Search

Bookmarks

  Woensdag 30 november 2005

  spamTis teinde van de maaand weederom sé, jaja. En gelukkig ee de webmeester iets gedaaan aaan al die vuiligheid die mijnen gastenboek overspoelde éé, jaja. De deees is al direct een pak beeter gezind, ah jaa! Daarom emmek deze morgen in de vruugte dien braven meneeer van de sigaarenwinkel gebeld, mor hij is toch precies nog altijd een bekke vies op mij, want hij vroeg direct of da mijn sigaaren van de Fidel al op waaren. Waarop dak hem em verteld dat de Fidel mij nog altijd ieder maaand een dooos Havana-stokken opstuuurt éé, jaja. Waaarom dak dan belde, vroegem, awel om te vraagen of dattem geeen goesting had om langs te koomen om een paar doozen op te laaden éé, want ik krijg de Fidel zijn cadeaukes lang ni opgepaft éé, neje. Ik peis dak hier nog zeeker vijf kisten em staaan éé. En ik wil die wel wisselen tegen een koppel goei flessen rum, ah jaa! En impessant zienek em dan nogis éé, ah jaa! Bon, de deees gadis in de keuken verderdoen met haren glüwijn éé, want ik zen weeer tien liter aant brouwen vooor in de Kevin zijn vzwke éé.

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Dinsdag 29 november 2005

  MoortgatIk em gisteren nen bak Duvel gewonnen met te kaaarten in den hoom van de ouden van daagen hier achter den hoek. Ik passeer daar dikwijlsch, want daar emmek nen heelen boel fans, hoewel die daar reegelmatig minderen éé, jaja. Veel mensen denken da kik in nen hoom zit, mor das niks vooor mij éé, op tijd binnen en zo van die dingens, neje. Buiten da, ik zen veel te geere alleeen in mijn kot éé, jaja. Enfin, zolang dat het nog lukt om thuis te blijven waarom ni éé, ah jaa! Bon, ik em dus nen bak Duvel gewonnen éé, amai. Da is toch een straf bierreke éé. Tis dak da ni zo regelmatig drink éé. Mor ik peisde gisterenaavond laat, toen de Swa van Matilleke dien bak naar boven bracht, ik gon er nu toch eenen drinken éé, want de fleskes waaren goe koud. Mor ja, op één beeen kunde ni staaan éé. Enfin, vooor dak er erg in had zaggek dak al zes Duvels in mijn gip gedraaid had, jaja. Ik had eeerst nog niks in de mot, tot dak recht ging staaan, amai. Ge kunt al peizen hoedak op mijn mansarde gesukkeld zijn zeker? Just, op handen en voeten éé! Enfin, da peizek toch, want zo goe weetek het allemaaal ni meer, neje.

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Maandag 28 november 2005

  WijnegemIk zen vandenoen met Maria van Frans en Sharlotte van Louis naaar het shoppingcentrum in Peu d’Chemise geweeest, jaja. Ik moet zeggen, de Cointreau en de koffie zijn er ni slecht, neje. Mor ik wilde een eeel eeel schooon kleed koopen vooor mijn concerts, maaar ze verkoopen daaar precies toch ni wa dak zoek. Ik em geen enkel kleed gevonden met bloemen op. Ge weeet dak da graag zien éé, een kleeed met bloemen en wa glitter erbij, ah jaa! Mor bon, ik gaaan straks is naaar het Sint Jans plein naar de stoffenwinkel éé, daar zallek wel iets vinden om aan de naaister te geeven éé. Want zelf beginnek daaar nimeer aan zenne, neje. Alzek een kleeed laat stikken bij Olga van aan den overkant, das een Poolse, dan kost da mij nog geeen 25 euro of duizend frank in echt geld éé, neje. Enfin, eerst nog een Cointreauke sé en de deees is weer op stap éé, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zondag 27 november 2005

  SneeuwIk em terjust mijnen twal siree in de fik gestooken, jaja. Ge moet weeten dak geren een kaarsken brand éé, ah jaa! Enfin, ik had er met den termos koffie tegen gestompt peizek en de kaaars was omgevallen terwijl da kik het ni int snuitje had, natuurlijk éé. Enfin, ik zen in de keuken en ik denk, wa is da nu toch, da stinkt hier zo in mijn kot? Mijnen twal siree staaat toch ni brand zeeker éé? Jaja, de dees had het weeer just geraaden éé. Enfin, tis den dinsdag markt in de gebuuren, dan zallek mij mor een paaar meterkes koopen éé, ah jaa! En misschien oook een nief tafelkleed en nog wa nief kaaarsen éé, mor dan van een sooort die da ni zo rap omver vallen éé.

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zaterdag 26 november 2005

  SneeuwTis winter zeg ik u, ik zeg u dat het winter is! Enfin, Da kannek nu toch beter zeggen, in de plots van wa dak gisteren gezegd em éé, of liever geschreven ah jaa! Als ge graaag op lange latten staaat, dan ist de moment éé. Op mijnen gezegden leeeftijd is da nimeer hetgeen dak nog is wil doen, neje. Ik zou nu nog wel is met ne parachutte naar beneje willen komen, mor dan onder mijne stoel in de vlieger, ah jaa! In ieder geval, de deees komt ni buiten zenne, ik em nog veeel te veeel te doen. Want de Kevin van de vzw op den hoek, waaar da ze zone goeien trappist met grozeille emmen, dien heeeft gevraaagd of da kik geene cake wil bakken en das vooor mij geen probleeem éé, neje. Tis wel ni mijn recept mor da van heum, hij heeeft mij een zakske met kruiden gegeven om er in te doen, jaja. Ik moet zeggen, den eeerste cake is klaaar en hij riekt lekker dus de deees gaat is een stukske proeven sé met een goei jat koffie erbij, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Vrijdag 25 november 2005

  NatTis herfst zeg ik u, ik zeg u dat het herfst is! Enfin, da riep vandenoen den een of den anderen floeren aap naar mij op den trotoir toen dak just mijn overschoenen uitdee om den dorpel op te stappen éé, jaja! Ik seg nog:” amai zenne, tis just, mor moette daar zo hard vooor roepen?” Maar hij deeemsterde weg samen met het geluid van de reegen toen dak de deur dicht dee, jaja. Tis echt een weeer om den open haaard aan te steeken éé, mor da emmek ni, dus een kaaarske op de tafel zal oook wel goe zijn zeker en de kachel op vollen bak, jaja. Tis mor te hoopen dat het efkes openblijft éé, want ik moet straks naaar Coiffeur Freddy éé en daarna ganek naaar een beurs vooor de moderne vrouw boven de 30 jaaar, dus das wel echt iets vooor mij éé, ah jaaa. Want ze zeggen altijd tegen mij: “Esther, gij zijt een vrouw met klasse, gij zijt een vrouw met stijl”, jaja! Dus de deees gaaat naar She’s Got Style ergens aan de kaaien éé, want ik em kaaarten voor da spel gewonnen bij mijnen favorieten radio, de CROOZE.fm éé, ah jaa! Bon tis tijd vooor een Cointreauke, tot merge!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Donderdag 24 november 2005

  IkkeIk was wa aant rommelen in mijne commode in de gang (neje geen podkast), want daaar moesten volgens mijn gedacht nog nen helen hooop ouw foto’s liggen van den tijd van vooor mijnen kombak. En alzek ze nu bezien, wazze kik toch eigentlijk feitentlijk een ferm poepeke als het waare éé, jaja. Ik kreeeg in dien tijd natuurlijk wel veeel aandacht van jonkmannen éé, jaja. Mor nu oook nog altijd zenne, al moetek zeggen dat het een pakske minder is dan toen, mor das begrijpelijk éé, ah jaa! Hoewel dak van de week voorbij het Stuyvenberg wandelde en ze vanuit een venster naar mij aant fluiten waaren, mor bon, ik geloof da ze daar oook een psychiatrie emmen éé, dus het wilt eigentlijk niks zeggen. Ik krijg wel veeel brieven van fans éé, oook in mijnen gastenboek, ah jaaa! Bon, tis wederom nen donkeren dag, dus hooog tijd om de boegies aan te steeken éé! Een Cointreauke erbij en een goei Havanna en mijnen dag kan nimeeer kapot éé!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Woensdag 23 november 2005

  PodcastZittek gisterenavond int vzw-ke bij de Kevin achter den hoek nen trippel te drinken, (daaar waar dat de sigaretjes raaar rieken) vraaagt er ineeens een jong gastje aan mij of da kik geeen podkast em. Ik em gezeit da mijn huis al vol kasten staaat, ne schoonen commode in de gang, en dan nog nen helen hooop ander kasten, jaja. Op de zolder emmek oook nog een paar kastjes staaan, mogentlijk zit daar een podkast tussen éé, ik em er geeen idee van. Mor alzek het ni em, dan moetek het ni, want waaar zouwek het zetten éé, ah jaa! Enfin, da bazeke, de Joerie, zegt tegen mij: “Nene mevrouw Esterella, dan spreekt ge uwen internetdagboek oook nog is in en da zette dan op uwen saait” Enfin, tis misschien een ideee éé, mor toch, ik zou dan liever mijnen dagboek inzingen éé, jaja. Das misschien wel goe vooor mijnen kombak éé, jaja. Ondertussen kwam den Geert oook binnen en die zei, ik em nog een reemikske bijgemaaakt vooor op uwen saaait sé, jaja. Enfin, die mannen willden dus da kik een sooort radioke maak op deees geval. Mor ik zen content met den CROOZE.fm éé, da staaat den godgansen dag op éé, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Dinsdag 22 november 2005

  Den BobbeGisterenaavond vroegen ze mij waaarom dak nooit iets over den Bobbejaan schrijf, mor da doenek éé, jaja. Mor oook ni alle daagen éé, wa zouwek moeten schrijven éé? Ik kan moeilijk beginnen schrijven dak gere in Bobbejaanland koom éé, want da is ni. Enfin, da is ni in zoverre dak ni op zoon dinges gaan zitten éé, daar zennek wa te oud vooor geworden éé, jaja. De laatste keeer dak in zo’n spel ging zitten, da is geleje van verleje zoomer éé, jaja. Toen zattek opt terraske van de Misantroop-zaliger op de Waalse kaai éé. Den Dave, de cafébaas en ne goeie vriend van mij, die stelde vooor om op da grooot ronddraaiend machien te gaan zitten met die ventilateur boven uwe kop, jaja. De deees had al wa triplekes uit en dan durve kik alles éé, dus ja. Wijle met twee da spel in, mor da gaaat echt wel rap voooruit éé, en helemaaal onderstenboven enzo. Enfin, ge kunt al peizen da mijn gene naaar booven kroop zeker? Ik kreeg bijkanst geene lucht nimeer, neje. Mor bon, we emmen er daaarna nog een tripleke of vier bijgegooten en twas vergeeten. Het was zo vergeeeten dak op een bepaald moment door de kroeg riep: “Awel Dave, hoe zittet? Wanneeer gaaan we nu in da spel?!” Mor den Dave was ni meer te bekennen, die hoeng over de pot, ni vant rondvliegen, mor vant bier éé, daaar kannem ni zo goe teegen alze kik éé, neje.

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Maandag 21 november 2005

  SneeuwIk em gehooord dat het ne strenge winter gaaat worden, tenminsten de Engelschen denken dat éé, jaja. Nu erinner ik mij nog goe den strengen winter van 1956, als er toen genen sneeuw is gevallen, dan weetek het ni meeer, vriezen, vriezen, mijn sjokkedijzen vrooozen er bijkanst af, jaja. En ik had toen nen kannonnevoogel éé, enfin, een kanariepietje éé, mor da had van de kou helemaaal geen pietje nimeer, hihi. Enfin, mijne Fons, want zo heeette da beeestje, eget toen ni overleeefd éé, neje. Mor da was meeer omdattem nogal dicht bij de raaam hing en hij zag daaar toen den ene voogel na den andere doood gevrooren van de corniche en uit de boomen vallen en hij heget toen aan zijnen tikker gekregen peizek. Bon alst dan echt gaaat vriezen dat het kraaakt, dan kannek ni anders dan veeel drank in huis haalen en veel glüwijn maaken éé, zo kommek toch goe de winter dooor, ah jaa. Ik wilde zelfs al den kolenboer opbellen, mor als ge geeen kolenkachel hebt, dan ist er wa over éé, niwaar!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zondag 20 november 2005

  HersennenIk em terjust op den saait van den BBC geleezen dat zingen eel goe is tegen de dementie, jaja. Ik kom regelmaatig is op de saait van den BBC éé, uit nostalgie éé, ah jaa! Ge moet weeten, ik em ooit nog vooor den BBC opgetreeden éé, jaja. Mor das al lang geleje zenne, lang vooor datter hier tellevies was éé, ah jaa! Mor haddek da al is ni verteld? Enfin, bij deze weeetet! Ja, den BBC, da zijn schooon errinneringe éé, ah jaa. Bon ik zal dan maaar is een kerstlieke zingen éé, want het is weer bijkanst zover éé! “Heeel lang geleën, in Bethleehem, zoals de Bijbel zegt, werd Maria’s Kind daaar in een kribbe neergelegd.” Jaja, vooor de rest moetek toch is den tekst erbij haalen éé, want na al die jaaren en doe mijne gezegenden leeftijd er nog maaar is bij, zennek da ongeveeer wel vergeeten éé, ah ja. OVer vergeeeten gesprooken éé, ne goeie maat van mij éé ne nieven remix gemaaakt éé! Ni direct mijn goesting, tis meeer iets vooor de jonkheid éé, gelijk de voorige remix éé, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zaterdag 19 november 2005

  Leona DetiègeOns Leona burgemeeester van Kalmthout sé, tedikke, wie had da gedacht, da Leona Detiège van de Seefhoek haren kombak zou maaken in de bossen van Kalmthout éé, jaja! Zouwek dan moeten verhuizen om te moogen stemmen? Ik peis van wel éé, mor in ieder geval, ik peins er ni aan om hier te vertrekken éé, ik wooon veel te gere in de koekestad, ah jaa! Mor bon, ze is nog ni weg éé. Alzek ze tegenkom op de markt den dinsdag zallek mijn gedacht is zeggen, ah ja! Ik zen ne grooten fan van Leona éé, jaja. Bon, tis weeral zaterdag en de deees al haren glüwijn is op éé! Ge moet weeten dak twee weeken geleeden nog een heeel vat gemaaakt had éé, mor bon, ik krijg veel bezoek éé en zekers als wij aant kaarten zijn dan gaaat de glüwijn er wel serieus door, ah jaa. Ik herinner mij zo nog een feeestje, lang geleje nog vooor mijnen kombak, toen wassek serieus petrol éé, toen hadden we zeshonderd liter glüwijn gebrouwen, mor omda niemand da kende zennek toch met den helft blijven zitten éé, jaja. Ik em da toen allemaaal alleen moeten soldaat maaken éé, jaja. Kunde gelooven dak de jaaren nadien geenen glüwijn nimeer em gedronken?

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Vrijdag 18 november 2005

  MadonnaIk peis da Meneer de Juge toch wel een abuus gemaaakt éé met Frozen van Madonna te verbieden in België omdat het plagiaat is van Salvatore Acquaviva uit het verre Moeskroen éé. Want alst plagiaat is, dan kant ni genoeg gespeeld worden éé, zo krijgt de Salvatore uiteindelijk meeer centjes van Sabam, ah jaa! Nu moetek zeggen, ik ken het plakske ni éé, neje. Ik heb het ni en mijne favoriete radio speelt da muziekske toch ni éé, neje. En da lieke van de Salvatore kennek nog minder. Ge kunt dus eigentlijk bijkanst zeggen dat de Salvatore beroemd wordt dooor dattem iet gemaakt heeeft dat Madonna zingt éé, jaja. Bon, ik gon straks weeer naar de coiffeur, mor ik gon eeerst is zien of dak van mijneigen geeen lieke em da trekt op iets waaar da een ander al wa centjes meee bijeen gesprokkeld éé, wie weeet wordek dan nog weereldberoemd éé, over ne kombak gesproken. Enfin, tot morgen, want tis al na de noen éé, jaja!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Donderdag 17 november 2005

  mijn kerststalGoeie morgen, morgen, goeie dag, jinglebells, let it snow, let it snow, let it snow, jajaja, de dees is al helemaaal in de kerstsfeer éé, ik kan ni wachten tot ze bij de CROOZE.fm met hunnen kersstream beginnen éé, neje. Dan zal mijn ordinateurreke nogal spinnen zenne en dan vliegek mogelijk wel op smalband, mor ni getreurd éé, dan kooopt deees ouw bes wel een giggeske bij of zo éé, ah jaa. Ondertussen beginnek den internet en de kompjoeterkes al redelijk wa te kennen éé. Da komt omdat de Kevin van de vzw op den hoek, daaar waar dat de sigaretten soms raar rieken, mij altijd ne goeien uitleg geeeft éé. Alsek de Kevin dan vraag, wa is nu just ne gigabaait, dan legt die mij da uit met hand en pint éé, jaja. Ik doecht altijd da ne gigabaait, nen beeet was van nen haaai of zo, weeet ik veel, niwaaar? Mor nu wetek tenminste dat da plaaats is om mijn machientje, of hetgeen dak verbruik éé. Soit ik gon elle ni verveelen met die moeilijke termen éé, neje. Want de deees vertrekt straks met de oude van daagen naar den Barak Frituur. Ni om daaar een fritje te gaaan steeken éé, neje, we gaan daar wa rondlopen peizek en alzek mij ni vergis ging het daar in de gebuuren sneeuwen, joepie! Tot merge zelle!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Woensdag 16 november 2005

  De WillyVandenoen krijgek tellefon van de Willy, of dak ni wil koomen meezingen op zijn grooot kerstconcert. Ik em gezeit dak wel wa anders te doen had op nen heugelijken dag gelijk de 24sten december éé, ah jaa! Int stad vieren wij da eigenlijk de 24ste éé, en de 25ste gaaan we naar de bomma, jaja. In mijn geval is da laaatste er wel dik over éé, want waar da mijn bomma zit, daar willek de eeerste jaaren nog ni naaartoe éé neje. Trouwens, tis gelijk in da schooon lieke éé: “In den hemel is geen bier, daaarom drinken wij het hier”. Da zegt mij al genoeg zenne. En in de hel zalt wel compleet niks zijn, buiten een tas koffie en tot uw knoesels in de stront, peizek. Bon, dit gezegd zijnde, ik gon mij nog een cognacske uitschenken vooor bij mijne koffie sé, da’s lekker met mijne speculaas, jaja!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Dinsdag 15 november 2005

  Koffiepot leegAmai, ik zen toch weeer aant rommelen tussen mijn langspeeelplaten en mijn singletjes, kommek dees toch wel tegen zeker? De deees, zich van geeen kwaad bewust, legt da singletje op. Amai! Ik wist zelfs ni da ze zoon liekes maaken éé. Ik em dan oook geen idee hoe dat deees plaatje bij mij is terecht gekoomen, neje. Ik peis ni dak da ooit op de Minerva of zo gewonnen heb. Ik moet die gasten hooogstwaarschijnlijk is tegengekoomen zijn op ne concert of zo, alleeen weetek er niks nimeeer van, mor da kan aaan de drank gelegen emme, niwaaar. Ge zou vooor minder aan de drank geraaken, niwaar. Ik em het singletje mor rap in de dooos “beter ni spelen” gestooken, want wor moetter anders mee blijven éé?

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Maandag 14 november 2005

  Koffiepot leegTedoemme, wakker worden en tot de constatatie koomen dat uwe koffie op is terwijl da ge eeen heel kast vol hebt zitten met bijpassende liceurekes, tis Godsgeklaagd, niwaaar. Dan kunde wel zeggen: “sopt uwe speculaaas in een cognacsken das zeeker zo goe”, mor dan zennek al zat vooor dat de zon op haaar hooogst staaat éé, ah jaaa! Bon, de deees vertrekt is naar den Koffieboer, vooordak nimeeer op mijn benen kan staan éé. En tegelijk efkes langst de sigaarenwinkel om mijne lotto binnen te doen éé. Ik weet wel ni of dak gewonnen em, mor da houwet just spannend, niwaar!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zondag 13 november 2005

  www.geendatalimiet.beIk stond vandenoen op, ah ja, wa moette anders doen éé. Enfin, ik stond op en ik ging mijn gazet leezen op den electronischen snelweg, mor alles ging zoo traaag, nog traager danne kik, dus da wilt al wa zeggen éé, jaja. Bleeek da kik op smalband gevloogen was. Da wilde dus zeggen da kik teveeel gedownload had éé, ah jaa. Mor das nu het straffe sé, ik zien nogal wa filmkes op mijn ordinateurke éé en oook spelek nogal wa muziekskes. Mor ik bleek iets verkeerd gedaan te hemmen en ze hadden op mijn machientje ingebrooken en alles er afgepikt. Is da er nu ni wa oover? dan emmek liever da ze aan mijn deur leuren met kaaarten van het bal van den burgemeeester éé, ah jaaa! Mor wa dak wil zeggen is deees: er is een petitie op den internet om al die miserie te vooorkoomen éé. Dus da ge zo veeel kunt downloaden als da ge wilt éé, gelijk bij de Ollanders. Ik zen al geweest éé, nu ist aan elle!

  www.geendatalimiet.be

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zaterdag 12 november 2005

  De SintSchooon éé, ieder jaaar pinkek een traan weg als Sinterklaas in Olland aankomt éé, jaja. Want als er ene zijne kombak ieder jaaar volhoudt, dan is hij het wel éé, jaja. Daar kan de dees nog is een poepke aan ruiken éé! Nu heeeft hij wel nen helen hooop roadies éé, enfin, zwarte pieten, da emme kik ni natuurlijk éé, om nog maar te zwijgen over zijn schooon paard. Want waar zouwek het zetten éé, toch ni in de gang zeker, want dan schijt het heeel mijnen allee vol éé. Wat dat we wel gemeen hebben is onzen droogen leever éé, want ik had voorig jaaar mijne schoen gezet en ik had er een fles abSint neffe gezet en geloooft me vrij, die fles was leeeg toen dak smorgens van mijn mansarde kwam neder gedaald, jaja. Er lag toen een briefke bij van de Sint: ” Esther, het heeeft gesmaakt, mor ik voelde mij ineeens ni goe en heb uw wc wa bevuilt, excuses. Daarom de extra pepernoten”

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Vrijdag 11 november 2005

  MadollesJaja, tis weeer den 11de november éé, het einde van den Grooten Oorlog éé. Tis trouwens vandaaag een jaaar geleeden dat mijn goeie maat de Yasser zijn pijp aan Maarten gaf éé, den tijd ga snel zenne, amai. Ik em den Grooten Oorlog noooit ni meegemaakt éé, zo oud zennek nu oook weer ni zenne. Mor ik em alle medailles nog van mijne nonkel Jules di dat aan den IJzer gevochten éé, jaja. Drie jaar en half heeft die vent daar tussen het mostergas en het slijk van de looopgraven vertoefd éé, gezellig zalt wel ni geweeest zijn éé, neje. Om nog maaar te zwijgen over de gerantsoeneerden drank éé. Over drank gesproken, ik had toch ne grooten ketel met glüwijn gemaakt vandeweek. Mor ge kent mij éé, ik kon er weer ni afblijven en nu issem op, zodus ik kan veroem beginnen éé!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Donderdag 10 november 2005

  MooseJajaj, twas weer schooon op den tellevies éé, Joske Vermeulen uit de Trammasantlei 22 in Schoten. Nu moette weeten da kik ne Jos Vermeulen ken éé, jaja, en die wooont oook in de Trammasantlei, mor dan in Merksem éé, jaja. Jos de gladde, gelijk da wij zeggen, want de Jos is ni alleeen een vies manneke die da ni van de vrouwen kan blijven in café Jozef, mor oook vals durft te speelen met te wiezen éé, jaja! Ge moet mij de Jos ni leeren kennen éé, neje. De Gaston Bergmans daarentegen, das bijkanst nen heilige éé, jaja. Ik em er altijd wel wa een booon vooor gehad éé, mor ja, da is altijd ne jonge snaaak geweeest éé, buiten da issem getrouwd éé, jaja. Enfin, ik em mij een glaske glüwijn uitgeschonken sé, want ik em in de Wibra ne kerstbooom gekocht voor just geen 3 euro en die ganke nu versieren sé, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Woensdag 9 november 2005

  MooseAmai, ik leees in’t Nieuwsblad da Rudolf en zijn maten al pottendarm dicht in Zweden den boel op stelten emme gezet. Kerstmis komt naaderbij denk ik dan éé, jaja. Ik peis dak deees jaar ne plastieken kersbooom gaan zetten. Dan kunde wel zeggen, Esther da’s vies en ni schooon, mor die belekes in mijn stalleke, da zijn oook geen echte éé, neje. Ik em mij in ieder geval al goe vooorzien éé, ik em mijn kerststal al twee weeken in de keuken staan, ik em 20 liter glüwijn gemaaakt en ik em die mannen van de CROOZE.fm gebeld om te vragen of da ze hunnen kerststream ni wa vroeger kunnen starten éé, want verleje jaar emmek er wel van genooten éé, jaaa! Den Godgansen dag kerstliekes éé. Nu kunde zeggen, ge kunt da toch zelf oook? Mor ik zien mij ni den helen dag kerstliekes zingen éé, neje. Dan emmek opt einde van den dag een punthoofd en geen stem nimeer om te kombakken éé! Buiten da, mijn gebuuren zijn wel fan van mij, mor ik moet nu oook ni overdrijven éé, neje.

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Dinsdag 8 november 2005

  de liftTedoemme seg, ik em toch echt wel iets met liften éé, jaja. Bijkanst twee jaar geleeden nog uren vastgezeeten met de Polle Pap in Leuven en terjust, ik duuw opt knoppeke, komt ze van de gelijkvloers helemaaal naar boven, blijft ze toch wel steeken zeker, halverwege mijn verdiep? En de facteur had er just de post ingelegd, want er zat een nogal zwaaar pakske bij. Nu wetek ni wa datter int pakske steeekt, totdat die schoone meneeer van Schindler is langsgeweest éé. Ik kan wel een bekke graaien wa datter in da pakske zit éé. Het is in ieder geval geen schooon kleed van de Neckerman of de 3 Suisses éé, want da is verleje week al aangekoomen, mor ik peis ne vroegen kerstcadeau van de Fidel of van nen andere groote fan éé. De facteur zei dat het nogal zwaaar was, dus mogelijk een kratteke rum of zo. En nu ganek is terug zien naaar de lift sé, want die gast van Schindler die lust ze oook wel, snapte. Ik moet mijn bullen int oog gaaan houden éé!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Maandag 7 november 2005

  AlainkeMijne goeie vriend den Alain Delon wordt morgen 70 lentes éé, jaja! Eigentlijk nog ne snotneus in vergelijking met mij éé, ah jaa! Mor in vergelijking met mij loopen er veeel snotneuzen rond éé, want ik zen al een redelijk bejaarde bes éé. Enfin, ik em tegen den Alain gezegd dak er aan koom éé, want hij zit daar altijd alleeen in Genève en das ni plezant zeitem. Ik zen gere alleeen, mor da is vooor iedereeen anders éé, jaja. Bon, ik em een verse dooos sigaren van de Fidel gekregen sé, da is al ne schoonen cadeau, niwaaar! Subiet komt den Eric van Ma Belle uit Dendermonde mij haalen sé, dan rijden we met den DS Decapotable naaar Zwitserland éé, want sterren moeten in stijl reizen éé, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zondag 6 november 2005

  De RikkeDe Rik Van Looy is 71 jaaar gewoorden sé, jaja, twas weeer een plizant feestje éé, 2 kere wereldkampioen, tis ni niks éé, neje. Zijnen glorietijd is oook alweeer nen tijd geleje éé, jaja, nog vooor da kik begon met te kombakken, ge moet ni vraagen éé. Mor al bij al is de Rikke nog ne jonge snaak éé, enfin, toch in vergelijking met mij éé, ah jaa! Twas in ieder geval grootte feest in Herentals éé, amai. De Cointreau en ander spul vloeiden rijkelijk. Al goe da kik in Morkhoven kennissen em woonen éé, want anders wasser wel een probleeem geweest om op mijn mansarde te geraaken zenne. Bon, tis zondag, tis schooon weer, de deees gadis naar de moto GP zien éé. Ik vind da wel stoer zenne, die jonge gastjes die dat met dooodsverachting dooor die bochten vliegen, jaja. Da hadde ni gedacht éé, dak da gere zien. Mor bon, ik zet er dan borrelglaskes neffe éé. Zoveel als da ze rondekes doen, vol uiteraaard met jenever éé. En Maria, de Pol en Julia zijn er dan oook bij éé en bij iedere ronde die passeeert drinken we om de beurt een borrel leeeg, dus tis allemaal nog wel te doen éé, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zaterdag 5 november 2005

  KatastroofJajaja, de Katastroof-mannen emmen een nief Antwerps volkslieke gemaaakt sé, ge kunnet van hunnen saait zuigen éé, ah jaa. Als ge da wilt, dan moete maar op hunne foto hierneffe klikken éé. Ik zou wel is gere met die mannen ne concert doen éé, mor de vorige keeer da we da van plan waaren, toen emmek ze onder taafel gezoopen éé, dus ik denk ni da ze der nog zo scheutig op zullen zijn, ah jaa! Ik em ze oooit is geweeten da ze in Schoten gingen concerteren éé, ze moesten geeen geld, mor drank emme, awel ik em gehoord achteraf dat die van de organisatie, achteraf bekeken, ze toch liever betaald hadden, dan wast waarschijnlijk goeiekooper geweeest éé, ah jaa! Bij mij zal da nooit gebeuren éé, want ik zen mor alleeen éé. Over alleen gesproken, der staat nog een fles Cointreau alleeen in de kast, daar ganek direct is iets aaan doen sé!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Vrijdag 4 november 2005

  KoffieGelijk dat de Paul Boey het zo schooon zong éé “Ik em de mot in mijn lijf, ik zen vooor niks nimeer goe, elke vinger sta stijf, ik krijg mijn broek nimeer toe.” Jaja, bij mij is da soms mijn gene die ni goe dichtgaat éé. Enfin, ik zen nog wel goe vooor teen of tander éé, mor ik em gewooon teveel koffie gedronken vandenoen en ik zijn precies een bekke hyperkinetisch nu, amai! En ik moet nog naaar coiffeur Freddy vertrekken, da beloooft, want daar krijgek oook iedere keer een jatteke koffie, ah ja. Ge moet weeten dak gisteren die schone meneeer tegenkwam van koffie de Rob uit Okeboke en die gaf mij ne kilo javaboonen cadeau, echtig int echtig, tis ne grooten fan van ij éé. Enfin, ikke maar malen van de noen, mor mijne koffie was een bekke te straf éé. Mor goe, ik zen meer dan wakker, dus ik vertrek naar de Freddy in de Carnotstraat sé en dan ineens doorwandelen naar Cafe Jozef opt Astridplein éé, ah ja! Dan kannek mischien nog een danske plasseren met ne frisse gast éé, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Donderdag 3 november 2005

  FrietgeheimenMijne goeie vriend de Paul éé weeer nen nieven boek geschreven over de frietjes éé, jaja, alzek mij ni vergis ist al zijnen vierden boek. Wa natuurlijk ni wilt zeggen dattem zelf goe frieten kan bakken éé, neje! Enfin, deze middag ist receptie in de Hoogstraat sé, en alzek dan bij Maria van de Number One een fritteke kan steeken achteraf of nog veel liever bij de Max op de Groenplaats waar dat het fritkotmuseum is, dan ist goe éé. Mor ik ga vooral voor de receptie éé, hoe zouwde zelf zijn, ah ja! Bon, tijd dus om mijn schooon kleed te strijken sé, want ik kan er moeilijk in mijn communison gaan staaan éé, het zou nogal een zicht zijn, dan denken ze dat die ouw bes oook nog seniel geworden is éé!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Woensdag 2 november 2005

  Oh! Lieve VrouwentorenIk em mij vandenacht schor gezongen in mijnen drooom, jaja. Ik drooomde dat de stad uiteindelijk had beslooten om den tweeden toren van de kathedraal af te maaken, jaja. Ik zien het Ludooke van Campendinges nog zo zeggen op den ATV sé. “Het stadsbestuuurr heeft met grroote meerrderheid besloten om Onzen Lievevrrouwentorrren af te werrken, zoals jaarrren geleeden gepland” Echtig int echtig!! En uiteraaard mochtek koomen zingen over den tooren éé, jaja! Den Tom Lanoy had er zelfs eeen speciaaal gedicht vooor geschreven en de Strangers hadden er een schooon lieke bijgemaakt! Enfin, het eerste wa dak dee vandenoen toen dak wakker werd, was een goei borrel uitschenken, want ik had echt wel een bekke keelpijn vant zingen éé. En daarna emmek is dooor het keukenvensterke gekeeken, want daaar kannek den tooren zien, mor der was uiteraaard en jammer genoeg niks veranderd éé, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Dinsdag 1 november 2005

  HalloweenIk zen druk bezig geweest met mijn patattenmeske in mijne leste pompoen die dak had overgehouden van den hooop die op het terras groeide éé. De rest steekt in stukskes in de vriezer éé, ah jaa! De Soi van Mariette heeft er dan een lampek in koomen hangen, want met den ellentriek zennek ni zoonen held éé, neje. Tis geleje van toen da den ellentriek veranderde van 110 naar 220 dak nog is geprutst em met stroom éé. Ik gelooof dat da in 1969 was of zo. Mor natuuurlijk, al mijn machientjes gelijk mijne mixer en mijne koffiemoolen die werkten nog op 110 volt éé. Dus het was ofwel nen transfo koopen, ofwel alles nief gaaan koopen éé. En toen was er nog lank genen Aldi of ne Lidl éé, neje. Vandaar nen transfo éé, dan konnek alles nog blijven gebruiken, ah jaa! Mor ik stak da machien er blijkbaar andersom in. Ge kunneet ni gelooven, mor de voenken vloogen tot bij de gebuuren. En twas just mijne goeie mixer van de Nova. Ik em toen den ellentrik goe gevoeld zenne, amai. Toen zongek efkes gelijk mijne remix uit 2004 éé!! Mor dan avant la letre éé, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Leave a Reply