Search

Bookmarks

  Archive for februari 2006

  Dinsdag 28 februari 2006

  Onze Lieve VrouwentorenJaja, ik zen gisterenavond nog is de koekestad ingedooken, samen met mijn goei vriendin Jo Leemans éé. En al goe, want met twee loopte uiteindelijk toch wa steviger naaar den taxi éé, jaja. Ge moet weeten, we zaten in den Engel, den Bengel en nog wa caféekes in de gebuuren van de kathedraaal éé. Mor haddek nu te veel gedronken, of haddek ne fata morgana, geeen idee, mor ik em wel goe gezien dat Onzen Lievenvrouwetoren ineens twee toorens had éé, jaja! Straks veroem is het stad in sé, om toch nog maaar is te gaan zien, want ge weeet maar noooit met al die moderne technieken éé, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Maandag 27 februari 2006

  TellefonKrijgek van de noen tellefon, hangt er nen blijtende en snikkenden Engelschman aan de tellefon, ik had het eerst nog ni dooor dat het George Michael was éé, jaja. Hij al snikkende tegen mij: “mama”, want zo noemt hem mij altijd éé, “mama, ik ben zo stom geweeest” En dan begon hem zijn verhaaltje dat de polies hem gisterennacht had opgepakt terwijl dattem suf achter zijn stuuur lag te soezen éé, jajaja. Enfin ik em hem gezegd dattem wa beter moet oppassen éé en met zijn pollen van al die raar dingens moet afblijven en dattem beter een Cointreauke bij mij komt drinken, ah jaa. En da ging hij dan volgende weeek komen doen sé, jaja! Mor we doen da fles per fles éé, want ik ken de jonkheid!!

  George looked out of it

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zondag 26 februari 2006

  Spruiten Van Louisa van den Antoinne emmek gisterenavond bij het wiezen twaaalf kilo spruiten gewonnen. Nu zullen er wel een deeel onder ulle zeggen, amai, zoveeel spruiten, das ni slecht. Mor wette gelle wel hoeveeel scheeten dat twaaalf kilo spruiten kan verooorzaken? Ik em ni veeel goesting in de één of ander ontploffing éé, neje. Mor bon, Ik em er al een deel geblancheerd en in den diepvries gestooken éé, ik kom toe voor de koomende jaaren peizek. Ik em al een spruit geprobeerd met een Cointreauke, maaar da is het toch ni zenne, neje.

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zaterdag 25 februari 2006

  Marcel Van Tilt Kem gehooord van ne goeie vriend dat de Marcel op nen Brusselse Studio een plakske van mij gedraaid heeeft vandenoen. De deees heeft da natuurlijk ni gehooord omda mijne radio al een tijdje vastgeroest staaat op de CROOZE.fm natuurlijk éé, ah ja. Buiten da, alze kik het gezongen heb, dan kennek het éé, mor tis altijd plizant om weeten da mijnen kombak oook te horen is op ne post bij de kiekenfreeters éé, ah jaa! Elke reden is een goei reden, dus de dees zal is een nief fles Cointreau kraken sé, ah ja!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Vrijdag 24 februari 2006

  Ikke Ah sé, tis weeral vrijdag, mijnen fovorieten dag om naar de coiffeur te gaan sé, ah ja! Een taske koffie erbij, een sigaar en een pranilleke, jaja. Zo zittek al jaaar en dag iedere vrijdag bij coiffeur Freddy in de Carnotstraat, nogal wiedes éé. Mor eerst gonnek nog wa rommellen tussen mijn collectie platen, want ik had een lieke van den Elvis in mijne kop, mor ik kan ni meeer op den titel koomen, tedikke. Zou dat den ouwen dag zijn? Ik kan mij moeilijk vooorstellen dat het dooor den drank zou koomen éé, want da drink ik altijd met maaten éé, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Donderdag 23 februari 2006

  Sahara Vandenacht emmek van de Sahara gedrooomd jaja, Ik reed daaar op ne kameeel natuurlijk éé en toen kwammek Rudolf Valentino teegen éé, jaja! Gene zwans, het was opt randje van nen erotischen drooom éé. En da voor een ouw bes van 86 lentes! Ik moet wel bekennen dak gisteren een bekke teveeel tequila gezien heb en da komt uit de woestijn éé, alzek mij ni vergis, enfin tis er toch deftig warm éé, jaja. Ik had da karton tequila al een tijdje staaan, de Fidel had me da opgestuuurd voor mijne nieuwjaar, saamen met zijn gebruikelijke kist sigaaren éé, ah ja! Mor gisteren dachtek, het wordt stillekesaan tijd voor ne goeien zomer en ik wilde de natuur wa helpen éé. Mor ik em wa teveeel geholpen peizek, want ik zen vandenoen al vier keeer naar de koer geweest!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Woensdag 22 februari 2006

  KrokussenDas straf éé, krokussen in februari, jaja. Ik verschooot ook toen dak ze op de markt tegenkwam, want wa dachte? Dat die op mijn terras opengekomen waren? Neje zenne. Der groeit wel teen en tander, mor ik weeet al ni meer zo goe of dat da wel de bedoeling was. En binnen ist ni te doen, want Jeanne van de Willy van Stans, die hé de slechte gewooonte om haren pruimtabak tussen de planten te kappen nadat ze leeggelebberd éé. Ik kan u vertellen, ze gaaan nie lang mee mijn planten, mor das gelukkig ni erg want ik krijg er meeer dan genoeg van mijn fans en heeel veeel rozen, jaja. Mor dees krokussen die emmek vooor mijn eigen gekocht éé, want da mag ook al is gebeuren, ah ja!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Dinsdag 21 februari 2006

  IkkeJaja, ik wilde al dat het den 21ste maaart was éé, dan was de lente tenminste al begonnen éé, ah ja!! Want in de winter kombak ik ni gere zenne. Altijd mijn overschoenen aandoen en dan nog dikwijls ne paraplu, neje, niks vooor mij. Het enige nat da kik geren heb, komt uit een fles éé ah ja!! Het moest maaar zo lekker ni zijn éé! Tedikke, krijg weer goesting in een Cointreauke sé, goe fris met veeel ijs in, jaja! Dus wa zittek hier nog te doen? Tot morgen!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Maandag 20 februari 2006

  Kate RyanOns Kate Ryan éé gewonnen sé en das goe éé, want Kate is ne grootte fan van mij éé, ah ja! Mor ik moet bekennen dak er geen fluit van gezien hem op den tellevies, want de deees had bezoek éé, en dan zettek liever geenen tellevies op éé, want da brengt de concentratie uit de fles éé, ah jaa! Bon tijd vooor een goei jat koffie met een cognacske, want het kan ni altijd Cointreau zijn éé. En verandering van spijs doet eten, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zondag 19 februari 2006

  VogelpestJaja, vogels, tis wa éé tegenwoordig zenne, mor bon, de gebraaden kiekes zen nog nooit zoo goeiekooop geweest éé! Ni dat de gebraaden kiekes mij in de mond moeten vliegen éé, mor ik lust het wel is gere, ah jaa! Ik em er dan mor twee gekocht bij frituur Richard éé, dan draaai ik er één in de soep éé, da versterkt ne mens zijn weezen ééé, zeeker in de winter, jaja. En als alle kiekes op zijn en de weereld is vergaaan, dan zingek nog ene keeer over onzen tooren en dan mag de laaatste het licht uitdoen éé, ah ja!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zaterdag 18 februari 2006

  Bar TabacIk em gisterenaavond ne concert gegeeven éé, enfin, ne concert is een grooot wooord éé, ik em af en toe is meegzongen alsek een bekend lieke hooorde éé, ah jaa! Mor omdat da dan zoveeel succes had emme ze mij toch kunnen overtuigen in da caféke op’t Zuid éé, jaja. Twas lang geleje dak no zo schooon over de kathedraaal gezongen em, al zeggek het zelf éé, jaja. Enfin, het kan dooor den drank geweest zijn oook natuurlijk, jaja, da maakt de keel wa losser, niwaar! Ook de traanen éé, want heeel de kroeg lag bijkanst te blijten toen dak Jidishe Mama inzette éé, jaja. Enfin, tis vooor herhaling vatbaar éé, want de Cointreau had just de goei temperatuur, jaja!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Vrijdag 17 februari 2006

  Den HugoStond er van de noen ne vent aan mijn deur met zo’n raaar baardje, gelijk bij een geit éé, ik moet bekennen, ik had hem nog noooit gezien. Zeitem, ne goeiemorgen Esterella, ik zen den Ugo. Ik zeg ja, das gemakkelijk éé, iedereeen kent mij, maar u kennek ni… en toen keek em ineeens wa triestig. Waaarop dak zeg, moet ik u dan kennen? En hij weeer van jajaja, ik zen ne politieker éé! Ik em dan maar gezei dak alleeen maar den burgervaader ken éé, de Patrick Janssens, want die hé met mij nog een fles shampitter opengetrokken met mijnen 85ste verjaaardag éé en ons Leona kennek ook, ah ja! Enfin, hij vroeg of dak ni meee op zijne lijst wilde staaan, mor ik em vriendelijk bedankt éé, politiek interesseeert mij ni en daaaarbij ik zen aant kombakken éé, ah jaaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Donderdag 16 februari 2006

  Fruits de merIk zen vandemiddag uitgenoodigd om met Stans, Louisa, Mariette, Francine den Edgard en de Antoinne te gaaan eeten in een sjiek visrestaurant int stad éé, jaja. Ik dacht, da maggek ni laaten liggen éé, neje. Nu zijn het allemaal wel van die klein beestjes en met mijn gebit zal da wel soms wa lastig zijn, maaar ja, tis dan oook lekker éé! Alleeen da zeewier da ze er tussen smijten, das precies tuttefrut en da smaaakt maaar raar zenne. Roept Louisa just nor mij dat da maaar decoratie is, tedikke, al die jaaren tegen mijn goesting die plateau leeggelebberd seg! Mor ge kent mij éé, ik wilde alleeen maar beleefd zijn, ah ja!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Woensdag 15 februari 2006

  Wol Van de noen zennek naar die Liedel geweeest hier achter den hoek éé, want ik had gezien in hun folderke da ze breiwol verkoopen voor nen appel en een ei, jaja. Ni dak met appels en eieren betaaald em éé, tis mor bij wijze van spreeken éé, ah ja. Enfin, ik zen nu een trui aant breien sé, met een bloemmekesmotief éé, want ge weeet, da zienek gere éé, jaja. Ik em hier oook nog ergens wa gouddraaad liggen en da ganek er dan schonekes tussen vlechten éé, zo is die trui assorti met mijn kleeed éé, jaja. Enfin, ik gon rap wa verder breien éé, jaja. Want deze middag ganek nogis met de ouden van daagen naar de Trappisten in Westmalle en da willek ni missen éé, neje!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Dinsdag 14 februari 2006

  Konigingenpage Soms kunde iemand missen die da ge eigenlijk maar amper kent éé, jaja. Zo moetek vandemiddag Alice van den Toinne missen, want ze kan ni komen kaaarten, neje. Het éé iets met Valentijn te maaken éé, maar de deees doet daar ni aan mee éé. Ik zou oook ni weeten wie of wa éé, ah jaa! Nu krijgek ieder jaar wel nen berg cadeaukes van mijn grootste fans éé, mor das dan toch nog een bekke anders éé. Enfin, het komt allemaaal goe uit éé, want mijn sigaren zijn bijkanst op en de Cointreau ook, dus lot maaar koomen éé, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Maandag 13 februari 2006

  den Eddy Ik em vandenacht gedrooomd dak op ne velo zat met den Eddy Merckx éé, mijne favoriete coureur waar dak allangk een booon voor heb éé, jaja. Mor toen da we aan de Mont Ventoux kwamen emmek toch efkes mijn gene losgedaaan, anders hadden we nooit de top bereikt zenne. Mor bon in nen droom kan alles éé, gelukkig maaar. Ik geraak nu amper boven zonder lift éé, jaja. Enfin, ik me mij just een jat kaffe uitgegoten sé en ik em er natuurlijk een congacske neffe gezet en een doos pranillen éé, ah ja!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zondag 12 februari 2006

  rode banaan Ik zen van de noen naaar de markt geweeest éé, jaja. Ik em mij daar nen hooop rooi bananen gekocht éé, want das nief, en een staar gelijk ekik moet met haaren tijd meeegaan éé, ah jaa! Ik moet zeggen ze zijn lakker, ietskes zoeter dan de gewooon, jaja. En zoals dak dacht, ze smaken perfect bij eeen goei vol Cointreauke éé!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zaterdag 11 februari 2006

  IkkeGisterenavond emmek nog is vooor ne keeer gewonnen met den Edgard met het wiezen. Het was lang geleje dak nog is mee gewonnen had met het kaaarten, jaja. We emmen zelfs 24,25 frank gewonnen jaja. Ge weeet wij wiezen nog met 25 centiemekes die dak destijds allemaaal bijhield éé. Enfin, de deees éé deze middag afgesproken sé met den Eric van Ma Belle in Dendermonde, want we gaaan een toerreke doen met zijnen DS decapotable éé! En tis er precies wel het weeer voor, dus da zit goe éé, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Vrijdag 10 februari 2006

  AliceIk em ne goudvis gewonnen met het wiezen bij de ouden van daagen éé, jaja. Volleedig compleet met bokal, visseneten, een plastieken plantje op ne steen en al. Dus da beeestje zit goe éé, zolang da mijn Minouche er maar met haar klauwen afblijft. Ge moet weeten, ik em vroeger oook nog ne goudvis gehad, lang vooor dak begost met te kombakken éé, jaja. Da beestje heette Moby Dick, ’t Was dan oook ne castaar éé! Die sprong regelmatig uit zijnen bokal recht in mijn glas Cointreau da gelukkig altijd vol is éé, ah ja. Zo moette ook denken éé, anders worde geen staar éé! Enfin, de deees smeet hem er dan ook direct terug in, mor dan wassem al petrol. Mor bon, hij had het van geeen vreeemden éé, neje!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Donderdag 9 februari 2006

  IkkeIk zen gisterenavond bij de Pierre en Dolores in de wodca gevlogen éé, mor dan ni met da zoet drankske wor da ge slecht van slaaapt éé, ge weeet wel da uit die blauw blikskes, ik kan er weeer ni meeer opkomen éé. Enfin, wa dak wil zeggen is dat het vooor ne keer geenen Cointreau was éé, ah ja! Mor ge moet weeten, de Pierre éé nen tekkel, ge wet wel, zone sossis éé. Awel, da beestje dee ineens zijn gevoeg in de zeetel, jaja! En ik weeet ni of dat da bij alle honden zo is, mor bij de Pukkie stonk het zo hard, de Hoge Maai is er niks teegen éé. Enfin, ni da we daaardoor minder wodca hebben gedronken éé, ah nee, integendeel!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Woensdag 8 februari 2006

  Frank SinatraIk em gisterenavond nog is mijn collectie Frank Sinatra vastgepakt en ik em wa schooon plaatjes opgezet éé, jaja. De Frank, daar emmek altijd eeel veeel bewondering vooor gehad éé, jaja. Ik em zelfs nog een ooog uitgeblet toen dattem zijne keees gaf éé. Mor bon, gelukkig blijftem in de vinyl in leeven éé, jaja. Enfin, twas gezellig, want Francine van de Armand wasser bij en das oook ne grooten Frank Sinatra-fan éé, jaja. Mor oook van mijne Cointreau, dus de deees gadis nieuwe haalen in de winkel éé, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Dinsdag 7 februari 2006

  IkkeIk zen met tandpijn opgestaan van de noen, en ik em vanachter is gevoeld waaar dat het zeeer doe, en daar zit ne kies los. Dus de deees ga vandaaag voorzichtig aan de Cointreau zitten tot dak em zonder veeel zeeer kan uittrekken éé, ah jaa! Da zijn de klein kwaaltjes die ne mens teegenkomt alsem wa ouwer wordt en tussen een paaar kombakken tussen zit éé, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Maandag 6 februari 2006

  IkkeIk em in mijne porteful nog ne schoonen foto van mij gevonden sé, das van al weeer heeeel lang geleje éé, nog van vooor dak begost met te kombakken éé, ah jaa! Ik weet ni just nimeeer van wa jaar dattem is, mor da speeelt totaaal gene rol, natuuurlijk éé, neje. De ooorbellen emmek nog wel, mor ik doen ze nimeer aan éé, neje. Ze weegen wa te zwaaar en hoe ouwer da ne mens wordt, hoe grooter zijn oren worden éé, jaja!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zondag 5 februari 2006

  IkkeJajaja, ne fijnen brunch vandenoen met een paaar flessen champitter te veeel in ons graaat, ah ja. Zo gaat dat op ne zondag éé, jaja. Kem dan nog de gansen middag bij Louisa van de Pol gezeeten éé, want hare poedel was voor den vijentwintigste keeer geschoren éé en da verdient wel een glaske. Bon, nu houwek het wel rustig éé, een simpel coupeke Cointreau of twee drie en nen dikke Havana moeten genoeg zijn om den avond goe in te zetten éé, ah ja!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zaterdag 4 februari 2006

  Electroshock - MinderbroedersruiHet is weeer ne schoonen zaterdag éé, Mariette van Maurice en Stans van Gaston zitten hier weeeral al mijne Cointreau op te drinken sé, jaja. Gelukkig zijnek vandenavond uitgenoodigd op een electrofeeestje int oud stad. Ik em geeen idee wa da electro is, mor da speeelt gene rol éé, alst mor gezelig is, niwaaar. Ik peis dat de Cointreau dan lichtekes onder den ellentrik zal zitten zeker? In ieder geval sé, subiet komt den Etienne oook nog langst en dan gaan we nog een potteke wiezen éé, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Vrijdag 3 februari 2006

  ratRatten ruiken in stereo, lezek weeer, tedikke, en ik zing in mono natuurlijk éé, want ik zing alleeen, jaja. Maar zingen, da kunde da weeer ni rieken, natuurlijk. Enfin, het ga mijn verstand uiteraaard wel een bekke te booven, natuuurlijk éé, ah jaa! Mor bon, ik spoel da weg met een Cointreauke en we doen verder éé, ah jaa! Bon, mannekes, het is weer vrijdag sé, eeerst gonnek subiet ne frit steeken bij frituur Richard en daaarna ganek naaar Coiffeur Freddy in de Carnotstraaat éé, gelijk iedere vrijdag éé!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Donderdag 2 februari 2006

  Jo LernoutIk lees zo just op den electronischen autoroute dat de Jo Lernout met pranillen begost is op de Filippijnen, jaja! Ik ken de Jo éé, ik em nog als testvoice bij de mannen in Ieper geweeest éé, want ik kan negen octaven aaan éé, jaja! Enfin, de mannen die den ordinateur emme doen klappen gaaan nu de Filippijnen warm maken vooor chocolat, jaja. Mor bon vooor mij is ne sprekende kompjoeter oook chocolat zenne. Alst bij de Jo maar genen Toblerone is gelijk zijn vorig verhaaal éé, jaja!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Woensdag 1 februari 2006

  IkkeZe emme mij vandaag gevraaagd om acte de présence te geeven op ne rechtstreeeksen concert op den NIR. Enfin, da peizek toch, tis in Brussel éé, ah jaa! Uiteraaard ganek dan wel over mijn Antwerpen zingen éé, ah jaaa! Trouwens ik peis da ze da oook willen éé, ah jaa! Enfin, ik em mij al goe gewapend teegen de kou zenne, ik em nen dubbelen onderrok aaan en mijnen zelfgebreeeen sjal éé! Uiteraaard een zakfleske meenemen éé, ni alleeen tegen de zenuwen mor ook tegen de kou natuurlijk éé. Bon, de deees is scheites, tot morgen!

  Da zijn schooon errinneringe éé