Update: Categorie Liedjes Toegevoegd

Je kan nu 96 liedjes van La Esterella beluisteren, hier bovenaan links bij categorieën of linksboven in het menu. Je kan ook gewoon zoeken op titel of hier klikken. Een handige alfabetische lijst vind je hier.

Er komen er nog meer bij! Plaatst u er ook op YouTube? Laat het weten via het gastenboek, dan zet ik ze er bij. (Privé berichten worden niet gepubliceerd) Hartelijk dank aan iedereen voor de bijdrages!

Leave a Reply