Posts Tagged ‘Comeback’

Tedikke, tis alweer efkes 2010!

La Esterella - Walk Of Fame

Jaja, het is alweer efkes geleje dak hier nog iet geschreven em éé, maar da komt eigenlijk om dat mijnen Commodore 64 wa moeilijk doe de lesten tijd. En ik hem hier in den home gene Kevin die dat mijn ordinateurke naziet éé, neje. Venten genoeg hier anders zenne en ze doen allemaal of dat ze die bullen snappen, of toch nog liever willen snappen, jaja. Overlest zei de Marcel nog tegen mij, “Ester, ik mag toch Ester zeggen éé, ik peins dat ge beter een nief kompjoeterke kooopt want dees is echt wel antieken bocht. Zelfs mijne gsm kan meer!””

Da snappek nu ni sé, zo direct alles afbreken alst efkes ni goe marcheeert. Ik em die Commodore toch nog ni zo lang zenne, mor ik moet wel zeggen da alzek het machien zien staan dat den Albert op zijn kamer heeeft, da’s zeker gene krot, die kan zelfs filmkes zien en da’s allemaal in kleur gelijk op den tellevies, jaja! Mor bon, de prijs zal wel navenant zijn, niwaaar. Da kan de dees haar pensioentje ni trekken zenne.

Den Albert hé per slot van rekening heel zijn leven bij den Bell Tellefon gewaarkt éé en ik was maar een brave Vlaamsche zingerin, ah jaaa! Nu ja, ik em wel veeel in Engeland opgetreeden éé, maar da’s langk geleje zenne, da was jaaren en jaaren voor mijnen kombak! En in dien tijd was er nog geen sprake van computers, of het moest zijn dak toen iets gemist had, ge weeet het nooit éé, neje.

Aentwaereps.blogspot.com

Ikke (nog is)Ik ben aan mijnen kombak bezig mannekes! Al van de 25ste januari 1983, ah jaaa! Ge moet weeten, ik em nog vooor den BBC opgetreden in London, das in Engeland éé, aan den andere kant vant kanaal éé, mor da was lang vooor datter nen tellevies was bij ons éé, ah jaaa!

Da zijn schooon errinneringe éé