Search

Bookmarks

  Zondag 31 december 2006

  vuurwerk Aré lap, geen vuurwerk vandenavond in’t Stad lezek op den electronischen autoroute. Da’s wel spijtig natuurlijk éé, mor wel goe voor de beestjes, dan hebben ze deze keeer gene schrik om twaalf uur éé. Altijd positief denken niwaaar! Enfin, ik laat het ni aan mijn hart koomen zenne, want ik em al genoeg aan mijne kop, ah jaa! Want straks ganek kalkoen eeten en ik zit hier nog met ne kater van het feestje van gisteren. Nen halven emmer glüwijn en een sloot jenever hebben daarvooor gezorgd, jaja! En dan hebbek gisteren nog ne krab gekregen van een poezeke dat daar rondliep. Ik was wat te enthousiast aant spelen met da beestje peizek. Tis een serieuze krab op mijne neus van wel drie centimeter, dus ge moet ni vraagen éé. En wie zijn neus schendt, schendt zijn aangezicht niwaar! Soit, straks er wa poeier over, dan valt het nimeer zo op en wa Cointreau erbij en we denken er nimeer aan, voila! Bij deze mijn beste wensen éé!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zaterdag 30 december 2006

  Ikke Het is toch wa met dees planeet zenne, tedikke! Tis vandaag de funeratie van den James en wa doen ze? De Saddam ophangen! Geen respect vooor den James noemek da sé! In plaats van nog wa te wachten, mor nee. Buiten da bennek tegen de doodstraf, want da lost toch niks op, ok er zijn wa minder kosten op termijn, da’s alles. Enfin, de dees gaat haar goe goed is aandoen sé, want ik moet subiet naar Borsebeque-les-Bains voor een nieuwjaarsfeestje bij de Frank, ne goeie maat en nen hevige fan van mij. Tis wel ne straffe zenne, want hij kent al mijn liekes rats van buiten. Zelfs ik kan da ni éé, neje. Het is maar te hoopen dat de Cointreau koud staat, want anders is de dees rap terug thuis éé, ah ja!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Vrijdag 29 december 2006

  schol! Lap, het is weeral vrijdag sé, den tijd vliegt nogal niwaar. Maar hoe komt da toch dat den tijd vliegt vragek mij soms af, ah ja! Komt da omdat den tijd soms aan den drank of de drugs zit dattem daardoor vliegt? Of komt da gewoon omdat het alle dagen plizant is om rond te loopen op dees planeet? Enfin, zoals ge weet heeft iedereeen die dat op pensioen gaat tijd te kort éé, jaja. En ik vandaag ook, hoewel dak nooit echt gepensioneerd zijn geweest natuurlijk éé, want ik ben veel te druk bezig met te kombakken, niwaar. Het is omdat het vrijdag is éé en dan moetek, willen of ni, naar coiffeur Freddy. Want ik moet toch een schoon coup hebben voor de komende dagen éé. Morgen de funeratie van de James en den dag erna is’t alweer oudjaar, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Donderdag 28 december 2006

  Frans Bauer Het is vandaag duidelijk den dag van de onnozel kinderen, want van de noen ging den tellefon, gelijk bijkanst iedere noen, niwaar. “Tante Es, tante Es, ik mag toch tante Es zeggen hé?” fluisterde der ene door den tellefon. Ik zeg:”Helaba vies manneke, weet uw moeder wel dat gij aan het bellen zijt?” “Maar tante Es, ik ben het Franske!” Ik zeg:”Franske? Welke Franske, Frans van Josphine?” “Nee tante Es, die niet” Ik zeg: “Frans van Gusta dan?” “Nee, die ook niet tante Es, bijna!” Ik zeg: “Ik zou het bijgot ni weeten dan of het zou mijn petekindje de Frans Bauer moeten zijn, den broer van den Bob.” Enfin, ik wist het eigentlijk al direct zenne, maar ik plaag gere éé. Ons Franske vertelde me dattem toch al een kwartier per dag mocht klappen, maar dattem voorzichtig moet zijn. Hij vroeg ook voor de zesde keer of dak geen duetje met hem wil zingen, maar ik em gezeit dak van de week weinig tijd heb, want het zijn feestdagen en de funeratie van den James komt er ook nog aan, maar bon, het was nog ni voor direct want Franske mag nog ni zingen. Zou Onzen Lieven Heer daar eigentlijk vooor iets tussen zitten? Want eerlijk gezegd, ik em al veel beeter gehoord zenne.

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Woensdag 27 december 2006

  Ikke Ik em straks een afspraak met den tantist, de Marc. Eerst een Cointreauke drinken en een sigaar smooren éé, ah jaa! Maar dan moetem toch is naar nen hollen kies kijken zenne, want die hangt mijn voeten uit, amai! Ik em er al een paar daagen zeer aan en da’s ni om mee te lachen, neje. En ge kunt er ni eeuwig Cointreau tegen kappen om te verdooven, niwaar. Hoewel datda mijn favoriete methode is, ah jaa, een goei excuus voor een Cointreauke is er eentje éé. Bon, ik gaan mijn goe gerief eens aandoen sé, want in mijne communizon daar aankomen da is’t ook ni éé, neje.

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Dinsdag 26 december 2006

  Vallende Ster Ik kon afgeloopen nacht ni goe slapen en ik ben dan maar met een goei sigaar en een Cointreauke op mijn terras gaan zitten, uiteraard goe ingeduffeld éé, ah ja! En terwijl dak daar wa zat te peinzen over het wereldleed, den James zaaliger, vrienden en geliefden van vroeger, viel er een ster uit den hemel. Ik dacht nog van mijn hand op mijn glas Cointreau te houden, want da mag daar ni in vallen éé, da zou pas zonde zijn. Enfin, toen dak die ster dichter en dichter zag koomen, hebbek maar ne wens gedaan éé. Nu wilde natuurlijk weeten, wa dak gewenst heb, ah jaa! Maar ge moogt da ni verklappen éé, anders komtem ni uit. Enfin, met Cointreau heeeftem niks te maaken mijne wens. Langst den andere kant, het had ni slecht geweest een pallet van da godenvocht, maar ne wens mag ni materieel zijn éé, neje. Bon, ik em hier al genoeg zitten zeveren over niks éé, ik ga er mij nog ene uitschenken sé, want ik heb er dorst van gekregen, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Maandag 25 december 2006

  James Brown Ik zou zeggen, allemaal ne gelukkige Kerstmis, maar tis toch wel in mineur vandaag, want mijne grootsten fan en dikke vriend is niet meer. En dan te bedenken dattem volgende week nog ging langskoomen, want den James kwam graaag in’t Stad éé, jaja. Den James zei de laatste keer nog tegen mij: “Esther, ik mag toch Esther zeggen éé, gij zijt het hardstwerkende vrouwmens in de showbusiness.” Jaja, toen hebben we nog goe gelachen en ook aardig wa Cointreau gedronken, want daar wassem ni vies van, neje, mor bon wie wel? Enfin, ik em de CROOZE.fm vollen bak gezet sé, want daar wassem nen hele grootte fan van, nog ne grotere fan dan ekik, want bij hem moest de CROOZE dag en nacht opstaan, jaja. Bon, de radio staat te knallen, ik em wa kaarskes aangestoken en mij een Cointreauke uitgeschonken, het gaat ne rustigen Kerstdag worden voor de dees. Tussen mijn singletjes emmek nog wel het plaatje “James Brown Is Dead” steken. Ik emmet nog nooit gehoord eerlijk gezegd, maar ik peis dat het nu de moment is om het is op te leggen, niwaar.

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zondag 24 december 2006

  Kerststal Voila sé, de tafels zijn gedekt, de lichtjes branden in het stalleke onder den boom, de dees is er weeeral klaar voor, jaja! Ik moet nog juist de kaarsen gaan zoeken in de kast op den overloop, da maakt het wa gezelliger straks, niwaar. In ieder geval, ik gaan nu goe wa jenever uitschenken sé, want ik em ne zeeren tand en dan kunder best iets opgieten niwaar! Alst dan nog altijd zeer doet dan zijdet op zijn minst vergeten, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zaterdag 23 december 2006

  Konijn Amai zenne, ik staan al bijkanst den heelen dag in mijn keuken, want morgen is het feestje bij de deees thuis te doen. Ik had da in oktober tijdens het kaarten met mijne zatte kop gezegd en nu hebbek het aan mijn pan éé, letterlijk en figuurlijk. Enfin, ik ben dus konijn aan’t klaaarmaken voor twaalf man en da is begot veel konijn, amai. Ik doecht dak met één Vlaamse Reus wel zou toekomen, maar het zijn zes gewoon konijnen geworden, ah jaa. Dat tesamen met ne kilo pruimen, ik moet zeggen goe rieken doeget hier al en mijn Minouche heeft het ook door, want ze is niet uit de keuken te krijgen. Mogentlijk denkt die dak kat aant klaarmaaken zijn. Enfin, ik gaan mij efkes zetten met een goei Cointreauke sé, want van al da rechtstaan en rondlopen krijgt ne mens vapeurrekes éé, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Vrijdag 22 december 2006

  Paters Misschien weetet ni, maar ik em ooit nog vooor den BBC opgetreeden éé, jaja. Dat is wel al heel lang geleje zenne, jaja, lang vooordatter tellevies was bij ons éé. Enfin, ge weet het mischien wel, of ge wetet mischien niet, maar die Britten die eten toch echt wel raare dingen zenne, ik em het toen genoeg gepruufd. Nu komen ze weer af moet cremegelace met spruitensmaak. Ik em geen probleemen met spruiten éé, buiten dat ze uw gat doen fluiten, maar de combinatie met ijskreem, tis een rare gedachte zenne. Stel u vooor dat ze Cointreau zouden maken met ne spruitensmaak, ik peis dat het fabriek dan allang dicht zou zijn, peisdet ook ni? Enfin, ik gaan er is verder over discuteeren met Coiffeur Freddy, want daar ganek nu naar toe sé, voor mij een frisse Kerstcoupe aan te meten en dat is er zeker een zonder spruitjes, ah jaa!

  Harrod’s lanceert ijs met spruitjessmaak

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Donderdag 21 december 2006

  Paters Amai, amai, wa lezek op den internet, dat een hoop paters elkaar serieus hebben liggen aflappen in Griekenland, met een hoop gewonden en al. Jezus, Maria, Jozef, is hier wel op zijn plaats, tedikke toch! Moesten ze gelijk hier wa trappist brouwen, er zouden nooit geen probleemen zijn peizek, ah nee! Enfin, de dees zal voor de wereldvrede nog maar eens een kaarske branden, maar bon, ik em er zo al veel gebrand zenne! Soit, ik kan het beter efkes doorspoelen met een Cointreauke niwaar, ik hoop voor elle van hetzelfde, ah jaa!

  Monniken met elkaar op de vuist

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Woensdag 20 december 2006

  Moby Dick Tedikke, komek van de noen in de keuken, zienek dat mijnen Moby Dick heel zijnen bokaal heeft vol gescheten. Het was echt geen zicht en stinken, amai. Enfin, direct da beestje in mijn tas koffie gestoken en dien bokaal uitgewassen met javel, ah jaa! Enfin, hij zit er terug in, maar beweegen doetem ni veel, raar éé? Soit, de deees gadis naar de markt sé, want ik gaan preisoep maaken. Daar kunde goe van naar de koer gaan, dus een pollepelke houwek apart voor de Moby Dick éé, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Dinsdag 19 december 2006

  Willy Claes Van de noen hing de Willy aan den tellefon met het heugelijk niefs dattem met Frieda gaat trouwen en of dak ni wil komen zingen op zijn feeest, jaja. Ik em natuurlijk direct ja gezegd éé want de Willy is gene gierigaard, neje. “Esther, ik mag toch Esther zeggen éé, vraag wat je wilt, als je maar komt zingen”, zeitem. Ik em gezegd dat een pallet Cointreau en een goei plaatske aan tafel meer dan genoeg is, jaja. En dattem ne limo stuurt, want Hasselt is ni bij de deur, neje. Enfin, ik em mijne songboek al is boven gehaald sé, want ik em een paar schooon liekes in gedachten, ah jaa! Zoals dees bijvoorbeeld: “Agusta, Agusta, hoog boven’t Vlaamse land
  Wij zijn in uw schaduw geboren, Zo hecht aan u verwant!!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Maandag 18 december 2006

  brood Lap, da is nu al den tweede keer da kik een boke uit de broodrooster haaal datter precies de kathedraal op te zien is, jaja. Enfin, deze keer emmek er maar een fotooke van getrokken zenne, ik em er smeerkaas op gedaan en het opgegeeten, ah jaa! Ik em geen goesting om op den duur een schuif vol met brood te hebben dat niet te eeten is éé, neje. Enfin, ik moet zeggen, ik pruufde geen verschil zenne. Terjust kwam de Kevin nog langs van het vzwke op de hoek en die was toch wa teleurgesteld blijkbaar dattem het ni gezien had, mor bon, als ne mens honger heeft moetem eeten niwaar! Volgens de Kevin zouwek ze beter verkoopen op de internet, want voor zoone rommel geven ze daar veel geld. En hij kan gelijk hebben, want toen dak verleje week wa aant rondkijken was, kwammek bij den ebay een singeltje van mijneigen tegen, enfin, ni van mij, maar door mij gezongen éé en ik zag dat ze der toch 5 eurokes voor gaven. Dat is wel meer dan 200 frank in echt geld éé. En ik weet nog dat da singletje bij de Van Meel in de Jezusstraat verkocht werd voor 24 frank, dus eigentlijk zennek dan nog een goeie belegging ook, jaja!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zondag 17 december 2006

  mojito Gisterenavond is ons Magda langsgekoomen éé, mijn vriendin waar dak regelmatig eens iets van Shubert of nen anderen klassieken mee probeeer te zingen, jaja. Enfin, we waaren goe begost zenne, maar na den vierden mojito kwaamen we tegoei los, niwaar. We hebben hier gezongen, amai, ik em zelfs vooor de eerste keer geklop van de gebuuren gehoord en ik woon hier toch al wel heel heel langk. Enfin, Magda is uiteindelijk blijven slaapen op de zeetel, want zelfs voor in nen taxi te stappen begost het wa genant te worden, niwaar en naar dak em gehoord nemen ze ook ni gere ladderzatte mensen mee, neje. Soit vandenoen hadden we gelukkig toch ne frisse kop toen dat haren Edgard haar kwam haalen en al goe, want ze moest vandemiddag nog naar een verjaardagsfeestje om er daar veroem in te vliegen éé, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zaterdag 16 december 2006

  Poeders Mann Amai seg, ik zijn met koppijn opgestaaan, jaja. Mogentlijk toch één glas Cointreau te veel gedronken gisteren, nochtans zat wazzek ni, zeeker weten! Het was wel ne gezelligen avond in Café Jozef op’t Astridplein, nen hoop bekend volk en dan wette hoe dat da gaaat hé, dan trakteren ze u langst alle kanten, ah jaa! Enfin, ik em nog is in’t apothekerskaske gerommeld en daar een doos Poeders Mann gevonden sé, da helpt altijd, niwaar! Een zakske of drie in een glas oplossen en we kunnen er weder tegen éé. Ik gaan mij in ieder geval een glüwijneke uitschenken sé, da helpt ook, want een verzopen kat moette wegdrinken niwaar. Trouwens met dees weer, wa zouwde anders doen éé!!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Vrijdag 15 december 2006

  kerstboom Ik was er gisteren al mee bezig met mijnen booom, maar vandaag issem af. Hij stond hier nu toch al veertien dagen op de overloop en ik had hem nog altijd niet versierd éé, jaja, het leven van een ster is behoorlijk druk, niwaar, om van de ster op de top van den boom nog maaar t zwijgen. Enfin, ik em dees jaaar gekozen voor nen blauwen boom, het moet niet altijd kermis zijn éé. Tis ook omdak met een lieke in mijne kop bezig zijn over nen “Blue Christmas”, een bekke een lieke over een verlooren liefde éé, jaja. Ni van mij zenne, ik moet van geen venten niweer weeten éé, ik zijn al veel te oud vooor die flauwekul, maar het is altijd een schoon onderwerp vooor een lieke niwaaar. Het moet u wa pakken om nen hit te worden éé! Enfin, dit gezegd zijnde kuisek mijn schup hier af want het is hoog tijd om naar Coiffeur Freddy te vertrekken, ah ja!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Donderdag 14 december 2006

  Onze Laurent Vandenoen tellefon, gelijk bijkanst iedere noen éé, ah ja. Enfin, Onze Laurent al blijtend: Esther, tis ik mak tok Esther zek éé, ze lakken met mij tante Esther, ze lakken mij uit!” En dat begint daar te snotteren en te snikken, amai, het was weer dik in orde zenne. Enfin, ik heb hem wa laten doen, mij tijd terwijl een koffieke uitgeschonken met een cognacske, ah ja, wa moetek anders doen? Wachten tot mijn oren warm staan? Enfin, een tijdje later pakkek den hoorn terug van tafel, ligtem nog te janken, dus ik vraag wanneer dattem nu eindelijk gaat uitgesnotterd zijn? Enfin, puntje kwam bij paaltje, want ineens vraagtem aan mij:” Tante Esther, ik mak tok Esther zek éé, mak ik nu al langskommen voor mijne noël en nieuwjaar?” Waarop dak maar gezeit hem dat het goed is want het baazeke éé een gat in zijn hand, hij kan zelfs geen glas Cointreau vasthouden, neje!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Woensdag 13 december 2006

  Pamela Anderson Ik lees in de Frut dat een zeekere Pamela Anderson voor den twaalfde keer in da blootboekske de Playboy staaat. Over kombakken gesprooken, amai! Uiteraard is da niks vooor mij in zo’n boekske staan, hoewel dak in mijne jongen tijd best wel mocht gezien worden éé, jaja! Maar in dien tijd stonde ni in een boekske in uwen puren éé, neje. Ik peis zelfs ni datter al zo’n boekskes waaren toen, maar bon, daaar zijde als ster ni mee bezig éé, dan wilde in de Rolling Stone, de Vogue of in’t slechtste geval in de Joepie staan, niwaaar! Enfin, nu stanek hier alle dagen sé, een pak gemakkelijker zenne! Goe, nu moette mij pardoneren zenne, want ik em witloof met hesp en kaassaus in den oven gemaakt met pureepatatjes en da moogde ni laten koud worden éé, neje!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Dinsdag 12 december 2006

  de bus Ik zen nogal vruuug opgestaan vandaag want ik gaan mee met de oude van dagen met de bus vooor ne kerstinkopendag naar Keulen. Ni dak iets nodig heb zenne, verre van, maaar we gaan de hele rit kerstliekes zingen en glüwijn drinken éé, ah jaa! En vermits da kik verleje week al 60 liter gedraaid heb zal het wel plizant worden peizek. Stans van de Cois ging Cointreautaart bakken zei ze gisteren aan den tellefon, dus den dag kan wel echt ni meer naar de genollen draaien, neje! Goe, ik gaan mijn goe goed eens aandoen sé, want subiet staaat de bus hier voor de deur te toeteren en ik wil mijn geburen ni derrangeren éé. Ik hoor elle al denken van: “amai ze pikken die op voor de deur, sjiek”. Mor bon, ik ben ni alleen een kombakkende ster, ik zorg vandaag ook voor den drank éé, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Maandag 11 december 2006

  ikke Arré, de Pinochet is kevendrager lezek op den electronischen snelweg, ik peis datter ni veel rouwig om zullen zijn éé, het was nu ni direct den braafsten en daarbij, zingen kon hij ni éé, neje. In kombakken was het ook geen ster, mor in zijn geval maar goed ook éé, jaja. Enfin, het is weer miezerig weer niwaar, tijd om ne grootte casserol met spruiten, patatjes en peekes te maaken, da’s gezond eeten niwaar! Enfin, ik geef een deel weg en nog een deel stekek in de vriezer, want da krijgek allemaal ni op éé, neje. En daarbij, waar zouwek het moeten steeken éé!! Er moet nog altijd een bekke plaats overschieten voor een Cointreauke éé, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zondag 10 december 2006

  taart Van de noen gaat de bel, ik denk bij mijn eigen: “Welke zot belt er nu op ne zondag om acht uur aan mijn deur?” Dus ik doen mijn venster open en ik roep naar beneje:” voor wa is’t!?” Zienek daar twee kindjes staan met een grote doos in hun pollen en ze roepen terug: “We komen uw taart brengen!” Ja zoiets moeten ze tegen mij ni zeggen éé, rap mij sloefen aangedaan sé en naar beneje in mijne peignoir, ah jaa! Enfin, naar het schijnt haddek een taart besteld een tijdje terug voor een reis voor die kindjes hun school, jaja. Dus, ik em mij een jat koffie uitgeschonken sé en ik zijn er nu een paar stukskes van aan’t opeten, ah jaa! Mor subiet zijnek schijtes sé, want we gaan met de ouden van daagen naar de Trappisten in Westmalle en da’s ni om taart te gaan eten éé, neje!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zaterdag 9 december 2006

  MonopolyZe schrijven op den electronischen snelweg dat den helft van de Ollanders vals speelt met een spelleke. Amai, da snappek nu ni sé, wa hedde nu aan een spelleke als ge ni deftig kunt winnen? Goe verliezen is toch oook ok? Het gaat toch om het spelleke spelen zelf éé? Raar mannen ginter zenne. Da’s allemaal niks vooor mij zenne, neje. Ik em geen enkel probleeem met is goe te verliezen, mor bon, da gebeurt bij mij nu wel heeel heeel weinig zenne, ik win bijkanst altijd éé, ah jaa! Enfin, ik zal in het vervolg toch wel wa beeter opletten dan, want ge weet maar nooit dak zo ooit is verloren em, niwaaar! Of zouden die Ollanders dat in hunnen geenen hebben zitten en makek mij ongerust over niks? Soit, ik trekket mij ni aan, maar alzek is ne keer gaaan kombakken in Olland, dan vragek mijn centjes wel op vooorhand zenne, ah jaa!

  Helft Nederlanders speelt vals

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Vrijdag 8 december 2006

  ikkeJaja, ik em mijn overschoenen al aan sé en mijn kapke voor mijn haaar éé, want ge weet het, op vrijdag emmek rendez vous met mijne coiffeur de Freddy in de Carnotstraat, ah jaa! En vermits dat de Sint daar oook komt, verwacht ik toch wel een klein efforreke. Mor da moet ni veeel zijn éé, als ge zo oud zijt alze kik dan hedde al alles gezien, niwaar! Mor een speculazeke bij de koffie en een stukske chocolat da slagek ni af, neje. Bon, ik hoor dat den taxi der is, dus de dees is parti sans laiser l’adresse éé!! En voor de Freddy nemek een fleske glüwijn mee, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Donderdag 7 december 2006

  glüwijnIk zijn er mee gestart sé, ik em mijne ketel op het vuur gezet en ik zijn begost aan mijnen glüwijn éé! 50 liter ganek maaken om mee te beginnen niwaar, want da is er eigentlijk feitentlijk allemaal rap door zenne, voorzekers als ge bezuuk krijgt éé, jaja! Ik peis dak verleje jaar uiteindelijk 150 liter gemaaakt heb, jaja! Het is hier dan oook regelmatig café Den Zoeten Inval éé, want bij tante Es is het altijd gezellig en vooral veel, de sloebers! Amai seg ik em precies al een bekke teveeel geproefd of dattem goe is, want het zit al wa in mijne kop. Maar da’s ni erg zenne, want ik koom met dees Charles Dickensweer vandaag nimeer buiten, neje! De kachel brandt gezellig en de glazen zitten vol!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Woensdag 6 december 2006

  chocolade sintAmai amai, das nu ieder jaaar hetzelfde, te veel snoepen van wat de Sint gebracht heeft en dan met krampen op de koer gaan zitten, jaja. Na al die jaaren het nog ni leeren éé, mor bon, het moest maar ni zo lekker zijn, neje! Enfin, vooor vandaag is’t genoeg geweest zenne, ik steek alles in de kast op den overloop zo dak er met mijn tengels afblijf niwaar! Tis trouwens al dik na de noen, tijd om iets uit schenken éé! Maar eerst ganek in de gang wa paardestront opkuisen, want de schimmel van Sinterklaas heter afgeloopen nacht zijn gevoeg gedaan, het vies beest!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Dinsdag 5 december 2006

  de sintEigentlijk zenne kik geen lompe éé, ik zijn vandenoen naar de Shoeconfex gegaan en ik em er ne mannenschoen maat 48 gekocht, jaja. Maar die aan de kassa wilde dak er twee kocht, dat het anders echt ni ging. Ik zeg tegen da maske aan de kassa:”wette gij wie da kik ben?” en da wijveke tegen mij:” Esther, ik mag toch Esther zeggen éé, gij zijt La Esterella, ik ben ne grootte fan van u, maar ik mag da ni zo verkoopen van mijnen baas, sorry”. Enfin, het was maaar om te lachen éé, want den andere schoen zat allangk in mijn sjakosj. In ieder geval voor 5 euro kunde ni sukkelen, want da’s maar 200 frankskes in echt geld éé, jaja. Bon, hij staaat sé, er steekt een peke in en daarneffe staat de fles Cointreau. Mor deze keeer blijvek wakker, want, verleje jaaar was alles opgezopen en das er nu oook weer over éé, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Maandag 4 december 2006

  Ijzeren brugIk em ne woeligen nacht achter de rug, ni dak op de lappen zijn geweest éé, neje, mor ik em veel gedroomd. Zo emmek op een gegeven moment gedroomd dat ze de IJzeren brug er veroem aant neerpoten waaren op de Rooseveltplaats, jaja. En dan nog door de mannen van de Nobels-Peelman gelijk toen begin jaaren zeventig éé. En als ge da plein en de weg er nu ziet vraagde uw eigen toch wel af voorwa dat ze die brug daar ooit gezet emmen éé. Want er zijn nu zeker tien keeer zoveel automobielen en de traffic over de Leien gaat even goed, of even slecht als met brug. Soit ik laaat het niet aan mijn hart koomen éé, neje, want de Panamarenko heeft mij beloofd dattem speciaal voor mijne Sinterklaas een IJzeren bruggeske ging maken om op de schouw te zetten. Ik em wel gezegd dat het ni te grooot mocht zijn, want ik em al rommel genoeg in huis éé en oook geeen vleugelkes, want da is een belachelijk zicht niwaar, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zondag 3 december 2006

  volle maanAmai, weeral volle maan en ik em het weer geweeten éé, geen oog dichtgedaan, neje. Ik lag er nu wel laaat in, da moetek zeggen, want ik was aan het winnen met het kaarten en dan kannek toch ni zomaaar iedereen buitenkieperen, ah nee! Enfin, ik em toch 15,25 frank gewonnen éé, da’s bijkanst nen halven euro, ni slecht moetek zeggen. Bon, mannekes het is geen weer om nen hond door te jaagen, laat staan ne mens éé! Ik me mij bij de kachel gezet met een goei Cointreauke met ijs, dus ge moet mij pardoneren, want da ijs moet ni smelten éé, neje!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zaterdag 2 december 2006

  chocolatJajaja, nog een paaar nachtjes slaapen en Sinterklaas komt weer gepasseerd op zijne witte knol éé! Trek ik van de noen de kast oopen waar dak mijne grooten bot in bewaar om op de vijfde te zetten, zienek toch wel dat al die chocolat van verleje jaaar er nog in zit zeker? Enfin, hetgeen dak ni had opgegeten éé. Vies om te zien, amai, heleganst wit uitgeslaagen en aangefret door de muizen. Ik peisde eerst om er warme chocomelk van te maken, maar dat is er wel wat over, niwaaar. De vuilbak is een beter plekske éé. Bon, zaterdagmiddag, straks komen Charlotte, Laurence en ons Hilda langs, want we gaan Kingen. Ik Wies liever, maar bon, Hilda kan da ni goe, ze is beter in ander dinges zei ze geheimzinnig de leste keer. Geen idee in wa, maaar het zal zeker ni in Cointreau drinken zijn, want de leste keeer totterde ze bijkanst van de trap. Ik zal da wijveke vandaag in het oog moeten houden éé, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Vrijdag 1 december 2006

  ikkeAmai seg, zijn ze hier in’t straaat een kot aant afbreken, laweit, zelfs mijne goudvis is er ni goe van, zijn water staat den helen tijd te trillen gelijk ne colibrie. Enfin, ik em ne longplayer van de Frank Sinatra opgelegd en ik brul wa mee éé, dan wordt mijnen Moby Dick mischien wa rustiger en horek het laweit ni. Maar goe dat het vrijdag is éé, want subiet ganek naar Coiffeur Freddy in de Carnotstraat, gelijk elke vrijdag, ah jaa! Ik zal er dan maar een Cointreauke meer drinken dan éé, tegen dan zullen die werkmannen wel gedaan hebben zeker? En met een Cointreauke meer uit trekkek het mij ook minder aan éé, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Leave a Reply