Search

Bookmarks

  Dagboek 2004

  Zaterdag 31 juli 2004

  Boem!Tis toch weer wa éé met die knal, amai, ocharme die mensen allemaaal. dan zenne kik er nog goe vanaf gekoomen den 22ste mei toenda onder mij bij mijn gebuuren den boel uiteeen knalde. In ééén wooord verschrikkelijk. Ik em uit solidariteit mijn Belgische vlag, vooor dees weekend, over mijn Madonnake gelegd dak in 1967 uit Lourdes em meeegebracht. En ik em eeen paar bougies aangestoken, meeer kannek ni doen éé. Wa dak mij wel afvraaag: wa moeten ze ginderachter mé zoveeeel gas eigentlijk? Enfin, achteraf is achteraf éé, daaar loste niks meee op ééé. Ik errinner mij nog den brand van den Innovation in Brussel en den oorlog me den Duits, da zijn oook geeen plezante errinneringe éé. Enfin, toen dak hooorde van dien knal, toen dachtek eeerst dat den Osama der vooor iets tussen zat. Maaar achteraf bekeken was da nogal loemp éé. Wa ga die nu doen me zijne kameeel in een godvergeten gat in België. Enfin, het dorp staat nu definitief op de kaart éé, althans toch een stuk ervan, ah jaaa.

  Da zijn geen schooon errinneringe éé

  Vrijdag 30 juli 2004

  CointreauTis weer teinde van de maand sé en de facteur is weer langs gekomen me het pensioentje. Ik em toch den indruk dat da iedere keer minder wordt, enfin, da ge der altijd minder en minder mee kunt doen zenne. Vorige weeek bijvooorbeeld kooop ekik een fles Cointreau van nen Indiër opt straat voor nog geen 5 euro, jaja. En vandemorgend denkek, mmmm een Cointreauke, da kan er wel in. Dus de dees naaar de winkel, want dien Indiër die vinnek toch nimmer terug. Amai seg, ik moest het dubbel betalen, jaaa! Haddek nu sjans me dien Indiër of is er zooon groote inflatie? Gaget zo slecht me den Belgique? Of makek mijzelf een blaas wijs? Ik zou mischien beter smorgens gene Cointreau drinken éé, jaja! Het moest mor zo lekker ni zijn ééé, ah jaaa! Enfin, Cointreau of gene Cointreau, tis vrijdag en dan ganek naar de Freddy éé, in de Carnotstraat, da begint ook me een C, haha. Ik gon naaar de Freddy vooor mijn haaar éé, jaja! Slukes ééé en tot morgen, ah jaaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Donderdag 29 juli 2004

  SjakosjIk zen zoo aaant rommelen in de kast in de logeeerkamer, enfin, de kammer waaar dakkik oook mijn kostums bewaaar vooor mijn optredens éé! Het doe mij altijd denken aan het kinderboekske ‘Tiny Speelt Toneel’, ge zou u nene helen dag kunnen blijven verkleden éé, mor zo zot zennek nog ni, ah neee! Enfin, ik zen zo aaan het rommelen, vinnek dees sjakosj, ik peis nen nep-Louis Vutton en daarin zit nen brief aan mij gericht. De dees, altijd curieus, begint te lezen en wa staat er in dien brief? “Lieve mevrouw La Esterella, zou het mogelijk zijn om uw adres te geven, want ik wil u een brief sturen met de vraag of u niet wilt komen optreden voor een benefietavond voor de slachtoffers van de watersnoodramp in Ruisbroek. Hoogachtend, Jules Moortgat, feestvoorzitter” Ik pies da het nie veeel zin meeer heeeft om daar op te antwooorden, want das volgens mij allang geleden zenne, wassek toen feitelijk al mé ne kombak bezig? En hoe zennek aaan dien brief gekomen éé? Jaja, ten huize Esther gebeuren soems vreeemde dinges, neemet van mij aaan, ah ja! Tijd vooor ne koffie zenne! Me een klein, piepklein cognacske vooor de smaak éé, ah jaaa.

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Woensdag 28 juli 2004

  Koffie!In de frut lezek vandaag da enen op de drie Belgen meer koffie drinkt dan da goe vooor em is. Daar moestek nu toch ne stoel bij pakken en een jat kaffe zenne. Ik kon mijn ogen niet geloven. Ge kunt daar teveel van drinken oook, da wistek ni. En Irish Cofee, telt da ook? En me een cognacske? Da staat er allemaal ni bij éé. En de manier waarop ook ni. Ge moet weten, ik maal al mijn koffiebonen zelf in mijne molen éé, zo enen waar da ge zelf nog moet aan draaien, ik em die nog van mijn grootmoeder zaliger, dus das echt wel oud zenne. Mijn koffiebonen, die zijn vers natuurlijk, ah jaaaa! En ik drink dan nog alleen maar Javabonen uit Sumatra, jaja. Nu kunde zeggen :”Esterella, gij se snob!” Maggek? Tis tedekke de enige boon waarda een cognacske lekker bij is éé, ah ja!

  Hier klikken veur het artikel in de Frut

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Dinsdag 27 juli 2004

  FrankskeAls ne mens nog just aaan het bekomen is van de Ronde van Frankrijk, dan hooorde weeer de zotste dinges éé. Frankske, Frankske toch! Eigenmooord plegen das toch niks vooor u. Enfin das niks vooor niemand ééé. Mor ge mooogt nooit ni opgeven int leven ééé, da moogde noooit ni doen éé. Zie maaar naar mij, ik ben eeen paaar maaanden 85 lentens en ik ben al bijna evenlang aaan mijnen kombak bezig, met succes, ge zie maaar! En gij hebt eeen schooon wijveke, eeen schooon huizeke en misschien oook wa centjes. Mor alssek straks in de kerstraat de kerk passeer, voordak bij frituur Richard in de Helmstraat mosseltjes gaaan eten, dan zallek voor u een kaarske gaaan branden zenne, dan kommet mischien allemaaal wel goe, ah ja!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Maandag 26 juli 2004

  BoelekeGe wet, de dees moet alles weten éé. Zo lezek in de New Scientist da de eerste wooorden van de menscheid papa waren, zo’n 50.000 jaar geleden. En mama ook, uiteraard. Maar uiteindelijk kunnen die wetenschappers het ni bewijzen omdat ze het nimmer kunnen vraagen aan den één of andere Neanderthaler. Jamaar seg, zo kannek et oook zenne. Maaar het is misschien wel een goei idee om daaar is een lieke over te zingen ééé, samen met de Kid Coco of zo, die kan schooon liekes schrijven éé. Maar dan vinnek dattem zijn haaar terug moet laten groeien éé, tot aan de lengte die dat da haar had voor dattem het afschoor om dattem int leger moest. En dan zingen we een duetje over mama en papa, schoooon éé. Ja ik zien het al vooor mij int Sportpaleis. Want de Mark ééft mij ooit eeens gezegd: “Nu emmek de formule gevonden om hits te schrijven.” (da was toen dattem hits had éé), jaja, schooon errinneringe éé.

  Hier klikken veur het artikel in de New Scientist

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zondag 25 juli 2004

  Eddy MerckxTis vandaaag de laatsten dag van de Ronde van Frankrijk éé en de deees zit klaaar me ne mirleton en wa confetti om het wa vrolijk te maken in huis éé. Zelfs mijn Minouche heeft een strikske rond haren nek éé, ah jaaa. Ik em hier dan ook nen ingekaderde en gesigneerde foto hangen van den Eddy Merckx ééé, daar zennek altijd ne groote fan van geweest, maar ook van wijlen den Briek éé. Jaaaaa, waaar is den tijd éé, het gaaat toch allemaaal vooruit ééé. Zeker als het bergaf is, haha. Enfin, spannend ist vandaag ni natuurlijk éé, de Lance Armstrong ga toch winnen. Ik errinner mij nog die keeer toenda kik mijnen eerste velo kreeg. Toen wassek nog een klein meiske éé, twas zon fietske me dikke bandjes en twee wieltjes erneffe. Toen zongek nog ni zenne, laaat staan dak toen aaan mijnen kombak bezig was éé, ik moest toen nog beginnen éé. Enfin, ik gaaan naaar mijnen nieuwen tellevies kijken éé, me een borreltje erbij is da eeens zo plezant ééé, ah jaaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zaterdag 24 juli 2004

  goudvisTwas eeen heeel plezant CROOZE-feestje gisteren in de La Riva, kem lekker gegeten en ook wa gedronken jaja. Enfin, wa lezek vandaag weer in de Frut? Da het in het Italiaanse Monza verboden is om nog langer ne vis in nen bokaaal te houden omdat da ni goe is vooor de gezondheid van da beestje. Vruuger emme kik oook ne goudvis gehad, onzen Blackie. Het beestje heette zo omdat het ne zwarte goudvis was. Enfin, volgens mijne man zaliger was het ne goudvis, maar volgens mij kwam het beestje ergens uit een beeek of zo. Ik had da viske op de Sinksenfoor gewonnen aan het schietkraam. Ge moet weten, ik em altijd goe me een geweer omgekunne éé, dus da viske was rap geschoten. Den Blackie heeeft lang geleefd zenne in zijnen bokaal en ik wist oook ni beter dan dat die goudvis het goe had éé. Alle weken een proper kom, die da kik grondig uitkuistte mé javel. Den Blackie heeft toch een jaar of tien op de schouw gestaan in de living, totdat het noodlot toesloeg. Ineens was den Blackie weg, foetsjie, ribbedebie. Ik vermoed da ons Minouche er hare poot heeft ingestoken en den Blackie heeft opgepeuzeld, maar zeker zennek ni.

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Vrijdag 23 juli 2004

  Boot Heel de kaai ligt vol me booten, maaar vol éé, ge kunt er ni neffe zien. En ze zitten oook propvol me frisse matrozen. Tis bekanst zonde dak al zo oud ben éé, jaja. Moestek nu nog een jong meisje zijn, dan zou ik nog een kans gewaagd hebben, mor da is nu ni meeer aan mij besteed, zenne. Wa dak wel gaan doen is vandenavond eens ne keer langst de La Riva gaaan in de Londenstraat, daar over die technische school. Want mijnen favoriete radiooo de CROOZE.fm geeft daar een feeestje éé. En als er gecroozed wordt, dan zenne kik er gere bij zenne, ah ja. Maar daarom ganek nu naar Freddy’s Hairdesign in de Carnotstraat ééé, want een diva moet er altijd piekfijn uitzien éé, ah jaaaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Donderdag 22 juli 2004

  De zon Het ga vandaag dertig graden worden, zeggen ze. Ik zen is curieus, maaar ik em mijn vooorzorgen genomen éé, een voetbaddeke me munt erin en ne ventilateur om het wa frisser te krijgen ééé. Ik zien de zon gere zenne en ik ben oook zelf graaag het zonneke in huis éé, ah jaaa. Ik ben terjust nog naar den bakker geweeest voor een paar pattekes, want straks komen er een paaar goeie vrienden langs en ik em dan graaag iets in huis om te presenteeren éé, het moette ni altijd pintjes zijn éé, hoewel met deees warm weer is da misschien ni slecht. Tis mischien de moment om de den tram te pakken naaar het Sint Annastrand, al stopt em er jammer genoeg ni vooor de deur, mor soit, we zullen wel zien ééé. Mag ik bij deze u nog ne fijnen dag toewensen? Ah jaa!!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Woensdag 21 juli 2004

  Jenna Bush Jaja, ge zieget goe, da is één van de dochters van president George Bush, ge wet wel, das dien Amerikaan éé. Toen da kik een klein meisje was, toen moesten we da ni riskeren zenne, of we kregen nen draaai rond ons ooren éé, ah ja! Wie steekt er nu zijn tong uit naaar de pers éé. En da dan nog op de nationale feestdag, jaja. Enfin, het kind zal wel ni weten da wij ne nationale feeestdag hebben, laaat staan da ze weeet waar da den Belgique is éé! Vandaaag heeeft de dees weeer veel aan de hand, zenne, maaar das ni erg, want ik em mijn vlag allang gestreken en opgehangen in de keuken, naast het peper- en zoutvaaatje. Zo viere kik da ieder jaaar éé. Want straks komt de Frans me Mathilleke en Janine en dan gaaan we 21en, da doen wij ieder jaaar me de nationale feeestdag éé. Want da spelleke is er vooor gemaakt éé. We spelen dan voor echte frankskes, want ik em hier nog ne volle pot van staaan. Ik kreeg het ni over mijn hart om die weg te doen, jaja. Want wa is ne mens zonder errinneringe éé, ah jaaaa.

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Dinsdag 20 juli 2004

  Scoubidou De Scoubidou is aan zijnen kombak bezig, lezek op den internet. Das gelijk ekkik éé, ik ben ook me mijnen kombak bezig en ik moet zeggen, het lukt goe éé. Alsek zien hoeveeel mensen er naaar mijn optredens koomen, dan zijnek goe bezig éé, jaja. Ik weet ni of gelle ooit nog me nen scoubidou gespeeld emme, maaar ik was er destijds al een pak te oud vooor zenne, aah jaaa! Ik errinner mij nog wel ne keeer, het was na eeen concert in Turnhout in de jaaren 60, dat er een meisje van de zaaal bezig was me zo’n mannekes en figuurtjes ineen te prutsen. Toen dak er naaast ging zitten om is te kijken hoe da ze da deed, zei ze tegen mij, mevrouw La Esterella (want da zei ze), als ge wilt zallek vooor u zonen scoubidou maken, enen die da op u trekt. Ze heeft toen zes figurekes gemaakt en mij cadeau gedaan, maar ik weet begot allang ni meer welk poppetje da kik ben, éé. Die links onder in ieder geval ni éé, want de kerstman zennek ni zenne. Wilde nu zelf zon prullekes maken, dan moete maar naar De Telegraaf surfen éé, daar wordt het uitgelegd. Ik kros strakskes op mijn gemak naaar den Bart Smit of den Blokker in de Carnotstraat om mij oook zo’n draadjes te kopen voor weinig centjes en ik vlieg erin, ideaal bij dees slecht weer. Eeen jat koffie erbij en een cognacske en het kan nog heeel gezellig worden éé, ah jaa!

  Hier klikken veur de trukskes van den scoubidou

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Maandag 19 juli 2004

  Hazel Blears In den Daily Telegraph van vandaaag zegt de Britse minister van binnenlandse zaken Hazel Blears da we beter ne stock opslaagen van eten in blik, flessenwater en medicijnen teegen dat er nen terreuraanslag komt. Waaar zoudet allemaaal zetten éé? Zo grooot wonek nu oook weer ni éé, buiten da, alsek mag kiezen tussen water en een fleske jenever, dan wetek het wel, jaja! En eten in blik, goh, het enige da kik in blik em is wa fruit, sardienekes en tomattepuree, daaar kunde toch oook ni op leeven ééé. De Britten misschien wel ja, want ge moet weeten, ik em ooit nog opgetreeden vooor den BBC éé, lang vooorda den NIR hier begon, jaja. Awel, ik em toen ook veeel opgetreden in da land éé. En wa da kik er echt wel dik over vind, da zijn die worsten smorgensvroeg. En die komen uit blik, jaaaaa. Geeft me dan maaar ne continental breakfast zenne, nikske overdreven, ni te veeel naar de koer en ni te veeel winderigheid in den buik ééé. Ge moet daar allemaaal vooor opletten ééé, zeker als ge wa ouwer wordt éé, jaja.

  Hier klikken veur het artikel in The Daily Telegraph

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zondag 18 juli 2004

  Arnie Ik leees in een Oostenrijkse gazet, want ge wet, ik spreeek veeel taalen éé, da den Arnold Schwarzenegger ne postzegel krijgt éé. Enfin in Oostenrijk, waar dattem vandaan komt éé. Nu vroeg ik mij af… of da kik oook genen tember kan krijgen éé en liefst nog alsek het zelf nog mag meemaken éé. En ze mogen hun eigen spoeien éé, want wa datter de laatsten tijd allemaal me mij gebeurd is, amai. Eerst 14 dagen na mijnen 85ste verjaardag een ontploffing in mijn kot, en afgelopen vrijdag vast in nen ascenceur. Ik moet zeggen, den Arnie (voor de vrienden éé) heeeft het wel ver geschopt éé, van een Oostenrijks krachtpatserke tot gouverneur van Californië. Iets wa John Massis hoogstwaarschijnlijk oook wel had willen worden, moestem ni gestopt zijn me leven, nen helen tijd terug éé. Mor om nu terug te komen op die zegel, da moetter genen duren zijn éé. Ik wil zelfs poseren éé, maaar ni te lang éé, want zo goe kannek oook nimeer uit de voeten zenne. Het voordeel aaan zone postzegel is da ge dan uwen eigen achterkant kunt likken éé!! ah ja, haha.

  Hier klikken veur het artikel over Arnie

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zaterdag 17 juli 2004

  LiftHet moet mij weeer overkomen éé, zennek gisterenavond in Leuven me nog wa muzikanten in het stadhuis bij den Louis Tobback, blokkeert die lift toch wel zeker!!! Wij emmen daar drie uuur vastgezeten tot half twee snachts. Ge kunt geloven dak da ni zo plezant vond. Het was er deftig benauwd, maar het ergste was nog datter niks te drinken viel éé, anders had het nog gezellig kunnen worden, jaja. Enfin, buiten mijn zakfleske, was er niks te drinken, dus ge kunt begrijpen datter ni veel plezier te beleven viel éé. De zottekes hadden er zelfs nen ambulance bijgesleurd éé, maaar da was vooor niks nodig éé. Enfin, ge moet mij pardoneren, maar ik ben nog ni helemaaal bekomen van de emotie en ik gon nu terug efkes in de zetel liggen éé, ah ja, want straks moetek naar Middelkerke voor de Rooze Loper éé!

  Hier klikken veur het artikel over de ramp in de Frut

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Vrijdag 16 juli 2004

  KoiIk lees vandemorgend in de Frut da ze ergens in Herselt vooor 8000 euro aan vissen gepikt emme. Ik denk amai, wa vooor vissen zijn da dan éé. Caviaarvissen, enfin, Steur? De dees zoeket op op den internet die Koi’s, zienek der ne foto van. Denk ik maaar bijgot, verleden maaand kwam er ene leuren me vis. Ik denk das nu raaar sé, die leven nog. Maar bon, ik em den ooorlog meeegemaakt éé, dan verschiette van niks niemeeer éé. Ik koop mij dus twee zon vissen, ze wogen wel vijf kilo, voor nog geen 3 euro. Hij moest er vanaf en vlug zei hij. Dus ik denk ocharme bazeke, tis verniet, geeft die beestjes maaar hier. ik em die beestjes gekuist, er wa dillen oep gedaan en wa peper en zout en ik moet zeggen, het was niet slecht, maaar toch oook ni om over te roepen zenne. Geeft me dan maaar een pladijseke of ne kabeljauw zenne, vele lekkerder. Ik snap ni da ze aaan die koi’s zoveeel geld uitgeven, maaar de smaken zullen verandert zijn éé!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Donderdag 15 juli 2004

  Centraal StationIk zen wa aaan het rommelen in mijn kot, wa moet ne mens anders doen met dees weeer éé? Ik em ne grote pot koffie gezet en af en toe drinkek er een jat van éé. Patekes bennek vande morgend al gaaan halen en een fleske cognac, want de Stanny, ne goeie maat waaar dak regelmatig eens mee kaart, die lust er ook wel af en toe eeentje. Enfin, ik zen dus aan het rommelen en wa vinnek? Allemaal ouw foto’s vant stad, zoals den deze vant Centraal Station op het Astridplein, me da schooon stuk groen ervooor. Wiste gelle da de stad da plein geërfd heeeft van een ouwe madam? De voorwaarde was wel dat ze het voor altijd groen moesten houden. Ik zen is curieus da wanneer het af is er nog iets van groen ga te zien zijn éé. Trouwens wanneeer ist nu af?

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Woensdag 14 juli 2004

  The BeatlesJaja, The Beatles, ik had daaar graaag een duet mee gezongen destijds, maar da is er nooit van gekomen éé. Nu emmek weer ergens gelezen da ze op een vlooienmarkt in Australië een dooos me oude Beatles-nummers en wa rommel hebben gevonden. De dees direct hare comode opengetrokken en inderdaaad, toen da The Beatles in Duitsland speelden in Hamburg emmek er nog eens ne keer mee opgetreeden éé. Ja, toen waaren ze nog ni beroemd éé. Den John geloofek da het was, die zei tegen mij altijd da moestek een paaar jaaar jonger geweest zijn, hij direct vooor mij was gevallen. Jaja, den John, altijd een romantische ziel éé. Enfin, hij heeeft toen een lieke vooor mij geschreeven, maaar ik em geeen ideee of dat da nu oook ooit is uitgebracht. Ik geloof da den titel was: I Saw Esterella Standing There. Jaja, ik vond het nogal een wild nummerke, maaar wel lief, jaja!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Dinsdag 13 juli 2004

  Den BijbelJaja, het moest er van komen ééé, ik em nu nen gastenboek op mijne seit éé! Tijd om wa te schrijven éé, dan zenne kik het ni alleeen, jaja Ik zal proberen om op ieder geschrijf iets terug te schrijven, dan blijft het wa plezant éé. Mor mannekes, geen schunnige dinges of politiek éé, daaz zennek ni voor te vinden zenne, maaar ge moogt bijkanst alles vragen, goed ééé!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Dinsdag 13 juli 2004

  AtomiumZe gaaan zwaaar kosten doen aaant Atomium, ja. Ik errinner het mij nog goe, den atomium, ik em daar nog staan zingen van Oh! Lieve Vrouwentoren, ah ja. Als er nen niewen tooren bijkomt dan moetek stoefen over die vant stad éé, ah jaaaa. Ik em hier op de kast nog een klein modelleke staan vant atomium éé, ik em da me de wereldtentoonstelling in 1958 gekregen éé. En ik dacht toen, wa is da vooor iets raaars met die ballekes, ik dacht eerst dat het snoep was, maar het was nogal hard, dus da klopte ni éé. Den boel is verroest en moet gerenoveerd worden, lezek. Ik em altijd geleerd da ge roest wegkrijgt met coca cola. Mor daaar zullen ze wa te veel cola vooor nodig hebben denk ik. Enfin, ik drink da ni, maar ik ben toch ni verroest éé, want voor ne mens helpt een goei borrel op tijd en stond éé, ah jaaa. En da me een goei sigaar, awel ik zou zeggen, den dag is goe dan éé, ah jaaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zondag 11 juli 2004

  asteroideWa ne mens allemaaal ni te weeten komt dankzij den internet. Ons Esterella surft er op los, jaja! Ik had nooit gedacht da kik nog zoveeel zou bijleren éé. Nu lezek weeer dat den ESA gaa proberen om een asteroïde uit haaar baaan te brengen. Om zo te zien of da ze da trukske uit dien film kunnen nabootsen. Het zijn straffe mannen éé, da kik da nog mag meeemaken seg. Ik herinner mij nog den Neil Armstrong toen dattem op de maaan stond, das nog ni zo lang geleden éé! Fly Me To The Moon!! En nu wordt da dan, fly me to the asteroïde. Lijkt mij eerder eeen nummerke vooor AC/DC éé! Ik zen is curieus wie datter eeerst een plaaatje over gaaat maken, ah ja! Of misschien wel den James, alhoewel, toen dak gisteren vroeg of dattem den Toots Tielemans kende, vielem uit de lucht. Who The Fuck is Toots Tielemans zei hij. Tja… Ik peis da den James eeen bekke muug was na zijne concert. En dan hadde die van Front 242 moeten zien springen en laweit maken, ja twas schooon om te zien. Allé, de dees ga vandenavond naar een jazzke zien da optreedt in de Misantroop opt Zuid. Salu éé!

  Hier klikken veur het artikel over die asteroïde

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zaterdag 10 juli 2004

  James Brown!Coiffeur Freddy heeeft mijn haar gisteren heeel schooon geknipt éé, maar het moest ook éé, want vandaag ist ne specialen dag éé. Ik em afgesproken me mijne goeie vriend The Godfather Of Soul, den James Brown éé. Ge moet weten, hij speelt vandenavond in Zottegem tijdens een festival en gisterenavond is hij aangekomen in zijn hotel in Brussel éé. Hij belde me nog en zei: “Esterella my dear, I’m tired as hell and I’m going to sleep now. Shhhhhhhh! (For A Little While). Tomorrow is our special day!” En voila, de deees rijdt straks naar Zottegem en dan ist weer grote feeest éé. Jaja, de dees ga meee me haren tijd zenne! Alleen is de muziek een bekke té funky voor mijn botten, mor soit, swingen da kannek vanop ne stoel ook éé, ah jaa! Den James is ni vooor niks “The Hardest Working Man In Showbusiness”.

  Hier klikken veur de site van het festival

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Vrijdag 9 juli 2004

  AC/DCIk lees in de Telegraaf dat AC/DC, ge weet wel, die Australische rockgroep, een straaat gekregen heeft in Melbourne. Ik dacht direct aan Highway To Hell, met die ketelmuziek, maar het blijkt AC/DC-lane te zijn. En ze hebben oook al een straaat in Madrid. Eigenlijk zennek nu toch wel een bekke jaloers zenne. Zinge kik al jaaar en dag, kombakken meegerekend, over de Lieve Vrouwentoren en ik krijg niks, buiten mijn klein pensioentje. En zijt nu eerlijk, Esterellastraat klinkt toch beter dan AC/DC-straat of zo. Ik zou toch graaag oook eeen straaat krijgen int stad zenne en da moet geen grote straaat zijn ééé! Ik peis dat ze den boullevard wel zullen houden éé, ah jaa. Maar pakt nu hier bijvoorbeeeld, de Kerkstraat, Kerkstraten zijn er toch genoeg éé. Of zoon steegske vlakbij de kathedraal. Het zou schooon zijn, de La Esterella-steeg of het Esterella-pleintje. Enfin, het is maaar een ideee éé. De deees is weeral weg, want ik ga naaar de coiffeur, gelijk iedere vrijdag en morgen emmek ne rendez-vous met James Brown, want die komt naar België vooor een oeptreden éé en den James is ne goeie vriend van mij, ah jaaa!

  Hier klikken veur het artikel over AC/DC

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Donderdag 8 juli 2004

  Oh! Lieve Vrouwentoren (remix)Lezek in de Gazet dat het Vaticaan int rood staat en dat het groootste verlies komt dooor radio Vaticaan. Da kannekik hier ni pakken, ik em altijd de CROOZE.fm opstaan of alsek een antiek plaaatje wil horen, radio Minerva. Maar radio Vaticaan, noppes. Ik em al aaan mijne knop gedraaid gelijk een zotte, maar niks. Da ze die radio dan maar rap opdoeken éé, ah jaaa. Da kunnen ze da geld gebruiken om onzen Lieve Vrouwentoren af te maken ééé. Dien tweeden toren die mogen ze van mij daar gerust bij op zetten zenne. Tzou eeel schooon zijn éé. En dan kannen oook een nieuw lieke zingen éé. Das goe vooor mijnen kombak, jaja. Ge moet weten, ik zen me mijnen kombak bezig éé. Als ge wilt dan kommek een lieke zingen éé, mor vandaag zalt ni gaan, ik moet vandemiddag gaaan kaarten en wij doen da altijd me een drankske en een hapje, ge weeet wel. En vandaag eten we daaar mosseltjes bij, die da klaargemaakt zijn door Julienne, ge weeet wel, die van de soep, haha! de sloor moestet horen dak me haaar aant lachen zijn. Maaar het is goe bedoeld zenne, ah jaa, ge kent mij ééé!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Woensdag 7 juli 2004

  Don JohnsonLopek gisteren van de Kerstraat naar de Turnhoutsebaan, wippek de sigarenwinkel binnen staat er voor mij ne schoone meneer. Hij draaait zich om en zegt: “Hey esterella, long time no see!” Ik zeg, bijgot, het is ni waaar éé, den Don!! Ge kunt u al vooorstellen dat het heeel gezellig geworden is ééé! Wij zijn er saamen ene gaaan pakken en hebben uuren gepraaat over vroeger ééé. Ge moet weten, ik ken den Don van toen dattem nog een klein jongenske was, zijn ma da is een goei vriendin van mij geweeest éé. En sinds kort wooont den Don in België. En hij heeeft gelijk éé, het beste land om een pintje te drinken, ah jaaa. Toen dattem vijf jaar was emmek er vooor het eerst een lieke vooor gezongen éé en da issem uiteraard noooit vergeten ééé. Mor gisteren hebben wij saamen liekes gezongen en ik heb hem Oh! Lieve Vrouwentoren leren van buiten zingen éé. Uiteraaard zongen we ook van Fly Me To The Moon en My Way, ah ja, want da zing ekik gere éé! En hij oook, ah ja!!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Dinsdag 6 juli 2004

  Citroën IDAlst juli is moetek toch ieder jaaar terugdenken aan de vakantie, zoals gelijk iedereeen, peizek. Maar ik errrinner mij die keeer da kik me mijne man zaliger naaar Bretagne was gereeden me onze Citroën. Ik em daar toen nog gezongen tussen de menhirs in Carnac, schooon zenne daaar tussen da veld me die grote stenen. Zouden die daaar nog staaan? Ze hebben van die stenen toch geeen huizen gemaaakt éé, want met die Fransen wette nooit éé. Ze emme die stenen daar gezet, ze kunnen ze evengoed terug afbreken ook éé, ah jaaa. Wa mij oook nog bijgebleven is da zijn de pannekoeken die ze ginder maken, een Bretoense specialiteit. En dan eeen Normandisch Calvadoske erbij, amai, wij hebben, daaar dikwijls snachts zigzaggend over de weg gereden, maaar toen was dan nog ni erg éé, er waren toen bijkanst geeen auto’s éé, al goe. Ik moest aan die vakantie terugdenken omdak aaan de Sinksenfoor de zondag zo drie atuomobiels zag staaan zoals wij vroeger oook hadden éé, zone Citroën DS. Een luxevoiture in dien tijd, maaar in vergelijking me de auto’s nu, awel. Het is nog altijd eeen luxevoiture. Straf éé, tis begot al 40 jaar geleden éé.

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Maandag 5 juli 2004

  KermisJaja, de sinksenfoor is weeeral voorbij éé, ik zen er gisteren nog is ne keeer overgeloopen, amai, het was er druk, ondanks dat het weeer ni zo geweldig was. Oep nen bepaaalde moment wandel’k vooorbij zooon eeel rap draaaiend spul, roept er zoon klein manneke naaar mij: “éé moemoe, daaar durfde ni oep ééé!” Da moette tegen de deees ni zeggen natuuurlijk. Ik schaaar da ventje bij zijnen schabbernakkel en zeg: “als gij betaaalt, dan ganek overal oep!” Da haddek beter ni gezegd, amai. Die kleine haaalt daaar eeen briefke van 50 euro uit zijne zak en heeeft mij al die atracties laten zien, jaja. Esterella in al die toestellen seg, ik dacht bijna dak aaant dooodgaaan was, mor gelukkig is da ni gebeurd ééé. Mor da heeel rap spul da kwenie hoe hooog gaa en dan me een vitesse ronddraaait, wow, da hadddek ni meeer meegemaakt sinds mijnen eeersten huwelijksnacht! Spannend zenne. Enfin, wij daarna toch maaar eeen pintje gaaan drinken in den Misantroop éé, mijn stamcafé. Ik em er toch tweee Duvels moeten oepgieten voorda mijn benen stopten me trillen zenne.

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zondag 4 juli 2004

  veel verkeersbordenIk ga den Urbanus nog eeens nekeer gelijk geeven sé, de wereld is inderdaaad omzeeep zenne. Wa ne mens ni allemaaal in de gazet leest éé. Alléé, eeen voorbeeeld van vandaag: “Nederlander keel doorgesneden op Rock Werchter “, “Vrouw mishandelt agent bij alcoholcontrole”, “Marlon Brando overleden”, “Madonna schrapt concert in Portugal” en “Regen onderbreekt finale”. Ok goe, ik overdrijf wa, maaar toch éé. Wie snijdt er nu iemand zijn keeel over tijdens een concert éé, het moet zijn da de muziek eeel eeel slecht is, maaar da kannek amper gelooven. Tis wel niks vooor mij zenne, al die gitaren, precies een kettingzaaag die dooor mijn reuma dringt, dan horek liever een lieke van den Elvis, maaar da wiste allang éé. Een vrouw die ne polis een rammeling verkoopt, wa is da vooor een broekventje, da flikske. Enfin. Schol Marlon, ‘k zal altijd aan u denken. Maar da Madonna een concert schrapt in Portugal da snappek ni. Ik em de Madonna oooit nog is ne keeer weeten bleiten, daar aan haaar grot van Fatima. ‘k Was toen op reis me een bus van de KWB. Ik mocht mee alsek onderweg wa liekes wilde zingen, schooon errinneringen, ja. Het laatste dan, da van die regen. Awel ik em is staan zingen in de regen en den dag derna haddek een fleurus, ik em drie daagen in mijn bed gestoken, da was ni zo’n schooon errinnering, neje.

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zaterdag 3 juli 2004

  Marlon BrandoDe Marlon is naar Onzen Lieven Heer vertrokken, jaaa, het kon oook ni blijven duuren ééé, hij dronk tien keer meeer alse kik en da wilt al wa zeggen éé!Ik em oooit nog me hem oepgetreden, in Las Vegas samen me de Samie Davis Jr. Ja da zijn schooon errinneringe éé. Toen was de Marlon nog een jong bazeke éé, hij is vijf jaar jonger alse kik en toen wast nog nen hele knappe, maaar bon, ik mocht er oook zijn zenne, ah jaaa! We hemme toen gezongen van Fly Me To The Moon en My Way, jaja. En met de Sammy emmek Mr. Bojangles gezonge, een heeel schooon lieke éé. In de film Streetcar Named Desire vondek de Marlon heeel goe, en later in The Godfather, amai sjieke dinges. Bon, de dees zal er dan maar een borrel op drinken, da zullen de Ieren ook doen om de Marlon te eeren, ah ja!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Vrijdag 2 juli 2004

  Walter Capiau Zienek de Walter Capiau oep den tellevies, in een interview met diee drummer van da Vlaams groepke uit Lier, denkek ineens aan Hoger Lager ééé. Ah ja, ge moet weten, ik wooon hier oep het derde verdiep éé en da zijn eeel wa trappen. En alsek dan me mijn leeeggoed van die trappen sukkel, da maakt nen boel kabaaal éé. Mor da is nog ni het ergste, alsek me mijn comisjes en mijn flessen naar boven moet kruipen éé, das een pak minder. En das ni alleeen drank éé, zo erg ist nu oook weer ni, ik em oook de limonade die erbij past éé, ah jaaa! Maar das allemaal plastiek, maaar weegen doet het toch. En melk vooor mijn Minouche éé, ah ja. Mor ik moet bekenne da die ni zoveeel drinkt. Af en toe een Pernoke, das alles. Daaarna slaaapt die wel tweee dagen aaan eeen stuk, jajaja! Ik denk da ze verzot is op diee anijssmaak, de zotte beest. Jaa… de Walter en zijn Kinderacademie éé, jaaa. Al die klein bazekes die da een lieke zingen of speelen terwijl da de Walter liefdevol naaar hen kijkt, ja da zijn heeeel schooon errinneringe éé, ah jaaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Donderdag 1 juli 2004

  Cactus Nu lezek oep den internet da ze ontdekt emme da cactussen het ideale middel zijn tegen ne kaater. Maaar dan moette de pinnekes er wel uithalen éé, ah jaaa. Nu moete weten da kik al jaaar en dag cactusvruchten kooop hier achter den hoek bij de Spanjaard. Want toen da kik is ne keeer had oepgetreden in Tenerife, jaaaren en jaaaren geleden, hadde kik een bekke teveeel rum gedronken en één van de muzikanten toen éé, den Antonio Carlos Jobim, die zei tegen mij: “schooon wijveke, als ge der morgen gene last van wilt emme, dan zulde toch wa cactussen moeten oepeten, dan hebde gene kater, olé! En da klopte als een bus, want toen dak wakker werd was ekkik zo fris als eeen sambaballeke. Dus nu eeet ik iederen woensdag zo ne catus oep éé, want dan kaaarten wij altijd, en dan wordt er soms wellis teveeel gedronken éé. Da doe me der aan denken da den rum oep is, de dees kan weeral is naaar Denaldie gaaan lopen sé, over koppijn gesproken! Agua de Beber!

  Hier klikken veur het artikel over de cactus

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Woensdag 30 juni 2004

  De klak van den BriekHet is bijna zo ver hé, de Ronde van Frankrijk gaaat beginnen éé! Nu denkte misschien, La Esterella en den Tour, wa heeeft da me elkaaar te maaken éé. Wel, nie veeel éé. Mor ik ben ne fan éé, ik em zelfs een klakske da kik oepzet terwijl dak smiddags naaar den tellevies zien. Ik em het klakske vandaaag al uit de kast gehaald éé, want den derde juli ist zover. Ge geloooft het of ni, mor alsek ni had gezongen, ik denk dak wielrennner had willen zijn. Toen dak jong was wel te verstaan éé. Maaar ik heb ze allemaaal gezien, zonder eeen jaaar over te slagen éé. Ik em dees klakske trouwens nog cadeau gekregen van den Ijzeren Briek éé, jammer genoeg issem nu doood. Mor enfin, ik em mijnen tellevies al laaten programmeren dooor de Stany, waaar dak ieder weeek oook Boomke Wies meee speeel éé, want van tellevieses kennek ni zo veeel, en zeker ni van den deze, want die hebbek nog maaar een paaar maanden éé. Maaar nu lopek eeerst efkes naaar den apotheker, want ik em een bekke keeelpijn. En oem naar de Tour te kunnen zien, moete kunnen roepen en supporteren éé, ah ja!! Ik herrinner mij nog de Tour van 1969, den eerste keer da den Eddy Merckx won, ik em toen een oeptreden moeten afzeggen den dag nadien, want ik had geeen stem nimeeer van te suporteren, jaja!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Dinsdag 29 juni 2004

  Elvis PresleyJaja, ik begin een echt wereldwijf te worden, alleee, ik bedoel dankzij den internet bennek oep de hooogte van alles wa datter gebeurt in de wereld. Nu lezek dat den Elvis den tweeede juli ne concert geeeft via de sateliet vanuit Memphis, waaar dattem wooont éé. IK zet thuis regelmatig een lieke op van den Elvis want ik em daaar veeel plaaten van. Ik em daar ooit bijkanst nog mee oepgetreden in Duitsland, waaar dattem zijne legerdienst gedaaan heeft, maar da is op het laatste niet dooorgegaan. In ieder geval, ik zal probeeren te luisteren naar dat concert, al wetek nog lang ni goe hoe, maaar da komt wel in orde. Eerlijk gezegd, ik dacht dat den Elvis allang dood was, maar ge zie, zelfs La Esterella vergist zich soms. Enfin, de deees ga nu naaaar den Deleis, want ik em dorst gekregen van te schrijven en alles is oep. Tot morgen hé surfvriendjes, want La Esterella has left the building! Jaja!

  Hier klikken veur het artikel over den Elvis

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Maandag 28 juni 2004

  Kikker Horek en lezek bij den BBC, ge wet, ik em daaar nog vooor oepgetreden éé, dat een Iraaanse vrouw bevallen is van ne kikker. Jajaja, ge hooort het goed ze is bevallen van ne puit. Volgens de doctooors zou die kikvors menselijke trekskes hebben, zoals vingers en een mensentong. Hoe moet da beestje dan vliegen enzo vangen? Enfin, de dees wist ni wat ze hooorde. Kermit de kikker bestaat dus echt éé, al wooont hij niet in de Joenaited Steeds maar in Iran. En dan te denken da kik van het weeekend allemaaal zoon beeestjes em oepgegeten in Frankrijk. Stel u vooor da kik zit te knabbelen oep zoon poootje en da plots een ander beeest van die platoo begint te spreken tegen mij van: “Esther, ge kunt schoon zingen, mor van mijn broer moette afblijven, of ne puit tegen uw bakkes”. Brrrr, ik mag er ni aan denken. Ik peis da kik alleeen nog maaar fritjes van frituur Richard gaaan eten zenne. Op mijne leeftijd moete nimmer oep uw lijn letten ééé! Mor wel oep de kikkers in uw bord, ah jaaa!

  Hier klikken veur het artikel van den BBC

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zondag 27 juni 2004

  Fruits de mer Ge moet mij pardoneren dak vandaaag nogal laaat iets in mijnen dagboek schrijf, maar gisteren werdek gebeld dooor ne Fransooos me de vraaag ofdak ni in Normandië wilde komen oeptreden. Ge moet weten, ik em daar oooit al gezongen éé, mor da was oep het einde van den Tweeeden Ooorlog éé, dus das verdikke lang geleeden. Enfin, alles werd gearrangeeerd en om zes uuur gisterenavond wassek er al. Ik werd eeerst uitgenoodigd op nen diner me allemaal zeefruit, of hoe zegde da. Mannekes, het was een gesmos, maaar heeel heeel lekker zenne. Ge moet er oook eeens ne keeer naar toegaaan. Het was in Le Treport, vlakbij Dieppe aan den Atlantique. Ik em daaar in het casino oepgetreden vooor een bomvolle zaaal. Mor of dat ze me daaar nu verstaaan hebben, da wetek ni zenne. Ik em dan maar een paar liekes int Frans gezongen oook ééé. Comme d’habitude uiteraard en La Vie En Rose emmek gezongen en heeel de zaaal zong mee, schooon hé, jaja!!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zaterdag 26 juni 2004

  James Brown Wordek vandenacht uit mijn bed gebeld, blijkt het den James te zijn, ge wet wel den Brown, mijne kameraaad uit de Joenaited Steeds. Twas wel gen uuur om nog te bellen, mor ja, ginder lopen ze wa achter ééé. Enfin, me hunnen tijd éé, van de rest denkek het soms, haha. Bon, den James, ge moetem kennen, was eeeel blij om mij nog ne keeer te horen en hij vertelde mij dat het allangk geleeje was dattem nog eeens klop had uitgedeeld enzo. Maaar hij zei dattem volgende maaand in juli naar den Belgique komt vooor een oeptreeden in Zottegem. Dus de deees heeeft nog ne keeer afgesproken me den James, want verleden jaaar wast er ni van gekomen. Nu belovek ni dak daaar meee oep da podium gaaan staaan éé, mor ik gon wel kijken naaar de meeester on stage. Ah ja, het is nen hele groten artiest ééé. Ik em daaar oooit nog meee oepgetreden, en ja… da zijn eeel eeel eeel schooon errinneringen éé. En moete wa weten? Hij kan oook eeel goe kussen!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Vrijdag 25 juni 2004

  rupsIk zen ondertussen dikke vriendjes met die vlinder geworden, ik em wa frisse blaaadjes gekocht bij den Achmed van de groentenwinkel hier oep den hoek vant straaat! Enfin, ik em wa appelsienen gekocht en wa afvalgroen gekregen. Enfin, deze noen, ik kijk in den tupperware waaar dak die blaaadjes en ingestoken, zienek daaar een rups kruipen en knabbelen. En mijne vlinder, kem em Louike genoemd, zat er neffe toe te kijken. Schooon éé!! In ieder geval, vanaf vandaaag heeet ze Louisa éé, ah ja. Jaja, een rups bij Esther thuis, wie had da gedacht. Nu kennek wel volk die da aaan iets heeel anders denken alsek het over een rups heb, mor da zijn allemaaal vlotte jongens, zallek maaar zeggen, die vooor de jongens zijn ééé. Ja, in de homoscene hemme kik veeel fans, tot in de Rups blijkbaar. Ik ben er zelf nog noooit geweeest, want da is niks ni meeer vooor mij, mor naaar het schijnt staaan ze daaar allemaaal me hun broek oep hun schoenen aaan den tooog, straffer nog, dikwijls zonder broek, want ne vriend van mij vertelde zoo eeen anekdote over de Rups en den ene zij tegen den andere: komaan Patrickske, doe uw broek aaan, we gaaan naaar huis, jaja!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Donderdag 24 juni 2004

  VlinderkeJaja, het is gebeurd, waait er ne vlinder tegen mijn raam vandemorgend, ocharme het beestje, ik em em direct binnengelaten en der me mijne kodak ne foto van getrokken. Tis een schoon bazeke éé. Vroeger zaagde die hier veeel rondfladderen dees vlinders, maaar ik denk ni da ze nu nog veeel vooorkomen. Ne konigingenpage is het volgens mij. Ik em ze dan ook direct in de watten gelegd éé. Want een queen of king moet gesoigneerd worden éé, ik em da oook gere, dus ne vlinder dan oook éé. Ik em de saufage opgezet, de fles Armagnac erbij gepakt, ne straffe koffie gezet en nu nog efkes wachten sé. Straks zal het beestje wel terug oep stap gaaan peizek. Mor nu laaat ik het diertje nog ni buiten. Ze is kletsnat van den drank, dus ik vermoed da goe fladderen er ni in zit de eeerste uren éé, want oe zoude zelf zijn éé. Ik gon oook nog ni direct buiten, want een jat koffe me Armagnac, jaaa, dan ganek oook scheeef zenne, oep mijn nuchter maag, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Woensdag 23 juni 2004

  EddyKonnek vandenacht ni goe slapen, zettek iets voor den twaaalven den tellevies oep en ik zap wa int rond, zoals iedereeen zekers éé. Zienek den Eddy Wally oep den tellevies, uiteraaard zongem My Way, zoals da kik oook graag mag plegen éé. Ik zen content dattem aan de beterhand is éé, want ij eeeft het zwaar te verduren gehad éé. Tis nen helen braven simpele meneeer die dak goe ken éé. Me een gouden hart en gezellig naïef, zo emmek de manne geeere, ah ja. Hij vertelde dattem verzot is oep spekskes van in den ooorlog. Amai, zo’n ouw spekskes, da kanne kik mé watter nog overblijft van mijn gebit nie kouwen zenne. Mor van die zachte spekken van op de Sinksefoor, daaar meugde mij altijd vooor wakker maken, ah ja! Ik zen uiteindelijk wel int slaaap gesukkeld zenne, ik em een tweeede borrel gepakt en ik em schooon gedrooomd, ah ja!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Dinsdag 22 juni 2004

  GraancirkelZe duiken weer op de graaancirkes éé, schooon dingens allemaaal. Ik peis ni dat da grappen zijn zenne. Volgens mij, tenminste da zei mijn groootmoeder zaaliger altijd als we er enen zaagen, want vroeger waaren er veeel meeer van die figuren. Elke wei had zijn eigen graancirkels, den ene al schoooner dan den anderen. Enfin, volgens mij dus zijn da geeen booodschappen uit de ruimte maaar uit het hiernamaaals. Mijn bomma zaaliger zei altijd da de geeesten dat graaan nodig hadden om hunnen eigen jenever te stoken, maaar ze moeten van Onzen Lieven Heeer iets terug doen en daaarom maaken ze dan maaar eeen schooon tekening. Voila zo simpel ist sé! Da doe me der aaan denken da die fles wittekes bijkanst leeeg is en dak naaar denaldi moet gaaan vooor mijn kommisjes, ah ja!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Maandag 21 juni 2004

  HelikopterWorrek van de morgend wakker door een kabaaal van jewelste, ik kijk dooor de velux van mijn mansarde naaar boven, cirkelt er daaar nen helikopter boven mijn dak. En keeer oep keeer blijft da machien overvliegen en zoemen en pruttellen. Het deeed mij ineens denken aaan mijn oeptreden vooor de geallieeerden in Normandië, mor das allang geleje zenne. In ieder geval, de dees toch een bekke ongerust, bel ik naaar de polies om te vraagen wa datter aaan de hand is. Blijkt da tijdens de werken aaan de ring er helikopters van de polies, de wegenwacht en nen hooop radiostations over de stad gaaan vliegen. Amai, als die da al die jaaren blijven doen, dan doene kik geeen ooog meer dicht. Gaaan al die radios verkeersinformatie geven, mor dan is de vraag: welke verkeeersinformatie? Da alles vast zit? Da wordt heeel saaaie radio, peizek. Al goe da mijne favoriet, de CROOZE.fm oep den 104.2 beslist eeeft oem kompleeet geeen verkeersinformatie te geven. Kannek teminste genieten van de muziek, want ge wet wel, ik zing ni aleeen graaag, mor ik luister oook graaag naaar de radio éé, ah ja!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zondag 20 juni 2004

  Bill ClintonIk zen de memoires van den Bill Clinton aaan het leezen en wa zienek daaar staaan? Dattem maaanden aan een stuk op de zeetel heeeft geslaapen in het Witte Huis nadat zijn affaire met Monika Lewieke had oepgebicht. Daaar maggek dus ni aaan denken éé, of ik krijg direct ne zere rug. Ik em oooit ene keer oep de zetel geslapen en toendak wakker werd konnek nog amper gaaan. Nu denkte gelle natuurlijk, wa hadde toen uitgestooken éé. Begot niks, tiens. Ik had mij een tas warme melk me wa rum uitgeschonken omdak mij ni zo super voelde en ik was int slaap gevallen, das alles. Enfin, ik moet ni liege éé, het waren drie tassen, mor ja, het is dan oook lekker die rum éé, toch zeker die Havana. Ik peis da de Fidel die zelf stoookt.

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zaterdag 19 juni 2004

  HagelbollenAmai, amai, het zijn lappen éé, vandemorgend worrek wakker van een gedaver van jewelste. Ik denk was da? Het einde van de planeet? Ik trek mijn gène goe en doen mijn gordijnen open en wa zienek? Hagel, hagel en nog is hagel. De dees den trap af (drie verdiepen) en ik em efkes geprobeerd oem tstraat oep te gaaan. Stomme gans dak was, ik kreeg al direct nen tik van zoonen hagelbol. Kem dan maaar efkes gewacht en gelukkig duuurde het ni al te lang. Ik em er een fotooke me mijne Kodak van getrokken en zoals ge kunt zien was het precies Pasen. Hagelbollen zo grooot als duiveneieren. Da is geleden van toen da kik me mijne man zaliger in Bretagne oep reis was dak da nog had meegemaakt. Wij zaten toen te rijden me onzen Citroën DS in de geburen van Quiberon, das zooon schiereilandje ginder. We wilden toen just den overzetboot oeprijden naar Belle Ille. Dak het tedekke allemaal nog weet, is al een wonder. Deze keer zennek slim geweest, ik em nen helen emmer geraaapt en in zakskes in mijne frigoo gestooken. Dan emmek ijsblokskes vooor in de Absint éé. En eeel exclusieve, heeel wa anders dan die prullekes van de Spa die ze in den Deleis verkopen. Nu kannek zeggen alsek bezuuk em: “De ijsblokskes worden gesponsord door Onzen Lieven Heer”. Jean Maria Paf me uwen Aldiplast, eat your heart out!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Vrijdag 18 juni 2004

  Johny WhiteDen Johny White, ik zag die Vlaamsche charmezanger gisterenavond in de Roze Loper op het NIR, het manneke was schooon liekes aan het zingen, vooral I Did It My Way, wa kik oook eeel graaag zing zenne. Hij vierde zijne verjaaardag, maar ik emmet nie goe begrepen, want ik hooorden het één getal dooor het ander. Mor ja, het was al laaat dak keek naar den tellevies, en ge moet mij pardoneren, mor ik em geeen pilleke gepakt, mor een stevige borrel nadak het Gesproken Dagblad had gezien. Het is toch nogal wa me de wereld éé. Mor enfin, het is nu weeer tijd oem naar Freddy’s Hairdesign te gaan éé, want mijn haaar heeeft weeer een jobke nodig. Buiten da, ik kom gere bij de Freddy éé, tis ne lieve jongen en hij knipt goe, ah jaaaaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Donderdag 17 juni 2004

  PillekesDuizenden vogels vliegen te pletter tegen HSL-schermen Nederland; Britse student biedt maagdelijheid te koop aan; drugsdealer verkocht gips als heroïne aan verslaafden. Da leeeze kik dus in de Gazet éé. Wa ge den dag van vandaaag toch allemaaal ni leeest éé, ongelooolijk, vinde ni? Het is precies of de planeeet is zot geworden, ah ja. Eeen van de weinige dingen die ni veranderen is het feit dak gisteren gewonnen em me het wiezen. Ik em bekanst tien frank gewonnen éé! Kwas zo fier als ne gieter. Wij spelen nog me ouwe 25 centiemekes en halve frankskes éé, kwestie van de nostalgie derin te houwe éé. Ge moet mij pardoneren, mor wa moet een ouwe bees gelijk ekik nu met zelfmoordvogels, maagdelijkheid en nepdrugs? Just: niks! Als de deees ni goe kan slapen, dan drinkt ze een borreltje of ik leees wa in nen boek éé. In het slechtste geval is ne keeer een xanax, en das dan tweee keer oep een jaaar, ah jaaaaa! De rest is vooor de jonkheid éé!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Woensdag 16 juni 2004

  WoestijnIk leees in de Frut dat de woestijn oprukt aaan eeen ongeziene snelheid. Zelfs één derde van Spanje zou ne woestijn worden. Tedekke toch! Al goe da kik ni gelijk zoveeel Belgen naaar Benidorm zen gaaan wonen éé, ik zou daar nogal zittten me mijne parasol en al die kamelen. Langst den andere kant, het Sint Anneke oep de Linkeroever is oook een stukske wit zand éé. Tis lang geleje dak nogis tot daaar zijn geweeest, vooor hetzelfde geld is heeel de Linkeroever al in ne woestijn verandert, mor da zal wel ni, anders haddek het al wel geweten zeker? En wa moet ne mens zingen over ne woestijn éé? “Brandend zand”, “Het Zand Kriebelt Tussen Mijn Tenen”, “Oh Lieve Schorpioentje”, enfin, ge zie, ik zou mijne plan wel trekken éé! Zolang da ze der maaar een frisse pint tappen éé, dan is ne mens vant stad gelukkig!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Dinsdag 15 juni 2004

  CaravanIk em nog nooit in de file gestaan, mor das nogal normaal als ge gene auto hebt éé. Ik lees ier bij mijn jat koffie in de gazet da het eeel druk ga zijn op den Antwerpse ring als de mensen op congé vertrekken en da de Ollanders me hun caravans ni op de ring moogen rijden, maaar dooor de Liefkeshoektunnel moeten sjesen. Ik em daaar is moogen dooorrijden dooor die drie tunels. Da was toen dak terugkwam van eeen optreeden in Bergen op Zoom. Het was op nen donderdagavond. Schoon zenne! Eerst al die lichtjes van de haven en dan onder de grond naar de Linkeroever éé. En dan komde van die kant naaar de stad gereeden en dan ziede den helen tijd Onze Lieve Vrouwentoren voor uw neus opdoemen éé. Ik begon spontaaan te zingen, ah jaaaa. Soms zouwek zelf nog wel eeens willen rijden me zonen automobiel, mor ja, ik em geeen garage en waaar zoude zonen auto anders zetten éé.

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Maandag 14 juni 2004

  Anne FrankIk was et bekanst vergete, mor de zaterdag was et de verjaardag van Anne Frank, waaar da kik, alsek mij ni vergis, ne gesigneerde boek van heb. Het meiske zou nu 75 jaaar geworden zijn moest da toen allemaal ni gebeurd zijn. Mor de mensen onthouwe ni zo goe, want met de kiezing van gisteren is eeen grooot deeel precies allank vergeeten wa datter onder den ooorlog is gebeurd, jaja. Nu moette wete da kik oep de grens wooon van Antwerpe stad en Borgerhout, vlak bij het Stuivenbergziekenhuis, wa oep zich wel handig kan zijn natuurlijk. Een probleeemwijk zegge ze. Et fenomeen doe me wa denke aan buren die iedere buur eng vinden. Ik peis da we het ier veeel te goe emme en da we daarom alleeen nog maaar kunnen zaagen; een luxeprobleeem. Dus in plaaats van proteststemmen zijn et volgens mij vervelingsstemmen. Daarom stel ik vooor om wa meeer te gaaan oeptreden. Dan vervelen ze zich wa minder ééé. En dan zingek van: Oh! Lieve Vrouwentoren! En ge wettet ééé, Onzen Lieven Heer ziet iedereeen graag éé!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zondag 13 juni 2004

  De Kiezing De dees van de noen naaar de stembus, gelijk wij allemaaal éé. Kruipek me wa moeite in da kotteke, stekek da kaaartje int machien, krijgek die lijst me namen vooor mijne neus… en het eeerste dak mij afvroeg was: wie zijn al die zangers? Een paaar kennek, jaja. Margriet Hermans die stond er bij, maaar al die anderen, geeen ideee oe daget tegenwooordig ga in de Vlaaamsche showbizz. Tzou mischien ni slecht zijn vooor mijnen komebak moestek de volgende keeer met de kiezing oepkoomen éé. Als iedereeen die dan oep mij stemt oook eeen plaaatje van mij zou kopen, awel dan zouwek oep nummer één staaan in den hitpareet. Gelle vraaagt elle natuuurlijk af oep wie dak gestemd em éé, want ik zen ier gelijk ne goeien tjeef rond de pot aaan het draaien éé. Mor daaar emmek ni oep gestemd. En ik em den ooorlog meegemaakt, dus die mannen die da den Duits terugwillen of zoiets, daaar emmek oook ni oep gestemd. En vooor de rest zoektet zelf maaar uit, ik gon da nie verklappe zenne!!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zaterdag 12 juni 2004

  Zwijntje Lezek vandaaag in de Frankfurter Allgemeine Zeitung da ze in Brazilië een nieuwe zooogdierensooort ontdekt hemmen, oep zich niks speciaals, mor ze emme da beeestje oook direct oepgegeten. Jamaaar seg! Egoïsten! Ik had oook wel is willen proeven van diee reuzenpekari, tedekke toch. Nor het schijnt zijn die navelzwijnen eeel lekker. Ge wet da kik ne snoeper zijn éé, ik em dan oook deze noen eeen dooos patekes gekocht, mor ni alleeen vooor mij éé. Da’s oemda vandaaag vrienden van mij verjaren éé. Jaaaa, nen tweeling, ne jonge en een meiske, mor ze trekken ni oep elkaar zenne. Enfin, dus wij gaan vandaaag patekes eten éé. Waaarschijnlijk gaat de cognac er oook aan, want hij kan er wa van, den dronkaard. Mor daaar is niks mis mee oep eiwe verjaardag éé, ah neee!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Vrijdag 11 juni 2004

  Ray Charles Et ga nogal voooruit de laatste daagen mé de sterren die da vallen, ik zou bekanst ne wens doen, moestet ni zo triestig zijn éé! Nu eeeft de Ray Charles het begeven, mor hij had et allang aaan zijnen leever éé. Nochtans zoveeel meeer danne kik dronk die toch oook ni, dachtek. Ik errinner mij nog toen wij saamen hadden oepgetreden in eeen kleine club in Londen, nen dag na mijn concert ginder. De Ray oep zijn klavier en ikke zijn liekes zingen, twas eeel schooon. Ik em toen eeen ooog uitgeblet, want hij begon toen me zijne kop te zwaaien en te zingen: “I Got A Woman”, schooon was da, hoewel hij eeerst dacht dakik ne vent was éé. Ah ja, hij had mij alleeen maaar ge-oord, jaja! “What’d I Say?” vonnek oook eeel schooon, jaaaaaa. Hij is nog in de bloemekes gezet door den Amerikaanse president in 1986 en die wordt vandaaag begraven éé, de Ronny Reagan. Ik zag gisteren die show oep den tellevies, amai sjieke dinges, da zulle ze vooor mij wel ni doen zeker? Toen dakket zag oep den tellevies dachtek ineens aan de begrafenis van Beethoven indertijd. da was oook allemaaal pracht en praaal. En neje, ik em da uit de boekskes ééé, zo oud zennek nu oook weeer ni, ah ja! Trouwens, mij mogen ze ni cremeeren éé, ah ja, ik zen dan ook nog ni doood éé!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Donderdag 10 juni 2004

  den Elvis Ik werd deze morgend wakker, zoals trouwens iederen dag éé, ah ja! En ik had ineeens goesting in de plaatjes van den Ellevis. Ik em er hier nog nen helen hooop liggen éé. Ik begin bij den afwas mee te zingen met Wooden Heart en wa laater me Love Me Tender en Kiss me Quick, tot ineeens de bel gaaat. Staaat daaar zone jongen aan de deur oem een handtekening te vragen, want ij had mij ooren zingen tot oept straaat. Ah ja, met die warmte staaan mijn vensters open éé, anders krijgek vapeurrekes. Ik was apetrots dat diene jongen heeer, die da nog maaar eeen paaar jaaar uit de savooien gekomen was, mij oem ne pooot kwam vragen sé. Ij vroeg oook of da kik geeen platen maakte. Ik em uiteraaard gezegd da kik me mijnen kombak bezig zijn, ah jaaa! En genen Return To Sender ééé, das vooor de facteur zenne!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Woensdag 9 juni 2004

  Lee Towers Over schooon errinneringe gesproken, ik slaag gisterenavond mijn gazet oopen, zienek staan da den Tros, van den Ollandsen tellevies, hun veertigjaarig jubuleum vieren in den Arena van Amsterdam, dus ikke kijken éé. Daaar emmek oooit nog oepgetreden in Amsterdam, jaja, schooon errinneringen zijn het, het was in de zoomer van 1968, een week naa mijn concert oep jazz Bilzen. Al die Ollanders daar van die sigaren aaant paffen waar da ge een gibbertrut van wordt, jaja! Enfin, ik wijk af, mor wa wilde éé. Die van den Tros emme da schooon gemaaakt zenne, ik em er veel vedetten gezien éé, zoals de Koos Alberts in zijne rolstoel, den Helmut Lotti, die schooon meiskes van Akkerdrei of zoiets, Rob de Nijs, ge wet wel, die van Mallebabbe, een schooon schijfke, ik em hier den 45-toeren nog van ligggen éé. Just den André Rieu, die stond daar wa te pleebakken me zijn viool, da vonnek er wa oover. De polonaise me Frans Bauer was ook gieren, “geef me maar een ons geluk, want das meer dan een pond goud!!” Jaja, schoon éé! Den Hans Kazan toverde den boel uiteindelijk naaar zijn einde en al goe, want mijn minouche werd ambetant van die muziek. Poezen éé!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Dinsdag 8 juni 2004

  Venus Eddet gezien, da stippeke vooor de zon? Jaja, vooor mij is het oook den eeerste keeer dak Venus zien zenne, zo oud zennek nu oook weeer ni. Mor zieduit éé, allee, ik bedoel zieduit hoe da ge ziet éé, hehe. Ik em mijn eclipsbrilleke gepakt oem naaar de zon te kijken éé, want anders ist slecht vooor uuw oogen. Als ge zooon ster wilt worden gelijk de zon, dan moette van goeien kommaf zijn, zei mijn moeder zaaliger altijd. Mor ze zei da altijd oem te lachen zenne. Mor gelijk eeeft ze wel een bekke. Over sterren gesprooken. Lezek in de Gazet da den David Hasselhof zat achtert stuur gepakt is. Als er nu enen is die zat achter zijn stuur mag zitten, dan is hij het wel éé. Ah ja, hij heeeft zonen oto die da van zen eigen rijdt hé, da emme we in Knight Rider wel gezien, ah ja!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Maandag 7 juni 2004

  Ijsje Van de morgend, de dees is nog mor just wakker, gaaat den tellefon: Nicolleke aaan de lijn, ge wet wel, die van den Hugo éé. Of dak ni meee ne cremegelace gaaan eten deze noen. Da moette tegen Estherekke geeen tweee keere zegggen éé! En zeeker ni me deees schooon weeer éé! Kem eeerst wel mijn ontbijt oepgegeten éé, twee bokes mé choco en drei tassen koffie éé. Enfin, tegen 12 uuur zijn ze me dan koomen ophalen veur ne créme te gaan eten. Ik dacht eeerst da we er ene gingen eten bij den Desiree de Lille, hier int stad, mor ze reden naaar Schilde, nor Cremerie Margriet. Mannekes! Emme ze daaar lekkere cremegelace, amai! Ge moet mij pardoneren, mor ik zen weeer gulzig geweest. Ik em drie groote couppen gegeten en nu emmek er een bekke last van, ik zen al vijf keeer nor de koer gemoeten vandaag en ik peis dak nu weeer moet gaan, dus euh, tot morgen ééé!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zondag 6 juni 2004

  De Ronny Klees in de gazet da het ni goe gaa mé Ronald Reagan, ge wet wel dieë Amerikaaanse president die vroeger nen acteur was. Enfin, nie goe, nie goe, ij is dood éé! IJ leed aan Alzheimer lezek. Mor ik em de vrijdagavond dieë film gezien! Oe kunde nu aaan ne film lijden? Is da oemdattem acteur gewest is? En ij zou al tien jaaar last emme gehad van die film, maar nu heeeft em zijn kaaars uitgebloozen. Enfin, soemmige dinges snapte pas na het rooken van die speciaaal sigaren en da’s bij mij geleje van mé Jazz Bilzen in 1968. Jaja, 93 jaar issem geworden de Ronny (vooor de vrienden ééé). En verleje maaand zei Nancy, da’s zijn wijveke, “Alzheimer heeft mijn man meegenomen naar een ver oord waar ik hem niet meer kan bereiken”. Het zijn lappe!

  Da zijn geen errinneringe éé

  Zaterdag 5 juni 2004

  Alzheimer Het was gisterenavond eeeel eeel gezellig bij Mariéttje. We emme gewiesd tot een uur of negen en daarna kwam ze afdraven me ne video, zo’n schijfke, ge weet wel. Mariéttje eeeft zooon machien oem cd-films te bekijken. Schooon beeeld da da eeeft amai. Enfin, zij die film van Jef Geeraerts oepgezet, waardak de naaam maar ni van kan onthouwe, mor soit. Trouwens, de Jef vinne kik nen ele schoone meneeer! Die zou et geeen tweee keeer moete vrage zenne! Ik zou zegge, ik vertel iets over die film, mor ik em geeen ideee nimeeer wor dattem over ging. Et kan aaan mijnen ouwerdom ligge, mor ik denk eeerder aaan die drie flessen Cointreau. Gelukkig emmek pillekes tege de koppijn, want wor zoude ze anders gieten ééé!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Vrijdag 4 juni 2004

  Mitsubishi Mitsubishi roept opnieuw 280.000 wagens terug, lezek in de gazet. Den techniek staaat vooor niks ééé! Ik vraaag mij toch af hoe ze da doen zenne, mé een fluitje? Of me et eeen of ander commando? Of zoals de Sooi zijn duiven? Kom, kom, kom, kom, kom? Ik em er geeen idee van, maaar da komt oemda kik allangk nie meeer me nen automobiel rondrij éé, ja, alsek ergens moet gaaan oeptreden, dan komt er dikwijls zo’n grote sleee van de Kaasboerin mij afhalen. En das eeel plezant éé, want de champagne is altijd aaaan booord. Mor ik drink dan mor één glazeke, want zat oeptreden, das niks vooor mij éé, ah jaaaa!! Mor alsek dan na mijn oeptreden naaar huis wordt gereeden, dan tutter ik eeel die fles leeeg, ah ja, mor da emmek dan toch ook wel verdient, just ééé! Enfin de dees vertrekt subiet weer nor coiffeur Freddy en daarna… da zien we dan nog wel, ik peis ergens een patteke eten me een lekker jatteke kaffe!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Donderdag 3 juni 2004

  Mon Oncle Gisterenavond is een goeie vriendin van mij langsgekoomen, ons Mariette. Zoals altijd brengt die dan patekes en een fles cognac meee. Mor omda ze weeet dat sinds eeen dikke maaand nen tellevies em had ze ne video gaaan huren me zon machien oem em af te draaien. De patekes kwamen van de Rombout in de Lange Leemstraaat, nen ele lekkeren bakker en de cognac kwam uit de fles, haha! Enfin, emme wij naar Mon Oncle van Jaques Tati gekeken, ééén van mijn favoriete films aller tijden ééé, mor ja zoveeel films emme kik nog ni gezien eerlijk gezegd, mor bon. Als ge is oep nen avond ni wet wa doen, kooopt u een fles starken draank, een dooos lekker patekes, eventueeel nog wa fijne sigaren en uurt u ergens deze film, ge zul het u ni beklagen!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Woensdag 2 juni 2004

  De Rooze Loper van den BrunoDen Tellevies, het gaat allemaal nogal vooruit éé, nu is da programma de Roze Loper op den NIR, enfin ge weet wel den BRT éé, al aan zijnen duizendste keer toe, da is zoals mijnen docteur, den Herman Lecompte hé, die wordt da oook, duizend jaaar, ah ja, da zegtem toch éé! Duizend jaaar… et is toch wel nen helen tijd éé, Ik zou eeel veeel kunnen kombakken éé, maaar jaaa… zooo lang… Zouden ze over 915 jaar Oh! Lieve Vrouwetoren nog wel errinneren, zou de kathedraaal er dan nog wel staan hier int stad? Zijn er dan nog wel mensen? Ik vraag mij veeel af, eh, mor ge moet mij pardoneren, ik zen er nu 85 en da is eigenlijk al eeel schooon. Ik em er ondertussen al veeel naar Onzen Lieven Heer weten vertrekken éé. En das de tragedie van ouwer worden ee, ze vallen gelijk vliegen, ah jaaaa. Mor ik zen nog ni van plan om naar boven te reizen zenne, kem nog veel te veel oeptredens af te werken en buiten da, ik zen ier veel te gere, en zolangk als ge ier gere zijt, dan blijfde ééé!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Dinsdag 1 juni 2004

  PinkpopHet was allemaal nogal wa gistere oep de tellevies, zenne. Ik em bekanst den helen dag naar de Olland drei gezien. Twas daar Pinkpop oep den tellevies. Da emmek bij ons nog noooit gezien, zo lang. Soms waren het maaar vreemde muziekskes, mor me een pateke en een cognacske erbij, wordt het allemaaal wa gezelliger ééé. Tegen een uur of zeven emmek wel wa eten laten komen van de Griek achter den hoek, tis eigenlijk ni zone goeie, mor ik kan nie op alles bijten ééé en bij den dieje zijn de calamaressen nogal aaan de platte kant. Zijne rooien Boutari daaarenteegen is altijd eeel lekker, mor ge moogt er ni te veeel van drinken anders krijgde koppijn ah ja! Oem efkes terug te koomen oep Pinkpop, Moloko, die vonnek eigenlijk wel ok, vooral da meisje, die kan schooon zingen éé, ah jaaaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Maandag 31 mei 2004

  Evil SuperstarsDe Evil Superstars, daar zennek ne grote fan van, ah ja. Die emme al schooon liekes gemaaakt. It’s A Sad, Sad Planet, da vinnek een eeel schooon dink, want alst regent, dan denkek da onze Lieven Heer triestig is oem wa ter hier allemaaal gebeurt oep dees planeet, Sinksefoor of ni. En alsek Oh Girl ooor, dan smelt ik weg me mijne nieven ploechen beeer. Ik zen toch eeen aardig mens ééé. Da hadde ni verwacht hé, da kik van die moderne muziek zou goevinne. Alleeen Satan Is In My Ass, da vinnek er toch wa over zenne, me den Duvel moette ni spotten, die moete oepdrinken, ah jaaaaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zondag 30 mei 2004

  Sinksenfoor Zemme mij toch zoever gekregen om naar de fooor te gaaan, de Sinksenfoor, ah ja. Ik em ni veeel uitgespookt zenne, ik zal de volgorde vertellen eééé. Eerst emmek aan het kraaam gestaaan met de eeendjes, kem daar ne schonen teddybeeer gewonnen, die kannek in mijn beddeke leggen vooor als ik mij wa alleen voel. Daaarnaa emmek nen hamburger gegeten met veeel ketchup, ik had bekanst op mijn nief bloes gesmost, mor ik was nog just rap genoeg om die drets ketchup oep te vangen. Dan emmek me Yvonneke (Verbeeck), mijn goeie vriendin, in de botsautookes gezeten. Gelukkig emmek geen vals gebit, want da was er dan wel uit gevlogen, haha. Jaaaaa, gelachen en gebotst, da emme wij. Enfin, daaarnaa emmek ne Lacmans gegeeten met veeel siroop. Dan zijn we nen Duvel gaan drinken in de Misantroop oep de Waalse Kaai. Toen da oep was, emme we naar de rups gezocht. Maar geen rups te vinden. Toen vroegek et aaan ne ne schooone gesoigneeerde polies met ooorbellen en die vertelde mij da de rups aan het Sint-Jansplein ergens is. Wa een plek oem een rups te zetten, mor enfin. We zen er daarna dan trug ene gaaan drinken, ah ja!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zaterdag 29 mei 2004

  maatjes Jajaja, vandaaag begint de Sinksefoor éé. Moestek wa jonger zijn, ik zou al die atrakties uitproobeeren! Mor ge moet mij pardoneren, als ge 85 zijt, dan is da vooorbij zenne. Tkan wel zijn dak er is over looop, alsek daaarna maaar een pintje kan gaaan drinken in den Misantrooop. Als ge er dan toch in de geburen zijt, dan kunder oook beter ene gaaan pakken éé. Nei de woensdag komen de eeerste Ollandse maaatjes aan int stad. Me zure room en dille is da wel lekker, vinnek. Ook lekker me een goei borreltje. En als ge drinkt me ei maten, nie die haringen éé, dan ist altijd gezellig, ah jaaaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Vrijdag 28 mei 2004

  frtuur Richard Het is weer vrijdag, tijd om naaar de Freddy te gaaan, mijne coiffeur in de Carnotstraat, ah ja. Ik vond het vroeger toch wel gemakkelijk toenda de tram drei dooor de Kerkstraaat reeed zenne, mor soit ik trek mijne plan ééé. Strakskes ganek nog is eeen pak fritten eten me nen Bickyburger hier achter den hoek in de Helmstraaat bij frituuur Richard, ne schoone vent trouwens en eeeel eeeel goei fritjes. En ja, ik eeet ze gelijk ne goeien Belg, mé stooofvleees en mayonaise, mmmmm!!! En kom, ik zen goegezind (gelek altijd), kgaaan der nog eeen curryworst special bij eeten éé, mé curryketchup, ah ja. Ge zij vant stad of gezijget ni éé!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Donderdag 27 mei 2004

  CROOZE.fm Tedju, ik had het nog ni dooor, maar me dien brand ier beneden bennek mijn Minouche kwijtgespeeld… hopelijk komt de poes nog terug, ah ja… Nu dakker bij stilstaan… Onze Lieve Heer heeft mij toch weeer gespaard éé… ik kan daar maar één ding uit concluderen ééé. Ik moet dringend kombakken! Ah jaaaa! Ik em al wa schooon liekes in gedachte, zo van die coverkes van liekes die dak op Crooze.fm hoor hé, van die jazzie vlotte plaaatjes. Ge moet zelf maaar eeens luisteren naar diene radio. Hij is heel goe te pakken int stad oep den 104.2 FM, ik denk zelfs dattem int stad zit, ah ja, vooor groooot Antwerpen, das hier ééé!!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Woensdag 26 mei 2004

  Sigaren Volksunie - klik om te vergroten! Allee, ik wist et nog ni, maar het is binnekort kiezing! Ik looop weeer achter, mor bon, da is bij deze rechtgezet éé. Ik kwam et te wete van nen ouwe kamaraad die da kik tegekwam in den aldi, den Hugo. Hij gaf mij vier sigaren van de Volksunie. En vooor mij stemmen éé, riep em mij nog na. Ik em er ééén van oepgestoke, amai, zo’n verdrooogde dorre ouw sigaren, het is precies fleur de matras! Ik denk da ze nog ouwer zijn danne kik, haha! Enfin die ander drie die ziede hier. En oep de Volksunie stemmen, da ziede van ginder!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Dinsdag 25 mei 2004

  Jef Burm Onzen Jef Burm toch éé, da tikt er maaar jaaren en jaaren bij, das gelijk ekkik éé. We zien elkaaar ni veeel zenne, want hij wooont in Meise en das ni bij de deur. Daaar eeeft em een feestje gekregen afgelopen weeekend en wordt em ereburger van da dorp. Ik zou da ook eeens gere zijn zenne, maar dan vant stad éé, ah ja. Ik em ni vooor niks over de kathedraal gezongen éé, jaja. Maaar ik blijf hoopen, want zonder hooop is er geeen leven éé. Enfin de 19e juni wordt em 80, da zijn er vijf minder danne kik. Toen em in de Paradijsvogels meespeelde, toen adde wij nen tellevies in zwart-wit, ne Sierra die da we in de GB gekocht hadde. Het merk besta al lang niemeeer, gelooof ik. Mor het ware toch allemaal spullen van Philips en da was vruuger mijn platenmaatschappij éé. Nuu ganek rap naaar de winkel vooor ne schooone cadeau voor ne maaat van mij, den David, want die verjaaart vandaaag. Lang zallek ni moete zoeken, zenne, want allesen zat wordt, dan issem al heeel content!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Maandag 24 mei 2004

  Die Meneer Uit Amerika‘k Zen terjust naaar den Delhaize geweeest oem wa kommisjes te doen, wa zoude er anders gaaan doen éé. Kommek buiten, slagek bijna me mijn graaat tegen de korst. Gelukkig haddek da karreke nog vast, tzou nogal een zicht geweeest zijn éé. Enfin, ik koom thuis, zienek oep den Amerikaaansen tellevies dat hunne meneeer de president van zijne velo gevallen is. Hij zieter weeer schooon uit. Eeeft em mischien last van evenwichtsstoornissen? Want da is ni den eerste keeer éé. Hij valt ieder jaaar wel is ne keeeer. Van het drinken zalt wel ni zijn, want van azijn worde ni zat éé! Krijgek ier de gazet, want er is me dien brand ne reporter van de Frut geweest… Ge moet hier klikken, dan kundet lezen, ah ja!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zondag 23 mei 2004

  Happy Meal Amai, amai, amai, da kik da oep mijnen ouwen dag nog moet meemaaaken, braand int kot. djezes!!! Ik dacht eerst dat er eeen onweeer was, mor het was vuuur. Ineeens de polies aaan de deur. Die schoone jongens zeiden mij dak kon vertrekken. Et bleek een gasontplofing te zijn bij mijn benedeburen… ne mens mokket toch maaar allemaal meee ééé! Enfin straks treeedt ik oep in de Zuiderkrooon, das oep het Zuid éé, dan kannek daaarna nog ene gaan pakken in den Misantrooop , schuins aan de overkant… kzen is curieus of dak eigentlijk nog wel in mijn beddeke kan slapen éé. Den humor is ver weg vandaag zenne! Mor gelukkig wonek oep het derde verdiep. Al een geluk bij een ongeluk, kijkek in het café schuin aaan de overkant naaar den tellevies en zienek daaar een huwelijk. Ik em toch weeer een traaan weggepinkt toen dak da huuwelijk van de Spaaanse krooonprins me da meeisje van het gesproken dagblad hem gezien. Een echt sprookske is et. Ik zien et ier nog ni gebeuren da bijvoorbeeld onze prins Filip me Lyn Wezenberg zou getrouwd zijn, of me een ander meisje van den tellevies. Me de Laurent is da toch bekanst geweeest gelooof ik éé. Had die nu geeen serieuze booon vooor da schaaars gekleed meisje van aan de zeee, ons Wendyke die van aaanpakken weeet? Mor nu zijn de prinsen op bij ons, dus eeen nief sproookskesuwelijk moeten we ier nie zo rap verwachten, peisek, jaja. Allee, et is weeer zondag, ‘k gon wa pattekes halen, want subiet gonnek kaarten me Marie-Rose, den Etienne en Walterke, jaja. Da doenek gere éé!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zaterdag 22 mei 2004

  Happy Meal Tschijnt da de Happy Meals ongezond zijn, lezek in de gazet. Ik em da zelfs nog noooit ni gegeten, ik em da oek ni nodig ééé, want ik zen altijd Happy, jaja. Zelfs alsek mijn ouwe botten hoor kraken, of alsek teveel naar de koer moet gaan alsek weer oep nen avond preisoep em gegeten, jaja. Want alsek me ne keeer wa minder Happy voel, dan drinkek nen Duvel of iets sterker ééé, niks mis meee. Nu zijn er in de sjowbis wel van die vedetten die da naaar verboden drugs grijpen, sommige oem da ze ni anders kunnen, en da is zonde, mor de meeeste volgens mij veur de lol. Tis zoals een pintje drinken ééé. Mor ik doen daaar ni aaan meee zenne. Da’s niks veur een ouw moemoe ééé. Kzou zo wel is kunnen dooodvallen ééé. Toen dak wa jonger was emmek is aaan zoon sigaretje getrokken oep Jazz Bilzen, gelachen da wij toen emme, amai. Mor nu, neje, ik hou et bij een Duveltje, of bij een paaar Duveltjes ééé, ah jaaaaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Vrijdag 21 mei 2004

  Black BeautyWassek gistere uitgenodigd oep den jumping van Kapellen, mor nie oem te komen zingen. ‘k Zien mij daaar al staaan tussen de paaardjes, jaja. Ni dak schrik em van die beeestjes, zenne! Zonde da ze der gene Duvel emme. Mor ik em mijn plan getrokke, ah jaaaa. Bon, het is vrijdag, dus de dees ga naar hare wekelijkse rendez-vous met coiffeur Freddy in de Carnotstraat. En daarna ganek misschien nog een pintje ergens drinken, of een terraske doen oep de Keyserlei. Schol éé!!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Donderdag 20 mei 2004

  JuliaVerschietek mijneigen rot, zienek in de Frut ne foto van Julia Roberts staan, me ne smile van ier tot ginter, jaja! Kvinnet toch maar ne vreeemde foto zenne, ik ad mij da meeisje heleganst anders vooorgesteld. En et artikel ging dan nog ooover tanden, da de mensen complexen krijgen van sterren hun gebit. Da zal bij mij ni zijn, haha! Tja, ik emme kik ni veeel taanden nimeer, mor wa wilde, ik ben dan oook 85 jaaar. Mor mé of zonder taanden, zinge, da kannek nog altijd zenne, da leeert ne mens ni af éé, das gelijk oep ne velo rijden, da verleeert ne mens oook ni. Mor ik kruip toch ni meeer op ne velo, zenne. Ik em er dan oook genne niemeeer. Buiten da, waaar zouwek em zetten éé!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Woensdag 19 mei 2004

  HijzelfKem de paus weeer ne keeer gezien oep den tellevies, das ne schooone meneeer éé, voooral alsem slopt, hehe. Jaa, ik heb em toch vitaler geweten, jaaren geleden, toen em er just aaan was. Nu moetek zegge, moestek er zo bijlopen, ik had allang euthanasie gedingenst, da is toch geen leven, zo. Enfin, is er wel leven? Daaar denkek dikwijls over, ah ja. Maaar dan toch, eeen paaar keer per jaaar is er dan toch de eeen of ander oepflakkering éé, jaa, jaja. Ik bid alle dagen dat em het blijft volhouwe ééé, mor soems denkek, ligt het nu aaan mij dattem in leven blijft, ben ik hem ni aaan het pijnigen… Jaja… Ik peins teveel ééé, mor wa wilde, wij emme het hier zoo goe éé. De mensen zagen alleen nog mor oem te zagen…

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Dinsdag 18 mei 2004

  Charlotte BenknerLezek in de gazet da Charlotte Benkner aare geeest eeft gegeven oep aar 114de levensjaaar. Amai, ik ooop dak da oook nog mag meemaken, das nog dertig jaaar dooorgaan. Dan kannek veel kombakken zenne! Ah ja! Ik zieee mij daaar al staaan int Sportpaleis, enfin, et zal wel zittend zijn peizek, want over dertig jaaar, das nog lang éé! Hoe zou de weeereld er dan uitzien? Want gisterenavond zaggek oep den Olland twee da ze mé pis al autoos laten rijden. Het Ruimerke zedde dan zelf! Das wel gemakkelijk denkek. Want de naft wordt altijd mor duuurder en duuurder. Mor ik rij allangk ni meeer me nen automobiel éé, neje, das niks ni meer vor mij. Mor zingen, da blijvek doeng tota kik doodval, ah ja!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Maandag 17 mei 2004

  Ike & Tina TurnerJaja, nei moettek zeggen… ik em noooit vooor zoveeel volk oepgetreden als ons Xandee, mor ik em wel in den Olympia in Parijs oepgetreden, jaja. En zo wassek tussen mijn elpees aan het snollen en vonnek den deze terug. Een schoon plakske van Ike & Tina Turner in den Olympia. Enfin, tis nen dubbel-elpee éé, zemme daaar efkes aan het spelen geweeest éé. Tis een opname uit 1971, kgeloof ni da den Ike toen al oep zijn wijveke timmerde, kzal het em is moete vragen, of aan Tina als ze nog is langskomt. Al goe dakkik nog al mijn platen em bijgeouwe, langs den andere kant, wor zoude ze zetten éé, want et zijn er wel veeel, die van menijgen ni meegeteld éé!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zaterdag 15 mei 2004

  tvNu schrijve ze in de gazet da kik naaar et Songfestival ad moete gaaan. Seg, mannekes!! Nu ni overdrijven ééé. Mijn liekes zijn bekanst allemaaal ouder dan den tellevies zelf. En ziede mij daar al staan springen gelijk dingeske, Xandee? Ik ben 85 jaar geworre éé, jaja, das toch een bekke veeel oem nog mee te doeen éé. Mor de vlieger op naaar Turkije… tis er zooo warm éé, dan emmek veeel te veeel last van vapeurrekes, wie wet krijgek dan een malheur, kmoe get ni weten. En alsek dan nen beker zou winne ginder, waaaar zouek em zetten éé, ah jaaaaaaaa.

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Vrijdag 14 mei 2004

  CasinoEt zijn drukke daagen mé mijnen 85ste verjaardag en het kruipt in mijn kleren éé, jaja! Eerst vandemiddag met den David Hasselhof wa keuvelen over vroeger en een Duveltje drinken oep den Baywatch. (nog altijd niks vooor mij) Daaarna naaar mijn goei vrienden in Middelkerke aan de zeee vooor ne show int casino van de Remants peizek, jaaa. En ze vroegen mij daaar van den tellevies, want die waaaren er ook weeer, enfin die van de Rooze Looper dus, of da kik ni zenuuwachtig was, de onoozelaars! Ik emme kik al veeel oepgetreden in mijn leve ééé, ah jaaaa! Ik em oook gerepeteeerd éé, nogal wiedes ééé. En ik em er, zoals dak voor den burgemeester van Antwerpen em gezoenge: I did it my way!!!! Jaja, twas eeel gezellig, ik em daarna nogwa geblackjackt bij de Michel, da’s ne kroepiér die dak goe ken (mor ik me niks gewonne) we zijn dan nog efkes langst den dijk geloopen, mor dan wast vooorbij. ik wilde impassant nog wel efekes gaaan zwemmen, mor ik dacht: “Esther ge et nij genoeg gezopen, doe nij geeen ongelukken!!”, ah ja!!! Enfin, het is vrijdag, subiet naar de Freddy voor mijn coiffuur! Want er eeft er weer ene in mijn haaar liggen rommelen, gelijk elke keer…

  Bonnekes… ik zalt nog en keer zingen voor de saait: And now, the end is near. And so I face the final curtain. My friend, I’ll say it clear; I’ll state my case, of which I’m certain. I’ve lived a life that’s full. I’ve traveled each and ev’ry highway. And more, much more than this, I did it my way… jaja, jaja, en zeeker wééé – ten!!!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Donderdag 13 mei 2004

  XandeeTedekke, zennek gisteren toch naar De Koninck geweeest en zijn Poalala en emmek daaar weer nen ooop bloemen en felicitaaties gekregen. En dan denk ik, want ge kunnet nie luidoep zeggen éé, waaar zouket zetten éé! Dus ja, tis plezant 85 worden zenne, mor het neemt veeeel ruimte in beslag, kwaa cadeaus dan toch éé. En zo emekke dan deel ééén vant Songfestival gemist, jaja. Maar gelukkig eeeft da wijveke van ier nog ni gezonge éé, want da is uiteraaard mijne favooriet, al moettek zeggen dat da lieke van Nicolleke en den Ugo ook wel schooon is. Of doen die deze keeer ni meee? Ik kan da oep mijne leeftijd ni allemaal volgen éé, maaar suporteren da doenek wel, zoals dak jaren geleeeden oook supporterde vooor de Abbas. Nen Arabische groep geloof ik, of nee, et zullen Fransen, ah nee, just, Belgen geweest zijn éé, want ze zongen over Waterloo! En das ier éé! Vandaar dak aan et supporteren was, uiteraaard, voor de Belgen. En nu moete me pardoneren, maar ik ga met den David Hazelhof van de noen dineeren in één sjieke tent in Brussel. Tis ne vriend zenne, tis ni oem mee in Baywatch te spelen éé!!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Woensdag 12 mei 2004

  Bobbejaan SchoepenAlléé, wa gon we nei krijgen! Den Bobbejaan is schoeppes, ij kuuist zijn atracties af. Waar gatem dan me zijn duivekot blijven? Nu moete wete da kik nog noooit in zoon pretpark gezete em, echt waar, das niks vooor mij éé, ah nee. Oep de Sinksenfoor daar emmek oooit in de botsotokes gezeten en oep de ezeltjes, jaja, en eendjes vissen emmek oook nog gedaaan. Naaar den Efteling zouwek nog wellis wille gaan éé, jaja, maar ni in die rappe dinges hé, kmag er ni aaan denke éé. Maaar et sproookjesbos, daaar willek oep nen avond nog is oep mijn gemakske me Wiske van Linkeroever en den Albert van ’t groentewinkeltje nog is rondwaandelen, jaja, da zijn oook sprookskesfans. Ik oop maaar dat die kabouterkes iet oem te drinken emme, want ik em rap dorst. Zolang et maaar geen preisoep is, want dan moettek teveeel naaar de koer gaaan. Mor een witteke of zo of nen Duvel, da kan er altijd in ééé! Of nee, geeeft me maar ne Guiness da emmek nog oooit gedronken toen dak in Londen ging oeptreden, jaja!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Dinsdag 11 mei 2004

  IkkeStappek van den tram aant Astridplein, waandel ik dooor de Van Schoonhovenstraat, de rue Vasaline, ge wet wel, klampt er daaar zoon travestieachtig iemand mij aaan, pakt mij vast en vraaagt: ken joe feel it, waaroep ekkik: ik fiel ni homo. Ij schiet in de lach en herkent mij ineens. Enfin oem een verhaaal kort te maaaken, wij de Wonderboy binne en wa Duveltjes in ons graaat gekapt. Twas ne fijne meneeer me goei manieren, mor toch niks veur mij éé. Ik moet geeen vente nimeer emme oep mijne leeeftijd, tis genoeg geweest. ‘k em er twee gead en dan moetek zeker ni afsluiten me ne vent die veur de venten is, maar we zijn wel goei vriendinne geworde! jaja! Op de gezondheid van alle mooie meisjes, éé! Schol!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Maandag 10 mei 2004

  YvonnekeJajaaaaa, gisteren me ons Yvonneke Verbeeck oep de lappe geweest int stad. Ge wet wel, noar de Misantroop oep de Waaalse kaaai. Eén van mijn stamcafééés. twas weeer laaat, al goe dat daaar nen braaven meneeer zat die nog veeel meeer Duvel kan verzettten dan ik in mijn jonge jaaren, lang vooorda ter spraake was van mijnen kombak. Die eeeft eeel voorzichtig gereeden zenne, en ik em zijn stuuur mee vastgehouden, want et werd soms wa lastig alser nen bocht kwam. En twee zatten kunnen meeer dan éééné éé. Maaar zoo vroeg op de morgend is er weinig verkeeer éé. En de polies emme we gelukkig ni gezien, tzou anders mischien wel priijjs geweeest zijn peizek. Jaaa.. IJ werd vooor de deur een bekke vrijpostig, mor ik em gezegd da die dingens allemaaal ni meeer vooor mij zijn zenne, mor ik moet toegeven, gecharmeeerd, da wassek wel, ah jaaaaa. Ik peis dattem liever gead ad dat ik iets anders vasthield dan zijn stuuur, mor ne mens kan ni alles willen éééé!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zondag 9 mei 2004

  IkkeOooh, ik ben zooo blij, ge kunnet ni geloven, zo veeel felicitaaties, zo veeel kussen, zo veeel drank, zo veeel cadeaus, en ze nei eerlijk, wor zoudet zetten éé! En et wordt nog de ele weeek feeesten éé, nor de Koninck, met den Hasselhoff oep de lappe. Ge weurdt natuurlaik mor ene keer 85 éé!! Vandenavond gonnek nor de Misantroop oept Zuid éé, kgeef daar ieder joar een feeestje rond deezen tijd… enne tis privé éé, ni komen!! Dezen noen ganek nog wel aaant Albertkanaal vissen met den Eduard, ne maaat van mij, da doen we ieder jaaar, ij riekt gere vis, en da zit er vol. kweet wadege denkt, mor lottet maaar!! Tot vanaavond of tot merge.

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zaterdag 8 mei 2004

  IkkeAmai, amai, amai, ik peis dak vandaag mé ééén doos perdolan suppo nie gaaan toekoomen zenne, het was al eeel den dag gisteren, een glaske champagne ier, een glaske ginder en dan ad Marie Therese gisteren nog ne surprise vooor mij. Een toart met cremfresh en fraisekes en daarbij nog een kisst sigaren, een fles Cointreaux en een fles Johnny Walker. Ik em et meuge weten, want toedak wakker wier stonden ze leeg neffe miijjn beddeke. Alléé, straks nog wa vieren, mor das misschien wel et beste ééé, dan verdrink ik mijne kaaater, ah jaaaaaaaa!! Veel verjaaardagswensen oook, ze staan allemaaal in da kaderke ierneffe!!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Vrijdag 7 mei 2004

  Kusje van PatrickAmai, amai, kzen eindelijk thuis, twas nene drukken dag. Eerst langst de Freddy vooor mijn aaaar en daaarna naar et stadhuis waardak nen bloemekeee kreeg van den burgervader, den Patrick Janssens éé. Leona en Bob Cools ebbek ook oooit moogen ontmoeten éé, jaaaaaa. Ik em er gezonge van I did it my way!!! Uiteraaard was den tellevies er oook, ge wet wel ik em oooit nog oepgetreden voor den BBC, viijjf jaaar voordat het NIR begonst uit te zenden ééé. kwas just nog thuis vooordat et oep den tellevies kwam. Ik dacht eeerst dat et vooor de Rooze Looper was, maar het was blijkbaar voor Het Gesprooken Dagblad ook. 85 lentens, waaar zoudet zetten ééé!!! Enfin, het is nu ooog tijd dak naar Marie Therese gaaan, want verjaaardag of ni, tis vrijdagavond en dan gaaan we wiezen éé, ah ja!!!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Vrijdag 7 mei 2004

  TelefoonkotjeNu lezek in de Frut dat den eRTeeTee, enfin, den Belgacom zijn telefoonkotjes gaaat afbreken… En ikke dan? Alleee, ik bel veeel vanuit een kotje, ah jaa, ik emmek kik wel zoon draagbaar dingeske, maar das me zooon kaartje en dat is leeeg, ik em maaar een klein pensioentje, dus als ik iets moet dooorbellen dan ganek naaar beneden naaar et kotje en dan bellek daaaar. Et kotje is wel regelmatig kapot, maaaar da is nog te doen. Als den Belgacom nu eeens tellefonkotjes binnen in gebouwen zou zetten, naaast de concierge of zoo, dan gaaan die ni kapot zenne! Ik zal et maaar niet aaan mij art laten koomen éé. Tis vrijdag, straks naar coiffeur Freddy in de Carnotstsraat, want een ster moet er goed uitzien éé, zeker oep aaare verjaardag éé, en daarna ganek naar et stadhuis waar dak nen bloemeké krijg van Patrick Janssens, den derden burgemeester van tstad dak gaaan ontmoeten sé. Mor ik em afgeloope nacht slecht geslape want ik em oem de twee uuur naaar de koer geweest, want ik had preisoep gegeten, jaja.

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Donderdag 6 mei 2004

  Citroën DSIk keeek deze noen uit het raaam en ik zag daaar zonen citroen beneden staan zoals wij vroeger oook hadden. Schooon en comfortaabel autoos. Hoe werden ze oook weeer genoemd. Mossels of strijkijzers gelooof ik. In die van ons stak zoonen autoraadioo en als wij ermeee gingen toeren of oep reis gingen dan stond altijd den BBC oep. Want daaar speelden ze toen allemaal eeel eeel schooon liekes en da was ver te ontvangen op de middengolf. Ik errinner er mij nog eeel veeel van en de meeeste hebbek oep plaaat in uis. Al goe, want dienen automobiel emmek allang nimeer.

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Woensdag 5 mei 2004

  Robbe De HertDe Robbe… ik zag em onlangst nog eeens ne keeer oep den tellevies en ik dacht… als em nu eens ne film maaakt over Antwerpen, maaar nen echte film éé, dan zouwek wel willen meeedoen. Dan zingek van Oh! Lieve Vrouwentooooooren, maar zeker ni die remix, want da gaaat wel wa rap vooor mij. Maar een ding weetek zeker, de Robbe mag schat tegen mij zeggen, maar langs den aandere kant, da zegtem tegen iedereen éé!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Dinsdag 4 mei 2004

  Michael JacksonWa leezek nu in de gazet. Da de pollies de onderbroeken van Michael Jackson in beslag eeeft genoomen op zoek naaar De en A materiaaal. Da kunne ze toch ook gewooon vragen? Nu is da baaazeke al zijn onderbroeken kwijt en moettem in zijn blooot gat rondloopen. En em dan beschuldigen van vieze dingens, das het toch wa zuuken ééé! Enfin, alsem wilt dan kan ij een onderbroek van mij lenen, ik em er toch een stuk of dertig en iedere maand doenekik er een nief aaan.

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Maandag 3 mei 2004

  Voetbadje van de NaldiIer drooom ik nu al jaaren van sé. Eeen voetbaddeke om uw voeten in te steken als ze wa moe zijn. Varissen emmek nog ni, maar het kan zooon deugd doen éé. De dees gaat de woensdag vroeg opstaaan om zoiets te gaaaan koopen in de Naldi, want ze verpatsen die baddekes daaar voor 18.99 euro. 19 Euro dus. Dien ene cent die moogen ze houden ééé, ah ja. En dan nog dreei jaaar garantie, das proper éé, bijkanst zo proper als mijn voeten als ze er drei jaaar hebben ingezeten. Just of just? Tot morgen éé surferfans!!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zondag 2 mei 2004

  Herman Van MolleToen dak gisterenavond den tellevies oepzette, vroegek mij af: wie is die zanger? Mor ik zat er weeeral neffe, tis zijn broer die de nooten doet zingen. Mor diee zijne naaam bennek weeral kwijt, maaar hij is altijd eeel bruin en den Herman Van Molle is wa meer aan de witte kant. Maaar amai, moeste kik eeen jaaaar graatis winnen, dan haddek tijd en geld genoeg oem terug te komen me mijnen kombak. Ik em al een lieke in mijne kop zitten oem uit te brengen. Den titel en wa zinnen emmek al: “Bijna vooor de laaatste keeer jaarig” Kweget, kweget, tklinkt wa sarcastisch, maaar het gaaat eigenlijk over mijn Minouche, want da beesteke is al 21 jaaar, toch al oud vooor een poes éé!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zaterdag 1 mei 2004

  Diana KrallGisteren zennek gelijk elken vrijdag naaar de Freddy gegaan in de Carnotstraat, ge wet wel, mijne coiffeur, want vooor nen euchelijken dag gelijk vandaag moet mijn aaaar goezitten éé. En et zit mee vandaag want ik em oep Kroes FM ne CD gewonne van Diana Krall, een Amerikaanse. Maar wie is die zangeres? Ik kan da ni allemaaal onthouden éé. Enfin, ik em oep de raadio er eeen paar liekes van geooord en ze zong er allemaal van een ander, maar dan eeeel schoon gedaaan. Allee, da wordt dan mijnen eeersten CD, nu nog ne CD-speeler…

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Vrijdag 30 april 2004

  André KuipersSchoon é die mannekes inde ruuimte. Wacht is, ik gon het nog is prooberen:

  Fly me to the moon
  Let me sing among those stars
  Let me see what spring is like
  On jupiter and mars

  In other words, hold my hand
  In other words, baby kiss me

  Fill my heart with song
  Let me sing for ever more
  You are all I long for
  All I worship and adore

  In other words, please be true
  In other words, I love you

  Zonde dagget ni kund ooren éé!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Donderdag 29 april 2004

  Antwerp Is BurningIs da eigentlijk wel goe vooor mij, zoonen tellevies?? Niks aanders dan mizerie en ellende, amai, amai amia. Toevallig bleeef ik van de nacht bij de Frank Sinatra in Hoboken logeren (na een drinkske bij Loeke van Moretusburg en zijn wijfke Anneke) en rond een uur of acht smorgens begint het daar te stinken, amai, ik dacht dat de metalurgie ontploft was. Wijlie den tellevies opgezet en ‘den inferno van de Boomsesteenweg’ kwam bijkanst laaif in de living. De vlammen knalden dooor den AS Adventure, het vuur was vooor eeen keer spannender dan het ‘avontuur’ van den AS. Brand-ano was ook wel toepasselijk… Maar het is een miserie éé internetvrienden, want wie het schoentje past, blusse het naaa.

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Woensdag 28 april 2004

  Yves DesmetIk zou bijnaa zeggen, het wordt teveeel vooor Esther! Ik dacht, ik em nen tellevies, dan zallek kijken ook, dus ik gisteren Recht van antwoord opgezet oep de VTM, zienek daar den Yves Desmet zitten en hooor ik hem regelmatig iets interessants vertellen. Tis reklam, de dees gebruikt haaar kaske en ik zien hem ineens teruug, maaar dan op den BRT, alléé den TV1. Daar doet hij mee aan de Slimste man ter wereld…. Hoe doetem het, hoe doetem het, tegelijk éé, tegelijk!!! En dan schrijft em oook nog vooor de Volksgazet gelooof ik. Da is gene komback, das een moonoopolie! Ah ja. Ik em vruuger eeens ne keeer in de Volksgazet gestaan, of was het nu de Volksmacht, ik weget bijgot nimeer, maar het was een interview met of dooor Willy Claes. Ik was toen aan mijne komebak bezig, maar da’s weeeral lang geleje zenne!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Dinsdag 27 april 2004

  Estee LauderMiljaar de patatten! Krijg ik ier nen dooodsbrief in de bus van mijn goei vriendin Esty. Ze heeeeft hare kees gegeven, mor het zat er aaan te komen ééé, ze was al zekerst 1000 jaaar. Ik em haaar leren kennen toen dakik em opgetreeeden vooor den BBC in Engeland, ze gaf me toen eeen heeel grote dooos me productjes van haaaar cosmeticabedrijf en sindsdien zijn wij altijd vriendinnen gebleeeven. Ik dacht eeerst, wa lief, mijne naaam staaat op die dooos, mor het was natuuurlijk dieje van haaar. Ieder jaaar me are verjaaardag stuurde ze me een pallet me productjes van haaar, maar ik geeef daar het meeeste van weg, want ik ben geen dragqueen éé, hoewel veeel mensen da denken me die zwaaar stem van mij: wie is die zanger, hahaha. Buiten da, waaar zouket zetten éé. Nu moetek nog zien dak deftig in New York geraaak, want tis een eind vliegen éé, maaar met de Concorde zedder rap éé, of vliegt da nimeeer? Ik dacht dak da ergens geleeezen had. Kzal dan toch maar een portoke drinken voor dak oepstijg éé, das goe voor de zenuwen, a jaa!

  Hier klikken veur haare saait

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Maandag 26 april 2004

  DuvelAmai, amai, nu snappek waaarom huisdieren ni goe zijn vooor mijn gezondheid! Jongens, jongens wa ne kaater dakkik em! Zoalsek gisteren al vertelde bennek naar de Misantroop gegaan oep de Waalse Kaai int stad. Kom ik daaar toch wel de Patrick van de radioo teegen zeeker, ge weet wel, die dat over een paar jaar bij den ATV gaat werken éé! En wij maaar Duvel drinken. Ik denk dakker wel vijf in mijn kas geslagen em, al goe dak metten taxi naaar huis gegaaan ben, het was nimeeer verantwooord oem den tram te pakken. Maaar ik emmer mij wel geamuseeerd. Er werd nog voorgesteld oem naaar de Rups te gaaan, maar oep mijnen ouwen dag in den donker gaan tasten is er toch wel wa teveeel aaan!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zondag 25 april 2004

  PoesjeNu lezek in de Frut da huisdieren ni goe zijn vooor uwen ouwen dag. Da emmek de vrijdag gemerkt ja, toen die puiepisser mij belaaagde!! Zouek ons Minouche dan moeten wegdoen? Enfin, ik gon er eeens een goei pint oep drinken in de Misantroop oep de Waalse Kaai, da’s een cafeke van een goei kennis van mij en ze speelen er schooon muziekskes zoals Jazz, mor ook moderner dinges gelijk Billie Holiday enzo. Enfin, ik gon u laaten, want anders missek mijnen tram! Nog ne fijne zondag ééé en tot morgen!

  Hier klikken veur et artikel in de Frut

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zaterdag 24 april 2004

  Johan en MabelEddet oook gezien? Schooon éé! Et ontroert mij toch iedere keeer alssek zoiets kan meemaken, maaar dees is et eeerste uwelaaik dak op mijnen eigen tellevies zien, ah ja, kem em nog maar een week. Maaar uiteraaard errinner ik mij nog mijn uwelaaiken met mijn mannen zaaliger. Jaa, da waaren nogis tijden éé. Mor nuu daddek dit uwelaaik gezien em, zouek zeggen… Kdoen et nog is over, maaar op mijne leeeftijd is da nimeer zo evident éé.

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Vrijdag 23 april 2004

  vies hondekeKommek van de morgen terug van de sigarenwinkel, kloop door et parkske en just assek daaaar buiten koom bots ik oep dees hondeke. Miljaarde nondedju, begint dat beeest toch wel teegen mijn been te rijden zeeeker! Ik ben toch veeel te oud voor da hondeke, mor soit. Eeen bekke later, na vijf keeeren te zijn besprongen dooor dat klein grut, boltem et af. Dacht ik. Ineens komt dat mormel kwispelend afgelopen en pists ij tegen mijn beeen. Ik em da beeestje nen sjot gegeven in zijn chokkedijzen, da ze der waarschijnlijk niemeeer aaaanhangen, ah ja! Mijn Minouche die doet da ni zenne!!! Bon, ik gon nog eeeens een plakske oepzetten van Joan Rivers of is luistereeen naar raadio Minervaa, kweget nog ni. Of naaar een jazzke luisteren op de Kroes FM. (ik docht eerst Groes toen de Stanny vertelde wattem ad ondekt op de raaadio) Maffe naaam, mor schoon plaaaten, ah jaa! Allee, tot morgen éé internetsurfvrienden!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Donderdag 22 april 2004

  de FrankKem weer zooon bevlieging gekregen om mijn oude LP’s te sorteren en de schooonste plakskes oep te zetten oep mijnen pikup. Zo emmek van de morgen eeen eeel uur naaar Frank Sinatra geluisterd en duchtig meegezongen, ah ja! Strangers in the night (ni De Strangers éé), The girl from Epanema, The Lady is a tramp en uiteraaard Fly me to the moon, mijne favoriet. Toen dak daarnaaa naaar den Aldi wandelde bleven de liekes in mijn koppeke nazinder en loop ik weeral goegezingd rond sé, Ik peis dak straks met het kaaarten ook nog gaan winnen sé! Mor nu ganek eerst nog een uureke naar Billie Holiday luisteren en vaaar ik efkes meeee me are Sailboat in the moonlight!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Woensdag 21 april 2004

  Nicolle & HugoWa nen dag gisteren, amai, ik ben er nog muug van, et is te zegge. Schooon optredens gezien van da mens op den fotoo, alle, dingeske… Liesbeth List éé, die nog schooon platekes gemaakt eeeft met Ramses Shaffy, ah ja. Ook genooten van Miek en Roel, die van Bambost die da ge swoensdagsmiddags oep den tellevies zie en die da me Zaki op ne vrije post ga radioo doen, den Emmis geloof ik, ja. Mor nu dak nen tellevies em, zalle kik veur films ni nor de radiooo luisteren zenne, mor kijken nor den tellevies, ah ja, gene stap terug ééé. Enfin, et was ne fijne middag mé schoooon muziekskes. Den donderdag is et terug, ik peis dak dan oook gaaan gaaan, ah ja. Zonde dasse mij ni emme gevraaagd, want ik ben beeezig aan mijne komebak éé, want terugkomen da is mijn specialiteit ééé.

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Dinsdag 20 april 2004

  Nicolle & HugoWa wast weer eel schooon int Sportpaleis éé, ik em ni kunnen gaaan, want ik begon de zaaterdagmorgen wa te hoesten en oep advies van Jeanne met aaar kruidenboekske bennek dan maaar niet gegaaan, kem er al spijt van gekregen toen dak gisteren de Roode looper bekeek ooep den tellevies. Ons Nicolleke en den Ugo, schoon zenne in die pakskes vant Songfestival. Kem efkes schrik gead dat het misschien allemaal zou scheuren, dooorda de mot er mischien in zit éé. Kem da zelf bekanst is vooor gead, daarmee. Maar schooon liekes en schooon madammen en meneeeren, da wel. Zenne kik blij dak nuuu eindelijk nen tellevies em zenne. Mor vandaaag gonnek nor het Sportpaleis éé er is vanalles te doen van vruuger, muziekskes van Miek en Roel, Willeke Alberti, Liesbeth List enzoovooort ééé. Alléé, ik zen is weg, want mijn gene zit ni goe en alsek da ni oep tijd goe steek, dan kommek ni oep tijd éé! Ah ja!!!!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Maandag 19 april 2004

  Donald70 jaar Donald Duck dees jaaar, amai das nog langer dan 50 jaar tellevies, mor nog ni zoeveel alzekik. Het bazeke ziet er vooor zijne leeftijd nog altijd eve goe uit. En nu dak nen tellevies em kannek veeel filmkes zien van die kwetterende vogel. Eigenlijk emmek et altijd eeen vies ventje gevonden, wel ne frak aan, mor geeen broek, mor soit, de eenden int Nachtegalepark emmen ook geen broek, wor zoude ze laaaten éé.

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zondag 18 april 2004

  TelleviesJajaj, ge zieget goe! Kem nen tellevies voor eeel weinig kunne kooopen, da was de verrassink! Ik peis dattem van den boot is gevallen, want veur die prijs, amai. Enfin, vanaf nuu mooogde dus vanalles oover den tellevies verwachten van mij éé. Veul schooon volk oep da bakske, kem al spijt dak ni eeerder nen tellevies gekoopt em, mor ja, et is noooit te laaat ééé. Ook ni om terug te kome me ne kombak!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zaterdag 17 april 2004

  Tunnel ondert stadEt is nog langk niks vooor mij, mor ik em et licht oep et ende van den tunnel gezien! Ik weeet et, et klinkt dramaaatisch, mor et is niks speciaaals. Ik ben vandaaag nor den Dam gegaaan, saamen met nog wa volk van den ome. We ginge kijke naaar den nieven tunnel ondert stad, die vooor den TGV en ander treinen. Mor ik em toch ni eeel die wandeling gedaaan zenne, veel te ver en veel te diep, ik zen ni zot zenne! Mor, ik em wel aan et begin van den tunnel mijn klep opengezet, amaaai, wa ne galm in da gat! Ik em geooord dat er voor vandaag een verrassink is veur mij, ik zen is curieus wa da ga zijn, mor ge ooort er morgen wel iets van éé!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Vrijdag 16 april 2004

  de Koen!Jaaa, ik em altijd simpatie gead voor diee operettezanger, de Koen Krukke (maar daar loop ik nog lang ni op zenne!) Ik zou graag eeens me em een duetje opneeemen éé. Ik denk dat da wel eeel schooon zou kunnen zijn. Maar dan moetem zoon smoelen ni trekken zenne, anders zou ik in de lach schieten éé! Als we dan Oh! Lieve Vrouwentooren zingen, dan kunnen we of voor de kathedraaal gaan staan of oep et putteke van Quinten Matthijs gaan zitten en schooon liekes zingen. Misschien wel iets oem samen te doen met de beiaard. Mor ni te laaat éé, want ik wil op tijd terug zijn om in de Oome te gaan kaarten éé, ah ja, ik ben misschien niet et grooot licht, maar ik ben ni onooozel éé!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Donderdag 15 april 2004

  Logo Love ParadeZit er vandaaag nen brief in de bus waaarin staaat dat de Love Parade in Berlijn niet meeer doorgaat. Tedomme toch, nu dak just den techno ontdekt em. Ik had zelfs nog gedacht om daaar ne komebak te doen. Ik begon den techno juuist goe te vinnen. Ah ja, khad al Pomp op de jam gezongen vooor den Tellefon éé. En ik had al een optie genoomen op zoonen praaalwagen om oep ope te treeden éé. Goh, nu moettek efkes nadenken, zenne. Waar gaaan ik van de zomer nu gaaan komebakken? Jaaaaa, zoalst is é, niks is vooor altijd. Mor ik gon is belle nor die boys van de Loookerse feeesten é, tis ni zoo ver van iere als Berlijn en nor tschijnt is et daaar oook wel plezant.

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Woensdag 14 april 2004

  Onzen Lieven HeerNu orek op de raaadio dat onzen lieven Heer twee gezichten eeeft, zo emme ze ontdekt op de lijkwade van Turijn. Ik em et eigenlijk altijd al geweeten dattem meerdere gezichten eeeft. Ge ziet da wel in die films over Jezus éé, tis iedere keer nen anderen. Maaar als em tweeee gezichten eeeft, wa moeten we dan nog gelooven? Dattem in het wijnjaar nul geboren is, da wisten we allang. Ik zou er een schooon lieke over kunne zingen éé. Voor eeen gezichtje van jou, sta ik uren in de kou. Geziget éé, kben et nog ni afgeleeerd éé, klaar vooor mijnen kombak!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Dinsdag 13 april 2004

  John CleeseZoals elken destag bennek van de morgen naar de Lidl gegaan voor een paar flessen drank. Ne mens moet wa op zijnen ouwen dag éé. Dus ik staan daar aan da schap en staat daar nen ele schone meneer naast mij en die vraagt in gebroken Vlaamsch, met eeen Engels accent waarda den Jack Daniels ligt. Ikke heel spontaan, int kaske naaast de radio, maar ja, das stoem éé, want das bij mij binnen en ni in de Lidl. Kwas wa verstrooid door zijn schoone verschijning ah ja!! Mor hij kon er gooee mee lachen, zenne en stelde zijn eige voor als John. Gelukkig em ekkik nog oooit vooor den BBC opgetreeeden éé. Toen ik em da dan vertelde, want we zijn nog wa blijven kletsen, zij ij dattem daar ook nog voooor gewerkt eeeft. Jaja, twas ne schoone voormiddag! En ei is blijkbaaar nen reedelijk bekende, maar ja, ik em geeenen tellevies éé.

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Maandag 12 april 2004

  VogeltjesAl goe dakik van mijn klein pensioeneke ne fotokodak gekoopt em in den Aldi voor weinig, want wa ooor ik deze morgen. Een getjilp van jewelste aan mijn slaaapkaamerraaam. Vier kleine vogelkes, zo schooon om te zien, et ontroerde mij formidabel geweldig. Kem er gelijk ne foto van getrokke zoals da ge kunt zien. Ik peis dat het meerels zijn, want bij die beestjes is het vrouwke bruin en het manneke zwart, enfin, zoo is da toch bij meerels éé. Nu maar hoopen dat Minouch die nest niet gaaat leeegroven. Ik errinner mij nog ne nest karrekieten ergens in een moeras in Normandië, die zongen zo schooon dak er mijn eigen repertoire bij vergat.

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zondag 11 april 2004

  pasenIk errinner mij nog die keeer toen ik als klein meisje vroeger wakker was als gewooonlijk op een paaszondag en ik door de spleeten van de blaffeturen den of inkeek. Grooot was mijn verbaazing toen ik daar eeen engel in plaaats van de klokken of de paaasaaas eikes zag leggen. De engel ad een lang kleeed aaan, zoon bekke als ne slaaappon. Jaaaren emmek als klein meisje gedacht dat et engelen waren die de eikes kwaaamen brengen. Jaaren later emmek dan geooord dat et mijn eigen moeder was die de eikes aan het leggen was, want ah jaaaaa, de paasklokken bestaaan nie éé. En paashaas met pruimen is ook lekker éé!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zaterdag 10 april 2004

  JimmyJaaaa, ik zen precies in de Jee de laaatste dagen, ah ja, nu willek et efkes emmen over den Jimmy Frey, ei eee toch zooon schooon liekes bij elkaar gereuteld, schooon, heel schooon. Ik errinner mij nog een optreeden van em in zaal Vrolijk België in Pulderbos. Twas toen eeel vroolijk, ah ja! Hij zong er van Zoo mooi, zoo blond en zoo alleen, geblooosd dakkik toen em. Ah ja, mijne man zaliger was erbij en den Jimmy was eeel den tijd naaar mij aant kijken!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Vrijdag 9 april 2004

  JanJan Theys, ja, tis weer lang geleden. Maar ja das ni moeilijk eee, hij is dan oook al een tijdje doood, de slooor. Ik errinner mij nog ne keer in Oostduinkerke op den dijk dat hij er het Festival van de Kust presenteeerde in zooone kamion, mor het waaaide nogal ard en toen is zijn klak mé zijn toepet den dijk opgevlogen. Kweet ni wat da grapke em gekost eeeeft, maar tzal wel de juiste prijs geweeest zijn.

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Donderdag 8 april 2004

  JantjeDa eigenwijs bazeke haddek eerlijk gezegd nog ni gezien. Jantje Smit, ik zag em zingen bij Janine, die van opt zevende verdiep die altijd ligt te tetteren en flauw mopkes tapt, maar soit, ze eeeft zonen tellevies met een grooot scherm, schoon zenne. Het was een program oep den Olland twee bij den tros, die zenden zooon dinges wel uit éé. Nu emmen we Jantje Smit, voeger adde we Heintje en de Wiener Zangerknaapjes.

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Woensdag 7 april 2004

  SeanGellie ebt da misschien nooit gedacht van mij, maar ééén van mijn drooomen die ik als jonk meiske altijd em gead is om het James Bond-meiske te zijn zo gezellig samen met de Sean Connery. Da adde ni gedacht ééé, ah nee. Het zou schoon geweest zijn, zo ergens op eeen strand in dokteur Noo, of als Pussy Galore in ne schooonen vlieger. En dan zou ik misschien nog een eeel schoon lieken emme kunne zingen, tzou schooon geweest zijn veur mijnen kombak, maar bon, tis lang geleje ééé. Ja, die schonen Schotse jongen eeeft mij altijd kunne bekoren, ah ja. Ik em oook smaak ééé.

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Dinsdag 6 april 2004

  DollyDa ooorek nu gere sé! Wacht ik plak et er efkes in, et komt uuuit de telegraaaf, gewet wel, de grootste Ollandse gazet: Dolly Parton wil nooit met pensioen AMSTERDAM – Dolly Parton gaat nog lang niet met pensioen. “Ik word net als Bob Hope, nog steeds op tournee als ik honderd ben”, zei de 58-jarige Parton. Ja oem mij in te ale, moet ze nog efkes doen, zeker me zooon tette, ah ja! Maaar in ieder geval, ze eeeft de spirit ééé, kommen en blijven bakken zeg ik altijd!!!

  Hier klikken veur hare saait op den internet

  Tartikelke in den Telegraaf

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Maandag 5 april 2004

  BriekGelukkig wassem ni aan zijne kombak bezig zoals ekkik, of tzou nog erger zijn. Maar den Briek is van ons heen gevloden. Zo eeft ij gisteren voor et eerst de ronde van Vlaanderen van bij Onzen Lieven Heer gezien. Ja, onzen ijzeren Briek, da zijn eeel schooon errinneringen éé. Ik erriner mij nog toen dattem in 1948 tweeede werd in den Tour. Amai, toen plofte mijn hartje bijkanst uit zijn kas, toen ik dat te oooren kreeg op het gesprooken dagblad. Toen heb ik nog Oh, ij-ij-ijzeren Brie-iek gezongen in de keuken!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zondag 4 april 2004

  Den DunneDe koeikes spelen al terug in de wei, de vogeltjes zijn ne nest aan’t bouwen en mijn kat eeeeft drie kleine poezekes gekregen. Ze trekken ard op aaaar. Twee zwart wit gevlekte en een zwart beestje. Als de Frans langskomt me zijne fotokodak dan zal ik er heeen fotooke van die kleine piepende beestekes opzetten, beloofd!. En nog allemaal ne gezellige zondag met veel pattekes, koffe en een cognacske of ne cointroo of zo, ah ja!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zaterdag 3 april 2004

  Den DunneOver schooon errinneringen gesproken sé, kom ik gisteren na mijn wekelijkse coiffeurtrip naar de Freddy bij Eufrasie terecht, een ouw vriendin van mij. Eeft ze een eel collectie van den Dikken en den Dunnen gekregen van aaar kleinkinderen. ge kunt al snappen da kik gisteren nie al te vroeg ben thuisgekoomen. We emme zelfs nen piza laten kooomen, da was ook voor mijnen eerstre keer, mor ja, ne mens is noooit te oud oem te leren éé, ah jaaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Vrijdag 2 april 2004

  DianaZeget weeer schoon gebraaien zenne, de zatte doos. Ik zeg altijd, als ge gezopen ebt dan moete nie rijen, dan lotte u rijen. En zeker als ge Diana Ross eet, die eeft toch geld genoeg bij elkaar gezongen in die 60 jaaar da ze leeft, ah jaaa. Maar enfin, ze moet er dan toch genen tweeden keer voor in de Begijnestraat gaan zitten, of hou eeet den bak ginder in de States, ah ja, Joliet geloof ik… Ik errinner mij nog ooit een Amerikaanse aanbieding om er te gaaaan zingen, maar den Titanic lag nogal vers in mijn memorie en toen bennek mor nie gegaaan. Wie wet was ik daar me mijne komebak wel dooorgebroken, ah jaaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Donderdag 1 april 2004

  Klokske keukenJajajaja, het moet weer me mij gebeuren ééé; ik em vergeten de klokken in uuis een uur nor vooor te zetten, dus ik leefde nog altijd in de wintertijd, da verklaart veel. Ge snappet wel ee, als ge naar den bakker gaaat voooor patekes en de deur is dicht en zo… Enfin, ik em mijn klokskes in uuis nu allemaaal goe staan voor ne komenden heten zomer me veeeeel optredens. de dees emmek nog van mijnen eerste man zaliger, hij eeft die oooit eens vooor mij meegebracht voor mijnen Valentijn, eeel lang geleeeden.

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Woensdag 31 maart 2004

  HijNu lezek in de Gazet dat er al voor den tweede keeer iemand door het kijken naar de film The Passion of the Christ misdaden bekend heeeft, den ene een moord en den andere nen aaanslag. Ik zou hem eigenlijk ook maar eens moeten gaaan zien é, maar ik em niks te bekennen zenne, of het moest zijn da mijn gene nie goezit, maar das wer elemaaal iets anders éé.

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Dinsdag 30 maart 2004

  HermanOnzen Herman De Croo wilt de mannen twee dingen verplichten; nen dubbele knooop in ne plastron en lange sokken. Gelijk eeeft em éé, ah ja, ik drage kik oook lange sokken, das warm in de winter, ah jaaaa! Ne plastron das nu niks voor mij ééé, hoewel ze me aan den tellefon soms aanspreken me meneer, maar bon, da ziede ni hé. Trouwens, waar zouwek met die plastrons moeten blijven éé, kem nuu al zo weinig plaaats.

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Maandag 29 maart 2004

  PierreTedekke, het is weer voorjaar, de supersterren van vroeger vallen weer gelijk vliegen, amai, het is den ene na den andere. Nu is et de grote Peter Ustinov die zijne kees gegegeven eeeft. Zonde toch, doodzonde! Nu emmek wel een klein fleurus, mor ik ben toch ni van plan om nu al mijne kop te leggen zenne!! Aaah nee, ik em nog veel te veel te vertellen over vroeger en nu, ah ja!! Mor ok das voorbij ééé. De 82-jarige Peter ook… Om te eindigen met een zinneke van Sir Peter: “The only reason I made a commercial for
  American Express was to pay for my American Express bill.” Zo wettet ineens oook over mij en den RTT… Ik bel nogal gere ééé, ah ja!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zondag 28 maart 2004

  De Jomme!Nu lezekik bij mijn koffiekoeken Het Nieuwsblad en zienek dat de Jomme Dockx en Fillomon Persé, oook gekend onder unnen echten naam Manu en René Verreth, ni willen dat een jeugdhuis de Pak de Poenshow afdraait in een zaaaltje. Zonde, zonde, twas zoo schoon, kzou zelfs er nog een lieke wille komen zingen ook, zoals eentje van Percy Percy, zoals de Jomme het toen zo schoon zei toen hij Percy Sledge aankondigde… Da zijn eeeel eeel schoon errinneringen!! Maar ja da was vroeger éé, das nu ni ééé, vroeger, das voorbij ééé!

  Hier klikken veur hunnen saait op den internet

  Hier klikken veur wa meer over de Pak De Poen Show

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zaterdag 27 maart 2004

  AdKwas et nog vergeten te zeggen, toen dak gisteren, zoals elke vrijdag, bij coiffeur Freddy zat in de Carnotstraat, zat neffe mij den Ad Visser, khad em eerst ni herkend, want hij zag er al wel wa ouwer uit, en wie denkt nu da ge mister Toppop hiere gaaat tegenkomen, ah, jaaa. Enfin, ij woont dus ook in ’t stad éé, maar meer int centrum. Twas langk geleje dak nog eens naar Toppop em gekeke, maar ja, kem dan ook genen tellevies ééé!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Vrijdag 26 maart 2004

  ArethaAretha Franklin is verjaard, zis 62 jaar geworden. Een ongelooflijke zangeres éé. Alsek koffie zet dan zing ik altijd een lieke van haar: You Make Me Feel Like A Natural Woman, want dat doe ze bij mij ook, de schat. Kzen content da ze uit het ziekenhuis is, want ik was toch een bekke ongerust, ah ja! Kem fleeje week door Alberekke van Julienne aaar nief plaat laten meebrengen So Damn Happy, een pareltje zenne, kvind da gem moet kopen, mannen!

  Hier klikken veur hare saait op den internet

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Donderdag 25 maart 2004

  Ikke VTM zoekt artistieke 55-plussers lees ik in de gazet. Zou da niks voor mij zijn? ’t Zou eeel goe kunnen zijn om terug te komen me mijnen comeback! Super Senioren, et klinkt in ieder geval al eeel eeel goe! Eeen eigenzinnig programma over Vlaamsche 55-plussers met artiestiek tallent. Toen ik et den eerste keeer las dacht ik dat het over mij ging… Enfin ik wacht oep een tellefonneke, ah jaaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Woensdag 24 maart 2004

  MargrietjeOns Margrietje heeft een nief plaat gemaakt, een eel schooon, maar ja ze is dan ook viijftig jaar geworren é. Ik errinner het mij nog als de dag van gisteren toen ik viijftig jaar werd, jaaaaa. Toen was ik vollen back bezig aan mijnen comeback. En ons Margrietje, de zingende politica, heeft dus nu een nief plaat gemaakt: “Vrouwen van 50”. Meet eel eel schoon liekes erop. Ik em er al een paar geooord. Ge zie, ik ben ni de enige die aan ne comeback bezig is ééé. Ons Margrietje uit Turnhout ook!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Dinsdag 23 maart 2004

  viagaraViagara, het trekt wat van naam op die watervallen in den Amerique ééé. Ook schoon errrinneringen éé. Ja, het is erg den laatsten tijd met al die spam é, mijne gebuur in den oome, den Oscar, die vertelde me terjust nog dattem meer spam slikt dan het spul zelf (en em daarmee ook ni omhoog krijgt!). Ik em me laten wijsmaken trouwens, dat viagara swegensweurrigs ook al gebruikt wordt om op te gaan dansen in een discoteek… lijkt me toch lastig zenne… heet dat dan ni paaldansen?

  Hier klikken veur den Viagara saait

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Maandag 22 maart 2004

  Kylie zelfHet gaat allemaal vooruit in de wereld é. Da schoon meiske van bij de kangoeroes gaat trouwen me nen fransoos. Schone jongen en een heeel schoon meiske. Moest ik nog wa jonger zijn, dan had ik waarschijnlijk ook zo gezongen en gedanst. Het doe mij wa denken aan den tijd toen da kik nog voor den BBC gezongen em. Da was zo’n tien jaar voor mijnen eersten comeback.

  Hier klikken veur hare saait op den internet

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zondag 21 maart 2004

  BertAmai, amai, is dieen op korten tijd oud geworden seg! Zou de VTM hem zo vermoeien? Hij ziet er ouwer uit danne kik, den Bert Geenen. Tmoet ne zware stiel zijn, zo baas zijn van den tellevies. Ja, toen dak bij den BBC ging optreeden liepen er ook ouwer ventjes rond, maar die ware dor geenen baas zenne, maar ze zongen wel lief mee!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zaterdag 20 maart 2004

  JulianaHet moet toch weer lukken éé, geeft Juliana eure kees… letterlijk en figuurlijk. Mijnen man eeft haaar nog goed gekend, maar da’s lang geleden, lang voor mijnen comeback. Ik errinner mij nog da schoon lieke van Willy Alberti, toen Juliana haar kroon aan haar dochter Beatrix gaf. Ge kunt hier een stuksken hooren, een stuksken hé, want een eel lieke, waar zoudet steken hé!

  Hier klikken om het te horen

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Vrijdag 19 maart 2004

  IkkeLieve, lieve surferfans, nu ik ook over nen internettellefon beschik, em ik maar ineens een plekske op den elektrische otoroute gezet, maar ik durf nog ni hard rijden zenne! Dus voorzichtig klik ik en tijp ik (me twee vingers) mij nen weg door dien doolhof. Tedekke, wat ik allemaal al gezien em!!! Nog oudere wijven als ik die dan vieze dingens doen, me beesten enzo, jakkes! Ne vriend van me in den oome heeft me dan geholpen met het een of ander trukske dat ik dat toch nimeer moet zien. Enfin, lieve lieve surferfans, ik ga proberen om hier elken dag ergens in de noen iets te schrijven, want ik em nog eel veel te vertellen over vruuger en ik moet natuurlijk ook vertellen over mijnen comeback, ah jaaaaaaaa! Kem ook een reklammeke gemaakt voor den RTT, ge wet wel, de mannen van den tellefon.

  Hier klikken om het te bezien

  Da zijn schooon errinneringe éé