Search

Bookmarks

  Zaterdag 31 december 2005

  NataliaOns Nataliaake is de populairste bij het Laagste Nieuws, lezek op hunnen websaait, jaja. Ik herinner mij nog goe onzen gezaamenlijke concert bij den Chris Van den Durpel éé, jaja. Da was schooon zo wij tweee op die rolschaaatsen, jaja! Ze emmen terstraks van den traiteur alt eeten al gebracht sé, ik moet het nog just opwarmen in een pan éé, jaja. Dan moettek mij vandenavond ni moe maaken éé, neje. Dien traiteur die zei, tis allemaaal klaaar ge moet het nog just efkes in den microdingesoven steeken, mor da emme kik ni zenne, das iets vooor de jonkheid éé, jaja. Mor bon, tis paella éé, dus da kannek goe in de pan doen éé, just vooor Janine van de Cois en Yolanda, die mag da ni, die ee liever een viske éé, dus dan zijnek mor een pladijzeke gaan halen bij de viswinkel in de provinciestraaat éé, ah ja! Bon, maggek elle ne fijnen overgang wensen, want wij zijn hier al in de Cointreau gevlogen éé, ik hooop voor elle da ge hetzelfde doet éé, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Vrijdag 30 december 2005

  IkkeHooog Huis Leeeg Huis, der zit een gierige pin in huis, jaja. Da emmek vandenoen al een paaar keer hooren zingen dooor de nieuwjaaarszangerkes. Mor hoe geraaakt zo’n ouw bes gelijk ekik nu op tijd met de escallier vant derde verdiep naaar beneden? En tis da ze de laaatste jaaren centjes willen en geen, koeken, anders konnek het nog dooort venster smijten éé, ah ja! Nochtans, van die geglazuuurde koeken en nick nackskes da verkopen ze nog goe éé. Mor goe, dan zallek die mor zelf opeeten éé, samen met een goei jat kaffe en een Cointreauke éé, ah jaa! Bon, ik em mijn ooverschoenen al klaaargezet om subiet naar coiffeur Freddy te vertrekken sé. Tis mor te hoopen dat de zwaare sneeuw wegblijft éé, want dan peizek da mijn coiffeur ni genoeg cognac in huis éé om mij te soigneren éé, want dan zittek er vast. Ik zal mor vooor de zekerheid een fleske meeenemen, ah jaa!

  Donderdag 29 december 2005

  IkkeDen dag van de onnozel kinderen is weeer vooorbij sé, jaja. En ik vind eigentlijk feitentlijk dat er meeer en meeer onnozel kinderen bijkoomen éé. Of het duuurt wa langer eeer da ze volwasssen worden éé, jaja, da kan oook. Ik leees op den electronischen otoroute enfin, bij het Laagste Nieuws, da ze gaaan onderzoeken in welk kleeed da ge een dik gat hebt en in welk kleeed niet éé. Awel ik em daaar allang nen truk op gevonden éé, jaja. Ik doen altijd eeen heeel heeel schooon kleeed aan met bloemen erop. Zo hedde geeen dik gat éé. En daaar moette kik geeenen professor vooor emmen zenne, neje. Da weeetek van mijn bomma zaaliger éé, die zei altijd tegen mij: “Esther, ik em geeen enkel probleeem da ge op eeen podium staaat, inteegendeel, mor met een bloemekeskleeed aan zieder eeel goe uit en worde zeker nog een groote ster.” En ze hé gelijk gehad éé, ah ja. Zelfs in mijnen kombak zennek grooot éé!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Woensdag 28 december 2005

  koffiebakkesNe koffie met tekeningskes in lezek op den internet, ja wadde, geeeft mij dan toch maaar een javaake met daarnefffe een cognacske zenne, enfin, nen dubbele mag oook éé, ah jaa! En dan nog een cholatteke of vijf neffe van da olifantje en ik zen content, ah jaa! En ik word nog contenter als ze de fles er neffe zetten natuurlijk, mor das nogal wiedes éé!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Dinsdag 27 december 2005

  kaartenHaddek het gisteren ni gezegd van die sneeuw? Enfin, ik zen naaar de markt geweest sé en de Kevin vant cafééke is mij komen helpen éé, want al die wijn en aanverwanten, het weeegt allemaal wa veeel voor een ouw bes gelijk ekik éé, jaja! Ik gon verderdoen, want mijn kaartvolk is al aant binnenkoomen sé en das niks te vruuug, want ik em een goei gevoel dak gaaan winnen éé, ah ja! Tot morgen!!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Maandag 26 december 2005

  SneeuwHet gaaat de koomende daagen sneeuwen en vriezen sé, geeen weeer dus om een beeest dooor te jaagen éé, neje. Ik em mijn overschoenen al klaaar gezet sé om morgenvroeg naar de markt te gaaan éé, ah ja! Want ik em nog wa ingridiënten noodig vooor mijn speciaaal glüwijn-recept éé, want morgenmiddag emmek bezoek éé, jaja. We gaaan nen traditioneelen kerstwies speelen éé. Da doen wij ieder jaaar éé, met veeel glüwijn en veeel halve frankskes en 25 centiemekes. Ik zou bekanst zeggen, tot morgen en ni te zat éé, mor da zouwek beeter tegen mijn eigen zeggen sé, want ik zen al aan mijnen derden Cointreau en ik begin het al bijkanst te voelen éé, jaja.

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zondag 25 december 2005

  TaartAmai, pfff, amai, ik em mij weeer een bekke oovereten éé, das nu al 86 jaaar hetzelfde. Ik leeer ni bij éé, mor ja, het moest maaar zo lekker ni zijn éé, neje. Mor bon, nen diner van acht gangen en dan zennek de taaart nog vergeeten sé. Jaja. Ik vinneet ieder jaaar wel een bekke zielig vooor de kalkoenen éé. Een bekke éé, want ze zijn toch al dood als ge ze opeeet en met sentiment moettte ni overdrijven éé. Zo emme ze hieronder nen hond gekocht, mor ze emme vijf katten. En nu zen ze uiteeen vooor dien hond, want de beeesten kwamen ni overeeen, ge kunnet maaar amper gelooven éé, jaja. Bon, ik gon mij is een Rennieke pakken sé, want ik begin krampekes te krijgen. Enfin, ik kan mischien beeter eerst nor de koer gaaan éé, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zaterdag 24 december 2005

  De StalLet it Snow!Let it Snow!Let it Snow!!!!!!! En ikke maaar meezingen met de kerststream van de CROOZE.fm ééé, jajaja. Allemaaal schooon liekes éé! Ik had deees jaaar, gelijk ieder jaaar, toch wel gere ne witte kerst gehad zenne, mor ik zal mij moeten beperken met bloemsuiker te stroooien op mijn vensterbank éé. En das oook een schooon zicht éé. Moestet nu Kerstmis in de zoomer zijn, dan zouwek da ni kunnen éé, want dan koomen er massa’s insecten op af éé, mor met deees frisse daagen valt da wel mee éé, gelukkig. Bon, ik moet nog wa commishkes doen sé, want straks zit mijn kot weeer vol dronkaaards éé, ah jaa! Gelukkig koomen en gaaan ze allemaaal met den taxi éé! En alzek van eulle was dan deedek da oook maar, want ik ken elle wel zuipschuiten!!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Vrijdag 23 december 2005

  De WilfriedIk em mijne maaat de Wilfried op den ATV gezien sé, jaja. Ik ging vroeger, toen dak nog een jonk meiske was, regelmatig vissen met de Wilfried int park van Schilde, jaja. Mor sinds enigte jaaren issem de vissenman in de zoologie éé, jaja! Alzek dan is nor de zooologie gaaan, dan nemek altijd een zakfleske rum meee om aan te tutteren éé, ah jaa! Ik em geeen ideee of dat de Wilfried zijn tijgervissen da moogen, mor ik kant de volgende keeer is porbeeren éé, ah jaa! Want de Eddy van Francois van Wilma die had vroeger goudvissen in nen bokaaal en iederen avond kapte die daaar een borrelke van Smeets in, jaja. Dubbel gestoookte uiteraard éé. Want den Eddy zei altijd dat waater verdampt en datter altijd iets bijmag per dag en buiten da, zeitem, bleef het waater schooon éé. Enfin, hij heeft da viske redelijk lang gehad, mor het kan evengoe zijn dat het lang bewaaarde op dien alcoool éé, jaja.

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Donderdag 22 december 2005

  De RatziEn ik dacht dak alles wist seg! Bij mijn weeten wooont Santa ergens in Finland met zijn beeesten en zijn wijveke, ah jaa! Mor gisteren zaggek op den tellevies dattem blijkbaar in Rome wooont, ah jaa! Mor zo zonder die arreslee vondek het maaar niks éé. Vandenoen belde der ene aaan de deur met zo’n muts op, hij vroeg vooor een borrel, mor hij was allang meeer dan teut, ah ja! Nu emmek vooor de facteur altijd wel een fleske jenever klaaarstaan, dus ik em die zatte kerstman dan maaar een borrel gegeven. Ik zen terjust nog is gaaan zien aan de deur, hij ligter nog altijd zijn roes uit te slaapen, jaja. Mor aaan zijn ogen zaggek dat het de Pierre van Alfonsine van Gusta was. Alfonsine ga weeer kijven alsem thuiskomt peizek. Het is dan oook ieder jaaar hetzelfde met de Pierre. De kerstverlichting hangt nog maaar just op de Turnhoutsebaan of hij zet zijn versleten kerstmuts op en gaat de gebuuren af vooor een borrel. Twee jaaar geleje heeeftem volgens Alfonsine zelfs is in zijn muts gekotst, jaja. Ik zou bijkanst zeggen: de jeugd van tegenwooordig, mor de Pierre is al 75, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Woensdag 21 december 2005

  De JacquesPersooonlijk haddek op Edith Piaf gegokt, mor das geen Belgische éé dus da telt ni, mor de Jacques Brel als groootsten Belg, waaarom ni éé! Ik em direct wa tussen mijn plaaten liggen snollen die dak destijds van de Jacques persooonlijk em gekreegen éé, jaja. Twas ne groooten meneer éé, zeekers tijdens zijn concerts in den Olympia in Parijs éé, jaaa! Ik zen zo is met de Jacques gaaan vaaren met zijnen booot. Ik zorgde toen voor de sigaaren en de drank, ge kent mij éé, de Jacques ging kooken. Ik moet zeggen, hij kon goe zingen, mor kooken? Amai, ik em drie daagen buiklooop gehad toen, ge moet ni vraagen op dien booot wa dat da gegeven éé! Nochtans lekker wast wel, ah jaa! mor nog geen tweee uuur laater begonnen de krampekes. Gelukkig heeftem toen het leeed wa verzacht met liekes te zingen vooor mij gelijk De Nuttelozen Van De Nacht, La Bière, On N’oublie Rien en nog zoveeel ander schooon plakskes éé. Enfin ge moet mij pardoneren mor ik gon is nor de koer, ah ja!!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Dinsdag 20 december 2005

  IkkeJaja, zeg niet te gauw, tis weeer een vrouw éé, jaja. Mor tis er eeen zenne, ik em het goe gezien gisteren bij het Groote Dictee éé. Ik kijk er gere naar, mor ge moet mij pardoneren, meespeelen da doenek ni zenne. Ik vind da ze wa te rap gaaan éé. Buiten da, tis veeel te laaat da ze da uitzenden éé, dan zit de deees al nen tijd deftig aaan de Cointreau, ah jaa! Mor goe, gisteren wast wel spannend vonnek, vooral opt einde éé, want eigentlijk is daar niks spannends aaan. En ik vind toch oook da Martine Tanghe vooor de geleegenheid wel is een schooon kleeed had moogen aandoen éé, zo eentje met veeel bloemen op, want da zienek geere éé. Het zou haaar da wel wa sterallures gegeeven hebben éé. Mor ik peis da Martine Tanghe wel eeuwig het Chiromeiske van achter den hoek zal blijven éé, jaja. Enfin, ze emme mij is gevraaagd om meee te doen met da dicteee éé, mor ik em gezegd datter al genoeg schrijffouten staaan op mijne saaait éé en daaar willek het bij houden, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Maandag 19 december 2005

  Tom BoonenJaja, de sportman vant jaaar sé, jaja. Moestek ne vent zijn, dan haddek da in mijn jonge jaaren mogentlijk oook wel is ne keeer gewonnen éé, jaa! Enfin, de deees gaget ni te lang trekken, want subiet staaan ze hier om mij op te laaden éé want ik moet naar het feestje van den Elton in Londen éé, jaa. Ik zen is curieus of datter wa volk gaaat zijn hé, want ik em geeen ideee of dat den Elton nog populair is gelijk ekik éé, neje. Ist ni, dan kannem nog altijd kombakken éé. Of wa ritselen links en rechts gelijk vroeger vooor den Tandy als ge da nog kent. Toen stontem daaar met een elektronisch pianoke op de kaft van een reklamfolderke. Bon, mijne rommel nog just in mijn shakosh steken sé en ik zen klaaar om te vertrekken éé. En mijn glas leegdrinken éé, want da zou zonde zijn van de Cointreau, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zondag 18 december 2005

  Engelsch Zonder LeeraarIk em mijnen boek “Engelsch Zonder Leeraar” mor terug uit de kast gehaaald éé, ni omdak geeen Engelsch nimeeer kan éé, neje. Gewooon om het nog is op te frissen éé, want ik zen nimeeer van de jongsten. En alzek morgen in Engeland aaankooom zallek weer teegen iedereeen mogen vertellen dak vroeger nog vooor den BBC em opgetreeden éé, ah jaa! Ik em nog veeeel fans in Engeland éé. Mor ik gon subiet is den electronischen snelweg op om te zien of da ze ginder nu al wel euroos emmen en of da ze nu eindelijk aaan de juste kant rijden éé, want ge weeet maar noooit met zoon eilandbewooners éé, die veranderen ni rap van gedacht, neje. Tis maaar omdat den Elton een schooon collectie oldtimers heeeft en daaar willek toch wel is mee rondtuffen, mor dan wel liefst alzek weeet waaar dak moet rijden éé, want ik wil den Elton zijn bullen ni in de prak knallen éé, neje. Buiten da, botsen da doenek toch liever op de Sinksenfoor zenne, hoe zedde nu zelf!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zaterdag 17 december 2005

  Den EltonJaja, van de noen gaat den tellefon, ist den Elton om te vraagen of dak de maandag ni naar zijn vrijgezellenfeeestje in Londen wil komen. Ik em uiteraaard ja gezegd éé. Hij vroeg wel om ne zeekeren Alex uit Merksem ni mee te brengen, moets die daar achter vraagen. Mor ik ken genen Alex, neje. Ja ik ken er wel ene die hier jaaren geleeden mijnen tellevies is komen repareren, mor das dan oook alles éé, jaja. Enfin, ik zen nu is in mijn kast aant zien wellek kleeed dak gaaan aandoen éé. Da met die bloemen of da met die bloemen, das de groote vraaag altijd éé, ah jaa! Enfin, ik em nog tijd om der is goe over na te denken éé, want de maaandagmiddag komt den taxi vooorbollen om mij naaar de luchthaaven te doen sé. Tis lang geleje dak nog is gevloogen heb, jaja. Vroeger toen da kik nog vooor den BBC optrad, toen gingen wij nog met den booot het kanaal over éé! Enfin, tot morgen, tis tijd vooor een goeie Cointreauke sé!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Vrijdag 16 december 2005

  Soeur SourireDominique, nique, nique, s’en allait tout simplement, routier pauvre et chantant. En tous chemins, en tous lieux, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu!! Jajaja, ik zen weer wa ouw singletjes aant beluisteren éé. Ge kent mij éé, ah jaa! Ik em Soeur Sourire nog gekend éé, jaja. Ik em haar is gevraaagd waar da ze met haaar centen bleef en toen zei ze me da alles naar de nonnekes ging, jaja. Achteraf is ze dan toch maaar van gedacht veranderd, mor ne frank éé ze nimeer verdiend éé, neje. De slooor… Mor bon, ze heeeft de wereld dan toch wel blijer gemaaakt éé, das dan toch oook iets, niwaaar. Bon, ge moet mij pardoneren, mor de deees éé weinig tijd éé, want ik gon subiet nor de coiffeur, ah ja!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Donderdag 15 december 2005

  GlasIk em vandenoen met de Kevin vant vzwke op den hoek mijn glas zonder statiegeld naaar den glasbol gedaan, want het was wa te veeel aant worden. Mor ja, ik krijg veeel volle flessen cadeau en er komt oook wel wa bezoek bij mij om die op te drinken éé, ah jaaa! Om dan nog maaar te zwijgen over hetgeen da kik in mijn eeentje leegjoebber éé! Mor bon, ik kan nu toch terug dooor de gang lopen zonder gerinkel, dus das goe niefs, voooral toch vooor mijn onderbuuren, ah jaa! Ik had nog aaan den Panamarenko gevraaagd of dattem er geen vliegmachien van wilde maaken, mor hij wilde de flessen alleeen maar als ze vol waaren. Zo kannek oook vliegen, met een maaag vol drank, ah jaa! Enfin, de deees éé nu een Cointreauke uitgeschonken sé, want van al da sleuren krijgt ne mens dorst, niwaaar!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Woensdag 14 december 2005

  FreyaJajaja, ze éé gelijk langst ene kant éé, mor da kan ze van ongs Belgskes oook zeggen hé, alzek de commentaaren lees van leezers int Nieuwsblad en int Laagste Nieuws, jaja. Enfin, Het meiske had da mischien beeter ni gezegd éé, mor soit. Ik em in mijn leeven ook al stomme dinges gezegd zenne, zie maaar wa da kik hier soms neerschrijf, niwaaar! Bon, ik gon het ni te lang trekken, want ik zen aaant genieten van de CROOZE.fm hunnen kerststream éé. Den godgansen dag kerstliekes éé. Uiteraaard kennek de meeesten éé en zingek goe mee, ah jaa! Ik zijn een zingerin vooor iets éé. Ik moet wel zeggen dak terjust geklop op ne muuur hooorde ergens in huis, just op de moment dak “Let it snow! Let it snow! Let it Snow!” aaant meezingen was éé. mor het zal wel ne klopgeeest geweeest zijn, want alzek het goe vooor em, dan zijn mijn gebuuren van links stokdoof en die van rechts die hooren ni goe. Al een geluk dak ni Yellow Snow aant zingen was. Mor das eigenlijk eeen vies lieke over pipi, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Dinsdag 13 december 2005

  Den BenedictusDen Benedictus éé gezeit da Kerstmis een bekke te commerciëeel geworden is éé. Nu emmek niks tegen dien Duitser, mor da weeten we toch allang éé, aja. Ge moet hemels zijn als ge verheven wilt zijn als geeestelijke en zeker de paus, mor ge moet ni van de planeeet gerukt zijn éé, want da is er toch wa over zenne, ah jaa! En wie zegter da ne commerciëeelen Kerstmis ni Godsvruchtig kan zijn, niwaaar. Om met Kerstmis in de sfeeer te blijven bijvooorbeeeld drink ik enkel goddelijke dranken, gelijk Kinawijn van Zuster Godelieve, Trapistenbier, Sint Estephe Bordeaux, jaja! Om maar te zwijgen over Dom Perignon éé, het zat paterke! Mor ik zal al maar zwijgen, want subiet vragen de nonnekes nog aan mij of dak ni int kloooster wil stappen. Mor ik zen ni zot zenne, zie maaar hoe dat het met Soeur Sourire gevaaren is! Buiten da, ik em genen tijd vooort klooster éé, ik moet nog veuls te veuls kombakken, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Maandag 12 december 2005

  CherrymoonAmai, nu zennek toch een bekke aaangedaaan éé, De Cherrymooon gaat dicht tedikke. Alzek mij ni vergis emmek daaar nog is ne concert gegeven en zongek toen onder andere Fly Me To The Moon éé, jaja. Om over Moonshadow nog maaar te zwijgen en Under The Moon Of Love, jaja, ze schieten mij allemaal te binnen éé die schooon plaatjes. Wacht wacht, ge had oook ng da Spaaans lieke, La Luna of zoiets, jaaaa!Half Moon Bay, Strawberry Moon, Kisses In The Moonlight, Moon Glide, Moonflower. Ik kan zo nog uuren dooorgaan éé, mor das ni de bedoelingk peizek éé, neje. Subiet zennek nog maanziek éé! Bon, Da gastje da mijn favoriet was gisteren bij da tv-spelleke heeft dan toch gewonnen lezek in de gazet. Ja, ik was ni blijven gaapen naar die zenuwachtige show zenne. Ik was Oorlogswinter van Jan Terlouw aant leezen, dus wa kiesde dan? ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zondag 11 december 2005

  Channel XIk zen er wa laater, ik weget, mor twas den helen middag booomke wies éé, jaja. Ik em natuurlijk gewonnen, gelijk gewooonlijk. Het grooote voordeel van vedet te zijn éé, ni da bierke éé, mor ikke. Ik em exact 6 frank en een half gewonne éé, want wij speelen vooor halve frankskes, die emmek nog bijgehouwe, ah jaaa. Wij speelen al jaaaren vooor halve frankskes, dan gade da toch ni veranderen éé. Enfin, ik em terjust den tellevies opgezet sé, den X Factor is begost. Tis den eerste keeer dakket zien éé, dus ik em eigentlijk geeen ideee wa dat da is éé. Mor dien Udo, die kan wel zingen, da wordt nog een vedette en alsem grooot is kannem kombakken, jaja! Neje, ik leees meestal ne goeien boek op ne zondagavond éé, jaa. Want al die beweegende beelden, het gaaat allemaaal zo rap éé! Toch zeker na zes cognacskes, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zaterdag 10 december 2005

  cadeaukesVrouwen geeven vaker cadeau’s leezek op den internet. Da kan allemaaal wel goe zijn, maaar als ge een vedet zijt, gelijk ekik, dan krijgde er zelf toch nog altijd meeer dan da ge er kunt geeven éé, ah jaa! Zo krijgek ieder maaand een dooos sigaaren éé en bij de Kevin int vzwke wordek regelmatig getrakteerd op nen trapist met grozeille éé, jaja. En gisteren bij coiffeur Freddy ne koffie met een speculaaske éé! Ik ging daarstraks in de brievenbus zien en er stak niks in natuurlijk, want het is zaaterdag, ik wast weer efkes vergeeten éé. Enfin, tis verdomme koud buiten zenne! Ik em de kachel een vijs bij gedraaid en ik em de glüwijn warm gemaakt sé, met nog wa extra kaneeel erin en wa honingk vooor de gezondheid éé, dus mijnen dag kan nimeer stuk éé, neje!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Vrijdag 9 december 2005

  Bobby VeeDe deees was in haar kast aant zoeken naaar haar collectie kerstplakskes, jaja. Ik em deees schooon exemplaar van Bobby Vee gevonden, maar na zijnen vierden zin blijft zijn plaaat al hangen. Tis datter een serieuze kras op da singletje staat éé. Mijn Minouche heeft da een paaar jaar geleje gedaan, ik peis dat ze het ni meer kon hooren, jaja. Gelukkig kregek van de noen ne mail van de CROOZE.fm éé, jaja. Nen hooop wedstrijden da ze weeeral doen, mor oook da hunnen kersstream weeer online is éé! En da vinnek wel fijn, die schooon muziekskes den heelen dag éé. Nu gnek subiet naaar de coiffeur in de Carnotstraaat, mor ik gon eeerst nog bij den Turk aan de overkant eeen kerstmuts koopen, want ik em gezien da ze daaar in groote massa aanwezig zijn éé, en da allemaal vooor nog geeen 100 frankskes, enfin, 2,5 euro in nief geld éé.

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Donderdag 8 december 2005

  dichtWij staaken vooor ons recht op werk, zeiter terjust ene tegen mij aan de deur. Ik zeg tegen da bazeke dak da toch een bekke contradictorisch vind éé, ah jaa! Ik em nog nooit gestaaakt in mijn leeven, ja ene keer bijkanst, toen hadden we al van smiddags aaan de jenever gezeeten en ik moest gaaan optreeden, en ik draaaide daar bijkanst van mijne sus. Mor ik em toen toch maaar gezongen éé, ah jaa! Want als ge wilt kombakken, dan is er geenen tijd om te staaken éé, neje. Trouwens, tegen een aanvullend pensioentje staaken, da zou er een bekke veel oover zijn, niwaar! Enfin, ik peins dak deze noen ni veeel gaaan doen, buiten wa sinterklaas-speculaas soppen in mijne koffie en in mijne rum. Het is gelukkig mijn laaatsten speculaas, want na een paar dagen snoepen emmek er weer vooor eeen jaar mijnen buik van vol, letterlijk en figuurlijk éé, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Woensdag 7 december 2005

  bem bem bem bemJaja, Studio 1000 begint met ne kinderradio éé. Ik em et geleezen op den electronischen snelweg. Ze moogen altijd langskoomen éé, want ik em veeel kinderliekes gezongen destijds éé, samen met het knapenkoor van het Sint Lievenscollege uit de Kasteelpleinstraat hier int stad, jaja! En ik em oook nog een paar elpees van nonkel Bob, hier en daar zit er wel een krakske in peizek, mor ze moogen ze lenen om er de nummerkes af te haalen éé, want tegenwooordig gaat da nogal gemakkelijk, zelfs zonder op een cassetteke te zetten, mor ineens op ne CD nort schijnt. Den techniek staaat voor niks swegesworrigs éé. Enfin, kinderradio of ni, de deees blijft toch verknocht aaan haren CROOZE.fm zenne. Ik word iedere noen goegezind wakker als mijne wekkerradio opspringt, jaja. Als ge een ster zijt gelijk ekkik, dan slaaapte ni uit éé, neje. Dan staade vroeg op om niks van den dag te missen. Ik mis al genoeg van den dag alsek een scheef uit heb éé, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Dinsdag 6 december 2005

  De Sint in chocolatGe moet mij pardoneeren dak er zo laaat zijn vandaaag, mor ge kunt begrijpen da op deezen heugenlijken dag er andere dingen prioritair zijn éé, ah jaa! Het eerste wak van de noen ging doen, da was in mijn botten gaaan loeren, jaja! Ik begost zowaaar te spinnen als een poezeke. Mijn botten zaten meeer dan proppevol met snoep, chocolade sinterklazen, zwarte pieten, ezeltjes, koeien, enfin, ge kent de cinema wel éé, jaja. Ik moet zeggen, de sint is gul geweeest vandaaag, hij heeeft me zelfs een karton Cointreau, een karton rum en een doos Havanas gegeven. Ik peis dat de Sint deees jaaar uit Cuba kwam, jaja! Mijne maaat de Fidel, die probeert mij altijd te verrassen éé en hij kent Sinterklaaas goe éé, ah ja! Enfin, nu moet ik toch dringend naaar de koer, want van al da snoepen beginnek krampekes te krijgen éé!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Maandag 5 december 2005

  De Sint zelfIk em mijne schoen al gezet zenne, samen met mijn botten waaar dak oooit enen keeer mee zijn gaan vissen met den Tienne en de Swa uit Okeboke, jaja. En neeemt het van mij aan, der kan eeel veeel snoep in die botten, zeker weeten. Verleje jaaar emmek zitten snoepen tot in april vooor da alles op was éé, jaja. En dan emmek nog geprobeeerd om met nieuwjaaarke zoete en drie koningen wa snoep te slijten, maar de jonkheid wilt geeen snoep nimeer, neje, die willen centjes, jaja. En wa doen ze dan met die centjes? Snoep kopen zeker? Enfin, mij ni gelaaten éé, dan zingen ze maar van “hoog huis leeg huis, er zit een gierige pin in huis” jaja! Het kan mij ni scheelen éé, neje. Er kan mij vandaaag eigenlijk weinig scheelen. Ik em zelfs ni opengedaaan vooor de facteur die da stond te bellen aan mijn deur. Want ik begin die zatlap al stillekesaaan te kennen. Ik em niks veur ei Esther, mor hedde gij een borrel vooor mij? Hoe dikwijls dak da al em gehooord, jaja. en zijne favorrieten dooddoener alsem serieus petrol is: Esther, vooor dak vertrek, ge weet op zes benen kannek ni staaan éé, neje. Enfin, vandenoen is de deur dicht gebleven vooor den octopus en terecht! Schol!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zondag 4 december 2005

  KoeIk em op den electronischen snelweg geleezen da ze in Schotland scheeten van koeien kunnen verminderen met 70 procent éé, jaja. Da moet daar dan wel veeel aangenaamer zijn om te woonen éé, jaja. Ik weeet nog goe dak destijds vooor den BBC em opgetreeden éé! En toen was er een koe, amai, wat een koe. En scheeten laten scheeten!! Ge kunt het u ni voorstellen, maar da was één gereutel éé, jaja. Da kwam natuurlijk dooor het eeten daar éé. Want da is ni te eeten éé, neje. Ik zen het noooit gewoon geworden éé, neje. Alzek er nu aan begin terug te denken, beginnek van mijn eigen spontaan te flattuleeren éé, jaja. Enfin, de dees is is naaar de koe-r, tot morgen!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zaterdag 3 december 2005

  ClouseauIk em vandaag ni veel te vertellen zenne, want ik zen al wa gepresseeerd éé, jaja! De deees ga vandenoen naar de paters. Jaja, de paters in Westmalle éé, om daar wa trappisten met grozeille naaar binnen te kappen éé, ah jaa! En dan daaarna ganek op invitatie naaar het Sportpaleis, jaja. Ni om op te treeden éé, neje. Mor de Koen vroeg of dak ni samen met zijn broer ne lekkere maaaltijd met kreeft en krab wilde nuttigen, dan zegt de deees geene nee éé, nee! Eerst wilden ze dak naar ne concert kwam zien van Clouseau, mor daaar emmek ni zo veeel goesting voor éé, Peter Sellers is allang kevendrager éé! Dus ik em dan maar toegezegd op het eten ent drinken éé, ah jaa! Hoe zouwde zelf zijn, niwaar!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Vrijdag 2 december 2005

  Damiaan Rules!!!Jajajaja, de Jozef éé, de Jozef, ik em het altijd wel geweeten éé, mor ja, met zijn 1m98 moestem wel de groootsten Belg worden éé, ah jaaa! Gisteren sprak Maria van de Fons mij nog aan en die was eigenlijk heeel verbaaasd da kik ni tussen die lijst staaan éé, jaja. Eerlijk gezegd, het klinkt mogentlijk wa pretentieus, maar ik vind da oook een beeetje éé. Ik em toch vooor den BBC opgetreeden éé, en volle zaalen in London éé, jaja. Om over den Olympia in Parijs nog maaar te zwijgen. Het had op zijn minst wel goe geweeest vooor mijnen kombak éé, jaja. Mor bon, tis de Jozef geworden éé, Jefke Lepra, gelijk wij in de Seefhoek zeggen éé, jaja. Tis hem gegund zenne, ah jaa! Ik weeet alleen ni goe wanneeer de prijsuitrijking is éé, hopelijk wordek daaar ook voor uitgenodigd éé, want ik wil de Jef wel is in levende lijve ontmoeten éé, ah jaa. Mogentlijk kunnen wij dan is ne keer een duet zingen, ah jaa! Ge zie, ik em mijnen kombak altijd in mijn achterhoofd. Enfin, soms zit het wa in mijn vooorhoofd oook éé, da hangt wa van het weeer af natuuurlijk. Mor bon, ik zen weeer aant ratelen éé en tis tijd om naar de Freddy zijnen Hairdesign te gaaan éé, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Donderdag 1 december 2005

  kerstboomNen omgedraaiden kerstbooom zou de nief raage moeten worden, amai zenne. Ze laaten bij den Amerikaaan ne scheet en dan moeten ze hier er nog wa bij doen, jaja. Mij ni gezien zenne, dan denkik heel den tijd ofdak zat zijn, buiten da, tis geen zicht en tis redelijk onnatuurlijk éé, ah ja! Want die omgedraaiden sparren die groeien alleeen maar aan de onderkant van ons planeeet éé! Da moet nog al wa kosten om die hier te krijgen zenne, amai! Ik zie de kerstboomen toch liever zoals ze bij ons groeien en ne gewoone is toch praktischer éé, neeemt nu bijvoorbeeeld mijne piek, die kunde wel ergens opzetten, mor ni onderhangen. Tis dan nog gevaarlijk oook éé, zie da ge die punt in uw lodderoog krijgt éé. Mor als ge de twee wilt, da kan éé, vooor da ge de cadeaukes begint uit te pakken, die uiteraaard onder uwen boom liggen, kunde op uwe kop gaaan staaan éé! En ge kunt op uwe kop gaan staan, met kerstboom en al, want mij bij komt da ni binnen, neje.

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Leave a Reply