Search

Bookmarks

  Archive for april 2006

  Zondag 30 april 2006

  IkkeTis weeeral het einde van de maaand éé en dan trekkek altijd een fleske Dom Perignon open éé, want die krijgek toch al jaaren opgestuuurd van nen helen grooten fan van mij uit Frankrijk éé, jaja. En dan zeggek altijd: “Schol Maurice!” Ah ja, want zo heetem éé. Mor hij is veeel te jong vooor mij éé, hij is er in de 60, das 20 jaaar verschil éé! Ni dat da erg is, mor ik zen te oud vooor den echten romantiek éé, das meeer iets vooor de jonkheid éé, ah jaa! Enfin, subiet is da fleske weeeral op sé en dan ist tijd vooor de normale routine éé, de Cointreau!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zaterdag 29 april 2006

  TrixieJajaja, ik em al eeel den dag den Ollandsen tellevies opstaaan éé, want ik vind da zo schooon al da gejuig en gevier éé! En dan beeeldek mij in da kik da zijn in den eeen of andere geweldige kombak, jaja. Esther die op den booot de haaven van Antwerpen binnenkomt gelijk Sinterklaas éé. En dan al da volk aaant Steen, ik zien het al zo vooor mijnen neus, jaja. Mor bon, ik zal mor stoppen met droomen, want ik em nog maaar twee flessen Cointreau en tis een lang weekend éé, dus dan zallek mor is naaar de winkel gaaan, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Vrijdag 28 april 2006

  IkkeJaja, de vrijdag, mijne coiffeurdag bij de Freddy éé! En vandaag ist nodig zenne, want ik wier wakker met mijn Minouche bovenop mijn gezicht en ze had ne nest gemaaakt in mijn haaar. Precies of ik ben nen ouwen populier en zij eeen vogeltje éé! Mor bon, mijn Minouche is ni meeer van de jongste, gelijk ikke. En ik verdenk ze ervan dat ze Alzheimer-light éé! Enfin, ik zal mij is spoeien, want mijne Cointreau is leeeg en de Freddy zit op mij te wachten met verse Cointreau, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Donderdag 27 april 2006

  Tony BellJaja, mijne maaat den Tony Bell heeeft zijn schup afgekuist éé, jaja. Hij was pertang twee jaaar jonger alzekik. Ik em direct een kaaarske aangesstoken en een nieuw fles Cointreau opengetrokken, ah ja! Ik stel vooor da ge da oook doe, want den Tony was ne fijne meneeer éé. Vroeger gingek in Schilde al wel is in zijn grooot café een Cointreauke drinken en een danske plasseeren, nogal wiedes, want buiten moppen tappen, wast nen begenadigden danser en charmeur éé. Enfin, schol en tot morgen!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Woensdag 26 april 2006

  René FrogerDe jongens van de showbizzz laaten hun eigen toch nogal gaaan éé, altijd maaar aan die drugs, tis nogal wa, jaja. In plaaats van zich beezig te houden met den beteren drug, de Cointreau, ah ja!! Zie naaar mij, ik loop er nog altijd bij als een dartel veulen van 87 jaaar. Enfin, binnenkort zennek toch weeeral zo oud. Mor goe ik heb de René van de noen opgebeld en gezegd dattem bij mij mag komen afkicken van al zijnen brol éé en alsem zich dan toch ni kan inhouden, dan kannem nog altijd een pretsigaretje gaaan paffen in het vzwke van de Kevin éé!

  René Froger niet vies van drugs

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Dinsdag 25 april 2006

  Den BBCVan de nacht emmek gedrooomd dak mijnen kombak bij den BBC deeed éé, jaja! En wa vooor enen éé, enen in kleur!! Mor das logisch, want de tijden zijn veranderd éé! Ik weeet nog goe dak daar destijds in zwartwit stond te zingen, toen speelde de kleur van mijn kleeed ni zone rol éé, mor wel het motiefke. Dus ik stond daaar vandenacht in mijn schooonste bloemenkleed éé, da met al die glitterkes. En in het vooorprogramma zong die ander showbisbomma uit Küssnacht, dingeske, Tina Turner saamen met Bob Benny en Jan Thys. Enfin, toen moestek dringend naar de koer en uit mijnen drooom, want ik had weeer is preisoep gegeten éé.

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Maandag 24 april 2006

  ZonnebloemenIk weget wel, tis nog lang ni het einde van de zomer éé, mor ik em zonnebloemen gezaaid op mijn terras éé, want die pompoen van verleje jaaar, die was wa te grooot éé, al goe dak de verzekering toen em kunnen tillen, mor ni verdervertellen éé! Den Toinne van de assurance emmek toch moeten belooven da alles boven de 500 kilo te veeel is éé, dus dan maar zonnebloemen éé. Ik heb die van Van Gogh al int gemak hangen, ge weeet wel, het zotteke uit Zundert, het gat van Olland, dus da zal schooon zijn op mijn terras, mor dan int echt. En als ge dan al zelf het zonneke in huis zijt, dan zit da wel goe éé!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zondag 23 april 2006

  IkkeHet was weer lachen met het wiezen vandaaag, de François probeerde weeer vals te speelen en dan verloor em nog iedere keeer, jaja. Over nen dikken looser gesproken éé, of hoe zegt de jonkheid da tegenwoordig, jaja. Enfin, hoe hard de François ook zijn best doet, hij zal nooit ne centiem winnen, enfin, 25 centiem éé, want das het minste waaar da wij voor speelen. Mor bon, vandaaag sloeget wa tegen, ik em mor 6 frank gewonnen, da was mor just genoeg vooor zes Cointreaukes in 1940!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zaterdag 22 april 2006

  Den EltonWa is da toch de laaatste daagen met dien ambras? Is da de lente? Tedikke, liggek nog maar just in mijn bed na mijnen laatsten Cointreau, vraaagt me nu ni den hoeveelsten hé, want da wetek allang ni meer, neje. Trouwens van tellen worde alleen maar moe en dan kunden minder drinken, niwaar, tis dus eigentlijk feitentlijk ne vissencirkel éé, jaja. Bon waar wazzek gebleven? Ah ja, tellefon van de nacht, deze keer wast Magda, ge weeet wel van Luv, ik zeg: “ah dare sé, ons Magda”, ah ja, het klopt éé!! Enfin, het zit er weer tegen en ze waren just terug bijeen vooor te kombakken éé! Bon, het kind begint te janken, is’t ambras over de kleur van de lippenstift, ge kunnet ni gelooven. Enfin, wa later belt Patty, begint die te mekkeren over de kleren. En nog wa laater ons José… janken gelijk ne versleten gieter, mor da was omda ze haren teeen gestompt had aant kaske van den tellefon. Tis wa met die wijven éé!!

  Luv’ uit elkaar

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Vrijdag 21 april 2006

  Den EltonSterren gelooft mij, sterren zijn dikwijls klein mannen éé jaja. Knalt den Georgius overal tegen met zijn zatte botten, moet de Elton weeer is afgeven… En wie kan het weeral oplossen? Juist, tante Es! Belt den George dat den Elton hem uitlacht ergens in een Engelsch boekske, een uuur nadien belt den Elton. Precies of ik heb niks anders te doen éé, gelijk bijvoorbeeld subiet naar Coiffeur Freddy gaan sé, in de Carnotstraaat éé. En dan willek oook nog is naar de bibliotheek, want mijnen boek is uit, jaja. Ik had Oorlog en Vrede nog is gehuurd éé, ni om te leezen éé, want die kennek ondertussen van buiten! Nene, mijn Minouche had verleje week een vaaas omver geloopen en ik had iets stevig nodig als steun alzek ze geplakt had éé, ah jaa!

  George Michael pissig op Elton John

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Donderdag 20 april 2006

  Den BlakkieHup hup Olland hoordek vandenoen roepen opt straaat toen dak van mijn mansarde krooop, jaja. Ik trok de venster oopen en daaar zaggek ze lopen, Henk en Keesie, een Ollands homokoppel da hier wa verder wooont aant Stuivenberg met hunnen hond. Af en toe koomen ze wel is langs met een taaart en een flekse Cointreau éé. Enfin, ik roep: “ah de mannen sé, of de meiskes éé, hihi!!” Mor ze hadden genen tijd, want ze moesten naar de vetrinaire met hunnen hond, want het beeestje had nen oranjen bal ingeslikt. Ik riep dan nog da alst nen appelsien was dat het dan wel zou verteren éé, mor nen appelsien, da verstonden ze ni peizek. Want ze riepen terug dat ze straks wel ne wodca orange kwamen drinken. Raar volk soms toch die Ollanders.

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Woensdag 19 april 2006

  NOVAKonnek afgeloopen nacht ni goe slaapen, ik had namentlijk vooor den eeerste keer in mijn leeven ne Redbull in mijn gip gegooten, enfin, een stuk of acht met wodca. Nie slecht, mor wel zoet éé, jaja. Precies snoep. Enfin, de deees kon ni slaapen van da spul, dus ik em mij dan de Cointreau gepakt en een goei sigaar en ik em den tellevies opgezet, ah ja. En ik zap zo naar den Holland éé, want daar geeven ze oook nieuws snachts éé. Enfin, het ging over drankmisbruik bij kinderen éé. Ni moeilijk dat die in de coma sukkelen éé, anderhalve fles wiskey op een uurke tijd als meiske van 13, da is straffe kost éé. Toen da kik er 13 was dan deedek er minstens twee uur oover, mor bon, de tijden veranderen éé!

  Hier staaget artikel éé

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Dinsdag 18 april 2006

  bloesemHet is nog ni wa dat het mag zijn éé met da weeer, mor bon, bloesem genoeg éé, jaja. Nu emmek ergens op de electronischen snelweg geleezen, vraaagt nu nimeer waaar, da ge van bloemen alcool kunt stooken éé, is er iemand die dat da doe? Want ge kent mij éé, ik zen nooit te vies om is iets te proeven éé, neje. Voila, ik spreeek het wooord proeven nog maaar uit, of gelijk krijgek dorst vant schrijven. Reden te meer om de Cointreau open te trekken éé, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Maandag 17 april 2006

  GeorgiusHet ga ni goe met George Michael éé, da rijdt overal tegen, da zit aan de drugs, da drinkt te veeel. Ik em hem dan maar opgebeld vandenoen éé. Ik zeg “Georgius”, ah ja, zo hetem éé, ik zeg “Georgius, het ga ni goe éé”. En toen begostem te janken over zijne cola of zoiets, ik snapte der niks van. Maaar bon, ik em gezegd dattem beter aan de Cointreau kan zitten éé, ah ja! En dattem tedikke zijn stuur vasthoudt alsem zat aant rijden is. Anders krijgde blutsen. Maar bon da wistem al, want zijnen advocaat was al alles aaant regelen, al goe.

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zondag 16 april 2006

  kuikensNe zaaalige paasen allemaaal éé, ah ja! Mijn brievenbus zat weeer proppendevol paaaseikes en kuikens éé, in alle kleuren. Jaja, das ieder jaaaar zo éé, dan komt nen onbekenden aanbidder da bij mij posten éé. Ik geef die vogeltjes dan direct weg aan de klein mannen in de gebuuren éé, ah ja. Wa moetek er anders mee doen éé. Voor het spit zijn ze nog te klein, niwaaar. En mijn Minouche zou ze toch maaar direct naaar binnen spelen. Buiten da, krijgek in ruil altijd wel een fleske Cointreau. Ik peis da ge oook kunt rekenen éé. Het waren 50 kuikens, jaja! Enfin, schol éé!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zaterdag 15 april 2006

  kerkJaja, ik zen wa laater éé, want het is oook een eindje rijden éé naar die kerk, ah ja! En duuren dat die mis deeed, duuren. al goe dak een zakfleske Cointreau bij had éé, want tegen dat de mis gedaaan was, was mijn fleske zo goe als leeeg, op nen druppel of twee na, jaja. Het was een schooon mis vooor de Gerard éé, we hemme zelfs gelachen, mor wa wilde, de Gerard zei me nog een paaar weken geleeden, Esther zeitem, want zo heetek éé, ah ja. Esther zeitem, als ge veeel lacht in mijn mis, dan ist misschien wel hooogtijd om te kombakken éé, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Vrijdag 14 april 2006

  VenusIk em het altijd wel geweeten dat het ni waaar was éé. Ons jaaren en jaaren wijsmaken dat vrouwen van Venus komen en mannen van Mars. Tedikke, hedde die klomp stof al gezien? Daaar wille kik ni van koomen zenne, neje. Ten eerste is da geeen plek om te kombakken en ten tweeede, vooor mijn haaar kan da oook ni goe zijn éé, neje. Over haar gesproken sé, de deees gaaat deze Goede Vrijdag, gelijk elke vrijdag naar coiffeur Freddy in de Carnotstraat éé, mor omdat het Goede Vrijdag is ist vandaaag paashaas bij de koffie van de bakker een paaar huizen verder éé, ah jaa! En de Freddy zei tegen mij verleeeden week nog: “Esther, tegen volgende week emmek twee flessen Cointreau vooor u” Dus wa zittek hier nog te schrijven! Salukes, tot morgen, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Donderdag 13 april 2006

  June PointerOns June is oook vertrokken naaar de Eeuwig Jachtvelden, jaja. Mor het zat er aan te komen éé, het meiske was serieus ziek éé, jaja. Bon ik em weeer een kaarske laaten branden op de schouw, ah jaa. En uiteraard een borrel Cointreau binnengekapt éé. Goe, ik gon mijn proper goed is aaandoen éé, want ik zit hier nog in mijnen peignoir en mijn krulijzers nog in mijne kop. En zo kannek ni echt de straaat op éé, neje. Ik ben namenlijk dooor de Kevin van de vzw op den hoek uitgenodigd, ge weet wel daar waaar dat het altijd riekt naar die speciale sigaretjes, om te koomen proeven van zijnen speescake of zoiets, het zou nor het schijnt lekker zijn. En dan is de deees er gere bij éé, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Woensdag 12 april 2006

  deurbelVandenoen staaan ze aan de deur te bellen, ik steeek mijne kop dooor het venster, ik was zelfs nog ni aangekleeed éé, enfin, ik bedoel dak nog in mijn nachtgoed was éé, ah jaa! Enfin, wa wildek ook weeer vertellen? Den ouwerdom éé, jaja. Bon ze belden dus vandenoen aan de deur éé en ik door de raam: “voor wa zalt zijn?” Steekt er zone vent in nen oranje overal zijne kop omhooog en roept: “Madammeke, tis vooor uwen beerput te ruimen!” Ik dacht in mijn eigen, ik zen vandenacht wel drie keeer naar de koer gemoeten, want ik had gisteren preisoep gegeten, jaja. Mor dat daaardoor de put vol zit… Enfin, ik roep: “zittem dan vol!?! En hoe weeete gij da!?! Zoveeel schijte kik op mijn eentje toch ni?!?” Enfin, om een kort verhaal nog korter te maken: hij was abuus, hij moets aan den overkant zijn en da kannek snappen, daaar woont een kroostrijk gezin dat alle dagen van den Aldi terugkomt met een volle kar, het moet allemaaal ergens blijven, niwaar!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Dinsdag 11 april 2006

  walgelijkAlzek snachts of zo ni kan slaapen dan durvek nog wel is den NGC opzetten éé, mor al die reklammekes derop… tis er wa over éé, vinde ni? Da spotteke voor Muzzy looopt ook al jaaaaren en dees grooot slagherfestival op CD komt oook allangk mijn oren uit zenne, want mijn afstandsbediening is naaar de genollen éé en dan kannek da ni stiller zetten. Ik zen een bekke te oud geworden om om de tien minuten uit mijn mansarde te kruipen, tegen dak aan mijnen tellevies zijn, ist al terug begonnen. Enfin, de Kevin van het vzwke om de hoek, ge weeet wel, waaar dat het altijd naaar die raaar sigaretjes riekt, die ging mijn afstandskaske is ne keeer nazien, dus da komt wel in orde, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Maandag 10 april 2006

  Post!Ik leees ergens op den electronischen snelweg dat de facteurs tegen koomende winter thermisch ondergoed krijgen tegen de kou. Het zal is tijd worden, want in de winter staaat de facteur alle dagen te bedelen vooor een Cointreauke en dan denkt de deees natuurlijk van ocharme die slooor daaar in de kou éé. Langst den andere kant, da vraagtem eigentlijk het heele jaaar door éé, jaja. Mor bon, nu kannek toch af en toe is niet opendoen als de Rik daaar weer staat voor een borrel éé, want het is ni omdak een ster zijn dat de Cointreau op mijne rug groeit éé, ah nee!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zondag 9 april 2006

  Gerard ReveLap de Gerard is oook de Maarten gepasseeerd sé, ni dat het een verrassing was éé, het zat er al een tijdje aaan te koomen. Bellen met mij detem ni veeel éé, want ik zijn een ouw beske, just ni hetgeeen wa dattem gere heeft, niwaaar. Mor bon de laaatste keeer dakkem nogis gehoord had wast ne gezelligen babbel, hoewel dak alles twintig keeer moest herhaalen, jaja. Da was dus oook een probleeem met den drank, want hij dacht oook iedere keer: ik gon vandaaag mijn eerste Cointreauke drinken, maaar ja, dan had hij al tweee flessen binnen éé. Ja dementie, tis iets raaar éé, daaar emme kik gelukkig ni te veeel last van peizek. Emmek trouwens al is verteld da kik vroeger nog vooor den BBC em opgetreeden? Enfin, da was lang vooordat er hier tellevies was éé, jaja. Lang vooor dak begost met te kombakken, jaja!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zaterdag 8 april 2006

  GreaseIn Engeland zien de vrouwen gemiddeld 9.8 keeer naar de film Grease. En dan te zeggen da kik in Engeland nog em opgetreeden éé, jaja vooor den BBC ook éé, jaja. Mor da was lang voordak begost met te kombakken éé. Enfin ik moet bekennen, ik zien ni zo veeel films éé, de laaatste film die da kik in de cinema gezien heb was Casablanca peizek, met den Humprey Bogart en Ingrid Bergman. Ne schoonen film éé. Ni dak ni af en toe is ne film zien op den tellevies éé, want tegenwoordig maken ze die meeestal in kleur éé, een heel verschil emmek gemerkt!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Vrijdag 7 april 2006

  narcissenLeezek in het Laagste Nieuws da als ge ni wilt dat uw narcissen te lang worden da ge der dan wa alcool moet opgieten, want dan groeien ze ni meer! Zijn die daar zot geworden bij da mannekesblad? Over laaag niefs gesproken ség! Alcoool verspillen aan bloemen, compleeet van de plee getrokken die gasten. In plaats van da allemaaal zelf op te drinken éé, ah jaa! Als mijn narcissen te lang zijn éé, awel dan snij ik die af en ik zet die in een vaas, de Cointreau zallek zelf wel opdrinken, ah jaa!! Enfin, misschien da als ge der aan riekt, da ge dan iets voelt, mor ik betwijfel het zenne. Bon de deees vertrekt is nor de coiffeur sé en is zien of datter daaar iets te drinken valt éé, ah jaa!

  Scheut whisky doet wonderen bij paasbloemen

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Donderdag 6 april 2006

  AgnesAgnes van de Cois van Firmin stond hier vandenoen aan de deur sé. Ze had haaar leste spruiten mee, jaja. Spruiten hé, geeen kinderen, daar is ons Agnes een bekke te oud voooor geworden éé, jaja. In ieder geval, ze kwam eigenlijk koffieklatshen, ze had zelfs de fles cognac bij, jaja! Nu moeteke zeggen Cointreau met cognac, da ist toch ni zenne, dus die fles emmek efkes opzij gezet tot straks éé, ah jaa! Enfin, nu zittek met tien kilo spruiten in mijne vriezer sé, ik hooor de scheeten al tot hier!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Woensdag 5 april 2006

  MelinaJaja, de kat van ons Françine, Melina, heeeft vandenacht haaar kerske uitgeblazen éé, jaja. Mor bon, het was al een oud beeestje, éé. Een pak ouwer alzek kik zenne, zo’n 112 jaaar éé, enfin, in ons jaaren geteld éé. Het beestje heeeft een fijn leven gehad, just tegen het ende aan begon ze wa te sukkelen éé. Bon, ik gon der is een goei Cointreauke op drinken, of zes zeven sé, of doeter nog wa bij, dan kan ze meedrinken éé, ah ja! Schol!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Dinsdag 4 april 2006

  concertKem vandenacht gedrooomd dak ne grooten openluchtconcert gaf en der was massa’s volk jaja. Of zennek het vergeten dak op zoon grooot festival gespeeeld em? Neje, zenne, ik zen dan al wel een ouwe bes, mor zot zennek nog ni éé. Enfin, het was nen hele plizanten drooom éé, want al mijn vrienden traaden ook op éé, mijn muziekvrienden éé, ah ja. Zo begon de concert met Jo Leemans, wa later wast den James Brown, mijnen dikke vriend, Nicole en Hugo natuurlijk, den Jimmy Frey, The Smokey Robinsons, Tina Turner en dan als bloemmekée ikke éé, ah jaaa! Het was heeel plizant éé, heeel plizant en der is natuurlijk goe wa afgezoopen éé, of wa hadde gedacht, da ge in uwen droom ni kunt zat worden? Ja, tarara!!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Maandag 3 april 2006

  chocolatTedikke, trekkek van de noen een kast open op den overlooop, vinnek daar toch wel nen hooop chocolatte sinterklaazen zeker, volgens mij lagen die daar al van vooor dak begost met te kombakken éé. Enfin, appetijtelijk zaagen ze er ni meeer uit eeerlijk gezegd zenne, ik peisde eerst zelfs dat het witte chocolat was, mor tis gewooon allemaal verkleurd éé. Bon, nen hele vuilzak vol vies spul éé, mor das goe, want nu emmek meer plaaats om wa drank in te steeken éé, gelijk mijne Cointreau, want da kunde nu is nooit genoeg in huis emme éé, ni alleeen voor mijn eigen éé, mor oook voor als er volk passeeert éé, ah ja!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zondag 2 april 2006

  IkkeHoe schooon da ge soms oook zingt, er zullen er altijd zijn die dat het ni goe vinden éé, neje. Of de muziek ni snappen, gelijk mijn Minouche. Zo zongek gisteren een triestig lieke in de keuken en Minouche wilde direct naaar buiten, want daaar kan mijn poes ni teegen éé, neje. Mor bon, ze is dan al wel wa gewooon van mij éé. Zo zongek gisteren nog van “Love Me Or Leave Me” Ge weet wel, van Nina Simone éé, mor da snapt een kat ni éé, neje. Enfin, ik gon mij nog is een Cointreauke of drie uitschenken sé, met goe wa ijs erin sé, dan drinket nog gemakkelijker éé, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zaterdag 1 april 2006

  Michael JacksonHiere sé, de Michael is verkoozen tot vastenavondzot in de Ustated Nights En da emmek geweeten éé, want vandenacht ging den tellefon weeeral en wie hing daar bleitend aaan? Nee niet Bertje Anciaux éé, da was gisteren, het was de Michael zelf éé: “Esther, I don’t like this” zeitem. Ik zeg laaiken of ni mateke, eerst en voooral belde mij snachts uit mijn mansarde, mor tis da wa da ze der van gemaaakt emmen éé en zet den prijsbeker gewooon maar op de kast of op één van uw schouwen éé ah ja! Aandacht van de pers is aandacht Michael, emmek gezijt en das allemaal goe voor te kombakken éé, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Commercial Belgacom