Archive for februari 2010

Disclaimer

Disclamer

Disclaimer – Faq

Copyright ©, All Rights Reserved. Unauthorized use and/or duplication of this material without express and written permission is strictly prohibited. Excerpts and links may be used, provided that full and clear credit is given to LaEsterella.be with appropriate and specific direction to the original content. Ask for more info via the contact form. All other products or name brands are trademarks of their respective holders.

Cookies

This website uses cookies to improve the functioning of this website. The only cookies are from Google. Nothing to be worried about, but we have to mention it. You can opt-out or block the cookies, no problem, the website will be available.

Help

The La Esterella website appreciates questions, comments, and any other feedback that will help us to serve you better. If there is something that is not on this website that you feel we should provide; if you have suggestions on how to improve anything about this site; or if you found something wrong with the information on this website, such as outdated or incorrect information, missing documents, or information located in the wrong place, please report these via the contact form that you can find on any page. All help would be appreciated.

Adblocker

Please, don’t use your adblocker, it is the easiest and best way to support this website.

Tedikke, tis alweer efkes 2010!

La Esterella - Walk Of Fame

Jaja, het is alweer efkes geleje dak hier nog iet geschreven em éé, maar da komt eigenlijk om dat mijnen Commodore 64 wa moeilijk doe de lesten tijd. En ik hem hier in den home gene Kevin die dat mijn ordinateurke naziet éé, neje. Venten genoeg hier anders zenne en ze doen allemaal of dat ze die bullen snappen, of toch nog liever willen snappen, jaja. Overlest zei de Marcel nog tegen mij, “Ester, ik mag toch Ester zeggen éé, ik peins dat ge beter een nief kompjoeterke kooopt want dees is echt wel antieken bocht. Zelfs mijne gsm kan meer!””

Da snappek nu ni sé, zo direct alles afbreken alst efkes ni goe marcheeert. Ik em die Commodore toch nog ni zo lang zenne, mor ik moet wel zeggen da alzek het machien zien staan dat den Albert op zijn kamer heeeft, da’s zeker gene krot, die kan zelfs filmkes zien en da’s allemaal in kleur gelijk op den tellevies, jaja! Mor bon, de prijs zal wel navenant zijn, niwaaar. Da kan de dees haar pensioentje ni trekken zenne.

Den Albert hé per slot van rekening heel zijn leven bij den Bell Tellefon gewaarkt éé en ik was maar een brave Vlaamsche zingerin, ah jaaa! Nu ja, ik em wel veeel in Engeland opgetreeden éé, maar da’s langk geleje zenne, da was jaaren en jaaren voor mijnen kombak! En in dien tijd was er nog geen sprake van computers, of het moest zijn dak toen iets gemist had, ge weeet het nooit éé, neje.

Aentwaereps.blogspot.com