Search

Bookmarks

  Archive for maart 2006

  Vrijdag 31 maart 2006

  BertjeVandenoen gaaat den tellefon, de deees neemt weeral op éé, ah ja, wa moette anders doen met nen tellefon éé, ah jaa! Enfin, Tis Bertje Anciaux zelf. Ik zeg tegen Bertje: “Ah Bertje, ik em uwen papa nog goe gekend éé, de Vic, ne grooten fan van mij, ah ja!” Waarop dattem snotterend zegt: “Maar Esther, ik mag toch Esther zeggen éé, ik zen oook ne groote fan van u éé! Tis ni omda kik veel centjes aan Kate Ryan heb gegeven da kik gene fan van u zijn éé, daarom willek da oook aan u geven éé!” De deees deed natuurlijk of dat hare neus bloedde éé en vroeg verbaasd: “Ah, zijde gij de nieuwe Sinterklaas van de showbizz? Hoeveel flessen Cointreau wilde dan laten afzetten?” Mor hij wilde me geld geven, geenen drank, want da zou een slecht vooorbeeld zijn voor de jonkheid. Precies of ik moet mij daaar iets van aantrekken éé. Enfin, we zullen wel zien éé de volgende keeer dak naar de post gaaan of dat er iets op mijn postchequerekening gestort is met ne wissel of zo hé. In ieder geval, ik gon subiet naar de coiffeur sé, want tis vrijdag, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Donderdag 30 maart 2006

  Whitney HoustonIk emmet haar nog zo gezegd, ik zeg Whitney, tis ni vooor het één of tander, maar van die Cokiane kunde beter afblijven éé, op zijnen tijd een goei Cointreauke is veele beeter éé, mor ja, het is altijd vooor dovemansooren bestemd éé, jaja. Enfin, gisterenavond hing ze bleitend aan den tellefon éé, want voooor veeel sterren zenne kik zo’n bekke hun Mama éé, jaja. Ik em gezegd dat ze maar is moet koomen uitrusten bij mij hier in’t stad éé, ah jaa! In ieder geval als ge ze door het stad ziet wandelen en ge wilt een klapke doen, begint dan ni over die drugs éé, mor gater is een Cointreauke mee drinken of twee, drie, het zal haar deugd doen éé, jaja!

  Mommy, what does a crack den look like?

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Woensdag 29 maart 2006

  DS wrakkenJaja, het moest er is van koomen éé, zonder handen rijden, ah ja, in ieder hand haddek een pintje vast éé en den Eric, ook al goe petrol, zei tegen mij, hij zei: “Esther, ik mag zeker Esther zeggen eh Esther: rijden kreng!” En voila de dees wisselde van plek en voor den eerste keeer zattek achter het stuuur van ne Citroën DS éé, jaja. Mijne man zaaliger reeed altijd met Amerikaansche bakken éé, jaja. Enfin, bon we zijn aant bollen, alles looopt aanvankelijk goe, tot dak de fles Cointreau aan mijnen mond zet, ah ja, een glas is ni zo practisch, buite da, da moette altijd bijvullen éé. Enfin, in Okeboke aangekomen knalt er toch wel enen tegen ons zeker, just alzek ne slok pak. Heel die roestbak van den Eric naar de genollen en ik mij verslikt in de Cointreau, ik em nog al gehoest zenne, gelukkig waaren we in ons recht, buiten da, dien andere chauffeur zijnen oto lag vol lege blikskes Heineken, dus het zat er wel aan te komen éé, want als ge zuipt dan moettet goe doe éé!!En goe doen wilt zeker ni zeggen da ge urine van een kat moet drinken, ah nee!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Dinsdag 28 maart 2006

  DSIk em vandaaag ne rendezvous met den Eric van Ma Belle uit Dendermonde éé, jaja. Hij komt mij haalen in zijnen DS decapotable, want volgens hem ist al schooon genoeg weeer om met uw kap open te rijden. Volgens mij issem toch een klein bekke kierewiet zenne, mor bon, da kan de pret ni drukken éé, neje. Zolang alst ni regent is de deees allang content. Gelukkig heeftem in zijn voiture altijd wel ne vooorraad drank bij éé, jaja. Want wa zijde nu met nen oto met een opendak alser geenen drank in zit éé. Dan kunde wel zeggen, is da ni gevaaarlijk drinken achtert stuur? Jaja, als ge uw stuur loslaaat wel éé ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Maandag 27 maart 2006

  vogeltjesJaja, nu voelek het goe aan mijn botten en gewrichten éé, de lente is dan toch eindelijk begost éé, jaja. Het wier tijd, amai, al goe dak vooor de winter nog ne schoonen trui met een bloemenmotief gebreeën heb éé, jaja. Die is van pas gekoomen, mor die mag nu de kast in bij mijn ander bloemekestruien, ah jaa! En sinds gisteren staaat de kachel oook nimeer te stooken éé. Enfin, ik lig al heeel den dag te zingen éé, want een ster moet veeel zingen éé, al ist in huis! Altijd klaar staaan voor ne goeien kombak éé!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zondag 26 maart 2006

  ZomerVoila sé, weeer een nief zomertijdeke éé, dan kunnen we wa langer opt terras zitten, ah jaa! Ik peis dat het daaar vooor de politiekers in de jaaren 70 ook om te doen was éé. Ik zien de Willy Claes nog zo zeggen tegen mij na ne concert: ” Awel Esther, ik mag toch Esther zeggen éé, awel, Als we nu in de zomer de avonden een uurke langer maken Esther, ik mag toch Esther zeggen éé, dan kunnen we langer in de kroeg hangen éé Esther, ik mag toch Esther zeggen éé. Van ambetantigheid zei ik dan nog: “neje, voor u is’t la Esterella éé!” Mor bon toen trokkem zonen triestige kop, het leek wel Dumbo die dat triestig wegkrooop in zijn stro, jaja, dak gezegd hem, tis goe Willy, als gij er vooor zorgt dat we somers een uur langer aaan den tooog kunnen plakken, dan mooogde gij Esther zeggen. En zo geschiedde, ah jaaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zaterdag 25 maart 2006

  WestvleterenKruipek de kelder in omdak is tussen mijn weckpotten ging zien of datter nog wa opgelegde pruimen waaren éé, want ik ging een soepke maaken van pruimen met andijvie, lekker zenne, jaja. Enfin, wa vinnek? Nen heelen bak Westvleteren trappist, jaja. En hij stond er allang, want er hoeng geeen etiket nimeer op éé en de stopkes waaren al goe verroest. En das teeken genoeg om te maaken dat dien bak leeeg is éé, ah ja. Schol!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Vrijdag 24 maart 2006

  IkkeIk gon het kort houden vandaaag éé, wie da meer wilt leezen, moet maar ne goeien boek koopen éé, ah ja. Nee het zit zo, ik em ni veel tijd éé, want ons Marjetje komt langs voor een Cointreauke te doen, gelijk wij da zeggen en da was weeer lang geleje, ah ja! Buiten da, ik moet nog nor Coiffeur Freddy in de Carnotstraat éé, ah jaa. ’t Is vrijdag vooor iets éé, want een ster moet in topconditie blijven, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Donderdag 23 maart 2006

  JanVandenoen, tellefon. De Jan, dan houdt de deees haren hoed al vast éé, jaja. Of dak ni mag dienen als onderwerp voor een kunstwerk. Ik zeg, Jan, gere zenne, stuurt die schilder of fotograf maaar langs éé. “Nene” zeitem, “Esterreke” zeitem, “ge moet daar levend gaan tussen zitten.” Ik zeg: “Jan, zedde gij nu helemaal van uwe sokkel gevallen, dan emmek geenen tijd nimeeer om te kombakken éé en binnenkort zennek er al 87. Gater zelf tussen staan éé”. Enfin, ik em den horen ingelegd en ik em mij een goei Cointreauke uitgeschonken éé. Ze kunnen me nu veeel vragen éé, mor ze mogen ni in de weg staaan van mijnen kombak éé, ah neee!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Woensdag 22 maart 2006

  De Sint ZelfSinterklaaas zal content zijn nu datter in Spanje genen ambras ni meer is met den ETA éé. Want ik herinner mij nog dattem een paaar jaar geleje tegen mij zij: “Esther, ik mag toch Esther zeggen éé, ik zou willen dak ni op mijn tippen moet loopen alzek in december het land uitwil”. Jaja, met al die zwarte pieten ist ni simpel éé, neje. “Buiten da kannek dan langer aan uwen Cointreau komen zitten Esther, ik mag toch Esther zeggen éé” Ne vent naar mijn hart éé, altijd beleefd en met tweee woorden spreken, alleen issem een bekke te oud vooor mij éé, langst den andere kant, op mijne gezegende leeftijd moogde nimeeer kieskeurig zijn éé, neje. Behalve als ge een kombakkende ster zijt éé, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Dinsdag 21 maart 2006

  Lente!Jaja, de lente is int land, ge zou het pertang ni zeggen, want toen dak vandenoen naar de markt ging vielek bijkanst op mijn poep, jaja! Enfin, ni dat da erg is éé, mor toch, vooor een ouw bes gelijk ekik kan da wel is nefast afloopen éé, jaja. Voorzekers voor de stoelgang de koomende maanden. Zo emmek den Toinne is weeten vallen, mor bon da was van een brug, mor in ieder geval, die kon maanden een maanden ni meer zitten éé, ah neje, want hij lag er definitief, hihi!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Maandag 20 maart 2006

  AugustineGe weeet wel da kik reegelmatig op den internet ronddwaaal éé, jaja. Soms kommek op vieze saaits terecht éé, gelijk gisterenavond nog, het waaren alllemaaal wel schooon maskes zenne, maaaar wa da ze der allemaal beneje in propten, da wilde ni weeten, ik wist zelfs ni dat het kon éé, neje. Enfin, iets interessanter is dan toch die vulkaan in Alaska éé, jaja. Ge moet uwe stoel nimeeer uit om da bezig te zien. En tis weeer compleeet wa anders dan die Seconds Of Disaster of die Megastructures op den National Geographic éé!

  The Alaska Volcano Observatory

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zondag 19 maart 2006

  AliceIk em vandaag Alice haren bokaaal nog is uitgekuist éé, vandaar dak er wa laater zijn éé, jaja! Da water zag zo groen dak het beeestje nimeer zag zitten, neje. En het beeestje zijn eigen oook ni waaarschijnlijk. Tis toch een ander zicht moetek zeggen, jaja. Enfin, om het goe te maken emmek er een goei scheut Cointreau in gekapt, da zal ze wel gere meugen éé, want al da water den helen dag, ge moet maar goesting hebben éé, ah ja!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zaterdag 18 maart 2006

  IkkeIk em in de dooos in de kast op de gang nog ne schoonen foto gevonden sé van toen dak nog een jongk meisje was éé, jaja. Toen wazzek nog een ferm poepeke. Hoewel dak da gisteren oook nog em gehooord van ne charmeur in Café Jozef opt Astridplein. Den Eddy was al wel redelijk petrol toen dattem tegen mij zei dak het schoonste vrouwmens van de gansche planeet ben. Mor bon, zat of ni, een vrouw hooort da altijd gere éé, zelfs al is ze bijkanst 87 lentes éé, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Vrijdag 17 maart 2006

  IkkeAmai amai amai, ik weeet vandenavond weeral wat doen sé, ik ben bij de Louis en Francine uitgenodigd om mosselen te gaaan eeten, jaja. Zoiets kunde ni laaten liggen éé als zeker ni als ge weeet dat de Louis nen hele goeien kok is éé, ah jaa! En aan Cointreau is er oook nooit gebrek éé, neje. Enfin, ik zal dan maaar is rap naar Coiffeur Freddy gaaan éé, want ik zien er dan wel gere op mijn best uit éé. Want vermoedelijk gaaan ze toch allemaaal vraagen of dak ni wil zingen na den souper éé, ah ja!!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Donderdag 16 maart 2006

  Spice GirlsKregek gisterenavond tellefon van Melanie. Of dat het geeen goeie idee was om te kombakken, want ik zen daar specialist in éé. Ik hem haar gezegd dat het met die kinderliekes allang goe geweeest is en dat ze beter aan haaar solocariere kan denken inplaaats van aaan de Spice Girls éé, ah jaa! Enfin, bon, ze pruttelde nog wa teegen, mor uiteindelijk zei ze toch dat ze dan maar de anderen ging bellen om te zeggen dat hunnen reunie voor het einde vant jaar ni dooorgaaat éé, neje. Ge kunt kombakken wa da ge wilt, mor wie slim kombakt, komt eerst bij Esther om raaad éé, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Woensdag 15 maart 2006

  DallasTerstraks ging den tellefon, de deees neemt op, ah ja, wa zouwek anders doen éé. Enfin, tis den JR Ewing. Ik zeg amai bazeke, das weer efkes geleje éé, zedde nuchter? En hij begint te krochen, doe ne slok van zijne wiskie en zegt da ze ne film gaaan maken van Dallas en of dak ni meee wil speelen als Miss Elly. Ik em hem gezegd dat het goe is zolang dak met Sue Ellen mor in de Cointreau kan vliegen éé! En ze gingen mij gedeeeltelijk int zwart betaalen, mor da mag ik natuurlijk tegen niemand ni vertellen éé, neje!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Dinsdag 14 maart 2006

  narcissenIk em op de markt nen hoop narcissen gekregen van de Mohamed zijn kraam, waaar dak oook altijd mijn olijven en mijne feta kooop éé, jaja. Tis dan oook ne groooten fan van mij éé, hij begint altijd te zingen van Oh! Lieve Vrouwe Toren, jajaja. Over nen integré gesprooken éé! Enfin, ze staaan hier nu op de taafel sé, schooon heeeel schooon. Mor tis pertang stevig koud nog buiten éé, miljaar en dan te bedenken dat het toch al stillekesaaan naar de lente mag gaaan éé, geen week nimeer en het begint! Ik had misschien toch beter met Alfonsine en de Eddy naar Benidorm meeegegaaan van de winter, mor ik kan ni éé, ik moet kombakken, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Maandag 13 maart 2006

  CamillaAmai en ik dacht da kik redelijk wa centjes uitgaf aan coiffeur Freddy, mor Camilla, ge weeet wel, die stand-in van Diana, geeeft 4300 eurokes uit per maaand aan hare coiffeur. Kem het geleezen op den electronische otoroute éé! Tedikken, da is bijkanst 200.000 frank in echt geld éé, jaja. Daaar kunde aaardig wa fleskes Cointreau van koopen, ah ja. Zonde dus, met andere wooorden éé. Mor bon, ik laat het ni aan mijn hart koomen zenne. Het zou maaar erg zijn. Bon, de deees ga subiet een fritje steeken bij de Richard in de Helmstraaat, een goei klatsh mayonaise erbij en wa stoofvleeessaus éé, gelijk ne goeien Antwerpenaar! En daarbij nog ne curryworst special met currycetchup en een portieke bitterballen met mosterd en mogentlijk nog een boulet, ne servela en nen berelul, da moet genoeg zijn denk ik, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zondag 12 maart 2006

  SpoorwegHet was langk geleje dak nog is gedrooomd had dak aant rijden of aant vliegen was, mor afgeloopen nacht wast weeer zo ver éé, jaja. Deze keeer emmek heeel de nacht op nen trein gezeeten éé, jaja. En bollen, ik zen er nog een bekke muuug van éé, jaaa. Enfin, het was wel gezellig op dien trein, want ik kwam allemaaal bekend volk teegen éé, den Elvis is de revu gepasseerd, den James Brown, Nicole & Hugo, Stafke Fabri, Paul Boey, Jo Leemans mijn dikke vriendin en nog een massa volk éé! Sorry alzek iemand vergeeten zijn éé, want ge waart er allemaal bij, ah jaa! En gezongen da wij hebben, bij momenten zong Britney wa vals, mor da zijn we gewooon éé!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zaterdag 11 maart 2006

  MonopolyHoe debiel kunde zijn éé, vooor 110 miljoen eurookes aan Monopoly centjes pikken. In ieder geval, als ge dan speelt, dan hedde wel direct gewonnen oook éé, jaja. Het moet lukken dak da vandaaag op den electronscihen snelweg leees éé, want gisterenavond emmek int vzwke van de Kevin nog Monopoly gespeeeld éé, jaja. Ik had verdikke veel sjans, want van int begin gooiden ik een paar keer dubbel en ik kon dan oook nog alles koopen éé. Mor bon het was een spannend spelleke, mor de Rachid dien heeeft gewonnen éé, mor naar het schijnt wint die altijd met spellekes. Een goei lief heeft em welliswaar nooit gehad. Zou het dan toch waaar zijn: geluk int spel, ongeluk in de liefde?

  Echte gangsters, vals geld

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Vrijdag 10 maart 2006

  Commodore 64Jaja, willek mijnen ordinateur opzetten terjust om hier iets te schrijven éé en da beest ga toch ni meer in gank zeker? Ikke naaar da vzwke op den hoek, bij de Kevin. Ge weeet wel, waar dat het altijd raaar riekt naar die pretsigaretjes éé. Enfin, de Kevin liet alles vallen, incluis nen trappist, wa wel zonde was en is efkes koomen zien. “Esther” zeitem, “Esther, uwen Commodore zijn voeding is naar de genollen”. Ik zeg hem natuurlijk da alsem nen boterham met choco wilt dattem die kan krijgen éé, ah jaa! Mor het was iets met den ellentriek dan toch. Bon, wa later komt de Kevin af met een dooos met allemaal draden en rommel, mor het krel marcheeert toch terug, dus das goe. We hebben er dan maaar ne goeien Cointreau op gegoten of zes éé. Mor nu ist tijd vooor Coiffeur Freddy éé, ah ja!! Tot morgen!!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Donderdag 9 maart 2006

  Minouche op de koerStanek vandenoen op, lopek dringend naaar de koer na mijn eeerste tas koffie en twee trekken van nen Havana, ge kent da wel hé, direct spurten naar de koer éé. Bon, ik kom daar aan in grootte noood, zienek da mijn Minouche met constipatie op de pot zit, jaja. Dus, het is efkes warm geweest éé, want Minouche wilde er ni af en ik wilde er op. Ik em dan maar rap mijne pot vanonder mijn bed getrokken éé en dan emmek daaar maar mijn gevoeg ingedaan, ah ja!!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Woensdag 8 maart 2006

  IkkeAl goe datter gazetten zijn op de electronischen snelweg éé, want anders haddek noooit geweeten dat het vandaaag internationalen vrouwendag is, jaja. Nochtans, mijne facteur wist het in ieder geval ni, want die zeurde gelijk alle daagen voor een borrel natuurlijk éé. Mor bon, ik zal is wa wijvekes opbellen uit mijnen vriendenkring éé, dan zijn die oook weeeral content éé. Zeker Alfonsine, want die sta gere in de aandacht, soms nog liever alze kik denk ik. Mor bon, ik kombak éé, gelijk noooit tevooren, ah ja!!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Dinsdag 7 maart 2006

  brood Tis toch altijd iets met mijnen brooodrooster van de Nova éé! Van de noen wast precies Michael Jackson die dak er in zag, een tijdje terug wast nog Onzen Lieve Vrouwe Toren. Daar hemmek toen al mijn resteerende tanden ingezet éé, mor in Michael Jackson bijten? Ik denk er nog ni aaan! Ni dattem ni kan zingen zenne, da kan hij zeker wel, mor waaar heeeft da bazeke mogentlijk nie aangezeeten éé! Ik zen van weinig vies, mor ik em toch maaar ne koffiekoek gaaan halen bij den bakker zenne, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Maandag 6 maart 2006

  Reese Hedde nor de Oscars gekeeken? Awel, ikke deze keeer ni sé, want ik wist den uitslag al op vooorhand, gelijk alle grooten der aarde éé, jaja. Da’s maar een grapke zenne, tis da ons Reese mij opbelde gisteren en ze zei: “Mama”, want zo noemt ze mij éé, “Mama”, zegt ze “ik gon winnen ah jaa, en dan moogde gij dien bokal hebben als souvenier” Ik em haar gezegd dak al rommel genoeg em en daaarbij, waaar zouwek het zetten éé, ah ja!!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zondag 5 maart 2006

  sneeuw Het was weeer schooon wit vandenoen éé, jaja. Gelukkig moestek ni buiten, want Mariette van den Toinne was naar de Rombout in de Lange Leemstraat koffiekoeken gaan haalen, ah ja. Alst koffiekoeken zijn, dan alleen maar de beste éé! Ja, ne koffiekoek met koffie en een cognacske, wa moet ne mens nog meeer emmen op ne zondagmorgend éé! Ok, ok, dat maal twee of drie éé ah ja!!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zaterdag 4 maart 2006

  Jupiler Ik leees op den electronischen snelweg datter minder en minder bier gedronken wordt bij ons éé. Straffe kost, mor bon, de deees drinkt alleeen maar nen trappist met grozeille éé en af en toe is een pintje, ah jaa. Mor ik em toch liefst een Cointreauke of alst wa kostelijker mag zijn, een glaske champitter éé, mor ni te veel éé, want ik moet daaar nog al rap van naaar de koer gaan, tis precies gelijk preisoep éé, da heeeft bij mij oook zo’n effect, jaja!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Vrijdag 3 maart 2006

  IkkeTis weer vrijdag sé, mor ze hemmen gezegd dat het in heelt land ging sneeuwen en ik moet nog naar coiffeur Freddy éé, jaja. Ik zal mijn overschoenen maar aandoen en mijn plastieken kappeke meenemen, want anders is mijn haar rap terug naar de genollen, jaja. Mor eerst ganek nog een paar Cointreaukes drinken en een sigaaar aansteken éé, want ik em maar tegen te vieren afgesproken éé. Buiten da moetek mijn Minouche wa knuffelen éé, want de sloor hé van gisterenavond opgeslooten gezeeten in mijn badkaamer, jaja. Ze had haar genesteld in mijne vuile was en ik had het ni gezien, neje. Enfin, ik em er een kommeke Cointreau neffe gezet sé, want mijn Minouche scheelt ni zoveeel vant bazeke éé, ah nee!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Donderdag 2 maart 2006

  IkkeAmai, amai, ik kreeeg gisteren serieuze roooi ooren alzek naar de vrije post aaant luisteren was. Ik was weeeral vergeeten na al die jaaren hoe gooor die gasten weeer waren éé, jaja. Mor de dees heeft den ooorlog meegemaaakt éé, dus ik kan wel teegen een stootje en schunnige praaat éé, jaja. Want ik em gehooord da ze ook wa met mij aant lachen waaren éé, niwaaar. Mor das niks, das goe vooor mijnen kombak éé, jaja. Want reclame is reclame éé, ’t is eender éé, ah ja!!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Woensdag 1 maart 2006

  XdatingIk em gehooord dat mijne favorieten radioshow terugkomt jaja, over nen kombak gesprooken éé, ah jaa! Tis wel ni op de CROOZE.fm, mor das goe, want het zou er ni echt passen éé, neje. Tis op die vrije post op den 100.2 emme ze mij gezegd, jaja. Vroeger was dat de radio Zuiderlicht éé, van wijlen den barron. Ja da zijn schooon errinneringe éé. Enfin, wa laater werd dat dan de Multidinges eéé, mor nu heeet da radio Contact. Past oook goe bij da program éé, want Xdating ging alleen maar over contact, contact met de mensen, ah jaa! Enfin, het is voooral om te lachen éé en da doenek gere. Dezen avond is aan mijn knopke draaien sé, want om 8 uur beginnet al!

  Da zijn schooon errinneringe éé