Search

Bookmarks

  Archive for januari 2007

  Woensdag 31 januari 2007

  Henk Ganek van de noen in’t bad, nog met nen duffe kop, want het was redelijk laaat gisterenavond, Maria, de Fons en Gusta waaren langsgeweest en we hebben nogal lang liggen kaarten, kletsen en Cointreau-en, dus ge moet ni vraagen éé, neje. Enfin, Ik lig in’t bad met een goei tas koffie en een sigaar van de Fidel, zienek ineens dat mijn badeend met haar vleugels begint te flapperen en tegen mij zegt: “Esther, ik mag toch Esther zeggen éé, als ge gaat kombakken, maggek dan is mee gaan?” Ik denk bij mijn eigen: “Esther, Cointreau ok, maar van dien absint kunde toch beter afblijven zenne!” Enfin, den Henk lult nog wat door, want zo heet hij blijkbaar en springt daarna in het bad. Nu emmek daar geen probleemen mee zenne, maar het was toch een bekke raar ineens. Enfin, ondertussen zittem daar nog in het bad, ik em het water maar laten staan voor zijn plezier en ik em de Moby Dick erbij gezet, ge weet wel mijne goudvis éé, issem ook is proper, ah ja!!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Dinsdag 30 januari 2007

  Lonsdale Ik docht van de noen, ik gaan nog is rap choppen voordat het compleet gedaaan is met de solden éé, ah ja! Enfin, de dees had verleje week al is rondgezien zenne, maar ik vond het allemaal nog wa te duur éé, jaja. Maar vandaag zijnek die winkel binnengegaan waardak mijn vorig frakske van Lonsdale gekocht had éé, jaja. En inderdaad, er hingen er nog vier, bijkanst dezelfden als dak er eentje had, dus ik em ze maar allemaal gekocht éé, want die zitten goe en die zijn warm, ge kunnet ni gelooven en ze vroegen maar tien eurokes per frak! Alleen keeken ze weer raar naar mij toen dak ze kocht zenne. Maar de deees gaat mee met haaren tijd éé, ah ja! Anders kunde ni deftig kombakken éé, neje!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Maandag 29 januari 2007

  Engelsch Zonder Leeraar Vermits dak met den Elvis een duetteke gaan opneemen hebbek mijnen Engelschen boek nog maar is gepakt om mijn Engelsch op te frissen éé, ah jaa! Waar zouwdet anders voor doen, niwaar! Mijn Engelsch is uiteraard goe genoeg, want ik weet ni of da ge het weet, maar ik em nog vooor den BBC opgetreeden éé, lang voor datter tellevies was bij ons, jaja! En ik em daar heel veel opgetreeden ook bij de Engelschen, zo veel zelfs dak op nen bepaalde moment ook links begost te zingen oook éé, ge moet ni vraagen! Enfin, ik em den boek weer heleganst doorgenomen, tijd voor een goei koffieke en een cognacske, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zondag 28 januari 2007

  Elvis Vandenoen tellefon: “Hello Esther, Elvis has entered the building!” Ik zeg tegen die zwoele stem die verdacht veel op die van den Elvis leek: “Wel wel Elvis, hoe is’t ermee, ik em altijd geweeten dat gij niet dood zijt éé, mor I don’t believe shit!” Waarop dattem begint te janken en mij vertelt dat dat zijn grootste stommiteit was om te doen of dattem dood was, want nu gelooft niemand nog dattem leeft natuurlijk, ah nee! Enfin, ik em gezegd dak wel een duetje wil opnemen met hem éé, da’s goe voor mijnen kombak en da geeft die stakker toch oook een duwke in zijne rug om zijn mislukte carriere terug op de rails te krijgen, niwaar! Content dattem was, content! Blijten van geluk gelijk een klein kind, jaja!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zaterdag 27 januari 2007

  Commodore 64 Mijne Commodore deed een bekke raar vandenoen, jaja. En dan emmek het niet over nen Opel Commodore éé, neje, maar wel over mijn ordinateurke, da modern gerief éé. Enfin, ik duw op die knop om op te starten, komt er eerst zo’n groen lichtje éé, awel en wa verder bleef die daar op bevrozen staan, nikske pinken, alleen nog maar wat laweit uit dien bak. Ik denk tedju, tis hier naar de knoppen, die moderne dingen da gaat ni lank mee éé, neje. Bon, de dees belt de Kevin van het vzwke achter den hoek, die sliep natuurlijk nog altijd, jong volk éé, da slaapt en da slaapt. Enfin, een uurke later statem hier met zijn slaapkop, nog stinkend naar den drank, dus ik heb hem maar rap een borrel gegeven en zegtem: “Esther, ik mag toch Esther zeggen éé, ge hebt uwe floppy disk in uw gleuf laten steken.” Ik em gezegd dattem op da uur ni zo ombeschoft moet zijn, maar dan weesem naar da spleetje in mijne computer en kregek ne rooie kop éé, jaja!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Vrijdag 26 januari 2007

  mousaka Ik em gisterenavond maar ne mousaka gemaakt, want twee daagen achtereen spruiten, da overlevek ni peizek, neje. Enfin, wel veel werk zone mousaka zenne, maar bon, ik maak dan ook altijd eeten klaar voor een leeger, niwaar. Subiet nog een stukske opwarmen sé voor dak naar Coiffeur Freddy vertrek in de Carnotstraat, want van haar knippen krijgek honger, raar éé! Of zou da komen door da cognacske dak iedere keer krijg? Soit, ik em eigenlijk ni veel tijd, dus de dees is parti sans laisser l’adresse éé, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Donderdag 25 januari 2007

  spruiten Spruiten doen uw gat fluiten éé en da emmek geweeten amai. Nu maggek gere spruitjes, maar ik denk dat die van deees jaar, door het gebrek aan vriezen, hoe zal ik het zeggen, flattulenter zijn dan die van andere jaaren, jaja! Ik kocht mij gisteren zes kilo spruiten op de markt voor nog geen 3 euro, dus da kostek toch ni laaten liggen éé, neje. Ik heb geen zes kilo gemaakt éé, ik em de rest in de vrieser gestoken, dan zijn ze mogentlijk nog te redden. Ik weet in ieder geval waarom dat ze zo goedkoop zijn, jaja. En nu moette mij excuseren, want ik moet dringend naar de koer!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Woensdag 24 januari 2007

  Ikke Lezek in de Frut dat ze op zoek zijn naaar het vreselijkste geluid ter wereld. Amai, da moetten ze aan mij ni vraagen éé, ik ken er genoeg waar da mijn ruiten van breken of mijn melk opslag van zuur wordt moestek hun plaaten opleggen, mor ik em natuurlijk ni veel goesting om hier wa collega’s te kakken te zetten éé, neje. Hoewel da ge sommige collega’s moeilijk collega kunt noemen als ze eigentlijk feitentlijk beter achter de vuilkaar hadden geloopen, ah jaa! Mor bon, als iemand dien bocht wilt uitbrengen of ze willen er hun centen aan verspillen, mij ni gelaaten éé! Enfin, ik gaan den Elvis nog is opleggen sé, want daar kunde nooit iets mee mis doen éé, neje!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Dinsdag 23 januari 2007

  Gert en Samson De Gert gaat eindelijk trakteeren lezek op den autoroute electrique, maar tis te dikke limonaaat! dan zien ze mij ni zenne, bah! Als er niks straffer uit de bus komt, dan trek ik mijn goe goed ni aan zenne om heleganst naar Hasselt te teenen, neje! Ik kan begrijpen da ge klein mannen geenen sterken drank moet ofreeren, maar al die mensen van toen die moogen allangk drinken van meneeer de polies zenne, ah jaa! Buiten een paar die het misschien beter ni zouden doen natuurlijk. In ieder geval de deees laat het niet aan haaar hart komen, ik em nog Cointreau genoeg, zeker weeten!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Maandag 22 januari 2007

  Walk Of Fame Ik em ne schoonen drooom gehad vandenacht, jaja. Ik droomde dak een ster had op de Walk Of Fame. Nu moetek in alle bescheidenheid zeggen dak da nogal gedroomd heb. Of heeft da met bescheiden niks van doen? Enfin, soit in mijnen drooom zijnek wie dak wil éé, al was het Superwoman éé, ah jaa! Ik em trouwens oook gemerkt in dien drooom da ge wa kunt afzuipen, amai, ni gewoon! En het vooordeel is, ik zijn van de noen zonder ne kaater opgestaan éé, jaja! Het enige rare was dak gelijk ne gieter op de koer em gezeten. En ik em toch den indruk dak een bekke nadorst heb, jaja! Dus hoog tijd voor een Cointreauke, hoe zouwde zelf zijn éé!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zondag 21 januari 2007

  Will Ferdy “Ja dat zijn de laatste uren in je kleine vaderland, schouderklopje van de buren, voor de stoere immigrant.” Jaja, zo begint de nieuwe single van de Will Ferdy éé, hij zat in mijn electronische brievenbus vandenoen. Een schooon plakske, al zeg ik het zelf en ik zeg het zelf, dus dan ist zo éé, ah jaa! De modernen tijd éé, ze maaken een plaaat en tien minuten laater kundet al op uwen Commodore 64 speelen! En zo klinket ook éé, beetje compjoeter-achtig, wat de modernen tijd allemaal meebrengt éé. Waar is den tijd da kik nog een kolenkachel had in ieder kaamer, da was veel stof en vooral veel werk, amai nog ni. En dan in de jaaren ’90 emmen ze hier alles veranderd naar gasstoven éé, vele beter. Zeker om dat ge op uwen ouwen dag ni moet liggen sleuren met die loodzware zwarte blokken, ah jaa! Dan sleurek liever met paletten Cointreau éé!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zaterdag 20 januari 2007

  Dolly Dots Ik em terjust geleezen op den electronischen snelweg dat de Dolly Dots terug bijeen zijn. Eerlijk gezegd, ik had er nog noooit van gehoord, neje. Enfin, ik ben dan maar is gaan rommelen tussen mijn collectie plaaten en ik em toch een singletje gevonden van die wijvekes. Ik moet zeggen, tis ni direct mijn goestingk, maar bon, wie zijne kik éé! Ik kan kombakken alleeen maar toejuichen éé, want daar zijnek ne specialist in, ah jaa! Bon tis zaaterdagmiddag, ik em alles gedaaan wa dak moest doen, tijd voor een goei Cointreauke sé, want da kan er altijd in, tot morgen!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Vrijdag 19 januari 2007

  Laurent Terjust onze Laurent weer aan den tellefon: “Tante Esther, ik mak tok tante Esther zek éé, nu gaan ze een liedje maak over mij ook nog op de kop toe, nondedju!” Begintem weer een tijdje te snikken aan den tellefon gelijk een plat boeleke en vraagtem wattem moet doen. Ik zeg” Maar Laurenke toch, ge moet daar toch ni mee inzetten en veegt uwe neus af, als ze over u bezig zijn dan is’t toch goe, want dan bestade, ah jaa! En als ze een lieke over u maken dan is’t traditie, want elle ma en uw schoonzus hebben er ook al ééntje, dat da over u om mee te lachen is, da’s dan mogentlijk een spijtige zaak, maar vereeuwigd zijde, niwaar bazeke? Want als ze over u ni meer klappen, dan is’t pas miseere, ah jaa!”

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Donderdag 18 januari 2007

  tornado Amai, amai, wat een weeer éé, het is precies of iedere moment kan er nen tournedos inslaaan éé. Ik em al een paaar keer pannen horen vallen bij de gebuuren, jaja. Ook emmek voor alle veiligheid mijne was van het terras gehaald, want ik em al een calson zijn voorbijvliegen, maar het was zo’n modern geval, zoiets klein, ge weet wel met zoon smal kruis, dus het was er gelukkig geeen van mij éé, ah nee! Langst den andere kant, uwe was is wel rap droog met al die wind. Ik em toch liever dat het zonnek schijnt zenne, mor bon, wie ni éé! Nu moette mij pardonneren, maar ik gaan is zien op mijne zolder of dat het dakrameke niet openstaat, want ik hoor daar nu toch zoveel laweit, precies ne kermis, tis maar te hoopen dat het niks is, want nen tournedos op uwe zolder, da wilde ni weeten éé, neje!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Woensdag 17 januari 2007

  Rudolf Oetker Tedikke lezek in de Gazet dat Dr. Oetker kevendrager is. Wie gaat er nu al die lekker poddingskes maaken? Al goe dak nog zes pakskes in de kast em staaan, vanille, chocolate en nog wa prullen. En da blijft langk goe éé, want bij mij staan er nog Artispunten op, ik em het terjust nog gezien, jaja! Ik gaan mij subiet een literke podding maaken sé, en dan in die vanille muizestrontjes strooien, just voor dattem begint af te koelen en in het ander kommeke rozijntjes. En rijstpap kannek ook nog maaken, ah jaa! Ge kunt er alle kanten mee uit éé. Enfin, ze hebben er langk op moeten wachten, want het baazeke is er 90 geworden, mor ze zullen content zijn in de hemel éé! Eindelijk goei pap, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Dinsdag 16 januari 2007

  Fidel Tedikke, belt terstraks meneer doktoor met het slechte nieuws dat het veroem ni goe gaat met de Fidel. Ge moet weeten, wij emmen dezelfden doktoor éé, vandaar. Het is altijd ne moeilijke geweeest met zijn darmen éé, want ik errinner mij nog goe dattem tijdens Jazz Bilzen in 1968 twee uur op de koer heeft gezeeten om dattem teveel Duvel had gedronken, jaja! Enfin, ik em direct de Raoul gebeld natuurlijk en die vertelde mij dattem impassant nog een paar doozen sigaaren ging opsturen en dattem de groetjes zou doen aan de Fidel en dattem daar wel blij mee zal zijn. Amai da’s drie keer dattem in ene zin éé, jaja! Soit, ik gaan nu een kaarske aansteeken voor de Fidel, want ik peins dat het nodig is zenne. En dan ganek naar de koer, want ik em gisteren preisoep gegeten en daar kannek ni zo goe teegen éé, neje.

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Maandag 15 januari 2007

  Burnout Ik zijn er nog muug van, ik em gisteren met de Kevin van het vzwke achter den hoek nog is op zijne Pleestation gespeeld, vermoeiend zenne. Mor deze keer konnek zoveeel otoos in de prak rijden als dak wilde éé. In tegenstelling tot da akkefietje van een paar dagen geleeden met de Geert en zijne Nageloto of zoiets. Ah nee, ne Spyker, maar da’s eigenltijk hetzelfde niwaar. Ik zeg maar, what’s in a name! Enfin, eerst emme we Burnout gespeeld, want da kendek nog van de voorige keer, maar alzek wa Cointreaukes binnen had, dan begost da wa soepeler te gaan éé en dan pakte hij een ander spelleke met echte otoos, enfin, ook nep, maar bestaande modellen, ni dak daar mee in zit zenne, als ge maar goe kunt bollen éé, ah ja! Mor bon ik moet zeggen, het was wel plizant die Need For Speed en de flikken zaten constant achter mijn gat te krossen, mor ze kregen mij ni te pakken, neje. Enfin, de deees gaat haar goe goed is aandoen sé, want straks moetek naar een feestje ergens in’t stad. Mor eerst ganek langs frituur Richard in de Helmstraat om een bodemke te leggen éé!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zondag 14 januari 2007

  Spyker Tedikke seg, komt de Geert mij haalen om met ne sjieken otomobiel naar het otosalon te rijen in Brussel, zeggek op nen bepaalden moment op den Boomsesteenweg tegen hem: “Nog een tas Cointreau Geert?” Zegtem uiteraaard ja, ah jaa, smossek toch wel op zijn pantalon zeeker? Trektem van het verschieten aan zijn stuur en knallen we de gracht in. Al goe dat we al genoeg gedronken hadden, want anders waaren we nog serieus verschooten ook éé. Mor omdat we alletwee redelijk goe typsie waaren hebben wij daar zitten lachen, amai! Ik zeg nog tegen hem: “Is da ni erg van dien oto?” Mor hij zei dattem van zijnen baaas den Beerens was, dus dat het hem weinig kon scheelen, jaja! Mor dat het wel zonde was, want er rijden er ni zo veel van rond. Enfin, toen de tweede fles leeg was emmek maar nen taxi gebeld éé. Het otosalon emmek ni gezien, mor ik em mij wel goe geamuseerd, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zaterdag 13 januari 2007

  bloesem Ik zou bijkanst zeggen de lente is weer in het land, maar da is er wa over hé, de winter zou zelfs nog deftig moeten beginnen, jaja. Mor bon, overal schoon bloemekes éé. Het zal wel miserie zijn voor de natuur, maar altijd positief denken éé, jaja. Over positief gesproken, ik vind het positief dak vandaag met een bus vol ouden van daagen naar Orval rij, jaja. Ni dakker nog ni geweest ben zenne, amai, ze kennen mij daar al goe! Nochtans, ik drink geen bier, want daaar word ik krimineel zat van, jaja. Mor ik kom er gere, het is er dan ook rustig en schoon, niwaaar. Nu sluitek wel ni uit dak er één pintje gaan drinken éé, want ik moet toch ni rijden, dat doe de Fons van Cars Utopia wel. Enfin, ik em mijn goe goed aan en ik hoor dat de bus stopt voor de deur, dus de dees is parti, tot morgen!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Vrijdag 12 januari 2007

  friet Jaja, kweget ik zijn wa laater vandaag, want ik em nogal lang bij coiffeur Freddy in de Carnotstraat gezeeten. Ni datter zoveel werk was aan mijn haar éé, maaar hij gaf zijn nieuwjaarsreceptie en het is wa uit de hand geloopen éé, jaja. Ik zijn eeen bekke tipsie naar huis gekoomen. Het moest maaar zo lekker ni zijn éé!! Maar toen dak terjust in de zakken van mijne frak taste haaldek daar een groote doos sigaaren uit. Ik em geeen idee hoe die daar in terecht gekoomen zijn, neje. Mor bon, emme is emme zeggek altijd sé! Ik moet zeggen, ik em er wel honger van gekreegen. Subiet is bellen naar Frituur Richard in de Helmstraat sé, voor een goe pakske frieten met stoofvleessaus en mayonaise en nen Bicky Burger, jaja!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Donderdag 11 januari 2007

  vignet Amai, amai, ik em terjust bijkanst pipi in mijn broek gedaaan vant lachen, jaja. Zennek op den electronischen snelweg aan het surfen, komek bij da Ollands mannekesblad De Telegraaf, zijn ze daar in een Pruisische collere geschooten omdat er hier geklapt wordt over een autowegenvignet, jaja. Ge moet echt die reacties gaaan leezen, maar zie maar dat ge eerst naar de koer geweeest zijt of ge hebt prijs!! En niks belet ulle om ook iets te schrijven éé, ah nee!

  Boycot die Belgen!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Woensdag 10 januari 2007

  Eddy Van de noen tellefon, den Eddy Wally die da vertelde dattem gisterenavond aan café Bristol in Gent aan de Grote Markt tegen nen anderen oto geknald was met zijnen Mercedes. Ik zeg tegen hem dat da allemaal goe en wel is, maar wa emme kik daar mee te zien? “Esther, geweldige Esther, ik mag toch Esther zeggen hé formidabele vrouwe? Ik doe die boink, knal pats boem, wil ik die mooie geweldige freule troosten met wat posters en handtekeningen, maar wilt ze ze niet hebben Esther, ik mag toch Esther zeggen hé, ze vertelde me dat ze fan is van de fantastische La Esterella, maar niet van mij! Ik dacht, ik bel die geweldige vrouwe om dat fantastische formidabele nieuws even te melden, ah jaa!! Geweldig toch hé, ongelooflijk dat gij populairder zijt dan ikzelf, jaja!!” Dan nog nen hele zever over zijne concert in’t Sportpaleis en over zijn wijveke en dattem een van de dagen een pallet Cointreau ging opsturen met den Taxipost en dattem zeker geen sigaren zou vergeten. Awel, das gesproken sé, voor mijn part botstem dan maar ieder week éé, neje, pakt ieder maand, want anders staat heel de overloop vol drank en dan denken de mensen nog dak een zatte fles zijn en da zou er wa over zijn, niwaar!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Dinsdag 9 januari 2007

  Tijgetje Al goe dat den electronischen autoroute er is éé, zo ziede nog eens iets, jaja! Ik em terjust gezien dat een speelgoedbeest op een nozemke nen tik verkocht in Disneyland, jaja. En het vooordeel van den interdinges is da ge da keer op keer kunt veroem zien éé, jaja! Enfin, nu emme ze dien Tijger ontslagen seg, waar moet die nu gaaan optreeden? In ieder geval, alst nen trooost mag zijn, ik wil wel is ne concert geven met da beest éé, al ist maar om hem terug aan een jobke te helpen, ah jaa! Want het zou wa onnozel zijn om da pluchen beeest nergens ni meer te zien éé!

  Hier kundet zien

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Maandag 8 januari 2007

  vuurwerk Tedikke seg, lezek in de Frut dat het vuurwerk van’t Stad volgende week ook ni dooorgaat, jaja. Dan kunnen ze het nog moeilijk eindejaarsvuurwerk noemen als ze het tegen Pasen de lucht doen in vliegen éé! De Fons van Maria is al van plan om dan zelf maar wa piratten en pijlen te kopen om vanachter in zijnen hof af te knallen, ah ja! En we leggen dan allemaal bij met de ouden van dagen om der toch iets gezellig van te maaken éé! Enfin, de deees gaat de glüwijn maaken en Stans gaat de waafels bakken, gelijk dat ze al jaar en dag doet, zeker weeten! Bon, ik zal er dan maar is aan beginnen éé, want straks komt de Fons terug uit Enschede met zijnen voorraad, dus ik koom mogentlijk nog tijd tekort, niwaar!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zondag 7 januari 2007

  Bart Wellens Den Bart Wellens éé de koers gewonnen nadat Svenneke Nys met zijn sjokkedijzen tegen de korst geknald was, jaja. Maar bon, da zijn de risico’s die ge pakt éé! Want wie rijdt er nu toch met zijne velocipede door de modder? Ikke ni, mor bon, ik pak altijd den taxi, want ik em gene fiets. Nu zulde zeggen, amai Esther, als ge tenminste al Esther moogt zeggen, amai mevrouw La Esterella dus, gij laat het nogal hangen. Maar bon, wa moet een oud moederke doen als ze 20 jaar geleden den tram naar Merksem onder de grond gestoken emmen en er door mijn straaat genen tram nimeer looopt? Dan moetek den taxi in éé, ah jaa! Het voordeel is dak da nu ni zo veel pak zenne, want ik word meestal door ne maat vervoerd éé, jaja. Maar bon, ik wil niet te afhankelijk zijn, dus alzek op de lappen gaan, dan is’t met de taxi, ah ja!! En dan heeft de rest het ook ni geweeten éé!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zaterdag 6 januari 2007

  De Lorre “Tante Esther, tis ik mak tok tante Esther zek éé, ze laten me niet kerust tante Esther!” Amai, amai zenne, bijkanst alle daagen hangt mijn petekindje snotterend aan den tellefon, jaja! Maar bon, ge moet da snappen, het baazeke weet echt wel van niks, want daar heeftem de brains ni voor éé, neje. Hij was op het school nu ook ni bepaald nen uitblinker, neje. Niks kon hij onthouden en rekenen was helemaal een ramp. Want als we op den boemel waaren dan kwam hij altijd met meer drank veroem dan dat we gevraagd hadden, ni slecht natuurlijk, maar nu snappek veel, ah ja! Enfin, ik gaan er ene uitschenken sé, bekke nieuwjaar vieren in uitgesteld relais éé!!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Vrijdag 5 januari 2007

  Fritjes Jaja, tis weer vrijdag éé en dan gaat de deees altijd naar coiffeur Freddy in de Carnotstraat niwaar. Maar vandaag ganek toch eerst een fritje steeken bij Frituur Richard in de Helmstraat zenne, want ik em honger, ge kunt het ni gelooven. Ik gaan mij een pakske frieten met stoofvlees steeken en een curryworst met curryketchup erbij en ook nog twee porties bitterballen en mogentlijk nog een boullet en nen berepooot erbij. De Freddy gaaat wel zeggen dak stink naar het frituur, maar da’s ni erg éé, want die besprenkelt mij dan wel met den één of andere parfum, zodak twee vliegen in ene klap slaag éé, ah jaa! Bon, met deees te schrijven emmek nog meer honger gekregen zenne, met ander woorden, de deees is zo parti als dat ze grooot is, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Donderdag 4 januari 2007

  Jo Vally Ik em gisteren nog is naar de Rooze Looper gekeken op den NIR en ik em de Jo Vally daar zien zingen, jaja. Hij was precies oook aan’t kombakken zo te zien en hij sprak ook over het feit dattem ging probeeren om Olland te verrooveren met zijn liekes. Ik zijn is curieus of dattem dat gaat flikken éé. Ni dak er van wakker gaan liggen éé, neje. Ik weet een dink wel, da is dak er dringend vandooor moet, want met al da gefeest van de laatste dagen is ni alleen mijne Cointreau op, maar ook mijn sigaren en da is een pak minder niwaar!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Woensdag 3 januari 2007

  solden Voila sé, de dees is er klaar voor éé, ah jaa! Als ze op den tellevies zeggen tijdens het Gesprooken Dagblad dat de solden starten met gigantische kortingen, dan moetek ni draalen, ah nee! Ik gaan eerst wel mijnen toer doen op de Turnhoutsebaan zenne, want bij de Wibra emmen ze dikwijls schoon dingen met veel bloemen op, want da zienek gere éé! Maar daarna ganek iets heel schoons zoeken met veel glitterkes om is goe te kombakken dees jaar, ge kent mij, niwaar! Alleen spijtig dat het weer ni zo meezit, maar bon daar ganek ni mee zitten, als ge kunt volgen, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Dinsdag 2 januari 2007

  astridplein Twee dagen na oudjaaar en de dees voelt het nog altijd wa in haar botten. Ik em mogentlijk weer veeel te geweldig gedaan éé! En dan zouwek subiet nog naar Café Jozef op’t Astridplein moeten voor ne nieuwjaarsdrink met veeel Cointreau, ah jaa! Het voordeel is dan wel dak er terug dooor kom na een stuk of drie van die lekker drankskes, niwaar! Ik zal mijn goe goed maar al aantrekken en mijn overschoenen aandoen éé, want tis echt wel mottig weer buiten. Maar als de Cointreau lonkt, dan krijgen ze mij wel buiten, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  maandag 1 januari 2007

  vuurwerk Het was weer dik in orde afgeloopen nacht, jaja. Enfin, lang ganek het nu roch ook ni trekken hier op da spel, da zulde wel snappen zeeker? In ieder geval mijn beste wensen voor dees jaar éé. Het jaar van James Bond. Ik zijn is curieus wa dat da gaat geeven éé. In ieder geval dat we nog veel moogen kombakken, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé