske, jaja, daar zennek altijd wel vooor te vinden éé. Mor ni vooor grooot geld éé, neje, vooor centjes éé, ah jaa! Die heeft iedereen genoeg in huis éée. En als ge dan al verliest, wa eigenlijk nooit gebeurd, dan zijn er geeen potten gebrooken éé, neje. Monopoly das meer iets voor de jonkheid éé, hoewel dat het in mijn jongen tijd oook al bestond éé, maaar da was meer iets vooor de burgerij éé, die konden da betalen éé, want da was import, jaja. Soit, de deees gaaat is naar de nieuw bibliotheek int stad éé, want mijne lesten boek is weeral uitgelezen en tis tijd vooor ne versen éé, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Dinsdag 11 oktober 2005

  SpruitenAmai, amai, ik zit al heel de noen scheeten te laten, ge kunnet ni gelooven éé, mor ja, ik had dan oook geen spruiten moogen eeten gisteren éé, ah nee. Mor ja, als Irma van de Jean Jean mij zes kilo spruiten geeeft uit zijn hofke uit de tuinwijk, dan zeggek ni nee natuurlijk éé, ah nee! Mor ge kent mij éé, veeel is ni genoeg, dus ik em gisterenavond twee kilo spruiten achter mijn giléé gestooken, jaja. Het moest mor zo lekker ni zijn éé, jaja. En wette wa datter goe past bij spruiten? Nen bruine rum. Da emmek gisteren ontdekt, jaja. Want den Oscar van de lange vaaart hé mij een karton Captain Morgan rum bezorgd. Amai, das lekker spul seg! Ik zou bijkanst de Cointreau afzweren éé, jaja. Enfin, ik zen er vandooor, want ik gaan de raamen openzetten éé, ah jaa! Tis hier ni meer te harden anders, jaja! En daarna gane kik is naaar de koer éé, want spruiten doen uw gat fluiten, ah jaaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Maandag 10 oktober 2005

  Den ToinneVandenoen stond mijn gebuuur de Toinne aan mijn deur. De Toinne zei: “Esther, ik moet iets bekennen, ik ben al jaaaren smooorverliefd op u.” De deees stond daar natuuurlijk met haare mond vol tanden, althans, wa datter van overschiet éé, ah jaa! Ik zeg: “Toinne, maat, daaarvoor zedde toch wa te laat.” Ge ziet, zelfs in precaire momenten blijvek rijmen éé, jaja. Enfin, ik heb den Toinne duidelijk gemaakt da kik er 86 ben en dat de romantiek toch eigentlijk iets vooor de jonkheid is, vinde ni? Enfin, den Toinne in ieder geval ni, want die isser al 97, dus hij is al eeen tijdje aant aftellen, niwaaar. Om van het leeeftijdsverschil nog maar te zwijgen éé! Bon, den Toinne is dan maaar afgedroopen en de deees heeft dan maar een glaske Cointreau uitgeschonken éé, want jonk of oud, als ge een bekke aantrek hebt, ist altijd plizant éé, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zondag 9 oktober 2005

  MadonnaIk las terstraks op den internet da Madonna haaar naamsverandering in Esther te maaken éé met haaar nief geloof éé, jaja. De deees weeet natuurlijk veel beeter éé, ah jaa! Nen tijd geleje belde ze mij op en zei me vooor de zesduizendste keeer da ze ne groote fan van mij is. En daaaom heeeft ze besloten om ter mijner eeer en glorie haaren naam te veranderen in Esther, ni in La Esterella, want daar mocht ze ni aankoomen zei ze, jaja. Tis een lief beske zenne, mor ik zou ze toch ni in huis willen hebben zenne, zoon getetter den heelen tijd, die houdt geeen twee seconden haaren mond éé, neje. En bijkanst altijd nen tutterfrut in haaren mond, waardoor dak da Amerikaaanse gewouwel amper verstaaan, jaja. Al goe da kik nog veeel in Engeland heb opgetreeden éé, oook vooor den BBC éé, jaja! Enfin, Esther, allee, Madonna dus zei opt einde van haaren tellefon nog,: “It will be goood for joer kombak, Esther!” Jaja.

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zaterdag 8 oktober 2005

  Ikke met mijnen DS in 1961Jaja, de Citroën DS bestaaat 50 jaaar éé, das gelijk den NIR een paaar jaar geleje éé. Alleen den NIR is nu de VRT en de Citroën DS rijdt nog altijd rond éé, jaja. Ja, ik bol gere mee, voorzekers als den Eric uit Dendermonde met zijnen decapotable langskomt om een toerreke te doen éé. Mor deees weekend kannem ni langskomen want hij is met zijn chique voituur naar Parijs éé, jaja. Ik peis da ge ze allemaal wel zult zien op den tellevies als ze met hun snoeken over de Champs Elysée rijden éé, ah jaa! Ik had gere meegegaan zenne, mor een heeel weekend da is er wa over vooor mij éé, want ik zen nimeer van de jongsten éé, neje. En ik zalt wel zien op den tellevies zeker? Ik em trouwens nog veeel werk éé. Ik moet mijn terras nog een bekke stutten en ik moet veeel pompoensoep maaken éé, jaja. Mor eerst een Cointreauke, want van typen krijgde dorst, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Vrijdag 7 oktober 2005

  Ikke met mijne pompoenJaja, deze noen kloppen mijn gebuuren aan mijn deur. “Esther, Esther, we hebben uw terras hooren kraaken!!” Zo goe als compleeet in de paniek éé, jaja. Bon, de deees gaaat is zien naaar haar terras en wa zienek? Ik was mijne pompoen compleeet vergeeten éé! Enfin, vooor da we hem van mijn terras geduwd hebben opt koerreke emmek er nog rap ne foto van getrokken éé, ah jaa! Hij is nogal grooot uitgevallen éé, mor wiste kik veeel, eeen maaand geleeden wazek nog opt terras met Julia van de François en toen hemmen we hem nog gewoogen en toen wast ocharme just geeen 100 kilo. Hoeveeel dat het nu is, ik em er geen ideee van, mor het gaf ne slag op het terras, amai, de vogels laagen een half uuur te kwetteren vant verschieten éé. En ne kraater in de vloer, amai! Bon, heel de gebuuren kan nu soep maaken éé, want wa moeter anders mee doen éé? Als ge een stukske moet hemmen, laaat dan maar iets weeten éé, want ik zen ni van zinnes om tot met Paasen van da spel te eeten éé!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Donderdag 6 oktober 2005

  nonkel BobDe zooon van nonkel Bob en tante Terry doeget goe in De Snelste Mens op den NIR éé, jaja. Ik em zelfs mijneigen de revu zien passeeren gisteren! Jaaaa, een ster moet omni-variabel-inzetbaar zijn éé, of hoe zeggen ze da, niwaaar. Ik herrinner mij den tijd nog goe dat den NIR nog ni bestond éé, want toen trad de deees op vooor den BBC in Engeland, jaja. Emmek da al ooit is verteld? Ik peis van ni zeker? Enfin, das meeer dan 50 jaaar geleeden éé, lang vooordak begon te kombakken, ah jaa! Ik moet trouwens bekennen dak ooit nog een booon em gehad vooor nonkel Bob éé, jaja. Mor toen dak tante Terry er neffe zag zitten dachtek in mijn eigen dak toch geeen kans zou maken éé, want tante Terry da was wel een kokket wijveke éé, jaja. Ik was gewoon een knappe verschijning die goe kon zingen, meer ni, ah jaa! Bon, vrolijke vrienden, tot merge éé, want ik moet nu toch dringend naar de koer zenne, ik em gisteren priesoep gegeten éé en ik moet daaar nogal veel van naaar de koer loopen éé!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Woensdag 5 oktober 2005

  SigarenIk voel mij vandaaag gelijk nen hond die dat den helen nacht opt verkeeerde been heeft zitten rijden éé, jaja. Enfin, ik zen muug opgestaan, amai. Nochtans emmek verleje maaand van meneer doctoor een spuitje gehad teegen de griep éé. En dan zou ne mens nog denken, hebbek geen vogelgriep of een antraxbesmetting éé, want met al die terroristen wette nooit natuurlijk éé, jaja. Ik em in ieder geval al Doxilets gepakt tegen den antrax éé, jaja. Het kan natuurlijk oook zijn van nen drooge leever éé, want ik em gisteren niks van alcohol gedronken éé, neje. En dan kunde vraagen, voor wa nu ni éé, mor ik had gewoon goestingt in een taske thee en een goei Havana-sigaar. Want gisteren zat er in de post weer een volle doos die dak omt half jaaar van de Fidel krijg opgestuurd, das ne grootte fan van mij éé, jaja! Bon, dan rest er mij niks anders dan er een Cointreauke op te goeien éé, ah jaa! Of nen tequila-tonnic éé, das goe tegen de mogelijke koorts éé.

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Dinsdag 4 oktober 2005

  Ons AnnIk em vandenacht nog van Ann Peetersen gedrooomd, jaja. Ze zat den heelen tijd in de zeetel neffe de kachel nen boek te leezen, raar éé? Mor ja, tis dan oook nen drooom éé. Gelukkig blevvet daaarbij éé, want toen ons Ann nog jong was had ze nen nogal, hoe zal de dees het zeggen, nogal ne gezonden appetijt in het vleselijke, als het ware. En da zienek toch liever ni in mijn droomen, laaat staaan int echt éé, jaja. Geeen slecht wooord over Ann éé, neje. Ik moet wel zeggen, ik em ze noooit in Thuis weeten speelen éé, temeeer om dak da nog noooit em gezien. Mor in een fritkot stond ze prima, het mag gezegd zijn. Over fritten gesprooken sé, ik gon subiet is een fritje steeken sé, in de Helmstraat bij frituur Richard éé,jaja. Das mijne maaat éé, toch zeeker alst over fritjes gaaat, ah jaa! Een goei klets mayonaise en pickels erbij sé, ne curryworst special met veeel ajuin, een videeke en misschien nog wel wa bitterballen. En alzek dan vraaag aan de Richard: “Hedde gij bitterballen?” dan antwooord die altijd met hetzelfde mopke: “Is’t nog ni genoeg dak een houten beeen heb?” hihi.

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Maandag 3 oktober 2005

  MoonfaceHeddet gezien? Enfin, buiten da ge der eigentlijk ni enne kon zien, konder ni neffe kijken éé, neje. En dan is mijn tweeede vraag: Heddet gehoord? Ikke in ieder geval ni, want ik em al heel de noen de CROOZE.fm opstaan éé, gelijk alle daagen éé, jaja. Ik zag hier terstrak een heeel klas met kinderen vooorbijloopen en allemaaal hadden ze zo’n donker brilleke op hunne snoet. Ik docht eeerst dat ze Stevie Wonder gecloond hadden, mor toen viel mijne frank, enfin, mijnen eurocent, dat het stillekesaan wa donker aant worden was. Voor die bazekes wast stikkendonker éé met da brilleke, want ze moesten elkander goe vasthouden en zo vielen ze uiteindelijk met allemaaal op den trotoir. In de plaaats van die kinderen op de speeelplaats te houden, mor bon, wie zenne kik éé. Kem dan oook wijselijk mijne smikkel gehouden en ik zen terug naaar booven gegaan éé! Want mijne koffie wier koud en mijne Cointreau warm, en da is er wa oover éé, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zondag 2 oktober 2005

  EclipsJajaja! Morgen isser weeer een zonsverduistering éé, jaja! Ik herinner mij de zonsverduistering van 1999 nog goe. Ik zat toen in de noen met mijn brilleke en met Marie van de Swa op mijn terras een jat koffie met een cognacske te drinken éé, ah jaa! Nu vondek toch dat de zonsverduistering van 1999 klein bier was tegen die van 1433, toen was er oook veeel geluid bij. Nu kan da goe zijn dat da deze keeer ook zo was, maar in 1999 maaakten wij mensen al een pak meeer lawaai van ons eigen op deees planeet éé, dus het kan zijn dakket in ’99 ni gehooord heb éé. Buiten da, Maria haaar kweeek staat oook geen vijf seconden stil éé. Oftewel is ze bezig over haaar varissen op haar linkerbeeen, oftewel zaaagt ze over de Swa-zaliger. Gezellig ist geeen één van de twee keeren éé. En toch emmek Maria gere, mischien wel omdat ze van ene Conitreau al serieus op hare kop sta, jaja. Mor om terug te koomen op die zonsverduistering van morgen, als ge goe luistert dan hoorde die ooook. Ge moet wel buiten gaaan staaan éé en uw ooor richten naaar de zon, of de maan, tis dan toch gelijk éé, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zaterdag 1 oktober 2005

  SofieLap, weeeral een maand vooorbij éé. Ik em hoe langer hoe meeer den indruk da Onzen Lieven Heer ons vooor het lapke aant houwen is en dat het altijd maaar rapper ga, totda een uur nog ne second is éé, enfin, toch zoiets éé, ah jaa! Twas gisteren plizant, want de dees is naaar ne concert geweeest van mijn goei vriendin Sofie in het Camu aant museum éé, jaja. Twas ne priveconcert voor haaar fans en vrienden éé. Ik em daar wijn in mijn kraaag gekapt, amai gezoopen emmek, maaar ja alst allemaaal van de verniet is dan zennek er bij éé. Ze zullen weeer gedacht emmen, amai die Esther, die kan daar goe mé weg. En das just, ik kan daaar goe mee weg éé. Ik verschiet ervan dak gene kater em éé, jaja. Bon, wa gingek vandaaag weeer allemaaal doen? Ik zalt is moeten bezien in mijnen agenda éé, want anders zittek verroem in mijne stoel met ne Cointreau en vandaaag willek het wa rustiger aan doen éé, want ik blijf geeen dartel veulen van 19 lentes éé, neje!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Film

  Get Microsoft Silverlight

  Get Microsoft Silverlight

  video’s

  In deze player kan je alle video’s van/over La Esterella bekijken (voor de luierikken onder ons, zeg maar…;))

  La Esterella bij Deckers & Ornelis

  Deckers-Ornelis

  Deckers & Ornelis bellen La Esterella…

  www.q-music.be