Search

Bookmarks

  vrt – één – La Esterella – 90 jaar “het einde nadert ook voor mij”

  vrt – één – La Esterella – 90 jaar “het einde nadert ook voor mij”


  Amai mijn sjokkedijzen, ’t is ni waar, jaja!

  De Kees heleganst zelf op de Meir aan de Inno

  De Kees mét melodica

  Jajaja, het is ni altijd simpel om iemand op straat te herkennen hé, zeker ni als ge ze ni ziet, neje. En bij de Kees is da ook het geval éé! Vroeger kwam ik hem al is tegen in de Soete Naam Jezus bij de Jean-Jacques, maar sinds dat da café dicht is kommek daar ni meer, neje! Hij dus ook ni waarschijnlijk, maar da’s ni gezegd want hij kan da bord ‘te koop’ toch ni zien hé! Voor hetzelfde geld staat de Kees daar nog iederen avond aan de deur, niwaar!

  Enfin, wa dak mij afvroeg was het volgende: is er nu niemand die de Kees zijn broek is wilt wassen, want zelf zietem da natuurlijk ni dat die een bekke ranzig aan’t worden is, neje. Ik kan da ni doen hé, want ze zouden wa zeggen in den home! Dus als ge hem eens ziet staan op de Meir aan den Inno, of ergens op de De Keyserlei, in plaaats van geld voor halve liters bier te geven, pakt zijn broek af. Hij heeeft daar geen probleemen mee, want hij zie ze toch ni, geloooft mij! Steekt ze met veel Dettol in’t wasmachien in ne kookwas wel te verstaan en geeft ze de volgende keer terug als ge daaar is passeeert niwaar! Zo maakte ni alleen de wereld wa beter, maar ook de Kees een bekke properder, ah jaa!

  Tedikke, tis alweer efkes 2010!

  La Esterella - Walk Of Fame

  La Esterella - Walk Of Fame

  Jaja, het is alweer efkes geleje dak hier nog iet geschreven em éé, maar da komt eigenlijk om dat mijnen Commodore 64 wa moeilijk doe de lesten tijd. En ik hem hier in den home gene Kevin die dat mijn ordinateurke naziet éé, neje. Venten genoeg hier anders zenne en ze doen allemaal of dat ze die bullen snappen, of toch nog liever willen snappen, jaja. Overlest zei de Marcel nog tegen mij, “Esther, ik mag toch Esther zeggen éé, ik peins dat ge beter een nief kompjoeterke kooopt want dees is echt wel antieken bocht. Zelfs mijne gsm kan meer!””

  Da snappek nu ni sé, zo direct alles afbreken alst efkes ni goe marcheeert. Ik em die Commodore toch nog ni zo lang zenne, mor ik moet wel zeggen da alzek het machien zien staan dat den Albert op zijn kamer heeeft, da’s zeker gene krot, die kan zelfs filmkes zien en da’s allemaal in kleur gelijk op den tellevies, jaja! Mor bon, de prijs zal wel navenant zijn, niwaaar. Da kan de dees haar pensioentje ni trekken zenne.

  Den Albert hé per slot van rekening heel zijn leven bij den Bell Tellefon gewaarkt éé en ik was maar een brave Vlaamsche zingerin, ah jaaa! Nu ja, ik em wel veeel in Engeland opgetreeden éé, maar da’s langk geleje zenne, da was jaaren en jaaren voor mijnen kombak! En in dien tijd was er nog geen sprake van computers, of het moest zijn dak toen iets gemist had, ge weeet het nooit éé, neje.

  Aentwaereps.blogspot.com

   

   

  Kerstmis 2009

  Kerstmis 2009

  Kerstmis 2009

  Tis friskes buiten éé en der ligt toch wel wa sneeuw, jaja. Ik zienet goe alzek dooor de venster naaar buiten kijk. Hierbinnen is’t gelukkig allemaal dik in orde, ik em zelfs een dekenske over mijn benen liggen en een waarme kruik aaan mijn voeten. In mijnen jongen tijd, lang vooor mijnen zesden kombak, toen haddek gene last van de kou, neje. Toen liepek nog bij -15 zo over het straat gelijk deees meiske op de foto éé, jaja! Zarah Leander was er nikske tegen, neje!

  Toen dak ne keer in London voor den BBC had oepgetreeden emmek ook nog is ne keeer gelijk de deees aan den ingang van het theater gestaaan om iedereeen ne gelukkige kerstmis te wensen éé, mor da’s langk geleje zene.

  Mag ik eulle bij deze allemaal ne zaligen kerstmis en een voorspoedig 2010 wensen anders? Dan emmek da bij deze ook weeral gedaan!! Ah ja, der is ne nieven gastenboek, dus kribbelt maar vol!

  Filmke – In tegenstelling tot mijn vader

  De kleine van ons Kristin, de Jeroen heeeft een filmke gemaakt, jaja! Ni dak er in meedoen éé, neje, da’s niks vooor mij éé, ik em al in genoeg filmkes meegedaan, niwaar, den heelen saait staater proppendevol van. En ne mens kan ni constant kombakken éé! Enfin, ik zeg wel de kleine van ons Kristin, maar bon, da bazeke is ondertussen toch al meeerderjarig, den tijd gaat rap niwaaar! Enfin, ge moet het maaar is ne keeer bezien hé, tis ni slecht en het was vooor het een of ander exaam en het heeet “In tegenstelling tot mijn vader”.