Search

Bookmarks

  Dagboek 2005

  Zaterdag 31 december 2005

  NataliaOns Nataliaake is de populairste bij het Laagste Nieuws, lezek op hunnen websaait, jaja. Ik herinner mij nog goe onzen gezaamenlijke concert bij den Chris Van den Durpel éé, jaja. Da was schooon zo wij tweee op die rolschaaatsen, jaja! Ze emmen terstraks van den traiteur alt eeten al gebracht sé, ik moet het nog just opwarmen in een pan éé, jaja. Dan moettek mij vandenavond ni moe maaken éé, neje. Dien traiteur die zei, tis allemaaal klaaar ge moet het nog just efkes in den microdingesoven steeken, mor da emme kik ni zenne, das iets vooor de jonkheid éé, jaja. Mor bon, tis paella éé, dus da kannek goe in de pan doen éé, just vooor Janine van de Cois en Yolanda, die mag da ni, die ee liever een viske éé, dus dan zijnek mor een pladijzeke gaan halen bij de viswinkel in de provinciestraaat éé, ah ja! Bon, maggek elle ne fijnen overgang wensen, want wij zijn hier al in de Cointreau gevlogen éé, ik hooop voor elle da ge hetzelfde doet éé, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Vrijdag 30 december 2005

  IkkeHooog Huis Leeeg Huis, der zit een gierige pin in huis, jaja. Da emmek vandenoen al een paaar keer hooren zingen dooor de nieuwjaaarszangerkes. Mor hoe geraaakt zo’n ouw bes gelijk ekik nu op tijd met de escallier vant derde verdiep naaar beneden? En tis da ze de laaatste jaaren centjes willen en geen, koeken, anders konnek het nog dooort venster smijten éé, ah ja! Nochtans, van die geglazuuurde koeken en nick nackskes da verkopen ze nog goe éé. Mor goe, dan zallek die mor zelf opeeten éé, samen met een goei jat kaffe en een Cointreauke éé, ah jaa! Bon, ik em mijn ooverschoenen al klaaargezet om subiet naar coiffeur Freddy te vertrekken sé. Tis mor te hoopen dat de zwaare sneeuw wegblijft éé, want dan peizek da mijn coiffeur ni genoeg cognac in huis éé om mij te soigneren éé, want dan zittek er vast. Ik zal mor vooor de zekerheid een fleske meeenemen, ah jaa!

  Donderdag 29 december 2005

  IkkeDen dag van de onnozel kinderen is weeer vooorbij sé, jaja. En ik vind eigentlijk feitentlijk dat er meeer en meeer onnozel kinderen bijkoomen éé. Of het duuurt wa langer eeer da ze volwasssen worden éé, jaja, da kan oook. Ik leees op den electronischen otoroute enfin, bij het Laagste Nieuws, da ze gaaan onderzoeken in welk kleeed da ge een dik gat hebt en in welk kleeed niet éé. Awel ik em daaar allang nen truk op gevonden éé, jaja. Ik doen altijd eeen heeel heeel schooon kleeed aan met bloemen erop. Zo hedde geeen dik gat éé. En daaar moette kik geeenen professor vooor emmen zenne, neje. Da weeetek van mijn bomma zaaliger éé, die zei altijd tegen mij: “Esther, ik em geeen enkel probleeem da ge op eeen podium staaat, inteegendeel, mor met een bloemekeskleeed aan zieder eeel goe uit en worde zeker nog een groote ster.” En ze hé gelijk gehad éé, ah ja. Zelfs in mijnen kombak zennek grooot éé!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Woensdag 28 december 2005

  koffiebakkesNe koffie met tekeningskes in lezek op den internet, ja wadde, geeeft mij dan toch maaar een javaake met daarnefffe een cognacske zenne, enfin, nen dubbele mag oook éé, ah jaa! En dan nog een cholatteke of vijf neffe van da olifantje en ik zen content, ah jaa! En ik word nog contenter als ze de fles er neffe zetten natuurlijk, mor das nogal wiedes éé!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Dinsdag 27 december 2005

  kaartenHaddek het gisteren ni gezegd van die sneeuw? Enfin, ik zen naaar de markt geweest sé en de Kevin vant cafééke is mij komen helpen éé, want al die wijn en aanverwanten, het weeegt allemaal wa veeel voor een ouw bes gelijk ekik éé, jaja! Ik gon verderdoen, want mijn kaartvolk is al aant binnenkoomen sé en das niks te vruuug, want ik em een goei gevoel dak gaaan winnen éé, ah ja! Tot morgen!!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Maandag 26 december 2005

  SneeuwHet gaaat de koomende daagen sneeuwen en vriezen sé, geeen weeer dus om een beeest dooor te jaagen éé, neje. Ik em mijn overschoenen al klaaar gezet sé om morgenvroeg naar de markt te gaaan éé, ah ja! Want ik em nog wa ingridiënten noodig vooor mijn speciaaal glüwijn-recept éé, want morgenmiddag emmek bezoek éé, jaja. We gaaan nen traditioneelen kerstwies speelen éé. Da doen wij ieder jaaar éé, met veeel glüwijn en veeel halve frankskes en 25 centiemekes. Ik zou bekanst zeggen, tot morgen en ni te zat éé, mor da zouwek beeter tegen mijn eigen zeggen sé, want ik zen al aan mijnen derden Cointreau en ik begin het al bijkanst te voelen éé, jaja.

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zondag 25 december 2005

  TaartAmai, pfff, amai, ik em mij weeer een bekke oovereten éé, das nu al 86 jaaar hetzelfde. Ik leeer ni bij éé, mor ja, het moest maaar zo lekker ni zijn éé, neje. Mor bon, nen diner van acht gangen en dan zennek de taaart nog vergeeten sé. Jaja. Ik vinneet ieder jaaar wel een bekke zielig vooor de kalkoenen éé. Een bekke éé, want ze zijn toch al dood als ge ze opeeet en met sentiment moettte ni overdrijven éé. Zo emme ze hieronder nen hond gekocht, mor ze emme vijf katten. En nu zen ze uiteeen vooor dien hond, want de beeesten kwamen ni overeeen, ge kunnet maaar amper gelooven éé, jaja. Bon, ik gon mij is een Rennieke pakken sé, want ik begin krampekes te krijgen. Enfin, ik kan mischien beeter eerst nor de koer gaaan éé, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zaterdag 24 december 2005

  De StalLet it Snow!Let it Snow!Let it Snow!!!!!!! En ikke maaar meezingen met de kerststream van de CROOZE.fm ééé, jajaja. Allemaaal schooon liekes éé! Ik had deees jaaar, gelijk ieder jaaar, toch wel gere ne witte kerst gehad zenne, mor ik zal mij moeten beperken met bloemsuiker te stroooien op mijn vensterbank éé. En das oook een schooon zicht éé. Moestet nu Kerstmis in de zoomer zijn, dan zouwek da ni kunnen éé, want dan koomen er massa’s insecten op af éé, mor met deees frisse daagen valt da wel mee éé, gelukkig. Bon, ik moet nog wa commishkes doen sé, want straks zit mijn kot weeer vol dronkaaards éé, ah jaa! Gelukkig koomen en gaaan ze allemaaal met den taxi éé! En alzek van eulle was dan deedek da oook maar, want ik ken elle wel zuipschuiten!!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Vrijdag 23 december 2005

  De WilfriedIk em mijne maaat de Wilfried op den ATV gezien sé, jaja. Ik ging vroeger, toen dak nog een jonk meiske was, regelmatig vissen met de Wilfried int park van Schilde, jaja. Mor sinds enigte jaaren issem de vissenman in de zoologie éé, jaja! Alzek dan is nor de zooologie gaaan, dan nemek altijd een zakfleske rum meee om aan te tutteren éé, ah jaa! Ik em geeen ideee of dat de Wilfried zijn tijgervissen da moogen, mor ik kant de volgende keeer is porbeeren éé, ah jaa! Want de Eddy van Francois van Wilma die had vroeger goudvissen in nen bokaaal en iederen avond kapte die daaar een borrelke van Smeets in, jaja. Dubbel gestoookte uiteraard éé. Want den Eddy zei altijd dat waater verdampt en datter altijd iets bijmag per dag en buiten da, zeitem, bleef het waater schooon éé. Enfin, hij heeft da viske redelijk lang gehad, mor het kan evengoe zijn dat het lang bewaaarde op dien alcoool éé, jaja.

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Donderdag 22 december 2005

  De RatziEn ik dacht dak alles wist seg! Bij mijn weeten wooont Santa ergens in Finland met zijn beeesten en zijn wijveke, ah jaa! Mor gisteren zaggek op den tellevies dattem blijkbaar in Rome wooont, ah jaa! Mor zo zonder die arreslee vondek het maaar niks éé. Vandenoen belde der ene aaan de deur met zo’n muts op, hij vroeg vooor een borrel, mor hij was allang meeer dan teut, ah ja! Nu emmek vooor de facteur altijd wel een fleske jenever klaaarstaan, dus ik em die zatte kerstman dan maaar een borrel gegeven. Ik zen terjust nog is gaaan zien aan de deur, hij ligter nog altijd zijn roes uit te slaapen, jaja. Mor aaan zijn ogen zaggek dat het de Pierre van Alfonsine van Gusta was. Alfonsine ga weeer kijven alsem thuiskomt peizek. Het is dan oook ieder jaaar hetzelfde met de Pierre. De kerstverlichting hangt nog maaar just op de Turnhoutsebaan of hij zet zijn versleten kerstmuts op en gaat de gebuuren af vooor een borrel. Twee jaaar geleje heeeftem volgens Alfonsine zelfs is in zijn muts gekotst, jaja. Ik zou bijkanst zeggen: de jeugd van tegenwooordig, mor de Pierre is al 75, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Woensdag 21 december 2005

  De JacquesPersooonlijk haddek op Edith Piaf gegokt, mor das geen Belgische éé dus da telt ni, mor de Jacques Brel als groootsten Belg, waaarom ni éé! Ik em direct wa tussen mijn plaaten liggen snollen die dak destijds van de Jacques persooonlijk em gekreegen éé, jaja. Twas ne groooten meneer éé, zeekers tijdens zijn concerts in den Olympia in Parijs éé, jaaa! Ik zen zo is met de Jacques gaaan vaaren met zijnen booot. Ik zorgde toen voor de sigaaren en de drank, ge kent mij éé, de Jacques ging kooken. Ik moet zeggen, hij kon goe zingen, mor kooken? Amai, ik em drie daagen buiklooop gehad toen, ge moet ni vraagen op dien booot wa dat da gegeven éé! Nochtans lekker wast wel, ah jaa! mor nog geen tweee uuur laater begonnen de krampekes. Gelukkig heeftem toen het leeed wa verzacht met liekes te zingen vooor mij gelijk De Nuttelozen Van De Nacht, La Bière, On N’oublie Rien en nog zoveeel ander schooon plakskes éé. Enfin ge moet mij pardoneren mor ik gon is nor de koer, ah ja!!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Dinsdag 20 december 2005

  IkkeJaja, zeg niet te gauw, tis weeer een vrouw éé, jaja. Mor tis er eeen zenne, ik em het goe gezien gisteren bij het Groote Dictee éé. Ik kijk er gere naar, mor ge moet mij pardoneren, meespeelen da doenek ni zenne. Ik vind da ze wa te rap gaaan éé. Buiten da, tis veeel te laaat da ze da uitzenden éé, dan zit de deees al nen tijd deftig aaan de Cointreau, ah jaa! Mor goe, gisteren wast wel spannend vonnek, vooral opt einde éé, want eigentlijk is daar niks spannends aaan. En ik vind toch oook da Martine Tanghe vooor de geleegenheid wel is een schooon kleeed had moogen aandoen éé, zo eentje met veeel bloemen op, want da zienek geere éé. Het zou haaar da wel wa sterallures gegeeven hebben éé. Mor ik peis da Martine Tanghe wel eeuwig het Chiromeiske van achter den hoek zal blijven éé, jaja. Enfin, ze emme mij is gevraaagd om meee te doen met da dicteee éé, mor ik em gezegd datter al genoeg schrijffouten staaan op mijne saaait éé en daaar willek het bij houden, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Maandag 19 december 2005

  Tom BoonenJaja, de sportman vant jaaar sé, jaja. Moestek ne vent zijn, dan haddek da in mijn jonge jaaren mogentlijk oook wel is ne keeer gewonnen éé, jaa! Enfin, de deees gaget ni te lang trekken, want subiet staaan ze hier om mij op te laaden éé want ik moet naar het feestje van den Elton in Londen éé, jaa. Ik zen is curieus of datter wa volk gaaat zijn hé, want ik em geeen ideee of dat den Elton nog populair is gelijk ekik éé, neje. Ist ni, dan kannem nog altijd kombakken éé. Of wa ritselen links en rechts gelijk vroeger vooor den Tandy als ge da nog kent. Toen stontem daaar met een elektronisch pianoke op de kaft van een reklamfolderke. Bon, mijne rommel nog just in mijn shakosh steken sé en ik zen klaaar om te vertrekken éé. En mijn glas leegdrinken éé, want da zou zonde zijn van de Cointreau, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zondag 18 december 2005

  Engelsch Zonder LeeraarIk em mijnen boek “Engelsch Zonder Leeraar” mor terug uit de kast gehaaald éé, ni omdak geeen Engelsch nimeeer kan éé, neje. Gewooon om het nog is op te frissen éé, want ik zen nimeeer van de jongsten. En alzek morgen in Engeland aaankooom zallek weer teegen iedereeen mogen vertellen dak vroeger nog vooor den BBC em opgetreeden éé, ah jaa! Ik em nog veeeel fans in Engeland éé. Mor ik gon subiet is den electronischen snelweg op om te zien of da ze ginder nu al wel euroos emmen en of da ze nu eindelijk aaan de juste kant rijden éé, want ge weeet maar noooit met zoon eilandbewooners éé, die veranderen ni rap van gedacht, neje. Tis maaar omdat den Elton een schooon collectie oldtimers heeeft en daaar willek toch wel is mee rondtuffen, mor dan wel liefst alzek weeet waaar dak moet rijden éé, want ik wil den Elton zijn bullen ni in de prak knallen éé, neje. Buiten da, botsen da doenek toch liever op de Sinksenfoor zenne, hoe zedde nu zelf!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zaterdag 17 december 2005

  Den EltonJaja, van de noen gaat den tellefon, ist den Elton om te vraagen of dak de maandag ni naar zijn vrijgezellenfeeestje in Londen wil komen. Ik em uiteraaard ja gezegd éé. Hij vroeg wel om ne zeekeren Alex uit Merksem ni mee te brengen, moets die daar achter vraagen. Mor ik ken genen Alex, neje. Ja ik ken er wel ene die hier jaaren geleeden mijnen tellevies is komen repareren, mor das dan oook alles éé, jaja. Enfin, ik zen nu is in mijn kast aant zien wellek kleeed dak gaaan aandoen éé. Da met die bloemen of da met die bloemen, das de groote vraaag altijd éé, ah jaa! Enfin, ik em nog tijd om der is goe over na te denken éé, want de maaandagmiddag komt den taxi vooorbollen om mij naaar de luchthaaven te doen sé. Tis lang geleje dak nog is gevloogen heb, jaja. Vroeger toen da kik nog vooor den BBC optrad, toen gingen wij nog met den booot het kanaal over éé! Enfin, tot morgen, tis tijd vooor een goeie Cointreauke sé!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Vrijdag 16 december 2005

  Soeur SourireDominique, nique, nique, s’en allait tout simplement, routier pauvre et chantant. En tous chemins, en tous lieux, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu!! Jajaja, ik zen weer wa ouw singletjes aant beluisteren éé. Ge kent mij éé, ah jaa! Ik em Soeur Sourire nog gekend éé, jaja. Ik em haar is gevraaagd waar da ze met haaar centen bleef en toen zei ze me da alles naar de nonnekes ging, jaja. Achteraf is ze dan toch maaar van gedacht veranderd, mor ne frank éé ze nimeer verdiend éé, neje. De slooor… Mor bon, ze heeeft de wereld dan toch wel blijer gemaaakt éé, das dan toch oook iets, niwaaar. Bon, ge moet mij pardoneren, mor de deees éé weinig tijd éé, want ik gon subiet nor de coiffeur, ah ja!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Donderdag 15 december 2005

  GlasIk em vandenoen met de Kevin vant vzwke op den hoek mijn glas zonder statiegeld naaar den glasbol gedaan, want het was wa te veeel aant worden. Mor ja, ik krijg veeel volle flessen cadeau en er komt oook wel wa bezoek bij mij om die op te drinken éé, ah jaaa! Om dan nog maaar te zwijgen over hetgeen da kik in mijn eeentje leegjoebber éé! Mor bon, ik kan nu toch terug dooor de gang lopen zonder gerinkel, dus das goe niefs, voooral toch vooor mijn onderbuuren, ah jaa! Ik had nog aaan den Panamarenko gevraaagd of dattem er geen vliegmachien van wilde maaken, mor hij wilde de flessen alleeen maar als ze vol waaren. Zo kannek oook vliegen, met een maaag vol drank, ah jaa! Enfin, de deees éé nu een Cointreauke uitgeschonken sé, want van al da sleuren krijgt ne mens dorst, niwaaar!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Woensdag 14 december 2005

  FreyaJajaja, ze éé gelijk langst ene kant éé, mor da kan ze van ongs Belgskes oook zeggen hé, alzek de commentaaren lees van leezers int Nieuwsblad en int Laagste Nieuws, jaja. Enfin, Het meiske had da mischien beeter ni gezegd éé, mor soit. Ik em in mijn leeven ook al stomme dinges gezegd zenne, zie maaar wa da kik hier soms neerschrijf, niwaaar! Bon, ik gon het ni te lang trekken, want ik zen aaant genieten van de CROOZE.fm hunnen kerststream éé. Den godgansen dag kerstliekes éé. Uiteraaard kennek de meeesten éé en zingek goe mee, ah jaa! Ik zijn een zingerin vooor iets éé. Ik moet wel zeggen dak terjust geklop op ne muuur hooorde ergens in huis, just op de moment dak “Let it snow! Let it snow! Let it Snow!” aaant meezingen was éé. mor het zal wel ne klopgeeest geweeest zijn, want alzek het goe vooor em, dan zijn mijn gebuuren van links stokdoof en die van rechts die hooren ni goe. Al een geluk dak ni Yellow Snow aant zingen was. Mor das eigenlijk eeen vies lieke over pipi, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Dinsdag 13 december 2005

  Den BenedictusDen Benedictus éé gezeit da Kerstmis een bekke te commerciëeel geworden is éé. Nu emmek niks tegen dien Duitser, mor da weeten we toch allang éé, aja. Ge moet hemels zijn als ge verheven wilt zijn als geeestelijke en zeker de paus, mor ge moet ni van de planeeet gerukt zijn éé, want da is er toch wa over zenne, ah jaa! En wie zegter da ne commerciëeelen Kerstmis ni Godsvruchtig kan zijn, niwaaar. Om met Kerstmis in de sfeeer te blijven bijvooorbeeeld drink ik enkel goddelijke dranken, gelijk Kinawijn van Zuster Godelieve, Trapistenbier, Sint Estephe Bordeaux, jaja! Om maar te zwijgen over Dom Perignon éé, het zat paterke! Mor ik zal al maar zwijgen, want subiet vragen de nonnekes nog aan mij of dak ni int kloooster wil stappen. Mor ik zen ni zot zenne, zie maaar hoe dat het met Soeur Sourire gevaaren is! Buiten da, ik em genen tijd vooort klooster éé, ik moet nog veuls te veuls kombakken, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Maandag 12 december 2005

  CherrymoonAmai, nu zennek toch een bekke aaangedaaan éé, De Cherrymooon gaat dicht tedikke. Alzek mij ni vergis emmek daaar nog is ne concert gegeven en zongek toen onder andere Fly Me To The Moon éé, jaja. Om over Moonshadow nog maaar te zwijgen en Under The Moon Of Love, jaja, ze schieten mij allemaal te binnen éé die schooon plaatjes. Wacht wacht, ge had oook ng da Spaaans lieke, La Luna of zoiets, jaaaa!Half Moon Bay, Strawberry Moon, Kisses In The Moonlight, Moon Glide, Moonflower. Ik kan zo nog uuren dooorgaan éé, mor das ni de bedoelingk peizek éé, neje. Subiet zennek nog maanziek éé! Bon, Da gastje da mijn favoriet was gisteren bij da tv-spelleke heeft dan toch gewonnen lezek in de gazet. Ja, ik was ni blijven gaapen naar die zenuwachtige show zenne. Ik was Oorlogswinter van Jan Terlouw aant leezen, dus wa kiesde dan? ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zondag 11 december 2005

  Channel XIk zen er wa laater, ik weget, mor twas den helen middag booomke wies éé, jaja. Ik em natuurlijk gewonnen, gelijk gewooonlijk. Het grooote voordeel van vedet te zijn éé, ni da bierke éé, mor ikke. Ik em exact 6 frank en een half gewonne éé, want wij speelen vooor halve frankskes, die emmek nog bijgehouwe, ah jaaa. Wij speelen al jaaaren vooor halve frankskes, dan gade da toch ni veranderen éé. Enfin, ik em terjust den tellevies opgezet sé, den X Factor is begost. Tis den eerste keeer dakket zien éé, dus ik em eigentlijk geeen ideee wa dat da is éé. Mor dien Udo, die kan wel zingen, da wordt nog een vedette en alsem grooot is kannem kombakken, jaja! Neje, ik leees meestal ne goeien boek op ne zondagavond éé, jaa. Want al die beweegende beelden, het gaaat allemaaal zo rap éé! Toch zeker na zes cognacskes, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zaterdag 10 december 2005

  cadeaukesVrouwen geeven vaker cadeau’s leezek op den internet. Da kan allemaaal wel goe zijn, maaar als ge een vedet zijt, gelijk ekik, dan krijgde er zelf toch nog altijd meeer dan da ge er kunt geeven éé, ah jaa! Zo krijgek ieder maaand een dooos sigaaren éé en bij de Kevin int vzwke wordek regelmatig getrakteerd op nen trapist met grozeille éé, jaja. En gisteren bij coiffeur Freddy ne koffie met een speculaaske éé! Ik ging daarstraks in de brievenbus zien en er stak niks in natuurlijk, want het is zaaterdag, ik wast weer efkes vergeeten éé. Enfin, tis verdomme koud buiten zenne! Ik em de kachel een vijs bij gedraaid en ik em de glüwijn warm gemaakt sé, met nog wa extra kaneeel erin en wa honingk vooor de gezondheid éé, dus mijnen dag kan nimeer stuk éé, neje!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Vrijdag 9 december 2005

  Bobby VeeDe deees was in haar kast aant zoeken naaar haar collectie kerstplakskes, jaja. Ik em deees schooon exemplaar van Bobby Vee gevonden, maar na zijnen vierden zin blijft zijn plaaat al hangen. Tis datter een serieuze kras op da singletje staat éé. Mijn Minouche heeft da een paaar jaar geleje gedaan, ik peis dat ze het ni meer kon hooren, jaja. Gelukkig kregek van de noen ne mail van de CROOZE.fm éé, jaja. Nen hooop wedstrijden da ze weeeral doen, mor oook da hunnen kersstream weeer online is éé! En da vinnek wel fijn, die schooon muziekskes den heelen dag éé. Nu gnek subiet naaar de coiffeur in de Carnotstraaat, mor ik gon eeerst nog bij den Turk aan de overkant eeen kerstmuts koopen, want ik em gezien da ze daaar in groote massa aanwezig zijn éé, en da allemaal vooor nog geeen 100 frankskes, enfin, 2,5 euro in nief geld éé.

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Donderdag 8 december 2005

  dichtWij staaken vooor ons recht op werk, zeiter terjust ene tegen mij aan de deur. Ik zeg tegen da bazeke dak da toch een bekke contradictorisch vind éé, ah jaa! Ik em nog nooit gestaaakt in mijn leeven, ja ene keer bijkanst, toen hadden we al van smiddags aaan de jenever gezeeten en ik moest gaaan optreeden, en ik draaaide daar bijkanst van mijne sus. Mor ik em toen toch maaar gezongen éé, ah jaa! Want als ge wilt kombakken, dan is er geenen tijd om te staaken éé, neje. Trouwens, tegen een aanvullend pensioentje staaken, da zou er een bekke veel oover zijn, niwaar! Enfin, ik peins dak deze noen ni veeel gaaan doen, buiten wa sinterklaas-speculaas soppen in mijne koffie en in mijne rum. Het is gelukkig mijn laaatsten speculaas, want na een paar dagen snoepen emmek er weer vooor eeen jaar mijnen buik van vol, letterlijk en figuurlijk éé, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Woensdag 7 december 2005

  bem bem bem bemJaja, Studio 1000 begint met ne kinderradio éé. Ik em et geleezen op den electronischen snelweg. Ze moogen altijd langskoomen éé, want ik em veeel kinderliekes gezongen destijds éé, samen met het knapenkoor van het Sint Lievenscollege uit de Kasteelpleinstraat hier int stad, jaja! En ik em oook nog een paar elpees van nonkel Bob, hier en daar zit er wel een krakske in peizek, mor ze moogen ze lenen om er de nummerkes af te haalen éé, want tegenwooordig gaat da nogal gemakkelijk, zelfs zonder op een cassetteke te zetten, mor ineens op ne CD nort schijnt. Den techniek staaat voor niks swegesworrigs éé. Enfin, kinderradio of ni, de deees blijft toch verknocht aaan haren CROOZE.fm zenne. Ik word iedere noen goegezind wakker als mijne wekkerradio opspringt, jaja. Als ge een ster zijt gelijk ekkik, dan slaaapte ni uit éé, neje. Dan staade vroeg op om niks van den dag te missen. Ik mis al genoeg van den dag alsek een scheef uit heb éé, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Dinsdag 6 december 2005

  De Sint in chocolatGe moet mij pardoneeren dak er zo laaat zijn vandaaag, mor ge kunt begrijpen da op deezen heugenlijken dag er andere dingen prioritair zijn éé, ah jaa! Het eerste wak van de noen ging doen, da was in mijn botten gaaan loeren, jaja! Ik begost zowaaar te spinnen als een poezeke. Mijn botten zaten meeer dan proppevol met snoep, chocolade sinterklazen, zwarte pieten, ezeltjes, koeien, enfin, ge kent de cinema wel éé, jaja. Ik moet zeggen, de sint is gul geweeest vandaaag, hij heeeft me zelfs een karton Cointreau, een karton rum en een doos Havanas gegeven. Ik peis dat de Sint deees jaaar uit Cuba kwam, jaja! Mijne maaat de Fidel, die probeert mij altijd te verrassen éé en hij kent Sinterklaaas goe éé, ah ja! Enfin, nu moet ik toch dringend naaar de koer, want van al da snoepen beginnek krampekes te krijgen éé!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Maandag 5 december 2005

  De Sint zelfIk em mijne schoen al gezet zenne, samen met mijn botten waaar dak oooit enen keeer mee zijn gaan vissen met den Tienne en de Swa uit Okeboke, jaja. En neeemt het van mij aan, der kan eeel veeel snoep in die botten, zeker weeten. Verleje jaaar emmek zitten snoepen tot in april vooor da alles op was éé, jaja. En dan emmek nog geprobeeerd om met nieuwjaaarke zoete en drie koningen wa snoep te slijten, maar de jonkheid wilt geeen snoep nimeer, neje, die willen centjes, jaja. En wa doen ze dan met die centjes? Snoep kopen zeker? Enfin, mij ni gelaaten éé, dan zingen ze maar van “hoog huis leeg huis, er zit een gierige pin in huis” jaja! Het kan mij ni scheelen éé, neje. Er kan mij vandaaag eigenlijk weinig scheelen. Ik em zelfs ni opengedaaan vooor de facteur die da stond te bellen aan mijn deur. Want ik begin die zatlap al stillekesaaan te kennen. Ik em niks veur ei Esther, mor hedde gij een borrel vooor mij? Hoe dikwijls dak da al em gehooord, jaja. en zijne favorrieten dooddoener alsem serieus petrol is: Esther, vooor dak vertrek, ge weet op zes benen kannek ni staaan éé, neje. Enfin, vandenoen is de deur dicht gebleven vooor den octopus en terecht! Schol!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zondag 4 december 2005

  KoeIk em op den electronischen snelweg geleezen da ze in Schotland scheeten van koeien kunnen verminderen met 70 procent éé, jaja. Da moet daar dan wel veeel aangenaamer zijn om te woonen éé, jaja. Ik weeet nog goe dak destijds vooor den BBC em opgetreeden éé! En toen was er een koe, amai, wat een koe. En scheeten laten scheeten!! Ge kunt het u ni voorstellen, maar da was één gereutel éé, jaja. Da kwam natuurlijk dooor het eeten daar éé. Want da is ni te eeten éé, neje. Ik zen het noooit gewoon geworden éé, neje. Alzek er nu aan begin terug te denken, beginnek van mijn eigen spontaan te flattuleeren éé, jaja. Enfin, de dees is is naaar de koe-r, tot morgen!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zaterdag 3 december 2005

  ClouseauIk em vandaag ni veel te vertellen zenne, want ik zen al wa gepresseeerd éé, jaja! De deees ga vandenoen naar de paters. Jaja, de paters in Westmalle éé, om daar wa trappisten met grozeille naaar binnen te kappen éé, ah jaa! En dan daaarna ganek op invitatie naaar het Sportpaleis, jaja. Ni om op te treeden éé, neje. Mor de Koen vroeg of dak ni samen met zijn broer ne lekkere maaaltijd met kreeft en krab wilde nuttigen, dan zegt de deees geene nee éé, nee! Eerst wilden ze dak naar ne concert kwam zien van Clouseau, mor daaar emmek ni zo veeel goesting voor éé, Peter Sellers is allang kevendrager éé! Dus ik em dan maar toegezegd op het eten ent drinken éé, ah jaa! Hoe zouwde zelf zijn, niwaar!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Vrijdag 2 december 2005

  Damiaan Rules!!!Jajajaja, de Jozef éé, de Jozef, ik em het altijd wel geweeten éé, mor ja, met zijn 1m98 moestem wel de groootsten Belg worden éé, ah jaaa! Gisteren sprak Maria van de Fons mij nog aan en die was eigenlijk heeel verbaaasd da kik ni tussen die lijst staaan éé, jaja. Eerlijk gezegd, het klinkt mogentlijk wa pretentieus, maar ik vind da oook een beeetje éé. Ik em toch vooor den BBC opgetreeden éé, en volle zaalen in London éé, jaja. Om over den Olympia in Parijs nog maaar te zwijgen. Het had op zijn minst wel goe geweeest vooor mijnen kombak éé, jaja. Mor bon, tis de Jozef geworden éé, Jefke Lepra, gelijk wij in de Seefhoek zeggen éé, jaja. Tis hem gegund zenne, ah jaa! Ik weeet alleen ni goe wanneeer de prijsuitrijking is éé, hopelijk wordek daaar ook voor uitgenodigd éé, want ik wil de Jef wel is in levende lijve ontmoeten éé, ah jaa. Mogentlijk kunnen wij dan is ne keer een duet zingen, ah jaa! Ge zie, ik em mijnen kombak altijd in mijn achterhoofd. Enfin, soms zit het wa in mijn vooorhoofd oook éé, da hangt wa van het weeer af natuuurlijk. Mor bon, ik zen weeer aant ratelen éé en tis tijd om naar de Freddy zijnen Hairdesign te gaaan éé, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Donderdag 1 december 2005

  kerstboomNen omgedraaiden kerstbooom zou de nief raage moeten worden, amai zenne. Ze laaten bij den Amerikaaan ne scheet en dan moeten ze hier er nog wa bij doen, jaja. Mij ni gezien zenne, dan denkik heel den tijd ofdak zat zijn, buiten da, tis geen zicht en tis redelijk onnatuurlijk éé, ah ja! Want die omgedraaiden sparren die groeien alleeen maar aan de onderkant van ons planeeet éé! Da moet nog al wa kosten om die hier te krijgen zenne, amai! Ik zie de kerstboomen toch liever zoals ze bij ons groeien en ne gewoone is toch praktischer éé, neeemt nu bijvoorbeeeld mijne piek, die kunde wel ergens opzetten, mor ni onderhangen. Tis dan nog gevaarlijk oook éé, zie da ge die punt in uw lodderoog krijgt éé. Mor als ge de twee wilt, da kan éé, vooor da ge de cadeaukes begint uit te pakken, die uiteraaard onder uwen boom liggen, kunde op uwe kop gaaan staaan éé! En ge kunt op uwe kop gaan staan, met kerstboom en al, want mij bij komt da ni binnen, neje.

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Woensdag 30 november 2005

  spamTis teinde van de maaand weederom sé, jaja. En gelukkig ee de webmeester iets gedaaan aaan al die vuiligheid die mijnen gastenboek overspoelde éé, jaja. De deees is al direct een pak beeter gezind, ah jaa! Daarom emmek deze morgen in de vruugte dien braven meneeer van de sigaarenwinkel gebeld, mor hij is toch precies nog altijd een bekke vies op mij, want hij vroeg direct of da mijn sigaaren van de Fidel al op waaren. Waarop dak hem em verteld dat de Fidel mij nog altijd ieder maaand een dooos Havana-stokken opstuuurt éé, jaja. Waaarom dak dan belde, vroegem, awel om te vraagen of dattem geeen goesting had om langs te koomen om een paar doozen op te laaden éé, want ik krijg de Fidel zijn cadeaukes lang ni opgepaft éé, neje. Ik peis dak hier nog zeeker vijf kisten em staaan éé. En ik wil die wel wisselen tegen een koppel goei flessen rum, ah jaa! En impessant zienek em dan nogis éé, ah jaa! Bon, de deees gadis in de keuken verderdoen met haren glüwijn éé, want ik zen weeer tien liter aant brouwen vooor in de Kevin zijn vzwke éé.

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Dinsdag 29 november 2005

  MoortgatIk em gisteren nen bak Duvel gewonnen met te kaaarten in den hoom van de ouden van daagen hier achter den hoek. Ik passeer daar dikwijlsch, want daar emmek nen heelen boel fans, hoewel die daar reegelmatig minderen éé, jaja. Veel mensen denken da kik in nen hoom zit, mor das niks vooor mij éé, op tijd binnen en zo van die dingens, neje. Buiten da, ik zen veel te geere alleeen in mijn kot éé, jaja. Enfin, zolang dat het nog lukt om thuis te blijven waarom ni éé, ah jaa! Bon, ik em dus nen bak Duvel gewonnen éé, amai. Da is toch een straf bierreke éé. Tis dak da ni zo regelmatig drink éé. Mor ik peisde gisterenaavond laat, toen de Swa van Matilleke dien bak naar boven bracht, ik gon er nu toch eenen drinken éé, want de fleskes waaren goe koud. Mor ja, op één beeen kunde ni staaan éé. Enfin, vooor dak er erg in had zaggek dak al zes Duvels in mijn gip gedraaid had, jaja. Ik had eeerst nog niks in de mot, tot dak recht ging staaan, amai. Ge kunt al peizen hoedak op mijn mansarde gesukkeld zijn zeker? Just, op handen en voeten éé! Enfin, da peizek toch, want zo goe weetek het allemaaal ni meer, neje.

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Maandag 28 november 2005

  WijnegemIk zen vandenoen met Maria van Frans en Sharlotte van Louis naaar het shoppingcentrum in Peu d’Chemise geweeest, jaja. Ik moet zeggen, de Cointreau en de koffie zijn er ni slecht, neje. Mor ik wilde een eeel eeel schooon kleed koopen vooor mijn concerts, maaar ze verkoopen daaar precies toch ni wa dak zoek. Ik em geen enkel kleed gevonden met bloemen op. Ge weeet dak da graag zien éé, een kleeed met bloemen en wa glitter erbij, ah jaa! Mor bon, ik gaaan straks is naaar het Sint Jans plein naar de stoffenwinkel éé, daar zallek wel iets vinden om aan de naaister te geeven éé. Want zelf beginnek daaar nimeer aan zenne, neje. Alzek een kleeed laat stikken bij Olga van aan den overkant, das een Poolse, dan kost da mij nog geeen 25 euro of duizend frank in echt geld éé, neje. Enfin, eerst nog een Cointreauke sé en de deees is weer op stap éé, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zondag 27 november 2005

  SneeuwIk em terjust mijnen twal siree in de fik gestooken, jaja. Ge moet weeten dak geren een kaarsken brand éé, ah jaa! Enfin, ik had er met den termos koffie tegen gestompt peizek en de kaaars was omgevallen terwijl da kik het ni int snuitje had, natuurlijk éé. Enfin, ik zen in de keuken en ik denk, wa is da nu toch, da stinkt hier zo in mijn kot? Mijnen twal siree staaat toch ni brand zeeker éé? Jaja, de dees had het weeer just geraaden éé. Enfin, tis den dinsdag markt in de gebuuren, dan zallek mij mor een paaar meterkes koopen éé, ah jaa! En misschien oook een nief tafelkleed en nog wa nief kaaarsen éé, mor dan van een sooort die da ni zo rap omver vallen éé.

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zaterdag 26 november 2005

  SneeuwTis winter zeg ik u, ik zeg u dat het winter is! Enfin, Da kannek nu toch beter zeggen, in de plots van wa dak gisteren gezegd em éé, of liever geschreven ah jaa! Als ge graaag op lange latten staaat, dan ist de moment éé. Op mijnen gezegden leeeftijd is da nimeer hetgeen dak nog is wil doen, neje. Ik zou nu nog wel is met ne parachutte naar beneje willen komen, mor dan onder mijne stoel in de vlieger, ah jaa! In ieder geval, de deees komt ni buiten zenne, ik em nog veeel te veeel te doen. Want de Kevin van de vzw op den hoek, waaar da ze zone goeien trappist met grozeille emmen, dien heeeft gevraaagd of da kik geene cake wil bakken en das vooor mij geen probleeem éé, neje. Tis wel ni mijn recept mor da van heum, hij heeeft mij een zakske met kruiden gegeven om er in te doen, jaja. Ik moet zeggen, den eeerste cake is klaaar en hij riekt lekker dus de deees gaat is een stukske proeven sé met een goei jat koffie erbij, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Vrijdag 25 november 2005

  NatTis herfst zeg ik u, ik zeg u dat het herfst is! Enfin, da riep vandenoen den een of den anderen floeren aap naar mij op den trotoir toen dak just mijn overschoenen uitdee om den dorpel op te stappen éé, jaja! Ik seg nog:” amai zenne, tis just, mor moette daar zo hard vooor roepen?” Maar hij deeemsterde weg samen met het geluid van de reegen toen dak de deur dicht dee, jaja. Tis echt een weeer om den open haaard aan te steeken éé, mor da emmek ni, dus een kaaarske op de tafel zal oook wel goe zijn zeker en de kachel op vollen bak, jaja. Tis mor te hoopen dat het efkes openblijft éé, want ik moet straks naaar Coiffeur Freddy éé en daarna ganek naaar een beurs vooor de moderne vrouw boven de 30 jaaar, dus das wel echt iets vooor mij éé, ah jaaa. Want ze zeggen altijd tegen mij: “Esther, gij zijt een vrouw met klasse, gij zijt een vrouw met stijl”, jaja! Dus de deees gaaat naar She’s Got Style ergens aan de kaaien éé, want ik em kaaarten voor da spel gewonnen bij mijnen favorieten radio, de CROOZE.fm éé, ah jaa! Bon tis tijd vooor een Cointreauke, tot merge!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Donderdag 24 november 2005

  IkkeIk was wa aant rommelen in mijne commode in de gang (neje geen podkast), want daaar moesten volgens mijn gedacht nog nen helen hooop ouw foto’s liggen van den tijd van vooor mijnen kombak. En alzek ze nu bezien, wazze kik toch eigentlijk feitentlijk een ferm poepeke als het waare éé, jaja. Ik kreeeg in dien tijd natuurlijk wel veeel aandacht van jonkmannen éé, jaja. Mor nu oook nog altijd zenne, al moetek zeggen dat het een pakske minder is dan toen, mor das begrijpelijk éé, ah jaa! Hoewel dak van de week voorbij het Stuyvenberg wandelde en ze vanuit een venster naar mij aant fluiten waaren, mor bon, ik geloof da ze daar oook een psychiatrie emmen éé, dus het wilt eigentlijk niks zeggen. Ik krijg wel veeel brieven van fans éé, oook in mijnen gastenboek, ah jaaa! Bon, tis wederom nen donkeren dag, dus hooog tijd om de boegies aan te steeken éé! Een Cointreauke erbij en een goei Havanna en mijnen dag kan nimeeer kapot éé!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Woensdag 23 november 2005

  PodcastZittek gisterenavond int vzw-ke bij de Kevin achter den hoek nen trippel te drinken, (daaar waar dat de sigaretjes raaar rieken) vraaagt er ineeens een jong gastje aan mij of da kik geeen podkast em. Ik em gezeit da mijn huis al vol kasten staaat, ne schoonen commode in de gang, en dan nog nen helen hooop ander kasten, jaja. Op de zolder emmek oook nog een paar kastjes staaan, mogentlijk zit daar een podkast tussen éé, ik em er geeen idee van. Mor alzek het ni em, dan moetek het ni, want waaar zouwek het zetten éé, ah jaa! Enfin, da bazeke, de Joerie, zegt tegen mij: “Nene mevrouw Esterella, dan spreekt ge uwen internetdagboek oook nog is in en da zette dan op uwen saait” Enfin, tis misschien een ideee éé, mor toch, ik zou dan liever mijnen dagboek inzingen éé, jaja. Das misschien wel goe vooor mijnen kombak éé, jaja. Ondertussen kwam den Geert oook binnen en die zei, ik em nog een reemikske bijgemaaakt vooor op uwen saaait sé, jaja. Enfin, die mannen willden dus da kik een sooort radioke maak op deees geval. Mor ik zen content met den CROOZE.fm éé, da staaat den godgansen dag op éé, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Dinsdag 22 november 2005

  Den BobbeGisterenaavond vroegen ze mij waaarom dak nooit iets over den Bobbejaan schrijf, mor da doenek éé, jaja. Mor oook ni alle daagen éé, wa zouwek moeten schrijven éé? Ik kan moeilijk beginnen schrijven dak gere in Bobbejaanland koom éé, want da is ni. Enfin, da is ni in zoverre dak ni op zoon dinges gaan zitten éé, daar zennek wa te oud vooor geworden éé, jaja. De laatste keeer dak in zo’n spel ging zitten, da is geleje van verleje zoomer éé, jaja. Toen zattek opt terraske van de Misantroop-zaliger op de Waalse kaai éé. Den Dave, de cafébaas en ne goeie vriend van mij, die stelde vooor om op da grooot ronddraaiend machien te gaan zitten met die ventilateur boven uwe kop, jaja. De deees had al wa triplekes uit en dan durve kik alles éé, dus ja. Wijle met twee da spel in, mor da gaaat echt wel rap voooruit éé, en helemaaal onderstenboven enzo. Enfin, ge kunt al peizen da mijn gene naaar booven kroop zeker? Ik kreeg bijkanst geene lucht nimeer, neje. Mor bon, we emmen er daaarna nog een tripleke of vier bijgegooten en twas vergeeten. Het was zo vergeeeten dak op een bepaald moment door de kroeg riep: “Awel Dave, hoe zittet? Wanneeer gaaan we nu in da spel?!” Mor den Dave was ni meer te bekennen, die hoeng over de pot, ni vant rondvliegen, mor vant bier éé, daaar kannem ni zo goe teegen alze kik éé, neje.

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Maandag 21 november 2005

  SneeuwIk em gehooord dat het ne strenge winter gaaat worden, tenminsten de Engelschen denken dat éé, jaja. Nu erinner ik mij nog goe den strengen winter van 1956, als er toen genen sneeuw is gevallen, dan weetek het ni meeer, vriezen, vriezen, mijn sjokkedijzen vrooozen er bijkanst af, jaja. En ik had toen nen kannonnevoogel éé, enfin, een kanariepietje éé, mor da had van de kou helemaaal geen pietje nimeer, hihi. Enfin, mijne Fons, want zo heeette da beeestje, eget toen ni overleeefd éé, neje. Mor da was meeer omdattem nogal dicht bij de raaam hing en hij zag daaar toen den ene voogel na den andere doood gevrooren van de corniche en uit de boomen vallen en hij heget toen aan zijnen tikker gekregen peizek. Bon alst dan echt gaaat vriezen dat het kraaakt, dan kannek ni anders dan veeel drank in huis haalen en veel glüwijn maaken éé, zo kommek toch goe de winter dooor, ah jaa. Ik wilde zelfs al den kolenboer opbellen, mor als ge geeen kolenkachel hebt, dan ist er wa over éé, niwaar!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zondag 20 november 2005

  HersennenIk em terjust op den saait van den BBC geleezen dat zingen eel goe is tegen de dementie, jaja. Ik kom regelmaatig is op de saait van den BBC éé, uit nostalgie éé, ah jaa! Ge moet weeten, ik em ooit nog vooor den BBC opgetreeden éé, jaja. Mor das al lang geleje zenne, lang vooor datter hier tellevies was éé, ah jaa! Mor haddek da al is ni verteld? Enfin, bij deze weeetet! Ja, den BBC, da zijn schooon errinneringe éé, ah jaa. Bon ik zal dan maaar is een kerstlieke zingen éé, want het is weer bijkanst zover éé! “Heeel lang geleën, in Bethleehem, zoals de Bijbel zegt, werd Maria’s Kind daaar in een kribbe neergelegd.” Jaja, vooor de rest moetek toch is den tekst erbij haalen éé, want na al die jaaren en doe mijne gezegenden leeftijd er nog maaar is bij, zennek da ongeveeer wel vergeeten éé, ah ja. OVer vergeeeten gesprooken éé, ne goeie maat van mij éé ne nieven remix gemaaakt éé! Ni direct mijn goesting, tis meeer iets vooor de jonkheid éé, gelijk de voorige remix éé, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zaterdag 19 november 2005

  Leona DetiègeOns Leona burgemeeester van Kalmthout sé, tedikke, wie had da gedacht, da Leona Detiège van de Seefhoek haren kombak zou maaken in de bossen van Kalmthout éé, jaja! Zouwek dan moeten verhuizen om te moogen stemmen? Ik peis van wel éé, mor in ieder geval, ik peins er ni aan om hier te vertrekken éé, ik wooon veel te gere in de koekestad, ah jaa! Mor bon, ze is nog ni weg éé. Alzek ze tegenkom op de markt den dinsdag zallek mijn gedacht is zeggen, ah ja! Ik zen ne grooten fan van Leona éé, jaja. Bon, tis weeral zaterdag en de deees al haren glüwijn is op éé! Ge moet weeten dak twee weeken geleeden nog een heeel vat gemaaakt had éé, mor bon, ik krijg veel bezoek éé en zekers als wij aant kaarten zijn dan gaaat de glüwijn er wel serieus door, ah jaa. Ik herinner mij zo nog een feeestje, lang geleje nog vooor mijnen kombak, toen wassek serieus petrol éé, toen hadden we zeshonderd liter glüwijn gebrouwen, mor omda niemand da kende zennek toch met den helft blijven zitten éé, jaja. Ik em da toen allemaaal alleen moeten soldaat maaken éé, jaja. Kunde gelooven dak de jaaren nadien geenen glüwijn nimeer em gedronken?

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Vrijdag 18 november 2005

  MadonnaIk peis da Meneer de Juge toch wel een abuus gemaaakt éé met Frozen van Madonna te verbieden in België omdat het plagiaat is van Salvatore Acquaviva uit het verre Moeskroen éé. Want alst plagiaat is, dan kant ni genoeg gespeeld worden éé, zo krijgt de Salvatore uiteindelijk meeer centjes van Sabam, ah jaa! Nu moetek zeggen, ik ken het plakske ni éé, neje. Ik heb het ni en mijne favoriete radio speelt da muziekske toch ni éé, neje. En da lieke van de Salvatore kennek nog minder. Ge kunt dus eigentlijk bijkanst zeggen dat de Salvatore beroemd wordt dooor dattem iet gemaakt heeeft dat Madonna zingt éé, jaja. Bon, ik gon straks weeer naar de coiffeur, mor ik gon eeerst is zien of dak van mijneigen geeen lieke em da trekt op iets waaar da een ander al wa centjes meee bijeen gesprokkeld éé, wie weeet wordek dan nog weereldberoemd éé, over ne kombak gesproken. Enfin, tot morgen, want tis al na de noen éé, jaja!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Donderdag 17 november 2005

  mijn kerststalGoeie morgen, morgen, goeie dag, jinglebells, let it snow, let it snow, let it snow, jajaja, de dees is al helemaaal in de kerstsfeer éé, ik kan ni wachten tot ze bij de CROOZE.fm met hunnen kersstream beginnen éé, neje. Dan zal mijn ordinateurreke nogal spinnen zenne en dan vliegek mogelijk wel op smalband, mor ni getreurd éé, dan kooopt deees ouw bes wel een giggeske bij of zo éé, ah jaa. Ondertussen beginnek den internet en de kompjoeterkes al redelijk wa te kennen éé. Da komt omdat de Kevin van de vzw op den hoek, daaar waar dat de sigaretten soms raar rieken, mij altijd ne goeien uitleg geeeft éé. Alsek de Kevin dan vraag, wa is nu just ne gigabaait, dan legt die mij da uit met hand en pint éé, jaja. Ik doecht altijd da ne gigabaait, nen beeet was van nen haaai of zo, weeet ik veel, niwaaar? Mor nu wetek tenminste dat da plaaats is om mijn machientje, of hetgeen dak verbruik éé. Soit ik gon elle ni verveelen met die moeilijke termen éé, neje. Want de deees vertrekt straks met de oude van daagen naar den Barak Frituur. Ni om daaar een fritje te gaaan steeken éé, neje, we gaan daar wa rondlopen peizek en alzek mij ni vergis ging het daar in de gebuuren sneeuwen, joepie! Tot merge zelle!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Woensdag 16 november 2005

  De WillyVandenoen krijgek tellefon van de Willy, of dak ni wil koomen meezingen op zijn grooot kerstconcert. Ik em gezeit dak wel wa anders te doen had op nen heugelijken dag gelijk de 24sten december éé, ah jaa! Int stad vieren wij da eigenlijk de 24ste éé, en de 25ste gaaan we naar de bomma, jaja. In mijn geval is da laaatste er wel dik over éé, want waar da mijn bomma zit, daar willek de eeerste jaaren nog ni naaartoe éé neje. Trouwens, tis gelijk in da schooon lieke éé: “In den hemel is geen bier, daaarom drinken wij het hier”. Da zegt mij al genoeg zenne. En in de hel zalt wel compleet niks zijn, buiten een tas koffie en tot uw knoesels in de stront, peizek. Bon, dit gezegd zijnde, ik gon mij nog een cognacske uitschenken vooor bij mijne koffie sé, da’s lekker met mijne speculaas, jaja!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Dinsdag 15 november 2005

  Koffiepot leegAmai, ik zen toch weeer aant rommelen tussen mijn langspeeelplaten en mijn singletjes, kommek dees toch wel tegen zeker? De deees, zich van geeen kwaad bewust, legt da singletje op. Amai! Ik wist zelfs ni da ze zoon liekes maaken éé. Ik em dan oook geen idee hoe dat deees plaatje bij mij is terecht gekoomen, neje. Ik peis ni dak da ooit op de Minerva of zo gewonnen heb. Ik moet die gasten hooogstwaarschijnlijk is tegengekoomen zijn op ne concert of zo, alleeen weetek er niks nimeeer van, mor da kan aaan de drank gelegen emme, niwaaar. Ge zou vooor minder aan de drank geraaken, niwaar. Ik em het singletje mor rap in de dooos “beter ni spelen” gestooken, want wor moetter anders mee blijven éé?

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Maandag 14 november 2005

  Koffiepot leegTedoemme, wakker worden en tot de constatatie koomen dat uwe koffie op is terwijl da ge eeen heel kast vol hebt zitten met bijpassende liceurekes, tis Godsgeklaagd, niwaaar. Dan kunde wel zeggen: “sopt uwe speculaaas in een cognacsken das zeeker zo goe”, mor dan zennek al zat vooor dat de zon op haaar hooogst staaat éé, ah jaaa! Bon, de deees vertrekt is naar den Koffieboer, vooordak nimeeer op mijn benen kan staan éé. En tegelijk efkes langst de sigaarenwinkel om mijne lotto binnen te doen éé. Ik weet wel ni of dak gewonnen em, mor da houwet just spannend, niwaar!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zondag 13 november 2005

  www.geendatalimiet.beIk stond vandenoen op, ah ja, wa moette anders doen éé. Enfin, ik stond op en ik ging mijn gazet leezen op den electronischen snelweg, mor alles ging zoo traaag, nog traager danne kik, dus da wilt al wa zeggen éé, jaja. Bleeek da kik op smalband gevloogen was. Da wilde dus zeggen da kik teveeel gedownload had éé, ah jaa. Mor das nu het straffe sé, ik zien nogal wa filmkes op mijn ordinateurke éé en oook spelek nogal wa muziekskes. Mor ik bleek iets verkeerd gedaan te hemmen en ze hadden op mijn machientje ingebrooken en alles er afgepikt. Is da er nu ni wa oover? dan emmek liever da ze aan mijn deur leuren met kaaarten van het bal van den burgemeeester éé, ah jaaa! Mor wa dak wil zeggen is deees: er is een petitie op den internet om al die miserie te vooorkoomen éé. Dus da ge zo veeel kunt downloaden als da ge wilt éé, gelijk bij de Ollanders. Ik zen al geweest éé, nu ist aan elle!

  www.geendatalimiet.be

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zaterdag 12 november 2005

  De SintSchooon éé, ieder jaaar pinkek een traan weg als Sinterklaas in Olland aankomt éé, jaja. Want als er ene zijne kombak ieder jaaar volhoudt, dan is hij het wel éé, jaja. Daar kan de dees nog is een poepke aan ruiken éé! Nu heeeft hij wel nen helen hooop roadies éé, enfin, zwarte pieten, da emme kik ni natuurlijk éé, om nog maar te zwijgen over zijn schooon paard. Want waar zouwek het zetten éé, toch ni in de gang zeker, want dan schijt het heeel mijnen allee vol éé. Wat dat we wel gemeen hebben is onzen droogen leever éé, want ik had voorig jaaar mijne schoen gezet en ik had er een fles abSint neffe gezet en geloooft me vrij, die fles was leeeg toen dak smorgens van mijn mansarde kwam neder gedaald, jaja. Er lag toen een briefke bij van de Sint: ” Esther, het heeeft gesmaakt, mor ik voelde mij ineeens ni goe en heb uw wc wa bevuilt, excuses. Daarom de extra pepernoten”

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Vrijdag 11 november 2005

  MadollesJaja, tis weeer den 11de november éé, het einde van den Grooten Oorlog éé. Tis trouwens vandaaag een jaaar geleeden dat mijn goeie maat de Yasser zijn pijp aan Maarten gaf éé, den tijd ga snel zenne, amai. Ik em den Grooten Oorlog noooit ni meegemaakt éé, zo oud zennek nu oook weer ni zenne. Mor ik em alle medailles nog van mijne nonkel Jules di dat aan den IJzer gevochten éé, jaja. Drie jaar en half heeft die vent daar tussen het mostergas en het slijk van de looopgraven vertoefd éé, gezellig zalt wel ni geweeest zijn éé, neje. Om nog maaar te zwijgen over de gerantsoeneerden drank éé. Over drank gesproken, ik had toch ne grooten ketel met glüwijn gemaakt vandeweek. Mor ge kent mij éé, ik kon er weer ni afblijven en nu issem op, zodus ik kan veroem beginnen éé!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Donderdag 10 november 2005

  MooseJajaj, twas weer schooon op den tellevies éé, Joske Vermeulen uit de Trammasantlei 22 in Schoten. Nu moette weeten da kik ne Jos Vermeulen ken éé, jaja, en die wooont oook in de Trammasantlei, mor dan in Merksem éé, jaja. Jos de gladde, gelijk da wij zeggen, want de Jos is ni alleeen een vies manneke die da ni van de vrouwen kan blijven in café Jozef, mor oook vals durft te speelen met te wiezen éé, jaja! Ge moet mij de Jos ni leeren kennen éé, neje. De Gaston Bergmans daarentegen, das bijkanst nen heilige éé, jaja. Ik em er altijd wel wa een booon vooor gehad éé, mor ja, da is altijd ne jonge snaaak geweeest éé, buiten da issem getrouwd éé, jaja. Enfin, ik em mij een glaske glüwijn uitgeschonken sé, want ik em in de Wibra ne kerstbooom gekocht voor just geen 3 euro en die ganke nu versieren sé, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Woensdag 9 november 2005

  MooseAmai, ik leees in’t Nieuwsblad da Rudolf en zijn maten al pottendarm dicht in Zweden den boel op stelten emme gezet. Kerstmis komt naaderbij denk ik dan éé, jaja. Ik peis dak deees jaar ne plastieken kersbooom gaan zetten. Dan kunde wel zeggen, Esther da’s vies en ni schooon, mor die belekes in mijn stalleke, da zijn oook geen echte éé, neje. Ik em mij in ieder geval al goe vooorzien éé, ik em mijn kerststal al twee weeken in de keuken staan, ik em 20 liter glüwijn gemaaakt en ik em die mannen van de CROOZE.fm gebeld om te vragen of da ze hunnen kerststream ni wa vroeger kunnen starten éé, want verleje jaar emmek er wel van genooten éé, jaaa! Den Godgansen dag kerstliekes éé. Nu kunde zeggen, ge kunt da toch zelf oook? Mor ik zien mij ni den helen dag kerstliekes zingen éé, neje. Dan emmek opt einde van den dag een punthoofd en geen stem nimeer om te kombakken éé! Buiten da, mijn gebuuren zijn wel fan van mij, mor ik moet nu oook ni overdrijven éé, neje.

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Dinsdag 8 november 2005

  de liftTedoemme seg, ik em toch echt wel iets met liften éé, jaja. Bijkanst twee jaar geleeden nog uren vastgezeeten met de Polle Pap in Leuven en terjust, ik duuw opt knoppeke, komt ze van de gelijkvloers helemaaal naar boven, blijft ze toch wel steeken zeker, halverwege mijn verdiep? En de facteur had er just de post ingelegd, want er zat een nogal zwaaar pakske bij. Nu wetek ni wa datter int pakske steeekt, totdat die schoone meneeer van Schindler is langsgeweest éé. Ik kan wel een bekke graaien wa datter in da pakske zit éé. Het is in ieder geval geen schooon kleed van de Neckerman of de 3 Suisses éé, want da is verleje week al aangekoomen, mor ik peis ne vroegen kerstcadeau van de Fidel of van nen andere groote fan éé. De facteur zei dat het nogal zwaaar was, dus mogelijk een kratteke rum of zo. En nu ganek is terug zien naaar de lift sé, want die gast van Schindler die lust ze oook wel, snapte. Ik moet mijn bullen int oog gaaan houden éé!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Maandag 7 november 2005

  AlainkeMijne goeie vriend den Alain Delon wordt morgen 70 lentes éé, jaja! Eigentlijk nog ne snotneus in vergelijking met mij éé, ah jaa! Mor in vergelijking met mij loopen er veeel snotneuzen rond éé, want ik zen al een redelijk bejaarde bes éé. Enfin, ik em tegen den Alain gezegd dak er aan koom éé, want hij zit daar altijd alleeen in Genève en das ni plezant zeitem. Ik zen gere alleeen, mor da is vooor iedereeen anders éé, jaja. Bon, ik em een verse dooos sigaren van de Fidel gekregen sé, da is al ne schoonen cadeau, niwaaar! Subiet komt den Eric van Ma Belle uit Dendermonde mij haalen sé, dan rijden we met den DS Decapotable naaar Zwitserland éé, want sterren moeten in stijl reizen éé, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zondag 6 november 2005

  De RikkeDe Rik Van Looy is 71 jaaar gewoorden sé, jaja, twas weeer een plizant feestje éé, 2 kere wereldkampioen, tis ni niks éé, neje. Zijnen glorietijd is oook alweeer nen tijd geleje éé, jaja, nog vooor da kik begon met te kombakken, ge moet ni vraagen éé. Mor al bij al is de Rikke nog ne jonge snaak éé, enfin, toch in vergelijking met mij éé, ah jaa! Twas in ieder geval grootte feest in Herentals éé, amai. De Cointreau en ander spul vloeiden rijkelijk. Al goe da kik in Morkhoven kennissen em woonen éé, want anders wasser wel een probleeem geweest om op mijn mansarde te geraaken zenne. Bon, tis zondag, tis schooon weer, de deees gadis naar de moto GP zien éé. Ik vind da wel stoer zenne, die jonge gastjes die dat met dooodsverachting dooor die bochten vliegen, jaja. Da hadde ni gedacht éé, dak da gere zien. Mor bon, ik zet er dan borrelglaskes neffe éé. Zoveel als da ze rondekes doen, vol uiteraaard met jenever éé. En Maria, de Pol en Julia zijn er dan oook bij éé en bij iedere ronde die passeeert drinken we om de beurt een borrel leeeg, dus tis allemaal nog wel te doen éé, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zaterdag 5 november 2005

  KatastroofJajaja, de Katastroof-mannen emmen een nief Antwerps volkslieke gemaaakt sé, ge kunnet van hunnen saait zuigen éé, ah jaa. Als ge da wilt, dan moete maar op hunne foto hierneffe klikken éé. Ik zou wel is gere met die mannen ne concert doen éé, mor de vorige keeer da we da van plan waaren, toen emmek ze onder taafel gezoopen éé, dus ik denk ni da ze der nog zo scheutig op zullen zijn, ah jaa! Ik em ze oooit is geweeten da ze in Schoten gingen concerteren éé, ze moesten geeen geld, mor drank emme, awel ik em gehoord achteraf dat die van de organisatie, achteraf bekeken, ze toch liever betaald hadden, dan wast waarschijnlijk goeiekooper geweeest éé, ah jaa! Bij mij zal da nooit gebeuren éé, want ik zen mor alleeen éé. Over alleen gesproken, der staat nog een fles Cointreau alleeen in de kast, daar ganek direct is iets aaan doen sé!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Vrijdag 4 november 2005

  KoffieGelijk dat de Paul Boey het zo schooon zong éé “Ik em de mot in mijn lijf, ik zen vooor niks nimeer goe, elke vinger sta stijf, ik krijg mijn broek nimeer toe.” Jaja, bij mij is da soms mijn gene die ni goe dichtgaat éé. Enfin, ik zen nog wel goe vooor teen of tander éé, mor ik em gewooon teveel koffie gedronken vandenoen en ik zijn precies een bekke hyperkinetisch nu, amai! En ik moet nog naaar coiffeur Freddy vertrekken, da beloooft, want daar krijgek oook iedere keer een jatteke koffie, ah ja. Ge moet weeten dak gisteren die schone meneeer tegenkwam van koffie de Rob uit Okeboke en die gaf mij ne kilo javaboonen cadeau, echtig int echtig, tis ne grooten fan van ij éé. Enfin, ikke maar malen van de noen, mor mijne koffie was een bekke te straf éé. Mor goe, ik zen meer dan wakker, dus ik vertrek naar de Freddy in de Carnotstraat sé en dan ineens doorwandelen naar Cafe Jozef opt Astridplein éé, ah ja! Dan kannek mischien nog een danske plasseren met ne frisse gast éé, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Donderdag 3 november 2005

  FrietgeheimenMijne goeie vriend de Paul éé weeer nen nieven boek geschreven over de frietjes éé, jaja, alzek mij ni vergis ist al zijnen vierden boek. Wa natuurlijk ni wilt zeggen dattem zelf goe frieten kan bakken éé, neje! Enfin, deze middag ist receptie in de Hoogstraat sé, en alzek dan bij Maria van de Number One een fritteke kan steeken achteraf of nog veel liever bij de Max op de Groenplaats waar dat het fritkotmuseum is, dan ist goe éé. Mor ik ga vooral voor de receptie éé, hoe zouwde zelf zijn, ah ja! Bon, tijd dus om mijn schooon kleed te strijken sé, want ik kan er moeilijk in mijn communison gaan staaan éé, het zou nogal een zicht zijn, dan denken ze dat die ouw bes oook nog seniel geworden is éé!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Woensdag 2 november 2005

  Oh! Lieve VrouwentorenIk em mij vandenacht schor gezongen in mijnen drooom, jaja. Ik drooomde dat de stad uiteindelijk had beslooten om den tweeden toren van de kathedraal af te maaken, jaja. Ik zien het Ludooke van Campendinges nog zo zeggen op den ATV sé. “Het stadsbestuuurr heeft met grroote meerrderheid besloten om Onzen Lievevrrouwentorrren af te werrken, zoals jaarrren geleeden gepland” Echtig int echtig!! En uiteraaard mochtek koomen zingen over den tooren éé, jaja! Den Tom Lanoy had er zelfs eeen speciaaal gedicht vooor geschreven en de Strangers hadden er een schooon lieke bijgemaakt! Enfin, het eerste wa dak dee vandenoen toen dak wakker werd, was een goei borrel uitschenken, want ik had echt wel een bekke keelpijn vant zingen éé. En daarna emmek is dooor het keukenvensterke gekeeken, want daaar kannek den tooren zien, mor der was uiteraaard en jammer genoeg niks veranderd éé, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Dinsdag 1 november 2005

  HalloweenIk zen druk bezig geweest met mijn patattenmeske in mijne leste pompoen die dak had overgehouden van den hooop die op het terras groeide éé. De rest steekt in stukskes in de vriezer éé, ah jaa! De Soi van Mariette heeft er dan een lampek in koomen hangen, want met den ellentriek zennek ni zoonen held éé, neje. Tis geleje van toen da den ellentriek veranderde van 110 naar 220 dak nog is geprutst em met stroom éé. Ik gelooof dat da in 1969 was of zo. Mor natuuurlijk, al mijn machientjes gelijk mijne mixer en mijne koffiemoolen die werkten nog op 110 volt éé. Dus het was ofwel nen transfo koopen, ofwel alles nief gaaan koopen éé. En toen was er nog lank genen Aldi of ne Lidl éé, neje. Vandaar nen transfo éé, dan konnek alles nog blijven gebruiken, ah jaa! Mor ik stak da machien er blijkbaar andersom in. Ge kunneet ni gelooven, mor de voenken vloogen tot bij de gebuuren. En twas just mijne goeie mixer van de Nova. Ik em toen den ellentrik goe gevoeld zenne, amai. Toen zongek efkes gelijk mijne remix uit 2004 éé!! Mor dan avant la letre éé, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Maandag 31 oktober 2005

  Den EltonDeze morgen belt den Elton mij uit mijn bedstee, jaja. En ge weeet, ik ben er altijd vroeg uit, dus ge moet ni vragen éé. Enfin, den Elton, bedeeesd gelijk dattem altijd is, vroeg mij of dak ni in zijne film wil meespeelen over zijn eigen éé. Ik zeg: “Maaar baazeke toch, wette gij da kik ni meeer in Engeland zijn geweeest sinds da kik vooor den BBC em opgetreeden?” Das meeer dan 50 jaaar geleje éé, ah ja! Ik zeg tegen den Elton: “Eltonneke, ge meugt altijd afkoomen zenne, da wette éé, en dan moogde op mijn schaapeke slaapen da vooor mijn bed ligt éé, da wette éé Eltonneke, mor om nu een paaar maanden kompleeet weg te zijn van huis, das er vooor mij wel wa over op deezen gezegenden leeeftijd, ah jaa! Wie gaater mijn Minouche eeten geeven?” Enfin, na veeel vijven en zessen zijn we overeeengekoomen da ze mijn bijdraage aan zijne film beperkt zal blijven tot nen prominenten bijrol, maaar den hooofdrol mag hij zelf speelen éé! En zo zennek met moeite maaar een dikke weeek van huis, ah jaaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zondag 30 oktober 2005

  ZonTwas precies of de zoomer begost terug vandaaag éé, jaja! En de dees hé op haar terras gezeten, gans de noen, uiteraaard met wa pattekes van de Rombout in de Lange Leemstraat, ah jaa! Mor na zeven pattekes en zes tassen koffie begonnek toch wel wa te trillen, dus dan emmek mij mor een Cointreauke uitgeschonken, hoe zouwde zelf zijn. Enfin, het gaa vaaren, éé, weeer zo vroeg donker alle dagen. Mor bon, ik em terjust in mijn platencollectie de kerstplaatjes al gesorteeerd, want da zal er ook wel rapper zijn dan da we denken éé!Tis te hoopen dat het dan nog even warm is als vandaaag, dan kannek rustig op mijn terras met een Cointreauke mijne kombak van volgend jaar plannen, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zaterdag 29 oktober 2005

  Mr. UilLeezek op den otoroute electronique da meneeer den Uil doood is, jaja. Tedoemme toch, wa dat die vogelgriep allemaaal ni veroorzaaakt éé. Wie gater dan int vervolg de Fabeltjskrant vooorleezen? En ze moogen Juffrouw Ooievaar oook in quartaine steeken éé, of tis gedaaan met voogelen éé. Over voogels gesprooken, ik em mij van de noen weeer wa kiekens op de markt gekocht sé, ik moet zeggen, zo goeiekoop emmek het nog ni geweeten. De deees haren vriezer zit vol, tenminste, waaar datter nog plek was neffes mijne Cointreau en de jenever, want da ga vooor éé, ah jaa! Deze middag komt Julia van de Frans van Ivonne zaaliger langs met Hortense, Yvette en de Sooi, jaja. Wij gaaan videekes eten en boomeke wies speelen. Ni dak da goe kan, mor tis een plezant spelleke éé. En uiteraaard mijne zelfgemaakten absint is uittesten sé, tis mor te hoopen da we ni te zat worden éé, want dan beginnen we weeer te zingen tot een kot in de nacht en mijn gebuuren zijn wel allemaal fan van mij, mor der zijn grenzen éé, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Vrijdag 28 oktober 2005

  Ene van De StrangersDe Strangers zijn precies oook aant kombakken, hoewel dak dacht da ze der uiteindelijk mee gestopt waaren éé, jaja. Mor bon, alle dagen met den hond wa gaan wandelen in de Abdijstraat, dan kunde toch beeter kombakken zenne, vinde da ook ni? Met op tijd eeen natje en een droogske, ah jaa! Zo emmek mij vandenoen voorgenomen om mijne speculaaas in mijne koffie te soppen sé, zo hemmek eten en drinken tegelijk éé. Uiteraard met een cognacske éé, anders is de vrijdag ni compleeet éé, neje. Bon, vrijdag is coiffeurrekesdag, allee, vooor mij éé, vooor de rest is da op de maaandag éé, dan gaan de coiffeurs feeesten éé, jaja. In de Copacabana in Kessel of zo, of in de 14 billekes bij de Piet, jaja! Enfin, als da nog allemaaal bestaat éé, want zo goe zennek oook nimeeer op de hoogte natuurlijk. Bon, de deees vertrekt weer naar coiffeur Freddy in de Carnotstraat sé!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Donderdag 27 oktober 2005

  De PanaAwel, ik zou oook wel kouwe pollekes krijgen, moestek daar vooor Meneer de Juge staaan éé, jaja. De Pana belde mij gisterenavond om te vraagen of dattem ni mocht langskoomen vooor een goei grogske éé, ah jaa! Ik em uiteraaard gezeit dattem zijne vlieger maar moest pakken en op mijn terras een fraai landingeske maaken éé. Zo gezegd, zo gezegd, een half uurke laater hooordek iets ronken op mijn koerreke, ik dacht eerst da mijn Minouche hare knaldemper kwijt was, maaar het was de Pana natuurlijk éé, ah jaa! De deees zat al aaan haare zevende Cointreau, dus ik was het al bijkanst vergeeten éé. Enfin, twas nen hele gezelligen avond gelijk altijd éé, alleeen toen da wa later de Jan afkwam, oook nog danig onder den indruk van Meneer de Juge, was mijnen drank rap op éé, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Woensdag 26 oktober 2005

  IkkeDen Hugo Coveliers is de lul naart schijnt, enfin, da leeezek toch op den internet éé. Mor hij mag ni vergeeten dat da allemaaal goe is vooor zijnen kombak éé, ah jaa. Tis beeter da ze iets over u schrijven dan heleganst niks éé, ah jaa! Ni dak den Hugo wil hooren zingen zenne, zeker ni. Ik heb hem is hooren kweelen toen dak in de Elisabethzaaal twee stoelen verder zat tijdens ne concert van Helmut Lotti. Toen wassem mee aant janken, mannekes, da wilde ni gehooord hebben, neje. Nu, er zijn ni veeel politiekers die kunnen zingen éé, buiten de Willy Claes, maaar das dan oook den enige, jaja. Goe, het zonnek schijnt, de deees gadis naar de bibliotheek sé, want mijnen Oorlog en Vrede is weeral uit sé en da al vooor de zestiende keeer dak dien boek leees, jaja. En daarna ganek is langs Café Jozef opt Astridplein, want het is vandaag één Cointreauke betalen, twee krijgen en ik bestel al altijd nen dubbele, dus da belooft éé!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Dinsdag 25 oktober 2005

  IkkeTis weeer den tijd van de overschoenen éé, want ik ging van de noen naaar de markt opt pleintje en mijn schoenen waaren binnen de korste keeren kletsnat, om over mijn eigen nog maaar te zwijgen éé. Ik em een kieke of vier gekocht sé, één gebraaje beeest en drie vooor in de vriezer, want ze stonden serieus in reclam, jaja. De deees weeeet wanneeer ze verstandig moet koopen éé, ah jaa. Want wa is er nu lekkerder dan een Cointreauke met een billeke, ah jaa! En mijn Minouche is oook serieus content, die zit nu den overschot op te peuzelen opt terras éé. Bon, de deees gaaat vandaag met de oude van dagen naaar de Trappisten in Westmalle sé, ze kennen mij daar al goe: “Ah Esther, nen bol kaaas wisselen vooor een Lievevrouwentorenke?” Da horek daar veeel éé, mor bon, wa moetek nu met nen bol kaas éé, geeft mij maaar een palletteke trippel, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Maandag 24 oktober 2005

  GuinnessIk leees terjust op den electronischen snelweg dat de Engelsche cafébaazen hun klanten aan het drinken willen zetten, jaja. Ik zou bijkanst zeggen, stuuurt die Engeschmannen maaar efkes naar hier éé, dan zullen ze het wel leeren, mor bon, van twee Duvels staaan die al zwaar op hunne kop. Da’s ni moeilijk éé, ik em ooit is bijkanst een heeel vat Guinness opgedronken en ik was maaar amper in de wind éé, jaja. Maaar toen wazzek nog een jongk meisje éé. Ik was toen in Engeland vooor ne concert bij den BBC. En ik had toen een krat Zuster Godelieve meegenomen vooor mijnen manaager ginder. Ge kunt al wel gelooven zeeker dat die uitzending nen dag laater werd uitgezonden? Die twaalf flessen waaren leger dan dan de schedel van Sammeke Goris éé, en da wilt al wa zeggen, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zondag 23 oktober 2005

  Ann ChristyDe deees had zich gisterenavond goed vooorbereid opt Songefestival éé, ah jaa! Mijn dooos sigaren, een fleske of twee Cointreau, een grooot glas ijsblokskes, een patteke, een soeseke en mijne GSM. Dus de deees wilde gaan sms-en, wa op zich al heeel spannend was, want ik had da nog noooit ni gedaaan. Ge moet weeten, ik hem deees machientje nog ni lang éé, neje. Enfin, ik wil dus stemmen, maaaar mijne favoriet zat er ni tusssen, ik em dan maaar naaar 4040 Ann Christy gestuuurd, maar ik denk dat da ni veeel heeeft uitgehaaald zenne. Ik em mij sufgesmst naaar die nummer, ik denk wel een paaar honderd van die berichtjes, maaar op den tellevies zaggek niks in beeeld komen. Ineeens krijgek tellefon: de VTM. Ik zeg: “Ah de mannen van de Medialaan, hoe ist er meee, vooor wa hedde gelle mij nodig? Ist vooor ne show?” Mor die vent aaan den andere kant die zei: “Madammeke, ge hebt nu op een uuur tijd 576 keeer Ann Christy gestuurd, staaat haar graf in brand misschien?!”

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zaterdag 22 oktober 2005

  Shirely HornOns Shirley is kevendraager, ik em dan maar een kaarske gebrand en heeel de noen speeel ik haar plaaten al, jaja. A Time For Love, I Fall In Love To Easily, het zijn allemaal zooon schoon plakskes éé, jaja. Ik em Shirley nog goe gekend éé, toen wazzek nog ni aant kombakken en zij was nog een jonk meisje éé, jaja. Weeer een grootte madam minder op deees planeet en er zijn er al zo weinig. In vergelijking met Shirley zenne kik maar een gewoon ster zenne. Bon, we mogen oook ni te lang treuren éé, neje. Ik em deze middag nog wel het een ent ander te doen éé, jaja. Onder andere mijn radio van achter het behang haalen, ik had die daar achter gepropt om is eindelijk te weeten wa da behangpapierjazz-radio is, want den Eric Melaerts heeeft da in den Humo gezegd over favoriete radio, de CROOZE.fm. Mor eerlijk gezegd, van achter het behang klinkt het allemaal wa doffer. Buiten da ist geen zicht dien bult onder mijn bloemekesbehang, neje. Goe, mijne pot Perfax is goe aangedikt, dus ik gon mijn behangpapier is veroem goe plakken éé, ah ja!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Vrijdag 21 oktober 2005

  Den ElioIk denk ni dat den Elio nen taaarteneter is, mor dattem liever soesekes lust, ik em in ieder geval goe gelachen zenne, gijlie oook waarschijnlijk éé, ah jaa! Ik hooop da ge daarna naaar Chris & Co hebt gezien éé, want daaar emmek eeen eeel schooon optreeden gegeven met da meiske, dingeskes, Natalia, jaja. Enfin, het plezantste kwam daarna natuurlijk éé, want dan was er nog een feeestje en de deees was redelijk laaat thuis. In iedere geval, da van dien home da was maar een grapke, ah jaa. Wa zouwe kik nu in nen home doen bij al die ouw peekes, nee bedankt zenne. Zolang dak nog uit de voeten kan zallek wel int stad blijven woonen, dicht bij al mijn vrienden en winkeltjes, jaja. Bon, tis weeer tijd om de coiffeur op te zoeken éé, want tis vrijdag. Voor het zelfde geld zit den Elio daar oook éé, al wast maar vooor een spoelingske éé!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Donderdag 20 oktober 2005

  WilmaWilma Flintstone zal content zijn da ze een orkaaan naar haaar genoemd hebben. Amai, ik mag er niet aan denken da ze een orkaaan naar mij noemen zenne, neje. Toen dak nog een jonk meisje was, toen haddek wel een stem gelijk een orkaaan, da wel éé, jaja. Nu alleeen nog alzek in Café Jozef ni rap genoeg ne Cointreau krijg éé, hihi. Neeje zenne, op mijne leeeftijd zeddde daar ni zo meee bezig éé, plus, ik em vooor alle veiligheid toch altijd wel een zakfleske bij éé, dus wa kan mij het scheelen, niwaar? Toen dat het vandenacht aant regenen was doechtek wel efkes van amai, mor das niks in vergelijking met watter over de Grootte Plas gebeurt éé, jaja. Ik zen al content dak int Stad wooon éé, ah jaa! Ik errinner mij nog goe hoe dat den kerktooren van Oostmalle naar beneje kwam dooor een windhoos éé, mor das lang geleje zenne, toen wazzek zelfs nog ni aaant kombakken éé!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Woensdag 19 oktober 2005

  glüwijnIk zijn mij aaant voorbereiden op ne strenge winter éé, jaja. Ik em een extra vuurke in de Lidl gekocht en via de Frans van Wiske van Trees emmek zes doozen van twaalf flessen wijn gekocht voor nen appel en een ei, enfin, vooor centjes natuurlijk éé, ah jaa. Het koste alleen ni veel, ik peins ook van den booot gevallen, mor da wilden ze ni zeggen. Maar als er iets van den booot valt, dan mag het bij mij vallen, alzek er tenminste iets mee kan doen éé, ah jaa! Bon, ik ben dan maar kaneel en kruidnagel en zo gaan halen en ik zen al den hele noen gluwijn aant maaken éé, want volgens mij helpt da een pak beter tegen de vogelgriep dan tis eender wa éé. Enfin, ge kunt beter met een stuk in uw voeten in uw bed liggen is mijn gedacht. En tis oook een goeie afwisseling op mijnen eeuwige Cointreau natuurlijk, ah ja!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Dinsdag 18 oktober 2005

  De ClintGe moet mij pardoneren, mor ik em deze namiddag naaar ne film zitte loeren van de Clint Eastwood éé, een van mijn favorieten, jaja. En daarom staaget hier allemaaal een pak laater éé. Tis toch nen held zenne, amai. Mor tis wel nen held die dat in de politiek gegaan is, mor ja, da was eigenlijk een logisch gevolg éé, hoeveeel keeren heeft die al ni sherrif geweest éé. Vroeg of laaat zedde dan burgemeester, ah jaa! Bon, ik gon is aaant eeten beginnen sé, want ik em nog ni al teveel deftig gegeeten daardoor éé. Ja, pranillen, koffie en Cointreau, mor daar kunde ni op leeven éé, neje. Ik gon prei stooven sé, want ik em nog veeel prei over die dak had gekregen om in mijn pompoensoep te draaien éé. Alleen zallek vandenacht dan wel een paar keer uit mijn bed moeten, want ik moet daar altijd meer van naaar de koer gaan dan normaaal, jaja!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Maandag 17 oktober 2005

  Ikkejaja, ik moest is goe naar mijn schermke zien vandenoen, want gisterenmiddag emmek een kleurenscherm gekreegen van de Kevin vant vzw-ke op den hoek jaja. Neffe den booot gevallen zeitem, jaja! Ik dacht dat da tegenwoordig aan de haaven al wa beter ging, mor er gebeuren blijkbaaar nog altijd accidenten éé. Ik moet zeggen, mijne saait zieter goe uit met al die kleurekes, mor ik em da precies toch nog ergens gezien zenne, ergens in een gazet of zo. Soit, de liekes kunde nu terug beluisteren hier links éé, zo heeeft de webmeester zonder zweepke mij gezegd in een briefke, dus da zal wel zijn éé. Ik kan da ni afspelen met mijne Commodore 64, mor de Kevin zei datter de laaatsten tijd nogal veeel neffe den booot valt, dus ik em mogelijk binnenkort een compleeet nief machien éé. Da zou ni slecht zijn, want ik em al gehooord dat de moderne apparatuur nogal rap verouderd is en mijn ordinateurke is tenslotte al van 1985, 20 jaaar, da begint al te tellen éé, hij kan al bijkanst beginnen kombakken!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zondag 16 oktober 2005

  The RutlesIk leees op den electroonischen snelweg dat The Beatles tot de icoonen van de eeuw zijn verkoozen, jaja. Ja, die jongens hadden wel hier een daar eeen plezant lieke éé. De versie van Peter Sellers van She Loves You, ja! ja! ja! vonnek dan toch weeer beter éé. Mor amai, ik had toch op ze minst gedacht aaan Zarha Leander of zo, of Maria Callas éé, ik zeg maaar iets, mor ja, de plakskes van The Beatles, die zijn bijkanst rijp vooor de radio Minerva éé. Ik emmet meeer voor jazz éé, zolang alser maar ni te veel in gefreakt wordt éé, ah jaa! Bon, ik kan ni genoeg reclam maaken vooor de CROOZE.fm éé! Tis dan oook dé radio uit mijn stad éé en The Beatles die zijn van Engeland, jaja. Hebbek u al verteld da kik nog veeel in Engeland em opgetreeden? Zelfs vooor den BBC éé, jaja, maar da is al meeer dan 50 jaaar geleeden éé, toen was den NIR zelfs nog ni met den tellevies bezig, neje. En zo zijnek The Beatles is tegengekoomen en ik zeg tegen die met zijne rechte neus, bazeke zeggek, als ge goed uw best doet, dan kunde nog nen hele grooten worden, ah ja! En emmek gelijk gehad of ni?

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zaterdag 15 oktober 2005

  Brasil!Kem mij gisteren vol oesters gestooken, om over den drank nog maaar te zwijgen, zelden zoone kaater gehad éé, jaja. De deees was geïnviteeerd bij uitgeweken Ollanders. Nu vraaagde u af wa dat die Braziliaanse vlag hier dan hangt te wapperen op mijnen websaaait. Awel dien Ollander is getrouwd met eeen uit Brasil éé, jaja. En haaar famillie was op bezoek, dus twas een feestje, niwaaar, ah ja! Haar broer had 40 liter alcoool meegesmokkeld van ginder, dus ge moet ni vraagen éé! Zelfgestoookt spul wast, ah jaa! Gelukkig stond de CROOZE.fm te ronken op den achtergrond, anders zouwek het gedacht emme gehad dak op een ander planeet was op den duuur éé. Enfin, twas heeel lekker, zo oook de oesters éé. En dan zeggen ze da oesters goe zijn vooor uwen libidinges, mor da emme kik ni meeer van doen zenne, neje. Bon, ik gon mijne kater verzuipen in Café Jozef éé, tot morgen!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Vrijdag 14 oktober 2005

  Guido BelcantoStaaater een madam aaan mijn deur te bellen dezen noen, zo zag ik toch dooor mijn raaam naar beneden. Ik roep: “vooor wa zalt zijn?” En die madam antwooord: ” Ik zenne kikket, de Guido!” Ik roep terug: “Miljaar Guido, ik had u ni herkend in uw nief kleeed, neje!” Enfin, ik moet zeggen, de Guido heeeft genen slechte smaak van kleeren, neje. Twas zoon schooon kleed met veeel bloemen op dus ik vroegem of dattem ergens ging optreeden, mor da was ni het geval, hij kwam gewoon is langs vooor een Cointreauke te drinken éé, jaja. Dan kent iedereeen mij naturlijk éé, jaja. Enfin, soit, de Guido kwam weeer zijn beklag doen da niemand met hem een plaaat wilt opnemen éé, mor bon, hoe zouwde zelf zijn? Hij kan geeen maaat houden en hij zingt nog valser dan Madonna laaif! Soit, da konnek natuurlijk ni zeggen éé, ah nee. Het probleem was dattem nog wilde beginnen zingen oook na zes Cointreaukes. Dus de deees heeeft maar rap gezegd da ze naaar de coiffeur moest gaaan. En eigenlijk ist nog waar oook éé, ik gon eeerst een fritje steken bij de Richard in de Helmstraat en dan ganek naar mijne wekelijkse rendez vous met mijne coiffeur Freddy in de Carnotstraat éé, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Donderdag 13 oktober 2005

  Larry, da meiskeJaja, ganek afgeloopen maandag naaar een optreeden waar dak op uitgenodigd was dooor mijne favoriete radio, de CROOZE.fm éé. Ne zekere Larry trad er op, dus ik dacht: “wie is die zanger?”. Van mij dachten ze da vroeger ook éé, want ik kan nogal laaag gaan, ah ja! Mor wa bleeek, het was een meiske die daar op da podium stond, jaja! Enfin, het kind kan goe zingen éé, ik zou er gere is meee kombakken éé, ah ja! Want van die haaar liekes kregek opslag ne Smile over mijn lippen éé, jaja. En naa een paar Cointreaukes zeker éé! Enfin, als ge hare CD wilt emme, dan moete maar naaar de CROOZE.fm surfen op uw plankske, want ze geven er een pak van weg. Misschien kannek da ook wel is doen, want ik em hier nog wel wa singletjes op mijne zolder liggen die da ni op mijnen CD staan uit 2000 éé. Enfin, ni da ze mijn plaaten spelen op de CROOZE.fm éé, das meer iets vooor op de radio Minerva, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Woensdag 12 oktober 2005

  SpruitenKrijgek tellefon van Mariette van de Swa van Julia van Edgard. Of dak geeen goesting heb om Monopoly te koomen speelen. Ik zeg nee wijveke, ik em daaar vandaag en morgen geeen goesting in zenne, want ik win toch altijd en dan is de lol eraf éé, jaja. Geeft mij maaar een spannend pokerwedstrijdje, jaja. Da’s ook veel gezelliger éé, een dikke sigaaar erbij en een cognacske, jaja, daar zennek altijd wel vooor te vinden éé. Mor ni vooor grooot geld éé, neje, vooor centjes éé, ah jaa! Die heeft iedereen genoeg in huis éée. En als ge dan al verliest, wa eigenlijk nooit gebeurd, dan zijn er geeen potten gebrooken éé, neje. Monopoly das meer iets voor de jonkheid éé, hoewel dat het in mijn jongen tijd oook al bestond éé, maaar da was meer iets vooor de burgerij éé, die konden da betalen éé, want da was import, jaja. Soit, de deees gaaat is naar de nieuw bibliotheek int stad éé, want mijne lesten boek is weeral uitgelezen en tis tijd vooor ne versen éé, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Dinsdag 11 oktober 2005

  SpruitenAmai, amai, ik zit al heel de noen scheeten te laten, ge kunnet ni gelooven éé, mor ja, ik had dan oook geen spruiten moogen eeten gisteren éé, ah nee. Mor ja, als Irma van de Jean Jean mij zes kilo spruiten geeeft uit zijn hofke uit de tuinwijk, dan zeggek ni nee natuurlijk éé, ah nee! Mor ge kent mij éé, veeel is ni genoeg, dus ik em gisterenavond twee kilo spruiten achter mijn giléé gestooken, jaja. Het moest mor zo lekker ni zijn éé, jaja. En wette wa datter goe past bij spruiten? Nen bruine rum. Da emmek gisteren ontdekt, jaja. Want den Oscar van de lange vaaart hé mij een karton Captain Morgan rum bezorgd. Amai, das lekker spul seg! Ik zou bijkanst de Cointreau afzweren éé, jaja. Enfin, ik zen er vandooor, want ik gaan de raamen openzetten éé, ah jaa! Tis hier ni meer te harden anders, jaja! En daarna gane kik is naaar de koer éé, want spruiten doen uw gat fluiten, ah jaaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Maandag 10 oktober 2005

  Den ToinneVandenoen stond mijn gebuuur de Toinne aan mijn deur. De Toinne zei: “Esther, ik moet iets bekennen, ik ben al jaaaren smooorverliefd op u.” De deees stond daar natuuurlijk met haare mond vol tanden, althans, wa datter van overschiet éé, ah jaa! Ik zeg: “Toinne, maat, daaarvoor zedde toch wa te laat.” Ge ziet, zelfs in precaire momenten blijvek rijmen éé, jaja. Enfin, ik heb den Toinne duidelijk gemaakt da kik er 86 ben en dat de romantiek toch eigentlijk iets vooor de jonkheid is, vinde ni? Enfin, den Toinne in ieder geval ni, want die isser al 97, dus hij is al eeen tijdje aant aftellen, niwaaar. Om van het leeeftijdsverschil nog maar te zwijgen éé! Bon, den Toinne is dan maaar afgedroopen en de deees heeft dan maar een glaske Cointreau uitgeschonken éé, want jonk of oud, als ge een bekke aantrek hebt, ist altijd plizant éé, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zondag 9 oktober 2005

  MadonnaIk las terstraks op den internet da Madonna haaar naamsverandering in Esther te maaken éé met haaar nief geloof éé, jaja. De deees weeet natuurlijk veel beeter éé, ah jaa! Nen tijd geleje belde ze mij op en zei me vooor de zesduizendste keeer da ze ne groote fan van mij is. En daaaom heeeft ze besloten om ter mijner eeer en glorie haaren naam te veranderen in Esther, ni in La Esterella, want daar mocht ze ni aankoomen zei ze, jaja. Tis een lief beske zenne, mor ik zou ze toch ni in huis willen hebben zenne, zoon getetter den heelen tijd, die houdt geeen twee seconden haaren mond éé, neje. En bijkanst altijd nen tutterfrut in haaren mond, waardoor dak da Amerikaaanse gewouwel amper verstaaan, jaja. Al goe da kik nog veeel in Engeland heb opgetreeden éé, oook vooor den BBC éé, jaja! Enfin, Esther, allee, Madonna dus zei opt einde van haaren tellefon nog,: “It will be goood for joer kombak, Esther!” Jaja.

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zaterdag 8 oktober 2005

  Ikke met mijnen DS in 1961Jaja, de Citroën DS bestaaat 50 jaaar éé, das gelijk den NIR een paaar jaar geleje éé. Alleen den NIR is nu de VRT en de Citroën DS rijdt nog altijd rond éé, jaja. Ja, ik bol gere mee, voorzekers als den Eric uit Dendermonde met zijnen decapotable langskomt om een toerreke te doen éé. Mor deees weekend kannem ni langskomen want hij is met zijn chique voituur naar Parijs éé, jaja. Ik peis da ge ze allemaal wel zult zien op den tellevies als ze met hun snoeken over de Champs Elysée rijden éé, ah jaa! Ik had gere meegegaan zenne, mor een heeel weekend da is er wa over vooor mij éé, want ik zen nimeer van de jongsten éé, neje. En ik zalt wel zien op den tellevies zeker? Ik em trouwens nog veeel werk éé. Ik moet mijn terras nog een bekke stutten en ik moet veeel pompoensoep maaken éé, jaja. Mor eerst een Cointreauke, want van typen krijgde dorst, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Vrijdag 7 oktober 2005

  Ikke met mijne pompoenJaja, deze noen kloppen mijn gebuuren aan mijn deur. “Esther, Esther, we hebben uw terras hooren kraaken!!” Zo goe als compleeet in de paniek éé, jaja. Bon, de deees gaaat is zien naaar haar terras en wa zienek? Ik was mijne pompoen compleeet vergeeten éé! Enfin, vooor da we hem van mijn terras geduwd hebben opt koerreke emmek er nog rap ne foto van getrokken éé, ah jaa! Hij is nogal grooot uitgevallen éé, mor wiste kik veeel, eeen maaand geleeden wazek nog opt terras met Julia van de François en toen hemmen we hem nog gewoogen en toen wast ocharme just geeen 100 kilo. Hoeveeel dat het nu is, ik em er geen ideee van, mor het gaf ne slag op het terras, amai, de vogels laagen een half uuur te kwetteren vant verschieten éé. En ne kraater in de vloer, amai! Bon, heel de gebuuren kan nu soep maaken éé, want wa moeter anders mee doen éé? Als ge een stukske moet hemmen, laaat dan maar iets weeten éé, want ik zen ni van zinnes om tot met Paasen van da spel te eeten éé!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Donderdag 6 oktober 2005

  nonkel BobDe zooon van nonkel Bob en tante Terry doeget goe in De Snelste Mens op den NIR éé, jaja. Ik em zelfs mijneigen de revu zien passeeren gisteren! Jaaaa, een ster moet omni-variabel-inzetbaar zijn éé, of hoe zeggen ze da, niwaaar. Ik herrinner mij den tijd nog goe dat den NIR nog ni bestond éé, want toen trad de deees op vooor den BBC in Engeland, jaja. Emmek da al ooit is verteld? Ik peis van ni zeker? Enfin, das meeer dan 50 jaaar geleeden éé, lang vooordak begon te kombakken, ah jaa! Ik moet trouwens bekennen dak ooit nog een booon em gehad vooor nonkel Bob éé, jaja. Mor toen dak tante Terry er neffe zag zitten dachtek in mijn eigen dak toch geeen kans zou maken éé, want tante Terry da was wel een kokket wijveke éé, jaja. Ik was gewoon een knappe verschijning die goe kon zingen, meer ni, ah jaa! Bon, vrolijke vrienden, tot merge éé, want ik moet nu toch dringend naar de koer zenne, ik em gisteren priesoep gegeten éé en ik moet daaar nogal veel van naaar de koer loopen éé!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Woensdag 5 oktober 2005

  SigarenIk voel mij vandaaag gelijk nen hond die dat den helen nacht opt verkeeerde been heeft zitten rijden éé, jaja. Enfin, ik zen muug opgestaan, amai. Nochtans emmek verleje maaand van meneer doctoor een spuitje gehad teegen de griep éé. En dan zou ne mens nog denken, hebbek geen vogelgriep of een antraxbesmetting éé, want met al die terroristen wette nooit natuurlijk éé, jaja. Ik em in ieder geval al Doxilets gepakt tegen den antrax éé, jaja. Het kan natuurlijk oook zijn van nen drooge leever éé, want ik em gisteren niks van alcohol gedronken éé, neje. En dan kunde vraagen, voor wa nu ni éé, mor ik had gewoon goestingt in een taske thee en een goei Havana-sigaar. Want gisteren zat er in de post weer een volle doos die dak omt half jaaar van de Fidel krijg opgestuurd, das ne grootte fan van mij éé, jaja! Bon, dan rest er mij niks anders dan er een Cointreauke op te goeien éé, ah jaa! Of nen tequila-tonnic éé, das goe tegen de mogelijke koorts éé.

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Dinsdag 4 oktober 2005

  Ons AnnIk em vandenacht nog van Ann Peetersen gedrooomd, jaja. Ze zat den heelen tijd in de zeetel neffe de kachel nen boek te leezen, raar éé? Mor ja, tis dan oook nen drooom éé. Gelukkig blevvet daaarbij éé, want toen ons Ann nog jong was had ze nen nogal, hoe zal de dees het zeggen, nogal ne gezonden appetijt in het vleselijke, als het ware. En da zienek toch liever ni in mijn droomen, laaat staaan int echt éé, jaja. Geeen slecht wooord over Ann éé, neje. Ik moet wel zeggen, ik em ze noooit in Thuis weeten speelen éé, temeeer om dak da nog noooit em gezien. Mor in een fritkot stond ze prima, het mag gezegd zijn. Over fritten gesprooken sé, ik gon subiet is een fritje steeken sé, in de Helmstraat bij frituur Richard éé,jaja. Das mijne maaat éé, toch zeeker alst over fritjes gaaat, ah jaa! Een goei klets mayonaise en pickels erbij sé, ne curryworst special met veeel ajuin, een videeke en misschien nog wel wa bitterballen. En alzek dan vraaag aan de Richard: “Hedde gij bitterballen?” dan antwooord die altijd met hetzelfde mopke: “Is’t nog ni genoeg dak een houten beeen heb?” hihi.

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Maandag 3 oktober 2005

  MoonfaceHeddet gezien? Enfin, buiten da ge der eigentlijk ni enne kon zien, konder ni neffe kijken éé, neje. En dan is mijn tweeede vraag: Heddet gehoord? Ikke in ieder geval ni, want ik em al heel de noen de CROOZE.fm opstaan éé, gelijk alle daagen éé, jaja. Ik zag hier terstrak een heeel klas met kinderen vooorbijloopen en allemaaal hadden ze zo’n donker brilleke op hunne snoet. Ik docht eeerst dat ze Stevie Wonder gecloond hadden, mor toen viel mijne frank, enfin, mijnen eurocent, dat het stillekesaan wa donker aant worden was. Voor die bazekes wast stikkendonker éé met da brilleke, want ze moesten elkander goe vasthouden en zo vielen ze uiteindelijk met allemaaal op den trotoir. In de plaaats van die kinderen op de speeelplaats te houden, mor bon, wie zenne kik éé. Kem dan oook wijselijk mijne smikkel gehouden en ik zen terug naaar booven gegaan éé! Want mijne koffie wier koud en mijne Cointreau warm, en da is er wa oover éé, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zondag 2 oktober 2005

  EclipsJajaja! Morgen isser weeer een zonsverduistering éé, jaja! Ik herinner mij de zonsverduistering van 1999 nog goe. Ik zat toen in de noen met mijn brilleke en met Marie van de Swa op mijn terras een jat koffie met een cognacske te drinken éé, ah jaa! Nu vondek toch dat de zonsverduistering van 1999 klein bier was tegen die van 1433, toen was er oook veeel geluid bij. Nu kan da goe zijn dat da deze keeer ook zo was, maar in 1999 maaakten wij mensen al een pak meeer lawaai van ons eigen op deees planeet éé, dus het kan zijn dakket in ’99 ni gehooord heb éé. Buiten da, Maria haaar kweeek staat oook geen vijf seconden stil éé. Oftewel is ze bezig over haaar varissen op haar linkerbeeen, oftewel zaaagt ze over de Swa-zaliger. Gezellig ist geeen één van de twee keeren éé. En toch emmek Maria gere, mischien wel omdat ze van ene Conitreau al serieus op hare kop sta, jaja. Mor om terug te koomen op die zonsverduistering van morgen, als ge goe luistert dan hoorde die ooook. Ge moet wel buiten gaaan staaan éé en uw ooor richten naaar de zon, of de maan, tis dan toch gelijk éé, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zaterdag 1 oktober 2005

  SofieLap, weeeral een maand vooorbij éé. Ik em hoe langer hoe meeer den indruk da Onzen Lieven Heer ons vooor het lapke aant houwen is en dat het altijd maaar rapper ga, totda een uur nog ne second is éé, enfin, toch zoiets éé, ah jaa! Twas gisteren plizant, want de dees is naaar ne concert geweeest van mijn goei vriendin Sofie in het Camu aant museum éé, jaja. Twas ne priveconcert voor haaar fans en vrienden éé. Ik em daar wijn in mijn kraaag gekapt, amai gezoopen emmek, maaar ja alst allemaaal van de verniet is dan zennek er bij éé. Ze zullen weeer gedacht emmen, amai die Esther, die kan daar goe mé weg. En das just, ik kan daaar goe mee weg éé. Ik verschiet ervan dak gene kater em éé, jaja. Bon, wa gingek vandaaag weeer allemaaal doen? Ik zalt is moeten bezien in mijnen agenda éé, want anders zittek verroem in mijne stoel met ne Cointreau en vandaaag willek het wa rustiger aan doen éé, want ik blijf geeen dartel veulen van 19 lentes éé, neje!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Vrijdag 30 september 2005

  den BavoIk mis den Bavo al zenne, zeeker weeten éé, jaja. Maar als ge het beu zijt, dan moette stoppen éé, ah jaa! Langst den andere kant, nu kannem kombakken zoveeel als dattem wilt éé, tijd genoeg om te kombakken. Beter da dan boekskes schrijven die twee jaaar laater al bij de Sleghte liggen éé, ah jaaa! Behalve bij mij éé, want den Bavo is ne jonge god vooor mij éé, ah jaa! Ik em altijd gepeist da, moestem ni bij de NIR gaaan werken zijn, dan hattem toch zeker pater geworden en hattem zoals de Jozef De Veuster ergens op een eiland leproozen verzorgd of zo éé. Ja den Bavo, ik wordt er altijd wa vochtig van éé. Enfin, ik pink een traaan weg éé, jaja. We zullen den Bavo missen, amai. Mor ik ben er bijkanst zeker van da we er nog van gaaan hooren zenne, jaja! Over hooren gesproken, ik hooor de bel gaaan, dus tis tijd om dooor te gaaan éé, want tis weeeral vrijdag, hooog tijd om bij coiffeur Freddy mijn haaar te laaten doen éé, jaja!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Donderdag 29 september 2005

  leeggoedIk em mij vandenoen bezig gehouden om het glas met leeeggoed te scheiden van het glas zonder leeeggoed éé. Want die van de Chiro komen straks het glas zonder leeeggoed halen éé, jaja. En ik em nogal veeel van dezelfde leege flessen en da kwam hun wel goe uit éé, want ze gaaan zelf alcohol stooken en dan krijgek een paaar flessen van de mannen. Dus ik zou zot zijn moestek da glas naaar de groenen bol draagen éé, jaja. TIs te hoopen dat ze der iets lekkers van brouwen éé, want ik herrinner mij nog goe, het was in de zomer van 59 gelooof ik, da de Flor van Florreke zaliger zijnen eigen alcohol ging stooken met nen afgedankten prespot en wa darmkes, jaja. Zat da wij toen geweest zijn, zat, amai. En de Flor had op den duur zone lekkeren drank in huis, da heel de gebuuren er altijd tipsy bijliep, jaja. Mor toen zijn die van de accijnzen is ne keeer binnengevallen en de lol was over, ah jaa. Ik em tegen die van de Chiro gezegd dat ze vooorzichtig moeten zijn en het ni aan de groote klok moeten hangen éé, of ze zullen rap in den bak vliegen, jaja. Enfin, de deees houdt haare mond éé, ah jaa! Hoe zoude zelf zijn?

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Woensdag 28 september 2005

  mijnen ordinateurMijnen ordinateur had van de noen zijne geest gegeven, jaja. Al goe dat de Kevin van’t cafeeke op den hoek der iets van kent. Hij zei direct tegen mij dak die bullen beeter in den blauwe zak zou steeken en mee op den trotoir vooor de vuilkaar zet éé. Hij zei: “Esther, das wel vijftien jaaar geleeden dak da nog gezien em, zone Commodore”. Waaarop da kik heel gevat: “das straf, ik zien da alle dagen”. Jaja, vooor ne kwinkslag zittek ni verleegen éé. Enfin, hij heeeft er is tegen geklopt en aan alle draaikes gevoeld en toen schootem terug in gang. De Kevin vertelde mij wel da ze da tegenwooordig ook met een kleurenscherm hebben éé, mor ik zijn content van mijn gifgroen letterkes zenne. Het doet mij altijd wa aan Pisang Ambon denken éé, hoewel dak da puur ni te drinken vind zenne! Cointreau daaarenteegen, das weeer een ander verhaaal éé. Enfin, de Kevin is hier nog sé en alzek mij ni spoei, dan is die fles leeeg zonder mij, ah jaaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Dinsdag 27 september 2005

  GastenboekIk ken te weinig van den electronischen snelweg om er zelf iets aaan te doen éé, jaja. Ge moet namentlijk weeten da mijnen gastenboek zijne geeest éé gegeven éé. Ik em al een berichtje gestuuurd naaar de gastenboekspecialist, mor ik peis dattem verzoopen is in New Orleans, want ik em nog geeen antwooord éé. Ik zou er ene willen neffe leggen, ne papieren éé, mor hoe gadem dan tekenen? Ik kan natuurlijk ne legen Atoma-schrift bij frituur Richard leggen éé, in de Helmstraat in Borgerhout, mor dan komt daaar toch alleeen maaar gekribbel instaaan van de Leo Delcroix éé, ah jaa. Enfin, daar zijn we dus ook niks mee éé. Ik stel daarom vooor om efkes te wachten tot dat het gemaaakt is éé. Schenkt u nog een borrel uit en probeert de volgende keeer nog is weeer éé, da gane kik ook doen, ah ja!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Maandag 26 september 2005

  IkkeIk weni of dat da bij elle oook is of was, maar vandaaag lag mijnen electronischen snelweg eruit, jaja. Enfin, eruit, hij ging eeel eeel traaag éé. Dus de deees belt naar zo’n hulplijn éé, ah jaa. Wa zegt da bazeke tegen mij? “Madam, u zijt op smalband gevloogen.” Ik zeg: “vliegen is er wa oover éé meneer, want das nu just nimeeer het geval éé! Hoe komt da, jongenheer?” “Teveeel gedouwnloot éé madammeke!” Ik zeg tegen die kerel, ik zeg: “teveel gedouwnloot, wa is da nu weeer vooor een beest?” “Awel” zegtem, “da komt om ge teveel bestandjes hebt binnengehaaald op uw compjoeterke.” Ik zeg “da kan, da kan, want ik em gisteren naaar ne film gekeeken van bij ulle éé, ah jaa!” “En twas dan nog gene goeien oook ni!” “Krijgek nu die bestandjes terug of hoe zit da?” Enfin, het kwam er op neeer dat het mijn eigen schuld was en dak dan maaar megabaaitjes moest bijkoopen éé! Bon, heel da bazeke zijnen uitleg gevolgd en twas in orde. Wa laater willek naaar mijnen eigen saait gaaan, geraakek er ni op. Belt de deees terug naaar die nummer, weeer diezelfde jongenheeer. “Madammeke, staaat die saaait bij ons?” Waaarop da kik zeg, ah ja, is er dan nog nen anderen electronischen snelweg dan die van elle misschien?” Geeeftem mij daaar nen heelen technischen uitleg oover ne provaaider enzo, allemaaal Sjineees vooor de deees, ah ja! Bon, ik em mij ne Cointreau uitgeschonken sé en we zullen wel zien éé, ah ja!! Tot morgen!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zondag 25 september 2005

  IkkeNe gebrunshte zondag toegewenscht éé, jaja. Amai seg, tis amper middag en de deees is al een bekke tipsy, jaja. Mor wa wilde éé, ze zijn me vandenoen koomen haalen om te gaan brunchen aan den Bourla éé, jaja. En ja, nen brunch da is met champagne éé, ah ja. Mor da ni alleeen zenne, ik em ook oesters gegeeten en nog nen hooop lekker dingens, er waaren zelfs spullen bij die dak nog noooit had gezien, gelijk een fles Cointreau van vijf liter, jaja. Da haddek nog nooit gezien. Vooor de rest zennek wel ne mens van de weereld éé, jaja. Bon, tis ne wisselvalligen dag, ik em mijn sloeffen al aan, dus de deees gaat op haar gemakske wa leezen in nen boek éé, jaja. Want da doenek gere éé, boeken leezen. Wa is daar nu beter vooor dan ne zondagmiddag? Ge kunt toch ni de ganschen dag op den electronischen snelweg rondsurfen éé, neje. Nog efkes mijn dooos Havana’s zoeken die dak van den James Brown gekregen heb afgeloopen winter sé en mijnen dag kan nimeeer kapot éé, neje!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zaterdag 24 september 2005

  Den AndréIk em bijkanst een ooog uitgeblet toen dak het beeeld van den André zag onthullen, jaja. Bijkanst aant snotteren geslagen. Al goe da niemand het weeet éé, buiten mijn Minouche, die neffe mij op mijne schooot zat. En de dees maar zingen van: “In een canapé, blette ik een bekke mee!” Gelukkig haddek mij vooorzien éé, ah jaa. Ik had bij den bakker aant Stuyvenberg een dooos met patekes besteld en mijne vooorraad Cointreau stond gedeeeltelijk neffe mij éé. Nu zittem gedeeeltelijk in mij éé, dus de deees is weeer in de mood om wa te zingen éé, ah jaa! “Zie ik de patekes van den bakker, zo vol rooom en likeur. Ze zijn heeel lekker en en hebben een heeel schooon kleur!” Jaja, rijmen en dichten, zonder mijn fles Cointreau op te lichten éé

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Vrijdag 23 september 2005

  Den tijd drinktDen tijd drinkt, horek op den tellevies ene zeggen over het brugpensioen éé. Allee das goe, dan zennek ni alleeen éé, hihi. Mor als ge het leeven nu zie, hoeveeel keeren zijde daaar nu van zat geweest éé, ik bedoel dan maar als ge de uren van zattigheid optelt, waaar stade dan? Op een jaar van u leven? Op 1/86e met ander wooorden in mijn geval? Geen idee éé, wette gelle het? Mor alzek nu tel, dan etek per dag voor zo’n 15 euro. een fles Cointreau kost 15.69 euro in den deleis, dus eigenlijk feitenlijk kunde dan zeggen dak al 40 jaar zat zijn éé, ah jaa! Langst den andere kant is da ni waaar natuurlijk éé, want drinken vooor de gezelligheid da telt ni éé, ah nee.

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Donderdag 22 september 2005

  HoogervorstTis ne schoone foto éé, jaa. En das dan nen hooogwaardigheidsbekleeder éé, jaja. Mor langst den andere kant ist den Ollandse minister van Volksgezondheid éé. Mogentlijk had hij iets verkeeerd gegeten éé, ah jaa! Of mogentlijk teveeel Tequila gedronken op een receptie. Ge weeet hoe dat da ga alst verniet is éé, ah jaa! Er is natuurlijk wel een grooot vooordeeel aan éé. Ineeens kent heeel de weereld u éé. Misschien een ideeke om eeens deftig te kombakken! Ziede mij daaar al staan? Oh (kokhals) Lieve (kokhals) Vrouwetoren!!! Enfin, dan zal er wel iets aan het ritme van mijnen groootsten hit moeten veranderen éé, want anders lukt mij da ni zenne. En dan moetek veeel oefenen éé, want alzek mijne vinger te ver in mijn keeel steek, dan kommet er echt uit éé!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Woensdag 21 september 2005

  de poliesIs de deees vandenoen verschooten seg, amai. Tis een uur of negen, ik em mij nog maar just aangekleeed, bellen ze aan de deur. Dus ik trek mijn raaam open en kijk naaar beneje éé, hoe zouwdet anders doen, ah jaa. Bon blijken dat twee heeren van de politie te zijn, jaja. “Esther Lambrechts?” roept er ene naar boven. Ik zeg: “Ah ja, bazeke, ziede da ni? Ik koom!” Enfin, de deees wa traaag naar beneje, want ik moest eerst nog naaar de koer. Ge moet weeten, alzek preisoep em gedronken, dan moetek nogal veeel naar de koer éé, jaja. Ondertussen hadden die twee nog ne keeer of zes aan bijn bel getrokken en ik maar “jaja, ik kom eraaan” zitten roepen, mor twas niks gekort, ze bleven prutsen. Soit, ik zen benje, ist vooor een handtekening voor hun tante Jetje. Ja seg, moetek daaar vooor naaar beneje komen? Dan hadden de heeren van de polies wel is nor boven moogen komen éé. Per slot van rekening is een handtekening zetten altijd gemakkelijker als er een Cointreauke in de geburen is éé, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Dinsdag 20 september 2005

  de maanFly me to the moon and let me plee among the stars, let me seee what spring is like on Jupiter and Mars, jaja. De deees zalt waarschijnlijk nimeeer meemaken éé, hoewel ge weeet nooit natuurlijk éé, neje. Want dan zennek er just geeen 100 éé, jaja. Ik zou gere met die mannen meeegaan zenne, mor tzal dan wel eeerder in een urne zijn, hihi. Enfin, tis ni vooor te lachen natuuurlijk éé, mor in een urne zalt wel een pak goeiekooper zijn dan in leevende lijve éé, ah jaa! En vooor mijne kombak zou da wel kunnen tellen natuuurlijk éé. Hoewel dak op de maaan ni kan gaaan kombakken éé, want ik em er nog noooit ni opgetreeden éé, neje. Emmek al ooit verteld da kik vooor den BBC em opgetreeden? Das lang geleje zenne, toen was er nog niemand op de maaan geweeest éé, neje. In iedere geval, als de Amerikaanen van over den Grooten Plas ni oppassen, dan ist ni met een raket, maar met ne storm da ze naar de maan gaaan éé, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Maandag 19 september 2005

  De FransTellefon vandenoen al om 8 uur éé, jaja. Het was den Bob de Bauer zijn broer, de Frans, jaja. Of da we ni samen een duet zouden opneemen éé. Ik zeg Frans zeg ik, ik gon het nog druk krijgen, want eergisteren hing den Elvis oook al aan mijn bel, jaja. Hij tegen mij: “Maar Esther, den Elvis is toch doood”. Ik zeg:” Dan wette gij meeer danne kik éé, ah jaaa!” Moest den Elvis nu in New Orleans hebben gewooond bij de Louis Armstrong, dan zouwem mogelijk wel meee verzoopen zijn éé, ah jaa. De jeugd, niwaar, ze denken allemaaal da alst efkes stil is rond u da ge ni meeer bestaaat éé, mor den Elvis is gewooon aant kombakken, gelijk ekik éé, ah jaaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zondag 18 september 2005

  JokariGisteren goe mijn best gedaan sé opt bal van den burgemeeester éé, jaja. Mor al goe dak mijn zakfleske Cointreau bijhad, want nen dorst da kik gisteren had, amai. Ik zat met ne serieuzen droogen lever, jaja. Het kan natuuurlijk ook nadorst zijn van de daagen ervooor éé. Want na de Notenclub den donderdag emmek nog een heeel fles Elexir d’Anvers binnengegoten, hoe zouwde zelf zijn éé! Bon, mijn zakfleske is weeer gevuld sé, want deze middag ganek met den Toinne, Carla en Odelie naar Sint Annaplage met de Jokari speelen éé, enfin meeer ne bal kletsen en wa lachen met de oude wijven éé, ah jaa! En daarna een paaar trappisten met grozeille bij het café van de radio Minerva en de deees haaren dag is weeeral goe, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zaterdag 17 september 2005

  IkkeJajaja, ce soir ist Sheld’Apen éé, jaja, de dees wordt er verwacht éé en gellen oook natuurlijk éé, ah jaa! Ik em just mijn concertkleeed gestreeken sé, mijne comminaison geplooid en mijn zakfleske Cointreau volgegoten, mijnen avond kan nimeeer kapot éé, neje. Straks koomen ze mij haalen met zonen groote limousine van de Kaasboerin sé, ni slecht éé. Ik rij wel liever met nen oldtimer zenne en dan bedoelek ni ne ouwe vent éé, ah nee. Dan hemmek het over ne Citroen DS of zo, ah jaaa! Wa moette kik nu nog met ne nieuwe vent doen éé! Dan is mijnen alcool eens zo rap op éé, dus laaat maar zitten.

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Vrijdag 16 september 2005

  DorstAmai mijn shokkedijzen, ik em vandenoen twee Perdolan suppo’s mogen opsteeken éé, ik em gisteren een bekke teveeel verniet gedronken in den Darkawa éé. Daar ist iederen donderdag prijs éé. Want dan moogen de meiskes verniet drinken van de CROOZE.fm éé, mijne favorieten radio éé, ah jaa! Mor amai, ik weeet ni goe nimeeer hoeveeel Cointreaukes dak in mijn gip gegooten em, mor ik weeet nog wel da ze lekker waaren éé. Bon, tis vrijdag, de deees subiet naar coiffeur Freddy sé! Want als ge aant kombakken zijt, dan moette er altijd goe uitzien éé, buiten da ist morgen concert éé, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Donderdag 15 september 2005

  DorstHet zevert buiten weeer oude wijven éé, jaja. Ge zou bijna zeggen, ik zien Esterella’s vallen éé, jaja. Mor da kan moeilijk éé, ik em de regen nog nooit ni hooren zingen zenne, neje. Bon, ik em mijn overschoenen en mijne parabrella al klaar sé, want ce soir ist verniet veur de lady’s in den Darkawa opt Zuid éé. En zoiets latek ni passeren zenne. Hoe zouwde zelf zijn als ge verniet Cointreau in uw gip kunt gieten? gelle komt toch ook? Tot straks dan éé!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Woensdag 14 september 2005

  IkkeIk zen al deftig aaant oefenen zenne, want de 17e treeedt de dees op op het theaterfestival int stad éé, ah jaaa! Mor ik moet zeggen, buiten Kamagurka en de Johan de Smet kennek niemand van die affiche éé, neje. Mor ja, van Pump up the jam haddek ook nog noooit gehoord, voorda ze vroegen of dak da ni wilde zingen éé, neje. Dus mogentlijk zijnt allemaaal groote vedetten gelijke ekik éé. Ah ja, wette wa datter van de noen in mijn brievenbus zat? niks, nada, noegabollen. En das geleje van de zomer van 1958 da kik nen dag geeen post nimeer heb gehad éé. Mogentlijk is mijn facteur wa ziekskes of hetem het verkeeerd gestooken. Ni dak speciaaal post verwacht of zo, buiten een levering uit Colombia. Nene, das een grapke éé, ah jaa! Bon, de deees gaat is verder repeteeren éé, want de 17e is kort bij éé!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Dinsdag 13 september 2005

  IkkeKrijgek vande noen nen email, ik denk amai, ne email, jaja. De vernis sprong al bijkanst van mijn trouwservies uit 1948, jaja. Want er stond te leezen: RE: lax in den titel, ik denk relaxen, da kannek goe met een Cointreauke erbij en een goei sigaaar éé. Dus ik duw met mijn muis op da relaxding en ik kom toch wel op ne saait met pissende wijven zekers?? Ge kunnet ni gelooven éé, of het bestaaat éé. Ik em gehoest, een half uuur aan een stuk éé, ni moeilijk, ik verslikte mij in mijne Cointreau éé. Ik em veeel gezien in mijn leeeven, maar nog nooit pissende teeven? Maar nu moette mij pardoneren, ik moet dringend naaar de koer van al de geziek, ah jaaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Maandag 12 september 2005

  IkkeKrijgek tellefon vandenoen, ist Maria van de Jos van Firmin van Oscar, ge weeet wel, die dat op de markt staaan met kiekens éé, jaja. Ze hadden zich miskocht, 2000 kiekens vant weeekend in plaats van 200, eeen klein verschilleke, niwaar. Enfin, nu zijn ze die beeesten wa aant spreiden éé, want anders ist ne weggoooier éé. Enfin, mijne frigidaire zit straks proppendevol met kiekens, jaja. En den deal is dakker ieder week twee van mag opeten, de rest komen ze op zijnen tijd wel is haalen éé. En de deees weeet weer wa eten éé, vol au vent makek straks sé, morgen kippesoep en kip curry op mijnen sandwish éé. Zolang dakker maaar geeen pluimen van krijg ist goe. Verdomme, nu zennek vergeten te vraagen of dat die beesten nog leeven éé. Want ik em geeen kiekeskot éé, neje.

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zondag 11 september 2005

  Twin TowersOh Lieve Vrouwentooren, met één toren zijt gij gebooren. Onzen Lieven Heer wist waaarom, daarom vielen die twee anderen om! Jaja, ik zen mischien 86, maaar rijmen en dichten da kannek nog éé, jaja. In 2001 werden we bedolven onder het puin van die twee torens en nu op den tellevies over die gebeurtenis nog is ne keer éé. Ge kunt gene post opzetten of het gaaat over den Osama en zijn bende éé, jaja. Enfin, ik em mij twee serieuze pateekes gekocht bij den bakker sé, met een Cointreauke erbij zal da smaken sé!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zaterdag 10 september 2005

  KimMet 72 miljoen frankskes gaaat ons Kimmeke naar huis, reeden genoeg om nooit ni te kombakken éé, ah neee. Om dan nog maar te zwijgen over de centjes die ze al bijeen gesprokkeld heeeft natuurlijk éé, ni slecht vooor da kind. Tis het Belgische weekend wel éé, morgen Francorchamps, dus we weeten weeral wa doen éé, jaja. Ik zen vandenoen al gaaan shoppen éé, ah jaa! Zes flessen Cointreau, vier pretsigaretjes van achter den hoek bij de Kevin zijn vzw’ke, jaja. Ik zen vooorzien deees weekend éé. Ik hooop voor elle vant zelfde éé, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Vrijdag 9 september 2005

  RubensIk was vandenoen op de zolder aant zoeken naaar mijn collectie 78 toerenplaaten van onder andere Bob Benny, toen dak dees schilderij vond. Tis Onzen Lieven Heer aant kruis zo te zien éé, jaja. Alzek het mij nog goe herinner emmek da schilderij in de jaaren zestig gekregen van ne groote fan van mij uit dien tijd, den Eduard. Den Eduard was altijd wa ziekskes, mor wel ne rijken tist zenne, jaja. Toen dattem het gaf zeitem tegen mij: “Esther, hier gade later veeel plezier aaan beleeven”. Ik was da schilderij allang vergeeeten, want ik heb het ni zo met kruisbeeelden éé, tis ni direct een vrolijk zicht. Mor allee, ik gon nu een plekske zoeken in de gang of zo, want tis eigenlijk toch ni slecht geschilderd als ge het mij vraaagt, jaja. Enfin, nu zenne kik ni alleeen aaant kombakken éé, Onzen Lieven Heer nu ook éé, ah jaaa! Althans toch bij mij thuis éé

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Donderdag 8 september 2005

  Leeg BollekeZe zeggen da ge positief moet denken en altijd zeggen dat uw glas halfvol is in plaaats van halfleeeg, maar een leeeg bolleke is volgens mij toch een leeeg bolleke zenne. Ik zen namenlijk mijn glaazen aant afstoffen, enfin, die dat in de glazen kast staaan in de living éé, ge kent da wel éé, ah jaa. Op den duuur komt daaar zo’n filmke op zitten éé. Bon, deees glazen zijn dus leeeg, empty, vide, wa da ge wilt. Ik krijg er begot dorst van sé. Ik zal mij is gaaan klaaarmaken om te vertrekken naaar den Darkawa in de Verschansingsstraat sé, opt Zuid, want daar zijnt weer free drinks for the lady’s éé van mijne favoriete radio de CROOZE.fm éé, ah jaaa. En alst verniet is, dan zennek erbij éé, ah jaaaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Woensdag 7 september 2005

  Ikke Ik leees op den electronischen snelweg dat mannen op donker vrouwen vallen, enfin, op brunettes éé. Awel, ik kan da ni beaamen sé, neje. Ik kombak het beste op zijn blonds, jaja. Behalve mijn wenkbrouwen éé, die mogen wa opvallen éé, ah jaaa! Soit, vandenacht emmek tellefon gekregen van de Louis éé, de Louis Armstrong bedoelek dan éé. Hij vroeg of da we geeen duet gingen maken vooor de overlevenden uit New Orleans éé, jaja. Hello Estherreke, this is Louis Estherreke, jaja. Hij begon al direct te zingen aan den hoorn éé en de deees gelijk mee beginnen kweelen ah jaa! Bon, ik gon is wa op mijn terras zitten sé, met den tellefon neffe mij natuurlijk éé, want ik em toch nog altijd een bekke last van mijne rug zenne, mor tis al veeel beter nadat den ostheoporosist is langs geweeest éé, jaja!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Dinsdag 6 september 2005

  Ikke mé pijnJaja, twas wa stillekes éé, jaja. De dees zit met nen lumbago éé en zo geraakek nogal moeilijk aaan mijnen ordinateur éé, jaja. Vandemiddag komt den ostheopaat langs sé, of liever, gonnek er naartoe éé, jaaa. Gelukkig is er nog de Cointreau om het leeed te verzachten éé, jaja. En de Richard vant frituur in de Helmstraat is mij twee keeer een pak frittten met stoofvleees en mayonaise komen brengen, dus ca vakkes éé. Het doet allemaaal wel zeeer, mor het komt wel goe éé, ah jaaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Donderdag 1 september 2005

  SchoolgeriefHet scholeke is weeer begost sé, jaja, tzijn schooon geluiden éé, alzek om kwart vooor tien de schoolkindjes weeer hoor speelen op de koer vant schoool wa verder achter den hoek éé, jaja! Ik herinner mij nog opt schoool den eerste dag in de derde kleuterklas toen dat den Antoinne Slagmeulders in zijn broek had gekakt van de schrik, jaja. Ze hadden den Toinne in de zomer wijsgemaaakt dattem vuuur zou vatten alsem de juffrouw van de derde kleuterklas aanraakte. Dus hij den helen tijd wegkruipen van zuster Godelieve, jaja. Tot da nonneke iedereeen begon te zegenen. Toen dat het aaan hem was en ze legde hare pol op zijn koppeke, liep de platten drek langs zijn benen naaar beneden éé. Zijn zwarte vloere korte broek plakte tegen zijn billen. Gelachen da wij toen gedaan hebben éé. Enfin, das kattekwaaad van klein mannen éé. Nu ist tijd vooor een Cointreauke zenne en straks gonnek naar den Darkawa éé, want daar ist weer CROOZE-feest éé, ah jaa! Wa vraagde? Den Toinne? Ah, die is later bij Het Ruimerke gaaan werken, begrijpelijk éé?

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Woensdag 31 augustus 2005

  Kaartje uit MolGanek vandenoen mijn brievenbus leeeghaalen, steekt er toch wel een briefkaart in uit Mol. Maar ik kenne kik niemand ni uit Mol. Enfin, ik zalt is vooorlezen wat er op staaat geschreven éé. Allee, ge weeet wel, hier schrijven éé, ah ja! “Lieve Esther, telkenmale ik op mijn tweewieler stap, denk ik aan u. Iedere trap die ik op mijn pedalen pleeg, neurie ik een liedje van u mee, daarom dit kaartje uit Mol, vanwaaar ik afkomstig ben. Innige groetjes en zachte kusjes. Tom” Nu denkte gellie natuurlijk, amai Esther, ge ligt nog goe in de markt, jaja. En da is oook zo, natuurlijk éé, ge zijt een ster vooor iets éé, ah jaa! Maaar ik weet bij God ni wie dat da kaartje uit Mol heeeft opgestuurd éé. Mor bon, zo krijgek alle maaanden wel iets raaars in mijne post zenne. Verleje maand nog een proper gewassen ventenonderbroek. Ze steekt nu bij de schoenpoets éé, want wa moettek er anders mee doen? Enfin, het zonneke schijnt sé. De deees ga mogentlijk nen trippel drinken opt Sint Annastrand éé, jaja. Das vlak bij de radio Minerva éé, misschien springek daaar oook wel is binnen zenne, hoewel dak mijn hart verlooren em aan de CROOZE.fm éé, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Dinsdag 30 augustus 2005

  Mijn SIS-kaartIk leees op den seniorensite da ge veilig kunt surfen met uw SIS-kaart. Awel ik ben er al wel is over uitgegleeden toen da mijne portefeuille op de grond viel en alles eruit totterde, jaja. Toen gingek nogal ne gang zenne, maaar echt surfen was da ni éé! Nu kunnen ze zeggen wa da ze willen, maaar ik vind op mijne Commodore nergens een gatje waaar da mijn SIS-kaart in past zenne. Ja, alzek er een stukske afknip, misschien wel, mor ik peins ni dat da de bedoeling is éé, neje. Ik leees ook dat het internet nu veiliger is voor 50-plussers… en de rest dan? Die mogen zonder of wa? En krijgde dan geen vier Russen? Soit, ik zal er toch noooit veeel van begrijpen van den electronischen snelweg zenne. Buiten da kommek liever bak éé, ah jaaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Maandag 29 augustus 2005

  KatarinaAl goe dat de deees int Stad wooont éé, want nu in New Orleans zitten, neje, liever ni. Moest het nu Cointreau regenen, dan zattek er al, jaja! Ik em er oooit wel is willen naartoegaan éé, de Jazz-scene is er altijd de moeite geweeest, zeker in den tijd toen dak nog ni aan kombakken dacht éé, schooon errinneringe zenne, jaja. De Louis Armstrong, de Miles Davis… om over Frank Sinatra maar te zwijgen, mor bon, die wooonde daar ni éé. Fly me to the moon in pleuts van naar New Orleans éé, hihi. Bon, ik gon is beginnen aaan mijn patatten sé, want ik verwacht bezoek vandenavond éé. De Stany en Francine en de Julien komen langs, ni alleeen vooor de Cointreau zenne, we gaaan booomke wies speelen éé, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zondag 28 augustus 2005

  CommodoreMijne Commodore doe weeer raaar deze noen, jaja. Ik zettem op en een laweit, amai, twas precies of ik zat op de startbaan van de luchthaaven in Deurne éé, jaja. Enfin, ik em er is met de kachelpook tegen geklopt ent laweit was direct gedaaan, gelukkig maaar. Zelfs mijn Minouche die kroste richting mansarde, jaja. Soit, ik zen vandenoen al naaar den bakker geweest vooor een kriekenvlaai, 4 eclaires en een klein wit broodje, jaja. Allemaal voor mij, of wa hadde gedacht? Ik verwacht vandaaag geen bezoek, mor op een lege maaag in de champagne vliegen da is genen aanraader, neje. Ik em da ooit is gedaaan toen dak nog ni aant kombakken was, jaja. Toen gaf ik ne concert in Engeland en nen hevige fan van mijn, den Jim, die stuurde mij altijd flessen champieter op éé. Ziek da kik zijn geweest, amai. En den dag nadien moestek vooor den BBC optreeden éé. Emmek da al verteld da kik ooit nog vooor den BBC em opgetreeden? Mor das lang geleje zenne, toen zond den NIR zelfs nog ni uit hier bij ons éé, jaja!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zaterdag 27 augustus 2005

  IkkeTis ni gemakkelijk om met een stuk in uw voeten hier iet te schrijven, dus dan doenek da ook ni, hihi. Mor bon, tis toch weer tijd om een fles open te trekken zenne! Want gisteren emmek ne concert gegeven vooor de oude van dagen van Pulle bij Zandhoven éé, jaja. En ze hebben een financieel probleem, dus ik had gezegd, ge moogt mij ook in drank betaalen éé. Zodoende staaat hier nu op de gang een pallet champagne, ni slecht éé! Want wat dat da kost, das wel twintig keren hetgeen dak vroeg, mor bon, ik zen er ni rouwig om éé, ah neee! Ik zen nu een mijn twee de glas begonnen sé en ik begin het bijkanst te voelen. Mor ja, ik em vandenoen dan ook maar alleen een boke met poepgelei gegeten éé, veel is da ni. Enfin, goe weekend en schol éé!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Vrijdag 26 augustus 2005

  Ongeveer mijn mattekeDees kunde ni gelooven éé, maar voor mijn eiken bed ligt zoon matteke met lange haaren éé, da voelt goe aaan als ge uw sloefen uitdoet vooor da ge gaaat slaapen éé, jaja. Grooot was mijn verbaazing toen dak zag dat da matteke raaar tekeningen had éé! Tis maaar een gewooon matteke zenne, gekocht in de Wibra voor weinig, jaja. Een groen matteke ist en daaar ligget volgens mij aan, jaja. Enfin, wa dak dus wil zeggen is dat al die draaden eeen raar patroon hadden, just gelijk bij ne graancirkel éé. Ik zen er oook wel zeeker van da mijn Minouche daar voor niks tussen zit éé, ah neee! Zouden de Marsmannekes da gedaan emme? Want voort zelfde geld zijn die nog kleiner dan een kabouterke éé. Waarom zouden die zo groot zijn gelijk wij? Star Trek is mor tellevies éé, ah jaa! Enfin, één ding wetek, tis vrijdag en de dees ga naar de coiffeur, ni voor da matteke te laten knippen éé, neje! Ik em er is goe met mijne voet dooor gereust en twas weg. Nene, ik gon naaar de Freddy vooor een nief coup éé, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Donderdag 25 augustus 2005

  UFOJajaja, eind augustus, tis altijd de vreemdste periode vant jaaar éé; in Servië zien ze superman vliegen, in de Walen zien ze ufo”s en ik zal ze vandenavond oook wel zien vliegen op den apéro éé, ah jaaa! Ik em oook ooit nen ufo zien vliegen éé, jajaja! Echtig int echtig. Het was in de zomer van 1963, ne warme zoomer wast toen, dus ni gelijk nu éé, mor bon. Ik was vooor ne concert in Frankrijk in een grootte stad ergens aan de zee, ik gelooof dat het in Dieppe was, jaja. Het is eender waar da ge toen keek, overal vlogen er ufo’s rond, jaja. Het was precies gelijk vliegen op ne stront éé. Ge zaagt ze van over den oceaan afkomen éé en zo schooon over de krijtrotsen vliegen, twas precies echt éé, jaja. Enfin, ik kan hier nog lang leuteren over ufo’s éé, mor ik zal is naar mijnen ufo gaan zien sé, want die wordt alle daagen groter op mijn terras éé!! Maar ik spreek er wel alle dagen tegen, natuurlijk, da helpt in de groei éé, ah jaaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Woensdag 24 augustus 2005

  CROOZE.fmKrijgek vandaaag zonen brief over den electronischen snelweg gestuuurd van mijnen favorieten radio éé, de CROOZE.fm, jaja! En ik zen uitgenodigd, ah jaa, mor gelle oook zenne. Ze gaaan elken donderdag nen apéro-crooze doen éé! En de meisjes, da zennek, die drinken verniet. Da moeten ze tegen des frisse bes geeen twee keeren zeggen natuurlijk éé, ah neee! Zet de Cointreau maaar al klaar éé, jaja! En alzek dan goesting em, dazn zingek wel een lieke voor de mannen éé, ah jaaa! zij zingen al heel den dag vooor mij éé, dan maggek al wel is iets terugdoen, ah jaa! Bon, ge weeet het éé, tis opt Zuid, in de Verschansingsstraat in den Darkawa éé, tot morgen!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Dinsdag 23 augustus 2005

  Manneke PisIk em weeer ne raaren droom gehad zenne. Ik had met de Polle Pap ne concert gedaaan in den Heizel die da volledig uitverkocht was en we gingen er nog ene pakken in Brussel op de Grote Markt éé, jaja. Ik moet zeggen, tis toch wel een schooon stad éé, zelfs zonder Lieve Vrouwentoren éé, jaja. Enfin, na nen helen hooop Cointreaukes loopen we naar den automobiel van de Polle, passeren we blijkbaaar Manneke Pis en begint die toch ni te zingen zeker? Jaja, van Oh Lieve Vrouwentoren!!! jajaja, echtig int echtig!!! Enfin, in mijnen drooom éé! Ik zeg, amai Manneke Pis, gij zijt nogal ne zeiker zenne, mij zoo doen verschieten! En da ketje heeel onbeschoft: “Zallek is in uwe mond pissen, Esther?” Ik roep: “Watte!!! Gij se smerig bazeke, kom hier dak u wa tikken tegen uw blote billen geef!!! Waarop Manneke Pis: “Jamaaar Esther, tis Cointreau vandaag!” Jajaja, gezoopen da wij nog hebben, amai. Al goe dak ni moest rijden éé, ah nee!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Maandag 22 augustus 2005

  MS ZuiderdamIk em den indruk dat de meeeste mensen wel terug zijn uit congé éé, jaja. De Stad loopt weeer terug vol volk. Ik zen dees jaaar nergens naaar toe geweest éé, neje. Ge moet weeten dat een ster nooit gene rust kent éé, zeker ni in de zomer éé, neje. Mor ik zen misschien van zinnes om op een cruise te gaan éé, gelijk da ons Nicolleke en den Hugo altijd doen éé, jaja. Ik droom der al bijna een jaar van éé, zeker nada wa vrienden van mij met de cruise van CROOZE.fm zijn meegegaan in de Caradinges, jaja. Ik hooop maar da mijne favorieten vrije post dat deees jaaar ook organiseert éé, jaja. En alst wa te duuur is dan zallek meezingen éé, want het was een muziekcruise éé, met wa muzikanten die da ge oook op de CROOZE.fm hooort éé, jaja. Dan zingek van “I did it my way” en “fly me to the moon” en zo éé jaja. Jaaa, kombakken op ne cruize van CROOZE.fm, wa zou ne mens nog meer willen als bloemmekéé op zijn leeven, ah jaaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zondag 21 augustus 2005

  BenedictusXVIEen schooon mis éé, een schooon mis, jaja. Toch gemakkelijk zenne, een mis op den tellevies. Ik zet mij gewooon in mijnen peignoir in mijnen super-relaxzetel met een goei jat koffie, een sigaar en een Cointreauke. En alzek naar de koer moet gaan gevet geen probleemen éé, neje. Want zoekt maar is de weg naar de koer tussen al da volk éé, jaja. Voor de jonkheid is da niks, mor wel vooor een ouw moederke gelijk ekik éé, jaja. Baideweej, om het int Engelsch te zeggen, mijne pompoen is van de nacht precies verdubbeld, nochtans wast gene volle maan éé, neje. En ik em ergens op den internet geleezen da ge der alcool kunt van stoken, dus laaat dien bol maar groeien éé, ah jaaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zaterdag 20 augustus 2005

  Elvis LivesLezek op de electronischen snelweg datter nimeeer gewed wordt op het feit dat den Elvis ni meer int openbaaar zal verschijnen. Enfin, ik em da in da mannekesblad “Het Laagste Nieuws” geleezen éé. En deees vindek nu eeel eeel laag sé, ik em namenlijk veeel contact met den Elvis éé. Sinds dat den tellefon zo goeiekooop is bellen we zelfs bijkanst iederen dag met elkaaar éé, jaja. Onzen Elvis, jajaja, da zijn ni alleen schooon errinneringen, mor da is gewooon de realiteit éé, ah jaa. Ik had hem den donderdag nog aan den tellefon en toen zongem nog “Love Me Tender” vooor mij, jaja. Wij zijn dan oook de allerbeste vrienden. We smooren dezelfde sigaaren en drinken alletwee heeel gere Cointreau éé, jajaja. Alleen is den Ellevis wa gulzig wa betreft pillekes en drugs en daar is de dees dan weer ni voor te vinden éé, neje. Ja, zo is ne keeer een trekske aan een pretsigartje, gelijk in 67 op Jazz Bilzen, da zouwek nog wel durven, mor da ist dan ook éé, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Vrijdag 19 augustus 2005

  Mijne SingerIk em vandenoen mijne Singer uit de kast getrokken sé, want ik zijn naar de stoffenwinkel opt Sint Jansplein geweeest en ik em prachtige stof gevonden om een schooon kleed van te maken éé, jaja. Tis zwart met veel vergulde bloemen op, ééél ééél schooon, jaja. Ik denk da alzek goe knip, er wel drie kleedjes en ne sjaaal uitkrijg éé, jaja. Ik vind alleen mijnen transfo van 220 naar 110 ni terug, ik had hem nochtans neffe mijne Singer gezet, mor ik zien hem nu ni staan, neje. Zouwek het riskeren om da spel in de gewooon pries te steken? Alzek dan half zoveel gas geef op mijnen pedal zou da toch moeten lukken éé? Of zittek er nu kompleet neffe… Enfin, ik zalt is proberen éé, het enige wa datter kan gebeuren is dat het ontploft zeeker éé? Enfin, ge zult het morgen wel leezen éé, of anders nog rapper in de gazet éé, hihi!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Donderdag 18 augustus 2005

  BenedictusTWas schooon op den tellevies vandaaag éé, de paus in Keulen, jaja. Ge moet weeten dak nog pas in Keulen zijn geweeest met de bejaaarden en de bus éé. Twas plezant om de stad nog is terug te zien éé, de paus kunde alle dagen zien, ah jaa. Het was daar de moeite, we zijn daar toen in de korten drank gevlogen samen met nog wa pannekoekskes. Den Edgar en de Sooi waren gelijk gewooonlijk de twee die ze de bus hebben moeten indragen. Ik heb die zelden zo zat geweeten. Enfin, mijne pompoen is weeral gegroeid sé, ik peins soms dak hem hoor groeien, jaja. Bon tot morgen zeker? Ah jaaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Woensdag 17 augustus 2005

  PompoenJaja, ik zijn den helen noen bezig geweeest op mijn terraske éé, jaja. En ik was er eerlijk gezegd al efkes nimeer op geweeest éé, met da weer, ik zat liever bij de kachel met ne goeien Cointreau zenne, ah jaa! Enfin, ik had in maart wa zaaadjes gekregen van den Etienne van Magda en die in de grond gestoken. Ge moet ni vraagen hoe dak vandenoen verschoten zijn toen dak da monster op mijn terras zag liggen, heleganst oranje, jaja. Ne pompoen om u tegen te zeggen. Zo spreeek ik hem nu oook aan éé, want hem ne naaam geeven ga me wat te ver éé, dan ist precies uwe kleine. Maar ik pakte de gieter en ik em gezegd: “behoeft u nog wat water?” Jaja, ne mens spreeekt eigentlijk den helen tijd tegen zijn eigen alsem alleen wooont éé. Daarom emmek Minouche éé, das minder neurotisch dan, jaja. Enfin, ik gon met deees weer wa neffe u opt terras zitten sé, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Dinsdag 16 augustus 2005

  MinoucheMijn Minouche is van de noen binnengekoomen met een schildpad in hare mond; het beestje is ni grooter dan een dozeke stekskes. Ik em geeen idee waar da ze da gevangen heeeft. Ne vijver is hier ni direct in de gebuuren éé, neje. Al goe da kik vroeger wel eeens schildpadden em gehad éé; gekregen van ne fan op Jazz Bilzen, jaja. Enfin, ik em die toen ni lang gehad, want ik was te druk aant kombakken éé. Toen emmek die beestjes aan Alfonsine van de Julien gegeven, want die had er toen al eeen paar éé. Nu kunde zeggen, mor Esther, ge kunt daar lekker soep van draaien, mor daar zennek ni zo vooor éé. Alzek het em zien leeven, dan eetek het nimeeer op neje. In ieder geval, alzek Alfonsine aan den tellefon krijg, dan mag ze het koomen haalen, want ik em geeen idee wa dak da beestje moet geven. Ik em al nen boterham met sjoko gesmeerd en een Cointreauke uitgeschonken, mogelijk helpt da éé. Van dien boterham heeeft ze twee keer gebeten, dus da komt goe en da Cointreauke das vooor mij éé, ah jaaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Maandag 15 augustus 2005

  Maria van LourdesJajaja, alle moeders ne fijne feeestdag toegewenst éé, jaja! Ik dacht, ik zoek efkes in de schuif van de kast in de gang, daaar liggen nen hooop snuisterijen éé. En inderdaaad, ik em er deees beleke van Maria van Lourdes gevonden, jaja! Ik had oook nog zoon plastieken madonna gevuld met gewijd water, mor da is er allang uit. Ge moet weeten, toen dak terug naaar huis reeed met mijne man zaaliger, stopten we onderwegel ergens just vooorbij Lyon gelooof ik en wij hadden serieuzen dorst éé. Dus ik em dan maaar de fles absint aangelengd met gewijd waater, anders wast wa te straf éé, niwaaar. En in dien tijd zat er nog veeel meer absint in dan nu, dus ge kunt gelooven da wij raaar dinges gezien hebben onderwegel naaar huis éé, jaja. Zo emmek wel ne keeer of 20 gedacht dak Bourvil zag loopen éé, mor ja, in dien tijd zag iedere Fransoos er hetzelfde uit éé; een stokbrood onder zijnen arm, een barret op zijne kop en ne Gitannes Mais in zijnen smoel éé, jajaja! Bon, over absint gesproken, ik peis dak hier nog wel een halve fles ergens heb steeken sé, dus het beloooft ne plizanten dag te worden éé, ah jaaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zondag 14 augustus 2005

  Here Is Lucy!Op ne zondagmorgend ganek altijd bij mijn ordinateurreke zitten met een groote jat koffie, parein koekskes en een tweelingeske, zoon dozeke sigarekes met twee sigaren in éé, jaja. Dan surft de dees op haar plank heleganst den oceaan over om de Amerikaaanse gazetten te leezen éé. Nu kunde wel zeggen, da kunde toch oook in de week? Da klopt, maaar gelle denkt toch ni da kik de godgansen dag voor de schermke zit zeker? En wette gelle wel hoe grooot dat den internet is?? Bon, van de noen las ik over Lucille Ball éé, een van mijn all time favorites éé, ah jaa! Het wijveke heeft jammer genoeg al jaaaren geleeden hare kees gegeven éé. Ja ik kon haren humor goe smaaken éé. Ik heb ze vooor het eerst gezien op den BBC éé, toen dak in Engeland werkte, jajaja! Emmek al verteld da kik nog ooit vooor den BBC em opgetreeden? Mor das al heeel lang geleje zenne, ah jaa. Toen wasser hier zelfs nog geenen tellevies éé, neje. Mor ik dwaal weeer af gelijk zo dikwijls éé, waar wazzek nu gebleven? Ah ja, Lucille Ball, just. Het is het populairste lijk op den tellevies éé, jaja. Enfin, ik zalt anders expliceeren éé, ze staat bovenaan de Q-lijst. Ik doecht al direct aan die vrije post uit Vilvoorde, mor da ist ni éé, neje. Het is de lijst van de populaire dooden éé, jaja. Later alzek grooot zijn dan willek die lijst oook wel aanvoeren éé, hihi!! Enfin, ik heb hier al genoeg geschreeven éé, ik gon nog wa surfen, mijn tweede sigaaar aansteken en verdersloeberen aan mijn jat koffie éé, ah jaaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zaterdag 13 augustus 2005

  Gezonden boechtIk zen vandenoen naar de markt gegaaan hier achter den hoek éé, jajaja. En ik em wa gezonden boecht gekocht éé, want nen mens moet da oook af en toe tusssen de restanten van zijn kiezen steeken éé, ah jaa! Ik moet wel zeggen dak er nen rattatoei van gaaan maaken éé, want alst rauw blijft bijtek mijn bieters misschien kapot op die pekes éé, jaja. Enfin, het ruikt hier al lekker in huis zenne, zelfs mijn Minouche draaait constant rond mijn beenen éé, jaja. Mor ik em geen idee of dat het vooor mijn stooofpotteke is of dat het is omdat ze de fles Cointreau heeft hooren oopendraaien éé. Want ge geloooft het of ni, maaar mijn Minouche is nen junkie, jaja. Verslaaafd aaan alles wa da ge tegenkomt int leeven éé; verslaaafd aan chocolat, koffie, Cointreau, noemt het en ze is er zot van. Katten éé, altijd hetzelfde!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Vrijdag 12 augustus 2005

  De ElisabethzaalIk em afgeloopen nacht van de Elisabethzaal gedrooomd éé, jaja. Mor dan een volle Elisabethzaal, ah jaa! En ik was weer gas aant geven gelijk dak dee vooor dak begon te kombakken éé. Jaja, ne fijnen drooom, zeker als ge weeet dak nog nen hoop duetten em gezongen éé, twee zelfs met den Elvis, jaja. Das het vooordeel van nen drooom éé, ge kunt doen wa da ge wilt, tis altijd goed éé. Zelfs de Cointreau geraakt ni op in uwen drooom éé. In tegenstelling tot nu, ik kan weer een nieuw pallet bestellen, want de laatste fles is gisteren gekraakt, ge weet hoe dat da gaaat alst gezellig is éé, jaja. Enfin, de deees ga is naaar coifffeur Freddy alst droog wordt, want anders moetek een netteke over mijne kop en mijn overschoenen aandoen en daaar hebbek ni zoveeel zin in éé, neje!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Donderdag 11 augustus 2005

  Barbara Bel GeddesJaja, Miss Ellie heeeft hare keees gegeven éé. Ze belde mij nog verleje week om te zeggen dat het er aan zat te koomen éé en om te zeggen dak toch moet oppassen met mijn sigaaren éé. Mor ik em gezegd dak ni inhaleeer éé, ah nee! En ik spoel alles dooor met een goei Cointreauke éé, heeel belangrijk, ah jaaa! Wette gellie da kik jaaren geleden nog gevraagd zijn om mee te speelen in Dallas éé, jaja. Mor ik vond da toen een heeel gedoe éé, want ik was just aant kombakken en daarbij ik had al vooor den BBC opgetreeden éé. Echt waaar, mor das lang geleje zenne, toen was er hier nog lang genen tellevies éé, neje.

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Woensdag 10 augustus 2005

  Emimnem's poepHet gaaat niet goed met onze planeeet éé, niet goed éé, neje. Ziede mij al Oh! Lieve Vrouwentoren zingen, enfin, zingen, schetende, of hoe zegde da éé. Die Amerikaaanse jongen, den Eminem, tis toch een pateke éé. Al schetend zijn liekes brengen, tsss. Ziede mij daaar al staaan in de Elisabethzaaal? Neje, das misschien tof vooor de jonkheid, maaar de ouden van dagen krijgen iets aan hunnen tikker denk ik dan, jaja. Nu moetek zeggen, alzek smorgens een goei jat Nescafé uitschenk en ik steekt eeen sigaar op, dan komt er toch oook vrij rap geluid uit, mor ik em ni veeel goesting om zo op eeen podium te staaan éé, laat staaan om te kombakken éé. Vooor hetzelfde geld hedde wa teveel geweld gezet en hangt uw publiek vol éé!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Dinsdag 9 augustus 2005

  IkkeKundet nu gelooven? Nee zekeer éé, buiten da wette nog ni wa dak ging zeggen éé, ah neee. Bon, ik zei dus: Kundet nu gelooven? En nu ganek daar mee verder: Ik was vergeeten om iets op mijne sait te schrijven vandaaag seg, gewooonweg vergeeten éé, ni te geloven, jaja. Tzal zijn omdak nogal vroeg in de Cointreau gevloogen zijn, ik geloof dat de facteur al om zeven uur vandenoen aan mijn bel hing te jammeren. Ik had nog maar just mijn gene dichtgetrokken met veeel moeite. De deees naar beneje en terug naar booven, ah jaa! En de facteur is meegekoomen, twas ne nieuwe, daarom dak ni gewooon opt knopke van de deur had geduwd éé, ah nee. Da manneke was aaan zijnen eeersten werkdag beezig sé en de deees heeeft haar goei hart laaten zien éé, ah jaaa! Ik em alles uitgelegd over de gebuuren hier en waaar dattem iets kan krijgen om te drinken éé, om te beginnen bij mij, ah jaa! In ieder geval tis nen braave jongen éé, hihi, ik zie hem nog buitenwaggelen een uurke later, zo zat als een fles, enfin, zo zat als mijn fles Cointreau éé, want die was leeeg, ah ja!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Maandag 8 augustus 2005

  VictoriaLezek in de gazet dat de krooonprinses van Zweden tweee keer hetzelfde kleeed heeft aangedaaan, jaja. Nu moetek zeggen, ik heb vooor mijn concerts oook bijna altijd hetzelfde aan éé, jaja. Mor ik zen geeen prinses éé, ik zen een showbeest, ah jaaa! En mijn heeel schoon jurken met bloemekes zijn bijkanst mijn handelsmerk geworden éé. Ze zitten dan oook zo lekker om te kombakken éé, ah jaa! Over mijn kleed gesprooken, ik zit al van vooort weekend te wachten tot dat het terugkomt van den droogkuis, mor ik heb nog niks gezien, tedju. Enfin, gelukkig hangt mijn showbizzkleerkast nog vol met kleedjes éé, ik em er van elks gelukkig vijf in de kast hangen éé, want stel u voor dak smos met de Cointreau, dan moetek als een speer een ander kleed kunnen aandoen éé, zonder op te vallen, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zondag 7 augustus 2005

  BurnoutIk em de mot in mijn lijf, kzen vooor niks nimmer goe, al mijn vingers staaan stijf, jajaja. Ni bij mij ee, mor in da lieke van de Pol Boei éé, jaja. Bij mij staaan al mijn vingers wel stijf, want gisterenavond kwam de Kevin van het caféke/vzw langs met een gekruide sigaaar en ne Pleesteetjon. Ik had da nog nooit gezien éé, ah neee! Enfin, hij sluit da bakske aan op mijnen tellevies en wij waren vertrokken éé. Amai , da is moeilijk om ni te botsen met die otookes zenne. Mor op den duur emmek toch in Japan mijn eerste goud gehaaald éé, jaja! Ik moet zeggen, tis redelijk verslavend éé, want de Kevin éé da machien laaten staaan en ik was vandenoen al terug bezig sé, jaja! Tis plezant éé, verongelukken zonder zelf een schram te hebben éé, jaja! Tis maar te hoopen datter ni ineeens ene van de assurancie aaan mijn deur sta éé, want amai, ik em er al zeker 1000 tegen den beton doen knallen, jaja! IK zen zelfs een paar keer los uit de decor gevlogen éé! De modernen tijd, wa gaaan ze nog allemaaal uitvinden éé, mor bon, ik gaaan verder racen sé, want subiet is de Kevin hier terug met één van zijn “pretsigaretjes” en ik em een verse fles Cointreau opengetrokken, dus onze zondag kan nimeer naar de genollen éé, ah neee!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Zaterdag 6 augustus 2005

  Boe!Ik zen mij een kriek verschooten, lezek gisteren nog op den electronischen snelweg datter exotische beeesten uit de zooloogies gepikt worden, komek van de noen de keuken binnen en in de plaats van datter een ekster op mijn vensterbank zit te bedelen gelijk iedere morgend, zitter daar zo’n gigantisch grooot beest naar mij te kijken. Mijn ekster was ni te bekennen, waarschijnlijk opgepeuzeld zeker? Enfin, ik em een blik Whiskas opengetrokken éé, ah jaa! Ik em een talloor buiten gezet en twas rapper op dan mijn Minouche het kan binnenspelen éé! Maar bon, nu zittek met nen helen groote vogel op mijn koerreke en hij is precies ni van plan om het af te bollen. Mijn Minouche zienek oook ni meer, oftwel is die opgefret, oftewel is die parti sans laiser l’adresse éé, want hoe zouwde zelf zijn als ge een kat zijt en er zit ineens ne vogel van ne meter hoog in uw poezenmand?

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Vrijdag 5 augustus 2005

  CointreauIk em geleezen op den electronischen snelweg da ge slimmer wordt als ge genoeg alcohol in uw botten kapt. Awel, ik moet beamen dat da waar is éé, ah jaa! Ik vind dak met ouder te worden oook slimmer en wijzer zijn geworden éé, ah jaa! En ik word er oook vitaler van éé, jaja. ik zou bijkanst constant kunnen kombakken éé, moest er vraaag genoeg vooor zijn om te kombakken natuurlijk éé! Alleen van da sleuren met die bakken wordek wel een bekke vermoeid éé. Mor veeel meeer dan wa vappeurrekes zijn da ni zenne. Tis mor in de lift te zetten éé, ik moet er genen trap mee opsleuren, want da zou ni alleen vermoeiend zijn, mor das er oook wa over éé vooor een weeef van 86, vinde ni? Bon, wa datter ni over is, is dak naar Coiffeur Freddy gaan éé, want het is vrijdag. Dus met alle respect: Bonjour en tot morgen ééé, ah jaaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Donderdag 4 augustus 2005

  Schoenen van de LidlJaja, ik em mijn deze noen een paar nieuw schoenen gaaan koopen éé, want dien hond zijne zeik, amai zenne! Geeen idee wat dat da beestje had gegeten, mor twas ni te doen die stank. Enfin, de deees van de noen naaar de Lidl éé, want daaar stonden de schoenen in de reclam éé, ah jaa! Want vooor 9.99 eurookes kunde ni sukkelen éé. Ok, ik moet zeggen, ik had er liever een fles Cointreau van gekocht, mor soit, het kan ni alle dagen kermis zijn, ah nee.

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Woensdag 3 augustus 2005

  PisserLopek vandenoen naar de sigaarenwinkel, staaat er daar een wijveke van ongeveeer mijn leefttijd met haar rattig hondje, zenuwachtig ligt dat aan mijn beeen te snuffelen, ik denk, tis niks, da woefke riekt mijn Minouche, ja tarrara! Ineens voelek ieets warm nat in mijne schoen loopen; tedekke, staat dat monster tegen mijn been te zeiken! Ik em da kreng nen trap gegeeven, ge kunnet ni gelooven! Die rat vloog los tegen ne stapel gazetten en da bleeef maar doorpissen. Volgens mij wa te veeel Cointreau gezoopen peizek! Enfin, mijn schoenen kannek weggooien, en ik had ze just in de solden gekocht bij shoes in de doos, of zowiet. En kundet nu gelooven dat Maria, want zo heet da mens van dien hond, nog kwaad was omdak nen trap gaf tegen haaren likker. Soit, den Twan van de sigarenwinkel heeft mij op een borrel getrakteerd en op een sjieke Havana, dus da maaakt al veel goe éé, ah jaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Dinsdag 2 augustus 2005

  Zzzooooooef!Jaja, na reegen komt zonneschijn éé, jaja. Behalve bij de Amerikaaanen éé, daar was het den Bill Clinton éé! Enfin, ik zijn content dat de zon schijnt zenne, want de zondvloed begon zo’n bekke mijn voeten uit te hangen éé. Als ge heel den tijd moet rekening houden met ne jas en overschoenen, dan sleurde op den duur teeen en tander mee éé, jaja. Dan sleurek liever met een pallet Cointreau éé, ah jaaa! Bon, over Cointreau gesproken, de deees gaat is naar de winkel van Betty van den Twan, want ik em gisteren een gat gebrand in mijn tafellaken en dwars dooor mijnen twal siree los op mijn eiken salontafel. Ik was nen boek aant lezen en ik had een goei sigaar aangestoken en die is per ongeluk uit mijnen assenbak gevallen éé, jaja. Enfin, dus de dees gaaat subiet naart Sintjansplein éé, goeiekoop een stofke kopen sé, mischien vind ik wel nog iets om een kleed van te laaten maken éé, dan kannek er weeer efkes tegen om te kombakken éé, jaja! En uiteraard een Cointreauke drinken éé, want ons Betty heeeft dat speciaal voor mij in huis éé en die fles geraakt nooit leeg éé, ah neee!

  Da zijn schooon errinneringe éé

  Maandag 1 augustus 2005

  Mechelse kastDorst da kik had vant weekend met al die bejaaarden rond mij, jajaja. Ik moet zeggen er waaren wel een paar ferme venten tussen zenne en zo goe als allemaaal fans van mij, buiten ene, die vond dak piepte gelijk een ouw kraai. Ik em hem gezegd dak een ouw kraai ben éé, ah jaa! Enfin, hij hooorde liever rok, mor ik draaag geen rokken éé, das vooor de jonkheid. Ik draag altijd een schoon kleeed vooor mijn optreedens éé, ah jaaa. Bon tis weeral een nief maaand, mor ik zie ni direct een verbetering met de vorige éé, nen hooop zitten er met een snotvalling, tis ni echt warm en de zon schijnt ni. Soit ik latet ni aan mijn hart koomen, want subiet zittek in de keesboerin éé, voor nen diner en een stukske zingen, want I did it my way, ah jaaa!

  Da zijn schooon errinneringe éé