Search

Bookmarks

  hors categorie

  Tedikke, tis alweer efkes 2010!

  La Esterella - Walk Of Fame

  La Esterella - Walk Of Fame

  Jaja, het is alweer efkes geleje dak hier nog iet geschreven em éé, maar da komt eigenlijk om dat mijnen Commodore 64 wa moeilijk doe de lesten tijd. En ik hem hier in den home gene Kevin die dat mijn ordinateurke naziet éé, neje. Venten genoeg hier anders zenne en ze doen allemaal of dat ze die bullen snappen, of toch nog liever willen snappen, jaja. Overlest zei de Marcel nog tegen mij, “Esther, ik mag toch Esther zeggen éé, ik peins dat ge beter een nief kompjoeterke kooopt want dees is echt wel antieken bocht. Zelfs mijne gsm kan meer!””

  Da snappek nu ni sé, zo direct alles afbreken alst efkes ni goe marcheeert. Ik em die Commodore toch nog ni zo lang zenne, mor ik moet wel zeggen da alzek het machien zien staan dat den Albert op zijn kamer heeeft, da’s zeker gene krot, die kan zelfs filmkes zien en da’s allemaal in kleur gelijk op den tellevies, jaja! Mor bon, de prijs zal wel navenant zijn, niwaaar. Da kan de dees haar pensioentje ni trekken zenne.

  Den Albert hé per slot van rekening heel zijn leven bij den Bell Tellefon gewaarkt éé en ik was maar een brave Vlaamsche zingerin, ah jaaa! Nu ja, ik em wel veeel in Engeland opgetreeden éé, maar da’s langk geleje zenne, da was jaaren en jaaren voor mijnen kombak! En in dien tijd was er nog geen sprake van computers, of het moest zijn dak toen iets gemist had, ge weeet het nooit éé, neje.

  Aentwaereps.blogspot.com

   

   

  Kerstmis 2009

  Kerstmis 2009

  Kerstmis 2009

  Tis friskes buiten éé en der ligt toch wel wa sneeuw, jaja. Ik zienet goe alzek dooor de venster naaar buiten kijk. Hierbinnen is’t gelukkig allemaal dik in orde, ik em zelfs een dekenske over mijn benen liggen en een waarme kruik aaan mijn voeten. In mijnen jongen tijd, lang vooor mijnen zesden kombak, toen haddek gene last van de kou, neje. Toen liepek nog bij -15 zo over het straat gelijk deees meiske op de foto éé, jaja! Zarah Leander was er nikske tegen, neje!

  Toen dak ne keer in London voor den BBC had oepgetreeden emmek ook nog is ne keeer gelijk de deees aan den ingang van het theater gestaaan om iedereeen ne gelukkige kerstmis te wensen éé, mor da’s langk geleje zene.

  Mag ik eulle bij deze allemaal ne zaligen kerstmis en een voorspoedig 2010 wensen anders? Dan emmek da bij deze ook weeral gedaan!! Ah ja, der is ne nieven gastenboek, dus kribbelt maar vol!

  Filmke – In tegenstelling tot mijn vader

  De kleine van ons Kristin, de Jeroen heeeft een filmke gemaakt, jaja! Ni dak er in meedoen éé, neje, da’s niks vooor mij éé, ik em al in genoeg filmkes meegedaan, niwaar, den heelen saait staater proppendevol van. En ne mens kan ni constant kombakken éé! Enfin, ik zeg wel de kleine van ons Kristin, maar bon, da bazeke is ondertussen toch al meeerderjarig, den tijd gaat rap niwaaar! Enfin, ge moet het maaar is ne keeer bezien hé, tis ni slecht en het was vooor het een of ander exaam en het heeet “In tegenstelling tot mijn vader”.

  Vwala!

  De nieve saaait stater sé!

  De nieve saaait stater sé, te zien met elk Commodoorke da ge maaar kunt vinden éé, jaja! Ik em gisteren trouwens gezien dat die bullen uit Denaldi die dat den Eduard van Mariette verleje week heeeft gekregen voor zijnen 96ste verjaardag ook goe marsheren op dees geval. Dus dan zal’t allemaaal wel in orde zijn zeeker éé, ah jaaa! Onze Geert is wel nog nen nieven decoor aan’t verzinne, maar ik moet zeggen, vooorlopig zijn we goe gesteld! Ge vindt hier uiteraaard alles terug van den ouwen saait en nog van laank ervooor ook. Ook zijn er nen helen hooop nief en ouw filmkes van den Joe-Tuub toegevoegd en dan emmek het ni over de voetbalploeg den Tubantia zenne! Bezieget allemaal maaar is goe en vooral op uw gemak, gater vooor zitten zouwek zeggen, maar da is negen op tien allangk het geval éé, jaja!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  La Esterella Officier in de Orde van Leopold II

  FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER EN VLAAMSE OVERHEID
  Nationale orden
  Bij koninklijk besluit van 18 mei 2009 wordt bepaald :
  Artikel 1. Mevr. Ester Mathilde LAMBRECHTS (° Antwerpen 07/05/1919), ps. La Esterella, artieste, wordt benoemd tot Officier in de Orde van Leopold II.
  Art. 2. Zij neemt haar rang in de Orde in op de datum van vandaag.
  Art. 3. De Minister van Buitenlandse Zaken, tot wiens bevoegdheid het beheer der Orde behoort, is belast met de uitvoering van dit besluit.