hors categorie

La Esterella in Meer Vrouw Op Straat – Canvas 3 maart 2020

Meer vrouw op straat in Antwerpen – Aflevering dinsdag 3 maart 2020, Canvas

De reeks toont het resultaat van de campagne #meervrouwopstraat, die Sofie Lemaire exact een jaar geleden lanceerde in haar programma op Radio 1. TV icoon Paula Semer illustreert de rijke carrière van La Esterella.

Meer info over de reeks vind je hier op de Canvas website

Immer Schijnen

Het levensverhaal van La Esterella – 55 minuten 
Een documentaire van Hans Roels en Jan Vromman

(Deze documentaire is uitgezonden op de VRT)

Stukken van Mensen

Uitgezonden op Vier in Stukken Van Mensen, 10 februari 2016

Het trieste verhaal van de eenzaamheid… Jozefien ruimt kamers op in woon- en zorgcentrum de Nottebohm van mensen die alleen zijn en geen erfgenamen hebben.

Tekst van de Vier website:

Jozefien kon de nalatenschap van La Esterella bemachtigen en wil die graag verkopen. Maar is het bedrag dat ze ervoor wil wel realistisch voor onze dealers?

 

Gazet van Antwerpen – 18 oktober 2013

 

Vandaag in GVA een artikel over La Esterella : “In april 2011 overleed de zangeres. Ze was net geen 92 geworden en bleef tot het einde een alerte senior die zong én via haar website contact hield met haar bewonderaars”

Schoon éé, jaja! (merci Raf)

Disclaimer

Disclamer

Disclaimer – Faq

Copyright ©, All Rights Reserved. Unauthorized use and/or duplication of this material without express and written permission is strictly prohibited. Excerpts and links may be used, provided that full and clear credit is given to LaEsterella.be with appropriate and specific direction to the original content. Ask for more info via the contact form. All other products or name brands are trademarks of their respective holders.

Cookies

This website uses cookies to improve the functioning of this website. The only cookies are from Google. Nothing to be worried about, but we have to mention it. You can opt-out or block the cookies, no problem, the website will be available.

Help

The La Esterella website appreciates questions, comments, and any other feedback that will help us to serve you better. If there is something that is not on this website that you feel we should provide; if you have suggestions on how to improve anything about this site; or if you found something wrong with the information on this website, such as outdated or incorrect information, missing documents, or information located in the wrong place, please report these via the contact form that you can find on any page. All help would be appreciated.

Adblocker

Please, don’t use your adblocker, it is the easiest and best way to support this website.

Tedikke, tis alweer efkes 2010!

La Esterella - Walk Of Fame

Jaja, het is alweer efkes geleje dak hier nog iet geschreven em éé, maar da komt eigenlijk om dat mijnen Commodore 64 wa moeilijk doe de lesten tijd. En ik hem hier in den home gene Kevin die dat mijn ordinateurke naziet éé, neje. Venten genoeg hier anders zenne en ze doen allemaal of dat ze die bullen snappen, of toch nog liever willen snappen, jaja. Overlest zei de Marcel nog tegen mij, “Ester, ik mag toch Ester zeggen éé, ik peins dat ge beter een nief kompjoeterke kooopt want dees is echt wel antieken bocht. Zelfs mijne gsm kan meer!””

Da snappek nu ni sé, zo direct alles afbreken alst efkes ni goe marcheeert. Ik em die Commodore toch nog ni zo lang zenne, mor ik moet wel zeggen da alzek het machien zien staan dat den Albert op zijn kamer heeeft, da’s zeker gene krot, die kan zelfs filmkes zien en da’s allemaal in kleur gelijk op den tellevies, jaja! Mor bon, de prijs zal wel navenant zijn, niwaaar. Da kan de dees haar pensioentje ni trekken zenne.

Den Albert hé per slot van rekening heel zijn leven bij den Bell Tellefon gewaarkt éé en ik was maar een brave Vlaamsche zingerin, ah jaaa! Nu ja, ik em wel veeel in Engeland opgetreeden éé, maar da’s langk geleje zenne, da was jaaren en jaaren voor mijnen kombak! En in dien tijd was er nog geen sprake van computers, of het moest zijn dak toen iets gemist had, ge weeet het nooit éé, neje.

Aentwaereps.blogspot.com


La Esterella Officier in de Orde van Leopold II

FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER EN VLAAMSE OVERHEID
Nationale orden
Bij koninklijk besluit van 18 mei 2009 wordt bepaald :
Artikel 1. Mevr. Ester Mathilde LAMBRECHTS (° Antwerpen 07/05/1919), ps. La Esterella, artieste, wordt benoemd tot Officier in de Orde van Leopold II.
Art. 2. Zij neemt haar rang in de Orde in op de datum van vandaag.
Art. 3. De Minister van Buitenlandse Zaken, tot wiens bevoegdheid het beheer der Orde behoort, is belast met de uitvoering van dit besluit.