Search

Bookmarks

    Nu hemmek iet schooon gezien sé, ik ganet mij direct koopen, zo kannek neffe mijn bed constant naar de radio Minerva van het Sint Annastrand luisteren éé! ’t Is een schooon geriefke, het heeeft een aanraakscherm en ge kunt er ook nog is mee naar den FM luisteren als naaar de gewoonen internetradio, jaja, geen bullen als ge het aan mij vraagt, neje!

    Leave a Reply