ContactJaja, gelle dacht natuurlijk aan die vrije post! Maar da is eigenlijk ni de bedoeling. Hier zou moeten komen oe ge mij kunt Contacteren, maar ik ben ni zot zenne. Dan zit ik ier gene second nimeeer gerust! Mor ge kunt onder ieder artiekelke iet schrijven éé dus kribbelt maar vol, ah jaaa!

Da zijn schooon errinneringe éé

Leave a Reply