Search

Bookmarks

  Dagboek 2006

  Zondag 31 december 2006

  vuurwerk Aré lap, geen vuurwerk vandenavond in’t Stad lezek op den electronischen autoroute. Da’s wel spijtig natuurlijk éé, mor wel goe voor de beestjes, dan hebben ze deze keeer gene schrik om twaalf uur éé. Altijd positief denken niwaaar! Enfin, ik laat het ni aan mijn hart koomen zenne, want ik em al genoeg aan mijne kop, ah jaa! Want straks ganek kalkoen eeten en ik zit hier nog met ne kater van het feestje van gisteren. Nen halven emmer glüwijn en een sloot jenever hebben daarvooor gezorgd, jaja! En dan hebbek gisteren nog ne krab gekregen van een poezeke dat daar rondliep. Ik was wat te enthousiast aant spelen met da beestje peizek. Tis een serieuze krab op mijne neus van wel drie centimeter, dus ge moet ni vraagen éé. En wie zijn neus schendt, schendt zijn aangezicht niwaar! Soit, straks er wa poeier over, dan valt het nimeer zo op en wa Cointreau erbij en we denken er nimeer aan, voila! Bij deze mijn beste wensen éé!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zaterdag 30 december 2006

  Ikke Het is toch wa met dees planeet zenne, tedikke! Tis vandaag de funeratie van den James en wa doen ze? De Saddam ophangen! Geen respect vooor den James noemek da sé! In plaats van nog wa te wachten, mor nee. Buiten da bennek tegen de doodstraf, want da lost toch niks op, ok er zijn wa minder kosten op termijn, da’s alles. Enfin, de dees gaat haar goe goed is aandoen sé, want ik moet subiet naar Borsebeque-les-Bains voor een nieuwjaarsfeestje bij de Frank, ne goeie maat en nen hevige fan van mij. Tis wel ne straffe zenne, want hij kent al mijn liekes rats van buiten. Zelfs ik kan da ni éé, neje. Het is maar te hoopen dat de Cointreau koud staat, want anders is de dees rap terug thuis éé, ah ja!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Vrijdag 29 december 2006

  schol! Lap, het is weeral vrijdag sé, den tijd vliegt nogal niwaar. Maar hoe komt da toch dat den tijd vliegt vragek mij soms af, ah ja! Komt da omdat den tijd soms aan den drank of de drugs zit dattem daardoor vliegt? Of komt da gewoon omdat het alle dagen plizant is om rond te loopen op dees planeet? Enfin, zoals ge weet heeft iedereeen die dat op pensioen gaat tijd te kort éé, jaja. En ik vandaag ook, hoewel dak nooit echt gepensioneerd zijn geweest natuurlijk éé, want ik ben veel te druk bezig met te kombakken, niwaar. Het is omdat het vrijdag is éé en dan moetek, willen of ni, naar coiffeur Freddy. Want ik moet toch een schoon coup hebben voor de komende dagen éé. Morgen de funeratie van de James en den dag erna is’t alweer oudjaar, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Donderdag 28 december 2006

  Frans Bauer Het is vandaag duidelijk den dag van de onnozel kinderen, want van de noen ging den tellefon, gelijk bijkanst iedere noen, niwaar. “Tante Es, tante Es, ik mag toch tante Es zeggen hé?” fluisterde der ene door den tellefon. Ik zeg:”Helaba vies manneke, weet uw moeder wel dat gij aan het bellen zijt?” “Maar tante Es, ik ben het Franske!” Ik zeg:”Franske? Welke Franske, Frans van Josphine?” “Nee tante Es, die niet” Ik zeg: “Frans van Gusta dan?” “Nee, die ook niet tante Es, bijna!” Ik zeg: “Ik zou het bijgot ni weeten dan of het zou mijn petekindje de Frans Bauer moeten zijn, den broer van den Bob.” Enfin, ik wist het eigentlijk al direct zenne, maar ik plaag gere éé. Ons Franske vertelde me dattem toch al een kwartier per dag mocht klappen, maar dattem voorzichtig moet zijn. Hij vroeg ook voor de zesde keer of dak geen duetje met hem wil zingen, maar ik em gezeit dak van de week weinig tijd heb, want het zijn feestdagen en de funeratie van den James komt er ook nog aan, maar bon, het was nog ni voor direct want Franske mag nog ni zingen. Zou Onzen Lieven Heer daar eigentlijk vooor iets tussen zitten? Want eerlijk gezegd, ik em al veel beeter gehoord zenne.

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Woensdag 27 december 2006

  Ikke Ik em straks een afspraak met den tantist, de Marc. Eerst een Cointreauke drinken en een sigaar smooren éé, ah jaa! Maar dan moetem toch is naar nen hollen kies kijken zenne, want die hangt mijn voeten uit, amai! Ik em er al een paar daagen zeer aan en da’s ni om mee te lachen, neje. En ge kunt er ni eeuwig Cointreau tegen kappen om te verdooven, niwaar. Hoewel datda mijn favoriete methode is, ah jaa, een goei excuus voor een Cointreauke is er eentje éé. Bon, ik gaan mijn goe gerief eens aandoen sé, want in mijne communizon daar aankomen da is’t ook ni éé, neje.

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Dinsdag 26 december 2006

  Vallende Ster Ik kon afgeloopen nacht ni goe slapen en ik ben dan maar met een goei sigaar en een Cointreauke op mijn terras gaan zitten, uiteraard goe ingeduffeld éé, ah ja! En terwijl dak daar wa zat te peinzen over het wereldleed, den James zaaliger, vrienden en geliefden van vroeger, viel er een ster uit den hemel. Ik dacht nog van mijn hand op mijn glas Cointreau te houden, want da mag daar ni in vallen éé, da zou pas zonde zijn. Enfin, toen dak die ster dichter en dichter zag koomen, hebbek maar ne wens gedaan éé. Nu wilde natuurlijk weeten, wa dak gewenst heb, ah jaa! Maar ge moogt da ni verklappen éé, anders komtem ni uit. Enfin, met Cointreau heeeftem niks te maaken mijne wens. Langst den andere kant, het had ni slecht geweest een pallet van da godenvocht, maar ne wens mag ni materieel zijn éé, neje. Bon, ik em hier al genoeg zitten zeveren over niks éé, ik ga er mij nog ene uitschenken sé, want ik heb er dorst van gekregen, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Maandag 25 december 2006

  James Brown Ik zou zeggen, allemaal ne gelukkige Kerstmis, maar tis toch wel in mineur vandaag, want mijne grootsten fan en dikke vriend is niet meer. En dan te bedenken dattem volgende week nog ging langskoomen, want den James kwam graaag in’t Stad éé, jaja. Den James zei de laatste keer nog tegen mij: “Esther, ik mag toch Esther zeggen éé, gij zijt het hardstwerkende vrouwmens in de showbusiness.” Jaja, toen hebben we nog goe gelachen en ook aardig wa Cointreau gedronken, want daar wassem ni vies van, neje, mor bon wie wel? Enfin, ik em de CROOZE.fm vollen bak gezet sé, want daar wassem nen hele grootte fan van, nog ne grotere fan dan ekik, want bij hem moest de CROOZE dag en nacht opstaan, jaja. Bon, de radio staat te knallen, ik em wa kaarskes aangestoken en mij een Cointreauke uitgeschonken, het gaat ne rustigen Kerstdag worden voor de dees. Tussen mijn singletjes emmek nog wel het plaatje “James Brown Is Dead” steken. Ik emmet nog nooit gehoord eerlijk gezegd, maar ik peis dat het nu de moment is om het is op te leggen, niwaar.

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zondag 24 december 2006

  Kerststal Voila sé, de tafels zijn gedekt, de lichtjes branden in het stalleke onder den boom, de dees is er weeeral klaar voor, jaja! Ik moet nog juist de kaarsen gaan zoeken in de kast op den overloop, da maakt het wa gezelliger straks, niwaar. In ieder geval, ik gaan nu goe wa jenever uitschenken sé, want ik em ne zeeren tand en dan kunder best iets opgieten niwaar! Alst dan nog altijd zeer doet dan zijdet op zijn minst vergeten, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zaterdag 23 december 2006

  Konijn Amai zenne, ik staan al bijkanst den heelen dag in mijn keuken, want morgen is het feestje bij de deees thuis te doen. Ik had da in oktober tijdens het kaarten met mijne zatte kop gezegd en nu hebbek het aan mijn pan éé, letterlijk en figuurlijk. Enfin, ik ben dus konijn aan’t klaaarmaken voor twaalf man en da is begot veel konijn, amai. Ik doecht dak met één Vlaamse Reus wel zou toekomen, maar het zijn zes gewoon konijnen geworden, ah jaa. Dat tesamen met ne kilo pruimen, ik moet zeggen goe rieken doeget hier al en mijn Minouche heeft het ook door, want ze is niet uit de keuken te krijgen. Mogentlijk denkt die dak kat aant klaarmaaken zijn. Enfin, ik gaan mij efkes zetten met een goei Cointreauke sé, want van al da rechtstaan en rondlopen krijgt ne mens vapeurrekes éé, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Vrijdag 22 december 2006

  Paters Misschien weetet ni, maar ik em ooit nog vooor den BBC opgetreeden éé, jaja. Dat is wel al heel lang geleje zenne, jaja, lang vooordatter tellevies was bij ons éé. Enfin, ge weet het mischien wel, of ge wetet mischien niet, maar die Britten die eten toch echt wel raare dingen zenne, ik em het toen genoeg gepruufd. Nu komen ze weer af moet cremegelace met spruitensmaak. Ik em geen probleemen met spruiten éé, buiten dat ze uw gat doen fluiten, maar de combinatie met ijskreem, tis een rare gedachte zenne. Stel u vooor dat ze Cointreau zouden maken met ne spruitensmaak, ik peis dat het fabriek dan allang dicht zou zijn, peisdet ook ni? Enfin, ik gaan er is verder over discuteeren met Coiffeur Freddy, want daar ganek nu naar toe sé, voor mij een frisse Kerstcoupe aan te meten en dat is er zeker een zonder spruitjes, ah jaa!

  Harrod’s lanceert ijs met spruitjessmaak

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Donderdag 21 december 2006

  Paters Amai, amai, wa lezek op den internet, dat een hoop paters elkaar serieus hebben liggen aflappen in Griekenland, met een hoop gewonden en al. Jezus, Maria, Jozef, is hier wel op zijn plaats, tedikke toch! Moesten ze gelijk hier wa trappist brouwen, er zouden nooit geen probleemen zijn peizek, ah nee! Enfin, de dees zal voor de wereldvrede nog maar eens een kaarske branden, maar bon, ik em er zo al veel gebrand zenne! Soit, ik kan het beter efkes doorspoelen met een Cointreauke niwaar, ik hoop voor elle van hetzelfde, ah jaa!

  Monniken met elkaar op de vuist

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Woensdag 20 december 2006

  Moby Dick Tedikke, komek van de noen in de keuken, zienek dat mijnen Moby Dick heel zijnen bokaal heeft vol gescheten. Het was echt geen zicht en stinken, amai. Enfin, direct da beestje in mijn tas koffie gestoken en dien bokaal uitgewassen met javel, ah jaa! Enfin, hij zit er terug in, maar beweegen doetem ni veel, raar éé? Soit, de deees gadis naar de markt sé, want ik gaan preisoep maaken. Daar kunde goe van naar de koer gaan, dus een pollepelke houwek apart voor de Moby Dick éé, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Dinsdag 19 december 2006

  Willy Claes Van de noen hing de Willy aan den tellefon met het heugelijk niefs dattem met Frieda gaat trouwen en of dak ni wil komen zingen op zijn feeest, jaja. Ik em natuurlijk direct ja gezegd éé want de Willy is gene gierigaard, neje. “Esther, ik mag toch Esther zeggen éé, vraag wat je wilt, als je maar komt zingen”, zeitem. Ik em gezegd dat een pallet Cointreau en een goei plaatske aan tafel meer dan genoeg is, jaja. En dattem ne limo stuurt, want Hasselt is ni bij de deur, neje. Enfin, ik em mijne songboek al is boven gehaald sé, want ik em een paar schooon liekes in gedachten, ah jaa! Zoals dees bijvoorbeeld: “Agusta, Agusta, hoog boven’t Vlaamse land
  Wij zijn in uw schaduw geboren, Zo hecht aan u verwant!!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Maandag 18 december 2006

  brood Lap, da is nu al den tweede keer da kik een boke uit de broodrooster haaal datter precies de kathedraal op te zien is, jaja. Enfin, deze keer emmek er maar een fotooke van getrokken zenne, ik em er smeerkaas op gedaan en het opgegeeten, ah jaa! Ik em geen goesting om op den duur een schuif vol met brood te hebben dat niet te eeten is éé, neje. Enfin, ik moet zeggen, ik pruufde geen verschil zenne. Terjust kwam de Kevin nog langs van het vzwke op de hoek en die was toch wa teleurgesteld blijkbaar dattem het ni gezien had, mor bon, als ne mens honger heeft moetem eeten niwaar! Volgens de Kevin zouwek ze beter verkoopen op de internet, want voor zoone rommel geven ze daar veel geld. En hij kan gelijk hebben, want toen dak verleje week wa aant rondkijken was, kwammek bij den ebay een singeltje van mijneigen tegen, enfin, ni van mij, maar door mij gezongen éé en ik zag dat ze der toch 5 eurokes voor gaven. Dat is wel meer dan 200 frank in echt geld éé. En ik weet nog dat da singletje bij de Van Meel in de Jezusstraat verkocht werd voor 24 frank, dus eigentlijk zennek dan nog een goeie belegging ook, jaja!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zondag 17 december 2006

  mojito Gisterenavond is ons Magda langsgekoomen éé, mijn vriendin waar dak regelmatig eens iets van Shubert of nen anderen klassieken mee probeeer te zingen, jaja. Enfin, we waaren goe begost zenne, maar na den vierden mojito kwaamen we tegoei los, niwaar. We hebben hier gezongen, amai, ik em zelfs vooor de eerste keer geklop van de gebuuren gehoord en ik woon hier toch al wel heel heel langk. Enfin, Magda is uiteindelijk blijven slaapen op de zeetel, want zelfs voor in nen taxi te stappen begost het wa genant te worden, niwaar en naar dak em gehoord nemen ze ook ni gere ladderzatte mensen mee, neje. Soit vandenoen hadden we gelukkig toch ne frisse kop toen dat haren Edgard haar kwam haalen en al goe, want ze moest vandemiddag nog naar een verjaardagsfeestje om er daar veroem in te vliegen éé, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zaterdag 16 december 2006

  Poeders Mann Amai seg, ik zijn met koppijn opgestaaan, jaja. Mogentlijk toch één glas Cointreau te veel gedronken gisteren, nochtans zat wazzek ni, zeeker weten! Het was wel ne gezelligen avond in Café Jozef op’t Astridplein, nen hoop bekend volk en dan wette hoe dat da gaaat hé, dan trakteren ze u langst alle kanten, ah jaa! Enfin, ik em nog is in’t apothekerskaske gerommeld en daar een doos Poeders Mann gevonden sé, da helpt altijd, niwaar! Een zakske of drie in een glas oplossen en we kunnen er weder tegen éé. Ik gaan mij in ieder geval een glüwijneke uitschenken sé, da helpt ook, want een verzopen kat moette wegdrinken niwaar. Trouwens met dees weer, wa zouwde anders doen éé!!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Vrijdag 15 december 2006

  kerstboom Ik was er gisteren al mee bezig met mijnen booom, maar vandaag issem af. Hij stond hier nu toch al veertien dagen op de overloop en ik had hem nog altijd niet versierd éé, jaja, het leven van een ster is behoorlijk druk, niwaar, om van de ster op de top van den boom nog maaar t zwijgen. Enfin, ik em dees jaaar gekozen voor nen blauwen boom, het moet niet altijd kermis zijn éé. Tis ook omdak met een lieke in mijne kop bezig zijn over nen “Blue Christmas”, een bekke een lieke over een verlooren liefde éé, jaja. Ni van mij zenne, ik moet van geen venten niweer weeten éé, ik zijn al veel te oud vooor die flauwekul, maar het is altijd een schoon onderwerp vooor een lieke niwaaar. Het moet u wa pakken om nen hit te worden éé! Enfin, dit gezegd zijnde kuisek mijn schup hier af want het is hoog tijd om naar Coiffeur Freddy te vertrekken, ah ja!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Donderdag 14 december 2006

  Onze Laurent Vandenoen tellefon, gelijk bijkanst iedere noen éé, ah ja. Enfin, Onze Laurent al blijtend: Esther, tis ik mak tok Esther zek éé, ze lakken met mij tante Esther, ze lakken mij uit!” En dat begint daar te snotteren en te snikken, amai, het was weer dik in orde zenne. Enfin, ik heb hem wa laten doen, mij tijd terwijl een koffieke uitgeschonken met een cognacske, ah ja, wa moetek anders doen? Wachten tot mijn oren warm staan? Enfin, een tijdje later pakkek den hoorn terug van tafel, ligtem nog te janken, dus ik vraag wanneer dattem nu eindelijk gaat uitgesnotterd zijn? Enfin, puntje kwam bij paaltje, want ineens vraagtem aan mij:” Tante Esther, ik mak tok Esther zek éé, mak ik nu al langskommen voor mijne noël en nieuwjaar?” Waarop dak maar gezeit hem dat het goed is want het baazeke éé een gat in zijn hand, hij kan zelfs geen glas Cointreau vasthouden, neje!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Woensdag 13 december 2006

  Pamela Anderson Ik lees in de Frut dat een zeekere Pamela Anderson voor den twaalfde keer in da blootboekske de Playboy staaat. Over kombakken gesprooken, amai! Uiteraard is da niks vooor mij in zo’n boekske staan, hoewel dak in mijne jongen tijd best wel mocht gezien worden éé, jaja! Maar in dien tijd stonde ni in een boekske in uwen puren éé, neje. Ik peis zelfs ni datter al zo’n boekskes waaren toen, maar bon, daaar zijde als ster ni mee bezig éé, dan wilde in de Rolling Stone, de Vogue of in’t slechtste geval in de Joepie staan, niwaaar! Enfin, nu stanek hier alle dagen sé, een pak gemakkelijker zenne! Goe, nu moette mij pardoneren zenne, want ik em witloof met hesp en kaassaus in den oven gemaakt met pureepatatjes en da moogde ni laten koud worden éé, neje!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Dinsdag 12 december 2006

  de bus Ik zen nogal vruuug opgestaan vandaag want ik gaan mee met de oude van dagen met de bus vooor ne kerstinkopendag naar Keulen. Ni dak iets nodig heb zenne, verre van, maaar we gaan de hele rit kerstliekes zingen en glüwijn drinken éé, ah jaa! En vermits da kik verleje week al 60 liter gedraaid heb zal het wel plizant worden peizek. Stans van de Cois ging Cointreautaart bakken zei ze gisteren aan den tellefon, dus den dag kan wel echt ni meer naar de genollen draaien, neje! Goe, ik gaan mijn goe goed eens aandoen sé, want subiet staaat de bus hier voor de deur te toeteren en ik wil mijn geburen ni derrangeren éé. Ik hoor elle al denken van: “amai ze pikken die op voor de deur, sjiek”. Mor bon, ik ben ni alleen een kombakkende ster, ik zorg vandaag ook voor den drank éé, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Maandag 11 december 2006

  ikke Arré, de Pinochet is kevendrager lezek op den electronischen snelweg, ik peis datter ni veel rouwig om zullen zijn éé, het was nu ni direct den braafsten en daarbij, zingen kon hij ni éé, neje. In kombakken was het ook geen ster, mor in zijn geval maar goed ook éé, jaja. Enfin, het is weer miezerig weer niwaar, tijd om ne grootte casserol met spruiten, patatjes en peekes te maaken, da’s gezond eeten niwaar! Enfin, ik geef een deel weg en nog een deel stekek in de vriezer, want da krijgek allemaal ni op éé, neje. En daarbij, waar zouwek het moeten steeken éé!! Er moet nog altijd een bekke plaats overschieten voor een Cointreauke éé, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zondag 10 december 2006

  taart Van de noen gaat de bel, ik denk bij mijn eigen: “Welke zot belt er nu op ne zondag om acht uur aan mijn deur?” Dus ik doen mijn venster open en ik roep naar beneje:” voor wa is’t!?” Zienek daar twee kindjes staan met een grote doos in hun pollen en ze roepen terug: “We komen uw taart brengen!” Ja zoiets moeten ze tegen mij ni zeggen éé, rap mij sloefen aangedaan sé en naar beneje in mijne peignoir, ah jaa! Enfin, naar het schijnt haddek een taart besteld een tijdje terug voor een reis voor die kindjes hun school, jaja. Dus, ik em mij een jat koffie uitgeschonken sé en ik zijn er nu een paar stukskes van aan’t opeten, ah jaa! Mor subiet zijnek schijtes sé, want we gaan met de ouden van daagen naar de Trappisten in Westmalle en da’s ni om taart te gaan eten éé, neje!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zaterdag 9 december 2006

  MonopolyZe schrijven op den electronischen snelweg dat den helft van de Ollanders vals speelt met een spelleke. Amai, da snappek nu ni sé, wa hedde nu aan een spelleke als ge ni deftig kunt winnen? Goe verliezen is toch oook ok? Het gaat toch om het spelleke spelen zelf éé? Raar mannen ginter zenne. Da’s allemaal niks vooor mij zenne, neje. Ik em geen enkel probleeem met is goe te verliezen, mor bon, da gebeurt bij mij nu wel heeel heeel weinig zenne, ik win bijkanst altijd éé, ah jaa! Enfin, ik zal in het vervolg toch wel wa beeter opletten dan, want ge weet maar nooit dak zo ooit is verloren em, niwaaar! Of zouden die Ollanders dat in hunnen geenen hebben zitten en makek mij ongerust over niks? Soit, ik trekket mij ni aan, maar alzek is ne keer gaaan kombakken in Olland, dan vragek mijn centjes wel op vooorhand zenne, ah jaa!

  Helft Nederlanders speelt vals

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Vrijdag 8 december 2006

  ikkeJaja, ik em mijn overschoenen al aan sé en mijn kapke voor mijn haaar éé, want ge weet het, op vrijdag emmek rendez vous met mijne coiffeur de Freddy in de Carnotstraat, ah jaa! En vermits dat de Sint daar oook komt, verwacht ik toch wel een klein efforreke. Mor da moet ni veeel zijn éé, als ge zo oud zijt alze kik dan hedde al alles gezien, niwaar! Mor een speculazeke bij de koffie en een stukske chocolat da slagek ni af, neje. Bon, ik hoor dat den taxi der is, dus de dees is parti sans laiser l’adresse éé!! En voor de Freddy nemek een fleske glüwijn mee, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Donderdag 7 december 2006

  glüwijnIk zijn er mee gestart sé, ik em mijne ketel op het vuur gezet en ik zijn begost aan mijnen glüwijn éé! 50 liter ganek maaken om mee te beginnen niwaar, want da is er eigentlijk feitentlijk allemaal rap door zenne, voorzekers als ge bezuuk krijgt éé, jaja! Ik peis dak verleje jaar uiteindelijk 150 liter gemaaakt heb, jaja! Het is hier dan oook regelmatig café Den Zoeten Inval éé, want bij tante Es is het altijd gezellig en vooral veel, de sloebers! Amai seg ik em precies al een bekke teveeel geproefd of dattem goe is, want het zit al wa in mijne kop. Maar da’s ni erg zenne, want ik koom met dees Charles Dickensweer vandaag nimeer buiten, neje! De kachel brandt gezellig en de glazen zitten vol!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Woensdag 6 december 2006

  chocolade sintAmai amai, das nu ieder jaaar hetzelfde, te veel snoepen van wat de Sint gebracht heeft en dan met krampen op de koer gaan zitten, jaja. Na al die jaaren het nog ni leeren éé, mor bon, het moest maar ni zo lekker zijn, neje! Enfin, vooor vandaag is’t genoeg geweest zenne, ik steek alles in de kast op den overloop zo dak er met mijn tengels afblijf niwaar! Tis trouwens al dik na de noen, tijd om iets uit schenken éé! Maar eerst ganek in de gang wa paardestront opkuisen, want de schimmel van Sinterklaas heter afgeloopen nacht zijn gevoeg gedaan, het vies beest!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Dinsdag 5 december 2006

  de sintEigentlijk zenne kik geen lompe éé, ik zijn vandenoen naar de Shoeconfex gegaan en ik em er ne mannenschoen maat 48 gekocht, jaja. Maar die aan de kassa wilde dak er twee kocht, dat het anders echt ni ging. Ik zeg tegen da maske aan de kassa:”wette gij wie da kik ben?” en da wijveke tegen mij:” Esther, ik mag toch Esther zeggen éé, gij zijt La Esterella, ik ben ne grootte fan van u, maar ik mag da ni zo verkoopen van mijnen baas, sorry”. Enfin, het was maaar om te lachen éé, want den andere schoen zat allangk in mijn sjakosj. In ieder geval voor 5 euro kunde ni sukkelen, want da’s maar 200 frankskes in echt geld éé, jaja. Bon, hij staaat sé, er steekt een peke in en daarneffe staat de fles Cointreau. Mor deze keeer blijvek wakker, want, verleje jaaar was alles opgezopen en das er nu oook weer over éé, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Maandag 4 december 2006

  Ijzeren brugIk em ne woeligen nacht achter de rug, ni dak op de lappen zijn geweest éé, neje, mor ik em veel gedroomd. Zo emmek op een gegeven moment gedroomd dat ze de IJzeren brug er veroem aant neerpoten waaren op de Rooseveltplaats, jaja. En dan nog door de mannen van de Nobels-Peelman gelijk toen begin jaaren zeventig éé. En als ge da plein en de weg er nu ziet vraagde uw eigen toch wel af voorwa dat ze die brug daar ooit gezet emmen éé. Want er zijn nu zeker tien keeer zoveel automobielen en de traffic over de Leien gaat even goed, of even slecht als met brug. Soit ik laaat het niet aan mijn hart koomen éé, neje, want de Panamarenko heeft mij beloofd dattem speciaal voor mijne Sinterklaas een IJzeren bruggeske ging maken om op de schouw te zetten. Ik em wel gezegd dat het ni te grooot mocht zijn, want ik em al rommel genoeg in huis éé en oook geeen vleugelkes, want da is een belachelijk zicht niwaar, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zondag 3 december 2006

  volle maanAmai, weeral volle maan en ik em het weer geweeten éé, geen oog dichtgedaan, neje. Ik lag er nu wel laaat in, da moetek zeggen, want ik was aan het winnen met het kaarten en dan kannek toch ni zomaaar iedereen buitenkieperen, ah nee! Enfin, ik em toch 15,25 frank gewonnen éé, da’s bijkanst nen halven euro, ni slecht moetek zeggen. Bon, mannekes het is geen weer om nen hond door te jaagen, laat staan ne mens éé! Ik me mij bij de kachel gezet met een goei Cointreauke met ijs, dus ge moet mij pardoneren, want da ijs moet ni smelten éé, neje!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zaterdag 2 december 2006

  chocolatJajaja, nog een paaar nachtjes slaapen en Sinterklaas komt weer gepasseerd op zijne witte knol éé! Trek ik van de noen de kast oopen waar dak mijne grooten bot in bewaar om op de vijfde te zetten, zienek toch wel dat al die chocolat van verleje jaaar er nog in zit zeker? Enfin, hetgeen dak ni had opgegeten éé. Vies om te zien, amai, heleganst wit uitgeslaagen en aangefret door de muizen. Ik peisde eerst om er warme chocomelk van te maken, maar dat is er wel wat over, niwaaar. De vuilbak is een beter plekske éé. Bon, zaterdagmiddag, straks komen Charlotte, Laurence en ons Hilda langs, want we gaan Kingen. Ik Wies liever, maar bon, Hilda kan da ni goe, ze is beter in ander dinges zei ze geheimzinnig de leste keer. Geen idee in wa, maaar het zal zeker ni in Cointreau drinken zijn, want de leste keeer totterde ze bijkanst van de trap. Ik zal da wijveke vandaag in het oog moeten houden éé, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Vrijdag 1 december 2006

  ikkeAmai seg, zijn ze hier in’t straaat een kot aant afbreken, laweit, zelfs mijne goudvis is er ni goe van, zijn water staat den helen tijd te trillen gelijk ne colibrie. Enfin, ik em ne longplayer van de Frank Sinatra opgelegd en ik brul wa mee éé, dan wordt mijnen Moby Dick mischien wa rustiger en horek het laweit ni. Maar goe dat het vrijdag is éé, want subiet ganek naar Coiffeur Freddy in de Carnotstraat, gelijk elke vrijdag, ah jaa! Ik zal er dan maar een Cointreauke meer drinken dan éé, tegen dan zullen die werkmannen wel gedaan hebben zeker? En met een Cointreauke meer uit trekkek het mij ook minder aan éé, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Donderdag 30 november 2006

  de MichelGisterenavond tellefon, ne meneeer in gebrooken Vlaamsch en die zegt: “Esther, tis ik mak tok Esther zeegen éé, wilde kij nen duet met mij doen?” Ik zeg:”Ten eerste, het is La Esterella en wie zijde gij eigentlijk?” Enfin, ’t was de Michel Daerden éé, jaja. Die kennek nog van met zijn zatte botten in Café Jozef op’t Astridplein éé, altijd een bekke handtastelijk. Hij is van zinnes om ne CD op te nemen en gere ook met mij, mor bon, ik em daar geen goesting in zenne, hij kan zelfs ni zingen éé, neje. Ik heb hem dan ook gezegd dattem dat beter aan zijn vrouw kan vraagen, niwaar! Maar alsem nog is op de lappe wilde gaan dattem dan maar ne gil moest geeven, ah jaa! Ik em gezegd tegen de Michel, ik zeg Michel jom, neemt uwen eersten CD maar op met uw eigen wijveke éé, da gaat ze voorzekers gere hebben, ah ja!!

  Minister Daerden maakt CD

  Zijn filmkes

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Woensdag 29 november 2006

  CommodoreIk leees op den electronischen snelweg dat de oude van daagen tegenwoordig serieus veeel muziek via den ellentriek koopen éé. Nu kunde mij veeel wijsmaken, maar ik zien uit da klein gleufke van tien centimeter breed op mijne Commodore nog ni direct nen LP uitkoomen zenne, zelfs nog geen singletje! Voor die kermis moeten ze toch een ander masjoeffel pakken zenne, ah ja! Mor bon, het zal komkommertijd zijn zeker? Enfin, ik gon subiet is naar de kringloopwinkel in de Kroonstraat sé, want daaar hebben ze een paar bakken met LP’s en wie weeet komek mijn eigen mischien tegen éé, ah ja!! Ni da kik nog een plaat van mijn eigen moet zenne, ik em ze allemaal éé, mor soms krijgek de vraaag wel is niwaar en dan gevek zoon plaat cadeau en dan krijgek altijd een fles Cointreau in de plaaats, dus ge moet mij pardoneren, maar de deees is schijtes, ah jaa.

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Dinsdag 28 november 2006

  IkkeSteekter vandenoen nen brief in de brievenbus, ah ja, een brievenbus dient ni om in te pissen éé, hoewel dat da al wel is gebeurd is, mor bon. Wa willek zeggen? Ah ja nen brief in de bus dus éé, jaja. Met ne schoonen foto bij en een briefke. “Geachte mevrouw La Esterella, hierbij een foto van uzelf zingende tijdens een van uw concerten. Hoogachtend, André V. uw allergrootste fan.” Awel sé da is gesproken éé! Hij begint beleefd gelijk dattem moet beginnen en tijdens mijn concerts zingek wel ja, want waaar zouwek anders blijven met mijnen kombak éé! Ik moet zeggen tis nog nen schoonen foto ook, vermoedelijk met nen heelen duren fotokodak getrokken peizek, jaja! Enfin, den André mag content zijn, want ik em hem in de keuken opgehangen met vier punaizekes naaast ne hele schoonen foto van den Frank Sinatra zaaliger, jaja!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Maandag 27 november 2006

  Moby DickVandenoen staat Hortense hier aan de deur met haaren keffer. Enfin, gelijk gewooolijk zitten we nogal rap aan de Cointreau en zegt ze tegen mij: “Esther, ik mag toch Esther zeggen éé, waar is uwen Moby Dick naartoe?” Ik begin te bloozen en vertel haar dakkem zijn kwijtgespeeld, mogentlijk in mijne pombak en dak gezocht em overal, tot zelfs onder mijn bed, maar gene vis te zien. Enfin, Hortense, kordaat gelijk da ze is belt nen taxi en wij naar het Sint Jansplein die vissenwinkel binnen éé. Bon, bij deze emmek ne nieven Moby Dick in ne nieven bokaal met nog een plantje derbij dat die schobbejak al direct is beginnen opvreten. Straks hetem nog een indigeste gelijk ik gisteren zoon beetje, ah jaa! En da kan beter ni, want anders schijtem direct zijnen bak vol éé!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zondag 26 november 2006

  fritjesIk zijn vandaag maar een groot pakske frietten met stooofvlees gaan steken bij frituur Richard in de Helmstraat éé, jaja. Uiteraard met een curryworst special met curryketchup, een boellet, nen berelul, een vleeskrokket en een portie bitterballen erbij, ge kent mij éé! Enfin, ik zit daar nog geen vijf minuten, komt er ne jongenheer naar mij en vraagtem: “Esther, ik mag toch Esther zeggen éé, waar blijfde gij da allemaal steeken?” Ik zeg: “Boerreke en ik mag da zeggen, vooor u is’t La Esterella. Alles wa dak ni opkrijg da nemek mee voor mijn Minouche, nu goe?” Enfin, hij keek wa beteuterd, dus ik zeg dat het goe is vooor ene keer en da alsem mij nen trippel trakteert dat alles vergeten en vergeven is, ah ja! Bon, en nu moette mij pardoneren want ik moet dringend naar de koer!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zaterdag 25 november 2006

  goudvisTedikke, spoelek vandaag de visbokaal uit en doenek er nief water in, vinnek mijne vis ni veroem. Ik em overal gezocht zenne, maar gene goudvis te bekennen. Hoe is’t verdikke toch mogentlijk niwaar! Ik em de sifon van de pombak er al afgedraaid, maar geen viske te zien natuurlijk. Mijn Minouche zit hier wel in de geburen onschuldig naaar mij te kijken, maar nu vragek mij stillekesaan af of datter wel een viske in dien bokaal zat voordak hem begost uit te kuisen éé. Nu kunde zeggen, maar Esther, zoiets wette toch. Maar als ge al heel uw leven ne goudvis hebt dan is da routine éé. Das gelijk een lieke zingen dat ge al duizend keer gezongen hebt éé. Enfin, ik em maar een kaarske aangestooken éé, want zaliger issem in ieder geval, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Vrijdag 24 november 2006

  kerstsboomVoila sé, ik em mijnen kerstbooom maar al gezet sé, want ze stonden er vandenoen mee te leuren aan mijn deur voor vijf eurokes, das ni veeel, zelfs ni in echt geld en da kannek ni laaten liggen éé, neje. Bon, tijd om is te vertrekken, want coiffeur Freddy wacht op mij hé, tis vrijdag voor iets niwaar! Buiten dat, hij heeft een banket klaargezet met kreeft, oesters en nog nen hoop dinges peizek, waaronder een goei Cointreauke of drie vier, dus de dees is scheites, salukes!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Donderdag 23 november 2006

  Den IsidoorVandenoen gaanek de post uit de bus halen, ik denk, wa riekek nu weeer, ligt er een drolleke van een hondje in de gang. En stinken, amai, geeen idee wat dat da beestje éé gegeeten, mor ze moesten het verbieden, zelden zoone stank gerooken. Enfin, ik klop op de deur van Geraldine en direct het gekef van haaren Isidoor. Ze doet de deur oopen en ik zeg: “Amai Geraldine, ik weet ni wa da gij den Isidoor te eeten geeft, mor het stinkt serieus in de gang, want hij heter ene teegengesmeten!” Geraldine direct ne rooie kop, als die nog rooier kan tenminste en ze stamelt: “Esther, ik mag toch Esther zeggen éé, komt efkes binnen, schenkt u ne goeie Cointreau uit, dan zalle kik het terwijl opkuisen.” Awel sé, het was ne lekkere grote Cointreau. Alzek da alle dagen krijg, dan mag den Isidoor voor mijn part heel de gang volschijten, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Woensdag 22 november 2006

  Kiezing in OllandTis kiezing in Olland vandaag éé, jaja! Niet dat het mij veeel interesseert, mor bon, ik em ook ni alle daagen evenveel inspiratie, neje. Tis daar dan ook ni verplicht om te gaaan stemmen, dus wa zouwe kik het doen, ah ja! Soit, toen dak van de noen naar de gazettenwinkel ging voor een dooos sigaren en een lotto-papiereke werd ik nogal aangestaard door een groepke nozems van uit de geburen, amai! Volgens mij zijn die jaloers op mijne nieuwe frak van Lonsdale. Precies wel een populair merkske éé, want der waren der een deel van die er ook ongeveer zo enen aanhadden, mor dan bijkanst tot op de draad versleten, ocharme die sloebers. Ik zal ze de volgende keer is aanspreken sé, dan zal ik eens met hun moekke gaan klappen, want het is geen zicht en het zijn geen manieren vinnek om uw kindjes zo op het straat te jaagen éé, ah nee!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Dinsdag 21 november 2006

  LondsdaleIk em mij vandenoen op de markt goekoop nen stevige frak vooor deze winter gekocht, alleeen stater in’t groot het merk op, mor bon, voor ne frak van 10 eurokes -400 ballen in echt geld- kan me dat weinig scheelen zenne, ah ja! En hij is goe gevoeierd ook. Ik em hem zelfs aan terwijl dak deees aan het typen zijn sé en dat is oook geen probleem. Ge kunt da frakske zelfs in zijnen heelen in het wasmachien steken en op 30 graaden, zonder probleem. Dus dan kunde al is smossen als ge aan het drinken zijt éé. Want alles direct naar den droogkuis doen, da is er wa over niwaar!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Maandag 20 november 2006

  vies weerAmai mijn sjokkedijze, wat een vies weeer niwaar! Ik wilde naar de post en langs de winkel, maar zelfs met mijn overschoenen, nen dikke frak en mijne paraplu erbij zaggek het ni zitten. Ik em dan maar begost aan mijn kerststal en de glüwijn, ah ja! Maar bon, mijn Minouche vond duidelijk dak er wa te vroeg mee afkwam, met de kerststal éé, met de glüwijn heeft het beestje minder probleemen, mor bon, hoe zouwde zelf zijn, niwaaar! Nu ligt Minouche al uren en uren in da kersstalleke en ik krijg de kans ni om Onzen Lieven Heer in zijn kribbe te leggen, tedikke. Soit, ik drink mij nog een glüwijntje sé, want het preseeert ni echt éé, neje!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zondag 19 november 2006

  ijsjeJaja, tis zondag voor iets éé, ik zijn terstraks met Alfonsine, Gusta, Fabienne en de Fons naar cremerie Margriet gereje in Schilde éé, want daar emme ze wel goeie cremegelas, jaja. Vier bollen vanille met een goei toet slagroom erop en een koekske, ah ja! Mor bon, nu zijnek veroem thuis éé, mor logisch, anders konnek dees ni schrijven, ah nee! Bon, tis al dik na de noen, tijd voor een Cointreauke. IK zou zeggen doeget zelfde, mor dan moette den drank in huis hebben éé, dus kiest maar zelf, ah jaa! Schol éé!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zaterdag 18 november 2006

  De SintDe Sint is weeeral gearriveerd in de koekestad met zijnen boot vol Zwarte Pieten éé, jaja. Ik em het gehooord en gezien zenne. Al die schooon liekes en de kinderkens maar meezingen en de deees ook, zei het vanuit hare zetel met een vers Cointreauke, ah ja! Want ik zen ni zot zenne, ik krijg al jaaren niks nimeer van de goed heilig man, dus zo goe is’t nu oook weer ni éé. Mor bon, ik koom niks te kort, buiten een schijfke citroen en een ijsblokske. Ik zal het er sebiet is direct gaaan inkappen sé, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Vrijdag 17 november 2006

  IkkeZe kunnen de mensen nogal wa wijsmaken zenne, toen dak het las versliktek mij in mijne koffie, jaja. Al goe dat het gene Cointreau was éé! Enfin, ge zijt natuurlijk curieus van wat dat was natuurlijk, ah ja! Bon, dan zallek het vertellen éé. Ik was aan het surfen gelijk een jong veulen op den internet en ik kwam op de saait van Het Laagste Nieuws. Ge weet wel, die gazet die ni van ’t Stad is. Enfin, daar stond toch echt wel een dikke blaas volgens mij, want da kannek ni gelooven. Der zouden anders al raaar beesten rondlopen in de wei. En dien boer zou wel ne rode kop krijgen, amai nog ni! Enfin, lezet zelf maar is, want ik gaan stillekesaan vertrekken naar coiffeur Freddy in de Carnotstraat, want het is vrijdag, ah ja!!

  Kat bevalt van puppies

  De foto’s

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Donderdag 16 november 2006

  De LudoTis toch ni te gelooven éé, moogde zuipen bij het biljarten, leezek in de Frut dat de Ludo Dielis stopt met biljarten na 50 jaar zijn keu te berroeren, jaja. Enfin, ik zijn misschien een ouw beske, maar ik zien da wel zitten om de Ludo zijne fakkel over te neemen zenne, ah jaa! De zingende biljartster La Esterella! Het zou mischien wel ni slecht zijn vooor mijnen kombak peizek. Maar bon, dan moetek goe oefenen en ergens een biljarttafel zetten hier in huis, da wordt niet simpel. Maar ik kan in ieder geval al gaan oefenen in het vzwke achter den hoek, ge weet wel waar dat het altijd stinkt naar die raar sigaretjes. Mor ik vreees datter dan van biljarten ni veel in huis zal koomen, ah nee!

  ‘Vijftig jaar biljarten, het is welletjes geweest’

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Woensdag 15 november 2006

  BiljartHet zal is tijd worden éé en lang leve den electronischen snelweg of ik had het mogentlijk pas over een jaaar geweeten éé, ah ja! Enfin, vanaf nu moogde met uw zatte botten het wereldkampioenschap drieband doen, ze hebben het zo beslist! En volgens mij zijn alle biljarters daar heel content mee, ik trouwens ook éé, want ik biljart al wel is, ah jaa! Vroeger in den Biljart Palace, maar tegenwoordig in de Carnotstraat, das dichterbij éé, jaja. Enfin, vlak bij mijnen coiffeur de Freddy, ah jaa! (De Freddy heeft nu internet dus hij leest mee hé, ni geneerd zijn, tis nen toffe) Freddy, gelijk elke vrijdag; tot de vrijdag éé! Maar bon, waar was ik gebleven? Biljart, just… Soit den Jimmy White, een van mijn petekindjes zal dees wel goe niefs vinden, want dien heeft de Cointreau nog liever alze kik. Ik gaan hem subiet is bellen sé, dan kunnen we neuste week nog is een fleske kraken. Enfin, twee of zo, want op één fles Cointreau kunde ni staan éé!

  Alcohol geen doping meer voor biljarters

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Dinsdag 14 november 2006

  MuzzyHet wordt nu toch is stillekesaan tijd dat da reclammeke op den National Geodinges van het scherm verdwijnt zenne. Ik had er afgeloopen nacht zelfs een nachtmerrie over tedikke! Da groen monster Muzzy was al mijne Cointreau aan het opdrinken samen met dat ros mens met haar onnozel zinneke van “dat verdienen ze toch?” Waar hebben wij die commercial aan verdiend vraag ik mij dan af, die loopt al zeker vijf jaar, dag in dag uit, ene keer per uur op den NGC, jaja. Het is genoeg geweest, het is er dik over. Ik kijk genen NGC nimeer, tis goe geweest, ah jaa! Want stel u voor dat mijnen Cointreau écht had opgeweest? Wat dan éé? I’ll rest maai kees!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Maandag 13 november 2006

  De Kast Op Den OverloopTrekkek van de noen de kast open op den overloop, komt er een vleermuis uitgevlogen seg! Ik verschoot nogal, amai. Direct mijn haar bedekt met mijn pollen, mor het beestje vloog direct door naar de living. Ik em dan maar de mattenklopper gepakt éé, ah jaa! Ni om dat beestje dood te slagen éé, maar om het buiten te krijgen, maar dat is niet gelukt. Want wa laater vlooget beestje veroem de gang in en vandaar recht naar de zolder, bij den Ike Turner. Tis maar te hoopen dat er daar niks met da beestje gebeurd éé, den Ike heeft het ni zo met vleermuizen want Strauss vintem maar niks. En buiten dat, we kennen den Ike éé!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zondag 12 november 2006

  His Masters VoiceOp ne zondag na ne feestdag ist altijd kalmkes éé, dus ik zijn daarstraks nog is de zolder opgedooken om een klapke te doen met den Ike Turner die er een maand logeeert, ah jaa! Het was ne gezellige voormiddag moetek zeggen, want we hebben naar mijn collektie 78-toeren platen liggen luisteren, enfin, ik zat, hij lag. Sommige platen wazzek zelfs allang vergeten dak ze nog had, gelijk sommigten van de Frank Sinatra, jaja. Mor bon, nu is’t stillekes aan tijd voor een goei Cointreauke, want van plaatjes speelen krijgde grooten dorst éé. Voor den Ike is’t een Westmalleke, want da heeftem nog nooit gedronken zeitem. Alsem maar ni te zat wordt, want ik ken zijne geschiedenis, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zaterdag 11 november 2006

  kylieJaja, den tijd ga rap éé, ne gelukkige wapenstilstandsdag éé, ah jaa! Ondertussen is het ook al weer twee jaar geleden dat de Yasser kevendrager geworden is. Maar bon, der is ook goe niefs éé, één van mijn petekindjes, ons Kylieke is aan haaren kombak begost. Van de noen hing ze al aan den tellefon, maar wa te vroeg naar mijn goesting, maar bon, ze was den tijd weeer vergeeten, zoals iedere keer. Maar het is haar vergeven zenne, want ze vroeg om in januari een duetteke op te nemen, omdat we alletwee kombakkers zijn éé, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Vrijdag 10 november 2006

  ufoIn tegenstelling tot voorige nacht emmek afgeloopen nacht slecht geslapen, jaja. Enfin, ik lag nog ni goe in mijn bed of ik hoorde een gezoem voor mijn venster, zo’n geluid gelijk nen electrischen fruitperser maakt, maar dan zonder fruit éé. Enfin, ik trek de gordijn en de stoors opzij en wa zienek? Just, niks, noegabollen, nada. Enfin, ik kruip mijn ledikant in en wa later horek het weer. Verroem mijn bed uit en stillekes tussendoor de draperies geloerd en wa zaggek? Niks, nada, noegabollen natuurlijk. Enfin, nu vertrek ik naar coiffeur Freddy zenne, want ik em genen tijd en geen goesting voor deze zever, ah ja!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Donderdag 9 november 2006

  BBCIk em afgeloopen nacht gedroomd dak zwaaar aan het kombakken was, onder andere bij den BBC, jaja. Ge moet weeten, ik em ooit nog voor den BBC opgetreeden éé, maar dat was lang vooordat er hier tellevies was, ah ja! Enfin, ik stond daaar voor de camera te zingen alsof dak nog een jong meiske was éé. Mor bon, vandenoen ging ineens mijn bel van de deur, in mijnen droom dachtek dak veroem op het podium werd gebeld, dus de fakteur heeeft wel wa moeten blijven bellen, niwaar. Hij zei tegen mij: “Esther, ik mag toch Esther zeggen hé, ik dacht al dat ge in uwe slaap gebleeven waart”. Ik em hem gezegd dat het vooor hem iets minder mag zijn en dak gewooon goe aan het droomen was, ah ja! En zeker ni van hem!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Woensdag 8 november 2006

  wolJaja, de winter is in aantocht éé en dan brei ik mij altijd een schooon nief trui, ah ja! Ik moet zeggen, na al die jaaren hebek er wel natuurlijk nen helen hoop en ik weget ze trekken dan ook nog is allemaal op elkaar, maar ieder jaar probeerek toch wel een ietskes ander trui. kwestie van zelf nog te weten van wanneer dat mijn truien zijn éé. Zo emmek is een trui gebreeën, lang voor mijnen kombak en den hele winter die trui ni aangedaan om dak de verkeerde voor had, jaja. Mor bon als ge het fris hebt moette een borrel drinken niwaar, da’s beter tegen de vervuiling éé!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Dinsdag 7 november 2006

  Sint Larentiuskerk Ik lees op den internet dat de Rechtvaardige Rechters onder het altaar liggen van de Sint Laurentiuskerk aan de Markgravelei hier in’t stad. Wa ligt da daar te doen, denkt ne mens dan éé. Daar hadden ze toch allang is moogen zoeken niwaar, het ligt er al 72 jaar! Zolang dat ze maar niet bij mij koomen zoeken is’t allang goe, want die dienders zouden al rap al mijne Cointreau binnenjoeberen peizek! Want ja, als ge niks vindt, dan vliegde in den drank, oftewel voor de lol, oftewel van miserie, mor het resultaat zal hetzelfde zijn éé, alles leeg, ah ja!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Maandag 6 november 2006

  Yvonneke Vadenoen tellefon, tis bij mij altijd in de noen dat ze bellen éé, die ouw mensen zijn vruug wakker niwaar! Enfin, ons Yvonneke om te vraagen of dat ik nadat ze naar de coiffeur gegaan is met haar wil gaan lunzen. Ik zeg: “Yvonneke, de Jozef Luns is toch allank dood?” Maar ze wilt dus iets met mij gaaan eten op de middag, dat ze dat dan ineens zegt éé, met al die moderne wooorden altijd! Enfin, tis maar te hopen dat het geeen boterhammen met choco zijn, want daar emmek vandaag geen goesting in, neje!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zondag 5 november 2006

  knal! The night that the lights went out in Europe, jaja, we moogen ons over negen maaanden weer aan nen babyboom verwachten éé, dus das goe vooor het Zilverfonds, ah jaa! Enfin, ik em er ni veeel van gemerkt, mor bon, ik had dan oook ellentriek gelijk de meesten hier éé. Over ellentriek gesprooken, ik zijn een taaart aant bakken in den oven voor sebiet, want ik krijg weeer bezoek, mor vermits dat ze incognito koomen ganek ni vertellen aaan den internet wie dat het is éé, want anders weeet iedereen het, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zaterdag 4 november 2006

  euro millions Tedikke, koop ik ook is een lotje, heeeft er niemand gewonnen! Ik had het lotje den donderdag gekocht en ik droomde snachts al dat heel mijne gang vol champagne en Cointreau stond, jaja. Het kan dan ook plizant zijn in nen droom, niwaar! Enfin, ik em uiteraard het zekere vooor het onzekere genoomen éé, dus ik em er voor gezorgd dak zeker geenen drooge lever krijg, ah neee! Over droge leevers gesproken, straks gaan we boomke wies spelen sé en de grootsten dorstige, de Cois, doet oook mee, het groote voordeel is dat die zijnen drank zelf meebrengt, want die lust gene Cointreau, goed éé!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Vrijdag 3 november 2006

  ikke Tis weer den eersten vrijdag van de maaand en dan doet mijne coiffeur Freddy altijd iets speciaals voor mij éé, jaja. Geen idee wa dat het vandaag gaat zijn, mor mogentlijk is’t al ne glüwijn of zo, want daar emmek wel goesting in vandaaag. Maar bon, voor dak naar de coiffeur vertrek ganek toch nog eerst een pakske frieten met stoofvleessaus, mayonaise en een curryworst special steeken bij frituur Richard zenne. Want ik em honger als een paaard, ni gewoon. Da komt omdak gisteren nogal veeel em gezongen toen dak de ramen aant kuisen was en ge weet het misschien ni, maar van zingen krijgde honger, echt waar! Tis dan ook nen heelen boterham mijn repertoire éé, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Donderdag 2 november 2006

  Robbieke Van de noen tellefon, de Robbie, één van mijn petekindjes, mischien kendem wel, ik geloof dattem ook al is voor den BCC heeft opgetreeden, jaja. Enfin, de Robbie vroeg: “Tante Esther, ik mag toch tante Esther zeggen hé, wanneer nemen wij is een duetje saamen op?” Ik em gezegd dat da geen probleem is éé, dattem maar langskomt met zijn installatie en zijne nieuwjaarsbrief van verleje jaar, want toen issem hier ni geraakt. Mor ik em gezegd dat alsem wa succes wilt boeken, dattem dan is bij de Abbas moet langsgaan éé, ah jaa! Ons Robbieke is er ene die ook wel gere een Cointreauke lust zenne, mor naar het schijnt heeftem het altijd nogal druk, maar bon, wie niet éé. Nu is’t maar te hopen dat alsem hier staat, dattem dan ook kan zingen éé, ah jaa, want als klein bazeke wast niet de vette zenne, neje!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Woensdag 1 november 2006

  1 november Tis dan toch nog nen echten eerste november geworden; regen, wind, enfin, triestig weeer éé, jaja. Ne mens moet zijn overschoenen al aandoen om naar het Schoonselhof te gaan met zijne pot chrysanten éé. Mor ge kunt ze beter ter plekke kopen zenne, tis een bekke belachelijk om met allemaal de tram op te springen met nen bloempot, ah jaa! Enfin, de deees gaat niet met de tram zenne, dat duurt mij allemaal veels te lang, buiten dat is het dan den godgansen tijd Esther dit en Esther dat éé, ge kent da wel. Dus ik em gevraaagd aan den Eric met zijn DS-en of dattem mij ni voert en da was geeen probleem zeitem, zolang als we achteraf er maar ne goeie gingen drinken éé!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Dinsdag 31 oktober 2006

  Agnes Ons Agnes is just aangekoomen met een mand appelen. Heel wijs zei ze dat het moeilijk krieken eten is van nen appelboom, jaja. Dus wij staaan hier nu met ons twee in de keuken appeltaart te bakken, compotte te maaken en appelbeignets te fabriceren. Enfin, dat doet zij nu éé, ik zit hier op mijne Commodore te schrijven, ah jaa! Mor bon, ik em heur gezegd dak op den internet alle daagen iets neerpoot en van den electronischen snelweg had ze nog nooit gehoord éé, mor bon, Agnes woont in Pulderwezel éé, dat zegt al veel. Goe, ik gaan verderdoen want ze roept dat ze mijn hulp nodig heeft omdat mijnen bladerdeeg gereed is en er staat een cognacske te wachten, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Maandag 30 oktober 2006

  Ikke Tis weer schooon weer niwaar, ondanks de wintertijd éé, Onzen Lieven Heer heeft da weer goe gezien moetek zeggen, hoewel alzek op den electronischen snelweg lees hoeveeel dat de opwarming gaaat kosten, dan zijn we nog lang niet aan de nief patatten éé, neje. Langs de andere kant, alst altijd warm blijft, dan zijn er twee keer per jaar patatten, mor bon, zo simpel zit het ni ineen peizek en het zal mijnen tijd nog wel justekes duuren zeker? Ik gon er nu ni teveeel aan peizen zenne. Ni dak mijne kop int zand wil steeken éé, mor ik moet dringend terug naar mijn terras, want mijn vriendinnen zitten daar te keuvelen en van de Cointreau te tutteren en das toch een pakske gezelliger dan achter den ordinateur zitten, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zondag 29 oktober 2006

  winter Wintertijd, zoomertijd, wintertijd, zoomertijd, wanneer gaan ze met die waaanzin nu is ne keer ophouden éé, ah jaa! Binnenkort zijn er geen seizoenen nimeer, dus wa zin heget dan nog? Om nog maar te zwijgen over al da werk om die klokken te verzetten! Ik em er gelukkig maar een stuk of vier hangen, buiten mijne wekker éé, mor de Frank, mijne gebuuur, die heeeft een heel collectie van wel 263 klokken, tenminste, da zegtem toch zelf, jaja. In ieder geval, die is al van gisteren aaan het vloeken en aan het verzetten, ik hoor het los dooor de muur. Ik em al is willen zeggen dak wel kom helpen, mor der is geen beginnen aan, niwaar! Om nog maar te zwijgen dattem gene Cointreau in huis éé, mor bon, ge kunt ni alles hebben éé, neje.

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zaterdag 28 oktober 2006

  Centraal Station Het was weer ne gezelligen avond in Café Jozef éé, den Louis had wel weer wat te veeel gedronken en dan wordtem wa handtastelijk, mor voor de rest was alles bonnekes. Want zelfs als den Louis gezoopen heeft blijft het ne galanten vent met zijn 98 lentes, jaja. Hij is dan ook redelijk populair bij zo goe als alles boven de 60 jaar éé. Der zijn dan ook al wel is jaloerse toestanden voorgevallen, jaja. Mor de Louis weet dan dattem erover ging en dan trakteertem heel de kroeg, niwaar. Dus ze zien hem allemaal gere koomen hé. Bon, de dees gadis aan haar klokken beginnen sé, dan staan die al just tegen morgen éé, den dag van 25 uurkes.

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Vrijdag 27 oktober 2006

  Liza Minnelli Vandenoen tellefon, ist ons Liza, ge weeet wel de dochter van Judy Garland zaaliger en de Vincente éé. Of dat ze in april bij mij mag koomen logeren want ze treedt dan op in de Elisabethzaal. Ik zeg, maar kind toch, ge zijt altijd welgekoomen zenne, maar kon een hotel er niet meer af, ah jaa? Jawel, zei ze, maaar het is zo lang geleeden dat ze nog is bij haar meter op congé was, daarom dat ze gere langskomt éé. Buiten dat is ze verzot op mijn cocktail van Cointreau met citroen en ijs, jaja. Ni dat ze dat ginder in de Amerique niet hebben éé, mor op tante Es haar manier is toch nog altijd iets anders niwaar! En bij mij thuis kan ze dan serieus scheefgaan zonder op te vallen éé. Bon, tis vrijdag, hoogtijd voor coiffeur Freddy, salukes en tot morgen!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Donderdag 26 oktober 2006

  ikke Jaja, met dees weer krijgek altijd goesting in een glaske champagne éé, jaja. Al goe dak er altijd een paar op voorraad em staan en dat ze rap in de frigo gestoken zijn éé, want lauw is da ni te drinken, neje. Ik zit dan ook rustig op mijn terraske een dikke trui te breien, want als de winter het tegenovergestelde gaat doen dan dees weer, dan zijn we goe gesjareld, niwaar!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Woensdag 25 oktober 2006

  herfst Het weer zieter precies iets beter uit dan gisteren, jaja. Ik em dan ook met Gusta en den Edgar afgesproken dat we ne Leffe gaaan drinken in’t Rivierenhof éé, dan kannek de schooon herfstblaren nog is zien, ah ja! En eerlijk gezegd ganek ook wel om de herfst op te snuiven, want bier is ni zo direct mijn ding niwaar, daar wordek veel te rap zat van, jaja. Mor een voorzichtig glaske wijn of een Cointreauke, da zienek altijd wel zitten niwaaar. Ik hoop alleen maar dat de jonkheid niet te wild doet in het park, want het is woensdagmiddag en dan isser geeen scholeke éé, neje.

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Dinsdag 24 oktober 2006

  regen Amai mijn sjokkedijzen zenne, wat een triestig weeer, ik em zelfs geen goesting om te zingen, ge moet niet vraagen éé, neje. Zelfs om “singing in the rain” te zingen emmek geen goesting, want ik moet er subiet nog efkes dooor omdat mijne koffie op is en das zonde niwaar. Al goe dat de CROOZE.fm der nog is, toch nog een beetje vreugde in de huiskamer, jaja. Bon, de deees gaat haar overschoenen is aandoen sé en mijn haarkappeke zoeken, want ik wil ni datter iets aan mijn coiffure komt éé, neje. En dan ganek koffie haalen en een klapke doen met de Kevin in’t vzwke waar dat het altijd raar riekt peizek, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Maandag 23 oktober 2006

  BudWa leezek toch weer op den electronischen snelweg, bierdrinkende varkens. Maar bon, om nen Budweiser te drinken moette toch op zijn minst iets weg hebben van die beestjes éé, want die rommel is eigentlijk feitentlijk ni te drinken éé, neje. Mijn nicht zaaliger, Hortense, die had vroeger ook een varken, maar dat kreeg iederen dag jenever. Nadeeel was wel dat het beestje vrij rap begost te lallen van zattigheid en dingen zei die het beter ni had gezegd éé, overdrijven éé, ge kent dat. Mor bon Hortense is er dan toch uiteindelijk mee getrouwd, hihi. Bon de deees gaat is een ander varkentje wassen sé, want ik em van Alphonsine 20 kilo appelen gekregen en daaar ganek nu appelspijs van maken sé. Ni van alles éé, neje. De rest gaaat gewoon in de Weckpot, ah jaa!

  Bier drinkende varkens Britse delicatesse

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zondag 22 oktober 2006

  Ikke Den allee is boven, ik hoor het ons moeder zaaliger nog altijd zeggen, jaja. Enfin, ik zijn gisteren naar een feestje geweeest in een café met die naam, nochtans was het op de gelijksvloer, mor bon, de tijden veranderen niwaaar! Uiteraaard emmek een klein concertje gegeven op aandringen van alle aanwezigen éé. De Cointreau vloeide er dan oook rijkelijk, ah jaa! Ik emzelfs vooor den eerste keer gerapt met ne rapper. Ik wist eerst ni wa dat het was, mor eens da ge der mee weg zijt is’t wel plizant, jaja. Ik gon nu rap, wat is in a neem, nor beneje sé, want den Eric is er met zijne cabrio om een toerreke te gaaan doen en da’s mischien de leste keer deees jaar, dus da kannek ni laten schieten éé, ah nee!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zaterdag 21 oktober 2006

  Koffie Ik em vandenoen nog een extra taske koffie gedronken sé, want ik em op den electronischen snelweg gelezen dat koffie goed is voor uw hersens, jaja. Mijn memorie is nog meer dan perfect zenne, mor ge moet op alles voorbereid zijn éé. Zo verwijdt den alcool de bloedvaten, wa ook ni slecht is en af en toe een sigaar vernauwt het weer een bekke. Eigentlijk zit de natuur toch schooon in elkaar éé, vinde ni? Onzen Lieven Heer heet da allemaal heel goe gezien éé. Daarom ganek mij een godendrankske uitschenken sé en mij efkes op het terras begeven. Want de zoomer blijft ni duren éé, neje.

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Vrijdag 20 oktober 2006

  Pompoenum Maxima Jaja, tis weeer pompoenentijd éé. Nu moettek zeggen dak er van het jaar maar een paar kleintjes heb, ni gelijk die van verleje jaaar hier op de foto éé, want toen is er een stuk van mijn terras afgebroken onder het gewicht en da wildek van’t jaaar toch wel ni tegenkomen, niwaar. Ik heb er just ene in twee gesneeden sé en hij zit in de pot met een beetje prei, ni te veel éé, anders lopek constant naar de koer, jaja. En oook wa ajuin en kruiden, niwaar. Voila, ik em hier gedaan, tis tijd om naar coiffeur Freddy te gaan, ah jaa, tis vrijdag vooor iets éé!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Donderdag 19 oktober 2006

  Antomium Ik zijn nog is aant Antomium geweest, jaja. Enfin, ik em het Antomium afgestoft, want het was nodig. Ik vergeeet altijd dat er nog een buffetkastje in de gang staat éé met nog wat bullen op. Waarom dak da Antomiummeke nog ni in den blauwe zak gestooken heb, wetek eigenlijk ni. Want wa moet ne mens ermee éé. Ge kunnet ni eten, ge kunnet ni drinken en echt schooon kundet ni noemen. Francine van den Toinne zei het me nog vandeweek. Wa moetek met al die bullen, ge kunt ze toch ni meenemen als ge naar Onzen Lieven Heer vertrekt éé en ge hebt er heel uw leven werk aan. Maar Francine zei toch na een paar glazen dat ze wat overdreven had éé, want in den hemel is er geen bier, daarom drinken wij… just.

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Woensdag 18 oktober 2006

  Daerden De wondere weereld der techniek éé, ik moet zeggen, sinds dat den electronischen snelweg tot bij mij binnen ligt emmek toch a goe gelachen zenne, jaja. Nu emmen ze onder den Daerden zijn zat gewouwel al muziek gezet sé en hij schijnt ontzettend goe te scoren op de internetdinges. Mischien iets goe om mijnen kombak te steunen, jaja. Enfin, ik gaan elle ni langer ophouden, ga maar rap naar het filmke zien éé!

  Hier ziedet filmke

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Dinsdag 17 oktober 2006

  Goedele Het is eigentlijk feitentlijk toch allemaal nogal wa gescheeten zenne. Leen verhuist van vrije post en ons Goedele gaat scheiden. En bij wie hangen ze dan te janken aan den tellefon of nog erger, aan de deur? Just, bij tante Es. Ge kunt al peizen dak van de noen nog gene second rust em gehad zeeker? Enfin, ze weeten dat ze bij mij altijd terecht kunnen vooor een klapke, niwaar! Om over een borrel nog maar te zwijgen. Ons Leen is weer scheef vertrokken zenne, mor bon, ik zen ni anders gewoon. Ik em wel nog nen bonk gehoord en geclaxoneer toen dat ze vertrok, mor ik zen ni dooor de raam gaan loeren. Ik em da allemaal allang gezien zo’n dingens éé, ah ja!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Maandag 16 oktober 2006

  kanarie Tedikke, ik zijn toch een bekke lomp geweest peizek. Ik had de vrijdag een schoon vogelke gekregen, maar ik heb het deurke per abuus opengelaten vermoed ik, want het beestje is gevloogen. Dooodzonde vinnek, mor bon, het was ook wat te schooon om waar te zijn, niwaar. Zo mooi zingen, ik had het nog nooit gehoord. Het was bijkanst in staat om Oh! Lieve Vrouwe Toren te fluiten dus ge moet ni vraagen éé. En het spijtige is, vogelkes komen ni terug naar hun kotje, want daar hooren vogelkes ni in thuis éé, neje!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zondag 15 oktober 2006

  Zon Ik emmet gezegd in augustus tegen iedereeen, mor ze geloofden me weer ni éé. Mor soit, ik em toch gelijk gekregen dat het nen indianenzomer zou worden, niwaar. Ik zit begot op mijn terras lekker int zonneke te soezen en het is de vijftienden oktober, jaja. Terjust belde Alfonsine nog om te vraagen hoe da ge glüwijn moet maken, mor ik em gezegd dat ze daar nog veel te vroeg voor belt, mijn hersens staan nog ni op de winter ingesteld, ah nee! Voor mij ne caipirinha en de CROOZE.fm op sé en de zomer duurt tot over twintig jaar, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zaterdag 14 oktober 2006

  Mojito Ik zijn gisteren met Mariette en Julia naar Café Jozef geweest opt Astridplein, ik was toch al in de Carnotstraat toen dak van Coiffeur Freddy kwam, dus dan is’t ni echt ver nimeeer, neje. Enfin, ge weet hoe da gaat hé, een danske plasseren en den ene mojito na den anderen, mor vraaagt me nu ni hoeveel, want da is ni belangrijk alst gezellig is éé. Ik zijn in ieder geval goe thuisgeraakt, jaja. Want de François van Gusta hé ons naar huis gevoerd éé en die kon volgens mij toch nog redelijk goe op zijn benen staan. Klappen kon hij niet zo goe meeer, mor bon, ik em het altijd ne zagevent gevonden, dus eerlijk gezegd kwam da wel van pas, ah ja!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Vrijdag 13 oktober 2006

  13 Jaj, tis weeral is vrijdag den 13e niewaaar. Altijd ne fijnen dag, gelijk vandaag, tis schooon weer, tis warm, de Cointreau is koud en coiffeur Freddy is op mij aan het wachten met een taske koffie een speculozeke en een cognacske, ah jaa! Mor ik zen geen onnozel éé, voorzichtig moette altijd zijn! Enfin, allemaal een goe weekend éé, want ik zen al redelijk laat en ik moet nog efkes langs de koer, dus tot morgen éé!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Donderdag 12 oktober 2006

  McDonald-kip Amai een envelope krijgen van de McDonalds met 15.000 eurokes in, das tedikke meer dan 600.000 ballen in echt geld! In ieder geval een pak beter dan die madam die in haar bakske vleugelkes ne kop van een kieke vond, niwaaar! Den brave jongen heget geld teruggegeven, jaja. Ik zou da oook gedaan hebben éé, wa zouwek er mee moeten doen? Ik em zo goe als alles wat mijn hartje begeert, ah jaa! Buiten da, ik zijn nog nooit in de McDonalds geweest éé, achter mijnen hoek is er gene en alzek naar Frituur Richard gaaan in de Helmstraat etek al wel is nen Bicky Burger buiten een pakske friet met stoofvlees en mayonaise. En ne curryworst special met curryketchup ook uiteraard, ah jaa! En alst wa laater is dan trekt de Richard de Cointreau open, alles dik in orde dus!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Woensdag 11 oktober 2006

  maan Amai, nu emme kik er al wel is tipsie bijgeloopen, maar de Michel Daerden doet da goe moetek zeggen. Ik em hem zo ook is weeten scheefgaan in Café Jozef opt Astridplein, jaja. Ik moet zeggen, alsem een schreef uitheeft dan zitten zijn pollen wel wa losser, mor Mariette vond da gelukkig plezant de leste keer, jaja. Het is eigentlijk feitentlijk normaal dattem rap zat is zenne, want hij drinkt alles door elkaar éé, de leste keer begost em met Cointreaukes, ah ja, hij kwam eeerst naar mij éé, vedetten onder elkaar. Dan issem in den trippel gevlogen, dan rooie wijn alzek het nog goe voor em, dan ne tijd in den Duvel, en dan was’t tequila. Dodelijk gerief! Ik herinner het mij nog goe, want hij riep nog voor dattem neerzeeg dattem die vers verts allemaal in zijn kas ging slagen, jaja!

  Hier ziedet filmke

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Dinsdag 10 oktober 2006

  maan Fly me to the moon, and let me play among the stars!!!!!! Jajaja, alzek iets leees over de maan, dan beginnek da lieke altijd te zingen éé, hedde gelle da ook ni? Enfin, ik gaan is dringend ne mail sturen naar de Mao, want als de Chinezen muziek willen uitzenden vanop de maan, dan zennek er gere bij, van kombakken gesprooken dan éé! Waar is den tijd dat de Neil Armstrong zijn eerste voorzichtige stapkes deed op dien toverbol, jaja. Ik herinner het mij nog als den dag van gisteren, of pakt eergisteren, want het is weeral efkes geleeden, niwaar. De Kevin van het vzwke zei gisteren nog tegen mij dak is van zijne spacecake moest proeven, dan voelde u precies op de maan zeitem. Ik had gisteren ni zoveel goestink, maar ik peis dak sebiet toch is passeeer zenne, kwestie van al wa in de sfeer te koomen éé, ah jaa!

  China stuurt muziek naar aarde vanop de maan

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Maandag 9 oktober 2006

  Esther 85 Awel, ze emmen altijd van den Antwerpenaar gezegd dattem een ambetant ventje is en da klopt eigentlijk feitentlijk, mor gelukkig hetem ook gezond verstand niwaar. Enfin, tis grootte feest in’t stad éé want onzen burgemeester mag er nog is zes jaar bij doen, ah jaa! Straks komtem langs, ik peis met champagne, want onze Patrick vroeg eerst nog: “Esther, ik mag toch Esther zeggen éé, is een fleske Cointreau goe?” Waarop dak gezegd em dat deees gelegenheid toch meer naar champieter vraagt, en veeel, ik ze ni lomp éé!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zondag 8 oktober 2006

  kiezing Tedikke, ik ben wa te laat opgestaaan vandaag en ik moet nog naar de kiezing éé, tis maar te hoopen dat ze me niet laaten meetellen, niwaar. Mor bon, een oud vrouwke zullen ze wel gerust laaten zeker? Enfin, meisjes, jongens, denkt goe na op wie da ge stemt éé, want het zijn gemeenteraadsverkiezingen éé, geen nationale, ah jaa!!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zaterdag 7 oktober 2006

  Laurette Vandenoen tellefon, ons Laurette al bleitend! “Esther, tis ik mak tok Esther zeggen éé, ze emmen mij getrakteer op ne gateau!” Ik zei tegen haar dat ze daar geen oog moet voor uitbleiten éé, neje. Mor toen begost ze nog harder te weenen. Enfin, al snikkend en snotterend kwam het er dan uit éé, een taart in haar gezicht gesmeeten, tis nogal durven, jaja. Vooral omdat het zonde is van die lekker taaart éé, ah jaa! Enfin, over taaart gesprooken, Ik zen just een doos pattekes gaaan halen bij den bakker hier om den hoek, just voorbij het vzwke waar dat het altijd raaar riekt naar die pretsigaretjes éé. Enfin, ik em ne thermos koffier gezet sé, de fles cognac staat op tafel, ik zou bijkanst tegen mijn eigen zeggen: smakelijk Esther, mor das er dan weer wa over, niwaaar!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Vrijdag 6 oktober 2006

  strand Ik weget het is geeen fotooke voor nu éé, mor afgelopen nacht emmek ni zo goe geslapen en ik was wa lucide aaan het droomen éé. En ik droomde dak in Indonesië op een strand lag te zonnen met een lekker drankske erbij en schooon lokale muziekskes, jaja. Da komt natuurlijk om dak gisteren bezoek em gehad van ne goeie vriend van mij die dat daaar al jaar en dag woont, jaja. Mor hij was efkes hier voor een familiebezoek éé en dan mag een bezoekske bij tante Es ni mankeren, niwaar! Bon, met mijne droom in gedachten ist hoogtijd om naar Coiffeur Freddy te vertrekken sé en ik gon hem vraagen em mij een zomercoupe aan te meten, jaja!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Donderdag 5 oktober 2006

  Roodkapje Goe niefs lezek op den electronischen snelweg, ze hebben Roodkapje veroem in den Efteling, jaja. Ni slecht moetek zeggen, want het kind was nog maar nen dag geleje weggeloopen éé! Ja, die opsporingsdinges hebben hun best gedaan, niwaar. Het was blijkbaaar ni den eerste keer dat het kind het was afgebold, al dan niet met hulp van buitenaf niwaar. Waar gaat da toch naartoe met de jonkheid denk ik dan, al goe datter geen boze wolven meer rondlopen in de Lage Landen éé. Bon, ik gaan sebiet een pakske friet steken bij Frituur Richard sé, ik had gisteren al goesting, maar dan is’t zijne sluitingsdag, dus dan emmek maar tomaat garnaal met cognac en gebakken patatjes klaargemaakt éé!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Woensdag 4 oktober 2006

  Ikke Bellen ze vandenoen aan de deur, ik trek mijn venster oopen en ik roep naaar beneje: “voor wa ist?” Kijkt er een bazeke naaar boven, herkent mij direct uiteraard, ah jaa! “Ah La Esterella, woonde gij hier?” Waarop da kik uiteraard antwoord van: “jaja, maar ik woon hier incognito, dus zegt maar Esther!” Enfin, het was voor een lotje van de Chiro van wa verder, ze doen nen tombola en ik kan ne cd-speler winnen naar het schijnt. Da zou wel goe van pas koomen, want ik em nen helen hoop CD’s, mor ik em gene speler, neje. Wel ne pickup van Dual voor mijn Long Plays en mijn singletjes éé, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Dinsdag 3 oktober 2006

  fiets Ganek vandenoen naar de markt op’t pleintje hierachter den hoek, vraagter ene van een kraam aan mij waarom dak ni met de velo kom. Ik zeg hem dak gene velo em, daarbij waar zouwek hem zetten? En waarom zouwek met de velo koomen éé, ik woon achter den hoek. Mor hij zei dak dan meer kon meesleuren éé en daar heetem wel gelijk in natuurlijk. ge hangt uwe gidon vol, vanachter op uwen port bagage kan oook veel op, wel een halve pallet Cointreau zo op’t eerste gedacht peizek. Mor bon, op de markt kopek noooit veel, bij nader inzien uit gebrek van ne velo natuurlijk, ah ja! Bon, ik laatet niet aan mijn hart komen éé, integendeel, ik zen mij gaaan zetten sé met een koffieke en een cognacske en ik hem de CROOZE.fm opgezet. Wa moet ne mens nog meer emme?

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Maandag 2 oktober 2006

  Lange Jojo Chef un p’tit verre on a soif!! Jajaja, over kombakken gesprooken éé!! Ik zong het in ieder geval goe mee éé, jaja! Chef un p’tit verre on a soif!!! Schooon lieke van de Lange Jojo, niwaaar. Ik kreeg er opslag dorst van toen dakkem het gisteren op den tellevies hoorde zingen ah jaa! Ze gaaven ne concert met nen hooop artiesten gisteren éé, ik weet ni of da ge da weeet of gezien hebt, niwaar. Ze hadden mij ook gevraagd zenne, mor ik kon ni, het was mijne vasten kaaartavond en da is al jaaren zo. En voor mijnen kombak moetek het ook ni doen éé, want ik kombak al zoveeel. Bon, ik zen goegezind sé! Chef un p’tit verre on a soif, une p’tite bière, on a soif!!! Schol!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zondag 1 oktober 2006

  ikke Schooon weer éé, jaja. Ik zit hier weeer op mijn terras met een glaske erbij en ni te vergeten mijn goei vriendinnen Hortense, Angèle en Mariette. Mor ik zijn mor efkes naaar binnen gekoomen om dees te schrijven, want ze zijn weeer aan het zagen de wijvekes, amai. Da hedde soms met oude wijvekes éé, dat ze zoo beginnen zaagen en zaagen. Al goe da kik nog ni te veeel zaag. Hoewel als ge ziet hoeveeel da kik hier al neergepend heb al die jaaren, dan moogde mij der toch ook bijkanst bijrekenen, jaja. Enfin, veroem mijn terras op sé, want mijn drinken wordt warm en das zonde, tot merge!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zaterdag 30 september 2006

  accidentje Lap! Wreed accident, wreed accident! Ik hooor het me nog zo roepen! En toen wierek in het zweeet mijns aanschijns wakker op mijn mansarde, jaja. Tedikke seg, ik had gedroomd dak aan het rijden was met nen DS van den Eric, jaja, ikzelf. Nu moette weeten, de laatste keer dak nog is met een voiture gebold em was lang vooor mijnen kombak éé, jaja. Enfin, een goei borrel Cointreau binnen en beginnen rijden éé, zonder handen af en toe. Mor bon, in droomen kannet soms raar gaan éé, want ik em er ne foto van getrokken en dees was het resultaat. Ik zal den Eric toch maar is bellen in Dendermonde om te vraagen of dattem genen DS mist éé, want ge weeet maar nooit. Want het is ni omdat dien Ollandse charmezanger zingt dat droomen bedrog zijn dat da effectief in’t echt ook zo is, niwaar!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Vrijdag 29 september 2006

  Cointreau Jaja, tis veroem vrijdag éé, wa gaget toch allemaaal rap alst nen indianenzomer is, niwaaar! Enfin, ik vertrek naar Coiffeur Freddy sé, want tis weer de moment niwaaar. Mor hij had een Cointreau-verrassing in petto zeitem, ik zen is curieus, ah jaa! Zolang da mijn haaar ni affikt éé, want alcohol, da brandt éé, da wetek van mijn creppekes die dak soms rijkelijk overgiet met Cointreau, niwaar. Bon, de deees is weg, want straks emmek bezuuk éé, dan komen Mariette, Louisa en Constans op koffieklash, maar hun kennende zal da wel Cointreau met ijs worden, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Donderdag 28 september 2006

  Ozon Over een poep gesproken! Serieus gat in de ozonlaag zo te merken, ik em het gezien op den internet, jaja! Ik moet zeggen, tis wel een schooon kleurke éé. Het zou ni misstaan in een Duvel-glas, mor dan zonder Duvel en met iets anders in en zonder de reclam opt glas. Ik zien eigentlijk in dees vooral nen Blue Curacao in combinase met nen Pisang Ambon, jajaja! Een goe zoet wijvedrankske éé! Ik gon da direct is uitproberen sé! Waaar dat het gat in de ozonlaag al ni goe vooor is, om van den electronischen snelweg nog maaar te zwijgen, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Woensdag 27 september 2006

  Ons Lisa Nor het schijnt was da wijveke op da schilderij da hier in de gang hangt zwanger op de moment dat het schilderij gemaakt werd. Ja da wistek ook éé, da hé ons Lisa mij destijds nog verteld, ah jaa! Tegen mij vertellen ze alles, niwaaar, mor ik zen dan oook een bekke de mama van de sterren éé, jaja. Over sterren gesprooken, alzek ni rap nen boterham met platte kees en radijzekes eet dan zienek sterrekes peizek. De noen is al gepasseerd en ik em nog niks in mijn jip geslaagen, neje. En ge moet toch echt wel iets binnen hebben voor da ge aan de Cointreau begint éé, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Dinsdag 26 september 2006

  warm Lezek op den electronischen snelweg dat het 3 miljoen jaar geleje is dat het nog zo warm geweeest is, ik em pertang mijn zelfgebreeën overgooierke aan zenne en ik em het niks te warm, neje. Mor bon ik em nog geen Cointreauke gedronken vandaaag, da kan er oook iets mee te maken hebben, niwaar. Ik constateer wel da hoe warmer het hier zogezegd wordt, hoe kouwer dat de mensen geworden zijn éé, jaja. Maaar bon, da’s de vooruitgang zeker? Goe, ik em van al da schrijven dorst gekregen, jaja! Tijd voor…. een Cointreauke, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Maandag 25 september 2006

  visei Nu kunnen ze me veeel wijsmaken éé, maaar dees is er toch wel dik oover, niwaaar. Een eendenei met viskes gevonden in de Alpen, de viskes emme ze maar rap laten zwemmen, jaja. Edde die viskes gezien? Da zijn precies pillchards! Ik kan mij ni vooorstellen datter pilchards in de Alpen zitten, laat staaan in een eendenei éé! Enfin, het zal pruimentijd zijn zeker? Ah ja tis pruimentijd, das just, want ik em hier nog een kilooke geel pruimen liggen, jaja!

  Fish egg ‘miracle’ needs cracking

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zondag 24 september 2006

  ikke Das toch wel spijtig éé, nu dachtek dat vandaaag het zonneke ging schijnen en dak met den Eric een toerreke zou gaaan doen in zijnen DS décapotable, mor nee, het kan mogentlijk regenen en dan komtem met da bakske ni buiten, wa dak wel snap zenne, want met de kap dicht is de charme er wel deftig af niwaaar. Enfin, hij komt wel naaar hier zenne, mor om mee op mijn terras te koomen zitten en van de Cointreau te komen joebberen. Baaj de wee, of hoe zegt de jonkheid da tegenwooordig, ik leees op den electronischen snelweg dat den Osama dood zou zijn, mor da kan ni want hij éé mij gisteren nog gebeld, ge moest allemaaal de groeten emmen, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zaterdag 23 september 2006

  ikke Kem nog is ne schoone foto gevonden sé, van voooor den tijd dak begost met te kombakken éé, jaja. Toen was ik nog een jongk meiske, niwaar. Ik botste op die dooos fotoos toen dak op zoek was naar een dooos sigaren die dak oooit is had gekregen 20 jaaar geleje en die kleine van hierneffe die verzamelt sigarenbandjes dus ik dacht ik geef da manneke die dooos, jaja. Ik smoor geeen ouw sigaren zenne, ik em er genoeg nief éé, ah jaa! Enfin, tis weer schooon weer éé, ik gon wa verder op mijn terras zitten met een Cointreauke, jaja!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Vrijdag 22 september 2006

  fritjes Op ne vrijdag ganek gere een pakske frieten met stoofvlees en mayonaise steken bij de Richard in de Helmstraat hier achter den hoek voor dak naar coiffeur Freddy gaan in de Carnotstraat éé, jaja. Mor ik em gehoord dat de patatten dees jaaar serieus tegenvallen, enfin, datter een pak minder zullen zijn en dat ze kleiner zijn, niwaar. Nu zouwek zeggen, eet dan wa meer rijst éé, mor bon, ik zie de Richard nog gene rijst bakken éé, neje. In ieder geval, ik gon mij een grooot pak bestellen sé, want ik em honger. Ik em vandenacht zelfs gedroomd van een pakske frieten met stoofvlees, jaja! Bon ik zen is weg dan, want een curryworst special met curryketchup willek er oook nog bij, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Donderdag 21 september 2006

  Ikke Jaja, de herfst is begost, ge zou het pertang ni zeggen, maaar daarmee emmek een krat champagne verdiend, want ik had met Irma, de Cois, Stans en den Tienne gewed dat we nen indian summer ginge krijgen éé en dat het nog goe warm ging zijn, jaja! Ik zen mischien een ouw bes, mor ik zijn geen lompe éé, neje! Enfin, ik em een fleske opengetrokken sé, ne Veuve clickklak of zoiets, ni slecht. Enfin, ge snapt dak het vandaaag kort hou éé, want warm is da ni te drinken, neje! De dees gaaat veroem op haaar terras zitten en terecht, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Woensdag 20 september 2006

  Keith Amai mijn shokkedijze, de Keith Richards is toch nen aansteller zenne! De drugs zijn nimeeer wa da ze geweeest zijn dus dan stoptem er maaar mee, het soepkieken. Ik zeg hem al jaaar en dag datttem met zijn tengels van die bullen moet afblijven en dattem beter aan de Cointreau zit, gelijk ekik. Mor nee, altijd speciaaal willen doen éé. Enfin, ik heb hem vandenoen gebeld dattem maar efkes hier komt logeeren, want den Ike Turner slaaapt toch een maand op mijne scheerzolder voor da gevalleke in’t Sportpaleis, de nicht van de Proms of zo. Dan kunnen ze met twee aan de Cointreau zitten en alsem het echt ni kan houwen, dan moeten maar wa drugs gaaan kopen int vzwke achter den hoek, bij de Kevin éé!

  Keith Richards stopt van pure miserie met drugs

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Dinsdag 19 september 2006

  poker Het is weeer goe bezig buiten het weeer, niweeer, hihi. Tijd dus om met Gusta, de Fons, en Louisa heeel de middag boomke wies te speelen, jaja. Ik em mijne grooten pot met 20,25 en 50 centiemen al boovengehaald sé, want vooor eurookes speelen wij ni zenne, ten eerste, da’s veeel te kostelijk en buiten da, wij spelen liever met echt geld éé, ah jaa! De koffie is al gezet sé, want subiet staaan ze der en dan kunnen we derin vliegen, ik em er wel goesting in zenne. Ik voel aan mijnen dikken teen dak vandaaag gaan winnen. Gusta brengt de cognac mee, dus da kan ni missen éé!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Maandag 18 september 2006

  wijn Ik lees vandaaag in een Ollandse gazet dat de Ollanders meer en meer wijn beginnen te drinken dan bier. Ze beginnen daar dan toch een bekke verstand te krijgen peizek, want dien Heineken, tis ni te zuipen éé, neje. Ni da kik nen bierdrinker zijn, verre van, kan daar ni goe teegen éé, veel te rap wordek er tipsie van, jaja. Langs den andere kant lezek dan dat den James Bond met Heineken begost is, oook ni goe éé. Ik peis dat de wereld een bekke zot aant worden is, mor bon, zolang datter Cointreau is, zijne kik allang content. Bon, ik kruip mijn keuken in sé, want ik zijn vlierbessenconfituur aan’t maken, jaja, voor ene keer is iets zonder alcool éé!!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zondag 17 september 2006

  Tony Mary Vandenoen tellefon: Goeimorgen mevrouw Lambrechts, of mag ik Esther zeggen, nee zeker? Enfin, het is hier Tony Mary en ik zoek een job, zou ik uwe manager mogen worden, want ik zie nog een mooie toekomst voor de ster La Esterella!” Ik doecht bij mijn eigen, wie is da nu weer en wie belter nu toch op ne zondagmorgen, mor bon. Ik em hem gezeid dattem best maar gewooon doet en dak gene manager van doen em éé! Of hij moest er vooor kunnen zorgen dak nogis vooor den BBC zou mogen kombakken, ah jaaa! Enfin, lomp klonkem ni zenne, verre van, want hij ging me een fleske Cointreau opstuuren om mij te bedanken dattem vijf minuten met mij mocht bellen, jajaja. Moest iedereeen da doen, ik peis dak nimeer in mijn kot zou binnen geraaken van de flessen éé, neje!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zaterdag 16 september 2006

  Ozapft Ozapft emme ze in München geroepen, jaja! Ze zijn er weeer veertien dagen aan een stuk begost om hunne leever naar de genollen te zuipen. Raar volkske toch die Duitsers éé, veeel is ni genoeg. Mor bon, da weeten we al langer dan den dag van vandaag, niwaar! Ik hou het toch maar bij een klein Cointreauke vandaaag zenne, ah jaa! Want tegen bier kannek ni goe teegen éé, daaar word ik crimineeel zat van. Al goe dakker gene concert moet geven, anders zouwet wa van het goede teveeel worden niwaar! Buiten da, ik zen gere in mijn stad, ah jaa! En ik zien me daaar nog ni direct in een lederhose optreeden éé!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Vrijdag 15 september 2006

  Ikke Het is weeer ne schoonen vrijdag niwaaar, het zonneke schijnt, de kat ligt te slaapen op het terras en ik em mijn goe goed al aan sé, want nadak bij coiffeur Freddy geweeest zijn in de Carnotstraat ganek eeen frietje met mossels steeken bij de Richard in de Helmstraat, jaja. Hij heeter Belgische zeitem mij eergisteren, dus die willek wel is proeven, ah jaa! Ik em vant jaar al mossels gegeeten zenne, mor die vond ik ni niet bepaald bijzonder, neje. Enfin, ik joebber mijn Cointreauke leeg sé en ik vertrek, want ik em grooten honger gekregen van het gedacht alleen al en bij de Freddy in’t kapsalon is koffie, een cognacske en een pranil, ni direct iets om den honger te stillen éé, mor wel lekker ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Donderdag 14 september 2006

  Frank Sinatra Ik zijn vandaaag mijn Long Players aan het sorteren, want als er hier een feeestsje geweest is dan steeekt alles door elkaaar, ik vond zelfs de Frank Sinatra nimeeer terug, behalve op het kerhof en dan is’t tijd om alles veroem goe te steeken, niwaar. Ni dak kik zo’n gigantische collectie plaaten em zenne, mor toch als ge moet beginnen zoeken tussen een paaar honderd LP’s, tis er wa over éé, niwaar. De Kevin had tegen mij verleje weeek nog gezegd dattem ze wel op mijnen Commodore wilde steken, mor dan moest ik mij een geluidskaaart kopen zeitem. Mor mijne portefeuille zit vol met kaaarten van vanalles en nog wa, dus da is geen avans éé. Bon, de Frank steekt terug op zijn plaaats tussen Francoise Hardy en Fred Astaire en de dees heeeft een Cointreauke uitgeschonken, schol!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Woensdag 13 september 2006

  ikke Tedikke, tedikke tis den dertiende voor iets zenne, ik em terjust mijn favoriet Cointreauglas kapot gebroken en als bloemekéé alles op mijn Perzisch tapijteke gesmost dak in 1954 gewonnen had met nen pensenkermis in Deurne, jaja. Nu is da ni erg, mor wel zonde van de Cointreau natuurlijk, ah jaa! Enfin, al goe dak regelmatig is een fleske cadeau krijg niwaar, anders wast heleganst misere. Bon, ik em er mij ne verse uitgeschonken, mor in een Duvelglas en das eigentlijk feitentlijk nogal grooot, alzek mor ni zat word zo!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Dinsdag 12 september 2006

  Sinksenfoor Google De dees dacht, met al die towering infernoos en al die ellende op dees planeet, van ik moet de weereld toch is zien en volgens mij gaaat da met den electronischen snelweg evengoe, dus ik passeeer langs de Kevin, mijne maat van het vzw-ke waar dat het altijd riekt naar de pretsigaretjes en ik em gevraaagd of dattem da op mijne Commodore kon neerplavijzen. “Geen probleem” zeitem, “ik em de gekrakte versie, ik kom datter bij u subiet opknallen!” Ik zeg, ik em liever iets da ni kapot is, mor toen kwam er nen heelen technischen uitleg van onze Kevin. Enfin, zo gedaan, zo gezegd, in ne wip en ne gauw stond datter op en de dees zooomt in opt stad en wa zienek? De Sinksenfoor is nog altijd bezig volgens de mannen van den Google, jaja! Ik gaaan direct mij goe goed aandoen sé, want naar de foor gaan doenek gere, niwaaar! Mor ik gaan ze ook is nen amai sturen, want ze hemmen duidelijk hun logooke hier komen schoeppen éé!!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Maandag 11 september 2006

  wtc Ik weet het nog goe dien dag wa dak aan het doen was, jaja. Ik was een Cointreauke aan’t drinken, enfin, het wieren er een paaar meer naarmaate den dag verstreeek niwaar. Temeer om dak naar den tellevies aant zien was, jaja. En tegelijk was mijn Minouche aan het bevallen van één poezeke, dus da was gelukkig nogal rap geararangeerd, op tien minuten was ze geboren, even rap als dat die torens naar beneje kwamen. Enfin, ik em da poezeke toen Osami gedoopt en ik em ze nog altijd, dus die verjaart vandaaag niwaar. Ik em dan ook al een dubbel Cointreauke uitgeschonken éé. Niet dat ze dat gere drinkt, maar ikke wel natuurlijk, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zondag 10 september 2006

  Luc Appermont Zelfs op ne zondagmorgen laaten ze sterren gelijk ekik ni gerust éé, want van de noen belde ons Lucske mij op:”Esther, ik mag toch Esther zeggen éé, ik wil stoppen met Dancing on Ice, want ik begin mij belachelijk te maken Esther, ik mag toch Esther zeggen hé?” Ik em gezegd dattem niks tegen zijn goesting moet doen éé, ah nee! En dattem Esther mag zeggen, ah jaa! Want schooon dansen, da ziet er echt wel ni in éé. Mor bon, hij had mij maaar moeten vraagen als zijnen danspartner, want ik kan goe leiden éé, iets wa dattem absoluut ni kan op den dansvloer. Ik vinnet wel spijtig dattem den Bart nimeer zie, mor bon, da zijn zijn eigen zaakes natuurlijk. Bon, de deees gaat haar zondags goed is aantrekken sé, want ik gaan vandemiddag met de oude van dagen nog is mee met de bus. Mor nu zijnek begot vergeten naar waar da we gingen. Enfin, zolang da ze er Cointreau emmen zennek al content, niwaar!

  Luc Appermont wil stoppen met Dancing On Ice

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zaterdag 9 september 2006

  Julien Schoenaerts Ik em geleezen dat ze bij Sabam en den Ifpi er deftig zijn aant neffetrappen éé, jaja. Mijn favoriete SeniorenNet vooor de rechter sleuren voor iets wa da ze zelf ni doen, niet te gelooven éé, jaja. Ik em nu nog nooit een lieke van den internet gehaaald, ik em zelfs geen idee oe ge dat moet doen éé, buiten da, mijne Commodore éé geen luidsprekerkes, dus wa zijnek er dan mee, niwaar. Ik em trouwens een groote collectie long players en singletjes en die leggek amper op, want ik zing nog altijd het liefst zelf, aah ja! En alzek geen goesting em om te zingen zettek mijne favoriete radio op, de CROOZE.fm, ah jaa!

  Muziekindustrie in de clinch met Seniorennet

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Vrijdag 8 september 2006

  Julien Schoenaerts Den dag is weeeral triestig begost met het nieuws te verneemen dat mijne goeie vriend de Julien naar de eeuwige jachtvelden verhuisd is, jaja. Vroeger zaagen wij elkaar redelijk veeel en gingen we regelmatig in de Wizlipizli of zoiets aan de kathedraaal iets drinken saamen. Ik herinner me nog goe die keeer dak een nieuw kleed gekocht had met schooon bloemen op dattem struikelde toen dattem bij mij kwam zitten en lap, zijnen gansen single malt over mijn schooon kleed, jaja. Ni alleen zonde van het kleeed, mor ook zonde van de whiskey, niwaar! Enfin, ik em eeen kaarske aangestoken en ik kan hem alleen nog maar een goei reis toewensen, niwaar. Bon, ik ga mijn goei goed is aandoen sé, want het is vrijdag en dan ganek naar coiffeur Freddy, niwaar! Tot morgen.

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Donderdag 7 september 2006

  ijsbar Die Ollanders, ze zijn toch ni zo lomp als da ze der uitzien éé, neje. Ik lees in een van hun frulgazetten dat ze vandenaavond in Amsterdam een ijsbar opensmijten, jaja. Ge kunt er bij min zes uw Cointreauke binnenzuigen, da moet eel plizant zijn volgens mij. Wie opent er hier in’t Stad eentje? Dan komek oook af, niwaar. Ik em den Eric al gebeld om met zijnen DS-decapotable straks naaar ginder te rijden, maar hij éé geenen tijd zeitem, want hij moet naar zijn lief. Jamaar, jamaar, zo zijn we ni getrouwd éé, neje! Enfin, ni erg zenne, ik zen terjust al naaar den beenhouwer geweest wa verder in’t straat en die doet alles vooor mij, oook ne grooten fan éé. Met andere woorden, der staat in zijnen groten vriezer nu een fles Cointreau op mij te wachten en we gaan die subiet saamen binnenjoebberen sé, salu!

  Xtra Cold Icebar opent officieel haar deuren

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Woensdag 6 september 2006

  JC Van Damme Den Jean-Claude wilde ni in’t zakske blazen lezek op den electronischen snelweg, jaja. Weeten de polissen nu nog ni dat da onbeleeefd is om te vraagen aan een gebotste ster? Zo emmen ze mij dat oook eens gevraagd, maar ik zei toen tegen meneer de polies dak geenen tijd had voor die flauw grapkes, buiten da, ik was niet aant rijden op die moment éé, ik stond zelfs stil, dwars over den trotoir. En daarbij ik em geeen rijbewijs, dus da kunnen ze dan toch ni afpakken éé, neje. Ik had toen ook ni veeel gedronken, een bekke wijn voor de gezelligheid en een paar Cointreaukes en daar wordek ni rap zat van, maar ja, af en toe komde wel is ne muggenzifter tegen in’t leven, niwaar!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Dinsdag 5 september 2006

  Ikke Ouderen verliezen hun dorstgevoel lezek in de Frut, hoe verzinnen ze het éé, jaja. Ik em altijd dorst, maaar da komt mogentlijk dooor het zingen, niwaar! Ik em zelfs al gedrooomd dak dorst had en toen dak wakker wier haddek de punt van mijn kussen in mijne mond, jaja. Sindsdien staaat er snachts altijd een Cointreauke neffe mijn bed, want ik zijn geeen onnozel éé. Mor bon, over dorst gesproken, ik gaaan eerst is naar de koer en subiet trekkek mij een fleske Pomerol open, in de kast op de overloop steken der nog een paar maggek hoopen, ah jaa!

  Toestel meldt bejaarden als ze moeten drinken

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Maandag 4 september 2006

  chocolat Jaja, het scholeke is al definitief begost éé, niwaar. En de deees dacht van de kindertjes uit de gebuuren is te verwennen met wat snoep uit de kast op den overlooop, jaja. Enfin, trekkek de deur open, zit die nog vol met sinterklazen van verleje jaar of het jaaar dervoor, gewooon vergeten, ge weet hoe dat gaaat hé, kast dicht en lap uit mijn memorie. Ik ben dan oook gene grote snoeper éé. En het liefst etek toch pranillen met likeur en die liggen in de kast in de living, jaja. Ik zien dat de chocolat al wat is uitgeslagen van den ouwerdom, maar da kan geeen kwaaad peizek, neje. Zolang de kinders maar content zijn en ik hun mama den dag nadien mor ni hoor dat ze het schijt hebben of zo. Ik draai er dan mischien best ne imodium tussen, om alle probleemen te vermijden éé!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zondag 3 september 2006

  Sean Connery Tedikke, er zijn geeen zekerheden nimeeer int leeven éé, waar gaget begot toch allemaaal naar toe?? Miljaar miljaar!! Enfin, excuseeert mij voor het vloeken op den dag van Onzen Lieven Heer, maaar James Bond die zijne Martini ineens gewoon zo van de fles drinkt, zonder datter iets mee gebeurt, neje daar kan mijn verstand ni bij zenne. Als ze dan toch een ander imago willen vooor den James, dat ze hem dan ineeens Cointreau laten drinken, niwaaar! Over Cointreau gesprooken, Ik gon er mij eentje uitschenken sé, want straks krijgek bezoek en dan is’t tijd vooor mijne watermeloenpunch, jaja!

  New 007 causes a stir

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zaterdag 2 september 2006

  watermeloen Ik em mij vandenoen op de markt aant Stuyvenberg bij de Mustapha ne vierkanten watermeloen gekocht, jaja. Ze zijn iets kostelijker dan de gewooon ronde, maar het vooordeel is wel da ge ze kunt stapelen zeitem. Mor bon, ik moet geeen arsenaal meloenen emmen éé, ah nee, tis gene Cointreau éé, neje. Over Cointreau gesproken, gisteren vroegen ze nog aan mij: “Esther, ik mag toch Esther zeggen éé, ge hebt het de laatste daagen niet over den drank, zijde misschien ziekskes?” Waarop da kik zei:”Mor nee Frankske, mor ik kan het toch niet altijd over de drank emmen éé, straks denken ze nog dak aan de fles zit, ah jaaa!” Enfin, ik gaaan nu ne punch maaken van die watermeloen sé, met goe wa rum en wodka erin en nog wa ander fruit om het geheel te doen smaaken, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Vrijdag 1 september 2006

  schoolgerief Het scholeke is weeer begost, jaja! Tzijn schooon geluiden éé, alzek om kwart vooor tien de schoolkindjes weeer hoor speelen op de koer vant schoool wa verder achter den hoek éé, jaja! Ik herinner mij nog den eerste dag in de derde kleuterklas toen dat den Antoinne Slagmeulders in zijn broek had gekakt van de schrik, jaja. Ze hadden den Toinne in de zomer wijsgemaaakt dattem vuuur zou vatten alsem de juffrouw van de derde kleuterklas aanraakte. Dus hij den helen tijd wegkruipen voor zuster Godelieve, jaja. Tot da nonneke iedereeen begon te zegenen. Toen dat het aaan hem was en ze legde hare pol op zijn koppeke, liep de platten drek langs zijn benen naaar beneden éé. Zijn zwarte vloere korte broek plakte tegen zijn billen. Gelachen da wij toen gedaan hebben, amai. Enfin, das kattekwaaad van klein mannen éé. Wa vraagde? Den Toinne? Ah, die is later bij Het Ruimerke gaaan werken, begrijpelijk niwaar?

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Donderdag 31 augustus 2006

  Air Canada Jazz Amai, tis wa als ge als pilooot efkes naaar de koer gaat en dan uwe cockpit nimeeer in kunt éé, jaja. De Ollanders maakten er in De Telegraaf al direct van dattem vastzat opt gemak, maar da was natuurlijk ni het geval. Van vastzitten wetek alles éé! Waar is den tijd dak opgesloten zat met de Polle Pap in de lift in Leuven? Enfin, das nog maar een paaar jaar geleje éé, mor ik herinner het mij als den dag van gisteren. En ik moest toen oook naar de koer, maar in liften staan geen wc’s éé, neje. Mor al goe, het zou er anders nogal is stinken peizek!

  Pilot locked out of cockpit after bathroom break

  Piloot vlak voor landing opgesloten in wc

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Woensdag 30 augustus 2006

  Kyra Hahahaha, ik em goe gelachen van de noen met die Amerikaanse van de CNN, jaja! Ik em da oook is vooor gehad dat mijne micro was blijven openstaaan tijdens nen interview op de raadio, tusssen de plaatjes door. Ik weeet nog goe dak toen gelachen heb en een paar keeer schol geroepen, mor ca va. Ik zei toen oook tegen die presentateur dak em ne schoonen meneer vond, met zijn bloemekestrui, mor da is toen door veeel luisteraars verkeeerd begrepen. In den Blik van de week erop stond zelfs dak vooor den derde keer ging trouwen, wa da ni waar was natuurlijk, neje. Want wa moette kik nu met ne jonge snaak van 50 van de radio 2 éé? Voila, we zijn er!

  CNN’s Kyra Phillips goes to the bathroom with her mic on

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Dinsdag 29 augustus 2006

  Xandee Jaja, ons Xandee is moeder geworden éé. Ze belde mij gisteren met het heugelijke nieuws, niwaaar. En ik was al weer heleganst vereerd want ze wilt hare kleine Esther noemen en ze vroeg of datda mocht. Ik em haaar gezegd dat alles mag éé, ah ja! Ik zenne kik immers niet de enige ster op dees planeet, niwaar! Enfin, moeder en kleine stellen het goe en ge moet allemaaal de groeten hebben éé. Ik em vooor de gelegenheid bij den bakker een grootte taart besteld met veel slagrooom, want da mag ze gere, dus dan zal die kleine da ook wel lusten peizek! En daar dan nog een Cointreauke of twee, drie bij en den dag kan nimeer stuk, ah nee!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Maandag 28 augustus 2006

  de Gaston Het was schooon gisterenavond in den Bourla zenne, het feestje voor de Gaston, jaja. Ik em van ontroering bijkanst een ooog uitgeblet. Mor gelukkig zijn we daaarna in café de Duifkes nog een Cointreauke gaaan drinken éé, want in zo’n zaal, mijn zakfleske was rap leeeg zenne, ah ja! Uiteraaard veel mensen da mij kende éé, het leek soms wel of ze mij aaant vieren waren in plaaats van de Gaston. Enfin, toch in de Duifkes dan éé, ik had zelfs nen aanbidder aan mijn been, nen jonge snaak van 74 seg, die wilde zelfs met mij trouwen! Mor bon, ik em vriendelijk bedankt éé, ondanks dattem mij een pallet Cointreau per week beloofde. Wat venten al niet uit hunne nek kletsen om u te kunnen krijgen éé. Wa moette kik nu met een pallet Cointreau per week? Ik zen genen alcolieker éé!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zondag 27 augustus 2006

  Kathedraal Lap, ik em vandenacht al weeer is gedroomd dat den Lieven Vrouwen Toren twee torens had, jaja. Is da nu omdak gisteren Maria em gezien op een schildpad? Aan de Cointreau kan het ni liggen, want ik em mij gisteren rustig gehouden, buiten dan die twee flessen met de Kevin van’t vzwke. Mor ik em er maaar een halve fles van binnengetutterd, ah jaa! Bon, drooom of ni, ze verwachten mij op de cultuurmarkt éé, want ik zijn ne levenden blok cultuur éé! Enfin, da emme ze mij verleje jaar toch gezegd, dus ik neeem dat dan maar aan vooor waar, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zaterdag 26 augustus 2006

  SxchildpadGe moet mij excuseeren, want ik zen er nogal laaat vandaag. Da komt omda mijne Commodore 64 gecrasht was. Enfin, da zei de Kevin van het vzwke waar dat het altijd stinkt naaar pretsigaretten éé! Onze Kevin heeeft mijn machien al dikwijls gereepareerd zenne, mor deze keeer wassem toch wel serieus naar de genollen, amai. Mijne maaat heeeft wel anderhalve fles Cointreau binnengejoeberd. Soit, het bakske marsjeert terug, want ik em al direct een verschijning van Maria op een waterschildpad tegengekoomen op den electronischen snelweg éé! Da wilt zeggen dat Onzen Lieven Heer ondertussen oook ni heeeft stilgezeeten, neje.

  Woman sees Virgin Mary on turtle’s shell

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Vrijdag 25 augustus 2006

  Den Boerentoren75 lentes issem den tooren, jajaja! Ik em hem zelfs nog weeten zetten éé, mor toen wazzek nog alleen maar aant zingen terwijl dak de was aant doen was met ons moe zaaliger, jaja! Van kombakken was er toen nog geeen sprake, neje. Enfin, tis vrijdag, ik zou nor Coiffeur Freddy moeten vertrekken, maaar het is hier weer aant gieten, precies of het heeft nog ni genoeg geregend, amai! Mor bon, niet getreurd, ik doen mijn overschoenen aan sé, ik zet mijn plastieke kappeke op en ik neeem mijne parafix mee, ah ja! Tot morgen!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Donderdag 24 augustus 2006

  Eddy WallyTedikke zijnek gisterenavond wa aant zappen, want da doenek oook wel is éé, ik gon meee met mijnen tijd éé! Bon, het was weer Tien om te Schieten op de VTM, jaja. Ik em de Willy Degieter gezien, Den Bart Peeters met iets onnozels en den Eddy Wally met zijn nief lieke, jaja. En dan was’t Kaa Drie en dan emmek het af gezet, ik zen wa te oud geworden voor da infantiel gedoe denk ik, daarbij, ik had bezoek en die zijn daar ni echt van gediend, neje. Ik em dan maar ne Long Player opgezet van den Elvis éé, ni dat ze daaar zo scheutig op waaren, maar alles was beter dan wa da ze zagen op de tellevies zeiden ze, dus dan kunde wel volgen zeeker? Goe, ik em mijn vooorschot aangedaan, want ik gaaan een chocoladetaaart maken want da maggek gere. In passant drinkek daar een goei Cointreauke bij, ah ja!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Woensdag 23 augustus 2006

  Ike TurnerIk word nogal gebeld de laaatste dagen zenne, het is precies of iedereeen wilt wel een klapke doen met mij, jaja! Terjust den Ike en da was langk geleje zenne, want sinds dattem bij Tina weg is, of Tina bij hem, tis al gelijk, emmek hem alleeen nog gehoord alst over immobiliën ging, soit! Den Ike tegen mij: “Hello Esther, may I say Esther, Esther?” Ja zo kannek het oook éé, enfin, hij zei dattem een maaand bij mij komt logeren, want hij speelt komend seizoen in’t Sportpaleis met den hooop mee, jaja! Enfin, ik em Alphonsine al gevraaagd of dat ze de scheerzolder komt luchten en het stof afdoen, want das niks nimeer vooor mij zenne, de enige reden waarom da kik nog zo hoog klim is om een fles Pomerol te gaaan halen, want da steekt daar redelijk vol met wijn. Ik peis da kik de enige zijn met ne wijnzolder in plaaats van ne kelder éé. Mor bon, dat wilt dus zeggen dak er een slot moet opzetten, want op eeen maand tijd krijgt den Ike da wel op, hem kennende!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Dinsdag 22 augustus 2006

  Ons Sonja Vandenoen tellefon. Ik denk in mijn eigen, waaarom bellen ze mij nu altijd zo vroeg, nog vooor dak aaan mijn eeerste jat koffie zijn begost, maar bon, het was ons Sonja: “Ik stop met den teeleevisie Esther, ik mag toch Esther zeggen éé?” Ik zeg tegen heur dak da ni erg vind, want ik em den Ollandsen tellevies toch ni veeel opstaan éé, neje. Begint ze toch geeen oog uit te bleiten zeker? “Ik word oud Esther, ik word oud!” roept ze er nog half hysterisch achter. Waaarop da kik weer:”Maar wijveke, ge had mijn dochter kunnen zijn, ligt toch ni zo te blijten!” Waarop zij:” Maar Esther, ik mag toch Esther zeggen hé? Jij ben een oude vrouw!” Ik em dan maar gezeit dat zij La Esterella moet zeggen en ik hem den hoorn ingesmeten, ah ja! Ge zegt nooit tegen een ouw vrouw dat ze oud is hé!! Onbeschofte pensionéé, ah jaaa!

  Sonja Barend beëindigt televisieloopbaan

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Maandag 21 augustus 2006

  curry Ik em vandaaag ne curry gemaakt sé, want der komt volk langs, jaja! Tis hier bij momenten precies een duivenkot, niwaar. Enfin, tis dat allemaal goei maaten zijn éé en ze brengen meer dan genoeg drinken mee, dus tegen da ze hier buiten zijn met ne vollen buik en hunne kop wa dizzie, emme kik meer dan toen da ze binnenkwaemen. Bon, ik kan ondertussen al bijkanst gene curry nimeer zien van al da proeven, dus ik gaan mij een goei Cointreauke uitschenken sé om da allemaal is door te spoelen. En daarbij, tis lang geleje dak nog een Cointreauke gedronken em, voorzekers van vandenoen!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zondag 20 augustus 2006

  Banania Lezek op den electronischen snelweg in een Ollandse gazet datter ene uuren éé vastgezeeten in de choco. Amai, dan toch liever vastzitten in de Cointreau zenne, kunde van de miserie nog een deugd maken éé, jaja. Het doet mij trouwens wat denken aan die keeer toen dak met de Polle Pap vast zat in de lift in Leuven. Da was toch oook ni zo plizant moetek zeggen, neje. Enfin, het is weeral zondag, het ziet er miezerig en mottig uit buiten, dus de deees blijft binnen met een goei jat koffie, een cognacske en een fijn sigaaar van de Fidel, wa moet ne mens nog meeer op den dag van Onzen Lieven Heer?

  Man uren vast in vloeibare chocolade

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zaterdag 19 augustus 2006

  Ikke Get down Saturdaynight, jajaja, ik hoorde da just op mijn favoriete post, de CROOZE.fm éé! Awel da vonnek nu is een goei toepasselijk plakske sé, mor bon het zijn straffe gasten daar zenne! Enfin, toepasselijk of ni, de deees gaat haar schoon goed is aandoen sé, want straks komt den Eric mij halen met zijn DS décapotable éé en das altijd plizant om een toerke mee te doen ah ja, voorzekers omdat we daarna gaaan dineren in zijnen hof met een paar flessen goeie wijn erbij éé, ah ja! Ik gon in ieder geval wel mijne paraplu en mijn overschoenen meedoen, want ge weeet nooit natuurlijk datter een vlaag uit den hemel valt, ah ja!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Vrijdag 18 augustus 2006

  Elvis Lives Ze zoeken den Elvis, lezek op den electronischen snelweg en der hangt dan oook nog een beloning aan vast. Da snappek dus ni sé, ik bel regelmatig met den Elvis, dus dan moette zun dat toch ook kunnen? Enfin, den Elvis belt wel altijd naar mij éé, want ik heb hem gezeit da kik die duuur tellefons naar den Amerique ni wil betaalen zenne. Volgens mij zijn diegeeen die den Elvis aan het zoeken zijn stekeblind of lomp, peizdet ook ni? Bon, dit gezegd zijn, ik zijn parti, want ik moet nog langs de post vooor een pakske en dan ganek naar Coiffeur Freddy, ah jaa! Tot merge!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Donderdag 17 augustus 2006

  Kate Moss Van den noen belt mijn goei vriendin Kate mij op. Overenthousiast gelijk gewooonlijk éé! “Esther, I know I can say Esther don’t I, well I’m giving a big party and I would like you to come, also!”, of zoiet zei ze. Waarop da kik direct antwooordde da zij da mag zeggen en dak gere koom éé, ah jaa! Want vooor een feestje zijne kik altijd te vinden! Enfin, Tis ergens in den Ibiza te doen, mor ik weeet die feestzal ni zijn zenne, mor bon ik wier de zaterdagmorgen opgehaaald met de limo, het zal er weeer enen zijn van de Keesboerin peizek. Mor bon, nu moetek nog ne schoonen cadoo vinden, niwaaar. Ik em hier nog eeen paar kistjes sigaaren van de Fidel, alzek daar wa boterhammenpapier rond draai zalt wel goe zijn zeker, ah ja!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Woensdag 16 augustus 2006

  Elvis Lives Jaja, Tis weer Elvisfeeest vandaag éé! Ik em mij dan ook ter diener gelegenheid een taaart besteld bij den bakker op de Turnhoutsebaaan sé, ze koomen ze subiet brengen, ik mag hoopen met veeel room, ah ja! Ik em al mijn LP’s en singeltjes van den Elvis uit de kaast gehaald, want er komt nog bezoek langst vandaag éé, allemaal fans van den Elvis. In mijn geval was da altijd anders, den Elvis was ne fan van mij en ik zo’n beetje ook van hem, jaja. Want ik zijn hem toch voooral na zijn doood beginnen aprecieëren, temeer omdatten toen ook lang ni meer zoveel naar mij telefoneerde éé, jaja. Want kletsen, amai, gelijk de besten, zeker alsem iet uit had of iets binnen, het hangt er maar vanaf hoe da ge het bekijkt éé!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Dinsdag 15 augustus 2006

  Nat Mooi zijn ze allen de moeders der weereld, jaja!! Tis weeral is moederkesdag niwaaar en ik em al veeel tellefonnekes gekregen zene,want ik zen zo bijkanst vooor de halven planeet hun “mama”, niwaaar! Enfin, de vruugste vandaag was onze Laurent, mor ik peis dat die iets nodig had, mor hij dierf het ni zeggen. Bon, ik zal is gaaan verderdoen, want ik verwacht wel wa volk vandaaag en ik moet mijn cakes en taaarten nog afwerken, ah ja! Gelukkig komen mijn goeie vriendinnen Jo en Yvonneke wa helpen éé! En ni alleen om alles binnen te steken en op te drinken, neje!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Maandag 14 augustus 2006

  Fidel Castro Gisteren wast plisant in Brugge zenne, mor ik em wa te veeel taart gegeten denk ik, want ik voel me wat opgeblazen en ik em vapeurrekes, mor bon, ne nieven dag en ne goeien dag want vandenoen stak er een kaaartje in de bus van de Fidel: “i Hola carinita, todo está muy bien!” En dan nog nen hele parlé, want daar kentem wa van, amai! Enfin, het gaaat heel goed met hem en volgende maand krijgek twee kisten sigaaren en een palletteke rum om mojiot’s mee te maaken éé. Ni dak da veel drink zenne, mor bon, hier komt genoeg volk over de vloer om da oep te joeberen éé!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zondag 13 augustus 2006

  De Guido Ik ganet zeggen Walter! De Guido is kevendraager, jaja. Ik em maaar direct een kaaarske aangestooken, niwaaar. Ik em de Guido nog goe gekend éé, hij was ne grooten fan van mij, ah jaa! Daarom emme kik is in Klasgenoten meegedaan éé. Wij hebben saamen ook veel sigaren gesmoord, mor van de sigaretten had hij beter afgebleven, jaja. Over sigaren gesproken, het is maar te hoopen dat de Fidel zijn sigaaar ni aan de Maarten geeeft vandaag éé, want hij wordt vandaag 80, ne vrij jonge knaap nog, jaja! Want alsem zijne kees geeft dan krijgek geeen sigaren nimeer opgestuurd en da zou pas zonde zijn, ah ja! Bon, ik gaaan vandaag met de ouden van dagen met de bus naar Brugge éé, ge kent da wel éé, wa rondloopen en iets drinken en al die schooon huizekes zien. Ik zou zeggen, stapt mee in, want er is ook verniet taart, jaja!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zaterdag 12 augustus 2006

  Eddy Amai, ik was nog ni goe bekoomen van de koer of wie staaat er aan mijn deur? Awel, eerlijk gezegd, ik moest is nadenken, want het was alweeer efkes geleje éé. Den Eddy met zijn wijveke met ne schoonen cadeau, een vatje zelfgestookten Cointreau zeitem mij, jaja! Enfin, het smaakt in ieder geval zo goed als hetzelfde, dus de deees is content, alleeen den Eddy kan wa afzagen zenne. Hij vond dat het toch maar is tijd werd voor een nief sjakosh! En ik heb er acht jaaar geleje nog pas een nief gekocht! Mor bon, hij ging iets van de prijs afdoen, dus das dan toch ook al iet, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Vrijdag 11 augustus 2006

  Ikke Amai, amai, ik heb bijkanst den helen dag op de koer gezeeten, buiten dan dak naar coiffeur Freddy zijn geweeest éé, mor daar emmek ook op de koer gezeeten, ah jaa. Mor de Freddy vertelde me datter nog nen hooop kalanten last van hun darmen hadden, want hij is al twee keeer vers schijtpapier moeten gaaan halen in de Makro, jaja! En tis ni van de preisoep, want da emmek ni gegeeten éé! Bon, ik ga mij is een goei Cointreauke uitschenken sé, das de remedie tegen alles, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Donderdag 10 augustus 2006

  Mickske Gisterenavond tellefon, de Mick weeral, met de vraaag of da kik hem ni wil leeren zingen. Ik em gezegd dat het goe is mor dattem op vooorhand zijnen drank maar laat leeveren éé, want alsem langskomt met zijn kornuiten van da groepke dan zijn al mijn flessen leeg, om over mijn sigaren nog maaar te zwijgen. Bon straks komtem af vooor zijn eerste les, zodattem eindelijk eeens zal kunnen zingen, mor ik peins datter toch wel serieus werk aaan is, want alsem hier ladderzat in de zetel ligt emme kik er nog noooit iets deftigs hooren uitkomen, neje. Ik em dan oook mijn grondige twijfels of dattem ooit al wa succes gehad heeft éé. De streeken van een ster heeftem anders wel. Want in zijne Cointreau moet altijd een schijfke citroen en twee ijsblokskes zitten, ni anders!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Woensdag 9 augustus 2006

  mossels Ze emme vanaf vandaaag Zeeuwse mosselen in de Carrefour lezek op den electronischen snelweg. Mor in mijn geburen is gene Carrefour peizek. Ik zal dan wel mosseltjes gaan eten bij frituur Richard in de Helmstraat, ah jaa! Mor bon, de Richard zijn spel is dicht op ne woensdag dus ik zal dan maaar een fleske Cointreau opentrekken, nen boterham met choco eten en mijne favoriete radio opzetten, de CROOZE.fm, da’s eten en drinken en schoon muziekskes tegelijk éé, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Dinsdag 8 augustus 2006

  Paola Deze middag tellefon, ons Paola: “Esther, ik mak tok Esther zekken éé, tis ik zijn uit de ziekenuis, Esther, alles is OK! Ook met mijn man en de kinderen.” Ge kent ze éé, altijd aan een ander denken de slooor, nooit aan haar eigen. Enfin, ze is met den Berre onderwegel naar hier, want een goei Cointreauke kan ze wel gebruiken zei ze, want in den hospital hadden ze dat ni en haar kennende zijn dat dikke probleemen, ah jaa! Enfin, goe, de deees zal de koffie eens gaan laten doorloopen éé, want in tegenstelling tot ons Paola drinkt den Berre ni graag Cointreau, hij zei me onlangs nog:”Esther, ik mak tok Esther zekken éé? Cointreau is voor de wijvekes, tis nul nada niks voor de koningk, keeeft mij maar nen Irish coffee.” En ik zen al bezig sé!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Maandag 7 augustus 2006

  Ikke Jaja, van de middag gaaan we met de ouden van dagen met de bus naar Westmalle een trappistje drinken. Enfin, de bejaarden gaaan da drinken éé, ikke ni, want ik ben direct zat van bier, dus ik hou het maaar op een Cointreauke of een paar, jaja. Ik em in ieder geval al een zakfleske gemaaakt voor onderwegel éé, ge kent mij. Bon, nu ganek rap rap mijn goe gerief aandoen sé, want ik zit hier nog in mijn nachtkleed, tot morgen!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zondag 6 augustus 2006

  Hugo Schiltz Ik em van de middag maaar een kaarske gebrand toen da Irma mij opbelde met het slechte nieuws, jaja. Den Hugo was dan oook ne groote fan van mij éé. Ik em jaaren en jaaren sigaren van hem gekregen alsem naaar ne concert kwam. Ik herinner mij nog ne keeer dat we alletwee na een optreeden nog iets op de Waalse Kaai gingen drinken in de Misantroop, amai, dan zijn wij wijselijk met den taxi naaar huis gegaan, want we konden nog amper op ons benen staan, al goe dat we konden zitten éé! Da kwam omdat den Dave, de cafébaas, zijne verjaaardag aant vieren was, alles wasser verniet en daaar komen ongelukken van, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zaterdag 5 augustus 2006

  Ijzeren Brug Ik zijn vandenoen wa toerrekes gaan doen met tram 10. Ik doecht bij mijn eigen, zo rij ik nog eens een paaar keer onderdoor de Ijzeren Brug éé, ah jaa! Want binnenkort verdwijnt het monster, mor toch is dat dingk een stukske van ’t Stad geworden éé, ah jaa, want da spel staat er al van lang vooor mijnen kombak, niwaaar! Ge moet ni vraagen hoeveel Cointreau dat er in dien tijd door de Schelde had kunnen stroomen éé! Enfin ik zit op de tram en op de Melkmarkt stapt de Patrick Janssens op den tram, ge weeet wel, onzen burgervader. Uiteraard kommet baazeke direct neffe mij zitten en geeftem mij ne zachten kus en vraagtem: “Awel Esther, ik mag toch Esther zeggen éé, wat brengt u op tram 10?” Waarop da kik met vochtige ogen zeg: “Awel Patrickske, ik zen afscheid aan’t nemen van ons brug, komt gezellig een toerreke meedoen, want uw ticketje is een uur geldig éé, ah jaa!”

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Vrijdag 4 augustus 2006

  Ikke Amai, ik zen met koppijn opgestaaan, mor da komt omdat de Mick en zijne schooolkammeraad de Keith langs zijn geweeest, welliswaar een week later dan beloofd, maaar ze hadden het nogal druk met de concerts van hun groepeke. Enfin, wij hebben ni gewooon gedronken, mor gezoopen. En da is voor een ouwe bes gelijk ik toch ni meer zo evident. Enfin, ik em nen Dafalgan Codeïne of twee gepakt en ne Perdolan suppo gestooken. Zo kannek er weer efkes teegen niwaar. Bon, koppijn of ni, de deees vertrekt richting coiffeur Freddy sé, want das mijne vasten stek op vrijdag éé, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Donderdag 3 augustus 2006

  Elton Den Elton belde mij gisterenavond nog int laaat op, de nachtbraker, mor bon. “Heddet gelezen Esther, ik mag toch Esther zeggen éé?” zeitem. Ik haddet wel gelezen zenne, mor ik gebaaarde van krommen haas, ah jaa! Ik hooor hem zo gere bezig aan den tellefon, niwaaar. “Esther” zeitem, “Esther, ik mag toch Esther zeggen éé? Ik em nen oproep gedaan om bij concerten terug zoals wij dat deeden met veel glitter op het podium te staan hé! Da’s goe hé Esther? Ik mag toch Esther zeggen hé?” “Ten eerste” zeggek “moogde gij vandaag Esther zeggen, want anders wordt het wat onnozel en ten tweede, ge hebt grooot gelijk Elton, want ik em in de Marka iets zien hangen, het zou u niet misstaan, Elton!” Enfin, het was heeel gezellig klesten verder en volgende week de maaandag komtem naar hier, dan gaaan we saamen naar de Marka en mogentlijk ook nog naar de Wibra als we tijd hebben, ah jaa!

  Elton John wil terug naar de glitter

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Woensdag 2 augustus 2006

  fritjes Ik em vandaag weeer groote goesting in een pakske frieten met stoofvleees en mayonaise van Frituur Richard, hier achter den hoek in de Helmstraat, jaja. Het vooordeel aan de Richard is dattem het evengoe aan huis brengt éé, jaja. Meestal lopek er wel naartoe zenne, maaar op ne woensdag issem dicht, dus da ga ni veeel uithaalen éé. Mor bon, de Richard is ne grooten fan van mij en dan baktem da bij hem thuis en komtem ze dan persooonlijk brengen éé, ah jaaa! Enfin, subiet staatem hier sé, vermoedelijk ook met een fleske Cointreau erbij en een lekker sigaaar voor na de fritjes éé. Bon, de deees gaat haar schooon goed aandoen hé, want eerlijk gezegd is de Richard wel ne schoone meneer éé, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Dinsdag 1 augustus 2006

  Ikke Jaja, Het is op zijn minst vochtig vandaaag éé, da is ni erg, mor ik had gisteren met mijn zatte botten mijn fles Cointreau op het terras laaten staan, met de stop er ni op natuurlijk. Want ne stop op een fles da lijkt zo definitief, niwaar. Bon, Ik word wakker, gelijk alle dagen, gelukkig maar niwaaar en ik hooor de regen tegen de ruiten en mijnen alarmknop in mijne kop ging direct af éé. Dus ikke naar het terras, mor het was al te laaat. Mijn glas was wel vol, maar mijn fles ook. Ja accidentjes gebeuren wel is éé, mor deees is toch zonde, want aangelengde Cointreau, das niks vooor mij éé, neje.

  Da zijn schooon errinneringe éé