Search

Bookmarks

  Donderdag 31 augustus 2006

  Air Canada Jazz Amai, tis wa als ge als pilooot efkes naaar de koer gaat en dan uwe cockpit nimeeer in kunt éé, jaja. De Ollanders maakten er in De Telegraaf al direct van dattem vastzat opt gemak, maar da was natuurlijk ni het geval. Van vastzitten wetek alles éé! Waar is den tijd dak opgesloten zat met de Polle Pap in de lift in Leuven? Enfin, das nog maar een paaar jaar geleje éé, mor ik herinner het mij als den dag van gisteren. En ik moest toen oook naar de koer, maar in liften staan geen wc’s éé, neje. Mor al goe, het zou er anders nogal is stinken peizek!

  Pilot locked out of cockpit after bathroom break

  Piloot vlak voor landing opgesloten in wc

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Woensdag 30 augustus 2006

  Kyra Hahahaha, ik em goe gelachen van de noen met die Amerikaanse van de CNN, jaja! Ik em da oook is vooor gehad dat mijne micro was blijven openstaaan tijdens nen interview op de raadio, tusssen de plaatjes door. Ik weeet nog goe dak toen gelachen heb en een paar keeer schol geroepen, mor ca va. Ik zei toen oook tegen die presentateur dak em ne schoonen meneer vond, met zijn bloemekestrui, mor da is toen door veeel luisteraars verkeeerd begrepen. In den Blik van de week erop stond zelfs dak vooor den derde keer ging trouwen, wa da ni waar was natuurlijk, neje. Want wa moette kik nu met ne jonge snaak van 50 van de radio 2 éé? Voila, we zijn er!

  CNN’s Kyra Phillips goes to the bathroom with her mic on

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Dinsdag 29 augustus 2006

  Xandee Jaja, ons Xandee is moeder geworden éé. Ze belde mij gisteren met het heugelijke nieuws, niwaaar. En ik was al weer heleganst vereerd want ze wilt hare kleine Esther noemen en ze vroeg of datda mocht. Ik em haaar gezegd dat alles mag éé, ah ja! Ik zenne kik immers niet de enige ster op dees planeet, niwaar! Enfin, moeder en kleine stellen het goe en ge moet allemaaal de groeten hebben éé. Ik em vooor de gelegenheid bij den bakker een grootte taart besteld met veel slagrooom, want da mag ze gere, dus dan zal die kleine da ook wel lusten peizek! En daar dan nog een Cointreauke of twee, drie bij en den dag kan nimeer stuk, ah nee!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Maandag 28 augustus 2006

  de Gaston Het was schooon gisterenavond in den Bourla zenne, het feestje voor de Gaston, jaja. Ik em van ontroering bijkanst een ooog uitgeblet. Mor gelukkig zijn we daaarna in café de Duifkes nog een Cointreauke gaaan drinken éé, want in zo’n zaal, mijn zakfleske was rap leeeg zenne, ah ja! Uiteraaard veel mensen da mij kende éé, het leek soms wel of ze mij aaant vieren waren in plaaats van de Gaston. Enfin, toch in de Duifkes dan éé, ik had zelfs nen aanbidder aan mijn been, nen jonge snaak van 74 seg, die wilde zelfs met mij trouwen! Mor bon, ik em vriendelijk bedankt éé, ondanks dattem mij een pallet Cointreau per week beloofde. Wat venten al niet uit hunne nek kletsen om u te kunnen krijgen éé. Wa moette kik nu met een pallet Cointreau per week? Ik zen genen alcolieker éé!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zondag 27 augustus 2006

  Kathedraal Lap, ik em vandenacht al weeer is gedroomd dat den Lieven Vrouwen Toren twee torens had, jaja. Is da nu omdak gisteren Maria em gezien op een schildpad? Aan de Cointreau kan het ni liggen, want ik em mij gisteren rustig gehouden, buiten dan die twee flessen met de Kevin van’t vzwke. Mor ik em er maaar een halve fles van binnengetutterd, ah jaa! Bon, drooom of ni, ze verwachten mij op de cultuurmarkt éé, want ik zijn ne levenden blok cultuur éé! Enfin, da emme ze mij verleje jaar toch gezegd, dus ik neeem dat dan maar aan vooor waar, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zaterdag 26 augustus 2006

  SxchildpadGe moet mij excuseeren, want ik zen er nogal laaat vandaag. Da komt omda mijne Commodore 64 gecrasht was. Enfin, da zei de Kevin van het vzwke waar dat het altijd stinkt naaar pretsigaretten éé! Onze Kevin heeeft mijn machien al dikwijls gereepareerd zenne, mor deze keeer wassem toch wel serieus naar de genollen, amai. Mijne maaat heeeft wel anderhalve fles Cointreau binnengejoeberd. Soit, het bakske marsjeert terug, want ik em al direct een verschijning van Maria op een waterschildpad tegengekoomen op den electronischen snelweg éé! Da wilt zeggen dat Onzen Lieven Heer ondertussen oook ni heeeft stilgezeeten, neje.

  Woman sees Virgin Mary on turtle’s shell

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Vrijdag 25 augustus 2006

  Den Boerentoren75 lentes issem den tooren, jajaja! Ik em hem zelfs nog weeten zetten éé, mor toen wazzek nog alleen maar aant zingen terwijl dak de was aant doen was met ons moe zaaliger, jaja! Van kombakken was er toen nog geeen sprake, neje. Enfin, tis vrijdag, ik zou nor Coiffeur Freddy moeten vertrekken, maaar het is hier weer aant gieten, precies of het heeft nog ni genoeg geregend, amai! Mor bon, niet getreurd, ik doen mijn overschoenen aan sé, ik zet mijn plastieke kappeke op en ik neeem mijne parafix mee, ah ja! Tot morgen!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Donderdag 24 augustus 2006

  Eddy WallyTedikke zijnek gisterenavond wa aant zappen, want da doenek oook wel is éé, ik gon meee met mijnen tijd éé! Bon, het was weer Tien om te Schieten op de VTM, jaja. Ik em de Willy Degieter gezien, Den Bart Peeters met iets onnozels en den Eddy Wally met zijn nief lieke, jaja. En dan was’t Kaa Drie en dan emmek het af gezet, ik zen wa te oud geworden voor da infantiel gedoe denk ik, daarbij, ik had bezoek en die zijn daar ni echt van gediend, neje. Ik em dan maar ne Long Player opgezet van den Elvis éé, ni dat ze daaar zo scheutig op waaren, maar alles was beter dan wa da ze zagen op de tellevies zeiden ze, dus dan kunde wel volgen zeeker? Goe, ik em mijn vooorschot aangedaan, want ik gaaan een chocoladetaaart maken want da maggek gere. In passant drinkek daar een goei Cointreauke bij, ah ja!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Woensdag 23 augustus 2006

  Ike TurnerIk word nogal gebeld de laaatste dagen zenne, het is precies of iedereeen wilt wel een klapke doen met mij, jaja! Terjust den Ike en da was langk geleje zenne, want sinds dattem bij Tina weg is, of Tina bij hem, tis al gelijk, emmek hem alleeen nog gehoord alst over immobiliën ging, soit! Den Ike tegen mij: “Hello Esther, may I say Esther, Esther?” Ja zo kannek het oook éé, enfin, hij zei dattem een maaand bij mij komt logeren, want hij speelt komend seizoen in’t Sportpaleis met den hooop mee, jaja! Enfin, ik em Alphonsine al gevraaagd of dat ze de scheerzolder komt luchten en het stof afdoen, want das niks nimeer vooor mij zenne, de enige reden waarom da kik nog zo hoog klim is om een fles Pomerol te gaaan halen, want da steekt daar redelijk vol met wijn. Ik peis da kik de enige zijn met ne wijnzolder in plaaats van ne kelder éé. Mor bon, dat wilt dus zeggen dak er een slot moet opzetten, want op eeen maand tijd krijgt den Ike da wel op, hem kennende!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Dinsdag 22 augustus 2006

  Ons Sonja Vandenoen tellefon. Ik denk in mijn eigen, waaarom bellen ze mij nu altijd zo vroeg, nog vooor dak aaan mijn eeerste jat koffie zijn begost, maar bon, het was ons Sonja: “Ik stop met den teeleevisie Esther, ik mag toch Esther zeggen éé?” Ik zeg tegen heur dak da ni erg vind, want ik em den Ollandsen tellevies toch ni veeel opstaan éé, neje. Begint ze toch geeen oog uit te bleiten zeker? “Ik word oud Esther, ik word oud!” roept ze er nog half hysterisch achter. Waaarop da kik weer:”Maar wijveke, ge had mijn dochter kunnen zijn, ligt toch ni zo te blijten!” Waarop zij:” Maar Esther, ik mag toch Esther zeggen hé? Jij ben een oude vrouw!” Ik em dan maar gezeit dat zij La Esterella moet zeggen en ik hem den hoorn ingesmeten, ah ja! Ge zegt nooit tegen een ouw vrouw dat ze oud is hé!! Onbeschofte pensionéé, ah jaaa!

  Sonja Barend beëindigt televisieloopbaan

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Maandag 21 augustus 2006

  curry Ik em vandaaag ne curry gemaakt sé, want der komt volk langs, jaja! Tis hier bij momenten precies een duivenkot, niwaar. Enfin, tis dat allemaal goei maaten zijn éé en ze brengen meer dan genoeg drinken mee, dus tegen da ze hier buiten zijn met ne vollen buik en hunne kop wa dizzie, emme kik meer dan toen da ze binnenkwaemen. Bon, ik kan ondertussen al bijkanst gene curry nimeer zien van al da proeven, dus ik gaan mij een goei Cointreauke uitschenken sé om da allemaal is door te spoelen. En daarbij, tis lang geleje dak nog een Cointreauke gedronken em, voorzekers van vandenoen!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zondag 20 augustus 2006

  Banania Lezek op den electronischen snelweg in een Ollandse gazet datter ene uuren éé vastgezeeten in de choco. Amai, dan toch liever vastzitten in de Cointreau zenne, kunde van de miserie nog een deugd maken éé, jaja. Het doet mij trouwens wat denken aan die keeer toen dak met de Polle Pap vast zat in de lift in Leuven. Da was toch oook ni zo plizant moetek zeggen, neje. Enfin, het is weeral zondag, het ziet er miezerig en mottig uit buiten, dus de deees blijft binnen met een goei jat koffie, een cognacske en een fijn sigaaar van de Fidel, wa moet ne mens nog meeer op den dag van Onzen Lieven Heer?

  Man uren vast in vloeibare chocolade

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zaterdag 19 augustus 2006

  Ikke Get down Saturdaynight, jajaja, ik hoorde da just op mijn favoriete post, de CROOZE.fm éé! Awel da vonnek nu is een goei toepasselijk plakske sé, mor bon het zijn straffe gasten daar zenne! Enfin, toepasselijk of ni, de deees gaat haar schoon goed is aandoen sé, want straks komt den Eric mij halen met zijn DS décapotable éé en das altijd plizant om een toerke mee te doen ah ja, voorzekers omdat we daarna gaaan dineren in zijnen hof met een paar flessen goeie wijn erbij éé, ah ja! Ik gon in ieder geval wel mijne paraplu en mijn overschoenen meedoen, want ge weeet nooit natuurlijk datter een vlaag uit den hemel valt, ah ja!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Vrijdag 18 augustus 2006

  Elvis Lives Ze zoeken den Elvis, lezek op den electronischen snelweg en der hangt dan oook nog een beloning aan vast. Da snappek dus ni sé, ik bel regelmatig met den Elvis, dus dan moette zun dat toch ook kunnen? Enfin, den Elvis belt wel altijd naar mij éé, want ik heb hem gezeit da kik die duuur tellefons naar den Amerique ni wil betaalen zenne. Volgens mij zijn diegeeen die den Elvis aan het zoeken zijn stekeblind of lomp, peizdet ook ni? Bon, dit gezegd zijn, ik zijn parti, want ik moet nog langs de post vooor een pakske en dan ganek naar Coiffeur Freddy, ah jaa! Tot merge!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Donderdag 17 augustus 2006

  Kate Moss Van den noen belt mijn goei vriendin Kate mij op. Overenthousiast gelijk gewooonlijk éé! “Esther, I know I can say Esther don’t I, well I’m giving a big party and I would like you to come, also!”, of zoiet zei ze. Waarop da kik direct antwooordde da zij da mag zeggen en dak gere koom éé, ah jaa! Want vooor een feestje zijne kik altijd te vinden! Enfin, Tis ergens in den Ibiza te doen, mor ik weeet die feestzal ni zijn zenne, mor bon ik wier de zaterdagmorgen opgehaaald met de limo, het zal er weeer enen zijn van de Keesboerin peizek. Mor bon, nu moetek nog ne schoonen cadoo vinden, niwaaar. Ik em hier nog eeen paar kistjes sigaaren van de Fidel, alzek daar wa boterhammenpapier rond draai zalt wel goe zijn zeker, ah ja!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Woensdag 16 augustus 2006

  Elvis Lives Jaja, Tis weer Elvisfeeest vandaag éé! Ik em mij dan ook ter diener gelegenheid een taaart besteld bij den bakker op de Turnhoutsebaaan sé, ze koomen ze subiet brengen, ik mag hoopen met veeel room, ah ja! Ik em al mijn LP’s en singeltjes van den Elvis uit de kaast gehaald, want er komt nog bezoek langst vandaag éé, allemaal fans van den Elvis. In mijn geval was da altijd anders, den Elvis was ne fan van mij en ik zo’n beetje ook van hem, jaja. Want ik zijn hem toch voooral na zijn doood beginnen aprecieëren, temeer omdatten toen ook lang ni meer zoveel naar mij telefoneerde éé, jaja. Want kletsen, amai, gelijk de besten, zeker alsem iet uit had of iets binnen, het hangt er maar vanaf hoe da ge het bekijkt éé!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Dinsdag 15 augustus 2006

  Nat Mooi zijn ze allen de moeders der weereld, jaja!! Tis weeral is moederkesdag niwaaar en ik em al veeel tellefonnekes gekregen zene,want ik zen zo bijkanst vooor de halven planeet hun “mama”, niwaaar! Enfin, de vruugste vandaag was onze Laurent, mor ik peis dat die iets nodig had, mor hij dierf het ni zeggen. Bon, ik zal is gaaan verderdoen, want ik verwacht wel wa volk vandaaag en ik moet mijn cakes en taaarten nog afwerken, ah ja! Gelukkig komen mijn goeie vriendinnen Jo en Yvonneke wa helpen éé! En ni alleen om alles binnen te steken en op te drinken, neje!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Maandag 14 augustus 2006

  Fidel Castro Gisteren wast plisant in Brugge zenne, mor ik em wa te veeel taart gegeten denk ik, want ik voel me wat opgeblazen en ik em vapeurrekes, mor bon, ne nieven dag en ne goeien dag want vandenoen stak er een kaaartje in de bus van de Fidel: “i Hola carinita, todo está muy bien!” En dan nog nen hele parlé, want daar kentem wa van, amai! Enfin, het gaaat heel goed met hem en volgende maand krijgek twee kisten sigaaren en een palletteke rum om mojiot’s mee te maaken éé. Ni dak da veel drink zenne, mor bon, hier komt genoeg volk over de vloer om da oep te joeberen éé!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zondag 13 augustus 2006

  De Guido Ik ganet zeggen Walter! De Guido is kevendraager, jaja. Ik em maaar direct een kaaarske aangestooken, niwaaar. Ik em de Guido nog goe gekend éé, hij was ne grooten fan van mij, ah jaa! Daarom emme kik is in Klasgenoten meegedaan éé. Wij hebben saamen ook veel sigaren gesmoord, mor van de sigaretten had hij beter afgebleven, jaja. Over sigaren gesproken, het is maar te hoopen dat de Fidel zijn sigaaar ni aan de Maarten geeeft vandaag éé, want hij wordt vandaag 80, ne vrij jonge knaap nog, jaja! Want alsem zijne kees geeft dan krijgek geeen sigaren nimeer opgestuurd en da zou pas zonde zijn, ah ja! Bon, ik gaaan vandaag met de ouden van dagen met de bus naar Brugge éé, ge kent da wel éé, wa rondloopen en iets drinken en al die schooon huizekes zien. Ik zou zeggen, stapt mee in, want er is ook verniet taart, jaja!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zaterdag 12 augustus 2006

  Eddy Amai, ik was nog ni goe bekoomen van de koer of wie staaat er aan mijn deur? Awel, eerlijk gezegd, ik moest is nadenken, want het was alweeer efkes geleje éé. Den Eddy met zijn wijveke met ne schoonen cadeau, een vatje zelfgestookten Cointreau zeitem mij, jaja! Enfin, het smaakt in ieder geval zo goed als hetzelfde, dus de deees is content, alleeen den Eddy kan wa afzagen zenne. Hij vond dat het toch maar is tijd werd voor een nief sjakosh! En ik heb er acht jaaar geleje nog pas een nief gekocht! Mor bon, hij ging iets van de prijs afdoen, dus das dan toch ook al iet, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Vrijdag 11 augustus 2006

  Ikke Amai, amai, ik heb bijkanst den helen dag op de koer gezeeten, buiten dan dak naar coiffeur Freddy zijn geweeest éé, mor daar emmek ook op de koer gezeeten, ah jaa. Mor de Freddy vertelde me datter nog nen hooop kalanten last van hun darmen hadden, want hij is al twee keeer vers schijtpapier moeten gaaan halen in de Makro, jaja! En tis ni van de preisoep, want da emmek ni gegeeten éé! Bon, ik ga mij is een goei Cointreauke uitschenken sé, das de remedie tegen alles, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Donderdag 10 augustus 2006

  Mickske Gisterenavond tellefon, de Mick weeral, met de vraaag of da kik hem ni wil leeren zingen. Ik em gezegd dat het goe is mor dattem op vooorhand zijnen drank maar laat leeveren éé, want alsem langskomt met zijn kornuiten van da groepke dan zijn al mijn flessen leeg, om over mijn sigaren nog maaar te zwijgen. Bon straks komtem af vooor zijn eerste les, zodattem eindelijk eeens zal kunnen zingen, mor ik peins datter toch wel serieus werk aaan is, want alsem hier ladderzat in de zetel ligt emme kik er nog noooit iets deftigs hooren uitkomen, neje. Ik em dan oook mijn grondige twijfels of dattem ooit al wa succes gehad heeft éé. De streeken van een ster heeftem anders wel. Want in zijne Cointreau moet altijd een schijfke citroen en twee ijsblokskes zitten, ni anders!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Woensdag 9 augustus 2006

  mossels Ze emme vanaf vandaaag Zeeuwse mosselen in de Carrefour lezek op den electronischen snelweg. Mor in mijn geburen is gene Carrefour peizek. Ik zal dan wel mosseltjes gaan eten bij frituur Richard in de Helmstraat, ah jaa! Mor bon, de Richard zijn spel is dicht op ne woensdag dus ik zal dan maaar een fleske Cointreau opentrekken, nen boterham met choco eten en mijne favoriete radio opzetten, de CROOZE.fm, da’s eten en drinken en schoon muziekskes tegelijk éé, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Dinsdag 8 augustus 2006

  Paola Deze middag tellefon, ons Paola: “Esther, ik mak tok Esther zekken éé, tis ik zijn uit de ziekenuis, Esther, alles is OK! Ook met mijn man en de kinderen.” Ge kent ze éé, altijd aan een ander denken de slooor, nooit aan haar eigen. Enfin, ze is met den Berre onderwegel naar hier, want een goei Cointreauke kan ze wel gebruiken zei ze, want in den hospital hadden ze dat ni en haar kennende zijn dat dikke probleemen, ah jaa! Enfin, goe, de deees zal de koffie eens gaan laten doorloopen éé, want in tegenstelling tot ons Paola drinkt den Berre ni graag Cointreau, hij zei me onlangs nog:”Esther, ik mak tok Esther zekken éé? Cointreau is voor de wijvekes, tis nul nada niks voor de koningk, keeeft mij maar nen Irish coffee.” En ik zen al bezig sé!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Maandag 7 augustus 2006

  Ikke Jaja, van de middag gaaan we met de ouden van dagen met de bus naar Westmalle een trappistje drinken. Enfin, de bejaarden gaaan da drinken éé, ikke ni, want ik ben direct zat van bier, dus ik hou het maaar op een Cointreauke of een paar, jaja. Ik em in ieder geval al een zakfleske gemaaakt voor onderwegel éé, ge kent mij. Bon, nu ganek rap rap mijn goe gerief aandoen sé, want ik zit hier nog in mijn nachtkleed, tot morgen!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zondag 6 augustus 2006

  Hugo Schiltz Ik em van de middag maaar een kaarske gebrand toen da Irma mij opbelde met het slechte nieuws, jaja. Den Hugo was dan oook ne groote fan van mij éé. Ik em jaaren en jaaren sigaren van hem gekregen alsem naaar ne concert kwam. Ik herinner mij nog ne keeer dat we alletwee na een optreeden nog iets op de Waalse Kaai gingen drinken in de Misantroop, amai, dan zijn wij wijselijk met den taxi naaar huis gegaan, want we konden nog amper op ons benen staan, al goe dat we konden zitten éé! Da kwam omdat den Dave, de cafébaas, zijne verjaaardag aant vieren was, alles wasser verniet en daaar komen ongelukken van, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zaterdag 5 augustus 2006

  Ijzeren Brug Ik zijn vandenoen wa toerrekes gaan doen met tram 10. Ik doecht bij mijn eigen, zo rij ik nog eens een paaar keer onderdoor de Ijzeren Brug éé, ah jaa! Want binnenkort verdwijnt het monster, mor toch is dat dingk een stukske van ’t Stad geworden éé, ah jaa, want da spel staat er al van lang vooor mijnen kombak, niwaaar! Ge moet ni vraagen hoeveel Cointreau dat er in dien tijd door de Schelde had kunnen stroomen éé! Enfin ik zit op de tram en op de Melkmarkt stapt de Patrick Janssens op den tram, ge weeet wel, onzen burgervader. Uiteraard kommet baazeke direct neffe mij zitten en geeftem mij ne zachten kus en vraagtem: “Awel Esther, ik mag toch Esther zeggen éé, wat brengt u op tram 10?” Waarop da kik met vochtige ogen zeg: “Awel Patrickske, ik zen afscheid aan’t nemen van ons brug, komt gezellig een toerreke meedoen, want uw ticketje is een uur geldig éé, ah jaa!”

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Vrijdag 4 augustus 2006

  Ikke Amai, ik zen met koppijn opgestaaan, mor da komt omdat de Mick en zijne schooolkammeraad de Keith langs zijn geweeest, welliswaar een week later dan beloofd, maaar ze hadden het nogal druk met de concerts van hun groepeke. Enfin, wij hebben ni gewooon gedronken, mor gezoopen. En da is voor een ouwe bes gelijk ik toch ni meer zo evident. Enfin, ik em nen Dafalgan Codeïne of twee gepakt en ne Perdolan suppo gestooken. Zo kannek er weer efkes teegen niwaar. Bon, koppijn of ni, de deees vertrekt richting coiffeur Freddy sé, want das mijne vasten stek op vrijdag éé, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Donderdag 3 augustus 2006

  Elton Den Elton belde mij gisterenavond nog int laaat op, de nachtbraker, mor bon. “Heddet gelezen Esther, ik mag toch Esther zeggen éé?” zeitem. Ik haddet wel gelezen zenne, mor ik gebaaarde van krommen haas, ah jaa! Ik hooor hem zo gere bezig aan den tellefon, niwaaar. “Esther” zeitem, “Esther, ik mag toch Esther zeggen éé? Ik em nen oproep gedaan om bij concerten terug zoals wij dat deeden met veel glitter op het podium te staan hé! Da’s goe hé Esther? Ik mag toch Esther zeggen hé?” “Ten eerste” zeggek “moogde gij vandaag Esther zeggen, want anders wordt het wat onnozel en ten tweede, ge hebt grooot gelijk Elton, want ik em in de Marka iets zien hangen, het zou u niet misstaan, Elton!” Enfin, het was heeel gezellig klesten verder en volgende week de maaandag komtem naar hier, dan gaaan we saamen naar de Marka en mogentlijk ook nog naar de Wibra als we tijd hebben, ah jaa!

  Elton John wil terug naar de glitter

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Woensdag 2 augustus 2006

  fritjes Ik em vandaag weeer groote goesting in een pakske frieten met stoofvleees en mayonaise van Frituur Richard, hier achter den hoek in de Helmstraat, jaja. Het vooordeel aan de Richard is dattem het evengoe aan huis brengt éé, jaja. Meestal lopek er wel naartoe zenne, maaar op ne woensdag issem dicht, dus da ga ni veeel uithaalen éé. Mor bon, de Richard is ne grooten fan van mij en dan baktem da bij hem thuis en komtem ze dan persooonlijk brengen éé, ah jaaa! Enfin, subiet staatem hier sé, vermoedelijk ook met een fleske Cointreau erbij en een lekker sigaaar voor na de fritjes éé. Bon, de deees gaat haar schooon goed aandoen hé, want eerlijk gezegd is de Richard wel ne schoone meneer éé, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Dinsdag 1 augustus 2006

  Ikke Jaja, Het is op zijn minst vochtig vandaaag éé, da is ni erg, mor ik had gisteren met mijn zatte botten mijn fles Cointreau op het terras laaten staan, met de stop er ni op natuurlijk. Want ne stop op een fles da lijkt zo definitief, niwaar. Bon, Ik word wakker, gelijk alle dagen, gelukkig maar niwaaar en ik hooor de regen tegen de ruiten en mijnen alarmknop in mijne kop ging direct af éé. Dus ikke naar het terras, mor het was al te laaat. Mijn glas was wel vol, maar mijn fles ook. Ja accidentjes gebeuren wel is éé, mor deees is toch zonde, want aangelengde Cointreau, das niks vooor mij éé, neje.

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Leave a Reply