Posts Tagged ‘officier’

La Esterella Officier in de Orde van Leopold II

FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER EN VLAAMSE OVERHEID
Nationale orden
Bij koninklijk besluit van 18 mei 2009 wordt bepaald :
Artikel 1. Mevr. Ester Mathilde LAMBRECHTS (° Antwerpen 07/05/1919), ps. La Esterella, artieste, wordt benoemd tot Officier in de Orde van Leopold II.
Art. 2. Zij neemt haar rang in de Orde in op de datum van vandaag.
Art. 3. De Minister van Buitenlandse Zaken, tot wiens bevoegdheid het beheer der Orde behoort, is belast met de uitvoering van dit besluit.