Search

Bookmarks

  Woensdag 31 mei 2006

  bic bic bic bic Lezek toch wel in de Frut datter ne flik van Aalltert zijne stylo terugwilt, jaja. Enfin, ik em heeel wa schrijfgerief liggen éé, want ik moet altijd vooorbereid zijn op iemand die om een handtekening vraaagt, niwaar, ah jaa! Zo emmek al verontwaaardigde mensen tegengekomen die wel om een handtekening vragen, maaar zelf niks bij hebben om te kribbelen. Mor eigentlijk feitentlijk, bij de polies emme ze toch genen bic nodig éé, want wie kan er schrijven? Maar mogentlijk was het just de stylo van dien ene die wel kan schrijven éé, hihi. Neje zenne de polies, da zijn mijn vrienden éé, ah jaa! Allemaal groote fans éé, toch zeeker de mannen vant stad éé, want die toeteren iedere keer da ze hier vooorbij rijden, jaja. De vorige keeer dak een pakske frieten ging haalen bij frituur Richard emme ze mij zelfs met sirene en al naaar huis gebracht, ah jaa, anders wieren mijn frieten met stoofvleessaus en mayonaise koud éé!!

  Agent eist zijn pen terug van verkeersovertreder

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Dinsdag 30 mei 2006

  Robbe d'Hert Vandenoen tellefon, de Robbe, of dak niks vooor hem wil zingen. Ik zeg: “Robbe, ni voor het een of tander, mor moet da nu echt zo vroeg?” “Ja, zegtem, want ik gon van ij een ster maaken.” Ik heb hem gezegd dak da allangk zijn éé, buiten da hij klonk alsof dattem zes flessen Cointreau in zijn jip had gegooten, jaja, waaarop dak dan oook repliceeerde dattem zoveeel ni moet drinken en ouw moederkes ni moet lastigvallen om half zes smorgens, jaja. Mor bon, hij zat in Café Aalst in de Carnotstraat het een en tander te verzetten en hij moest weeer aan iedereeen laten hooren dattem mij kent, peizek. Enfin, hij zat er met den andere schobbejak, de Guido Belcanto, vier handen op ne zattenbuik dus éé, jaja. In ieder geval, ik zen er maaar naartoe gegaan, want ze gingen just in den Irish coffee vliegen en dan zennek er gere bij éé, half zes of ni éé, ah jaaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Maandag 29 mei 2006

  Brand Deurne Amai, amai, ik em mijn vensters maaar dichtgedaan want vandenoen wieret toch wel heeel pikdonker boven het stad éé, jaja. Ik dacht eerst dak iets had laaten aanbranden in de keuken, mor toen dak dooor het venster keek zaggek dat het van achter het Sportpaleis kwam éé. Enfin, nor het schijnt zijn het allemaaal telleviesies, jaja. Ge moet weeten ik em nog oooit vooor den BBC opgetreeden éé, mor das lang geleje, das nog van lang vooor mijne kombak, niwaar! Bon, ik schenk mij nog een Cointreauke uit en ik gaan gelijk de ouw bomma’s vooor mijn raam gaan zitten, zo kannek alles goe zien, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zondag 28 mei 2006

  Alice Ik wist het wel da goudvissen een goei geheugen en veel gevoelens emmen éé, want mijn Alice is altijd content alze mij ziet éé, jaja! Mijn Minouche oook natuurlijk, mor bon, die zou da viske liever opeeten éé. Ik em Alice dan oook altijd goe verwend, zo emmek ze derstraks nog een Cointreauke gegeven éé, want alle dagen da drooog visseneten, da kan ni zo goe zijn vooor de lever peizek. Mor bon, subiet ganek boomke wies speelen met Hortense, de Swa en Linda. De centiemekes zullen weeer binnenrollen ah jaa!

  Goldfish have feelings too, say fish researchers

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zaterdag 27 mei 2006

  Heineken“Thuisbrouwers kraken tenders van Heineken”, lezek op den electronischen snelweg, tedikke, das ni moeilijk ook ni, die kattepis is dan oook amper te zuipen éé, neje. Verleje jaaar emmek ook zoon machien gekregen vooor mijne kerstmis, mor ik em da direct leeeggemaakt zenne en er uiteraaard mijn eigen brouwsel ingestooken voor als er volk komt om mee te kaaarten, niwaar. Want ik zen ni zot om mijnen duuren Cointreau te verspillen aan die oude van daagen éé, neje! Het is mor een grapke zenne, mor de mannen drinken liever bier éé, ah jaa! Enfin, de dees is schijtes, want ik moet dringend naaar de garage, enfin, naaar de boekerij in’t Permekegebouw éé, want ik peis dak met Oorlog en Vrede al dik overtijd zijn, mor ja, ik vind wel da ze vooor zonen dikken boek wa meeeer tijd mochten geeven éé!

  Thuisbrouwers kraken tenders van Heineken

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Vrijdag 26 mei 2006

  Desmond DekkerDen Desmond Dekker hé zijn pretsigaret aan de Maarten gegeeven éé, jaja, want pijpen da pafte hij ni , neje. Ik em den Desmond leeren kennen toen dak mijne concert gaf op Jazz Bilzen éé, eeel langk geleje éé, jaja. Daar emmek dan oook voor de eerste keer aan zoiets getrokken, niwaar. Enfin, ik prefereeer nog altijd ne goeien Cointreau, ge moogt me ni misverstaaan éé, neje. Van die sigaretjes, het is toch meeer iets voor de jonkheid, niwaaar. Gelijk hier op den hoek in het vzwke van de Kevin, daar paffen ze er serieus op los. Dat de flikken da nog altijd ni dooor hebben, mor enfin, ik geloof dat da tegenwoordig mag gelijk in Holland, niwaar. Bon, ik leg nog is een nummerke van den Desmond op sé, vooor dak vertrek naaar coiffeur Freddy éé, regen of ni!

  Reggae legend Desmond Dekker dies

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Donderdag 25 mei 2006

  Mevrouw LeemansWorrek vandenoen gebeld, ist mevrouw Leemans. En da op nen heugelijken dag gelijk vandaag, jaja! Enfin, ze wenste mijn nen gelukkige Onze Lieven Heer Hemelvaart éé en ze vroeg of dak nog wa centjes vandoen had. Ik em haar direct gezegd da alzek geld nodig heb, dak dan wel een vriendin zou opbellen éé, ah jaa! “Maar ik ben toch uw vriendin, Esterella?” zei ze dan nog. Ik zeg: “Mijn vrienden noemen mij Esther, maar gij moogt gerust La Esterella zeggen éé, ah ja! Enfin, ik em voorlopig geeen centen vandoen, maar als ge ieder week coiffeur Freddy in de Carnotstraat wilt betaalen, ge zijt altijd welgekomen, niwaar!”

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Woensdag 24 mei 2006

  IkkeZennek van de noen naaar de markt geweeest éé, emmek bij den Ahmed twintig bakskes jarrebezen gekreegen, want gelijk hij het altijd zo schooon zegt éé: “Mevrouw Esterella, gij zijt de nachtegaaal van den helen wereld, jaja” En dan geeftem altijd iets meee van de verniet éé. Mor twintig bakskes jarrebezen, tis ni weinig, niwaar. Daarom dak nu confituur aant maken zijn, want da krijgek nooit op tijd op vooor dat da rot wordt éé. Buiten da, nen boterham met confituuur is altijd lekker. Mor ik em een experimentje gedaaan, jaja. Ik em een klein potteke gemaaakt waar dak wa Cointreau em in gegoten. Nen boterham met jarrebezen-Cointreau moet volgens mij formidabel lekker zijn, wie weeet emmek wel een nief recept uitgevonnen éé! Mor ni verder vertellen éé, of der is weeer ne slumme mee weg, niwaar!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Dinsdag 23 mei 2006

  Wendy Van WantenIk kan het allemaaal ni zo goe volgen zenne, Wendy weet ni van Wanten, zoveeel is wel duidelijk éé, want wie gaater nu op de tellevies op zoek naar ne vent, da is miserie zoeken, niwaaar. En nu had ze der nog ene van den NIR aan den haak geslaagen ook, jaja. Ik em in mijn leeven ook al veel aaanbidders afgeslagen éé! Ze moogen u ni willen vooor uw beroemdheid, mor vooor wie da ge zijt, niwaaar. Mor bon, ieder zo zijn goesting éé. Mor ik zienet al aankoomen, één van de daagen hangt ze weeer te janken aan mijnen tellefon. Tis altijd hetzelfde met die wijvekes, niwaaar! Ze zou beter een Cointreauke binnengieten. Enfin, ik emmet allemaaal al gehad, niwaar, ik zen er dan ook al 87 éé. Langs de andere kant, ge weeet het natuurlijk noooit, want ik val oep mannen met veeel humor en ne goeie smaaak van muziek, jaja. Ni da ze mijn gekweeel gere moeten hooren éé, neje. Mor op zijn minst ne fan zijn van de CROOZE.fm is wel een pluspunt, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Maandag 22 mei 2006

  Habib MiyanJaja, ik emmet just geleezen op den interdinges, nen Indiër die da 137 jaaar geworden is. Amai, alzek zo oud zou worden, dan zouwek nog een serieus stukske kunnen kombakken éé, ah jaaa! Nog 50 jaaar te gaan dan. Tegen dan is Sammeke Goris oook al nen ouwe snaaak zonder tanden éé! Gisteren liepek nog over het straaat en der kwam ne meneeer nor mij en die zei dak voorzeekers er nog een pa jaaren ging bijdoen, mor dak dan toch iets rustiger met de Cointreau moet omspringen éé. Mor volgens mij kommet just dooor de Cointreau dak mij nog zo jong voel als een dartel veulen éé ah jaa!

  Indiër viert 137ste verjaardag

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zondag 21 mei 2006

  de wasdraadAmai wat een weeer éé! Ik zen zelfs nen onderrok kwijtgespeeeld met al die wind éé, jaja. Want ik had zoals gewooonlijk mijnen was opgehangen op mijn terras en ineeens begint da daar te waaien en donker te worden, amai! Precies nen tornado die dooor het stad raasde. Enfin, ik em nog rap geprobeeerd om al mijne was naaar binnen te haalen, mor toen zaggek mijnen communison, of hoe schrijfde da, vertrekken met wasspelden en al, jaja. En het was nu just mijnen favorieten sé. Dus als ge ergens nen onderrok gevonden hebt, ge weeet me woonen éé, steektem dan maar in de bus. Als ge nu gere een Cointreauke drinkt, dan moogde altijd is bellen en zien of dak thuis zijn éé, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zaterdag 20 mei 2006

  BBCIk em ne schoonen droom gehad vandenacht, ik droomde dak aan ne concert bezig was in Engeland en dattem rechtstreeks wier uitgezonden door den BBC. Ge moet weeten, ik em nog vooor den BBC opgetreeden éé, mor das lang geleje zenne. Toen wasser hier zelfs nog genen tellevies éé, neje! Enfin, ik was dus serieus aant kombakken éé, zoveeel mag gezegd zijn, ik peizde op een bepaald moment zelfs dat het echt was, want opt podium stond een tafelke met een fles Cointreau en een Cointreauglas, dus ik peisde da Cointreau mijne grooten sponsor was natuurlijk, ah jaa! En eigentlijk, tussen ons gezegd en gezwegen, het wordt is tijd ook éé, want van da vocht emme kik al wel heelder rivieren leeggejubberd éé. Enfin, ik zong natuurlijk al mijn grootste successen éé, dus ge snapt wel dat het ne langen droom was, ah jaa! Enfin, toen dak vandenoen wakker wier emmek voor de gelegenheid maar een fles Cointreau opengetrokken éé, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Vrijdag 19 mei 2006

  Kate RyanMiljaaar, miljaaar, miljaaar! Enfin, excuseeert mij vooor het vloeken éé, mor wie hing er gisterenavond al jankend aan mijnen tellefon? Just, Irma van de Cois, mor das een ander verhaaal éé, neje, ons Kate éé. En ik kan da snappen zenne als ge neffe de prijzen valt éé. Ni dat da al ooit met mij gebeurd is éé, mor ik kan mij inleeven, denkek toch, in de rol van verliezer, jaja. Zelfs met de Monopoly verliezek noooit éé, ik em altijd als eerste de rooi en de groen en dan de blauw éé en dan beginnek gelijk nen echten hotels te bouwen op de Meir en de Nieuwstraat éé, jaja. Mor bon, waar wazzek gebleven éé… Just, ons Kate aan den tellefon, mor bon, ik wist het natuuurlijk al éé, want ik had het al op den tellevies gezien natuurlijk éé. Ik em heur gezegd wadak eigentlijk tegen idereeen zeg éé: “Drinkt een goeie Cointreauke of vier vijf zes, desnooods een heel fles en alles komt goe éé, ah jaa!”

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Donderdag 18 mei 2006

  Tina TurnerGe weeet dak nogal veeel door ander sterren gebeld wordt éé, ah jaa! Enfin, ons Tina wooont in de Zeestraaat in Kussnacht tegen Zurich, ge weeet wel in Zwitserland, waar dat ons koniging Astrid zaaliger verongelukt is éé. Ze wooont daar vlak neffen den Aldi en ze wist me te vertellen dat den Nepcointreau er in de aanbieding staaat, jaja. Enfin, tis een lief kind zenne, mor ik drink alleen den echten Cointreau éé, gelijk den Ike Turner ook doe, mor da hemmek haar nog nooit durven vertellen éé, want die zijn met redelijk wa ambras uiteeen gegaaan, jaja! Enfin, ik em haar gezegd dat ze een palletteke opzij mag zetten, ik duw die rommel wel dooor aan de Kevin éé, die met zijn caféke waar dat het altijd riekt naaar die pretsigaretjes, want die gasten zijn zo ver weg altijd, die pruven da verschil toch ni, ah nee!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Woensdag 17 mei 2006

  De PolleVandenoen belt de Polle mij, nene, ni de Polle Pap éé, want daaar emmek in Leuven mee vastgezeeten in de lift een paaar jaar geleeden, niwaar. Ik emmet over de Polle MeCaartnie éé, mijne goeien Engelschen vriend, die dak jaaren geleeden nog als broekventje als één van mijn eeeste fans had toen dak vooor den BBC optrad éé, jaja. Enfin, de Polle belde mij om te zeggen dattem met zijn wijveke uiteen gaaat éé, terwijl dat het toch wel een toffe is, mor bon, de Polle heeeft altijd wel een zwak gehad vooor ouder vrouwen gelijk ekkik éé, ah jaa! Enfin, hij ging neuste week is afkoomen om een Cointreauke of vier vijf te komen drinken éé en om een bekke te bekoomen, niwaar, hoe zouwde zelf zijn?

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Dinsdag 16 mei 2006

  HeinekenZe zoeken bij Heineken 40 bierproevers en nog goe betaaald ook. Ni moeilijk, want van de verniet moette die kattepis ni drinken éé, neje. Jaja, de dees lust wel regelmatig een pintje éé, mor dan toch liever een Jupilerreke of een bolleke Koninck éé. Mor da drink ik ni thuis zenne, neje. Eeerder in café Jozef aant Astridplein of zo, ah jaa! Want als ge den helen tijd Cointreau ligt te gieten in de kroeg, dan denken ze misschien nog da kik een zuipschuit zijn éé en da willek toch wel wa vermijden, ah jaa! Over drank gesproken sé, ik em mij vandenoen een stevige bel cognac uitgegooten bij mijn jat kaffe, jaja. Kwestie van de dag goe te beginnen, niwaar. Mor bon, tijd voor een tweede bel éé, want op één beeen kunde ni staaan éé, neje!

  Heineken zoekt 40 bierproevers

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Maandag 15 mei 2006

  Geri HalliwellTellefon van de noen, van ons Geri, één van mijn groootste fans éé, jaja. Enfin, ik wist natuuurlijk da ze ging bevallen éé, dus da was geeen verrassing, neje. Mor ze moest mij iets belangrijks vraagen, zei ze. Omdat ze altijd gedocht had dat ze ging bevallen van ne jongen had ze het nooit in gedachten gehad, mor nu vroeg ze of dat ze haaar dochterke Esterella mocht noemen, zoals de dees éé! Ik em gezegd dak het eeen hele eer vind natuurlijk éé en ik em er direct een fles Cointreau op opengetrokken en een dikke Havana opgestooken, ah ja! Enfin, als die klein kan zingen gelijk haar moeke, dan wordt da mischien nog wel La Esterella Bis éé!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zondag 14 mei 2006

  Ikke op den telleviesJajaja, het was plizant in Olland éé, jaja. Veeel volk, schooon weer en gelukkig kennen die Ollanders Cointreau éé, want ze wilden mij eeerst nog nen Heineken in mijn gip draaien, jaja! Mor de deees zei: “leest mijn contract, kleine tifuslijer!” Jaja, met da Ollands wazzek rap goe weg zenne, hoewel dak ni alles goe verstaaan zenne. Enfin, tis vandaaag moederkesdag éé, dus de Cointreau ging al vroeg oopen, ah jaaa! Enfin, subiet koomen Stans, de François en de Roger langs, want we gaaan da vieren éé!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zaterdag 13 mei 2006

  Scheveningen - pierVandaag zennek naar Scheveningen vooor ne concert éé, ah jaa! Want daaar kennen ze mij oook éé, ik em daaar nog ooit op de pier opgetreeden éé, mor da was nog van vooor den tijd da kik vooor den BBC em geconcerteeerd éé, jaja! Enfin, vandaaag dus efkes terug gaan kombakken daaar éé, een kibbelingeske eeten, en dan overnachten in een anti-kraaakpand, wat dat da oook moogen zijn éé! Tis maaar te hoopen dat ze daaar bij die Ollanders Cointreau emmen éé, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Vrijdag 12 mei 2006

  Ikke in den taxiOh! Lievevrouwe Toren!!!! Jajajaja, ge hebt waaarschijnlijk allemaaal meegezongen éé, toen dak dooor den taxi vervoerd werd éé, jajaja! Zo ziede éé, alle bekkes helpen bij mijnen grandiozen kombak éé. Enfin, ik em alweeer den taxi gebeld éé, want ik vertrek subiet naar coiffeur Freddy, gelijk elke vrijdag éé. Ik zen is curieus of dat de Freddy gekeken heeeft, want het is soms ne vergeetkop, mor bon, da zijn we allemaaal wel een bekke met onzen Alzheimer-light, niwaaar. Bon, nog een laatste borrel sé, want subiet zijnek weg sé!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Donderdag 11 mei 2006

  Antwerp TaxiDas dan toch het vooordeel van den modernen tijd éé, da ze alles op vooorhand kunnen opnemen gelijk op nen LP éé. Kannek rustig vandenavond naaar mijn eigen loeren op de VTM éé. Mor het is een bescheiden optreeden, ah ja. Ge kent mij éé, modest is mijne middlename éé. Enfin, als ge iets na den achten den VTM opzet, dan kunde allemaaal meezingen met Oh! Lieve Vrouwe Toren, jaja. Mor de gewooon versie, gene remix, want da is mij toch iets te moeilijk zenne. Das meeer iets voor de jonkheid, niwaar! Bon, ik em mijn salontafelke al in orde gebracht, mijn sigaren liggen klaaar, de fles Cointreau ook sé en de Frank heeft mijne vriezer vol ijsblokskes gestoken, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Woensdag 10 mei 2006

  Antwerp TaxiOh! Lieve Vrouwe Toren, hoog booven’t Vlaamsche land, wij zijn in uw schaduw gebooren, zo hecht aan u verwant!! Jajaja, morgen moette naaar de vrije post van Vilvoorde kijken éé, de VTM, jaja. Want ik doen mee aan da taxiprogramma éé! Alles is goe om te kombakken éé, ah jaa! Enfin, het was heeel gezellig éé, ik hooop maar dat ze mijn fles Cointreau ni te veeel in beeld brengen, want anders zouwde nog peizen dak een zatte fles zijn, niwaaar!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Dinsdag 9 mei 2006

  Sean ConnerySean Connery is verkoozen tot meeest sexy senioor in Engeland, jaja. Moestet hier in’t stad geweeest zijn, dan peizek toch dak oook in de prijzen was gevallen éé. Mor dan waaarschijnlijk als meeest sexy sinjoor éé, ah jaa! Ik moet zeggen, ik ken de Sean goe, tis ne groote fan van mij, niwaaar. Ik heb hem bijkanst ieder weeek aan den tellefon éé. Al jaaar en dag begintem met vooor mij te zingen, nog vooor dattem ne zin gesprooken heeeft éé, jaja. Vandenoen wast dan oook: “I’m The Leader Of The Gang” van de Gary Glitter, jaja. Dat is dan weeer gene vriend van mij, niwaaar, de Gary heget wa meeer voor de jonge meiskes. En ik zen dan wel jonk van geeest, de rest is toch min of meeer in verval éé!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Maandag 8 mei 2006

  Keith RichardsIk zegget altijd, als ge gezoopen hebt, dan moette ni in boomen klimmen éé, neje! Mor nee, de Keith kon weeer ni luisteren éé! Tis toch altijd iets met die sterren zenne, hoe grooter hoe onnozeler. Hoewel, dan zouwek wel heeel onnozel zijn éé, ah jaa. Enfin, soit, terjust belde de Keith om toch maar te zeggen dattem beter nor mij geluisterd had éé. En das ni den eeerste keer dattem da zegt éé. Ik em oook altijd gezegd dattem ni mag mixen éé, mor da baazeke heeeft alles geslikt en gezogen wat dat Onzen Lieven Heer verbooden éé, niwaaar. Enfin, ik em gezegd dattem toch beeter bij de Cointreau kan blijven zenne, zijne leever is toch allang naaar de genollen niwaaar!

  Keith Richards Fall Out of Tree, Lands in Pile of Coke

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zondag 7 mei 2006

  Ikke in OostendeJajajajaja!!! 87 lentes zijnek geworden vandaaag éé, mercikes allemaaal éé, mercikes vooor al die bloemen, oook uit Neederland éé, jaja! En al die kaartjes, ik peis dakker nog nooit zoveeel em gekregen, al een heeeel week aan een stuk, jaja! Om dan nog maaar te zwijgen over de liters en liters Cointreau, heeel mijn kast in de gang steekt proppevol, daar kommek wel efkes meee toe, jaja! Enfin, Alfonsine, den Albert, Martha, Eufrasie en de Kevin zitten hier sé en alzek mij ni spoei, dan is mijn taaart die dak van de Jimmy gekregen em op éé, dus euh, tot morgen éé, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zaterdag 6 mei 2006

  Michael JacksonBelt de Michael van de noen, heelemaal over zijn toeren éé, jaja. Dat ze hem parodieeren in een boekske bij de Amerikanen. Ik heb hem gezegd dat da allemaaal ni erg is éé, want van mij hemmen ze zelfs nen helen websaait gemaaakt als parodie éé, jaja. Ik em ook gezegd da aandacht aandacht is en da alles goe is om te kombakken éé, ah jaa! Buiten dat moetem is stoppen met te zeeveren gelijk een klein kind, niwaaar. Enfin, hij ging is langskoomen vooor een lekker Cointreauke of vier, vijf, zes. Mor hij ging zelf de fles meebrengen zeitem, taksvrij gekocht op de luchthaven. Ik em gezeit dattem dan maaar ineens een heeel pallet meesleurt éé, alst dan toch van de goeiekooop is, ah jaa!

  Where’s Michael?

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Vrijdag 5 mei 2006

  ikkeJajaja, drukken dag vandaaag éé, Yvonneke gaan bezoeken, langs de Kevin vooor een trapistje en langs coiffeur Freddy éé, jaja. Enfin, druk, alzek al mijn Cointreaukes tussendooor mee tel toch éé, want wa is nen dag nu zonder Cointreau éé, das gelijk een café zonder bier, niwaaar. Enfin, buiten da was het eigentlijk nog is tijd om is langs Café Jozef te gaaan éé, mor da isser zelfs ni van gekoomen, neje. Want toen dak van Coiffeur Freddy naar Café Jozef wilde gaaan kwammek tot de constatatie dak mijne portefeuille vergeeten was éé. Bij de Freddy kannek volgende weeek betaalen, mor in een café doenek da ni zo geere éé, want als ge een ster zijt gelijk ekik, dan durven ze wel is met dubbel krijt schrijven éé, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Donderdag 4 mei 2006

  marsFly me to the moon and let me plee among the stars, let me seee what spring is like on Jupiter and Mars, jaja. Ze peizen dan toch dat er leven op Mars is of toch geweeest is éé, iets wa da kik allang wist natuuurlijk, daaar moette geeen slooten Cointreau vooor gedronken hebben zenne! Mannen komen van Mars en de vrouwkes van Venus is er natuurlijk oover éé, want da zou ni echt bevorderlijk zijn vooor de vooortplanting éé, neje. Bon, ik gaan nog is klinken op het leven op ander planeeten éé en geloooft me, da zijn er veeel zenne. Dan kommek met één fles Cointreau ni toe éé, neje!

  Dan toch leven op Mars?

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Woensdag 3 mei 2006

  Yvonne VerbeeckHet ga ni zo goe met ons Yvonneke éé, mor ik peis da ge het hier en in de gazet al wel zult geleezen hebben éé, ah jaa! Ik hemmet haaar no zo gezegd da ge koffie moet drinken met een cognacske éé, noooit ni zo. Mor bon, tis maaar te hoopen dat het goe komt allemaaal, niwaaar, want ze is ook nimeeer van de jongsten éé, neje. Ons tante Rosa is oook al geweeest éé, want die kennen elkaaar goe éé, ah jaa! Want ons Rosa is ook van Rumst, jaja! Bon, ik schenk mij nog een goei Cointreauke in en ik steeek nog een kaarske aaan voor ons Yvonneke, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Dinsdag 2 mei 2006

  Ons YvonnekeJaja, ons Yvonneke ligt int ziekenhuis éé, das mijn beste vriendin. Ze is gevallen met de koffiepot, de slooor. Mor bon vermits dat het een ster is maggek er eigentlijk feitentlijk niks van zeggen éé, anders kommet nog in de gazet en das ni de bedoeling, neje. Gelukkig ligt ze hier vlakbij in’t ziekenhuis éé, dan moetek ni te ver gaaan en kannek daarna nog een Cointreauke gaaan drinken bij de Kevin van het vzwke op den hoek, ge weeet wel, waar dat het altijd riekt naaar van die pretsigaretjes, jaja. Enfin, het zou misschien nog iets voor ons Yvonneke zijn, dan lacht ze oook gelijk die jonge gasten éé. Mor vooor mij is een Cointreauke genoeg éé, enfin, ik bedoel, zijn Cointreaukes genoeg, een stuk of vier vijf, meeer moet da ni zijn, neje!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Maandag 1 mei 2006

  1 meiTis vandaag weeeral den eerste mei, jaja. Gemakkelijk als da hierbooven staaat éé, zo vergetek niks, toch zeker ni op mijnen gezegenden leeftijd neje. De deees gaaat deze middag weer naaar ons Rosa éé, jaja. Tis weer tijd vooor haaar feeestje éé. Maaar ons Rosa is gene Cointreaudrinker, neje, dus ik neeem mijn fles zelf mee éé, jaja. Ik zien de rosbief en de frikandelleballekes al weer rond mijn ooren vliegen gelijk verleje jaaar éé, gelijk ieder jaaar, jaar in jaaar uit, jaja. Enfin, ik gon is vooortdoen want subiet koomen ze mij weeer halen met de oto, ah ja, hoe zouwek anders in Rumst geraaken, niwaaar! Op een fles Cointreau kunde ni rijden éé!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Leave a Reply