Search

Bookmarks

  Archive for oktober 2006

  Dinsdag 31 oktober 2006

  Agnes Ons Agnes is just aangekoomen met een mand appelen. Heel wijs zei ze dat het moeilijk krieken eten is van nen appelboom, jaja. Dus wij staaan hier nu met ons twee in de keuken appeltaart te bakken, compotte te maaken en appelbeignets te fabriceren. Enfin, dat doet zij nu éé, ik zit hier op mijne Commodore te schrijven, ah jaa! Mor bon, ik em heur gezegd dak op den internet alle daagen iets neerpoot en van den electronischen snelweg had ze nog nooit gehoord éé, mor bon, Agnes woont in Pulderwezel éé, dat zegt al veel. Goe, ik gaan verderdoen want ze roept dat ze mijn hulp nodig heeft omdat mijnen bladerdeeg gereed is en er staat een cognacske te wachten, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Maandag 30 oktober 2006

  Ikke Tis weer schooon weer niwaar, ondanks de wintertijd éé, Onzen Lieven Heer heeft da weer goe gezien moetek zeggen, hoewel alzek op den electronischen snelweg lees hoeveeel dat de opwarming gaaat kosten, dan zijn we nog lang niet aan de nief patatten éé, neje. Langs de andere kant, alst altijd warm blijft, dan zijn er twee keer per jaar patatten, mor bon, zo simpel zit het ni ineen peizek en het zal mijnen tijd nog wel justekes duuren zeker? Ik gon er nu ni teveeel aan peizen zenne. Ni dak mijne kop int zand wil steeken éé, mor ik moet dringend terug naar mijn terras, want mijn vriendinnen zitten daar te keuvelen en van de Cointreau te tutteren en das toch een pakske gezelliger dan achter den ordinateur zitten, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zondag 29 oktober 2006

  winter Wintertijd, zoomertijd, wintertijd, zoomertijd, wanneer gaan ze met die waaanzin nu is ne keer ophouden éé, ah jaa! Binnenkort zijn er geen seizoenen nimeer, dus wa zin heget dan nog? Om nog maar te zwijgen over al da werk om die klokken te verzetten! Ik em er gelukkig maar een stuk of vier hangen, buiten mijne wekker éé, mor de Frank, mijne gebuuur, die heeeft een heel collectie van wel 263 klokken, tenminste, da zegtem toch zelf, jaja. In ieder geval, die is al van gisteren aaan het vloeken en aan het verzetten, ik hoor het los dooor de muur. Ik em al is willen zeggen dak wel kom helpen, mor der is geen beginnen aan, niwaar! Om nog maar te zwijgen dattem gene Cointreau in huis éé, mor bon, ge kunt ni alles hebben éé, neje.

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zaterdag 28 oktober 2006

  Centraal Station Het was weer ne gezelligen avond in Café Jozef éé, den Louis had wel weer wat te veeel gedronken en dan wordtem wa handtastelijk, mor voor de rest was alles bonnekes. Want zelfs als den Louis gezoopen heeft blijft het ne galanten vent met zijn 98 lentes, jaja. Hij is dan ook redelijk populair bij zo goe als alles boven de 60 jaar éé. Der zijn dan ook al wel is jaloerse toestanden voorgevallen, jaja. Mor de Louis weet dan dattem erover ging en dan trakteertem heel de kroeg, niwaar. Dus ze zien hem allemaal gere koomen hé. Bon, de dees gadis aan haar klokken beginnen sé, dan staan die al just tegen morgen éé, den dag van 25 uurkes.

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Vrijdag 27 oktober 2006

  Liza Minnelli Vandenoen tellefon, ist ons Liza, ge weeet wel de dochter van Judy Garland zaaliger en de Vincente éé. Of dat ze in april bij mij mag koomen logeren want ze treedt dan op in de Elisabethzaal. Ik zeg, maar kind toch, ge zijt altijd welgekoomen zenne, maar kon een hotel er niet meer af, ah jaa? Jawel, zei ze, maaar het is zo lang geleeden dat ze nog is bij haar meter op congé was, daarom dat ze gere langskomt éé. Buiten dat is ze verzot op mijn cocktail van Cointreau met citroen en ijs, jaja. Ni dat ze dat ginder in de Amerique niet hebben éé, mor op tante Es haar manier is toch nog altijd iets anders niwaar! En bij mij thuis kan ze dan serieus scheefgaan zonder op te vallen éé. Bon, tis vrijdag, hoogtijd voor coiffeur Freddy, salukes en tot morgen!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Donderdag 26 oktober 2006

  ikke Jaja, met dees weer krijgek altijd goesting in een glaske champagne éé, jaja. Al goe dak er altijd een paar op voorraad em staan en dat ze rap in de frigo gestoken zijn éé, want lauw is da ni te drinken, neje. Ik zit dan ook rustig op mijn terraske een dikke trui te breien, want als de winter het tegenovergestelde gaat doen dan dees weer, dan zijn we goe gesjareld, niwaar!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Woensdag 25 oktober 2006

  herfst Het weer zieter precies iets beter uit dan gisteren, jaja. Ik em dan ook met Gusta en den Edgar afgesproken dat we ne Leffe gaaan drinken in’t Rivierenhof éé, dan kannek de schooon herfstblaren nog is zien, ah ja! En eerlijk gezegd ganek ook wel om de herfst op te snuiven, want bier is ni zo direct mijn ding niwaar, daar wordek veel te rap zat van, jaja. Mor een voorzichtig glaske wijn of een Cointreauke, da zienek altijd wel zitten niwaaar. Ik hoop alleen maar dat de jonkheid niet te wild doet in het park, want het is woensdagmiddag en dan isser geeen scholeke éé, neje.

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Dinsdag 24 oktober 2006

  regen Amai mijn sjokkedijzen zenne, wat een triestig weeer, ik em zelfs geen goesting om te zingen, ge moet niet vraagen éé, neje. Zelfs om “singing in the rain” te zingen emmek geen goesting, want ik moet er subiet nog efkes dooor omdat mijne koffie op is en das zonde niwaar. Al goe dat de CROOZE.fm der nog is, toch nog een beetje vreugde in de huiskamer, jaja. Bon, de deees gaat haar overschoenen is aandoen sé en mijn haarkappeke zoeken, want ik wil ni datter iets aan mijn coiffure komt éé, neje. En dan ganek koffie haalen en een klapke doen met de Kevin in’t vzwke waar dat het altijd raar riekt peizek, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Maandag 23 oktober 2006

  BudWa leezek toch weer op den electronischen snelweg, bierdrinkende varkens. Maar bon, om nen Budweiser te drinken moette toch op zijn minst iets weg hebben van die beestjes éé, want die rommel is eigentlijk feitentlijk ni te drinken éé, neje. Mijn nicht zaaliger, Hortense, die had vroeger ook een varken, maar dat kreeg iederen dag jenever. Nadeeel was wel dat het beestje vrij rap begost te lallen van zattigheid en dingen zei die het beter ni had gezegd éé, overdrijven éé, ge kent dat. Mor bon Hortense is er dan toch uiteindelijk mee getrouwd, hihi. Bon de deees gaat is een ander varkentje wassen sé, want ik em van Alphonsine 20 kilo appelen gekregen en daaar ganek nu appelspijs van maken sé. Ni van alles éé, neje. De rest gaaat gewoon in de Weckpot, ah jaa!

  Bier drinkende varkens Britse delicatesse

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zondag 22 oktober 2006

  Ikke Den allee is boven, ik hoor het ons moeder zaaliger nog altijd zeggen, jaja. Enfin, ik zijn gisteren naar een feestje geweeest in een café met die naam, nochtans was het op de gelijksvloer, mor bon, de tijden veranderen niwaaar! Uiteraaard emmek een klein concertje gegeven op aandringen van alle aanwezigen éé. De Cointreau vloeide er dan oook rijkelijk, ah jaa! Ik emzelfs vooor den eerste keer gerapt met ne rapper. Ik wist eerst ni wa dat het was, mor eens da ge der mee weg zijt is’t wel plizant, jaja. Ik gon nu rap, wat is in a neem, nor beneje sé, want den Eric is er met zijne cabrio om een toerreke te gaaan doen en da’s mischien de leste keer deees jaar, dus da kannek ni laten schieten éé, ah nee!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zaterdag 21 oktober 2006

  Koffie Ik em vandenoen nog een extra taske koffie gedronken sé, want ik em op den electronischen snelweg gelezen dat koffie goed is voor uw hersens, jaja. Mijn memorie is nog meer dan perfect zenne, mor ge moet op alles voorbereid zijn éé. Zo verwijdt den alcool de bloedvaten, wa ook ni slecht is en af en toe een sigaar vernauwt het weer een bekke. Eigentlijk zit de natuur toch schooon in elkaar éé, vinde ni? Onzen Lieven Heer heet da allemaal heel goe gezien éé. Daarom ganek mij een godendrankske uitschenken sé en mij efkes op het terras begeven. Want de zoomer blijft ni duren éé, neje.

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Vrijdag 20 oktober 2006

  Pompoenum Maxima Jaja, tis weeer pompoenentijd éé. Nu moettek zeggen dak er van het jaar maar een paar kleintjes heb, ni gelijk die van verleje jaaar hier op de foto éé, want toen is er een stuk van mijn terras afgebroken onder het gewicht en da wildek van’t jaaar toch wel ni tegenkomen, niwaar. Ik heb er just ene in twee gesneeden sé en hij zit in de pot met een beetje prei, ni te veel éé, anders lopek constant naar de koer, jaja. En oook wa ajuin en kruiden, niwaar. Voila, ik em hier gedaan, tis tijd om naar coiffeur Freddy te gaan, ah jaa, tis vrijdag vooor iets éé!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Donderdag 19 oktober 2006

  Antomium Ik zijn nog is aant Antomium geweest, jaja. Enfin, ik em het Antomium afgestoft, want het was nodig. Ik vergeeet altijd dat er nog een buffetkastje in de gang staat éé met nog wat bullen op. Waarom dak da Antomiummeke nog ni in den blauwe zak gestooken heb, wetek eigenlijk ni. Want wa moet ne mens ermee éé. Ge kunnet ni eten, ge kunnet ni drinken en echt schooon kundet ni noemen. Francine van den Toinne zei het me nog vandeweek. Wa moetek met al die bullen, ge kunt ze toch ni meenemen als ge naar Onzen Lieven Heer vertrekt éé en ge hebt er heel uw leven werk aan. Maar Francine zei toch na een paar glazen dat ze wat overdreven had éé, want in den hemel is er geen bier, daarom drinken wij… just.

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Woensdag 18 oktober 2006

  Daerden De wondere weereld der techniek éé, ik moet zeggen, sinds dat den electronischen snelweg tot bij mij binnen ligt emmek toch a goe gelachen zenne, jaja. Nu emmen ze onder den Daerden zijn zat gewouwel al muziek gezet sé en hij schijnt ontzettend goe te scoren op de internetdinges. Mischien iets goe om mijnen kombak te steunen, jaja. Enfin, ik gaan elle ni langer ophouden, ga maar rap naar het filmke zien éé!

  Hier ziedet filmke

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Dinsdag 17 oktober 2006

  Goedele Het is eigentlijk feitentlijk toch allemaal nogal wa gescheeten zenne. Leen verhuist van vrije post en ons Goedele gaat scheiden. En bij wie hangen ze dan te janken aan den tellefon of nog erger, aan de deur? Just, bij tante Es. Ge kunt al peizen dak van de noen nog gene second rust em gehad zeeker? Enfin, ze weeten dat ze bij mij altijd terecht kunnen vooor een klapke, niwaar! Om over een borrel nog maar te zwijgen. Ons Leen is weer scheef vertrokken zenne, mor bon, ik zen ni anders gewoon. Ik em wel nog nen bonk gehoord en geclaxoneer toen dat ze vertrok, mor ik zen ni dooor de raam gaan loeren. Ik em da allemaal allang gezien zo’n dingens éé, ah ja!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Maandag 16 oktober 2006

  kanarie Tedikke, ik zijn toch een bekke lomp geweest peizek. Ik had de vrijdag een schoon vogelke gekregen, maar ik heb het deurke per abuus opengelaten vermoed ik, want het beestje is gevloogen. Dooodzonde vinnek, mor bon, het was ook wat te schooon om waar te zijn, niwaar. Zo mooi zingen, ik had het nog nooit gehoord. Het was bijkanst in staat om Oh! Lieve Vrouwe Toren te fluiten dus ge moet ni vraagen éé. En het spijtige is, vogelkes komen ni terug naar hun kotje, want daar hooren vogelkes ni in thuis éé, neje!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zondag 15 oktober 2006

  Zon Ik emmet gezegd in augustus tegen iedereeen, mor ze geloofden me weer ni éé. Mor soit, ik em toch gelijk gekregen dat het nen indianenzomer zou worden, niwaar. Ik zit begot op mijn terras lekker int zonneke te soezen en het is de vijftienden oktober, jaja. Terjust belde Alfonsine nog om te vraagen hoe da ge glüwijn moet maken, mor ik em gezegd dat ze daar nog veel te vroeg voor belt, mijn hersens staan nog ni op de winter ingesteld, ah nee! Voor mij ne caipirinha en de CROOZE.fm op sé en de zomer duurt tot over twintig jaar, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zaterdag 14 oktober 2006

  Mojito Ik zijn gisteren met Mariette en Julia naar Café Jozef geweest opt Astridplein, ik was toch al in de Carnotstraat toen dak van Coiffeur Freddy kwam, dus dan is’t ni echt ver nimeeer, neje. Enfin, ge weet hoe da gaat hé, een danske plasseren en den ene mojito na den anderen, mor vraaagt me nu ni hoeveel, want da is ni belangrijk alst gezellig is éé. Ik zijn in ieder geval goe thuisgeraakt, jaja. Want de François van Gusta hé ons naar huis gevoerd éé en die kon volgens mij toch nog redelijk goe op zijn benen staan. Klappen kon hij niet zo goe meeer, mor bon, ik em het altijd ne zagevent gevonden, dus eerlijk gezegd kwam da wel van pas, ah ja!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Vrijdag 13 oktober 2006

  13 Jaj, tis weeral is vrijdag den 13e niewaaar. Altijd ne fijnen dag, gelijk vandaag, tis schooon weer, tis warm, de Cointreau is koud en coiffeur Freddy is op mij aan het wachten met een taske koffie een speculozeke en een cognacske, ah jaa! Mor ik zen geen onnozel éé, voorzichtig moette altijd zijn! Enfin, allemaal een goe weekend éé, want ik zen al redelijk laat en ik moet nog efkes langs de koer, dus tot morgen éé!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Donderdag 12 oktober 2006

  McDonald-kip Amai een envelope krijgen van de McDonalds met 15.000 eurokes in, das tedikke meer dan 600.000 ballen in echt geld! In ieder geval een pak beter dan die madam die in haar bakske vleugelkes ne kop van een kieke vond, niwaaar! Den brave jongen heget geld teruggegeven, jaja. Ik zou da oook gedaan hebben éé, wa zouwek er mee moeten doen? Ik em zo goe als alles wat mijn hartje begeert, ah jaa! Buiten da, ik zijn nog nooit in de McDonalds geweest éé, achter mijnen hoek is er gene en alzek naar Frituur Richard gaaan in de Helmstraat etek al wel is nen Bicky Burger buiten een pakske friet met stoofvlees en mayonaise. En ne curryworst special met curryketchup ook uiteraard, ah jaa! En alst wa laater is dan trekt de Richard de Cointreau open, alles dik in orde dus!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Woensdag 11 oktober 2006

  maan Amai, nu emme kik er al wel is tipsie bijgeloopen, maar de Michel Daerden doet da goe moetek zeggen. Ik em hem zo ook is weeten scheefgaan in Café Jozef opt Astridplein, jaja. Ik moet zeggen, alsem een schreef uitheeft dan zitten zijn pollen wel wa losser, mor Mariette vond da gelukkig plezant de leste keer, jaja. Het is eigentlijk feitentlijk normaal dattem rap zat is zenne, want hij drinkt alles door elkaar éé, de leste keer begost em met Cointreaukes, ah ja, hij kwam eeerst naar mij éé, vedetten onder elkaar. Dan issem in den trippel gevlogen, dan rooie wijn alzek het nog goe voor em, dan ne tijd in den Duvel, en dan was’t tequila. Dodelijk gerief! Ik herinner het mij nog goe, want hij riep nog voor dattem neerzeeg dattem die vers verts allemaal in zijn kas ging slagen, jaja!

  Hier ziedet filmke

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Dinsdag 10 oktober 2006

  maan Fly me to the moon, and let me play among the stars!!!!!! Jajaja, alzek iets leees over de maan, dan beginnek da lieke altijd te zingen éé, hedde gelle da ook ni? Enfin, ik gaan is dringend ne mail sturen naar de Mao, want als de Chinezen muziek willen uitzenden vanop de maan, dan zennek er gere bij, van kombakken gesprooken dan éé! Waar is den tijd dat de Neil Armstrong zijn eerste voorzichtige stapkes deed op dien toverbol, jaja. Ik herinner het mij nog als den dag van gisteren, of pakt eergisteren, want het is weeral efkes geleeden, niwaar. De Kevin van het vzwke zei gisteren nog tegen mij dak is van zijne spacecake moest proeven, dan voelde u precies op de maan zeitem. Ik had gisteren ni zoveel goestink, maar ik peis dak sebiet toch is passeeer zenne, kwestie van al wa in de sfeer te koomen éé, ah jaa!

  China stuurt muziek naar aarde vanop de maan

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Maandag 9 oktober 2006

  Esther 85 Awel, ze emmen altijd van den Antwerpenaar gezegd dattem een ambetant ventje is en da klopt eigentlijk feitentlijk, mor gelukkig hetem ook gezond verstand niwaar. Enfin, tis grootte feest in’t stad éé want onzen burgemeester mag er nog is zes jaar bij doen, ah jaa! Straks komtem langs, ik peis met champagne, want onze Patrick vroeg eerst nog: “Esther, ik mag toch Esther zeggen éé, is een fleske Cointreau goe?” Waarop dak gezegd em dat deees gelegenheid toch meer naar champieter vraagt, en veeel, ik ze ni lomp éé!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zondag 8 oktober 2006

  kiezing Tedikke, ik ben wa te laat opgestaaan vandaag en ik moet nog naar de kiezing éé, tis maar te hoopen dat ze me niet laaten meetellen, niwaar. Mor bon, een oud vrouwke zullen ze wel gerust laaten zeker? Enfin, meisjes, jongens, denkt goe na op wie da ge stemt éé, want het zijn gemeenteraadsverkiezingen éé, geen nationale, ah jaa!!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zaterdag 7 oktober 2006

  Laurette Vandenoen tellefon, ons Laurette al bleitend! “Esther, tis ik mak tok Esther zeggen éé, ze emmen mij getrakteer op ne gateau!” Ik zei tegen haar dat ze daar geen oog moet voor uitbleiten éé, neje. Mor toen begost ze nog harder te weenen. Enfin, al snikkend en snotterend kwam het er dan uit éé, een taart in haar gezicht gesmeeten, tis nogal durven, jaja. Vooral omdat het zonde is van die lekker taaart éé, ah jaa! Enfin, over taaart gesprooken, Ik zen just een doos pattekes gaaan halen bij den bakker hier om den hoek, just voorbij het vzwke waar dat het altijd raaar riekt naar die pretsigaretjes éé. Enfin, ik em ne thermos koffier gezet sé, de fles cognac staat op tafel, ik zou bijkanst tegen mijn eigen zeggen: smakelijk Esther, mor das er dan weer wa over, niwaaar!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Vrijdag 6 oktober 2006

  strand Ik weget het is geeen fotooke voor nu éé, mor afgelopen nacht emmek ni zo goe geslapen en ik was wa lucide aaan het droomen éé. En ik droomde dak in Indonesië op een strand lag te zonnen met een lekker drankske erbij en schooon lokale muziekskes, jaja. Da komt natuurlijk om dak gisteren bezoek em gehad van ne goeie vriend van mij die dat daaar al jaar en dag woont, jaja. Mor hij was efkes hier voor een familiebezoek éé en dan mag een bezoekske bij tante Es ni mankeren, niwaar! Bon, met mijne droom in gedachten ist hoogtijd om naar Coiffeur Freddy te vertrekken sé en ik gon hem vraagen em mij een zomercoupe aan te meten, jaja!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Donderdag 5 oktober 2006

  Roodkapje Goe niefs lezek op den electronischen snelweg, ze hebben Roodkapje veroem in den Efteling, jaja. Ni slecht moetek zeggen, want het kind was nog maar nen dag geleje weggeloopen éé! Ja, die opsporingsdinges hebben hun best gedaan, niwaar. Het was blijkbaaar ni den eerste keer dat het kind het was afgebold, al dan niet met hulp van buitenaf niwaar. Waar gaat da toch naartoe met de jonkheid denk ik dan, al goe datter geen boze wolven meer rondlopen in de Lage Landen éé. Bon, ik gaan sebiet een pakske friet steken bij Frituur Richard sé, ik had gisteren al goesting, maar dan is’t zijne sluitingsdag, dus dan emmek maar tomaat garnaal met cognac en gebakken patatjes klaargemaakt éé!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Woensdag 4 oktober 2006

  Ikke Bellen ze vandenoen aan de deur, ik trek mijn venster oopen en ik roep naaar beneje: “voor wa ist?” Kijkt er een bazeke naaar boven, herkent mij direct uiteraard, ah jaa! “Ah La Esterella, woonde gij hier?” Waarop da kik uiteraard antwoord van: “jaja, maar ik woon hier incognito, dus zegt maar Esther!” Enfin, het was voor een lotje van de Chiro van wa verder, ze doen nen tombola en ik kan ne cd-speler winnen naar het schijnt. Da zou wel goe van pas koomen, want ik em nen helen hoop CD’s, mor ik em gene speler, neje. Wel ne pickup van Dual voor mijn Long Plays en mijn singletjes éé, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Dinsdag 3 oktober 2006

  fiets Ganek vandenoen naar de markt op’t pleintje hierachter den hoek, vraagter ene van een kraam aan mij waarom dak ni met de velo kom. Ik zeg hem dak gene velo em, daarbij waar zouwek hem zetten? En waarom zouwek met de velo koomen éé, ik woon achter den hoek. Mor hij zei dak dan meer kon meesleuren éé en daar heetem wel gelijk in natuurlijk. ge hangt uwe gidon vol, vanachter op uwen port bagage kan oook veel op, wel een halve pallet Cointreau zo op’t eerste gedacht peizek. Mor bon, op de markt kopek noooit veel, bij nader inzien uit gebrek van ne velo natuurlijk, ah ja! Bon, ik laatet niet aan mijn hart komen éé, integendeel, ik zen mij gaaan zetten sé met een koffieke en een cognacske en ik hem de CROOZE.fm opgezet. Wa moet ne mens nog meer emme?

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Maandag 2 oktober 2006

  Lange Jojo Chef un p’tit verre on a soif!! Jajaja, over kombakken gesprooken éé!! Ik zong het in ieder geval goe mee éé, jaja! Chef un p’tit verre on a soif!!! Schooon lieke van de Lange Jojo, niwaaar. Ik kreeg er opslag dorst van toen dakkem het gisteren op den tellevies hoorde zingen ah jaa! Ze gaaven ne concert met nen hooop artiesten gisteren éé, ik weet ni of da ge da weeet of gezien hebt, niwaar. Ze hadden mij ook gevraagd zenne, mor ik kon ni, het was mijne vasten kaaartavond en da is al jaaren zo. En voor mijnen kombak moetek het ook ni doen éé, want ik kombak al zoveeel. Bon, ik zen goegezind sé! Chef un p’tit verre on a soif, une p’tite bière, on a soif!!! Schol!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zondag 1 oktober 2006

  ikke Schooon weer éé, jaja. Ik zit hier weeer op mijn terras met een glaske erbij en ni te vergeten mijn goei vriendinnen Hortense, Angèle en Mariette. Mor ik zijn mor efkes naaar binnen gekoomen om dees te schrijven, want ze zijn weeer aan het zagen de wijvekes, amai. Da hedde soms met oude wijvekes éé, dat ze zoo beginnen zaagen en zaagen. Al goe da kik nog ni te veeel zaag. Hoewel als ge ziet hoeveeel da kik hier al neergepend heb al die jaaren, dan moogde mij der toch ook bijkanst bijrekenen, jaja. Enfin, veroem mijn terras op sé, want mijn drinken wordt warm en das zonde, tot merge!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Miss Layla als La Esterella (who the fuck is Miss Layla??)

  Commercial GVA